Boekenplank:
Kies

Boeken van Jack Vance

Meer over Jack Vance

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1916 / Overleden: 2013

Website: http://www.jackvance.com


Overzicht

 • Blauwe wereld - Blue world
 • De Drakenruiters - The Dragon Masters
 • De talen van Pao - The languages of Pao
 • De zoon van de Boom - Son of the tree
 • Durdane - Durdane
 • Emphyrio - Emphyrio
 • Het eeuwige leven - To live forever
 • Het laatste kasteel - The last castle
 • Morreion - Morreion
 • Nachtlamp - Nightlamp

Alastor

 1. Trullion: Alastor 2262 - Trullion: Alastor 2262
 2. Marune: Alastor 993 - Marune: Alastor 993
 3. Wyst: Alastor 1716 - Wyst: Alastor 1716

De kronieken van Cadwal

 1. Station Araminta - Araminta station
 2. De oude aarde - Ecce and old earth
 3. Throy - Throy

De lokkende verte

 1. De wilde vaart - Ports of call
 2. De lokkende verte - Lurulu

Lyonesse

 1. De tuin van Suldrun - Suldrun's garden
 2. De groene parel - The green pearl
 3. Madouc - Madouc

gedetailleerd overzicht

OverzichtBlauwe wereld
Er was eens een groep van vijfentwintig heldere sterren waar vandaan, zo wilde de overlevering, zijn voorouders gevlucht waren voor megalomane tirannen. Tweehonderd mensen van verschillende kasten wisten het Schip uit de Ruimte te verlaten voordat het zonk in de oceaan die de wereld omspande. Nu, twaalf generaties later, waren de tweehonderd aangegroeid tot twintigduizend, verstrooid over een keten van drijvende eilanden van tachtig kilometer land. Blauwe wereld, een dromerige wereld onder een weids uitspansel. Een vredige wereld ook, zo lijkt het. Maar onder het stille oppervlak van de immens uitgestrekte wateren loert een verschrikkelijke vernietigingsmacht: Koning Kragen. Niemand kan dit monster weerstaan. Dat denkt ook de jongeling Sklar. Maar dan weet hij nog niet wat de toekomst voor hem in het verschiet heeft...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Blue world
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-290-8209-7
Uitgever: *Mpact
De Drakenruiters
Eens in de zoveel eeuwen, als de boze ster Coralyne aan de hemel van Aerlith verschijnt, dalen de kille Grondvormen neer uit de ruimte en roven alle mensen die ze vangen kunnen. Nu zijn enkele Grondvormen door het handjevol bewoners van Aerlith opgefokt tot een leger van vreeswekkende draken roestrode Hellevegen, venijnige Blauwe Gruwels en fatale Schrijdende Moordenaars... De Drakenruiters is in 1997 uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Meulenhoff SF & Fantasy.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Dragon Masters
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-290-5488-3
Uitgever: Meulenhoff
De talen van Pao
Er was eens een eenvoudig en ongecompliceerd volk, zonder godsdienst of cultus. De bewoners van Pao stelden slechts geringe materiële eisen aan het leven, maar hechtten een overeenkomstig groot belang aan overgangen van kaste en status. Op Pao wordt maar één taal gesproken. In dat laatste komt echter verandering als Beran Panasper, de kroonprins, wordt ontvoerd door de geheimzinnige Paravos, een geestelijke van de wereld Breeknes. Op Breeknes woont en studeert Beran enkele jaren, terwijl Paravos en zijn school van zonen hem en Pao bestuderen, en ingrijpende plannen voorbereiden. Als Beran eindelijk naar zijn eigen planeet weet te ontsnappen, blijken daar drie nieuwe talen te worden gesproken en is alles drastisch, nee, ingrijpend veranderd onder het bewind van Paravos en zijn handlangers - maar ook Beran heeft zijn tijd niet verdaan...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The languages of Pao
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 90-290-8239-9
Uitgever: Meulenhoff
De zoon van de Boom
Joe Smith reist wereld na wereld af om een zware rekening te vereffenen. Maar wat hij vindt overtreft zijn stoutste verwachtingen. Een boom! Een heel speciale boom, een ware levensboom. Maar dan ontmoet hij ongelukkigerwijs de Zoon van de Boom... De zoon van de Boom is in 1997 uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Meulenhoff SF & Fantasy.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Son of the tree
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-290-5487-5
Uitgever: Meulenhoff
Durdane
Durdane: een wereld van exotische volken met zonderlinge gewoonten. In een van de vele kantons, die onderling hemelsbreed verschillen, groeit de jongen Mur op. Voorbestemd om een Zuivere Knaap te worden en vervolgens ingewijd in de sekte der Chilieten - een hallucinerende groep vrouwenhaters - ziet zijn toekomst er in zijn ogen niet zeer aantrekkelijk uit. Veel liever wordt hij khitanspeler. Als hij ontsnapt aan een zware straf wegens heiligschennis, stuurt Grote Man Osso vleesetende ahulfs achter hem aan! Tot zijn geluk overleeft hij dit en hij wordt opgenomen door een troep rondtrekkende muzikanten. Zo belandt hij in de stad Garwiy, waar hij in botsing komt met de mysterieuze Anome, de gevreesde Man zonder Gezicht die vanouds over alle kantons regeert. Zijn heerschappij houdt weinig in, hij deelt alleen straffen uit: overtreders en kwaadsprekers laat hij op afstand ontploffen. Maar aan het grootste gevaar dat Durdane bedreigt, doet hij eigenaardig genoeg niets. Rode barbaren die alleen uit de verte op mensen lijken - de moordlustige Roguskhoi - plunderen en brandschatten de vredige planeet, vergrijpen zich gretig aan alle vrouwen en vermoorden de mannen. Niemand weet waar ze zo plotseling vandaan zijn gekomen. Waarom laat de machtige Anome de volle kracht van zijn toorn niet over de rode Roguskhoi neerdalen? Alles is raadselachtig. Na een roekeloze daad, en aangespoord door de koelbloedige Ifness, wiens afkomst in raadselen is gehuld en die zijn eigen plannen schijnt te hebben, wordt Mur grote en vreeswekkende geheimen deelachtig... Durdane bevat de volgende boeken: De Anome - The anome De Roguskhoi - The brave free men De Asutra - The Asutra
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Durdane
Eerste uitgave: 1973/1974
ISBN/EAN: 90-290-0601-3
Uitgever: Meulenhoff


Emphyrio
Emphyrio is de legendarische held die lang geleden met zijn magische tablet de planeet Halma verloste van de waanzinnige horden van de duistere maan Sigil. Nu zijn deze opwindende tijden geschiedenis. Halma is een vredige, dunbevolkte planeet waar het leven in middeleeuwse sfeer tijdloos voortkabbelt. Op deze afgelegen wereld van meesterkunstwerken producerende gilden, waar iedere vorm van kopiëren streng verboden is, groeit Ghyl Tarvoke op. En hij stelt zich de nodige vragen over de huidige stand van zaken. Want hoewel de meesterwerken van Halma gretig worden aangekocht door musea en kunstkenners op andere planeten, leven de bewoners van zijn thuiswereld in betrekkelijke armoede. Ook de lords van Halma, een afwijkend mensenras dat sinds onheuglijke tijden de belasting int, baden niet in weelde. Dus waar blijft alle rijkdom? En waar komen de lords eigenlijk vandaan? Als Ghyl door een keten van onontkoombare gebeurtenissen wordt gedwongen op zoek te gaan naar het antwoord op deze vragen, neemt de jongeling de held Emphyrio tot voorbeeld, en gedreven door de legende ontraadselt hij het geheim van de lords. Als Ghyl gaandeweg ook nog ontdekt wie de ware heersers van Halma zijn, verbijstert hij de bevolking en de lords...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Emphyrio
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-290-4495-0
Uitgever: Meulenhoff
Het eeuwige leven
Amaranth zijn onsterfelijk... Schrijft men zich in het Rijk van Clarges in als kroost, dan wordt men op 82-jarige leeftijd bezocht door de Doders. Daartussen liggen drie klassen die men moet doorlopen om onsterfelijk, om Amaranth te worden. Bij elke overgang naar een volgende klasse krijgt men extra jaren, slaagt een deelnemer niet, dan komen de Doders. Mensen die niet meedoen worden gemiddeld 82. Zij heten Glargs. Zo is de onsterfelijkheid verdeeld... Iemands verdiensten beslissen over zijn leeftijd. Als dit niet zo was geregeld, als iedereen onsterfelijk werd, dan kwam er al gauw overbevolking. Met deze democratische regeling blijft de bevolking constant. Althans, dat is de bedoeling, maar natuurlijk komen er steeds meer Amaranth. Nu telt het Rijk van Clarges het maximale aantal inwoners. De bevolking kan niet groter worden, dus het aantal mensen uit de lagere klassen moet verminderen. De Doders komen vroeger... Veel mensen moeten eerder sterven dan ze verwachten, dan ze willen, en dat gegeven zorgt voor grote onrust. Komt er een opstand? Of vindt iemand een oplossing?
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: To live forever
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 90-290-4395-4
Uitgever: Meulenhoff
Het laatste kasteel
Tegen het einde van de stormachtige zomermiddag, terwijl de zon eindelijk tussen de rafelige regenwolken doorbrak, werd kasteel Janeil overweldigd en vernietigd. Meks zwermden over de borstweringen en Vogels verlieten hun hokken en klapwiekten, onder het schreeuwen van schrille beledigingen, oostwaarts naar Hagendoorn, nu het laatste kasteel op de Aarde... Het laatste kasteel is in 1997 uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Meulenhoff SF & Fantasy.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The last castle
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-290-5489-1
Uitgever: Meulenhoff
Morreion
Net als de eerste twee grote collecties verhalen van Jack Vance, de bloemlezingen Telek en Sulwens Planeet, bevat ook deze selectie een aantal langere en kortere verhalen die zorgvuldig gekozen zijn uit het rijke aanbod van oud en nieuw werk van Jack Vance, zoals het eerste verhaal dat Vance ooit schreef (De wereldbedenker), werk uit de jaren vijftig en zestig en twee van zijn verhalen uit 1973, waaronder het titelverhaal. Morreion bevat zeven science-fiction en fantasy verhalen uit de periode 1945 tot 1973.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Morreion
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-290-0818-0
Uitgever: Meulenhoff
Nachtlamp
Tijdens een gevaarvolle expeditie redden de filosofen Althea en Hilyer Fath een zevenjarige jongen uit moordlustige handen. Kort daarop blijkt dat gruwelijke belevenissen uit zijn verleden in hem nawerken en zijn genezing hinderen. De artsen rest geen andere keuze dan zijn geheugen te blokkeren. Al wat hij zich daarna herinnert is zijn naam Jaro. Als Jaro op Gallingdale tot wasdom komt, blijft zijn duistere verleden voor hem in nevelen gehuld. De enige hints die hij krijgt zijn de spookachtige stemmen die vanuit de diepste kloven van zijn herinnering opklinken - stemmen die hem behoorlijk verontrusten. Als gek-wording dreigt, wordt besloten waartoe moet worden besloten; Jaro stelt zich tot doel de waarheid omtrent zijn geboorte - lees zijn ware afkomst - te achterhalen. Helaas, de bezorgde Faths weigeren hem te vertellen waar zij hem hebben gevonden en bezien tussentijds met argwaan Jaro's vriendschap met de ruimtevaarder Tawn Maihac, die duidelijk iets te verbergen heeft. Bij dit alles wordt Jaro's hoofd ook nog eens op hol gebracht door de knappe Yssel Bannoc en de eigenwijze Skirlet Hutsenreiter, meisjes van hoge status. Wat willen ze eigenlijk van hem? Dan vertrekken de Faths naar een grote bijeenkomst in Dimpelwater, en voor het eerst krijgt Jaro de kans met veel geduld en scherpzinnigheid de stukjes van de puzzel van zijn verleden aaneen te schuiven. Het meest verrassende puzzelstukje blijft echter voor hem verborgen, voorlopig...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Nightlamp
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-5986-9
Uitgever: *Mpact

AlastorTrullion: Alastor 2262
Trullion 2262 van de Alastor Groep - was een prachtige waterwereld, een oord van moerassen en nevelen, van idyllische eilanden in een paradijs van ongeëvenaarde schoonheid. Met ruige bomen die herinnerden aan onstuimig uitgegroeide chrysanten, met een overvloed aan vruchten en de rijkdom van de azuren oceanen ter beschikking van ieder die ze begeerde. De Trill waren een sentimenteel, gemakkelijk levend ras - afgezien dan van het over de gehele planeet verbreide spel hussade, waarbij een machtige drang tot gokken hen er toe dreef alles in te zetten - huis, vrienden, gezin, zelfs het leven - op de ploegen die elkaar bestreden op de velden van het waterdambord.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Trullion: Alastor 2262
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-290-1067-3
Uitgever: Meulenhoff
Marune: Alastor 993
Vanuit zijn legendarisch paleis op Numenes regeerde de Samengaandheid de uitgestrekte Alastor Groep... en volgde hij het doen en laten van hun vele miljarden onderdanen. Maar één man was er van wie hij niets wist - want het verleden van de zwerver genaamd Pardero was een volslagen mysterie. Pardero stelde zichzelf twee doelen: te ontdekken wie hij was en zijn vijand te vinden, de man die zijn geheugen gestolen had. Psychologen konden nagaan dat zijn thuiswereld het geheimzinnige Marune moest zijn, een planeet die werd beschenen door vier beweeglijke zonnen. Pardero trok er heen - en werd begroet als de Kaiark Efraim, heerser over het Rijk van de Schaduwen. Zijn verloren identiteit hervinden was betrekkelijk eenvoudig geweest. Zijn gezworen vijand ontdekken zou moeilijker zijn... talloos waren zij uit wie hij moest kiezen. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Marune.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Marune: Alastor 993
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-290-1067-3
Uitgever: Meulenhoff
Wyst: Alastor 1716
Op Wyst, een van de drieduizend bewoonde werelden van de Alastor-tros, heersen gelukzalige levensomstandigheden. Onder het weldadige stelsel van het egalisme is het zwoegen voor de kost al bijna geheel uitgebannen. Terwijl de machines sloven, hoeven de inwoners van het land Arrabus bijna niets te doen behalve pret maken. De immigranten stromen dan ook toe, en er wonen al drie miljard mensen op de kleine bewoonbare streekt van de planeet. Jantiff Ravensroke, een jongen die van tekenen houdt, is naar Wyst gegaan op zoek naar avontuur en om het bijzondere licht van de ster Ddwan. Levend tussen de hedonistische Arrabijnen proeft hij de sfeer van het egalisme. Ondanks enkele nare trekjes van de Egalisten werkt hij naar hartelust, maar zonder het te weten brengt hij enkele nietsontziende Arrabijnen met zijn tekeningen op een slecht plan, en het duurt niet lang of hij moet vluchten naar de barbaarse Griezellanden in het zuiden om het vege lijf te redden. Maar het ongeluk blijft hem achtervolgen...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Wyst: Alastor 1716
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-290-0960-8
Uitgever: Meulenhoff

De kronieken van CadwalStation Araminta
Op Station Araminta, een enclave van vijftienduizend hectare op de planeet Cadwal, besturen zes families het natuurreservaat dat nagenoeg de hele planeet omvat. De status van Cadwal als natuurreservaat is door de stichters van Araminta vastgelegd in het Manifest. In het Manifest bevinden zich de regels die het leven op Cadwal bepalen. Glawen Clattuc is nog maar net in dienst getreden als verantwoordelijke voor de beveiliging van de planeet als een beeldschone dame spoorloos verdwijnt.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Araminta station
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-290-5978-8
Uitgever: *Mpact
De oude aarde
Een natuurreservaat op wereldschaal is in groot gevaar! Zogenaamd om de illegaal op de planeet verblijvende Yips aan leefruimte te helpen, willen de Lievers, de aanhangers van de LVV-partij, de reservaat-status van Cadwal opheffen. In werkelijkheid willen ze zich zélf in de paradijselijke natuur vestigen. Het blijft niet bij woorden alleen. Het personeel van reservaat-station Araminta wordt belaagd. Ordebewaarder Scharde Clattuc wordt zelfs ontvoerd en zijn zoon Glawen, fervent tegenstrever van de Lievers, ziet geen andere oplossing dan een poging te wagen hem te bevrijden uit de gevangenis op de top van een uitgedoofde vulkaan, midden in het oerwoud. Wyaness Tamm, de dochter van de Conservator, is intussen naar de Aarde vertrokken om daar te speuren naar het handvest en de Eigendomsakte van Cadwal. Onverschrokken bezoekt ze studentenkroegen in Kiev, wordt achtervolgd in romantisch Triëst en... Zo begint deze vertelling vol ingetogen heroïek, van liefde en hebzucht, en van de spelletjes die mensen ermee spelen; sommigen worden er beter van, anderen krijgen gaandeweg ook wat hun toekomt... of het tegendeel.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Ecce and old earth
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-290-5984-2
Uitgever: *Mpact
Throy
Op Station Araminta, een enclave van vijftienduizend hectare op de planeet Cadwal, besturen zes families het natuurreservaat dat nagenoeg de hele planeet omvat. De status van Cadwal als natuurreservaat is door de stichters van Araminta vastgelegd in het Manifest. In het Manifest bevinden zich de regels die het leven op Cadwal bepalen. Glawen Clattuc moet achter twee vijanden van Araminta aan: Lewyn Barduys en Namour. Allerlei vreemde planeten worden bezocht en telkens weten de gezochten te ontsnappen.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Throy
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-290-5987-7
Uitgever: *Mpact

De lokkende verteDe wilde vaart
Echt gelukkig is hij niet, Myron. Van zijn streng-conservatieve ouders moet hij een zware studie volgen om zodoende te rijpen voor een carrière op de beursvloer. Uit protest past hij stiekem zijn vakkenpakket aan, want zelf wil hij liever verre reizen maken. Daarop is uitzicht als zijn oudtante, de excentrieke Hester Lajoie, het ruimtejacht Glodwyn in bezit krijgt, en dat net nu zij op zoek wil gaan naar de voor haar zeer noodzakelijke bron van de jeugd. Deze bevindt zich echter op een planeet die al enige tijd, tja... spoorloos is. Bij het samenstellen van de expeditie die ernaar op zoek gaat, wordt Myron als gezagvoerder aangewezen. Maar als hij de eerste de beste mooipratende charmeur bij Hester vandaan jaagt, wordt hem dat niet in dank afgenomen. Hij wordt zonder pardon van boord gezet. Gelukkig kan hij aanmonsteren op de Glicca, een schip van de wilde vaart met een wel heel bijzondere bemanning en een keur aan vreemde passagiers. Het is voor Myron het begin van een avontuurlijke reis, langs buitenissige havens op buitenissige werelden, vol avonturen die minstens zo buitenissig zijn.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Ports of call
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-290-5646-0
Uitgever: Uitgeverij M
De lokkende verte
De jonge Myron, die droomt van een grote toekomst in de ruimtevaart, is met zijn excentrieke tante Hester op zoek naar de planeet waar zich naar verluid de bron van de eeuwige jeugd bevindt. Maar na een hevige ruzie ontheft ze Myron uit zijn functie en wordt hij zonder pardon het schip uitgezet. Myron is gestrand en ziet maar één uitweg: aanmonsteren op het vrachtschip Glicca. De Glicca heeft een even efficiënte als vreemde bemanning en zodra Myron zijn kajuit heeft betrokken, begint een opwindende tocht. Ze trekken langs talloze ruimtehavens op vreemde planeten, worden opgejaagd door ruimtepiraten en krijgen te maken met passagiers die niet zo vreedzaam zijn als ze wel lijken. Maar na verloop van tijd wordt Myron onrustig en besluit hij dat het tijd is om op zoek te gaan naar zijn tante Hester. Kapitein Maloof heeft een persoonlijke missie van vergelijkbare aard. Myron en Maloof besluiten hun krachten te bundelen en reizen met de Glicca af naar de planeet Fluter.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Lurulu
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-225-4074-X
Uitgever: Uitgeverij M

LyonesseDe tuin van Suldrun
Ver weg en lang geleden... Nu voor eeuwig verzonken onder de eindeloze golven van de Atlantische Oceaan, waren de Oude Eilanden eens het domein van halflingen en mensen, van grimmige kastelen en weelderige paleizen, van baldadige elfen en vileine heksen en elkaar aftroevende magiërs. De mensen leidden een leven dat terdege rekening moest houden met de magie die talrijke soorten halfwezens en enkele machtige vrouwen beoefenden - soms tot heil van de aardse bewoners, maar vaker niet. Op een de Oude Eilanden woonde een prinses wier schoonheid even betoverend was als haar verlangen naar een moedige prins onmogelijk. De tuin van Suldrun werd de plek waar zij elkaar hun noodlottige liefde bekenden...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Suldrun's garden
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-290-4695-3
Uitgever: Meulenhoff
De groene parel
Ver weg en lang geleden... Nu voor eeuwig verzonken onder de eindeloze golven van de Atlantische Oceaan, waren de Oude Eilanden eens het domein van halflingen en mensen, van grimmige kastelen en weelderige paleizen, van baldadige elfen en vileine heksen en elkaar aftroevende magiërs. De mensen leidden een leven dat terdege rekening moest houden met de magie die talrijke soorten halfwezens en enkele machtige vrouwen beoefenden - soms tot heil van de aardse bewoners, maar vaker niet. Na hun wonderlijke en dikwijls angstaanjagende omzwervingen leiden Aillas, zijn zoon Dhrun en aangenomen dochter prinses Glyneth een vredig en plezierig leven op Kasteel Waterschaduw - maar niet lang. Koning Casimir roept een onsmakelijke handlanger te hulp om Glyneth haar geheim te ontfutselen. In de demonenwereld Tanjecterly is zij hulpeloos aan hem overgeleverd. De tovenaars Shimrod en Murgen hebben er handenvol werk aan om haar ongeschonden van Tanjecterly en de veile Vshbume te verlossen. Aillas moet voor haar door het vuur gaan... Onderwijl richt de groene parel her en der zijn verwoestingen aan.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The green pearl
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-290-1670-1
Uitgever: Meulenhoff
Madouc
Ver weg en lang geleden... Nu voor eeuwig verzonken onder de eindeloze golven van de Atlantische Oceaan, waren de Oude Eilanden eens het domein van halflingen en mensen, van grimmige kastelen en weelderige paleizen, van baldadige elfen en vileine heksen en elkaar aftroevende magiërs. De mensen leidden een leven dat terdege rekening moest houden met de magie die talrijke soorten halfwezens en enkele machtige vrouwen beoefenden - soms tot heil van de aardse bewoners, maar vaker niet. De oude eilanden blijven mateloze aantrekkingskracht uitoefenen op Koning Casimir, die ze op alle mogelijke manieren probeert te verwerven. Gedreven door hebzucht en machtswellust is hij zelfs bereid prinses Madouc, het wisselkind dat hem in plaats van Suldruns zoon werd toegeschoven, daarvoor uit te huwelijken. Maar de schone en eigenzinnige Madouc is lang niet zo meegaand als Suldrun. Wat het allemaal nog erger maakt, is dat Madouc uitgerekend voor Dhrun, de zoon van Casimirs aartsvijand Koning Ailas, vriendschap opvat - en zelfs meer dan dat. Een en ander wordt nog ingewikkelder als Madouc bij toeval verneemt dat niet Suldrun, maar de elf Twisk haar moeder is. Want die onthulling is er weer aanleiding toe dat Madouc, bijgestaand door ridder Pom-Pom, op zoek gaat naar haar vader...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Madouc
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-290-2135-7
Uitgever: Meulenhoff