Boekenplank:
Kies

Boeken van Jack Vance

Jack Vance (John Holbrook Vance) studeerde mijnbouw en natuurkunde en tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij in de internationale koopvaardij. Ook na de oorlog bleef hij veel reizen. Zijn hobby's waren onder andere zeilen, musiceren (kornet) en pottenbakken. Zowel het reizen als zijn hobby's zijn terugkerende elementen in zijn werk. Vance is/was in Nederland een van de populairste fantasy-schrijvers.

Uitgever Spatterlight heeft het rechtenbeheer voor de Nederlandstalige boeken van Jack Vance en heeft het grootste deel van Vance's werk opnieuw uitgegeven, merendeels in de oude vertaling, maar aangepast aan de hedendaagse spelling. Ook zijn een aantal niet eerder in het Nederlands verschenen boeken uitgebracht.

Meer over Jack Vance

Genre: Fantasy / SF

Pseudoniem (van): Peter Held, John Holbrook, Ellery Queen, John van See, John Holbrook Vance, Alan Wade

Geboren: 1916 / Overleden: 2013

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Jack Vance


Overzicht

 • Blauwe wereld - Blue world
 • De domeinen van Koryphon - The domains of Koryphon
 • De drakenruiters - The dragon masters
 • De huizen van Iszm - The houses of Iszm
 • De man van Zodiac - The man from Zodiac
 • De talen van Pao - The languages of Pao
 • De vijf gouden banden - The five gold bands
 • De zoon van de Boom - Son of the tree
 • Emphyrio - Emphyrio
 • Het eeuwige leven - To live forever
 • Maske: Thaery - Maske: Thaery
 • Nachtlamp - Nightlamp
 • Slaven van de Klau, 1997 - Planet of the damned
 • Space opera - Space opera

Alastor

 1. Trullion: Alastor 2262 - Trullion: Alastor 2262
 2. Marune: Alastor 993 - Marune: Alastor 993
 3. Wyst: Alastor 1716 - Wyst: Alastor 1716

De Duivelsprinsen / The Demon Princes

 1. De Duivelsprinsen - Demon Princes
 2. De Sterrekoning - The Star king
 3. De moordmachine - The killing machine
 4. Het paleis van de liefde - The palace of love
 5. Lens Larque - The face
 6. Het boek der dromen - The book of dreams

De Kronieken van Cadwal / The Cadwal Chronicles

 1. Station Araminta - Araminta station
 2. De oude aarde - Ecce and old earth
 3. Throy - Throy

De Lokkende Verte / Ports of Call

 1. De wilde vaart - Ports of call
 2. De lokkende verte - Lurulu

De Stervende Aarde / The Dying Earth

 1. De stervende aarde - The dying earth
 2. De Ogen van de Overwereld - The Eyes of the Overworld
 3. Morreion, 1997 - Morreion
 4. Cugel gewroken - Cugel's saga
 5. Rhialto de Schitterende - Rhialto the Marvellous

Durdane

 1. Durdane - Durdane
 2. De Anome - The Anome
 3. De Roguskhoi - The brave free men
 4. De Asutra - The Asutra

Grote Planeet / Big Planet

 1. Grote Planeet - Big Planet
 2. Circuswereld - Showboat world

Lyonesse

 1. De tuin van Suldrun - Suldrun's garden
 2. De groene parel - The green pearl
 3. Madouc - Madouc

Miro Hetzel

 1. De machines van Maz - The Dogtown Tourist Agency
 2. Freitzke’s beurt - Freitzke's turn

Tschai, de Waanzinnige Planeet / Tschai, Planet of Adventure

 1. Tschai, de waanzinnige planeet - Tschai
 2. Een stad vol Chasch - City of the Chasch
 3. Onder de Wankh - Servants of the Wankh
 4. De Dirdir - The Dirdir
 5. De Pnume - The Pnume

Verhalenbundels

 • Aanval op een stad - Diversen
 • Alambar - Diversen
 • Chateau d'If - Chateau d'If
 • De beste verhalen van Jack Vance - Diversen
 • De Kokod-krijgers - Magnus Ridolph
 • De Maanvlinder - The Moon Moth
 • De tempel van Han - Diversen
 • De wereldbedenker, 1997 - Diversen
 • De Wereldbedenker, 2012 - The World-Thinker and other stories
 • De wonderbaarlijke avonturen van Magnus Ridolph - The many worlds of Magnus Ridolph
 • Het laatste kasteel - The last castle
 • Meisje van goud - Golden Girl
 • Morreion, 1978 - Diversen
 • Slaven van de Klau, 1980 - Diversen
 • Sulwens planeet - Diversen
 • Telek - Diversen
 • Vancextasy - Diversen
 • Zeil 25 - Sail 25

Non SF / Mystery

 • De archipel des doods - The deadly isles
 • De duistere oceaan - The dark ocean
 • De man in de kooi - The man in the cage
 • De parasiet - Bad Ronald
 • De stille getuige - The view from Chickweed's window
 • Het masker van huid - Take my face
 • Rare snuiters - Strange notions

Joe Bain Mystery

 1. De Fox Valley Moorden - The Fox Valley murders
 2. De Pleasant Grove moorden - The Pleasant Grove murders

Jeugdboeken

 • Vrijbuiters in het heelal - Vandals of the void

Dubbel uitgegeven titels

 • De Duivelsprins - zie Het paleis van de liefde
 • De vandalen van de ruimte - zie Vrijbuiters in het heelal
 • De wonderlijke reis van de Phoebus - zie Space opera
 • Diner met de moordenaar - zie De archipel des doods
 • Ruimtepiraten! - zie Vrijbuiters in het heelal
 • Spelevaren op Grote Planeet - zie Circuswereld
 • Steek er de draak maar mee! - zie De drakenruiters
De Kronieken van Cadwal / The Cadwal Chronicles
De Lokkende Verte / Ports of Call
Grote Planeet / Big Planet

gedetailleerd overzicht

OverzichtBlauwe wereld
Er was eens een groep van vijfentwintig heldere sterren waar vandaan, zo wilde de overlevering, zijn voorouders gevlucht waren voor megalomane tirannen. Tweehonderd mensen van verschillende kasten wisten het Schip uit de Ruimte te verlaten voordat het zonk in de oceaan die de wereld omspande.

Nu, twaalf generaties later, waren de tweehonderd aangegroeid tot twintigduizend, verstrooid over een keten van drijvende eilanden van tachtig kilometer land. Blauwe wereld, een dromerige wereld onder een weids uitspansel. Een vredige wereld ook, zo lijkt het.

Maar onder het stille oppervlak van de immens uitgestrekte wateren loert een verschrikkelijke vernietigingsmacht: Koning Kragen. Niemand kan dit monster weerstaan.

Dat denkt ook de jongeling Sklar. Maar dan weet hij nog niet wat de toekomst voor hem in het verschiet heeft...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Blue world
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789029082099
Uitgever: Meulenhoff
De domeinen van Koryphon

Op Koryphon, een van de talloze exotische werelden waar zich mensen hebben gevestigd in de loop van de al dertigduizend jaar durende expansie door het heelal, wonen ook inheemse rassen. De venijnige, maar griezelig mooie morfoten worden als kunstwerk gehouden, de vreemde erjins zijn voor allerlei doeleinden bruikbaar.

Al twee eeuwen bestaat er een onrustige vrede tussen de vreemde rassen en de gesloten Windrenners, de vechtlustige Uldra’s en de landbaronnen, afstammelingen van een groep vrijbuiters uit de ruimte die op Koryphon onafzienbare landgoederen veroverden.

Als een van de belangrijkste handelende personages, de Grijze Prins, zich opwerpt als voorvechter van de felle Uldra’s, worden al deze groepen in een krachtmeting gesleurd die de oude verhoudingen totaal dreigt te ontwrichten. Tegelijk stapelen de bewijzen zich op dat de oorspronkelijke bewoners van de planeet misschien wel veel minder primitief zijn dan eeuwenlang werd aangenomen...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The domains of Koryphon
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789029047210
Ebook: 9781619472136
Uitgever: Meulenhoff
De drakenruiters
Eens in de zoveel eeuwen, als de boze ster Coralyne aan de hemel van Aerlith verschijnt, dalen de kille Grondvormen neer uit de ruimte en roven alle mensen die ze vangen kunnen.

Nu zijn enkele Grondvormen door het handjevol bewoners van Aerlith opgefokt tot een leger van vreeswekkende draken roestrode Hellevegen, venijnige Blauwe Gruwels en fatale Schrijdende Moordenaars...

* Deze editie van De drakenruiters is in 1997 uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Meulenhoff SF & Fantasy.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The dragon masters
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 9789029054881
Uitgever: Meulenhoff
De huizen van Iszm

Alleen op het eigenaardige Iszm groeien de felbegeerde, volautomatische, levende plantaardige huizen die voor veel geld naar alle werelden worden geëxporteerd. Ambitieuze dieven die, aangelokt door dit zwaarbewaakte monopolie, een poging tot diefstal wagen, falen doorgaans jammerlijk en belanden in het Gekke Huis.

De plantkundige Aile Farr, op studiereis op Iszm, werkt nietsvermoedend mee aan een geraffineerde poging een vrouwelijk huiszaadje van de Iszic te stelen – een zaadje dat miljoenen waard is!

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The houses of Iszm
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: 9789029057042
Ebook: 9781619471771
Uitgever: Meulenhoff
De man van Zodiac

Edgar Zarius en Lusiane Ludlow zijn de belangrijkste aandeelhouders van Zodiac Control, een onderneming die in de ruimste zin des woords allerhande diensten levert aan werelden in opbouw.

De enige minderheidsaandeelhouder, tevens de drijvende kracht achter Zodiac, is de gewiekste Milton Hack die vaker wel dan niet lijfsgevaar riskeert bij het binnenhalen van de (soms) lucratieve contracten.

Met als inzet de belangen van Zodiac op de wereld Phronus komt Hack in ernstig conflict met de grote concurrent van Zodiac, Argus Systems, een meedogenloos opererende onderneming...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The man from Zodiac
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 9789029055031
Uitgever: Meulenhoff


De talen van Pao
Er was eens een eenvoudig en ongecompliceerd volk, zonder godsdienst of cultus. De bewoners van Pao stelden slechts geringe materiële eisen aan het leven, maar hechtten een overeenkomstig groot belang aan overgangen van kaste en status. Op Pao wordt maar één taal gesproken.

In dat laatste komt echter verandering als Beran Panasper, de kroonprins, wordt ontvoerd door de geheimzinnige Paravos, een geestelijke van de wereld Breeknes.

Op Breeknes woont en studeert Beran enkele jaren, terwijl Paravos en zijn school van zonen hem en Pao bestuderen, en ingrijpende plannen voorbereiden.

Als Beran eindelijk naar zijn eigen planeet weet te ontsnappen, blijken daar drie nieuwe talen te worden gesproken en is alles drastisch, nee, ingrijpend veranderd onder het bewind van Paravos en zijn handlangers - maar ook Beran heeft zijn tijd niet verdaan...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The languages of Pao
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 9789029082396
Ebook: 9781619471634
Uitgever: Meulenhoff
De vijf gouden banden

Nadat Samuel Langtry bij toeval de interstellaire ruimte-aandrijving ontdekte, zwermden zijn vijf zonen uit om de melkweg te koloniseren en hun eigen imperiums te stichten op nieuwe werelden: Shaul, Badau, Loristan, Koto en Alpheratz A.

Twintig generaties later bewaken de Zonen van Langtry nog steeds angstvallig het geheim van de ruimtestuwer en is de Aarde een achtergesteld gebied geworden dat maar met mondjesmaat stuwers toegewezen krijgt en zo economisch onder de knoet gehouden wordt.

Paddy Blackthorn van Skibbereen in County Cork is vastbesloten om rijkdom te verwerven en op Akhabats tunnelt hij zich een weg naar binnen in de hyperbeveiligde bunker van de Zonen om er ruimtestuwers te stelen. Maar een en ander verloopt niet volgens plan, en voor Paddy er erg in heeft wordt hij de meest gezochte en opgejaagde man uit de geschiedenis...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The five gold bands
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: 9789029054188
Ebook: 9781619471733
Uitgever: Meulenhoff
De zoon van de Boom
Joe Smith reist wereld na wereld af om een zware rekening te vereffenen. Maar wat hij vindt overtreft zijn stoutste verwachtingen. Een boom! Een heel speciale boom, een ware levensboom. Maar dan ontmoet hij ongelukkigerwijs de zoon van de Boom...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Son of the tree
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 9789029054874
Ebook: 9781619471771
Uitgever: Meulenhoff
Emphyrio
Emphyrio is de legendarische held die lang geleden met zijn magische tablet de planeet Halma verloste van de waanzinnige horden van de duistere maan Sigil. Nu zijn deze opwindende tijden geschiedenis. Halma is een vredige, dunbevolkte planeet waar het leven in middeleeuwse sfeer tijdloos voortkabbelt.

Op deze afgelegen wereld van meesterkunstwerken producerende gilden, waar iedere vorm van kopiëren streng verboden is, groeit Ghyl Tarvoke op. En hij stelt zich de nodige vragen over de huidige stand van zaken.

Want hoewel de meesterwerken van Halma gretig worden aangekocht door musea en kunstkenners op andere planeten, leven de bewoners van zijn thuiswereld in betrekkelijke armoede. Ook de lords van Halma, een afwijkend mensenras dat sinds onheuglijke tijden de belasting int, baden niet in weelde. Dus waar blijft alle rijkdom? En waar komen de lords eigenlijk vandaan?

Als Ghyl door een keten van onontkoombare gebeurtenissen wordt gedwongen op zoek te gaan naar het antwoord op deze vragen, neemt de jongeling de held Emphyrio tot voorbeeld, en gedreven door de legende ontraadselt hij het geheim van de lords.

Als Ghyl gaandeweg ook nog ontdekt wie de ware heersers van Halma zijn, verbijstert hij de bevolking en de lords...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Emphyrio
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789029044950
Ebook: 9781619471580
Uitgever: Meulenhoff
Het eeuwige leven
Amaranth zijn onsterfelijk...

Schrijft men zich in het Rijk van Clarges in als kroost, dan wordt men op 82-jarige leeftijd bezocht door de Doders.

Daartussen liggen drie klassen die men moet doorlopen om onsterfelijk, om Amaranth te worden. Bij elke overgang naar een volgende klasse krijgt men extra jaren, slaagt een deelnemer niet, dan komen de Doders. Mensen die niet meedoen worden gemiddeld 82. Zij heten Glargs.

Zo is de onsterfelijkheid verdeeld...

Iemands verdiensten beslissen over zijn leeftijd. Als dit niet zo was geregeld, als iedereen onsterfelijk werd, dan kwam er al gauw overbevolking. Met deze democratische regeling blijft de bevolking constant.

Althans, dat is de bedoeling, maar natuurlijk komen er steeds meer Amaranth. Nu telt het Rijk van Clarges het maximale aantal inwoners. De bevolking kan niet groter worden, dus het aantal mensen uit de lagere klassen moet verminderen.

De Doders komen vroeger...

Veel mensen moeten eerder sterven dan ze verwachten, dan ze willen, en dat gegeven zorgt voor grote onrust. Komt er een opstand? Of vindt iemand een oplossing?
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: To live forever
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 9789029043953
Ebook: 9781619471795
Uitgever: Meulenhoff


Maske: Thaery

Aan de rand van het Gaiaanse Bereik hangt middenin de desolate regio van het Grote Gat, de eenzame ster Mora waar omheen de dubbelplaneten Maske en Skay hun complexe banen walsen. Op Maske wordt het gebied Thaery met zijn dertien gouwen bevolkt door de afstammelingen van de laatste menselijke migratiegolf die er eeuwen geleden een nieuw thuis vonden.

Nadat zijn oudere broer de erfgenaam van Huize Droad wordt, trekt de jonge aristocraat Jubal Droad de wereld in om over zijn toekomst in de rijk geschakeerde Thariotse kastensamenleving na te denken. Geld heeft hij niet, en zijn adellijke titel stelt buiten de grenzen van zijn eigen gouw ook niet veel voor.

In de bergen van Isedel, vlak bij de grens met de naburige wilde landen van Djanad, kruist een merkwaardig personage vergezeld van een peloton perruptors - soldaten gerekruteerd uit de sociaal zonderlinge Djans - Jubals pad en dat wordt hem bijna fataal.

Nadat hij van zijn verwondingen is genezen laat Jubal het er niet bij zitten en hij gaat op zoek naar het arrogante individu dat hem voor dood achterliet, vastbesloten om verhaal te halen. Zo komt hij een samenzwering op het spoor die niet alleen Thaery, maar de hele wereld Maske onherroepelijk dreigt te veranderen. En niet bepaald ten goede...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Maske: Thaery
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789029006873
Ebook: 9781619472181
Uitgever: Meulenhoff
Nachtlamp
Tijdens een gevaarvolle expeditie redden de filosofen Althea en Hilyer Fath een zevenjarige jongen uit moordlustige handen. Kort daarop blijkt dat gruwelijke belevenissen uit zijn verleden in hem nawerken en zijn genezing hinderen. De artsen rest geen andere keuze dan zijn geheugen te blokkeren. Al wat hij zich daarna herinnert is zijn naam Jaro.

Als Jaro op Gallingdale tot wasdom komt, blijft zijn duistere verleden voor hem in nevelen gehuld. De enige hints die hij krijgt zijn de spookachtige stemmen die vanuit de diepste kloven van zijn herinnering opklinken - stemmen die hem behoorlijk verontrusten.

Als gek-wording dreigt, wordt besloten waartoe moet worden besloten; Jaro stelt zich tot doel de waarheid omtrent zijn geboorte - lees zijn ware afkomst - te achterhalen.

Helaas, de bezorgde Faths weigeren hem te vertellen waar zij hem hebben gevonden en bezien tussentijds met argwaan Jaro's vriendschap met de ruimtevaarder Tawn Maihac, die duidelijk iets te verbergen heeft.

Bij dit alles wordt Jaro's hoofd ook nog eens op hol gebracht door de knappe Yssel Bannoc en de eigenwijze Skirlet Hutsenreiter, meisjes van hoge status. Wat willen ze eigenlijk van hem?

Dan vertrekken de Faths naar een grote bijeenkomst in Dimpelwater, en voor het eerst krijgt Jaro de kans met veel geduld en scherpzinnigheid de stukjes van de puzzel van zijn verleden aaneen te schuiven. Het meest verrassende puzzelstukje blijft echter voor hem verborgen, voorlopig...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Nightlamp
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789029059862
Uitgever: *Mpact
Slaven van de Klau, 1997

De Lekthwans, een van de talrijke mensachtige rassen die de Melkweg bevolken, hebben handelsposten opgericht op de Aarde en delen bereidwillig hun superieure wetenschap en technologie met de Aardbewoners. In vergelijking met Lekthwa is de Aarde nog maar net het barbarendom ontstegen en alle menselijke kennis is ofwel achterhaald of verouderd.

Daar heeft de koppige Roy Barch het moeilijk mee. In dienst van Markel, de handelscommissaris van Lekthwa in Californië, worstelt Barch met een minderwaardigheidscomplex dat alleen nog erger wordt wanneer hij Markel’s dochter ontmoet - de beeldschone, intelligente Komeitk Lelianr - en besluit haar koste wat kost tot de zijne te maken.

Maar de Lekthwans hebben ook vijanden; de dierlijke Klau zien de Aarde als een rijke bron van slaven om op hun fabriekswerelden het zware werk te doen. Spoedig bevinden zowel Roy als Komeitk Lelianr zich in benarde omstandigheden en het is niet de verfijnde cultuur van het Lekthwanmeisje, maar de vastberaden en dynamische aard van de Aardling die hoop op redding zal bieden...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Planet of the damned
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 9789029054171
Ebook: 9781619471788
Uitgever: Meulenhoff
Space opera

Roger Wool geniet van een zorgeloos luxeleventje dankzij een toelage van zijn excentrieke rijke tante, barones Isabel Grayce. Maar daaraan komt een einde wanneer de controversiële bijna menselijke Negende Compagnie van de verre planeet Rlaru onder begeleiding van de enigmatische kapitein Gondar de Aarde aandoet voor een concerttournee. Barones Isabel is danig onder de indruk van de muzikale virtuositeit van het buitenaardse gezelschap - dat diezelfde avond verdwijnt zonder een spoor achter te laten...

De barones vat het plan op om een ruimteschip - de Phoebus - te charteren en bij wijze van culturele uitwisseling, met een operagezelschap naar Rlaru te reizen om daar de buitenaardse beschaving kennis te laten maken met de klassieke opera’s van de Aarde, het summum van verfijnde smaak en het menselijk erfgoed. Roger ziet met lede ogen toe, hoe een fortuin dat hij verwachtte te zullen erven, verkwist wordt aan een dure en zinloze onderneming. Maar dan maakt hij kennis met de charmante Madoc Roswyn, die er op gebrand lijkt om met de Phoebus mee te reizen naar Rlaru. De verliefde Roger laat zich meeslepen in haar plannen...

 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Space opera
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 9789062214914
Ebook: 9781619472006
Uitgever: Scala

AlastorTrullion: Alastor 2262
Trullion 2262 van de Alastor Groep - was een prachtige waterwereld, een oord van moerassen en nevelen, van idyllische eilanden in een paradijs van ongeëvenaarde schoonheid. Met ruige bomen die herinnerden aan onstuimig uitgegroeide chrysanten, met een overvloed aan vruchten en de rijkdom van de azuren oceanen ter beschikking van ieder die ze begeerde.

De Trill waren een sentimenteel, gemakkelijk levend ras - afgezien dan van het over de gehele planeet verbreide spel hussade, waarbij een machtige drang tot gokken hen er toe dreef alles in te zetten - huis, vrienden, gezin, zelfs het leven - op de ploegen die elkaar bestreden op de velden van het waterdambord.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Trullion: Alastor 2262
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789029010672
Ebook: 9781619472143
Uitgever: Meulenhoff
Marune: Alastor 993
Vanuit zijn legendarisch paleis op Numenes regeerde de Samengaandheid de uitgestrekte Alastor Groep... en volgde hij het doen en laten van hun vele miljarden onderdanen. Maar één man was er van wie hij niets wist - want het verleden van de zwerver genaamd Pardero was een volslagen mysterie.

Pardero stelde zichzelf twee doelen: te ontdekken wie hij was en zijn vijand te vinden, de man die zijn geheugen gestolen had.

Psychologen konden nagaan dat zijn thuiswereld het geheimzinnige Marune moest zijn, een planeet die werd beschenen door vier beweeglijke zonnen. Pardero trok er heen - en werd begroet als de Kaiark Efraim, heerser over het Rijk van de Schaduwen.

Zijn verloren identiteit hervinden was betrekkelijk eenvoudig geweest. Zijn gezworen vijand ontdekken zou moeilijker zijn... talloos waren zij uit wie hij moest kiezen.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Marune: Alastor 993
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789029010672
Ebook: 9781619472150
Uitgever: Meulenhoff
Wyst: Alastor 1716
Op Wyst, een van de drieduizend bewoonde werelden van de Alastor-tros, heersen gelukzalige levensomstandigheden. Onder het weldadige stelsel van het egalisme is het zwoegen voor de kost al bijna geheel uitgebannen.

Terwijl de machines sloven, hoeven de inwoners van het land Arrabus bijna niets te doen behalve pret maken. De immigranten stromen dan ook toe, en er wonen al drie miljard mensen op de kleine bewoonbare streekt van de planeet.

Jantiff Ravensroke, een jongen die van tekenen houdt, is naar Wyst gegaan op zoek naar avontuur en om het bijzondere licht van de ster Ddwan. Levend tussen de hedonistische Arrabijnen proeft hij de sfeer van het egalisme.

Ondanks enkele nare trekjes van de Egalisten werkt hij naar hartenlust, maar zonder het te weten brengt hij enkele nietsontziende Arrabijnen met zijn tekeningen op een slecht plan, en het duurt niet lang of hij moet vluchten naar de barbaarse Griezellanden in het zuiden om het vege lijf te redden. Maar het ongeluk blijft hem achtervolgen...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Wyst: Alastor 1716
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789029009607
Ebook: 9781619471665
Uitgever: Meulenhoff

De Duivelsprinsen / The Demon PrincesDe Duivelsprinsen

De Duivelsprinsen bevat de volgende boeken:

 1. De Sterrekoning - Star king
 2. De moordmachine - The killing machine
 3. Het paleis van de liefde - The palace of love
 4. Lens Larque - The face
 5. Het boek der dromen - The book of dreams

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Demon Princes
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789029020862
Uitgever: Meulenhoff
De Sterrekoning

In het jaar 1499 van de Oikoumene overvielen vijf aartscriminelen - de even excentrieke als dodelijke Duivelsprinsen - de stad Fraai­bergen. Ze voerden de meeste inwoners in slavernij weg naar de wetteloze Zelfkant van de Melkweg; wie niet geschikt was, werd gedood. De jonge Kirth Gersen en zijn grootvader ontkwamen bij toeval aan de slachting.

Nu, 25 jaar later, is de volwassen Gersen vastbesloten om de Duivelsprinsen op te sporen en ze voor hun gruwelijke misdaden te laten boeten. Op zijn lijstje staan vijf namen: Attel Malagate, Howard Alan Treesong, Viole Falushe, Kokor Hekkus, en Lens Larque. Maar de Zelfkant is groot, en waar te beginnen?

Op Smades Planeet heeft Gersen een toevallige ontmoeting met Lugo Teehalt, een Plaatsbepaler, die hem op het spoor van de ongrijpbare Malagate zet. Teehalt heeft tussen de honderd­duizenden nog onverkende werelden van de Zelfkant een pareltje ontdekt: een ongerepte wereld die als twee druppels water lijkt op de Aarde van vóór de mensheid. Malagate wil deze wereld koste wat kost voor zichzelf hebben, en met de locatie als lokaas poogt Gersen de Duivelsprins te ontmaskeren...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Star king
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 978902905727
Ebook: 9781619472051
Uitgever: Meulenhoff
De moordmachine

Wanneer hij een mysterieuze opdracht aanneemt voor de IPCC, komt Kirth Gersen bij toeval oog in oog te staan met Kokor Hekkus, de grillige Duivelsprins die bekend staat als ‘de moordmachine’. Hekkus weet te ontkomen. Maar nu is Gersen hem op het spoor, vastbesloten hem te laten boeten voor zijn aandeel in de historische overval op Fraaibergen.

Er is maar weinig bekend over Kokor Hekkus: hij zou een eeuwenoude hormagaunt zijn; hij zou afkomstig zijn van de mythische planeet Thamber, waarvan niemand meer de locatie kent. Én hij is gefascineerd door complexe mechanismen, zoals de gruwelijke mechanische beul waaraan hij zijn bijnaam te danken heeft. Gersen slaagt erin Hekkus’ plannen flink te dwarsbomen, en bedenkt een vernuftige list om de Duivelsprins uit de tent te lokken en het legendarische Thamber op te sporen...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The killing machine
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 9789029057288
Ebook: 9781619472068
Uitgever: Meulenhoff
Het paleis van de liefde

Een nieuwsbericht over de aanstaande executie van Meester Gifmenger Kakarsis Asm is voor Kirth Gersen het startpunt van de jacht op duivelsprins Viole Falushe. Van Sarkovy, waar uit de meest onschuldige fauna en flora de dodelijkste giffen worden gewonnen, via de fabrieken van de slavenhalers op Murchison, voert Gersens speurtocht hem naar de Oude Aarde.

In Rolingshaven ontmoet Gersen de waanzinnige dichter Navarth en diens jonge protegee, de even lieflijke als enigmatische Zan Zu van Eridu. De chaotische drinkebroer Navarth kent Viole Falushe van vroeger en heeft zo zijn eigen redenen om de duivelsprins te haten. Gersen bedenkt een list om zich samen met Navarth en Zan Zu uit te laten nodigen voor een bezoek aan het Paleis van de Liefde, Falushe’s legendarische lusthof op een geheime wereld in de Zelfkant.

De duivelsprins waart anoniem rond onder zijn gasten, en Gersen moet hem zien te identificeren vooraleer Zan Zu het slachtoffer wordt van Falushe's obsessie...

 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The palace of love
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789029010641
Ebook: 9781619472075
Uitgever: Meulenhoff
Lens Larque

Op de ruimtehaven van Rath Eileann op Aloysius wordt het vrachtschip Ettilia Gargantyr verwacht. Kirth Gersen weet dat de eigenaar van het schip niemand minder is dan de duivelsprins Lens Larque, en bedenkt een list om de Gargantyr aan de ketting te laten leggen teneinde Lens Larque ertoe te verleiden voor de Vegaanse rechtbank te verschijnen om zijn eigendom voor inbeslagname te vrijwaren. Van de op anonimiteit gestelde Lens Larque weet Gersen enkel dat hij een uitgestoten Darsh is van de Bugoldclan van de woestijnplaneet Dar Sai.

Zich uitgevend voor een verslaggever van het tijdschrift Cosmopolis infiltreert Gersen de Darshe gemeenschap van Rath Eileann in de hoop Lens Larque te identificeren zodra deze voet zet op Aloysius. Gersen komt er snel achter dat de cuisine van Dar Sai al even grotesk en wansmakelijk is als de Darsh zelf, en een aandelenzwendel rondom het Kotzash Onderlinge mijnbouwsyndicaat lijkt alles te maken te hebben met een mysterieus project van de op grappen beluste Lens Larque die nooit een vernedering vergeet. Het Kotzash spoor zal Gersen uiteindelijk naar de wereld Dar Sai en diens zusterplaneet Methel leiden in zijn jacht op de gevreesde duivelsprins...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The face
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789029010641
Uitgever: Meulenhoff


Het boek der dromen

Op het kantoor van Cosmopolis in Pontefract op Aloysius, vindt Kirth Gersen een ingezonden foto van tien onbekenden aan een banket. Iemand heeft erboven geschreven: ‘H.A. Treesong is hier’. Treesong is de laatste van de duivelsprinsen, vijf bijna legendarische meestercriminelen waarop Gersen zich wil wreken voor de overval op Fraaibergen lang geleden. Gersen moet zien te achterhalen waar de foto gemaakt is. En bovenal: wie van de mannen op de foto is de mysterieuze Howard Alan Treesong?

Gebruikmakend van zijn dekmantel van ‘speciaal redacteur’ Henry Lucas, schrijft Gersen een prijsvraag uit die door de hele Oikoumene wordt verspreid: de eerste deelnemer die de tien mannen en vrouwen op de foto correct identificeert, wint een aanzienlijk geldbedrag. De wedstrijd loopt aardig in de kijker en lokt de nodige reacties uit. Niet het minst die van de Duivelsprins zelf. Maar daarop heeft Gersen gerekend...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The book of dreams
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789029057318
Ebook: 9781619472099
Uitgever: Meulenhoff

De Kronieken van Cadwal / The Cadwal ChroniclesStation Araminta
Al sinds haar ontdekking is de adembenemend mooie wereld Cadwal het eigendom van het Aards Genootschap van Natuurkenners, en behoedt het Handvest van het Genootschap de natuurlijke rijkdommen van Cadwal voor exploitatie door de mens.

Om toe te zien op de naleving van het Handvest werd Station Araminta gesticht: een kleine enclave met een strikt gereguleerd bevolkingsaantal, van waaruit de zes grote Huizen met aan hun hoofd de Conservator van het Genootschap, nu al negenhonderd jaar lang Cadwal beheren en beschermen.

In Huis Clattuc groeit de jonge Glawen op en moet daarbij voortdurend het hoofd bieden aan de machinaties van de geduchte Dame Spanchetta, die op slinkse wijzen tracht hem het Huis uit te werken omdat ze ooit werd versmaad door Glawens vader Scharde.

Glawen treedt toe tot Bureau B, dat het reservaat patrouilleert en instaat voor de ordehandhaving op Cadwal. En dat is nodig ook, want er hangt verandering in de lucht. Er vinden sinistere gebeurtenissen plaats en een toenemend aantal individuen beschouwt het oude Handvest als slechts een voorbijgestreefde belemmering voor het vergaren van macht en rijkdom...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Araminta station
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789029059787
Ebook: 9781619472204
Uitgever: *Mpact
De oude aarde
Uit de brief die Floreste enkele uren voor zijn terechtstelling schreef, leert Glawen Clattuc dat zijn vermiste vader Scharde waarschijnlijk nog in leven is en gevangengehouden wordt in de dodelijke wildernis van het continent Ecce. Glawen probeert Bodwyn Wook ervan te overtuigen om een reddingsactie op touw te zetten, maar dat kon weleens een riskante onderneming worden...

Intussen is Wayness Tamm op de Oude Aarde aangekomen waar ze haar oom Pirie Tamm opzoekt, de secretaris van het Genootschap van Natuurkenners. Twee belangrijke genootschapsdocumenten zijn al tientallen jaren spoorloos: de Akte van Eigendom en het originele Handvest van Natuurbehoud dat de hele planeet Cadwal met haar unieke fauna en flora de status van natuurreservaat verleent.

Wayness besluit om met de steun van haar oom op zoek te gaan naar de Akte en het Handvest. Maar er zijn ook andere partijen die wat graag de hand willen leggen op de oude documenten. Julian Bohost met zijn politieke idealen van vooruitgang en verandering, en Smonny Clattuc die Yipton in haar macht heeft, willen niets liever dan de controle over Cadwal verwerven. Er begint een meedogenloze klopjacht, zowel op de decadente Oude Aarde als ver daarbuiten...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Ecce and old earth
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789029059848
Ebook: 9781619472211
Uitgever: *Mpact
Throy
Wayness en Glawen zijn erin geslaagd om de plannen van hun tegenstanders te dwarsbomen, maar dat betekent niet dat het gevaar nu geweken is. De LVV’ers van Julian Bohost en Dame Clytie Vergence willen zich nog steeds een deel van het Reservaat toe-eigenen om er als landadel met Yipse bedienden de plak te zwaaien. En Smonny, bijgestaan door haar voortvluchtige minnaar Namour, zint onverminderd op wraak en wil het liefst Station Araminta en al haar bewoners vernietigd zien.

Wanneer Conservator Egon Tamm, vergezeld door Bodwyn Wook en zijn agenten van Bureau B, naar de Stromafjord op het zuidelijke continent Throy reist om er verregaande nieuwe maatregelen ten voordele van het natuurbehoud af te kondigen, krijgt het gezelschap lucht van een sinister complot.

Glawen Clattuc en Eustace Chilke worden eropuit gestuurd om de bouw- en transportmagnaat Lewyn Barduys en diens enigmatische compagnon, de beeldschone Flitz, op te sporen en te achterhalen wat hun rol is in de plannen van Smonny en Dame Clytie. Het duurt niet lang voor de zaken een dramatische wending nemen...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Throy
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789029059879
Ebook: 9781619472228
Uitgever: *Mpact

De Lokkende Verte / Ports of Call

De wilde vaart

Echt gelukkig is hij niet, Myron. Van zijn streng-conservatieve ouders moet hij een zware studie volgen om zodoende te rijpen voor een carrière op de beursvloer. Uit protest past hij stiekem zijn vakkenpakket aan, want zelf wil hij liever verre reizen maken.

Daarop is uitzicht als zijn oudtante, de excentrieke Hester Lajoie, het ruimtejacht Glodwyn in bezit krijgt, en dat net nu zij op zoek wil gaan naar de voor haar zeer noodzakelijke bron van de jeugd. Deze bevindt zich echter op een planeet die al enige tijd, tja... spoorloos is.

Bij het samenstellen van de expeditie die ernaar op zoek gaat, wordt Myron als gezagvoerder aangewezen. Maar als hij de eerste de beste mooipratende charmeur bij Hester vandaan jaagt, wordt hem dat niet in dank afgenomen. Hij wordt zonder pardon van boord gezet.

Gelukkig kan hij aanmonsteren op de Glicca, een schip van de wilde vaart met een wel heel bijzondere bemanning en een keur aan vreemde passagiers. Het is voor Myron het begin van een avontuurlijke reis, langs buitenissige havens op buitenissige werelden, vol avonturen die minstens zo buitenissig zijn.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Ports of call
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789029056465
Ebook: 9781619472242
Uitgever: Uitgeverij M
De lokkende verte

De jonge Myron, die droomt van een grote toekomst in de ruimtevaart, is met zijn excentrieke tante Hester op zoek naar de planeet waar zich naar verluid de bron van de eeuwige jeugd bevindt.

Maar na een hevige ruzie ontheft ze Myron uit zijn functie en wordt hij zonder pardon het schip uitgezet. Myron is gestrand en ziet maar één uitweg: aanmonsteren op het vrachtschip Glicca.

De Glicca heeft een even efficiënte als vreemde bemanning en zodra Myron zijn kajuit heeft betrokken, begint een opwindende tocht. Ze trekken langs talloze ruimtehavens op vreemde planeten, worden opgejaagd door ruimtepiraten en krijgen te maken met passagiers die niet zo vreedzaam zijn als ze wel lijken.

Maar na verloop van tijd wordt Myron onrustig en besluit hij dat het tijd is om op zoek te gaan naar zijn tante Hester. Kapitein Maloof heeft een persoonlijke missie van vergelijkbare aard. Myron en Maloof besluiten hun krachten te bundelen en reizen met de Glicca af naar de planeet Fluter.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Lurulu
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789022540749
Uitgever: Uitgeverij M

De Stervende Aarde / The Dying Earth

De stervende aarde

In de schimmig verre toekomst, als de oude zon gekrompen is tot een kleine donkerrode schijf in een paarse hemel, en het slinkend mensenras in enkele afgelegen dorpsgemeenschappen en geïsoleerde steden woont, die eindeloos weergalmen van de aeonenlange geschiedenis, raakt op de stille planeet aarde de wetenschap vergeten en begint de magie te werken. In de laatste dagen van de oude zon...

In deze wereld, waar machtige tovenaars duels houden en waar vreeswekkende monsters, geschapen of vanzelf ontstaan in lang vervlogen tijden, door het land sluipen, leven nog altijd enkele duizenden mensen. Met het voortdurende besef dat iedere nacht de laatste kan zijn...

Wanneer de laatste dagen van de oeroude planeet zijn aangebroken, wanneer de geschiedenis van talloze millennia volkomen is vervaagd en de maan niet meer is dan een fletse herinnering, leven er ook andere wezens dan mensen: deodands, leucomorfen, grues en erbs. Bloedstollende machten, duistere magiërs en halfmensen dwalen over de vlakten en door de bossen van de oude wereld onder de trage, rode zon.

Wachten op de laatste zonsondergang...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The dying earth
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: 9789029023207
Ebook: 9781619471962
Uitgever: Meulenhoff
De Ogen van de Overwereld

In de schimmig verre toekomst, als de oude zon gekrompen is tot een kleine donkerrode schijf in een paarse hemel, en het slinkend mensenras in enkele afgelegen dorpsgemeenschappen en geïsoleerde steden woont, die eindeloos weergalmen van de aeonenlange geschiedenis, raakt op de stille planeet aarde de wetenschap vergeten en begint de magie te werken.

In deze wereld, waar machtige tovenaars duels voeren en waar vreeswekkende monsters, geschapen of vanzelf ontstaan in lang vervlogen tijden, door het land sluipen, wordt de avontuurlijke schelm Cugel de Slimme gedwongen een schier hopeloze taak te volvoeren voor Iucounu de Lachende Magiër - een speurtocht die hem voert naar vreemder landen dan hij zich ooit had gedroomd, die hem dwingt zijn zwaard en vooral zijn vindingrijkheid te meten met mensen, halfmensen en bloedstollende machten wie niets onmenselijks vreemd is...

Aangespoord door de weerhaken en angels van een venijnig sterrendier, Firx geheten, waarmee Iucounu hem uitgerust heeft, gaat Cugel met de grootste tegenzin op zoek naar de legendarische Ogen van de Overwereld, verloren demonenogen die uitkijken op een heerlijke wereld. Dwars door een vergeten land dat even onvoorspelbaar als dodelijk is gaat Cugels wisselvallige reis - het land van de stervende aarde...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Eyes of the Overworld
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789029003384
Ebook: 9781619471979
Uitgever: Meulenhoff
Morreion, 1997
Deze editie van Morreion bevat drie verhalen uit de oorspronkelijke uitgave uit 1978 en werd uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Meulenhoff SF & Fantasy.

Morreion bevat de verhalen:
 1. Het smalle land - The narrow land
 2. Morreion - Morreion
 3. Rumfuddle - Rumfuddle
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Morreion
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789029054867
Uitgever: Meulenhoff
Cugel gewroken

Nadat Cugel er in De Ogen van de Overwereld bijna in geslaagd was wraak te nemen op Iucounu de Lachende Magier, de haatdragende kwelgeest die Cugel wegens een onbetekenende diefstal per ijldemon naar een verre, onherbergzame kust verbande, waagt onze held nu een nieuwe vermetele poging. Eerst is het zaak weer bij Iucounu terug te komen en daarvoor moet Cugel ten tweeden male de halve, verraderlijk gevaarlijke wereld doortrekken.

Tal van avonturen belemmeren de onweerstaanbare dief, haastig minnaar van heerlijke deernen, listig kemphaan en olijk schender van heiligdommen in een snelle tocht. Zal Cugel ditmaal zijn stoutmoedige onderneming met welslagen bekroond zien? Zal hij, ten eerste, terug in zijn land Almery weten te geraken, waar de verderfelijke Iucounu nu nog steeds in zijn vuistje lacht terwijl hij nieuwe euvele schanddaden beraamt en uitvoert? En, ten tweede: zal Cugel nu wél een feilloze methode weten te bedenken om de alwetende magische schurk definitief de das om te doen - zonder wederom zélf het slachtoffer te worden van een per ongeluk verkeerd uitgesproken spreuk?

Cugel gewroken geeft volledige opheldering.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Cugel's saga
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789029019668
Ebook: 9781619471986
Uitgever: Meulenhoff
Rhialto de Schitterende

Dit laatste boek met verhalen van De stervende aarde vertelt de avonturen van Rhialto, bijgenaamd 'de Schitterende', en het collectief van kibbelende en intrigerende magiërs aangevoerd door Ildefonse de Preceptor.

De Murthe - De op wraak beluste witte heks Llorio keert terug uit ballingschap en alle magiërs worden ongemerkt door haar beskwalmd. Rhialto en Ildefonse besluiten Llorio's oude vijand, de aartsmagiër Calanctus, weer tot leven te wekken.

Fader's Vlaag - Rhialto wordt door diens grote rivaal Hache-Moncour in diskrediet gebracht en onderneemt een schier hopeloze queeste door het verleden: op zoek naar het Blauwe Perciplex dat zijn onschuld moet aantonen.

Morreion - Onder het mom de legendarische Morreion van het 'Niets' te willen redden, maar in werkelijkheid gedreven door hebzucht naar de krachtige IOUN-stenen, vaart Ildefonse's magiërscollectief in het vliegende paleis van Vermoulian de Droomloper naar de verste rand van het heelal...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Rhialto the Marvellous
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789029023016
Ebook: 9781619472198
Uitgever: Meulenhoff

Durdane

Durdane

Durdane: een wereld van exotische volken met zonderlinge gewoonten. In een van de vele kantons, die onderling hemelsbreed verschillen, groeit de jongen Mur op. Voorbestemd om een Zuivere Knaap te worden en vervolgens ingewijd in de sekte der Chilieten - een hallucinerende groep vrouwenhaters - ziet zijn toekomst er in zijn ogen niet zeer aantrekkelijk uit. Veel liever wordt hij khitanspeler.

Als hij ontsnapt aan een zware straf wegens heiligschennis, stuurt Grote Man Osso vleesetende ahulfs achter hem aan! Tot zijn geluk overleeft hij dit en hij wordt opgenomen door een troep rondtrekkende muzikanten. Zo belandt hij in de stad Garwiy, waar hij in botsing komt met de mysterieuze Anome, de gevreesde Man zonder Gezicht die vanouds over alle kantons regeert. Zijn heerschappij houdt weinig in, hij deelt alleen straffen uit: overtreders en kwaadsprekers laat hij op afstand ontploffen. Maar aan het grootste gevaar dat Durdane bedreigt, doet hij eigenaardig genoeg niets.

Rode barbaren die alleen uit de verte op mensen lijken - de moordlustige Roguskhoi - plunderen en brandschatten de vredige planeet, vergrijpen zich gretig aan alle vrouwen en vermoorden de mannen. Niemand weet waar ze zo plotseling vandaan zijn gekomen. Waarom laat de machtige Anome de volle kracht van zijn toorn niet over de rode Roguskhoi neerdalen? Alles is raadselachtig.

Na een roekeloze daad, en aangespoord door de koelbloedige Ifness, wiens afkomst in raadselen is gehuld en die zijn eigen plannen schijnt te hebben, wordt Mur grote en vreeswekkende geheimen deelachtig...

Durdane bevat de volgende boeken:

 1. De Anome - The anome

 2. De Roguskhoi - The brave free men

 3. De Asutra - The Asutra
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Durdane
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789029006019
Uitgever: Meulenhoff
De Anome

De afgelegen planeet Durdane is lang geleden gekoloniseerd door een allegaartje van Aardse minderheden die besloten hun heil tussen de sterren te zoeken. De afstammelingen daarvan bevolken nu de tweeënzestig kantons van het subcontinent Shant.

In Shant dwingt de gevreesde en mysterieuze Anome, de Man zonder Gezicht, gehoorzaamheid af aan de lokale wet- en regelgeving: iedere volwassen inwoner van Shant draagt een explosieve halsband met unieke kleurcodering. Wie zich misdraagt, raakt letterlijk het hoofd kwijt!

In kanton Bastern groeit de jonge Mur op in de schaduw van de tempel van de Chilieten, een misogyne religieuze orde die er de plak voert. Volgens de plaatselijke gebruiken is Mur voorbestemd tot een leven als Zuivere Knaap alvorens zelf Chiliet te worden. Mur heeft echter andere toekomstplannen. Bovendien komen er vanuit de Hwan, het bergachtige midden van Shant, onrustbarende geruchten over moordende hordes rode barbaren, de Roguskhoi, en iedereen vraagt zich af waarom de Anome er niets aan lijkt te gaan doen...

De Anome is het eerste boek in de Durdane trilogie en deel 43 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere versie van de vertaling van Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de Spatterlight editie is door de vertaler herzien en aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 4 pagina’s uitgebreide en gecorrigeerde kaarten uit de Vance Integral Edition.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Anome
Eerste uitgave: 1973
Ebook: 9781619472105
Uitgever: Spatterlight
De Roguskhoi

Nu hij achter de identiteit van de Anome en zijn Genadebrengers is gekomen, heeft de musicus Gastel Etzwane de facto de macht over heel Shant in handen. Maar om zijn plannen te verwezenlijken - de strooptochten van de Roguskhoi een halt toeroepen en de rode horde uit Shant verdrijven - heeft Etzwane niet alleen betrouwbare bondgenoten nodig, maar ook moderne wapens.

Etzwane schakelt zijn oude vrienden in, de troep van Frolitz en zijn Roze-Zwart-Azuur-Donkergroenen, en gebruikt het netwerk van Discriminatoren om zijn vader, de druithine Dystar, op te sporen. Ook wil hij achterhalen wat er is gebeurd met Jerd Finnerack, de jongen van het ballonspoor die hem destijds op het idee bracht om uit de contractslavernij van Angwin-Wissel te ontsnappen.

De technologische ontwikkeling in Shant stagneert al vele eeuwen, en de bijeengeroepen technici breken zich het hoofd over hun opdracht om snel met efficiënte wapens op de proppen te komen. Intussen vermeerderen de Roguskhoi zich razendsnel en worden hun uitvallen in de kantons van Shant alsmaar driester - alsof er een plan achter zit...

De Roguskhoi is deel 44 van de digitale editie van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere versie van de vertaling van Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de Spatterlight editie is door de vertaler herzien en aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 4 pagina’s uitgebreide en gecorrigeerde kaarten uit de Vance Integral Edition.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The brave free men
Eerste uitgave: 1973
Ebook: 9781619472112
Uitgever: Spatterlight
De Asutra

Nadat ze er getuige van zijn hoe de laatste Roguskhoi aan boord van een ruimteschip Durdane ontvluchten, keren Gastel Etzwane en Ifness terug naar Garwiy. Etzwane treedt af als lid van het Purperen Huis van Patriciërs en is weer een gewone musicus.

Maar het mysterie van de oorsprong van de Roguskhoi laat hem niet los, en van een zeeman verneemt Etzwane dat er in de weidse binnenlanden van het naburige continent Caraz een grote horde zou zijn gesignaleerd.

Etzwane moet Ifness, die zoals gebruikelijk vooral begaan is met zijn status binnen het Historisch Instituut, overtuigen om een expeditie naar Caraz op touw te zetten en meer informatie te verzamelen over de Roguskhoi en hun parasitaire asutra.

Het wordt een lange en gevaarlijke tocht, en de de wildernis van Caraz blijkt vergeven van de slavenhalers waardoor hele gebieden gedecimeerd zijn. Maar wie of wat heeft zo veel slaven nodig? Waar zijn al deze mensen heengevoerd?

De Asutra is het derde deel van de Durdane trilogie en deel 45 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Konstantin Korobov. Een eerdere versie van de vertaling van Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de Spatterlight editie is door de vertaler herzien en aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 4 pagina’s uitgebreide en gecorrigeerde kaarten uit de Vance Integral Edition.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Asutra
Eerste uitgave: 1974
Ebook: 9781619472129
Uitgever: Spatterlight

Grote Planeet / Big Planet

Grote Planeet

Vijfhonderd jaar nadat de reusachtige Grote Planeet - waar geen metalen te winnen zijn - bevolkt is door honderden groepjes buitenissige Aardbewoners, stuurt de Aarde er een commissie heen. Deze commissie moet uitzoeken in hoeverre de Bajardum van Beaujolais, een van de talrijke plaatselijke heersers, een gevaar vormt voor het hemelsbrede scala van kleurrijke levenswijzen die op Grote Planeet welig tieren: de Bajardum verovert namelijk het ene buurlandje na het andere, en dat is nieuw.

En aangezien het altijd de bedoeling van Grote Planeet is geweest dat allerlei bijzonder uiteenlopende groepen er totaal hun gang kunnen gaan - dat is de reden dat hun voorouders destijds de eenvormige cultuur van de Aarde ontvluchten - is bezorgdheid op zijn plaats. Landveroveraars die met geweld cultuurpolitiek willen bedrijven, ondermijnen de opzet van Grote Planeet.

Maar de commissie stort neer, veertigduizend mijl van de enige beschaafde plek op de planeet. De officiële Aardenclave is ver weg... Er volgt een gigantische trektocht door onbekende streken, waarbij het kleine gezelschap onafgebroken bedreigd wordt door monsters en verrassende mensen. Want eeuwen van afzondering, met alle vrijheid om de eigen denkbeelden in praktijk te brengen, leveren massa's bizarre samenlevingen op...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Big Planet
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 9789029081993
Ebook: 9781619471740
Uitgever: Meulenhoff
Circuswereld

De Tijd: Lichtjaren ver, buiten de invloed der voor de Aarde geldende wetten.

De Plaats: De centrale planeet van de gele ster Phaedra. Een heiligdom voor fantasten, waar dieren zijn geëvolueerd tot vreemde, wonderbaarlijke vormen, waar menselijke schepselen ontsnapten aan de boeien der onderworpenheid van aardse wetten, waar fantastische showboten met wonderlijke capriolen het onderhouden der verbindingen met afgelegen koloniën tot een grotesk gebeuren maken.

Het Verhaal: De gevaarvolle tocht van twee overmoedige showmannen die trachten elkaar te overtroeven en in plaats daarvan een koning te slim af zijn. Een geheimzinnige blonde schoonheid die probeert de beide schelmen haar erfdeel te laten heroveren. Een bizarre opvoering van MacBeth, die een reeks verbazingwekkende gebeurtenissen voorafgaat.

De Roman: Een niet te evenaren science fiction verhaal, onconventioneel, vol wilde avonturen, van een enorme spanning en met macabere wendingen.


 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Showboat world
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789062213016
Uitgever: Scala

Lyonesse

De tuin van Suldrun
Ver weg en lang geleden...

Nu voor eeuwig verzonken onder de eindeloze golven van de Atlantische Oceaan, waren de Oude Eilanden eens het domein van halflingen en mensen, van grimmige kastelen en weelderige paleizen, van baldadige elfen en vileine heksen en elkaar aftroevende magiërs.

De mensen leidden een leven dat terdege rekening moest houden met de magie die talrijke soorten halfwezens en enkele machtige vrouwen beoefenden - soms tot heil van de aardse bewoners, maar vaker niet.

Op een de Oude Eilanden woonde een prinses wier schoonheid even betoverend was als haar verlangen naar een moedige prins onmogelijk. De tuin van Suldrun werd de plek waar zij elkaar hun noodlottige liefde bekenden...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Suldrun's garden
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789029046954
Ebook: 9781619471672
Uitgever: Meulenhoff
De groene parel
Ver weg en lang geleden...

Na hun wonderlijke en dikwijls angstaanjagende omzwervingen leiden Aillas, zijn zoon Dhrun en aangenomen dochter prinses Glyneth een vredig en plezierig leven op Kasteel Waterschaduw - maar niet lang.

Koning Casimir roept een onsmakelijke handlanger te hulp om Glyneth haar geheim te ontfutselen. In de demonenwereld Tanjecterly is zij hulpeloos aan hem overgeleverd.

De tovenaars Shimrod en Murgen hebben er handenvol werk aan om haar ongeschonden van Tanjecterly en de veile Vshbume te verlossen. Aillas moet voor haar door het vuur gaan...

Onderwijl richt de groene parel her en der zijn verwoestingen aan.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The green pearl
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789029016704
Ebook: 9781619471689
Uitgever: Meulenhoff
Madouc
Ver weg en lang geleden...

De oude eilanden blijven mateloze aantrekkingskracht uitoefenen op Koning Casimir, die ze op alle mogelijke manieren probeert te verwerven. Gedreven door hebzucht en machtswellust is hij zelfs bereid prinses Madouc, het wisselkind dat hem in plaats van Suldruns zoon werd toegeschoven, daarvoor uit te huwelijken.

Maar de schone en eigenzinnige Madouc is lang niet zo meegaand als Suldrun. Wat het allemaal nog erger maakt, is dat Madouc uitgerekend voor Dhrun, de zoon van Casimirs aartsvijand Koning Ailas, vriendschap opvat - en zelfs meer dan dat.

Een en ander wordt nog ingewikkelder als Madouc bij toeval verneemt dat niet Suldrun, maar de elf Twisk haar moeder is. Want die onthulling is er weer aanleiding toe dat Madouc, bijgestaan door ridder Pom-Pom, op zoek gaat naar haar vader...
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Madouc
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789029021357
Ebook: 9781619471696
Uitgever: Meulenhoff

Miro Hetzel

De machines van Maz

Miro Hetzel is een bewerkstelliger met een reputatie: zijn tarieven zijn exorbitant, zijn methoden onorthodox, maar daar waar andere galactische speurneuzen falen lost hij wel de meest complexe zaken op!

Dat is dan ook de reden waarom Sir Ivon Hacaway besluit van Hetzels diensten gebruik te maken. Hacaway’s bedrijf produceert peperdure complexe electronica en wordt plots geconfronteerd met een nieuwe concurrent, Istagam, die dezelfde apparatuur voor een schijntje op de markt brengt.

Het gekke is dat Istagam zijn producten op Maz lijkt te fabriceren, een planeet die niet bepaald bekend staat voor zijn technologische producten. Integendeel: de autochtone bewoners van Maz, de 229 Gomaz krijgerstammen, schijnen enkel geïnteresseerd te zijn in elkaar onderling uitmoorden. Hetzel krijgt de opdracht een bewerkstelliging uit te voeren...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Dogtown Tourist Agency
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789029054164
Ebook: 9781619472167
Uitgever: Meulenhoff
Freitzke’s beurt

Wanneer Miro Hetzel een delicate opdracht aanvaardt van de welgestelde Conwit Clent, blijkt hij zijn oude jeugdvriend Faurence Dacre op te moeten sporen. Dacre is een beroemd chirurg geworden, maar paradoxaal genoeg laat hij een spoor van mindervaliden achter.

In het afgelegen dorp Masmodo op Gietersmond ontmoet Hetzel de zusjes Otile, Impie, Zerpette en Freitzke, die ieder op hun beurt voor hun vader, de oude dokter Leuvil zorgen. Het is nu Zerpette’s beurt, en spoedig zal het Freitzke’s beurt zijn. Hetzel voelt dat Faurence zich ergens in de buurt moet schuilhouden...

* Deze uitgave bevat zowel De machines van Maz als Freitzke’s beurt.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Freitzke's turn
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9781619472808
Ebook: 9781619472167
Uitgever: Spatterlight

Tschai, de Waanzinnige Planeet / Tschai, Planet of Adventure

Tschai, de waanzinnige planeet

Tschai, de waanzinnige planeet bevat de boeken:

 1. Een stad vol Chasch - City of the Chasch
 2. Onder de Wankh - Servants of the Wankh
 3. De Dirdir - The Dirdir
 4. De Pnume - The Pnume

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Tschai
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789029001076
Ebook: 9789021406008 & 9789021407166
Uitgever: Meulenhoff
Een stad vol Chasch

Tweehonderd jaar na ontvangst van een signaal uit de richting van Carina 4269 komt de Explorator IV aan bij de oude gele ster en haar enige planeet: een grijsbruine Aarde-achtige wereld. Nauwelijks zijn verkenners Adam Reith en Paul Waunder eropuit gestuurd, of een projectiel vernietigt het moederschip.

Reith en Waunder storten met hun verkennersboot neer op de planeet Tschai die lang geleden werd gekoloniseerd door drie buitenaardse rassen - de Chasch, de Dirdir, en de Wankh. De oorspronkelijke bewoners, de mysterieuze Pnume, leven ondergronds.

Waunder overleeft de landing niet en voor Adam Reith, vastberaden een manier te vinden om naar de Aarde terug te keren, begint een episch avontuur over en onder het oppervlak van de waanzinnige planeet Tschai met al haar kleurrijke, bizarre, en dodelijke bewoners.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: City of the Chasch
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789029071994
Ebook: 9781619472013
Uitgever: Meulenhoff
Onder de Wankh

Nadat hij met de hulp van zijn kompanen, Traz de voormalige drager van het Embleem Onmale, en Anacho, een afvallige Dirdirman, de Blauwe Chasch uit Dadiche heeft verdreven, is Adam Reith nog steeds gestrand op de buitenissige planeet Tschai.

Reith besluit om Ylin-Ylan, een prinses van de aristocratische Yao, terug naar huis te escorteren. Rekenend op de gulheid van haar vader, Heer Cizante van het Blauwe Jade Paleis, hoopt Reith weldra over voldoende fondsen te beschikken om een ruimteschip te kopen.

Maar eerst moet het gezelschap de eindeloze steppen van Kotan en de Draschade Oceaan zien over te steken in het gammele luchtvlot dat ze op de Chasch hebben buitgemaakt. De motor stottert onheilspellend, en onder hen volgt geduldig een groep dodelijke Groene Chasch...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Servants of the Wankh
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789029071000
Ebook: 9781619472020
Uitgever: Meulenhoff
De Dirdir

Adam Reith, gestrand op de planeet Tschai, is vastbesloten een manier te vinden om naar de Aarde terug te keren. Na zijn gefaalde pogingen om een ruimteschip te bemachtigen van de Chasch en de Wankh, twee van de drie wedijverende buitenaardse rassen die Tschai bezetten, gooit Reith het over een andere boeg.

Met zijn makkers, de jonge Embleemnomade Traz en de afvallige Dirdirman Ankhe at afram Anacho, reist Reith naar de grote ruimtewerven van Sivishe. Daar, in een loods op de zoutvlakten onder de neus van de Dirdir, wil hij in het geheim een ruimteschip bouwen.

Maar om onderdelen te kopen heeft Reith sequijnen nodig. Véél sequijnen. Hij vat een vermetel plan op om de nodige rijkdom te vergaren en trekt de dodelijke Carabas in, het jachtreservaat waar de wrede Dirdir voor de sport op mensen jagen...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Dirdir
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789029071369
Ebook: 9781619472037
Uitgever: Meulenhoff
De Pnume

De omzwervingen van Adam Reith, Traz en Anacho over het oppervlak van Tschai, met in hun zog ingrijpende veranderingen in de verhoudingen tussen mensen, Chasch en Wankh, zijn niet bepaald onopgemerkt gebleven...

In hun Holen - een planeetomspannend netwerk van geheime tunnels, ondergrondse steden en eindeloze duistere kanalen - hebben de oorspronkelijke bewoners van Tschai, de mysterieuze Pnume, een sinistere belangstelling opgevat voor Reith.

Ondanks het verraad van Aila Woudiver is de voltooiing van Reiths nieuwe ruimteboot nabij en lijkt de terugkeer naar de Aarde in het verschiet te liggen. Maar de Pnume willen Reith hebben voor Vereeuwiging, en ze sturen hun Gzhindra dienaren eropuit om hem te halen...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Pnume
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 9789029002738
Ebook: 9781619472044
Uitgever: Meulenhoff

Verhalenbundels

Aanval op een stad

Evenals de eerste zeven collecties van Jack Vance bevat deze speciale bloemlezing ter ere van het Gouden Jubileum - vijftig jaar schrijverschap - van Neerlands populairste SF- en fantasy-auteur, een keurselectie aan korte en langere verhalen, met als onbetwist hoogtepunt de korte roman Aanval op een stad.

Behalve met thema’s uit de onstuimig-wilde jaren van de science fiction, zal de lezer aangenaam worden verrast met elementen die de onverbeterlijke Meester ontleende aan het onversneden horror- en fantasy-verhaal. Derhalve wordt Aanval op een stad bevolkt door een verbluffend rijk assortiment helden en avonturiers, onder wie de legendarische Magnus Ridolph!

Ze zijn op zoek naar zichzelf, naar dat wat anderen beweegt en/of naar het wonderlijk onbekende. Eén ding hebben ze allemaal gemeen. Ze worden gestuurd door het gedachtegoed van een begenadigd schrijver, wiens rijke fantasie en veelzijdig talent al vijftig jaar garant staan voor de kwaliteit van een indrukwekkend en onvoorstelbaar geliefd oeuvre.

Aanval op een stad bevat de verhalen:

 1. De duivel op de Verlossingsrots - The devil on Salvation Bluff
 2. Station Abercrombie - Abercrombie Station
 3. Genadeslag - Coup de Grâce
 4. Ullwards toevluchtsoord - Ullward's retreat
 5. Koning der dieven - The king of thieves
 6. De Gillende Springers - The Howling Bounders
 7. Aanval op een stad - Assault on a city
 8. De hersens van de Aarde - The brains of Earth

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789029057332
Uitgever: Meulenhoff
Alambar

Alambar bevat de verhalen:

 1. Freitzkes beurt - Freitzke's turn
 2. De spectaculaire sardines - The sub-standard sardines
 3. Ik bouw uw droomkasteel - I'll build your dream castle
 4. Kruistocht naar Alambar - Crusade to Alambar
 5. Recht vooruit - Dead ahead

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789029011563
Uitgever: Meulenhoff
Chateau d'If

Deze negen verhalen en novelles verschenen tussen 1946 en 1967 in de Amerikaanse pulpbladen en illustreren mooi hoe Vance’s stijl en verbeelding evolueerden vanaf het prille begin van zijn carrière tot het jaar waarin hij het eerste Tschai boek schreef. Een greep uit de inhoudsopgave:

Chateau d’If: een mysterieuze advertentie trekt de aandacht van Roland Mario en zijn vrienden: Verveeld? De sleur zat? Smacht u naar avontuur? Probeer dan het Chateau d’If! Een voor een bezoeken ze het Chateau d’If, maar niemand komt terug om verslag uit te brengen. Dan is het de beurt aan Mario...

De geaugmenteerde agent: wanneer de Centraal-Afrikaanse staat Lakhadi een aantal intercontinentale ballistische raketten van de schroothoop redt en deze met behulp van de USSR in stelling wil brengen, wordt James Keith, agent van de Speciale Afdeling van de CIA, erheen gestuurd om zich met de zaak te bemoeien.

Het Smalle Land: in een smalle kuststrook, ingeklemd tussen de Muur van Storm aan de zeezijde en de Muur van Donker aan de landzijde, groeien de amfibische waterkinderen op in de ondiepten. De jonge Ern merkt algauw dat hij anders is dan zijn soortgenoten en wanneer de tijd komt om het water voor het land te verruilen gaat hij zijn eigen weg.

Chateau d’If bevat de verhalen:

 1. De vruchten der Phaleden - Phalid's fate
 2. Chateau d’If - Chateau d'If
 3. Kruistocht naar Alambar - Crusade to Maxus
 4. Wervingsbijeenkomst - Shape-up
 5. De geaugmenteerde agent - The augmented agent
 6. De man van Zodiac - Milton Hack from Zodiac
 7. De gave van de woorden - The gift of gab
 8. Nopalgaard - Nopalgarth
 9. Het Smalle Land - The Narrow Land

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Chateau d'If
Eerste uitgave: 1990
Ebook: 9781619471948
Uitgever: Spatterlight
De beste verhalen van Jack Vance

De beste verhalen van Jack Vance bevat de verhalen:

 1. Station Abercrombie - Abercrombie Station
 2. Morreion - Morreion
 3. De pottenbakkers van Firsk - The potters of Firsk
 4. De spectaculaire sardines - The sub-standard sardines
 5. Lawaai - Noise
 6. De wonderbaarlijke verrichtingen van Sam Salazar - The miracle workers
 7. De gave van de woorden - The gift of gab

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789051541830
Uitgever: Bruna
De Kokod-krijgers

De Kokod-krijgers bevat de verhalen:

 1. Op kosmische blaren - Cosmic hotfoot
 2. De Kokod-krijgers - The Kokod warriors

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Magnus Ridolph
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789029057059
Uitgever: Meulenhoff
De Maanvlinder

Van de negen in deze bundel opgenomen verhalen die de periode van 1951 tot 1973 bestrijken, komen er maar liefst vijf voor op de door de Vance-lezers zelf gekozen top tien van ’s mans beste kortere werk. Een selectie uit de inhoud:

Dodkins baantje: Luke Grogatch, ongeschoolde arbeidskracht, bungelt vrijwel onderaan de sociale ladder. Geconfronteerd met de gevolgen van een absurde beleidsrichtlijn, gaat Luke door het lint en gaat op pad om verhaal te halen bij de bureaucraten van de Hoge Echelons. Maar Luke ontdekt algauw dat de werkelijke macht zich elders bevindt...

De Maanvlinder: in de strikt formele samenleving van Sirene, waar sociaal prestige het enige betaalmiddel is, en ieders gezicht verborgen gaat achter een masker dat diens status reflecteert, krijgt de kersverse consulair vertegenwoordiger Edwer Thissell de opdracht om een moordenaar op te sporen en te arresteren.

Rumfuddle: in een nabije toekomst waarin de wetenschap de toegang tot een oneindigheid aan parallelle universums heeft ontsloten, beschikt eenieder over zijn eigen privéwereld. Na een opruimklus op de oorspronkelijke Aarde merkt Gilbert Duray dat alle poorten naar zijn eigen Thuis afgesloten zijn. Hij vermoedt dat er een verband is met de op handen zijnde Rumfuddle, een mysterieus feestje van zijn oom Bob.

De Maanvlinder bevat de verhalen:

 1. De nieuwe Eerste - The new Prime
 2. De mensen keren terug - The men return
 3. Ullwards toevluchtsoord - Ullward's retreat
 4. Dodkins baantje - Dodkin's job
 5. De Maanvlinder - The Moon Moth
 6. Groene magie - Green magic
 7. Alfreds ark - Alfred's ark
 8. Sulwens Planeet - Sulwen's Planet
 9. Rumfuddle - Rumfuddle

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Moon Moth
Eerste uitgave: 1975
Ebook: 9781619471993
Uitgever: Spatterlight
De tempel van Han

Behalve met thema's uit de onstuimig-wilde jaren van de science fiction en fantasy, zal de lezer aangenaam worden verrast met elementen die de onverbeterlijke meester ontleende aan het onversneden horror- en avonturenverhaal. Derhalve wordt De tempel van Han bevolkt door een verbluffend gevarieerd assortiment helden en avonturiers, op zoek naar zichzelf, naar dat wat anderen beweegt en/of naar het wonderlijk onbekende. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze worden gemanipuleerd door de pen van een begenadigd schrijver, wiens rijke fantasie en veelzijdig talent al jaren garant staan voor de kwaliteit van een indrukwekkend en onvoorstelbaar geliefd oeuvre.

De tempel van Han bevat de verhalen:

 1. De tempel van Han - The temple of Han
 2. Joop Driebeen - Three-legged Joe
 3. Sjambak - Sjambak
 4. Meisje van goud - Golden girl
 5. Parapsyche - Parapsyche
 6. De betoverde prinses - The enchanted princess
 7. De onzichtbare melkman - The phantom milkman
 8. De vruchten der Phaleden - Phalid's fate
 9. De baas in huis - The house lords
 10. Chateau d'If - New bodies for old

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789029041935
Uitgever: Meulenhoff
De wereldbedenker, 1997

De wereldbedenker bevat de verhalen:

 1. De wereldbedenker - The World-Thinker
 2. Chateau d'If - New bodies for old
 3. De Mitr - The Mitr
 4. Alfred's ark - Alfred's ark

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789029054553
Ebook: 9781619471702
Uitgever: Meulenhoff
De Wereldbedenker, 2012

De vijftien verhalen in deze bundel dateren grotendeels uit de eerste twaalf jaar van Vance’s carrière als auteur - 1945 tot 1957 - toen hij vooral voor de pulpmagazines schreef: Thrilling Wonder Stories, Astounding, Startling Stories, Planet Stories. Ook in deze vroege verhalen zijn Vance’s levendige verbeelding en karakteristieke beschrijvende flair al merkbaar aanwezig.

Een kleine greep uit de inhoudsopgave:

De Wereldbedenker: in Vance’s eerste gepubliceerde verhaal, moet luitenant Lanarck op jacht naar de ontsnapte gevangene Kenna Parker. Er is één kleine complicatie: Parker heeft zich verschanst op een wereld die enkel lijkt te bestaan in de verbeelding van Laoome, een wezen dat, net als Vance zelf, in staat is om complete werelden te bedenken...

Ontheemd!: in dit verhaal, dat kort na de Tweede Wereldoorlog werd geschreven, toen de vluchtelingenproblematiek ten gevolge van de gruwelen en de verwoestingen even actueel was als heden, zijn de ontheemden een ras van mensachtigen dat door geologische activiteit uit zijn onderaardse bestaan naar het aardoppervlak wordt gedreven. Maar heel erg welkom zijn ze daar niet.

De verstrooide professor: Professor Sisley acht zijn eigen onderzoek veel belangrijker dan dat van zijn meerdere, ‘Fossiel’ Patcher, en bedenkt de perfecte moord zodat hij zelf Hoofd Astronomie wordt. Maar de lokale sheriff is minder dom dan hij eruitziet.

Deze bundel bevat de volgende verhalen:

 1. De Wereldbedenker - The World-Thinker
 2. Ik bouw uw droomkasteel - I'll build your dream castle
 3. De tien boeken - Men of the ten books
 4. De tempel van Han - The temple of Han aka The God and the temple robber
 5. Telek - Telek
 6. Geluid - Noise
 7. De zeven uitgangen van Bocz - Seven exits from Bocz
 8. Ontheemd! - DP
 9. De verstrooide professor - The absent minded professor
 10. De duivel op de Verlossingsrots - The devil on Salvation's Bluf
 11. De onzichtbare melkman - The phantom milkman
 12. Waar Hesperus valt - Where Hesperus falls
 13. Gids voor praktische mensen - A practical man's guide
 14. De baas in huis - The house lords
 15. Het geheim - The secret

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The World-Thinker and other stories
Eerste uitgave: 2012
Ebook: 9781619471702
Uitgever: Spatterlight
De wonderbaarlijke avonturen van Magnus Ridolph

Eigenlijk zag Magnus Ridolph er helemaal niet uit als een interstellaire geheim-agent-gentleman-dief-detective-oplichter. Hij was niet groot en gespierd, zijn huid was niet gebronsd door de honderden zonnen die hij bezocht en zijn stem en manier van optreden leken veel te zachtaardig voor een avonturier.

Toch lag er een kille hardheid in zijn zachte blauwe ogen, die waarschuwden voor het bedrieglijke van zijn uiterlijk. Door heel de Melkweg waren er velen, mensen en andere wezens - Kodok-krijgers, Golespods, Krijsende Springers en Portman Duizendpoten - die, voor zover nog in leven, konden getuigen van de dodelijkheid die loerde achter zijn ogen.

De wonderbaarlijke avonturen van Magnus Ridolph bevat de verhalen:

 1. Op kosmische blaren - Cosmic hotfoot
 2. De spectaculaire sardines - The sub-standard sardines
 3. De Kokod-krijgers - The Kokod warriors
 4. De afschuwelijke McInch - The unspeakable McInch
 5. Vakantieparadijs tussen de sterren - The spa of the stars
 6. Genadeslag - Coup de Grâce
 7. Koning der dieven - The king of thieves
 8. De Gillende Springers - The Howling Bounders

De Ebook editie bevat twee extra verhalen, te weten:

 1. Diepgewortelde wrevel - Hard luck Diggins
 2. Sanatoris, kort door de bocht - Sanatoris short-cut

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The many worlds of Magnus Ridolph
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789062215010
Ebook: 9781619471719
Uitgever: Scala
Het laatste kasteel
Tegen het einde van de stormachtige zomermiddag, terwijl de zon eindelijk tussen de rafelige regenwolken doorbrak, werd kasteel Janeil overweldigd en vernietigd.

Meks zwermden over de borstweringen en Vogels verlieten hun hokken en klapwiekten, onder het schreeuwen van schrille beledigingen, oostwaarts naar Hagendoorn, nu het laatste kasteel op de Aarde...

Het laatste kasteel bevat de verhalen:

 1. Het laatste kasteel - The last castle
 2. Groene magie - Green Magic
 3. Het smalle land - The narrow land,
 4. De mensen keren terug - The men return
 5. De duivel op de verlossingsrots - The devil on Salvation's Bluf
 6. Sulwens planeet - Sulwen's planet
 7. Het geheim - The secret
 8. Wanneer de vijf manen opkomen - When the five moons rise
 9. De Maanvlinder - The moon moth

Deze editie van Het laatste kasteel is in 1997 uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Meulenhoff SF & Fantasy.
Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The last castle
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789029054898
Uitgever: Meulenhoff
Meisje van goud

Jack Vance schreef acht van deze negen verhalen tussen 1951 en 1955 voor de pulptijdschriften, maar ook in dit vroege werk is de unieke stem van de latere SFWA Grootmeester al duidelijk hoorbaar. Een selectie uit de inhoud:

Meisje van goud: uit het wrak van een neergestort buitenaards ruimteschip redt verslaggever Bill Baxter een beeldschoon meisje met een gouden huid. Ze heet Lurulu en is afkomstig van de verre wereld Lekthwa, maar ze is nu onherroepelijk gestrand op de veel primitievere Aarde...

Station Abercrombie: Jean Parlier, een pittige jongedame met schimmige antecedenten, solliciteert naar een lucratief baantje: in ruil voor een miljoen dollar moet ze de steenrijke Earl Abercrombie zien te verleiden en te trouwen. Earl is de wettige eigenaar van het beruchte Station Abercrombie, een luxe ruimteresort voor corpulente rijkelui. Maar de excentrieke jonge erfgenaam blijkt een nogal aparte smaak te hebben wat partners betreft.

Aanval op een stad: Alice is de zeventienjarige roodharige dochter van Commandeur Tynnott. Na te zijn opgegroeid op een aantal eenvoudige buitenplaneten, bezoekt ze voor het eerst samen met haar ouders de Aarde en ze is vastbesloten om de grootstedelijke cultuur te verkennen en te doorgronden. Een aantal individuen meent van haar ongekunsteldheid misbruik te kunnen maken...

Meisje van goud bevat de verhalen:

 1. Meisje van goud - Golden girl
 2. Maskerade op Dicantropus - Masquerade on Dicantropus
 3. Station Abercrombie - Abercrombie Station
 4. Cholwells kippen - Cholwell's chickens
 5. De Mitr - The Mitr
 6. De wereld tussenin - The world between
 7. Wanneer de vijf manen opkomen - When the five moons rise
 8. Kom naar Miss Heelal - Meet Miss Universe
 9. Aanval op een stad - Assault on a city

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Golden Girl
Eerste uitgave: 2012
Ebook: 9781619471955
Uitgever: Spatterlight
Morreion, 1978

Deze editie van Morreion bevat de verhalen:

 1. De wereldbedenker - The World-Thinker
 2. Chateau d'If - New bodies for old
 3. De Mitr - The Mitr
 4. Alfred's ark - Alfred's ark
 5. Het smalle land - The narrow land
 6. Morreion - Morreion
 7. Rumfuddle - Rumfuddle

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789029008181
Uitgever: Meulenhoff
Slaven van de Klau, 1980

Slaven van de Klau bevat de verhalen:

 1. Zeil 25 - Sail 25
 2. Wanneer de vijf manen opkomen - When the five moons rise
 3. Op kosmische blaren - Cosmic hotfoot
 4. De man van Zodiac - The man from Zodiac
 5. De planeetmachine - The planet machine
 6. De pottenbakkers van Firsk - The potters of Firsk
 7. Slaven van de Klau - Planet of the damned

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789029013222
Uitgever: Meulenhoff
Sulwens planeet

Sulwens planeet bevat de verhalen:

 1. Sulwens planeet - Sulwen's planet
 2. De Maanvlinder - The Moon moth
 3. De duivel op de Verlossingsrots - The devil on Salvation Bluff
 4. Ullwards toevluchtsoord - Ullward's retreat
 5. Station Abercrombie - Abercrombie Station
 6. De hersens van de Aarde - The brains of Earth
 7. Aanval op een stad - Assault on a city

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789029008044
Uitgever: Meulenhoff
Telek

Telek bevat de verhalen:

 1. Telek - Telek
 2. Lawaai - Noise
 3. De nieuwe eersteling - The prime
 4. De wonderbaarlijke verrichtingen van Sam Salazar - The miracle workers
 5. De mensen keren terug - The men return
 6. De gave van de woorden - The gift of gab

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789029082198
Uitgever: Meulenhoff
Vancextasy

Vancextasy is een speciale uitgave die verschijnt als eerbetoon aan het werk van Neerlands meest geliefde schrijver van science fiction en fantasy.

Naast een uitgebreide Jack Vance bio- en bibliografie die behalve uitzicht op ook inzicht biedt in het oeuvre van de hartenveroverende Meester van het formeel ondenkbare, schrijven van naam en faam bekende 'Vans" over hun favoriete auteur.

Voorts doen welgekozen romanfragmenten u proeven van het werk van deze formidabele auteur wiens naam al meer dan vijfentwintig jaar synoniem is voor science fiction en fantasy.

Het speciaal voor deze uitgave samengestelde hoofdgerecht bestaat uit drie gloednieuw vertaalde verhalen, te weten:

 1. Als Hesperus valt - Where Hesperus falls
 2. De tien boeken - Men of the ten books
 3. De winnaar verliest... alles - Winner lose all

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789029047319
Uitgever: Meulenhoff
Zeil 25

Deze verhalenbundel bevat naast de novelle Parapsyche waarin Vance door een wetenschappelijke bril naar paranormale fenomenen kijkt, een dozijn vooral vroege Vance-verhalen uit de periode van 1946 tot 1962. Enkele hoogtepunten:

Recht vooruit: er wordt een ambitieuze expeditie op het getouw gezet om rond het hele heelal te reizen. De theorie zegt immers dat als men maar lang genoeg een exacte koers aanhoudt, men uiteindelijk weer op de plaats van vertrek zal aankomen... Maar is er wel met alle kosmologische effecten rekening gehouden?

De Pottenbakkers van Firsk: op de planeet Firsk vereeuwigen de Pottenbakkers de zielen van hun overledenen in het lichtende glazuur van aardewerk dat in het vuur van de lokale vulkaan wordt gebakken. De kalk voor het glazuur wordt gewonnen uit de beenderen van de doden. Maar wanneer er niet voldoende natuurlijke sterfgevallen zijn, sommeren de Pottenbakkers weleens wat levenden om hun voorraad beenderkalk op peil te houden...

Zeil 25: alvorens af te studeren aan de ruimtevaartacademie, moeten acht cadetten een proeve van bekwaamheid afleggen door een tocht te maken met een stokoud zonnezeil. Hun instructeur is de tirannieke oude Henry Belt die het ogenschijnlijk niet kan verdommen of het schip en haar bemanning wel heelhuids naar de Aarde terugkeren...

Zeil 25 bevat de verhalen:

 1. Zwart stof - Planet of the black dust
 2. Recht vooruit - Dead ahead
 3. De betoverde prinses - The enchanted princess
 4. De pottenbakkers van Firsk - The potters of Firsk
 5. De bezoekers - The Visitors
 6. De planeetmachine - The uninhibited robot
 7. Dover Spargills grandioze gaffe - Dover Spargill's ghastly floater
 8. Sabotage op de zwavelplaneet - Sabotage on Sulfur Planet
 9. Joe Driebeen - Three-Legged Joe
 10. Vierhonderd spreeuwen - Four hundred blackbirds
 11. Sjambak - Sjambak
 12. Parapsyche - Parapsyche
 13. Zeil 25 - Sail 25

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Sail 25
Eerste uitgave: 2012
Ebook: 9781619471726
Uitgever: Spatterlight

Non SF / Mystery

De archipel des doods

Wanneer Brady Royce, beheerder van het onmetelijke familiefortuin van de Royces, trouwt met de mooie, veel jongere Lia Wintersea, staan de societypagina’s van de kranten in San Francisco er bol van.

Voor hun huwelijksreis vertrekt het stel samen met naaste familie en enkele goede vrienden aan boord van Royce’s zeiljacht de Dorado IV op een idyllische cruise langs de romantische eilanden en atollen van de Stille Zuidzee: Tahiti, de Tuamotus en de Markiezeneilanden.

Zoveel rijkdom en luxe wekken vanzelf afgunst en begeerte op, en met zoveel geld op het spel wordt moord makkelijk het risico waard. Maar om het Royce-fortuin te bemachtigen moeten er drie obstakels uit de weg worden geruimd: Brady Royce zelf, zijn zoon Carson, en Luke, een neefje uit de minder gegoede tak van de familie.

Luke Royce heeft een baantje op Tahiti waar hij vissen tagt voor een oceanografisch onderzoeksproject. Wanneer hij op zijn scooter naar Papeete rijdt om zijn post op te halen, valt hem een onbekende man op die hem in de gaten lijkt te houden. Het komt tot een dramatische confrontatie, en dat is slechts het begin van een race tegen de klok, over de uitgestrekte wateren en langs de riffen en de witte zandstranden van de Grote Oceaan, waar de dood steeds op de loer ligt...

 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The deadly isles
Eerste uitgave: 2012
Ebook: 9781619471931
Uitgever: Spatterlight
De duistere oceaan

De jonge Betty Haverhill geeft haar medicijnenstudie eraan, en om een poos te ontkomen aan haar bedillerige moeder en haar opdringerige verloofde, Ted Bunpole, boekt ze passage op een vrachtschip dat haar van San Francisco via het Panamakanaal naar Italië zal brengen, vanwaar ze door Europa wil gaan reizen.

Aan boord van de Garda maakt Betty kennis met een bont gezelschap van medepassagiers: Alex en Ora Cato, een stel intellectuelen; Harry Mayberry, een oude sater; Nello di Prieri, de globetrottende zoon van een Italiaanse markies; en dan is er de sigarenrokende Mik Finsch, een Nederlander met enigmatische antecedenten.

Bovendien - zeer tot Betty’s ongenoegen - blijkt Ted Bunpole eveneens aan boord te zijn. Daartoe aangezet door Teds bezitterige gedrag, gaat Betty met Mik Finsch flirten. Ted gaat door het lint, en een keten van sinistere gebeurtenissen ontrolt zich. Voor Betty verandert wat een plezierreis had moeten zijn in een regelrechte nachtmerrie...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The dark ocean
Eerste uitgave: 1985
Ebook: 9781619471894
Uitgever: Spatterlight
De man in de kooi

We schrijven 1958. Het ­Algerijnse bevrijdingsfront FLN is in een bloederige onafhankelijkheidsstrijd verwikkeld met de Franse koloniale bezetters. Via het naburige Marokko worden de Algerijnse rebellen van illegale wapens en munitie voorzien.

De wat naïef avontuurlijke jonge Amerikaan Noel Hutson die in Tanger is neergestreken, ziet in de lucratieve wapensmokkel een kans om zijn kas te spekken en rijdt met een truck vol pistolen en geweren de woestijn in voor een levering bij de Algerijnse grens.

De operatie verloopt echter verre van vlekkeloos, en voor hij er erg in heeft bevindt Noel zich in penibele omstandigheden. Hij besluit zich uit de hele zaak terug te trekken, pleegt enkele telefoontjes, en doet een brief naar huis op de post waarin hij zijn voornemen aankondigt om terug te keren en een normaal leven te gaan leiden. Maar dat is het laatste dat van Noel wordt vernomen.

Een maand later komt Darrell Hutson in Tanger aan, vastbesloten om zijn jongere broer te vinden, maar met geen enkele andere aanwijzing dan het feit dat een aantal partijen er heel erg op gebrand lijken om Noel - of om precies te zijn: diens vracht - op te sporen, daarbij niets en niemand ontziend te werk gaand...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The man in the cage
Eerste uitgave: 1960
Ebook: 9781619471924
Uitgever: Spatterlight
De parasiet

Ronald Wilby, een dikkige, sociaal onhandige middelbare-schoolleerling, woont met zijn hardwerkende moeder in een groot oud huis. Hij heeft zijn zinnen gezet op Laurel Hansen, een populaire klasgenote, maar die wil niets van hem weten. Na het zoveelste blauwtje dat hij oploopt, beent hij gefrustreerd naar huis terwijl hij onderweg bedenkt wat hij de blonde Laurel allemaal toewenst.

Verdiept in zijn kwaaie gedachten, botst hij tegen een veel jonger buurmeisje op dat hem tegemoet fietst. Met haar blonde haar en haar ontluikende figuurtje wordt ze het slachtoffer van zijn wraakfantasie. Als het dode meisje wordt ontdekt, valt de verdenking al gauw op Ronald.

Ronalds moeder Elaine ziet hun leven en de mooie toekomst die ze voor Ronald in gedachten had in duigen vallen. Maar als Ronald haar ervan weet te overtuigen dat het allemaal de schuld van het buurmeisje was, wordt de ruimte onder de trap in allerijl tot verstopplek vertimmerd en verbergt ze hem in hun eigen huis voor de politie.

Ronald vindt zijn bestaan in het schuilhok niet onprettig, tot zijn moeder plotseling overlijdt en het huis verkocht wordt aan een gezin met drie fascinerende tienerdochters. Van achter de muren houdt Ronald hun doen en laten nauwlettend in de gaten, en wacht zijn kans af...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Bad Ronald
Eerste uitgave: 1973
Ebook: 9781619471887
Uitgever: Spatterlight
De stille getuige

In Japan wordt ten tijde van de eerste schermutselingen die WO II inluiden, Luellen Enright geboren als dochter van een stel zendelingen. Het gezin wordt geïnterneerd en haar moeder overleeft het jappenkamp niet.

Bovendien wordt een paar jaar na de oorlog haar vader ernstig ziek zodat hem geen andere keuze rest dan Lulu op de boot naar San Francisco te zetten waar familieleden wonen die voor haar kunnen zorgen.

De achtjarige Lulu komt dan ook als pleegkind terecht in het gezin van de welgestelde Brewers: haar tante Flora, oom Maurice, en de twee tieners, Kendall en Oliver, wonen in een groot huis met een tuin in een van de betere stadsdelen.

Maar al gauw wordt duidelijk dat Lulu geen zorgeloos bestaan beschoren is in haar nieuwe omgeving: Tante Flora is dominant en kil, Oom Maurice drinkt en heeft losse handjes, en de jongens blijken onuitstaanbare ettertjes te zijn. Lulu’s leven verandert in een hel, en de hele situatie stevent af op een onontkoombaar drama...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The view from Chickweed's window
Eerste uitgave: 1979
Ebook: 9781619471870
Uitgever: Spatterlight
Het masker van huid

Na het onverwachte overlijden van zijn vader, neemt de jonge Robert Struve uit San Giorgio, Californië, een baantje als krantenjongen om zijn moeder bij te staan in het huishouden.

Robert neemt ook vaak de krantenwijk over van rijkeluiszoontje Carr Pendry die helemaal geen zin heeft in dit soort stomme klusjes, maar zijn vader wil nu eenmaal dat Carr onderaan de maatschappelijke ladder begint...

Wanneer hij op Carrs scooter zijn ronde doet in de gegoede buurt van Jamaica Terrace, wordt Robert van de weg gereden door de auto van Ralph McDermott, die weleens vaker zijn achtjarige dochtertje Julie laat sturen. De scooter vat vlam en Roberts gezicht wordt onherkenbaar verbrand.

Zonder geld voor plastische chirurgie verloopt Roberts middelbare schooltijd erg stroef. Hij is het dorpsmonster en wordt ook door de meisjes gemeden. Na een incident wordt Robert naar een jongerendetentiecentrum afgevoerd en door iedereen vergeten.

Maar jaren later is er in de streek een moordenaar actief. De slachtoffers worden met verminkt gezicht aangetroffen: opengesneden, precies daar waar Robert Struve zijn vreselijke littekens had. Toeval?

* Het masker van huid is in 1957 uitgegeven onder het pseudoniem Peter Held.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Take my face
Eerste uitgave: 1957
Ebook: 9781619471832
Uitgever: Spatterlight
Rare snuiters

In Rome ontmoet de jonge Amerikaanse kunststudent Chuck Musgrave een welgestelde excentrieke landgenoot die zichzelf voorstelt als ‘Kex’. Hij biedt Chuck een baantje aan. In ruil voor logies in Kex’ luxe appartement, en daar bovenop nog eens een riant salaris, moet Chuck een reeks houtskoolschetsen maken in en om het pittoreske stadje Positano, aan de exclusieve Amalfikust ten zuiden van Napels. O ja, en of Chuck zich daar ook voor ene James Hilfstone wil uitgeven?

Er zit een luchtje aan dit genereuze aanbod, maar Chuck kan het geld goed gebruiken en hij reist af naar Positano. Daar maakt hij algauw kennis met de lokale expatgemeenschap: stuk voor stuk behoorlijk rare snuiters die schijnbaar allemaal wel wat te verbergen hebben. Waar Chuck ook al snel achter komt is dat James Hilfstone niet bepaald een graag gezien figuur is in Positano, en dat sommigen wel heel ver gaan in het uiten van hun antipathie.

Chuck krijgt door dat Kex hem een rotstreek heeft geleverd en hij besluit het spelletje niet langer mee te spelen. Maar Chuck is niet meer dan een pion in de grandioze maar sadistische grap die Kex heeft bedacht, en het duurt niet lang vooraleer er slachtoffers vallen...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Strange notions
Eerste uitgave: 1985
Ebook: 9781619471849
Uitgever: Spatterlight

Joe Bain Mystery

De Fox Valley Moorden

Zestien jaar geleden werd het slaperige Californische dorpje Marblestone opgeschrikt door de brutale moord op de jonge Tissie McAllister. De sociaal onhandige Ausley Wyett houdt zijn onschuld vol, maar heeft alle schijn tegen zich en geen alibi. Ausley krijgt levenslang en zit zijn straf uit in de San Quentin gevangenis.

Wanneer hij voorwaardelijk vrijkomt, keert Ausley terug naar de ouderlijke ranch in Marblestone, tot ongeloof en ongenoegen van de lokale bevolking. Ongenoegen dat weldra omslaat in vijandigheid als Ausley een brief stuurt naar elk van de vijf mannen die op het proces tegen hem getuigden, met de vraag hoe ze hem denken te compenseren voor het geleden ongemak.

En dan vallen er doden. Een reeks fatale ongelukken. Of lijkt dat maar zo? Plaatsvervangend sheriff Joe Bain moet de waarheid zien te achterhalen voordat Ausley gelyncht wordt door boze dorpsbewoners. En ook voor de verkiezingen waarin hij het voor het ambt van Sheriff moet opnemen tegen de gladde jonge advocaat Lee Gervase, die grootse plannen heeft om de hele regio te moderniseren.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Fox Valley murders
Eerste uitgave: 1966
Ebook: 9781619471900
Uitgever: Spatterlight
De Pleasant Grove moorden

Op Madrone Way, waar de meest welstellende en invloedrijke families van Pleasant Grove wonen, wordt de postbode dood in zijn bestelwagen aangetroffen. Iemand heeft hem met een eenvoudige timmermanshamer de schedel ingeslagen.

Sheriff Joe Bain tast in het duister: er is niets gestolen, niemand lijkt een motief te hebben, en van Joe’s toch al korte lijstje met potentiële daders blijft al spoedig niets over. Joe moet de moord zien op te lossen vooraleer Howard Griselda van de Pleasant Grove Messenger er met zijn opruiende opiniestukken in slaagt om hem finaal in diskrediet te brengen...

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: The Pleasant Grove murders
Eerste uitgave: 1967
Ebook: 9781619471917
Uitgever: Spatterlight

Jeugdboeken

Vrijbuiters in het heelal

Het enige dat Dick Murdock over ruimtepiraten wist, was wat hij er over in de kranten had gelezen... tot de dag, waarop hij per ruimteschip van Venus vertrok om zich naar zijn vader op de Maan-Sterrenwacht te begeven. Tijdens de vlucht zag hij een staaltje van wat piraten - zelfs in 1985 - konden doen. Want ergens op de baan, die de aarde met de kolonies op Venus en Mars verbond, hing de levenloze romp van een ruimteschip, dat door interplanetaire bandieten was beschoten en geplunderd.

De verkenningsvluchten, die Dick met het zelf gemaakte toestel van 'Gekke' Sam maakte, en het besef, dat er meer moest steken achter de vreemde ongelukken op de Sterrenwacht en Dicks speurderswerk in verband met wat er onder het oppervlak van de Maan gebeurde, stortten hem in adembenemende avonturen, die hun hoogtepunt vonden in de gebeurtenissen, die volgden op het optreden van de interplanetaire strijdkrachten der Verenigde Naties.

 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: Vandals of the void
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Verkenner

Dubbel uitgegeven titels

De Duivelsprins

Zie voor de beschrijving van dit boek: Het paleis van de liefde.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: zie Het paleis van de liefde
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 9789029001465
Uitgever: Meulenhoff
De vandalen van de ruimte

Zie voor de beschrijving van dit boek: Vrijbuiters in het heelal.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: zie Vrijbuiters in het heelal
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: 9789029051552
Uitgever: Meulenhoff
De wonderlijke reis van de Phoebus

Zie voor de beschrijving van dit boek: Space opera.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: zie Space opera
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 9789029043816
Uitgever: Meulenhoff
Diner met de moordenaar

Zie voor de beschrijving van dit boek: De archipel des doods.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: zie De archipel des doods
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Amsterdam Boek
Ruimtepiraten!

Zie voor de beschrijving van dit boek: Vrijbuiters in het heelal.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: zie Vrijbuiters in het heelal
Eerste uitgave: 1953
Ebook: 9781619471764
Uitgever: Spatterlight
Spelevaren op Grote Planeet

Zie voor de beschrijving van dit boek: Circuswereld.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: zie Circuswereld
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789029013307
Ebook: 9781619471757
Uitgever: Meulenhoff
Steek er de draak maar mee!

Zie voor de beschrijving van dit boek: De drakenruiters.

Schrijver: Jack Vance
Oorspronkelijke titel: zie De drakenruiters
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna