Boekenplank:
Kies

Boeken van Brian W. Aldiss

Meer over Brian W. Aldiss

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1925 / Overleden: 2017


Overzicht

 • Aan het einde der eeuwen - The long afternoon Earth
 • Aarde-werk - Earthworks
 • Amoebe op bezoek - The canopy of time
 • De donkere lichtjaren - The dark light years
 • De lange namiddag van de Aarde - Hothouse
 • De tolk - The interpreter
 • De verrijzenis van Frankenstein - Frankenstein unbound
 • Het lichtjarenfeest - Billion year spree
 • In de nadagen - Greybeard
 • Monsterlijke uitdaging - No time like tomorrow
 • Non-stop - Starship
 • Ruïnes - Ruins
 • Science Fiction Verhalen - Diversen
 • Sterrenhoop - Starswarm

Helliconia

 1. Helliconia lente - Helliconia spring
 2. Helliconia zomer - Helliconia summer
 3. Helliconia winter - Helliconia winter

Horatio Stubbs

 1. Horatio - The hand-reared boy
 2. Géééft acht! - A soldier erect
 3. Spervuur - A rude awakening

gedetailleerd overzicht

OverzichtAan het einde der eeuwen
Aan het einde der eeuwen is het verhaal van Gren en Yattmur, beiden geboren op Aarde in een verre toekomst. Een ontdekkingstocht in een wereld waar planten bijna al het andere leven hebben verdrongen.
* Dit boek is in verlengde versie uitgegeven onder de titel De lange namiddag van de Aarde.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: The long afternoon Earth
Eerste uitgave: 1967
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Aarde-werk
Het drama van Aarde-werk speelt zich van begin tot eind op de Aarde af. Het is een beklemde wereld in de niet te verre toekomst. Het lot van miljarden wordt bepaald door nu al actuele zaken als voedselschaarste en milieuvervuiling.
Een gruwelijk waarschijnlijk drama: geen vreemde monsters dus uit het heelal. Geen ongeloofwaardige superman om de mensheid te redden. Een drama met gewone mensen, die uit elk lapje grond een handvol voedsel wringen. Gewone mensen, belaagd door hun eigen kunstmest en landbouwgiffen... en door een teveel aan gewone mensen.
Toch is dit niet weer zo'n geijkte vertelling over de overbevolking van het jaar 2000. Het aangrijpend relaas geeft te denken: misschien komt er een oplossing - al is die oplossing dan niet het fondanten heilsideaal waar we van dromen.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Earthworks
Eerste uitgave: 1963
Uitgever: Meulenhoff
Amoebe op bezoek
Amoebe op bezoek schetst de laatste stappen van de mens die in een vergrijzende kosmos wordt geconfronteerd met zijn opvolgers. Brian Aldiss heeft zijn lievelingsthema - de evolutie - uitgediept in een reis naar een ondenkbaar verre toekomst.
Amoebe op bezoek bevat de volgende verhalen:

 1. Ach, Ishrail - O Ishrail
 2. Amoebe op bezoek - Visiting amoeba
 3. Drie is 't geheel - Three's a cloud
 4. Het geheim van een grootse stad - Secret of a mighthy city
 5. Genenkorf - Gene-hive
 6. Hoe kan een mens vervangen worden? - But who can replace a man?
 7. Judas danste - Judas danced
 8. Prikkel - Incentive
 9. Tranendal - All the world's tears
 10. Wie de jeugd heeft... - They shall inherit
 11. De zwarte heuvel - Blighted profile
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: The canopy of time
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 90-245-0173-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De donkere lichtjaren
Op een verre planeet heeft een ontmoeting met gigantische, zich in mest en modder wentelende wezens onvoorspelbare, dramatische gevolgen...
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: The dark light years
Eerste uitgave: 1964
Uitgever: Born
De lange namiddag van de Aarde
In de verre toekomst is de aarde opgehouden met draaien, één kant is steeds in het donker gehuld, de andere zijde voortdurend in het licht van een verzwakte zon. Een enorme waringinboom bedekt bijna die halve dagkant van de aarde. Planten, vaak agressief, hebben bijna al het andere leven verdrongen, behalve bepaalde insecten. Gigantische spinnen reizen naar de maan via interplanetaire webdraden.
De weinige mensen, klein en minder intelligent, zijn een zwak ras dat met moeite de agressieve plantenwereld weerstaat, hun enige bondgenoten zijn de reuzentermieten. In deze wereld geven de ouden, die hun einde voelen naderen, het leiderschap in handen van het jonge meisje Toy. Maar de jongen Gren wil zelf leider zijn en gaat met zijn partner Yattmur weg van de groep, op zoek naar een nieuw Eden.
* Dit boek is in verkorte versie uitgegeven onder de titel Aan het einde der eeuwen.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Hothouse
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 90-290-1035-5
Uitgever: Meulenhoff


De tolk
In een verre toekomst is de Aarde reeds jarenlang geknecht door een vreemd ras. De toestand lijkt hopeloos, totdat cheftolk Gary Towler kans ziet de Aarde te bevrijden...
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: The interpreter
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 90-261-0128-7
Uitgever: De Fontein
De verrijzenis van Frankenstein
Door middel van een tijdmachine komt een man uit 2020 in 1816 midden in de gebeurtenissen terecht die geleid hebben tot het ontstaan van Mary Shelley's roman 'Frankenstein'.
Aldiss voert een volstrekt eigen wezen op met een tragiek die nooit aanvaard zal kunnen worden. Weer stapt een door mensenhanden gemaakt monster door een lieflijk landschap, overal op zijn weg doem en verderf zaaiend.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Frankenstein unbound
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-245-0294-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het lichtjarenfeest
Het lichtjarenfeest; een geschiedenis van de science fiction is een pleziertochtje door de ruimte en tijd - een lichtjarenfeest. In dit boek wordt niet alleen de ontwikkelingsgang van het genre geschetst, maar wordt ook aandacht besteed aan de algemene literaire waarde van de diverse romans en stromingen die in de geschiedenis van de science fiction een rol spelen. Het biedt daarmee een volwaardige literatuurgeschiedenis van de science fiction.
Brian Aldiss is een van Engelands meest vooraanstaande SF-schrijvers. Daarnaast werd hij zeer bekend als criticus en kenner van SF-literatuur en als editor van de Penguin SF-serie.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Billion year spree
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-274-5870-7
Uitgever: Spectrum
In de nadagen
De mensheid (en ook de meeste zoogdieren) zijn onvruchtbaar geworden als gevolg van straling door atoomtesten in de ruimte. Na verloop van tijd is de Aarde een wereld van oude mensen en het worden er steeds minder...
We volgen de twee laatstgeborenen, Algy alias Grijsbaard en zijn vrouw Martha, op een soort queeste stroomafwaarts langs de Theems, door een welhaast tot de Middeleeuwen vervallen Engeland. En we gaan terug door de tijd naar Grijsbaards jeugd, steeds dichter bij het Grote Ongeluk...
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Greybeard
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-290-0840-7
Uitgever: Meulenhoff
Monsterlijke uitdaging
Avonturen van mensen buiten tijd en ruimte, waarbij oneindige gevaren worden getart en een soms monsterlijke toekomst wordt uitgedaagd.
Monsterlijke uitdaging bevat de volgende verhalen:

 1. Arm vechtersbaasje - Poor little warrior
 2. Buiten - Outside
 3. En Judas danste - Judas danced
 4. Land van kadavers - Carrion country
 5. De mislukte mens - The failed men
 6. De nieuwe kerstman - The new Father Christmas
 7. Nooit van mijn leven - Not for an age
 8. Onze soort kennis - Our kind of knowledge
 9. Psycloop - Psyclops
 10. T - T
 11. Verwoeste helling - Blighted profile
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: No time like tomorrow
Eerste uitgave: 1959
Uitgever: Born


Non-stop
Non-stop is het verhaal over het leven op een generatieschip dat eeuwen geleden werd gelanceerd. Na 23 generaties is het doel van de tocht reeds lang vergeten en de Aarde een vergeten legende.
De Greene-stam voert een semi-nomadisch leven in de beperkte ruimtes die elke keer weer op een welig tierend en verstikkend plantenleven veroverd moeten worden en dat gaat steeds moeizamer. Bovendien wordt de stam belaagd door ratten, reuzen en mutanten. Waar ze zich eigenlijk bevinden is een mysterie, de kennis daarover is vergeten.
Alleen de geduchte 'priester' Henry Marapper vermoedt dat er meer is dan op het eerste gezicht lijkt. Hij weet de jager Roy Complain en een aantal anderen over te halen op onderzoek uit te gaan naar het mythische 'Voorwaarts'. Ze gaan op expeditie in de onontdekte gebieden waar ze een serie ontdekkingen doen die hun bestaan volledig op de kop zet.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Starship
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 90-245-0226-8
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Ruïnes
De obsesssie dat hij, als kind van zes jaar, schuldig zou zijn geweest aan het verongelukken van zijn vader, heeft een verwoestende invloed op het leven van de Engelsman Hugh Billing. Als jazzmusicus boekt hij aanvankelijk successen, maar na een tournee door Amerika raakt hij geheel ontregeld. Hij leeft in een droomwereld, maar hij heeft het geluk van zowel het ene baantje in het andere als van de ene vrouw naar de andere te rollen.
Het overlijden van zijn moeder brengt hem terug naar Engeland waar hij door gesprekken met een oude dame langzamerhand tot het besef komt dat hij zijn nachtmerries zelf geschapen heeft. Hij is 50 jaar als hij via de erfenis van de oude dame, een eenvoudige baan en een begrijpende vrouw, tot het geordende leven terugkeert.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Ruins
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-229-7819-2
Uitgever: Bruna
Science Fiction Verhalen
De korte verhalen van Brian Aldiss hebben recensenten tot uiteenlopende, lovende adjectieven geïnspireerd: 'geraffineerd, veelzijdig, erudiet, evocatief, ongebruikelijk en briljant'.
Science Fiction Verhalen bevat de volgende verhalen:

 1. De bedrieger - Conviction
 2. Scherven - Shards
 3. Supercity - Supercity
 4. De o in José - The o in Jose
 5. Kensington flower - Lambath blossom
 6. De naakte zon - Full sun
 7. Zoete jager, zoete dood - The hunter at his ease
 8. Manuscript gevonden in een politiestaat - Manuscript found in a police state
 9. Het kostbare tere schip - The expensive delicate ship
 10. In ballingschap - The eternal theme of exile
 11. Heerlijk nieuw Engeland - Wired for sound
 12. Drie munten in een automatische fontein - Three coins in clockwork fountain
 13. De hoogste tijd - Last orders
 14. En elk jaar groeit het kwaad - Year by year evil gains
 15. Apogeum - Creatures of Apogee
 16. Onze vrouwe van de psychiatrische smarten - My lady of the psychiatric sorrows
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-274-1025-9
Uitgever: Spectrum
Sterrenhoop
Miriaden zonnen en evenzovele bewoonde planeten; een heelal slechts begrensd door de fantasie. Mensen, veranderd en in hun oude gedaante, andere wezens - Vreemdelingen. Het tragische drama van hem, die in een doodlopend slop van evolutie, zijn doel vergeet.
Een dwaze kermis ook, tonelen zoals zelfs die ervaren ruimtereiziger zich nooit had gedroomd. Verdwaald en verkocht aan een krab. Hij trekt door een wereld waar stenen omhoog vallen en waar, als de zon op komt, de duisternis invalt. Een meisje berijdt een voorwereldlijk monster in de verre toekomst.
In deze verhalen maken wij een rondvaart langs de beklemmende werelden en de verrassend gekke bezienswaardigheden van het onmetelijk universum. De reis voert langs alle gebieden van de moderne essef. Wie nog mee wil moet zich haasten.
Sterrenhoop bevat de volgende verhalen:

Sector Azuur: Nu komt de blanke maan - O moon of my delight
Sector Diamant: Het spel van een god - The game of god
Sector Geel: Legenden van Smids Dreun - Legends of Smith's Burst
Sector Grijs: Harten en machines - Hearts and engines
Sector Groen: Scherven - Shards
Sector Vermiljoen: Een kunstig ambacht - A kind of artistry
Sector Violet: De misdeelden - The underpriviliged
De Trog: De oude honderd - Old hundredth
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Starswarm
Eerste uitgave: 1964
Uitgever: Meulenhoff

HelliconiaHelliconia lente
Helliconia lente is het eerste deel van de monumentale Helliconia-trilogie, waarin Brian Aldiss een compleet zonnestelsel schept en daarbij een wereld die op verwarrende wijze onze maatschappij weerspiegelt: Helliconia, een planeet die op de Aarde lijkt, maar waar de heerschappijen wisselen met de eeuwenlange seizoenen.
Het is winter, de eeuwenlange Helliocaanse winter. Yuli gaat eenzaam op stap nadat zijn vader gevangen is genomen door Fagers. Hij komt in een wereld onder de bergen, waar duisternis heilig is en het heilige de macht heeft over het individu. Na vele beproevingen weet hij zich een weg terug te banen naar de wereld van het licht. Hij komt in de stad Oldorando, waar een nieuwe wereld geboren wordt en het verhaal van zijn afstammelingen begint.
Mens en dier bewegen zich in fascinerende gebeurtenissen door het verhaal. De kosmos wordt met een liefhebbend oog voor de betrokken mensen onder de loep genomen.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Helliconia spring
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-274-2339-3
Uitgever: Spectrum
Helliconia zomer
Na bijna 400 jaar is het zomer op Helliconia. De vooruitgang gaat moeizaam en men heeft het gevoel dat er voor elke gewonnen stap weer een halve wordt teruggezet. De koning van Borlien zit volop in de problemen, zowel maatschappelijk als persoonlijk.
Tal van kleurrijke figuren zorgen voor de nodige opwinding. Gewetenloze intriges, moord en jaloezie houden de mensen in hun greep. Mensen zoals wij, met soms dwaze ideeën en wisselende humeuren. Rijk geschakeerde karakters, die raak en met diep psychologisch inzicht zijn beschreven.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Helliconia summer
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-274-2394-6
Uitgever: Spectrum
Helliconia winter
De Helliconianen bereiden zich voor op de eeuwenlange winter. In het centrum van de belangstelling staat nu het koude continent Sibornal, waar men technologisch vergevorderd is. De sfeer is grimmig en de wrede maatregelen van de Oligarch houden onder meer het volledig uitroeien van de Fagers in.
Avernus, het waarnemingsstation dat alle beelden opnam en uitzond, is in verval geraakt. Helliconia zal het tenslotte zonder de Aarde moeten redden, al heeft de Aarde Helliconia wel een geschenk gegeven dat misschien van grote waarde zal blijken te zijn.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: Helliconia winter
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-274-2481-0
Uitgever: Spectrum

Horatio StubbsHoratio
Horatio wordt keurig opgevoed. Zijn ouders hebben er dan ook geen benul van dat hij en de andere kinderen in het gezin elkaar ook aan het opvoeden zijn... seksueel. Als hij naar een, eveneens keurige, Engelse kostschool gaat, weet hij dus al van wanten en staat hij beslist niet raar te kijken van de sekstoeren die daar worden uitgehaald.
Dan maakt hij kennis met de verpleegster Virginia, die hem tijdens een longontsteking verzorgt. Zij wordt zijn eerste liefde. Van haar leert Horatio dat er in een verhouding meer moet zijn dan seks, hoewel hij tot zijn verdriet moet ervaren dat zij 'het' ook met andere jongens doet. Er komt een eind aan hun idylle en Horatio moet alleen verder gaan, op weg naar de volwassenheid.
Horatio, verslag van een kostelijke opvoeding geeft een boeiend beeld van de puberteitsproblemen van kinderen in een typisch Engels milieu. Openhartig en vrijmoedig, wars van alle taboes.
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: The hand-reared boy
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-274-9640-4
Uitgever: Spectrum
Géééft acht!
India 1940: Horatio is inmiddels een paar jaar ouder geworden en duikt op als Brits militair in het Verre Oosten in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog.
Horatio is zijn preoccupatie met sexuele zaken nog niet kwijt geraakt, maar de gelegenheden tot het bedrijven van hygienisch verantwoorde sex zijn tamelijk schaars. Soms neemt Horatio het risico dat hij gesnapt wordt door de MP of besmet wordt met een geslachtsziekte, maar veelal moet hij zich zelf zien te vermaken...
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: A soldier erect
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-274-9635-8
Uitgever: Spectrum
Spervuur
Het is 1946 en de Engelsen strijden samen met de Hollanders tegen Soekarno's rebellen. Horatio staat op het punt naar Engeland terug te keren. Een probleem vormt zijn Chinese maîtresse Margey. Ze wil met alle geweld mee naar Engeland of Hong Kong en Horatio probeert daar toestemming voor te krijgen.
Maar het leven in het Engelse leger is een aaneenschakeling van eet-, drink- en vrijpartijen en de man die hij hebben moet is zelden nuchter. Horatio valt in handen van de opstandelingen en van Katie Chae, Margey's geslepen rivale...
Schrijver: Brian W. Aldiss
Oorspronkelijke titel: A rude awakening
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-274-9636-6
Uitgever: Spectrum