Boekenplank:
Kies

Boeken van Ursula Le Guin

Ursula Le Guin (of Ursula K. Le Guin) studeerde aan Radcliffe College en Columbia University. Ze heeft Frans en schrijven gedoceerd aan diverse universiteiten. Le Guin heeft voor haar werk meerdere prijzen gewonnen, waaronder de World Fantasy Award for Life Achievement. 

Meer over Ursula Le Guin

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1929 / Overleden: 2018

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Ursula Le Guin


Overzicht

 • Aan gene zijde - The beginning place
 • Ballingsplaneet - Planet of exile
 • De linkerhand van het duister - The left hand of darkness
 • De meesterdromer - The lathe of heaven
 • De ontheemde - The dispossessed
 • De Shing-begoocheling - City of illusions
 • De twaalf windstreken - The wind's twelve quarters
 • De vertelling - The telling
 • De wilde gave - Gifts
 • De windroos - The compass rose
 • Het oog van de reiger - The eye of the heron
 • Het woord voor wereld is woud - The word for world is forest
 • Lavinia - Lavinia
 • Rocannon - Rocannon's world
 • Zo wil ik dat je bent - Very far away from anywhere else

Aardzee / Earthsea

 1. Aardzee 1 - A wizard of Earthsea / The tombs of Atuan / The farthest shore
 2. Aardzee 2 - Tehanu / Tales of Earthsea / The other wind

Orsinia

 1. Orsiniaanse vertellingen - Orsinian tales
 2. Malafrena - Malafrena

Non-Fictie

 • Oneindig moment - Ursula K. Le Guin
 • Tao Te Ching - Tao Te Ching

Dubbel uitgegeven titels

 • Duisters linkerhand - zie De linkerhand van het duister
Aardzee / Earthsea
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtAan gene zijde
Hij had nog nooit eerder (bedacht hij, terwijl hij bij de gloeiende resten van zijn kreupelhoutvuurtje zat, aan de oever van de kreek) tijd ervaren. Dat had hij klokken voor hem laten doen.

Klokken maakten dat de dingen doorgingen, daar aan de andere kant; kantooruren, stoplichten, vluchtschema's, afspraakjes tussen geliefden, topconferenties, wereldoorlogen, je kon daar niet mee doorgaan zonder klokken; evengoed stond klokkentijd ongeveer in dezelfde verhouding tot niet-klokkentijd als een kachelhoutje of een doosje tandenstokers tot een dennenboom.

Hier had het geen zin om te vragen: 'Hoe laat is het?', want er was niets dat je antwoord kon geven, geen zon die 'Middag' zei, geen klok die 'Zeven uur, achtendertig minuten en tweeënveertig seconden' zei.

Je moest die vraag zelf beantwoorden, en het antwoord was: 'Nu'.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The beginning place
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789027471093
Uitgever: Spectrum
Ballingsplaneet
In een wereld waar de seizoenen twintig jaar duren, overleeft een groepje vergeborenen van de Aarde.

Een verandering in het trekpatroon van een nomadengroep dwingt hen zich te bemoeien met de plaatselijke bevolking, de hoog intelligente Hilvo's.

Vijandigheid verandert noodgedwongen in saamhorigheid.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Planet of exile
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789027410832
Uitgever: Spectrum
De linkerhand van het duister
Winter is een extreem koude planeet. IJs en sneeuw spelen er zo'n grote rol dat de bewoners er tientallen woorden voor hebben, elk behorend bij een specifieke verschijningsvorm van het bevroren water.
Er landt een Gezant die tot taak heeft de bevolking over te halen om zich aan te sluiten bij een federatie van mensenplaneten, die allemaal duizenden jaren geleden gekoloniseerd zijn maar al spoedig daarna elkaars bestaan vergaten.

De gezant is geheel op zichzelf aangewezen, het is traditie dat hij alleen en zonder hulpmiddelen komt. Eén bewoner van Winter steunt zijn missie, de eerste minister van een invloedrijk land.

Maar zo groot is de kloof tussen hun respectieve culturen, dat de Gezant aanvankelijk concludeert dat de minister zijn opdracht saboteert. Pas na gezamenlijk doorgemaakte rampen en ontberingen leren de twee iets van elkaar begrijpen.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The left hand of darkness
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789029008877
Uitgever: Meulenhoff
De meesterdromer
George Orr heeft de gave door dromen de werkelijkheid te veranderen. Zijn psychiater tracht door die dromen te reguleren de wereld te verbeteren...

George Orr is een milde en onopmerkelijke man die de wereld een minder dan prettige plek vindt om te leven: zeven miljard mensen die elkaar verdringen voor levensruimte en voedsel. Maar George droomt dromen die de werkelijkheid écht veranderen - en hij heeft geen idee hoe hij deze ongelofelijke kracht onder controle kan houden.

De psychiater William Haber biedt aan hem te helpen. In het begin is hij sceptisch over George's kracht, maar hij komt al snel tot de ongelofelijke ontdekking dat het werkelijk waar is dat George door zijn dromen de wereld kan veranderen. Wanneer hij toestaat dat ambitie het overneemt van ethiek, vindt George zichzelf in een alarmerende situatie.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The lathe of heaven
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789027415301
Uitgever: Spectrum
De ontheemde
Honderdzeventig jaar voor het verhaal aanvangt, heeft een miljoen mensen de planeet Urras verlaten met het ideaal om op de tweelingplaneet Anarres een anarchistische maatschappij op te bouwen. De kapitalistische samenleving van Urras bevredigde hen niet; Anarres moet een nieuw begin worden.

Op Anarres is Shevek opgegroeid, een briljant man van de wetenschap die een nieuwe wiskunde van de realiteit ontwikkelt, een revolutionaire manier om de werkelijkheid te bekijken. Zijn werk zal uitmonden in een gloednieuwe methode om te communiceren met zelfs de verste werelden - maar wat veel urgenter is, is dat de mensen van Urras en Anarres met élkaar leren communiceren...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The dispossessed
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789027458636
Uitgever: Spectrum


De Shing-begoocheling
De Shing zijn leugenaars. Het liegen is het fundament van hun levensbeschouwing. Zij zijn in staat tot vergaande breinmanipulaties en diepgaand telepathisch contact. Zij vegen het brein van een man als de band van een recorder. De man Falk is hun slachtoffer.

Een groep oerwoudbewoners treft de merkwaardige man, met gele katachtige ogen, met het lege brein van een baby aan. Zij voeden hem op tot een nieuwe persoonlijkheid.

Falk wil echter zijn eigen identiteit leren kennen. Dat kan maar op één manier: gaan naar de stad van de Shing. Zij ontvangen hem met open armen, geven hem door middel van breinmanipulatorcomputers zijn identiteit terug, maar niet zonder reden...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: City of illusions
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 9789027406569
Uitgever: Spectrum
De twaalf windstreken
De twaalf windstreken bevat de volgende verhalen:

 1. April in Parijs - April in Paris
 2. De dag voor de revolutie - The day before the revolution
 3. Dingen - Things
 4. Doos vol duisternis - Darkness box
 5. Het gezichtsveld - The field of vision
 6. Een goeie trip - A good trip
 7. Het halssnoer - Semley's necklace
 8. De koning van Winter - Winter's king
 9. De meesters - The masters
 10. Negen levens - Nine lives
 11. Onmetelijker dan wereldrijken en nog trager - Vaster than empires and more slow
 12. De regels der namen - The rule of names
 13. Een reis naar het hoofd - A trip to the head
 14. De richting van de weg - Directions of the road
 15. De sterren daar beneden - The stars below
 16. Het woord van bevrijding - The word of unbinding
 17. Zij die weglopen van Omelas - The ones who walked away from Omelas
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The wind's twelve quarters
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789027458759
Uitgever: Spectrum
De vertelling
Op een dag besluit Sutty, een jonge Canadese vrouw, de Aarde te verlaten na een opleiding tot Waarnemer gevolgd te hebben aan het Oecumenisch College. Als Waarnemer zal ze naar de meest afgelegen werelden worden gestuurd om daar de bevolking te observeren, waarbij elke vorm van persoonlijke betrokkenheid volstrekt taboe is.

Dan wordt ze op een dag naar de verre wereld Aka gestuurd, met de opdracht de geschiedenis van de Akaanse bevolking te reconstrueren. Dit is echter moeilijker dan het lijkt, want nadat al te enthousiaste Aardse afgezanten de bevolking van Aka overlaadden met Aardse kennis en technologie, besloten de machthebbers hun eigen inheemse cultuur te verbieden.

De Akaanse machthebbers stellen alles in het werk om te voorkomen dat de bevolking lucht krijgt van haar eigen erfgoed, en met dat doel voor ogen zijn agenten van de overheid in alle aspecten van het dagelijkse leven geïnfiltreerd.

Sutty krijgt van de Gezant van de Oecumene op Aka opdracht op reis te gaan naar de binnenlanden, waar de controle minder strikt is, en waar nog overblijfselen van de inheemse cultuur te vinden moeten zijn. Als ze doordringt in de fascinerende Akaanse cultuur, een wereld die levend wordt gehouden door verhalen en vertellingen, raakt ze emotioneel steeds meer bij de bevolking betrokken, waarna ze op hevige tegenwerking van de autoriteiten stuit...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The telling
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789029066518
Uitgever: Meulenhoff
De wilde gave
De bewoners van de Oplanden zijn als hun land: fel, trots en hard. Ze zijn arm, maar hun gaven zijn kostbaar. Sommigen kunnen - met één blik, gebaar of woord - dieren roepen, vuur maken of land verplaatsen. Anderen kunnen ledematen verwringen, een geest onderwerpen, een slopende ziekte geven.

Twee jeugdvrienden besluiten hun gave niet te gebruiken. Het meisje Gry wil geen dieren naar de slacht roepen. Orrec draagt een blinddoek om te voorkomen dat zijn ogen en zijn woede doden. Maar kun je je eigen weg gaan als je gave bepaalt wie je bent?
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Gifts
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789049500047
Ebook: 9789049500726
Uitgever: De Vliegende Hollander
De windroos
Symbool voor de windrichtingen die vanuit een magisch middelpunt alle kanten opwaaieren, tot het einde van de wereldkaart. Is de kaart van de menselijke geest aan een dergelijke begrenzing onderworpen?

In de structuur van deze verhalen van de befaamde Amerikaanse SF- en fantasyschrijfster Ursula K. LeGuin is een vierdimensionele windroos symbool voor de onbegrensdheid in ruimte, richting en tijd van de verbeelding van de schrijfster. Haar reizen naar buiten zijn ontdekkingstochten van het innerlijk, haar verhalen vertonen een cirkelvormige onderlinge samenhang, haar grenzen van de wereldkaart zijn ondefinieerbaar.

Even ondefinieerbaar zijn de grenzen tussen realisme, magie, fantasie en science fiction in deze verhalenbundel van de schrijfster van o.a. de Aardzee Trilogie, de Ontheemde, de Meesterdromer en De twaalf windstreken.

De windroos bevat de volgende verhalen:

 1. De auteur van de Acaciazaden en andere artikelen uit het tijdschrift van het Genootschap voor Therolinguïstiek - The author of the Acasiaseeds and other extracts from the journal of the Association of Theronlinguistics
 2. Het nieuwe Atlantis - The New Atlantis
 3. De kat van Schrödinger - Schrödinger's cat
 4. Twee keer vertraging op de noordelijke lijn - Two delays on the northern line
 5. Kleingeld - Small change
 6. Het eerste verslag van de ruimteschipbreukelingen aan de Kadaan van Derb - The first report of the shipwrecked foreigner
 7. De roos in de winter - The diary of the rose
 8. De witte ezel - The white donkey
 9. De Feniks - The Phoenix
 10. Het oog van het hart - The eye altering
 11. Doolhoven - Mazes
 12. De wegen van het verlangen - The pathways of desire
 13. De harp van Gwilian - Gwilian's harp
 14. De pioniersdochter - Malheur County
 15. Het brede water - The water is wide
 16. Het verhaal van zijn vrouw - The wife's story
 17. Enkele visies op het probleem van het tekort aan tijd - Some approaches to the problem of the shortage of time
 18. Zuid-Zuid-Amerika - SQ
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The compass rose
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789027415639
Uitgever: Spectrum


Het oog van de reiger
Ursula Le Guin voert u weg van de Aarde, naar een vreemde wereld waar twee groepen uitgestotenen leven. De ene groep heeft als ideaal geweldloosheid, de andere is op een strak hiërarchische basis georganiseerd.

De heldin van het verhaal, Luz, ziet zich voor een opeenvolging van belangrijke keuzes gesteld. Ten slotte leert zij dat er ook andere manieren om te leven zijn dan die waarin zij is opgevoed...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The eye of the heron
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789027412928
Uitgever: Spectrum
Het woord voor wereld is woud
Op de planeet Athshe bestaat geen woord voor oorlog, is er geen begrip voor het concept van moord, is er geen taal van haat. De wereld is een groot, groen, vriendelijk woud, met mensen die leven tussen de wereldtijd en de droomtijd, die hun conflicten oplossen door middel van ceremoniële liederen.

Dan ontdekt de Terran League het bestaan van Athshe en de kolonisatie - gelijkend op de kolonisatie van de primitieve culturen op aarde - neemt zijn aanvang en vernietigd de planeet en haar mensen, tot uiteindelijk, een jonge Athshean met de naam Selver leert wat haat is.

* Dit boek bevat tevens de verhalen Negen levens (Nine lives) en Het einde (The end).
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The word for world is forest
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789027408150
Uitgever: Spectrum
Lavinia

‘Net als de Spartaanse Helen veroorzaakte ik een oorlog. Zij veroorzaakte de hare door zich te geven aan de mannen die haar wilden. Ik veroorzaakte de mijne, omdat ik niet aan een man gegeven wilde worden; ik koos mijn eigen man en daarmee mijn lot. De man was beroemd, het lot duister; geen slechte balans.’

Lavinia, dochter en metgezel van koning Latium, heeft eindelijk de leeftijd bereikt om te trouwen. In de weken na haar verjaardag bezoeken meerdere kandidaten het paleis. Haar moeder geeft de voorkeur aan een bloedverwant: koning Turnus van Rutulia. Hij is knap, heldhaftig en heeft alles wat een jong meisje zou willen, maar Lavinia droomt van een andere man.

Haar hart ligt bij de machtige Aeneas van Troje, een krijger over wie ze alleen heeft gehoord van een dichter die verschijnt in haar dromen en haar overtuigt van hun gezamenlijke toekomst. Als Lavinia weigert te trouwen met Turnus weet ze dat ze een oorlog zal ontketenen - maar haar lot werd verzegeld op het moment dat de dichter aan haar verscheen en sprak over de liefde van haar leven.

Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Lavinia
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789022598719
Ebook: 9789402320848
Uitgever: Boekerij
Rocannon
Een wereld welke wordt gedeeld door drie mensachtige rassen - de grotbewoners Gdemiar, de elfachtige Fiia en de krijgerstam Liuar - wordt plotseling door een vloot van schepen van de sterren binnengevallen en veroverd.

De aardse wetenschapper Rocannon is op die wereld en ziet hoe zijn vrienden worden vermoord en zijn ruimteschip wordt vernietigd. Een vreemdeling tussen de strijdende partijen, leidt hij de strijd om deze nieuwe wereld te bevrijden - en merkt gaandeweg dat de legende rondom hem groeit, zelfs terwijl hij nog gevecht is.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Rocannon's world
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789027407511
Uitgever: Spectrum
Zo wil ik dat je bent
Met die wagen gaf mijn vader te kennen: zo wil ik dat je bent. Een normale tiener, die verzot is op auto's en die later boekhouder zou worden of accountant, een gezin zou stichten, een huis kopen, oud worden en sterven, zonder ooit iets bijzonders gedaan te hebben, zonder ooit nagedacht te hebben.

Ik was erachter gekomen dat ik niet aan dat beeld beantwoordde, nu niet en nooit niet. 'Ik ben een intellectueel en verder kunnen jullie verrekken!'

Een intellectueel dus, en verder? De mist kwam weer van alle kanten opzetten, maar op hetzelfde moment voelde ik houvast: 'Zo,' hoorde ik het meisje Natalie weer zeggen. 'Prima, ga zo voort; zorg dat je je doel bereikt.'

Na de Aardzee Trilogie, De ontheemde en De twaalf windstreken schreef Le Guin dit glasheldere, vaak ontroerende boek voor en over mensen van zeventien die zich niet laten kisten door hun omgeving.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Very far away from anywhere else
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789027458896
Uitgever: Spectrum

Aardzee / EarthseaAardzee 1
Aardzee 1 bevat:
 1. Machten van Aardzee
 2. De tomben van Atuan
 3. Koning van Aardzee

Machten van Aardzee
Op het eiland van de tovenaars leert Ged de kunst van de magie en de ware naam van dingen kennen. Als de jonge magiër in zijn hoogmoed een gruwelijk schaduwwezen oproept, brengt hij het hele eiland in gevaar. Om zijn leermeesters en medeleerlingen te beschermen, vlucht Ged. Maar buiten de bescherming van het eiland moet hij de confrontatie met het schaduwwezen alleen aangaan...

De tomben van Atuan
Vanaf haar geboorde wordt Tenar opgeleid tot priesteres van de tomben van Atuan. In het labyrint onder de tempel ligt een eeuwenoud geheim, dat de wereld kan veranderen. Het is Tenars taaks als hoogste priesteres het geheim te beschermen. Wanneer op een dag een jonge magiër het labyrint binnendringt, moet ze een keuze maken...

Koning van Aardzee
De verloren rune der koningen is teruggevonden, maar nog is er geen vrede in de wereld van Aardzee. Er zijn zelfs geruchten over een duistere macht die alles bedreigt. Arcimagus Sperwer gaat met de jonge prins Arren op weg om de bron van het kwaad te vinden. Ze hebben een tocht voor de boeg die hen in het onbekende zal voeren.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: A wizard of Earthsea / The tombs of Atuan / The farthest shore
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789022574706
Ebook: 9789402304503
Uitgever: Boekerij
Aardzee 2
Aardzee 2 bevat:
 1. Tehanu
 2. Verhalen van Aardzee
 3. De andere wind

Tehanu
Tenar, die ooit als meisje door Sperwer uit de Tomben van Atuan was meegvoerd, is nu een oude vrouw en weduwe. Ze woont op een rustig eiland ver van de grote steden met een kind met magische talenten. De enige die haar kan helpen het kind te doorgronden, is Sperwer, maar de tovenaar heeft in zijn laatste strijd al zijn krachten verloren...

Verhalen van Aardzee
De vijf verhalen in deze bundel, die thema's aansnijden als opgroeien, ouderdom en het maken van keuzes in het leven, vormen een aanvulling op de vier klassieke boeken van Aardzee. De verhalen spelen zich zowel af in de tijd ver voor de oorspronkelijke serie, als tijdens en vlak erna.

Verhalen van Aardzee bevat de verhalen:
 1. De vinder - The finder
 2. Donkerroos en diamant - Darkrose and diamond
 3. Het gebeente van de aarde - The bones of the earth
 4. Op het hoge moer - On the high marsh
 5. Meikever, vlieg... - Dragonfly

De andere wind
Het nooit eerder vertaalde De andere wind is, na ruim dertig jaar, een prachtig en verrassend slotakkoord van dit geliefde epos.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Tehanu / Tales of Earthsea / The other wind
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789022576137
Ebook: 9789402305890
Uitgever: Boekerij

OrsiniaOrsiniaanse vertellingen
In deze bundel korte verhalen bevestigt Ursula Le Guin de faam die zij op het aangrenzende gebied van de Science Fiction en Fantasy verwierf met klassieken als De Ontheemden en de Aardzee Trilogie.

Alle verhalen spelen in een denkbeeldig land, waarvan de geschiedenis, door de eeuwen heen, een gelijkenis vertoont met die van zekere Oost-Europese streken. Ook de inwoners zijn denkbeeldig, maar hun eigenschappen en aandriften zijn elementair-menselijk: vrijheidsdrang, integriteit en liefde.

Orsiniaanse vertellingen bevat 11 korte verhalen over het denkbeeldige land Orsinia.

 1. An die Musik - An die Musik
 2. Broers en zusters - Brothers and sisters
 3. Denkbeeldige landen - Imaginary countries
 4. De fonteinen - The fountains
 5. Gesprekken bij nacht - Conversations at night
 6. De grafheuvel - The barrow
 7. Het huis - The house
 8. De vrouwe van Moge - The Lady of Moge
 9. Een week op het land - A week in the country
 10. De weg naar het oosten - The road east
 11. Het woud van Ile - Ile forest
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Orsinian tales
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789027459091
Uitgever: Spectrum
Malafrena
Wie kent Orsinia? Het land Orsinia heeft nooit bestaan, behalve in de rijke verbeelding van Ursula Le Guin.

Orsinia ligt ergens in Centraal-Europa. Het is begin 19e eeuw. Itale Sorde, enig erfgenaam van een klein landgoed, verwisselt het idyllische dal Malafrena voor de roerige hoofdstad Krasnoy.

Hij belandt in radicale kringen, neemt deel aan een opstand en keert, voorlopig, terug op het voorouderlijk nest - een jonge Byronachtige patriot, gerijpt voor het leven en de liefde.

Malafrena is een historische roman over een denkbeeldig land, waarvan geschiedenis en geografie eerder in 'Orsiniaanse vertellingen' werden geschetst. Het is een roman over twee werelden: over de grote historische gebeurtenissen van het turbulente 19e-eeuwse Europa, toen vrijheid en nationalisme nog onbezoedelde begrippen waren, en over de kleine wereld van Malafrena, over vaders en dochters, vrienden en minnaars.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Malafrena
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789027471048
Uitgever: Spectrum

Non-FictieOneindig moment - Ursula K. Le Guin
Boekje (46 pagina's) met informatie over de schrijfster Ursula K. Le Guin, inclusief foto en bibliografie (inmiddels uiteraard behoorlijk gedateerd).

Dit boekje werd in 1988 gratis geleverd bij de aanschaf van het boek De linkerhand van het duister.
Schrijver: Ursula Le Guin
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789029043120
Uitgever: Meulenhoff
Tao Te Ching

De Tao Te Ching is na 2.500 jaar nog altijd een van de meest vertaalde en geliefde spirituele boeken. Als jong meisje raakte Ursula K. Le Guin (wereldberoemd vanwege haar veelvuldig bekroonde oeuvre van science fiction, fantasy en speculatieve fictie) gefascineerd door de bijzondere editie die haar vader bezat. Toen ze oud genoeg was om het te gaan lezen bleek het prachtige schatten te bevatten en werd het ook haar dierbaarste boek.

In de ogenschijnlijk eenvoudige en korte teksten ligt het mysterie van ons hele leven besloten. Ursula K. Le Guin gaf er een nieuwe interpretatie aan in een sprankelende vertaling, waarmee dit tijdloze boek weer helemaal voor onze tijd geschreven lijkt te zijn.

Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Tao Te Ching
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789020216844
Ebook: 9789020216851
Uitgever: Ankh-Hermes

Dubbel uitgegeven titelsDuisters linkerhand
Zie voor de beschrijving van dit boek: De linkerhand van het duister.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: zie De linkerhand van het duister
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789029002813
Uitgever: Meulenhoff