Boekenplank:
Kies

Boeken van Ursula Le Guin

Meer over Ursula Le Guin

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1929 / Overleden: 2018

Website: http://www.ursulakleguin.com


Overzicht

  • Aan gene zijde - The beginning place
  • Ballingsplaneet - Planet of exile
  • De linkerhand van het duister - The left hand of darkness
  • De ontheemde - The dispossessed
  • De Shing-begoocheling - City of illusions
  • De twaalf windstreken - The wind's twelve quarters
  • De vertelling - The telling
  • De wilde gave - Gifts
  • De windroos - The compass rose
  • Het oog van de reiger - The eye of the heron
  • Het woord voor wereld is woud - The word for world is forest
  • Malafrena - Malafrena
  • Meesterdromer - The lathe of heaven
  • Oneindig moment - Ursula K. Le Guin
  • Orsiniaanse vertellingen - Orsinian tales
  • Rocannon - Rocannon's world
  • Zo wil ik dat je bent - Very far away from anywhere else

Aardzee / Earthsea

  1. Machten van Aardzee & De Tomben van Atuan - A wizard of Earthsea & The tombs of Atuan
  2. Koning van Aardzee & Tehanu - The farthest shore & Tehanu
  3. Verhalen van Aardzee - Tales of Earthsea

Dubbel uitgegeven titels

  • Duisters linkerhand - zie De linkerhand van het duister
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtAan gene zijde
Hij had nog nooit eerder (bedacht hij, terwijl hij bij de gloeiende resten van zijn kreupelhoutvuurtje zat, aan de oever van de kreek) tijd ervaren. Dat had hij klokken voor hem laten doen.Klokken maakten dat de dingen doorgingen, daar aan de andere kant; kantooruren, stoplichten, vluchtschema’s, afspraakjes tussen geliefden, topconferenties, wereldoorlogen, je kon daar niet mee doorgaan zonder klokken; evengoed stond klokkentijd ongeveer in dezelfde verhouding tot niet-klokkentijd als een kachelhoutje of een doosje tandenstokers tot een dennenboom.


Hier had het geen zin om te vragen: 'Hoe laat is het?', want er was niets dat je antwoord kon geven, geen zon die 'Middag' zei, geen klok die 'Zeven uur, achtendertig minuten en tweeënveertig seconden' zei.
Je moest die vraag zelf beantwoorden, en het antwoord was: 'Nu'.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The beginning place
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-274-7109-6
Uitgever: Het Spectrum
Ballingsplaneet
In een wereld waar de seizoenen twintig jaar duren, overleeft een groepje vergeborenen van de Aarde.
Een verandering in het trekpatroon van een nomadengroep dwingt hen zich te bemoeien met de plaatselijke bevolking, de hoog intelligente Hilvo's.
Vijandigheid verandert noodgedwongen in saamhorigheid.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Planet of exile
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-274-1083-6
Uitgever: Het Spectrum
De linkerhand van het duister
Winter is een extreem koude planeet. IJs en sneeuw spelen er zo'n grote rol dat de bewoners er tientallen woorden voor hebben, elk behorend bij een specifieke verschijningsvorm van het bevroren water.
Er landt een Gezant die tot taak heeft de bevolking over te halen om zich aan te sluiten bij een federatie van mensenplaneten, die allemaal duizenden jaren geleden gekoloniseerd zijn maar al spoedig daarna elkaars bestaan vergaten.
De gezant is geheel op zichzelf aangewezen, het is traditie dat hij alleen en zonder hulpmiddelen komt. Eén bewoner van Winter steunt zijn missie, de eerste minister van een invloedrijk land.
Maar zo groot is de kloof tussen hun respectieve culturen, dat de Gezant aanvankelijk concludeert dat de minister zijn opdracht saboteert. Pas na gezamenlijk doorgemaakte rampen en ontberingen leren de twee iets van elkaar begrijpen.
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Duisters linkerhand.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The left hand of darkness
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-290-4271-0
Uitgever: Meulenhoff
De ontheemde
Honderdzeventig jaar voor het verhaal aanvangt, heeft een miljoen mensen de planeet Urras verlaten met het ideaal om op de tweelingplaneet Anarres een anarchistische maatschappij op te bouwen. De kapitalistische samenleving van Urras bevredigde hen niet; Anarres moet een nieuw begin worden.
Op Anarres is Shevek opgegroeid, een briljant man van de wetenschap die een nieuwe wiskunde van de realiteit ontwikkelt, een revolutionaire manier om de werkelijkheid te bekijken. Zijn werk zal uitmonden in een gloednieuwe methode om te communiceren met zelfs de verste werelden - maar wat veel urgenter is, is dat de mensen van Urras en Anarres met élkaar leren communiceren...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The dispossessed
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-274-5863-4
Uitgever: Het Spectrum
De Shing-begoocheling
De Shing zijn leugenaars. Het liegen is het fundament van hun levensbeschouwing. Zij zijn in staat tot vergaande breinmanipulaties en diepgaand telepathisch contact. Zij vegen het brein van een man als de band van een recorder. De man Falk is hun slachtoffer.
Een groep oerwoudbewoners treft de merkwaardige man, met gele katachtige ogen, met het lege brein van een baby aan. Zij voeden hem op tot een nieuwe persoonlijkheid.
Falk wil echter zijn eigen identiteit leren kennen. Dat kan maar op één manier: gaan naar de stad van de Shing. Zij ontvangen hem met open armen, geven hem door middel van breinmanipulatorcomputers zijn identiteit terug, maar niet zonder reden...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: City of illusions
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-274-0656-1
Uitgever: Het Spectrum


De twaalf windstreken
De twaalf windstreken bevat de volgende verhalen:

  1. April in Parijs - April in Paris
  2. De dag voor de revolutie - The day before the revolution
  3. Dingen - Things
  4. Doos vol duisternis - Darkness box
  5. Het gezichtsveld - The field of vision
  6. Een goeie trip - A good trip
  7. Het halssnoer - Semley's necklace
  8. De koning van Winter - Winter's king
  9. De meesters - The masters
  10. Negen levens - Nine lives
  11. Onmetelijker dan wereldrijken en nog trager - Vaster than empires and more slow
  12. De regels der namen - The rule of names
  13. Een reis naar het hoofd - A trip to the head
  14. De richting van de weg - Directions of the road
  15. De sterren daar beneden - The stars below
  16. Het woord van bevrijding - The word of unbinding
  17. Zij die weglopen van Omelas - The ones who walked away from Omelas
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The wind's twelve quarters
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-274-5875-8
Uitgever: Het Spectrum
De vertelling
Op een dag besluit Sutty, een jonge Canadese vrouw, de Aarde te verlaten na een opleiding tot Waarnemer gevolgd te hebben aan het Oecumenisch College. Als Waarnemer zal ze naar de meest afgelegen werelden worden gestuurd om daar de bevolking te observeren, waarbij elke vorm van persoonlijke betrokkenheid volstrekt taboe is.
Dan wordt ze op een dag naar de verre wereld Aka gestuurd, met de opdracht de geschiedenis van de Akaanse bevolking te reconstrueren. Dit is echter moeilijker dan het lijkt, want nadat al te enthousiaste Aardse afgezanten de bevolking van Aka overlaadden met Aardse kennis en technologie, besloten de machthebbers hun eigen inheemse cultuur te verbieden.
De Akaanse machthebbers stellen alles in het werk om te voorkomen dat de bevolking lucht krijgt van haar eigen erfgoed, en met dat doel voor ogen zijn agenten van de overheid in alle aspecten van het dagelijkse leven geïnfiltreerd.
Sutty krijgt van de Gezant van de Oecumene op Aka opdracht op reis te gaan naar de binnenlanden, waar de controle minder strikt is, en waar nog overblijfselen van de inheemse cultuur te vinden moeten zijn. Als ze doordringt in de fascinerende Akaanse cultuur, een wereld die levend wordt gehouden door verhalen en vertellingen, raakt ze emotioneel steeds meer bij de bevolking betrokken, waarna ze op hevige tegenwerking van de autoriteiten stuit...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The telling
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-290-6651-2
Uitgever: Meulenhoff
De wilde gave
De bewoners van de Oplanden zijn als hun land: fel, trots en hard. Ze zijn arm, maar hun gaven zijn kostbaar. Sommigen kunnen - met één blik, gebaar of woord - dieren roepen, vuur maken of land verplaatsen. Anderen kunnen ledematen verwringen, een geest onderwerpen, een slopende ziekte geven.
Twee jeugdvrienden besluiten hun gave niet te gebruiken. Het meisje Gry wil geen dieren naar de slacht roepen. Orrec draagt een blinddoek om te voorkomen dat zijn ogen en zijn woede doden. Maar kun je je eigen weg gaan als je gave bepaalt wie je bent?
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Gifts
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 978-90-495-0004-7
Uitgever: De Vliegende Hollander
De windroos
Symbool voor de windrichtingen die vanuit een magisch middelpunt alle kanten opwaaieren, tot het einde van de wereldkaart. Is de kaart van de menselijke geest aan een dergelijke begrenzing onderworpen?
In de structuur van deze verhalen van de befaamde Amerikaanse SF- en fantasy-schrijfster Ursula K. LeGuin is een vierdimensionele windroos symbool voor de onbegrensdheid in ruimte, richting en tijd van de verbeelding van de schrijfster. Haar reizen naar buiten zijn ontdekkingstochten van het innerlijk, haar verhalen vertonen een cirkelvormige onderlinge samenhang, haar grenzen van de wereldkaart zijn ondefinieerbaar. Even ondefinieerbaar zijn de grenzen tussen realisme, magie, fantasie en science fiction in deze verhalenbundel van de schrijfster van o.a. de Aardzee-trilogie, de Ontheemde, de Meesterdromer en de Twaalf Windstreken.
De windroos bevat de volgende verhalen:

  1. De auteur van de Acaciazaden en andere artikelen uit het tijdschrift van het Genootschap voor Therolinguïstiek - The author of the Acasiaseeds and other extracts from the journal of the Association of Theronlinguistics
  2. Het nieuwe Atlantis - The New Atlantis
  3. De kat van Schrödinger - Schrödinger's cat
  4. Twee keer vertraging op de noordelijke lijn - Two delays on the northern line
  5. Kleingeld - Small change
  6. Het eerste verslag van de ruimteschipbreukelingen aan de Kadaan van Derb - The first report of the shipwrecked foreigner
  7. De roos in de winter - The diary of the rose
  8. De witte ezel - The white donkey
  9. De Feniks - The Phoenix
  10. Het oog van het hart - The eye altering
  11. Doolhoven - Mazes
  12. De wegen van het verlangen - The pathways of desire
  13. De harp van Gwilian - Gwilian's harp
  14. De pioniersdochter - Malheur County
  15. Het brede water - The water is wide
  16. Het verhaal van zijn vrouw - The wife's story
  17. Enkele visies op het probleem van het tekort aan tijd - Some approaches to the problem of the shortage of time
  18. Zuid-Zuid-Amerika - SQ
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The compass rose
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-274-1563-3
Uitgever: Het Spectrum
Het oog van de reiger
Ursula Le Guin voert u weg van de Aarde, naar een vreemde wereld waar twee groepen uitgestotenen leven.
De ene groep heeft als ideaal geweldloosheid, de andere is op een strak hiërarchische basis georganiseerd.
De heldin van het verhaal, Luz, ziet zich voor een opeenvolging van belangrijke keuzes gesteld. Ten slotte leert zij dat er ook andere manieren om te leven zijn dan die waarin zij is opgevoed...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The eye of the heron
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-274-1292-8
Uitgever: Het Spectrum


Het woord voor wereld is woud
Op de planeet Athshe bestaat geen woord voor oorlog, is er geen begrip voor het concept van moord, is er geen taal van haat. De wereld is een groot, groen, vriendelijk woud, met mensen die leven tussen de wereldtijd en de droomtijd, die hun conflicten oplossen door middel van ceremoniële liederen.
Dan ontdekt de Terran League het bestaan van Athshe en de kolonisatie - gelijkend op de kolonisatie van de primitieve culturen op aarde - neemt zijn aanvang en vernietigd de planeet en haar mensen, tot uiteindelijk, een jonge Athshean met de naam Selver leert wat haat is.
Dit boek bevat tevens de verhalen Negen levens (Nine lives) en Het einde (The end).
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The word for world is forest
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-274-0815-7
Uitgever: Het Spectrum
Malafrena
Wie kent Orsinia? Het land Orsinia heeft nooit bestaan, behalve in de rijke verbeelding van Ursula Le Guin.
Orsinia ligt ergens in Centraal-Europa. Het is begin 19e eeuw. Itale Sorde, enig erfgenaam van een klein landgoed, verwisselt het idyllische dal Malafrena voor de roerige hoofdstad Krasnoy.
Hij belandt in radicale kringen, neemt deel aan een opstand en keert, voorlopig, terug op het voorouderlijk nest - een jonge Byronachtige patriot, gerijpt voor het leven en de liefde.
Malafrena is een historische roman over een denkbeeldig land, waarvan geschiedenis en geografie eerder in 'Orsiniaanse vertellingen' werden geschetst. Het is een roman over twee werelden: over de grote historische gebeurtenissen van het turbulente 19e-eeuwse Europa, toen vrijheid en nationalisme nog onbezoedelde begrippen waren, en over de kleine wereld van Malafrena, over vaders en dochters, vrienden en minnaars.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Malafrena
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-274-7104-5
Uitgever: Het Spectrum
Meesterdromer
George Orr heeft de gave door dromen de werkelijkheid te veranderen. Zijn psychiater tracht door die dromen te reguleren de wereld te verbeteren.
George Orr is een milde en onopmerkelijke man die de wereld een minder dan prettige plek vindt om te leven: zeven miljard mensen die elkaar verdringen voor levensruimte en voedsel. Maar George droomt dromen die de werkelijkheid écht veranderen - en hij heeft geen idee hoe hij deze ongelofelijke kracht onder controle kan houden.
De psychiater William Haber biedt aan hem te helpen. In het begin is hij sceptisch over George's kracht, maar hij komt al snel tot de ongelofelijke ontdekking dat het werkelijk waar is dat George door zijn dromen de wereld kan veranderen. Wanneer hij toestaat dat ambitie het overneemt van ethiek, vindt George zichzelf in een alarmerende situatie.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The lathe of heaven
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-274-1530-7
Uitgever: Het Spectrum
Oneindig moment - Ursula K. Le Guin
Boekje (46 pagina's) met informatie over de schrijfster Ursula K. Le Guin, inclusief foto en bibliografie (inmiddels uiteraard behoorlijk gedateerd).
Dit boekje werd in 1988 gratis geleverd bij de aanschaf van het boek De linkerhand van het duister.
Schrijver: Ursula Le Guin
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-290-4312-1
Uitgever: Meulenhoff
Orsiniaanse vertellingen
In deze bundel korte verhalen bevestigt Ursula Le Guin de faam die zij op het aangrenzende gebied van de Science Fiction en Fantasy verwierf met klassieken als De Ontheemden en de Aardzee trilogie.
Alle verhalen spelen in een denkbeeldig land, waarvan de geschiedenis, door de eeuwen heen, een gelijkenis vertoont met die van zekere Oosteuropese streken. Ook de inwoners zijn denkbeeldig, maar hun eigenschappen en aandriften zijn elementair-menselijk: vrijheidsdrang, integriteit en liefde.
Orsiniaanse vertellingen bevat 11 korte verhalen over het denkbeeldige land Orsinia.

  1. An die Musik - An die Musik
  2. Broers en zusters - Brothers and sisters
  3. Denkbeeldige landen - Imaginary countries
  4. De fonteinen - The fountains
  5. Gesprekken bij nacht - Conversations at night
  6. De grafheuvel - The barrow
  7. Het huis - The house
  8. De vrouwe van Moge - The Lady of Moge
  9. Een week op het land - A week in the country
  10. De weg naar het oosten - The road east
  11. Het woud van Ile - Ile forest
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Orsinian tales
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-274-5909-6
Uitgever: Het Spectrum


Rocannon
Een wereld welke wordt gedeeld door drie mensachtige rassen - de grotbewoners Gdemiar, de elfachtige Fiia en de krijgerstam Liuar - wordt plotseling door een vloot van schepen van de sterren binnengevallen en veroverd.
De aardse wetenschapper Rocannon is op die wereld en ziet hoe zijn vrienden worden vermoord en zijn ruimteschip wordt vernietigd. Een vreemdeling tussen de strijdende partijen, leidt hij de strijd om deze nieuwe wereld te bevrijden - en merkt gaandeweg dat de legende rondom hem groeit, zelfs terwijl hij nog gevecht is.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Rocannon's world
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-274-0751-7
Uitgever: Het Spectrum
Zo wil ik dat je bent
Met die wagen gaf mijn vader te kennen: zo wil ik dat je bent. Een normale tiener, die verzot is op auto's en die later boekhouder zou worden of accountant, een gezin zou stichten, een huis kopen, oud worden en sterven, zonder ooit iets bijzonders gedaan te hebben, zonder ooit nagedacht te hebben.

Ik was erachter gekomen dat ik niet aan dat beeld beantwoordde, nu niet en nooit niet. 'Ik ben een intellectueel en verder kunnen jullie verrekken!'

Een intellectueel dus, en verder? De mist kwam weer van alle kanten opzetten, maar op hetzelfde moment voelde ik houvast: 'Zo,' hoorde ik het meisje Natalie weer zeggen. 'Prima, ga zo voort; zorg dat je je doel bereikt.'
Na de Aardzeetrilogie, De ontheemde en De twaalf windstreken schreef Le Guin dit glasheldere, vaak ontroerende boek voor en over mensen van zeventien die zich niet laten kisten door hun omgeving.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Very far away from anywhere else
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-274-5889-8
Uitgever: Het Spectrum

Aardzee / EarthseaMachten van Aardzee & De Tomben van Atuan
Machten van Aardzee
Op het eiland van de tovenaars leert Ged de kunst van de magie en de ware naam van dingen kennen. Als de jonge magiër in zijn hoogmoed een gruwelijk schaduwwezen oproept, brengt hij het hele eiland in gevaar.
Om zijn leermeesters en medeleerlingen te beschermen, vlucht Ged. Maar buiten de bescherming van het eiland moet hij de confrontatie met het schaduwwezen alleen aangaan...
De tomben van Atuan
Vanaf haar geboorde wordt Tenar opgeleid tot priesteres van de tomben van Atuan. In het labyrint onder de tempel ligt een eeuwenoud geheim, dat de wereld kan veranderen. Het is Tenars taaks als hoogste priesteres het geheim te beschermen.
Wanneer op een dag een jonge magiër het labyrint binnendringt, moet ze een keuze maken...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: A wizard of Earthsea & The tombs of Atuan
Eerste uitgave: 1968 & 1970
ISBN/EAN: 90-274-6837-0
Uitgever: Het Spectrum
Koning van Aardzee & Tehanu
Koning van Aardzee
De verloren rune der koningen is teruggevonden, maar nog is er geen vrede in de wereld van Aardzee. Er zijn zelfs geruchten over een duistere macht die alles bedreigt.
Arcimagus Sperwer gaat met de jonge prins Arren op weg om de bron van het kwaad te vinden. Ze hebben een tocht voor de boeg die hen in het onbekende zal voeren.
Tehanu
Tenar, die ooit als meisje door Sperwer uit de Tomben van Atuan was meegvoerd, is nu een oude vrouw en weduwe. Ze woont op een rustig eiland ver van de grote steden met een kind met magische talenten. De enige die haar kan helpen het kind te doorgronden, is Sperwer, maar de tovenaar heeft in zijn laatste strijd al zijn krachten verloren...
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: The farthest shore & Tehanu
Eerste uitgave: 1972 & 1990
ISBN/EAN: 90-274-6994-6
Uitgever: Het Spectrum
Verhalen van Aardzee
De vijf verhalen in deze bundel, die thema's aansnijden als opgroeien, ouderdom en het maken van keuzes in het leven, vormen een aanvulling op de vier klassieke boeken van Aardzee. De verhalen spelen zich zowel af in de tijd ver voor de oorspronkelijke serie, als tijdens en vlak erna.
Verhalen van Aardzee bevat de volgende verhalen:

  1. De vinder - The finder
  2. Donkerroos en diamant - Darkrose and diamond
  3. Het gebeente van de aarde - The bones of the earth
  4. Op het hoge moer - On the high marsh
  5. Meikever, vlieg... - Dragonfly
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: Tales of Earthsea
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-274-7324-2
Uitgever: Het Spectrum

Dubbel uitgegeven titelsDuisters linkerhand
Zie voor de beschrijving van dit boek: De linkerhand van het duister.
Schrijver: Ursula Le Guin
Oorspronkelijke titel: zie De linkerhand van het duister
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-290-0281-3
Uitgever: Meulenhoff