Boekenplank:
Kies

Boeken van Trudi Canavan

Meer over Trudi Canavan

Genre: Fantasy / SF

Website: Trudi Canavan


De zwarte magiërs

  1. Het magiërsgilde - The magicians' guild
  2. De magiërsleerling - The novice
  3. De opperheer - The high lord

Het Tijdperk van de Vijf

  1. Priester - Priestess of the white
  2. Magiër - Last of the wilds
  3. Godin - Voice of the gods

Sonea

  1. De afgezant - The ambassador's mission
  2. De rebel - The rogue
  3. De verrader - The traitor queen
Het Tijdperk van de Vijf

gedetailleerd overzicht

De zwarte magiërsHet magiërsgilde
De magiërs van Imardin hebben zich teruggetrokken achter de hoge muren van hun legendarische magiërsgilde. Slechts eenmaal per jaar doorbreken ze hun afzondering, als ze de straten van Imardin ontdoen van zwervers en ander ongewenst volk. Dit noemt men de Zuivering. De jonge Sonea is opgegroeid in de sloppenwijken en heeft geleerd de magiërs te haten. Op een dag komt ze tijdens de Zuivering oog in oog te staan met de magiërs en voor ze het weet gooit ze een steen naar het magische schild dat hen omringd. Tot ieders verrassing doorboort de steen het magische schild rond de magiërs en raakt een van hen aan het hoofd. De magiërs zijn geschokt. Nooit eerder heeft een ongetrainde uit het gewone volk een dergelijk vermogen laten zien. Sonea slaat op de vlucht, geholpen door haar vrienden en het dievengilde, dat in haar een waardevolle aanwinst zien. De magiërs beseffen dat Sonea is wat ze het meeste vrezen: een ongetrainde magiër buiten hun bereik. Ze moeten haar vinden voordat haar magie losbreekt en haar vernietigd - met de stad erbij.
Schrijver: Trudi Canavan
Oorspronkelijke titel: The magicians' guild
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-225-3590-8
Uitgever: Uitgeverij M
De magiërsleerling
Het belangrijkste voor een magiër is kennis... Zonder kennis is zijn macht zinloos.’ De magiër richtte zijn ogen op Sonea. ‘Zelfs als zijn vermogens uit zichzelf aan de oppervlakte komen, is hij binnen de kortste keren dood als hij niet leert hoe hij ze kan beheersen.’ Sonea is afkomstig uit de sloppenwijken van Imardin en is toegelaten tot het magiërsgilde, omdat ze een groot aangeboren talent heeft. De andere leerlingen in het gilde zijn afkomstig uit de machtigste families in het land en niet iedereen heeft er vrede mee dat een sloppenmeisje opgeleid wordt tot magiër. Dus als er geruchten over haar verspreid worden en ze zelfs bedreigd wordt, heeft ze de hulp van haar mentor Heer Rothen hard nodig. Maar dan, geheel onverwacht, besluit Akkarin, de leider van het Gilde, haar tot zijn leerlinge te maken. Akkarin is onbetwist de machtigste magiër in het land en het zou een eer moeten zijn hem te dienen. Maar Sonea is het duistere geheim dat hij verbergt niet vergeten en, zoals ze al snel ontdekt, elke kennis heeft een prijs...
Schrijver: Trudi Canavan
Oorspronkelijke titel: The novice
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-4049-9
Uitgever: Uitgeverij M
De opperheer
Waarom laat u me deze boeken zien?’ Akkarin keek haar diep in de ogen en ze wendde haar hoofd af. ‘Je wilt de waarheid weten,’ zei hij. En hij had gelijk. Een deel van haar wilde de boeken negeren, maar ze wilde het inderdaad weten. Sonea heeft veel geleerd in het magiërsgilde en haar medeleerlingen beginnen langzaam respect voor haar te krijgen. Maar ze kan niet vergeten wat ze gezien heeft in de ondergrondse kamer van opperheer Akkarin, noch kan ze zijn waarschuwing dat Kyralia’s oude vijand hen in de gaten houdt negeren. Haar oude vriend Cery heeft nu een invloedrijke positie in het dievengilde en heeft goede connecties onder alle lagen van de bevolking. Als een vreemdeling hem aanbiedt te helpen met een geheime taak, weet Cery dat hij het aanbod eigenlijk zou moeten weigeren. Als Akkarin meer van zijn kennis onthult, weet Sonea niet wat ze moet geloven, of wat ze het meest moet vrezen. Is de waarheid zo verschrikkelijk als de opperheer beweert? Of probeert hij haar magie te gebruiken voor zijn eigen duistere doeleinden?
Schrijver: Trudi Canavan
Oorspronkelijke titel: The high lord
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-225-4399-4
Uitgever: Uitgeverij M

Het Tijdperk van de VijfPriester
In een land waar de vrede wankelt, dat met gretige ogen wordt beloerd door een cultus van verre, dat wordt belaagd door in het geheim opererende indringers, in dat land zijn al vier mensen, de zogeheten Witten, uitverkoren om als zwaard en schild - kortom als beschermheer - van de goden op te treden. De jeugdige Auraya is voorbestemd als vijfde lid tot de Witten toe te treden. Immers, met inzet van haar bijzondere gave voorkomt Auraya de vernietiging van een vredelievend dorp, een daad die jaren later wordt beloond met haar benoeming tot Priester van de Witten. Eerst moet Auraya evenwel bewijzen die eer waardig te zijn. Dat betekent dat zij, de jongste dienaar van de goden, een levensgevaarlijke weg moet afleggen waar haar talloze hindernissen en valkuilen wachten. Zo zou de hechte vriendschap met de Dromenwever Leiard - die lid is van een eeuwenoude, geminachte, heidense cultus van magiërheelmeesters - haar wel eens duur te staan kunnen komen. De weg die Auraya moet gaan, levert haar ook een conflict op met een machtige en geheimzinnige in het zwart geklede tovenaar die in zijn leven maar één streven heeft: de uitroeiing van alle Witten. In dat streven staat de man in het zwart niet alleen...
Schrijver: Trudi Canavan
Oorspronkelijke titel: Priestess of the white
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-245-3103-5
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Magiër
Het Tijdperk van de Vijf verhaalt van de geheimzinnige geschiedenis van vijf goden en van een land dat wordt beloerd en belaagd door in het diepste geheim opererende tovenaars. In dit land zijn vijf mensen, de zogeheten Witten, uitverkoren om als beschermheer van de goden op te treden. De jeugdige Auraya, de hoofdpersoon in de boeken van Het Tijdperk van de Vijf, is het vijfde en jongste lid van de Witten. Veel heeft ze al bereikt, volgens velen - maar wat denkt ze daar zelf van?
Schrijver: Trudi Canavan
Oorspronkelijke titel: Last of the wilds
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-245-3104-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Godin
Als beschermvrouwe van de Siyee onderzoekt Auraya de verschijning van een onbekende aardloper in het Siyeense gebied; ze komt in contact met een mysterieuze vrouw die beweert een vriend te zijn van Mirar, de oprichter van de Droomwevers, tot wie ook Auraya behoort. Op een manier die zij niet onder woorden kan brengen, is Auraya bijzonder onder de indruk van de geheimzinnige vrouw. Haar bewondering gaat zelfs zo ver dat ze in conflict komt met de Goden die zij ooit diende... Intussen, aan de andere kant van het land, zinnen de Pentadrianen op wraak - woedend over hun nederlaag in de strijd met de Circlians. Om hun tegemoet te komen sturen de Witten de Siyee naar Zuid-Ithania om de Pentadrianen bij te staan in hun strijd. Vooropgesteld dat Auraya bereid is aan zekere voorwaarden te voldoen, krijgt ze toestemming van de Goden om met de Siyee mee te reizen. Die voorwaarden houden onder meer in dat Auraya zal moeten breken met de vrouw die haar hart en hoofd heeft gestolen. Zal Auraya de Goden durven weerstaan?
Schrijver: Trudi Canavan
Oorspronkelijke titel: Voice of the gods
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-245-3121-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

SoneaDe afgezant
In Sonea, het vervolg op de Zwarte Magiërs Trilogie, waarin de brutale Sonea opgroeide van kruimeldief tot gevreesd magiër, vervolgt Trudi Canavan het bewogen levensverhaal van - de inmiddels volwassen - Sonea. Sonea is geschokt als haar zoon Lorkin zich vrijwillig aanmeldt voor een gevaarlijke missie naar het door zwarte magiërs geregeerde Sachaka. Als hij vervolgens spoorloos verdwijnt, wil Sonea niets liever dan hem opsporen, maar het is haar verboden de stad te verlaten. Bovendien eist een reeks moorden al haar aandacht op, waarbij een oude vriend van Sonea ontdekt dat de dader het heeft voorzien op leden van het dievengilde. Het gilde waartoe ook Sonea zelf behoorde. De zaak wordt steeds ingewikkelder als blijkt dat de moorden zijn gepleegd met behulp van magiërs...
Schrijver: Trudi Canavan
Oorspronkelijke titel: The ambassador's mission
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789024561926
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De rebel
Sinds Lorkin bij de Sachakaanse rebellen onderdak heeft gevonden, doet hij zijn uiterste best om hun unieke magie te begrijpen. De rebellen zijn echter niet van plan hun geheimen zomaar te delen, ook niet in ruil voor wat Lorkin hun te bieden heeft. Sonea is nog steeds op zoek naar de moordenaar die haar stad in zijn greep houdt, bang dat een van haar vrienden de volgende op zijn lijst is. Maar de dader krijgt hulp vanuit de onderwereld en dat maakt het wel heel moeilijk hem te pakken te krijgen.
Schrijver: Trudi Canavan
Oorspronkelijke titel: The rogue
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789024561360
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De verrader
De spanningen in Sachaka bereiken een nieuw hoogtepunt als Sonea's zoon Lorkin met de rebellen terugkeert van zijn ballingschap. De koningin heeft Lorkin met een vrijwel onmogelijke taak opgezadeld: hij moet ervoor zorgen dat de rebellen gaan samenwerken met zijn eigen mensen. Maar Lorkin heeft andere dingen aan zijn hoofd nu hij een zwarte magiër is geworden. De nieuwe edelsteenmagie die hij onder de knie probeert te krijgen heeft Lorkin veranderd en zijn duistere kant neemt het steeds vaker over. Zo vaak dat Lorkin bang is dat hij voorgoed zal worden verbannen door het Magiërsgilde.
Schrijver: Trudi Canavan
Oorspronkelijke titel: The traitor queen
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789024563739
Uitgever: Luitingh-Sijthoff