Boekenplank:
Kies
 • Home
 • F
 • Raymond E. Feist

Boeken van Raymond E. Feist

Raymond Elias Feist is een Amerikaans fantasyschrijver. Hij schrijft bijna al zijn boeken over de werelden van Midkemia en Kelewan. Deze werelden zijn ontstaan doordat Feist ze samen met een paar vrienden verzon voor het spelen van het rollenspel Dungeons & Dragons. Toen hij werkloos werd besloot hij een boek te schrijven over hoe de hogere magie in Midkemia was gekomen. De beschreven werelden hebben een geheel eigen geografie, volkeren, religies, koninkrijken, etc. Doordat deze werelden in elk boek steeds verder uitgediept worden, krijgt de lezer een steeds beter beeld.

Noot BBS: Er zijn - volgens de website van Feist - drie manieren om zijn boeken te lezen: publicatiedatum, chronologische volgorde en een alternatieve volgorde. Ik heb voor deze website gekozen voor de alternatieve volgorde. Per serie heb ik in de beschrijving vetgedrukt aangegeven in welke periode de serie zich afspeelt. Soms lopen de series ietwat door elkaar of speelt de ene serie zich af tijdens een andere. Mijns inziens is dit de beste volgorde, maar het staat een ieder uiteraard vrij om zijn eigen volgorde te bepalen.

Meer over Raymond E. Feist

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1945

Website: Raymond E. Feist


Overzicht

 • De boodschapper - The messenger
 • De houtjongen - The wood boy
 • Elfensprook - Faerie tale
 • De wereld van de Magiër

De oorlog van de Grote Scheuring / The Riftwar-Saga

 1. Magiër - Magician
 2. Zilverdoorn - Silverthorn
 3. Duisternis over Sethanon - A darkness at Sethanon

Keizerrijk Trilogie / The Empire Trilogy

 1. Dochter van het keizerrijk - Daughter of the Empire
 2. Dienaar van het keizerrijk - Servant of the Empire
 3. Vrouwe van het keizerrijk - Mistress of the Empire

Krondors Sons

 1. Prins van den bloede - Prince of the blood
 2. Boekanier des konings - The king's buccaneer

Krondor / The Riftwar Legacy

 1. Het verraad - Krondor: The betrayal
 2. De moordenaars - Krondor: The assassins
 3. Traan der goden - Krondor: Tear of the gods
 4. Robbie en de kruiper - Jimmy and the crawler

De boeken van de Slangenoorlog / The Serpentwar saga

 1. De schaduw van een duistere koningin - Shadow of a dark queen
 2. De macht van een koopmansprins - Rise of a merchant prince
 3. De razernij van een demonenkoning - Rage of a demon king
 4. De scherven van een verbrijzelde kroon - Shards of a broken crown

Legenden van de Oorlog van de Grote Scheuring / Legends of the Riftwar

 1. De eervolle vijand - Honoured enemy
 2. De drie huurlingen - Murder in LaMut
 3. Robbie de Hand - Jimmy the Hand

Het Conclaaf der Schaduwen / The Conclave of Shadows

 1. Klauw van de Zilverhavik - Talon of the silver hawk
 2. Koning der vossen - King of foxes
 3. De terugkeer van de banneling - Exile's return

De saga van de Duistere oorlog / The Darkwar saga

 1. De vlucht van de nachtraven - The flight of the nighthawks
 2. Reis door de nacht - Into a dark realm
 3. De toorn van een waanzinnige god - Wrath of a mad god

De saga van de Demonenoorlog / The Demonwar saga

 1. Het legioen van de angst - Rides a dread legion
 2. Voor de poorten van chaos - At the gates of chaos

De saga van de Chaosoorlog / The Chaoswar saga

 1. Het bedreigde koninkrijk - A kingdom besieged
 2. Een kroon in gevaar - A crown imperiled
 3. Het einde van de magiër - Magician's end

Dubbel uitgegeven titels

 • Een boosaardig sprookje - zie Elfensprook
De oorlog van de Grote Scheuring / The Riftwar-Saga
Legenden van de Oorlog van de Grote Scheuring / Legends of the Riftwar
Het Conclaaf der Schaduwen / The Conclave of Shadows
De saga van de Demonenoorlog / The Demonwar saga
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe boodschapper
Om Raymond E. Feist te verwelkomen bij zijn nieuwe uitgever (Luitingh), en om de lezers te attenderen op het verschijnen van De Vlucht van de Nachthaviken, is het korte verhaal De boodschapper in een miniboekje verschenen, aangevuld met het eerste hoofdstuk van De Vlucht van de Nachthaviken. Het verhaal speelt zich af tijdens De oorlog van de grote scheuring, en is daarmee een soort aanvulling op Magiër.

De boodschapper is het spannende verhaal van een jongeman, Terrance, die midden in de Oorlog van de Grote Scheuring, toen er moeizaam werd gestreden langs een betrekkelijk stabiel front - maar schijn bedriegt ook nu - voor een welhaast onuitvoerbare taak komt te staan.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: The messenger
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789024553389
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De houtjongen
De Tsurani zijn juist begonnen met hun oorlog tegen Midkemia en Heer Paul van Witteheuvel wordt gedwongen zijn land, huizen en dienaren af te staan aan de nieuwe overheersers.

Een van zijn dienaren, Dirk, heeft het moeilijk onder het strenge regime van de Tsurani, voor wie hij niets meer is dan een slaaf. Hij is verantwoordelijk voor de voorraad brandhout in het huis van de Heer, een taak die hij grondig vervloekt.

Het enige positieve is dat hij hierdoor een blik kan werpen op de dochter van Heer Paul, Anika, waar hij langzaam maar zeker verliefd op wordt. Maar dan worden Heer Paul en alle andere dienaren door een verrader in hun slaap vermoord, waarbij de moordenaar Anika meevoert als gevangene. Dat kan Dirk niet over zijn kant laten gaan.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: The wood boy
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789022538258
Uitgever: Uitgeverij M
Elfensprook
Alle voorwaarden voor een gelukkig leven zijn aanwezig in het bestaan van de succesvolle schrijver Phil Hastings. Hij heeft een lieve vrouw en drie leuke kinderen - een tienerdochter en een ondeugende tweeling.

Als hij besluit met zijn gezin te verhuizen van het zonnige Californië naar een oud buitenhuis in de staat New York, heeft het er alles van weg dat dit de ideale plek is om de draad van zijn carrière als romanschrijver weer op te pakken. Het pittoreske huis ligt verscholen in een diep woud, waarover vreemde verhalen de ronde doen: verhalen over geesten en magische schatten en vreemde lichten die dansen als vlammen in de nacht.

Al snel na de verhuizing krijgen Phil en zijn gezin het gevoel dat er een vreemde macht aanwezig is in het eeuwenoude woud dat zich rond hun huis uitstrekt als het betoverde web van een reusachtige, kwaadaardige spin. En kort daarop ontdekt de tweeling het geheim van het woud, als het Slechte zich manifesteert, en de elfen, en de Dwaas, en...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Faerie tale
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789022534830
Uitgever: Meulenhoff
De wereld van de Magiër
Na zijn debuut Magiër werd Raymond E. Feist in snel tempo een van de meest gelezen fantasy-auteurs wereldwijd. De grote aantrekkingskracht van het werk van Feist is dat zijn gehele werk een groot alomvattend verhaal vormt en dat de boeken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

De wereld van de Magiër (herziene druk van de versie van 2000) is het volledige overzicht van het werk van Feist, geschreven door Arrian Rutten, met een voorwoord van Raymond E. Feist.

In dit werk wordt in het kort ingegaan op de boeken van Feist. Naast korte samenvattingen van de boeken wordt kort ingegaan op o.a. maatschappelijke en politieke kenmerken van diverse beschavingen uit de reeks.

Het boek bevat tevens een verhaal dat in 1982 werd gepubliceerd in het tijdschrift Fantasy Book, getiteld 'Profijt en de Grijze Moordenaar' (Profit and the Grey Assassin). Het verband tussen dit verhaal en de boeken van Feist is dat het zich (grotendeels) afspeelt in de Galerij der Werelden.
Schrijver: Raymond E. Feist
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789022537817
Uitgever: Uitgeverij M

De oorlog van de Grote Scheuring / The Riftwar-SagaMagiër
Bij het vestingstadje Schreiborg, aan de uiterste westgrens van het Koninkrijk der Eilanden, wordt het alledaags bestaan plotseling ruw verstoord door de vondst van een raadselachtig scheepswrak. Alles en iedereen geraakt in rep en roer. Alleen hofmagiër Kulgan blijft kalm. Hij stelt dat het schip waarschijnlijk afkomstig is van een andere wereld en in het Koninkrijk verzeild is geraakt via een zogeheten Scheuring in de drie dimensies van de ruimte, een merkwaardig bijverschijnsel bij het plegen van magische bezweringen.

Als kort daarop de elfenkoningin Aglaranna en haar zoon Caelin zich aan de poort van kasteel Schreiborg melden met de verontrustende mededeling dat ook in het elfenwoud en omstreken vreemde bezoekers zijn gesignaleerd, neemt de vrees voor een invasie toe. Hertog Borric van Schreiborg aarzelt niet langer en vertrekt spoorslags naar Rillanon, in het oosten, om daar Koning Rodric de Vierde persoonlijk om raad en bijstand te vragen.

Tot zijn reisgezelschap behoren de vinders en de enige getuigen van het geheimzinnige scheepswrak, de magiërsleerling Puc en krijger-in-opleiding Tomas. Vanwege zijn gave zonder hulpmiddelen bezweringen te kunnen doen, lijkt Puc voorbestemd een groot magiër te worden. Het geschenk dat Tomas kreeg van de laatste grote draak van Midkemia is van geheel andere aard...

Zo begint de sage van De oorlog van de Grote scheuring.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Magician
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789029055505
Uitgever: Meulenhoff
Zilverdoorn
Een jaar nadat de oorlog met de Tsurani is afgelopen, wordt prinses Anita op de dag van haar huwelijk met prins Arutha in Krondor getroffen door een giftige pijl.

Om zijn geliefde te redden, besluit de ontredderde Arutha op zoek te gaan naar het geheimzinnige kruid dat zilverdoorn heet en dat alleen groeit in de nabijheid van het Zwarte Meer, in het land dat voor elfen en Machtswevers verboden is. Vergezeld door een huurling, een minstreel en de voor zijn leeftijd wat al te slimme dief Robbie de Hand, gaat hij op weg.

Eenmaal ter plekke wacht hem tot zijn grote ontsteltenis een hinderlaag van een leger van huurlingen en getrouwen van de legendarische Mumandamus, ooit de grote leider van de Moredhel, de volgelingen van het Onzalige Pad. Ontsnappen is onmogelijk, zo lijkt het. Dat denkt ook Arutha. Maar hij weet nog niet wat de toekomst voor hem in petto heeft.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Silverthorn
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789029054584
Uitgever: Meulenhoff
Duisternis over Sethanon
De Nachtraven zijn terug in Krondor. Tot grote ontsteltenis van eenieder slagen ze in hun opzet een aanslag te plegen op Arutha, die volgens een oude profetie de heer van het Westen is.

Deze schandelijke daad vraagt om een tegenzet en in het geheim vertrekt een reisgezelschap dat onder meer bestaat uit Roald en Laurie de minstreel naar het noorden om de boosdoener, Murmandamus, voorgoed onschadelijk te maken. Ze worden nagereisd door Robbie de Hand en jonker Joolstein, die maar al te graag een bijdrage leveren aan de onderneming.

Elders raken de gemoederen evenzeer in beroering. De magiër Puc is inmiddels weer teruggekeerd van de wereld Kelewan en ontmoet in Elvandar, het thuis van de elven, zijn oude vriend Thomas, die een draak ontbiedt. Want ook zij maken zich op voor een lange reis.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: A darkness at Sethanon
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789029056472
Uitgever: Meulenhoff

Keizerrijk Trilogie / The Empire TrilogyDochter van het keizerrijk
In samenwerking met de Amerikaanse auteur en illustratrice Janny Wurts schreef Raymond E. Feist de Keizerrijk-trilogie, die zich afspeelt ten tijde van De Oorlog van de Grote Scheuring en een onmisbaar onderdeel vormt in zijn oeuvre.

In deze trilogie vertelt hij het verhaal van Mara, een jonge vrouw die na de dood van haar vader en broers de Regerend Vrouwe van de Acoma-clan wordt.

Terwijl de oorlog op Midkemia steeds slechter verloopt, moet zij de familie-eer hoog houden in het Grote Spel van de Raad, de ingewikkelde politiek tussen de heersende families in het Keizerrijk.

Daarbij komt ze niet alleen in conflict met de Hoofden van de machtige families, allen mannen, maar ook met de gevreesde Zwarte Mantels, de magiërs die achter de schermen het leven op Kelewan besturen.

De jonge Mara wordt uit het klooster gehaald na het overlijden van haar vader en haar broer, om leiding te geven aan de Acoma-clan. Het is aan haar het voortbestaan haar familie te waarborgen.

* Geschreven door Raymond E. Feist & Janny Wurts.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Daughter of the Empire
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789029069250
Uitgever: Meulenhoff
Dienaar van het keizerrijk
In de Keizerrijk-trilogie vertelt Feist het verhaal van Mara, een jonge vrouw die na de dood van haar vader en broers de Regerend Vrouwe van de Acoma-clan wordt.

Terwijl de oorlog op Midkemia steeds slechter verloopt, moet zij de familie-eer hoog houden in het Grote Spel van de Raad, de ingewikkelde politiek tussen de heersende families in het Keizerrijk. Daarbij komt ze niet alleen in conflict met de Hoofden van de machtige families, allen mannen, maar ook met de gevreesde Zwarte Mantels, de magiërs die achter de schermen het leven op Kelewan besturen.

Terwijl de Oorlog van de Grote Scheuring tussen Kelewan en Midkemia op een tumultueus einde afgaat, wordt Mara, Regerend Vrouwe van de Acoma, gekweld door aanslagen op haar leven en hartverscheurend liefdesverdriet.

Er zijn ook lichtpuntjes. Zo is haar aartsvijand, de wraakzuchtige Desio, Heer van de Minwanabi, niet op de hoogte van haar bijzondere relatie met een slaaf van het verre Midkemia, die door Mara als geheim wapen wordt ingezet...

* Geschreven door Raymond E. Feist & Janny Wurts.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Servant of the Empire
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789029069267
Uitgever: Meulenhoff
Vrouwe van het keizerrijk
In de Keizerrijk-trilogie vertelt Feist het verhaal van Mara, een jonge vrouw die na de dood van haar vader en broers de Regerend Vrouwe van de Acoma-clan wordt.

Terwijl de oorlog op Midkemia steeds slechter verloopt, moet zij de familie-eer hoog houden in het Grote Spel van de Raad, de ingewikkelde politiek tussen de heersende families in het Keizerrijk.

Daarbij komt ze niet alleen in conflict met de Hoofden van de machtige families, allen mannen, maar ook met de gevreesde Zwarte Mantels, de magiërs die achter de schermen het leven op Kelewan besturen.

Mara, Vrouwe van de Acoma, neemt het op tegen de Zwarte Mantels, magiërs van formaat, die in haar een bedreiging zien van hun ijzeren greep op de Kelewaanse samenleving.

* Geschreven door Raymond E. Feist & Janny Wurts.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Mistress of the Empire
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789029037327
Uitgever: Meulenhoff

Krondors SonsPrins van den bloede
Het is inmiddels achttien jaar na de Oorlog van de Grote Scheuring. In Midkemia heerst al jaren betrekkelijke rust.

Aan deze periode van vrede en voorspoed dreigt nu abrupt een einde te komen. Prins Arutha, de troonopvolger, geeft te kennen niet van zins te zijn de troon te bestijgen en zijn twee zoons, de tweeling Borric en Erland, zijn nog veel te jong en onervaren om de verantwoordelijkheden van het koningschap te kunnen dragen.

Als voorbereiding op hun toekomstige taak stuurt Arutha de tweeling op een belangrijke diplomatieke missie naar het keizerrijk Kesh, van oudsher de vijand van het koninkrijk. Wat Arutha niet weet is dat in Kesh een grote volksopstand op het punt van uitbreken staat.

Een aanslag op het leven van de tweeling is de aanleiding tot een avontuur dat de prinsenzonen meevoert naar de verste uithoeken van Kesh en dat hen in een klap volwassen maakt.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Prince of the blood
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789029068307
Uitgever: Meulenhoff
Boekanier des konings
Eenmaal weggezonden naar een verre buitenpost, kasteel Schreiborg, om zich daar te harden en proefondervindelijk lering op te doen, raken de jonge prins Valentijn en zijn net zo jeugdige jonker Han in groot gevaar als piraten hun tijdelijke woonstede overvallen.

Groot is hun ontsteltenis als blijkt dat Margreet en Adelinde, respectievelijk de dochter van hertog Martin van Schreiborg en Bertram van Kars, door de overvallers zijn geschaakt en gevankelijk zijn weggevoerd. Met behulp van admiraal Emus, die op het punt staat zijn carrière te beëindigen, zetten de dappere jongens de achtervolging in.

Een schipbreuk, honger, hinderlagen en toverij, gevechten op het scherp van de snede, niets blijft hun bespaard, en het blijft maar de vraag of Valentijn en Han van fataal leed gevrijwaard zullen blijven.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: The king's buccaneer
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789029068291
Uitgever: Meulenhoff

Krondor / The Riftwar LegacyHet verraad
De Krondor Trilogie verhaalt van een tot nu toe onvermelde periode in de geschiedenis van Midkemia en speelt zich af in de periode tussen de Oorlog van de Grote Scheuring en De Slangenoorlog, in het door oorlog uitgeputte Koninkrijk der Eilanden.

Een zwarte elf sluit zich aan bij de de troepen van prins Arutha. Er worden machtige complotten gesmeed tegen het Koninkrijk en Puc moet nogmaals een beroep doen op zijn magie - en betaalt daarvoor een hoge prijs...

Het is tien jaar na tumultueuze afloop van de Oorlog van de Grote Scheuring bij de slag om Sethanon. Het gerucht doet de ronde dat de zwarte elfen van de Broederschap van het Onzalige Pad opnieuw het Koninkrijk zijn binnengedrongen. Op een missie in het barre noorden ontdekken Jonker Joolstein, vergezeld door de jonge magiër Owyn, dat de donkere elfen op het punt staan Krondor aan te vallen.

Prins Arutha heeft zo zijn eigen problemen: hij vermoedt dat de gevreesde Nachtraven weer in Krondor zijn teruggekeerd. En dat is nog niet alles. Langzaam wordt duidelijk dat een groep machtige magiërs, bekend als de Zes, het Koninkrijk bedreigt. Puc, de grootste magiër aller tijden, moet al zijn krachten aanwenden als blijkt dat de magiërs op zoek zijn naar de Levensteen...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Krondor: The betrayal
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789022532577
Uitgever: Meulenhoff
De moordenaars
Net terug van hun veldtocht tegen de zwarte elfen die de levenssteen in Sethanon probeerden te veroveren, ontdekken Robert en Prins Arutha al snel dat er een coup gaande is in de onderwereld van Krondor.

Na de strijd om de Levenssteen tegen de zwarte elf Delakhan en zijn troepen in het stadje Sethanon, keert prins Arutha terug naar Krondor.

 In de stad is de sfeer grimmig. Tijdens zijn afwezigheid is er een groot aantal brute moorden gepleegd. De reden van deze uitbarsting van geweld is vooralsnog een mysterie, van de daders ontbreekt elk spoor.

Jonker Robert gaat op onderzoek uit en ontdekt dat het rommelt in de onderwereld van Krondor. Na een bloedige strijd met een nieuwe bende onder leiding van een zekere Kruiper houdt het dievengilde zich schuil - aangenomen wordt dat de Oprechte Man, hun leider, dood is. De situatie is gespannen en alles wijst er op dat een nieuwe golf van geweld op punt van uitbarsten staat...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Krondor: The assassins
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789022541524
Uitgever: Meulenhoff
Traan der goden
Het schip dat de Traan der Goden naar zijn bestemming brengt, wordt tot zinken gebracht. Het is van het grootste belang dat de Traan wordt geborgen.

De Traan der Goden is een geheimzinnig juweel dat de priesters van de Orde van Ishap in staat stelt met de goden te communiceren. Het schip waarop het wordt vervoerd, wordt echter door piraten overvallen die de Traan stelen.

William, zoon van de magiër Puc, start een verbeten jacht op de daders, samen met Jonker Robert en Jazhara, een edelvrouwe uit Kesh die door Puc is voorgedragen als Prins Arutha’s nieuwe adviseur voor magische zaken.

Het is van het grootste belang dat de Traan wordt geborgen. Zonder de Traan worden er geen gebeden meer verhoord en, erger nog, dreigt ook de werking van de magie te stokken. Een periode van diepe duisternis en chaos zal het gevolg zijn...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Krondor: Tear of the gods
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789022541531
Uitgever: Meulenhoff
Robbie en de kruiper

De stad Krondor speelt een belangrijke rol in de magistrale saga over de Grote Scheuring tussen de werelden Kelewan en Midkemia. In deze korte roman keert Raymond E. Feist, wellicht voor de laatste keer, terug naar magisch Krondor.

Jonker Robert, de rechterhand van Prins Arutha van Krondor, beter bekend als Robbie de Hand, weet al geruime tijd dat er iets gaande is in het Koninkrijk. De misdaad neemt toe en de naam van de Kruiper valt steeds vaker, maar niemand weet wie dat is...

Robert vermoedt dat de stad Durbin het centrum vormt van de activiteiten van de Kruiper en besluit om, bijgestaan door zijn vrienden Wiliam, luitenant in de Prinselijke Garde en de zoon van magiër Puc, én Jazhara, het nichtje van de Keshische heer Hazara-Khan, eens en voor altijd af te rekenen met deze mysterieuze tegenstander.

Maar dat blijkt veel moeilijker dan gedacht en Robert ziet zich gesteld voor gevaren en raadsels die zijn kunnen wellicht te boven gaan. Algauw hangt Roberts leven én dat van zijn vrienden aan een zijden draadje...

Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Jimmy and the crawler
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789024562886
Ebook: 9789024562893
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De boeken van de Slangenoorlog / The Serpentwar sagaDe schaduw van een duistere koningin
Als ver weg, om precies te zijn op het vasteland Novindus, zwarte machten zich aaneensluiten onder het vaandel van een Duistere Koningin en zich opmaken voor een groot beslissend offensief, pakken donkere wolken zich samen boven het vredige Midkemia.

Maar gelukkig is er nog hoop. Op het slagveld van goed en kwaad maakt een reisgezelschap van radeloze dapperen, onder wie Erric en zijn goede jeugdvriend Ru, zich op om te beginnen aan een gedurfde queeste naar Novindus. De enige kans voor het Koninkrijk der Eilanden is om zo snel mogelijk te pogen de ware aard van de bron van het eeuwenoude dreigende kwaad te doorgronden.

Maar er is meer aan de hand. Zo verschijnt nog een speler van belang op het strijdtoneel, een geheimzinnige vrouw, Miranda, van wie veel lijkt af te hangen.

Toch is enig voorbehoud geboden. Hoewel Miranda zich voordoet als een bondgenoot, ze lijkt meer te weten dan ze bereid is los te laten. Houdt zij er wellicht eigen, minder eerbare plannen op na?
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Shadow of a dark queen
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789029070867
Uitgever: Meulenhoff
De macht van een koopmansprins
Ver weg, op het vasteland van Novindus, hebben zwarte machten zich aaneengesloten ondere het vaandel van een Duistere Koningin, voor een groot offensief tegen het vreedzame Midkemia.

Na zijn terugkeer van een gevaarvolle verkenningsmissie in Novindus, kiest Rupert ‘Ru’ Avery liever voor een carrière als koopman. Hij wil niet, zoals de meeste anderen die de missie naar Novindus overleefd hebben, in dienst treden van de prins van Krondor. Ru heeft één grote wens: de rijkste en machtigste koopman in Midkemia te worden. Hij ontdekt algauw dat die ambitie niet zonder gevaar is, en dat verraad en steelse moorden immer nabij zijn.

Naarmate hij zijn handelsbelangen langzaam en met vallen en opstaan uitbreidt, komt ook zijn verhouding met Sylvia, dochter van de machtigste koopman in Krondor die tevens zijn grootste concurrent is, onder druk te staan. Eén ding verdwijnt echter nooit uit zijn gedachten: hij weet dat de oorlog met de Duistere Koningin verre van gestreden is en dat de onvermijdelijke confrontatie een grote bedreiging zal vormen voor zijn nieuwverworven rijkdom.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Rise of a merchant prince
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789029070874
Uitgever: Meulenhoff
De razernij van een demonenkoning
De reusachtige legers van de Duistere Koningin staan op het punt vanaf Novindus de oversteek naar het Westelijke Rijk van het Koninkrijk der Eilanden te maken. En dat terwijl de koninklijke legers zwaar in ondertal zijn. Maar één ding staat vast. Het moordlustige leger van huurlingen mag de Levenssteen in Sethanon niet bereiken.

Het zal met recht een strijd op leven en dood worden, want als de Levenssteen valt zullen er geen winnaars zijn, alleen verliezers. Hertog Robert en Ridder-Maarschalk William zullen al hun listen moeten aanwenden om het duistere leger tegen te houden. Verder krijgt Erik von Zwartheide een steeds belangrijkere taak bij het verdedigen van al wat hem lief is en ondervindt Rupert ‘Ru’ Avery dat hij zich als koopman niet kan onttrekken aan het naderende onheil.

Maar er broeit meer. Op de verre wereld Shila, het oorspronkelijke thuisland van de machtige Saaurs, zijn uitgehongerde demonen naarstig op zoek naar een toegang tot het levensrijke Midkemia. Hun koning, Maarg, doet nadrukkelijk van zich spreken. Het is dus van levensbelang dat Puc en Miranda de verdwenen Macros de Zwarte vinden, want alleen zijn kennis zou kunnen voorkomen dat Midkemia ten onder gaat...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Rage of a demon king
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789029070881
Uitgever: Meulenhoff
De scherven van een verbrijzelde kroon
De vijand is verslagen, maar in het Koninkrijk der Eilanden heerst nog altijd geen vrede. De voormalige opperbevelhebber van de legers van de Duistere Koningin, generaal Fadawah, heeft zichzelf uitgeroepen tot Koning van de Bitterzee en heeft een groot deel van het rijk in handen. De overblijfselen van het Westelijke Leger worden geleid door de onervaren en ongeduldige prins Patrick, terwijl vanuit het keizerrijk Kesh intussen met een begerig oog naar de vrijwel onverdedigde grensgebieden wordt gekeken.

Het leger, onder aanvoering van Owen Grijslok en Erik von Zwartheide, wordt gedwongen tot zware gevechten waarbij het veruit in de minderheid is. Ook Rupert ‘Ru’ Avery kan zich wederom niet onttrekken aan de strijd, als hij tenminste zijn aan het Koninkrijk geleende goud ooit wil terugzien.

En, zoals Puc en Miranda ontdekken, na de nederlaag van de Duistere Koningin is het ultieme kwaad dat Midkemia bedreigt nog steeds aanwezig. Samen met de als altijd ongrijpbare Nakur moeten zij zich tegen deze duistere kracht zien te wapenen, om Midkemia te laten voortbestaan...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Shards of a broken crown
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789029070898
Uitgever: Meulenhoff

Legenden van de Oorlog van de Grote Scheuring / Legends of the RiftwarDe eervolle vijand
Samenwerkend met drie auteurs van naam en faam begon Raymond E. Feist een nieuw project: Legenden van de Oorlog van de Grote Scheuring. De eervolle vijand is het eerste deel van deze serie, waarin de auteurs verhalen van een ‘vergeten geschiedenis’ die zich afspeelt aan het einde van de roemruchte Oorlog van de Grote Scheuring.

De eervolle vijand begint in het negende jaar van de Oorlog van de Grote Scheuring tussen de strijdkrachten van het Koninkrijk der Eilanden en de Tsurani, afkomstig van de verre wereld Kelewan. Aan het westelijke front is de winter aangebroken.

In de Grote Noordelijke bergen is een groep Koninkrijkse soldaten actief die De Marodeurs genoemd wordt. Deze soldaten, aangevoerd door Dennis Hartraft, wiens verloofde en zijn gehele familie door de Tsurani werden afgeslacht, zijn in deze barre omgeving immer op jacht naar vijanden.

Op een dag echter ziet hij zich gedwongen samen te werken met een groep Tsurani, om aan een leger van de gevreesde zwarte elfen, de moredhel, te ontsnappen. De zwarte elfen zetten de jacht in en Hartraft leidt zijn troepen de bergen in, de enige mogelijke ontsnappingsroute. Zo neemt een legendarische ontsnappingstocht een aanvang, maar onder druk van de extreme winterkou en de voortdurende dreiging van hun achtervolgers, komt de gedwongen samenwerking tussen de Koninkrijkers en de Tsurani onder zware druk te staan...

* Geschreven door Raymond E. Feist & William Forstchen.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Honoured enemy
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789029070850
Uitgever: Meulenhoff
De drie huurlingen
De stad LaReu in het hertogdom Yabon wordt al enkele jaren belaagd door de soldaten van de Tsurani. Na zeven jaar oorlog zijn de legers aan weerskanten zo uitgedund dat de baronnen van het graafschap LaReu genoodzaakt zijn huurlingen in dienst te nemen.

Durine, Pirojil en Kethol, drie huurlingen die al jaren overal in het Koninkrijk der Eilanden voor de hoogste bieder strijd leveren, verheugen zich op een tocht naar het zuiden, om in een aangenamer klimaat te genieten van hun welverdiende soldij. Maar als graaf Vandros van LaReu voor een spoedoverleg met de hertog van Yabon de stad moet verlaten, dreigt er een explosieve situatie te ontstaan.

In een stad vol rivaliserende baronnen en hun legereenheden krijgen de drie vrienden van de bevelhebber van de stad de opdracht een moordaanslag op een bijzonder machtige baron te voorkomen. Weigeren is uitgesloten - en als ze falen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn.

* Geschreven door Raymond E. Feist & Joel Rosenberg.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Murder in LaMut
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789022544044
Uitgever: Uitgeverij M
Robbie de Hand
In Robbie de Hand keert Feist terug naar de beginperiode van de Oorlog van de Grote Scheuring om het verhaal te vertellen van een van de meest kleurrijke en geliefde personages in de hele serie, Robbie de Hand.

In zijn jeugd was Robbie al op jeugdige leeftijd een befaamd dief, zakkenroller en bedrieger, actief in het beruchte dievengilde van Krondor. Door een toeval kwam hij in aanraking met de Hertog van Krondor, een ontmoeting die zijn leven voorgoed zou veranderen en die hem mee zou sleuren in de grootse gebeurtenissen van zijn tijd: de Oorlog van de Grote Scheuring, waarbij de wereld Midkemia overspoeld werd door de legers van een andere wereld, de Tsurani.

Robbie de Hand is ook het verhaal van de dief die uiteindelijk een van de machtigste edelen van het rijk werd, een meeslepend verhaal vol magie, verraad en oorlog.

* Geschreven door Raymond E. Feist & S.M. Stirling.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Jimmy the Hand
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789022544051
Uitgever: Uitgeverij M

Het Conclaaf der Schaduwen / The Conclave of Shadows

Klauw van de Zilverhavik
Met Het Conclaaf der Schaduwen begint Feist aan een nieuw hoofdstuk in de Oorlog van de Grote Scheuring en de wereld van Midkemia, ruim dertig jaar na De Boeken van De Slangenoorlog.

Kiëlianapuna van de stam der Orosini heeft het moeilijk met zijn mannelijkheidsritueel. Hij zit al twee volle dagen zonder voedsel in de wildernis en wacht op een teken van de goden dat hem zijn mannelijke naam zal onthullen. Maar zijn wachten is vergeefs; hij is eenzaam, koud en wanhopig, en uiteindelijk besluit hij op te geven.

Dan, als hij op het punt staat terug te keren, landt er plots een zeldzame Zilverhavik op zijn schouder die hem een mysterieuze boodschap meegeeft. Als hij terugkeert in zijn dorp staat alles in vuur en vlam en worden zijn verwanten afgeslacht door soldaten van de machtige hertog Olaska. Hij wordt getroffen door een kruisboogpijl en voor dood achtergelaten.

Als hij weer bijkomt is hij onder de hoede genomen van een herbergier genaamd Kendrick, die hem vertelt dat hij de enige overlevende is. Dan herinnert Kiëli zich de woorden van de havik: stijg op en wees een Klauw voor je volk. Hij heeft nu een naam, Klauw, en een doel, wraak. Maar hij is nu ook door een bloedschuld gebonden aan zijn redder, Robert de Lyis, en deze heeft andere plannen met Klauw van de Zilverhavik...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Talon of the silver hawk
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789022550410
Uitgever: Uitgeverij M
Koning der vossen
Klauw, de enige overlevende van de stam der Orosini, is door het Conclaaf der Schaduwen omgetoverd van een naïeve ongeletterde jonge wilde in de edelman Klaudius Haviks, goed opgeleid, vol zelfvertrouwen en een van de betere zwaardvechters in het Koninkrijk der eilanden. Klauw heeft slechts één wens: het wreken van de dood van zijn stam, die uitgeroeid werd in opdracht van de hertog van Olasko. Twee van de medeplichtigen aan de moordpartij zijn reeds onder zijn zwaard gevallen en hij zint nu op een manier om de hertog zelf aan te pakken.

Maar het Conclaaf - waar onder meer de machtige magiër Puc en zijn zonen deel van uitmaken - maant hem tot kalmte. Eerst moet hij meer te weten zien te komen van de mysterieuze macht die achter de daden van de hertog zit: Laso Varen, een magiër met verbazingwekkende krachten en gevaarlijk genoeg om zelfs de machtige Puc tot voorzichtigheid te dwingen.

Maar om informatie in te winnen over de hertog en zijn magiër moet Klauw in dienst treden bij de hertog. En erger nog: hij zal trouw moeten zweren aan de man die verantwoordelijk is voor de dood van zijn familie.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: King of foxes
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789022537336
Uitgever: Uitgeverij M
De terugkeer van de banneling
De jonge Klauw van de Zilverhavik is de enige overlevende van de stam der Orosini nadat de hele stam door soldaten werd uitgeroeid.

Gesteund door het mysterieuze Conclaaf der Schaduwen is Klauw - nu Claudius Haviks geheten - er na een uitputtende strijd in geslaagd de hertog van Olasko te doden, de man verantwoordelijk voor het afslachten van zijn volk. Geheel onverwacht heeft hij daarbij een vrouw van zijn stam gevonden. Nu hij zijn taak volbracht heeft, rijpt in zijn hoofd het plan om terug te keren naar zijn geboortegrond om zijn volk weer tot leven te brengen.

Maar zijn werk is nog niet gedaan. Nu de hertog van Olasko is verslagen kan het Conclaaf der Schaduwen, onder leiding van de magiërs Puc en Nakur, zich gaan richten op de macht die verborgen zat achter de acties van de wrede hertog, een oud en duister kwaad dat wederom de wereld bedreigt. Het zou nog wel eens lang kunnen duren voor Claudius weer Klauw kan worden...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Exile's return
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789022550434
Uitgever: Uitgeverij M

De saga van de Duistere oorlog / The Darkwar saga

De vlucht van de nachtraven
De vlucht van de nachtraven opent twee jaar na de gebeurtenissen in De terugkeer van de banneling.

Puc, de machtigste magiër die ooit leefde, ondergaat een nachtmerrie waarin hij opnieuw de storm beleeft waarmee Magiër vele jaren geleden zo aangrijpend begon.

Deze keer weet Puc niet aan het ziedend stormgeweld te ontkomen. In plaats daarvan wordt hij overspoeld door een immens grote duistere vloedgolf die heel Midkemia dreigt weg te vagen. Als hij met een schok wakker wordt, beseft Puc dat de droom voortkomt uit zijn angst voor de Dasati, een machtig ras, afkomstig van ver buiten Midkemia, dat ook in werkelijkheid een heuse bedreiging vormt.

Onverwijld roep Puc het Conclaaf der Schaduwen bijeen, een daad met grote gevolgen, voor heel Midkemia en ver daarbuiten…
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: The flight of the nighthawks
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789024556298
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Reis door de nacht
Noodgedwongen breidt Puc zijn speurtocht naar de Talnoy uit naar Kelewan, maar ook daar zijn de gemoederen danig in beroering geraakt. Nakor is er heilig van overtuigd dat hij de Talnoy kan overtuigen de zijde van het Conclaaf te kiezen, voor het geval een oorlog onvermijdelijk is.

Gezamenlijk ontdekken ze hoe zij ooit op Midkemia verzeild zijn geraakt en eens te meer blijkt dat niets voor lief genomen kan worden. Gaandeweg kunnen ze zich evenwel maar niet aan de indruk onttrekken dat zij, hoe dan ook, niet meer dan pionnen zijn in het zoveelste briljante spel van Macros de Zwarte.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Into a dark realm
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789024556397
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De toorn van een waanzinnige god
De uitkomsten van de door Puc belegde ontmoetingen tussen de Koning van de Eilanden en de Keizer van Tsranuanni loopt op niets uit. De koning verklaart dat hij onmogelijk miljoenen vluchtelingen onderdak kan bieden. Bovendien voelt hij er niets voor om zij aan zij met het leger van een verre handelspartner voor een bij voorbaat verloren zaak te strijden. Het gesprek eindigt op een bittere toon en is voor Puc een teken aan de wand.

Tot over maat van ramp weet hij de keizer er niet van te overtuigen dat hun overwinning op Dasati slechts van tijdelijke aard is. Want duidelijk is dat magiërs van de Dasati met man en macht werken aan het herstel van de Scheuring. Elke dag die in besluiteloosheid wordt doorgebracht, is een verloren dag.

Intussen vindt er een ontmoeting plaats tussen de gokker en magiër Nakon en een jonge man, Ralan Bek. Nakor heeft meteen door dat deze is beroerd door de Naamloze, de ultieme god van het kwaad die de bron is van alle waanzin, chaos en moordzucht die Midkemia overspoelen en het Conclaaf bedreigen.

Nakor besluit Ralan geen ogenblik uit het oog te verliezen, omdat hij beseft dat de jongeman wel eens een belangrijke speler zou kunnen zijn in de op handen zijnde laatste confrontatie...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Wrath of a mad god
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789024556595
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De saga van de Demonenoorlog / The Demonwar saga

Het legioen van de angst
Tien jaar na de gebeurtenissen in De toorn van een waanzinnige god bedreigt een nieuw gevaar Midkemia - een dreiging waarvan de wortels tot ver in het verleden reiken.

Laromendis is een tovenaar die afkomstig is van een andere wereld, bevolkt door een volk van Hoogelfen dat door het Verschrikkelijke Legioen van de Demonenkoning vrijwel is uitgeroeid. Alle hoop van de elfen is gevestigd op het terugvinden van hun thuiswereld - Midkemia - om die wereld, desnoods tot elke prijs, te veroveren.

Puc roept de hulp in van een machtige krijger-tovenaar en een demonen bestrijdende geestelijke, maar zodoende herenigt hij twee oude geliefden die ooit in bitterheid uiteengingen, zonder te beseffen dat beiden zo hun eigen plannen hebben...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Rides a dread legion
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789024528882
Ebook: 9789024572144
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Voor de poorten van chaos
Om hun wereld tegen de dreiging van de woeste demonenhorden te beschermen, smeedden Puc en de geheime beschermers van Midkemia, het Conclaaf der Schaduwen, een wankel bondgenootschap dat formidabele magische gaven verenigde. Met gezamenlijke inspanning versloeg dit dappere verbond van magiërs, demonenmeesters, krijgers en elfen de wrede demonenkoning Maarg.

Maar met de val van Maarg is de dreiging nog niet geweken. In het onherbergzame landschap van de Vallei der Verlorenen, in de schaduw van een eeuwenoude Keshische veste, hebben de angstaanjagende demon Dahun en de krankzinnige Belasco hun krachten gebundeld - een ware vloedgolf van onstuitbare zwarte magie, waartegen zelfs Puc en een herenigd Conclaaf niet zijn opgewassen - is het gevolg.

Het is het voorspel van de laatste grote strijd, die zich zal afspelen op een plek waar de schaduwen nog diepere schaduwen aan het oog onttrekken. Voor de Poorten van het Duister...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: At the gates of chaos
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789024528899
Ebook: 9789024572151
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De saga van de Chaosoorlog / The Chaoswar saga

Het bedreigde koninkrijk
Het koninkrijk wordt door kwade geruchten in beroering gebracht, spionnen verdwijnen in Kesh - vermoord of overgestapt naar de vijand - niemand weet zo langzamerhand waar hij aan toe is. Eén ding is zeker: er zijn duistere krachten aan het werk.

Sinds Puc en het Conclaaf der Schaduwen vrede brachten in het koninkrijk, zijn er geen dreigingen meer geweest. Maar daar komt verandering in als Jim Dasher meldt dat de strijdmachten van de Keshische Confederatie bij elkaar worden geroepen. Ook in het westen heeft de koning zijn mannen verzameld.

Martin ConDoin, regent van kasteel Schreiborg, wordt al snel geconfronteerd met de voorhoede van een groot leger. Zijn legendarische voorganger, Prins Arutha, was een jaar jonger dan Martin toen hij standhield tegen de invasie van Tsurani. Maar Arutha beschikte toen over een leger, Martin beschikt alleen over veteranen en ongetrainde jongens.
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: A kingdom besieged
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789024564958
Ebook: 9789024566952
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Een kroon in gevaar
Jim Dasher is zijn leven niet zeker nu zijn spionagenetwerk op slinkse wijze is ontmanteld. Hulpeloos moet hij toezien hoe een gruwelijke oorlog niets en niemand ontziet.

Elders, in Roldem en Rillanon, wordt in het geniep een staatsgreep voorbereid. Koning Gregory van de Eilanden heeft nog steeds geen nakomeling verwekt. En in beide koninkrijken is wel een tweederangs heer te vinden die met gretige ogen naar de troon loert. Hal, de heer van Schreiborg, rest derhalve geen andere keuze dan prinses Stephané en de geheimzinnige vrouwe Gabriëlla zo snel mogelijk uit Roldem weg te halen. Hij wordt daarbij geholpen door de beroemde zwaardvechter Ty Haviks, maar of de twee vrienden een veilige plek zullen vinden om de prinses onder te brengen, valt te betwijfelen.

Intussen doen Hals jongere broers, Martin en Brendan, een verwoede poging om de strategisch gelegen stad Ylith te beschermen tegen horden Keshische soldaten en een mysterieuze kracht uit de diepte van de zee. Want als Ylith valt, is alles verloren.

Iemand, ergens, is verantwoordelijk voor al dit geweld. Puc en het Conclaaf der Schaduwen doen hun uiterste best te achterhalen wie de verantwoordelijke is, voordat de ondergang van Midkemia onafwendbaar zal zijn...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: A crown imperiled
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789024579983
Ebook: 9789024566969
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het einde van de magiër
Het Koninkrijk der Eilanden wordt verscheurd door een burgeroorlog, want de troon is onbezet en rivalen trekken op. Nadat hij zijn geliefde prinses Stephané veilig uit Roldem heeft weggehaald moet Hal - nu hertog van Schreiborg - zich richten op de verdediging van het oude rijk, zodat er een koning kan worden gekroond door de Raad der Heren in plaats van door het recht van de sterkste.

Maar de grootste dreiging ligt misschien wel buiten de macht van mensen. Ergens in de Grijze Torens komt iets naar buiten wat niet van deze wereld is. Voormalige doodsvijanden zullen bondgenootschappen moeten sluiten om een ramp af te wenden. Zal het lot van de Zwarte Magiër worden bezegeld? Zullen de profetieën bewaarheid worden?

Dit boek, niet alleen het slotdeel van de trilogie De Saga van de Chaosoorlog, maar tevens dat van de magistrale cyclus over de werelden Midkemia en Kelewan die ruim dertig jaar geleden van start ging met het onvolprezen Magiër, geeft op alle vragen antwoord...
Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: Magician's end
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789024566945
Ebook: 9789024567416
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Dubbel uitgegeven titels

Een boosaardig sprookje

Zie voor de beschrijving van dit boek: Elfensprook.

Schrijver: Raymond E. Feist
Oorspronkelijke titel: zie Elfensprook
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789068791419
Uitgever: Phoenix