Boekenplank:
Kies

Boeken van Robert Jordan

Meer over Robert Jordan

Geboren: 1948

Overleden: 2007

Overzicht
 • De wereld van het Rad des Tijds - The world of Robert Jordan's The wheel of time
Het Rad des Tijds
 1. Een nieuw begin - New spring
 2. Het oog van de wereld - The eye of the world
 3. De grote jacht - The great hunt
 4. De herrezen draak - The dragon reborn
 5. De komst van de schaduw - The shadow rising
 6. Vuur uit de hemel - The fires of heaven
 7. Heer van chaos - Lord of chaos
 8. Een kroon van zwaarden - A crown of swords
 9. Het pad der dolken - The path of daggers
 10. Hart van de winter - Winter's heart
 11. Viersprong van de schemer - Crossroads of twilight
 12. Mes van dromen - Knife of dreams
 13. De naderende storm - The gathering storm
 14. De torens van middernacht - Towers of midnight
 15. Het licht van weleer - A memory of light

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

De wereld van het Rad des Tijds
Robert Jordan en Teresa Patterson maakten met De wereld van het Rad des Tijds een naslagwerk over de geschiedenis, de vele volken en groeperingen, de koninkrijken, mythen en legenden van Het Rad des Tijds, één van de meest gedetailleerde en complexe fantasy-werelden sinds Midden-Aarde van J.R.R. Tolkien. Daarnaast biedt het boek een blik op de achtergronden van de serie. Een onmisbare gids voor elke fan van 'Het Rad des Tijds'. Het Rad des Tijds draait rond en rond. Eeuwen komen en gaan en laten herinneringen achter die sagen worden. Dan vervagen de sagen tot mythen, tot ook die allang zijn vergeten bij de wederkomst van de Eeuw die deze verhalen schiep. Met deze woorden begon 'Het Rad des Tijds', één van de wonderbaarlijkste fantasy-reeksen ooit geschreven. De serie wordt door miljoenen fans over de hele wereld met groot enthousiasme gelezen.
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: The world of Robert Jordan's The wheel of time
Eerste uitgave: 1997
ISBN: 90-245-4561-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Het Rad des Tijds

Een nieuw begin
Het Rad des Tijds is één van de meest aansprekende fantasy-cyclussen van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, was is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... In Een nieuw begin voert Robert Jordan de lezer terug naar de gebeurtenissen die voorafgingen aan het eerste deel van zijn vermaarde cyclus, naar een wereld en een geschiedenis die nieuw inzicht bieden in zijn fameuze epos Het Rad des Tijds. Al drie dagen woedt er in de sneeuw rond de muren van Tar Valon een veldslag. In de stad wordt angstig afgewacht, en er wordt een huiveringwekkende voorspelling gedaan. Op de hellingen van de immens grote Drakenberg zal een kind worden geboren dat de wereld voorgoed zal veranderen. De pasgeborene zal echter moeten worden gevonden voor de alomtegenwoordige dienaren van de Schaduw de kans krijgen tot moord over te gaan. De wedloop die volgt vergt het uiterste van alle betrokkenen...
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: New spring
Eerste uitgave: 2004
ISBN: 90-245-5147-1
Uitgever: Luitingh
Het oog van de wereld
Het oog van de wereld vertelt over Rhand, Mart, Perijn, Egwene en Nyaeve - jonge mensen uit hetzelfde dorp, Emondsveld. De dorpelingen bemoeien zich niet met de buitenwereld en die bemoeit zich niet met hen. De komst van vreemdelingen brengt hier verandering in. Opeens schenken velen aandacht aan Emondsveld: machten van Licht en Duisternis, koningen en bedelaars, volken en krijgsorden. De vijf Emondsvelders worden het middelpunt van een vernietigende maalstroom, een draaikolk in het Patroon van de Tijd, een wereldschokkende reeks gebeurtenissen die een ieder verandert die ermee te maken krijgt. Want dit is de Eeuw die is voorspeld, de Eeuw die is weergekomen op het Rad des Tijds. Opnieuw wordt de Schepping bedreigd. Wat was, wat zal zijn, en wat is, zou alsnog onder de Schaduw kunnen vallen...
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: The eye of the world
Eerste uitgave: 1990
ISBN: 90-245-1055-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De grote jacht
Al eeuwen verhalen de speelmannen van de Grote jacht, de speurtocht naar de legendarische Hoorn die de dode helden doet herrijzen. Nu is de Hoorn gevonden. En vervolgens gestolen... Rhand Althor is een dorpsjongen. Sommigen denken dat hij de Herrezen Draak is: de aangekondigde die de wereld zal redden en breken. Rhand wil er niets van weten - koppig ontkent hij zijn eigen Kracht. Ook de dolk van Mart, Rhands oudste vriend, is gestolen. Zonder die dolk zal Mart sterven. Tegen zijn zin begint Rhand de achtervolging. Wederom wordt de Grote Jacht geopend en ontkiemen de legenden in het voetspoor van de jagers...
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: The great hunt
Eerste uitgave: 1990
ISBN: 90-245-2347-8
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De herrezen draak
Eindelijk is hij gekomen... de Herrezen Draak - de lang voorspelde leider die de wereld zal redden en hem daarbij zal verwoesten, de redder die in zijn waanzin allen zal doden die hem nastaan. Rhand Altor kan niet langer ontkennen wat hij is. Hij kan de Ene Kracht geleiden, maar weet die gave niet te beheersen. Rhand weet dat hij de Duistere moet weerstaan. Maar hoe? Egwene, Elayne en Nynaeve naderen Tor Valon, om de doodzieke Mart te laten helen. Wat staat hun daar te wachten, nu ze weten dat er ook onder de Aes Sedai Duistervrienden zijn? Veel zal duidelijk worden in het Hart van de Steen, een knoop in het Patroon van de Eeuw, een test voor de Herrezen Draak...
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: The dragon reborn
Eerste uitgave: 1991
ISBN: 90-245-2651-5
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De komst van de schaduw
De steen van Tyr, de burcht van de legenden, is ingenomen door Rhand Altor. Nu is het zeker dat hij de Herrezen Draak is, degene die gedoemd is de wereld te redden, en te vernietigen. Terwijl zijn vrienden en vijanden plannen beramen, bestudeert Rhand de Voorspellingen en worstelt hij met de Kracht, de gave die hij nauwelijks kan beheersen. Maar bovenal overweegt hij zijn volgende zet, een keuze voor het onverwachte. Wat Rhand ook besluit, iedereen weet waartoe het zal leiden... oorlog tegen allen die zich verzetten, en uiteindelijk tegen de Duistere, wiens invloed op de wereld onafwendbaar toeneemt. Niemand kan zeggen hoe lang zijn kerker nog zal standhouden...
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: The shadow rising
Eerste uitgave: 1992
ISBN: 90-245-2517-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Vuur uit de hemel
De Laatste Strijd nadert. De naties zijn ten prooi gevallen aan de Verzakers die de wederkomst van de Duistere voorbereiden. Hun talrijke complotten zijn even zovele vallen voor de Herrezen Draak. Elaida, de nieuwe Amyrlin Zetel, weet zeker dat alleen zij de wereld kan redden. Maar daarvoor moet ze de Draak gevangen nemen. Alleen dan kan ze hem dwingen zijn voorspelde dood te sterven... En de Draak zelf, Rhand Altor, wacht in Rhuidean tot de Aielstammen besluiten zijn banier te volgen. Hij wordt opgehouden, terwijl hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: The fires of heaven
Eerste uitgave: 1992
ISBN: 90-245-2720-1
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Heer van chaos
Het Einde van de Eeuw is nabij. De stormen der verandering waaien, mensen meeslepend in hun spoor. Rhand Altor leidt een wankel verbond van volken in de strijd tegen de Schaduw. Maar de Duistere weeft een eigen web om de mensheid te strikken. In Tar Valon besluit de Witte Toren dat Rhand onmiddellijk moet worden gevangengenomen. En in Salidar, onder de Aes Sedai in ballingschap, merkt Egwene Alveren dat haar Zusters Rhand eveneens willen binden. De winter is aangebroken, maar de aanhoudende hitte leidt overal tot droogte en hongersnood. In een droom ontdekken Nynaeve en Elayne een vergeten ter'angreaal die het weer kan beïnvloeden. Maar zij zijn niet de enige speurders... En over een afstand van een half continent voelt Perijn Aybara dat Rhand Altor hem nodig heeft. Voor het eerst in duizend jaar trekken de boogschutters van Tweewater weer ten strijde.
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: Lord of chaos
Eerste uitgave: 1994
ISBN: 90-245-0849-5
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Een kroon van zwaarden
Ook de nieuwe Amyrlin, Egwene Alveren, brengt haar troepen in beweging. Haar Aes Sedai trekken op naar Tar Valon, waar de renegaat Eleida de Amyrlin Zetel bezet. En ondertussen werft Egwene nieuwe geleidsters onder het Zeevolk en de Aiel, en uit enkele verrassende andere richtingen. Maar de Duistere weeft een eigen web om de mensheid te strikken. De Heer van het Graf kleedt Dode Verzakers in nieuw vlees en geeft hun nieuwe opdrachten en namen. En de Schaduw heeft veel gevaarlijker dienaren dan de Verzakers...
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: A crown of swords
Eerste uitgave: 1996
ISBN: 90-245-1268-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het pad der dolken
In Illian zweert Rhand dat hij de Seanchanen zal verdrijven, zoals hij al eerder heeft gedaan. Maar tekenen van waanzin onder zijn geleiders doen hem een verstrekkend - misschien wel noodlottig - besluit nemen. Geldan betekent voor Perijn een maalstroom aan intriges van de Witmantels, de Seanchanen, de verspreide Shaido Aiel en de profeet zelf. Faile, zijn geliefde, wordt bedreigd en Perijn zet zijn ziel op het spel om haar te redden. Ondertussen worden de opstandige Aes Sedai, geleid door de jonge Egwene Alvaren, geconfronteerd met een leger dat hun de pas afsnijdt. Egwene is vastbesloten de Aes Sedai te herenigen. Ze weet nog niet wat het haar zal kosten...
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: The path of daggers
Eerste uitgave: 1998
ISBN: 90-245-1467-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Hart van de winter
Rhand en Min zijn op de loop maar laten op vele plekken aanwijzingen achter als val voor hun belagers. Net als vele anderen probeert zijn raadsvrouwe, Cadsuane Sedai, te doorzien wat Rhand van plan is. In Caemlin merkt Elayne dat een troonopvolger het niet gemakkelijk heeft. Naast opstand, intriges en andere troonpretendenten heeft ze te maken met veeleisende en zeer verschillende groepen geleidsters. Dan wordt ze gewaarschuwd voor een probleem aan de noordgrens van Andor... In Gheldan zijn Faile en haar gevolg gevangen door Sevanna's krijgers. Perijn doet wanhopige pogingen om haar te redden. Tegen zijn bevelen in gaat hij Faile achterna, vergezeld door Elyas Machera, Berelain, de Profeet en een verzameling ongeregelde troepen. In Ebou Dar arriveert de Seanchaanse prinses die de Dochter van de Negen Manen wordt genoemd. Ze legt een verontrustende belangstelling voor Mart aan de dag...
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: Winter's heart
Eerste uitgave: 2000
ISBN: 90-245-3863-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Viersprong van de schemer
Onze helden staan voor moeilijke keuzes, terwijl de Schemer aanbreekt en de macht van de Duistere toeneemt. Op de vlucht met de Dochter van de Negen Manen, zijn voorspelde bruid, ontdekt Mart dat zowel de Schaduw als de Seanchanen hen op de hielen zitten. Perijn probeert zijn gevangen vrouw Faile te bevrijden. Is een verbond met de vijand zijn enige kans? Kan hij trouw blijven aan zijn vriend Rhand en zichzelf? Egwenes rebelerende Aes Sedai belegeren Tar Valon, maar ze moeten snel winnen, met zo min mogelijk bloedvergieten, want alleen herenigd kunnen de Aes Sedai de Duistere weerstaan. In Andor vecht Elayne voor de Leeuwentroon, maar ze wordt omringd door vijanden. Als zij faalt, zal Andor onder de Schaduw vallen en zal ook de Herrezen Draak falen. Rhand heeft de smet van Saidin verwijderd en alle geleiders gered. En toch is er niets veranderd, want hij wordt nog steeds gehaat en gevreesd...
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: Crossroads of twilight
Eerste uitgave: 2003
ISBN: 90-245-4871-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Mes van dromen
Het weefsel van de werkelijkheid wordt almaar dunner. Alle voortekenen wijzen erop dat Tarmon Gai'don, de Laatste Slag, ophanden is. Weliswaar bereidt Rhand Altor zich voor op de confrontatie met de Duistere, maar eerst moet hij een wapenstilstand zien te bewerkstelligen met de Seanchaanse legers, want die putten zijn troepen steeds meer uit. De andere hoofdrolspelers, Perijn en Mart, Elayne en Egwene, allemaal hebben ze hun handen meer dan vol. In korte tijd pakken de winden van de tijd zich samen tot een immense storm, en Rhand en zijn metgezellen rijden die storm tegemoet. Zij hebben geen keuze, ze moeten wel, anders zal de Duistere overwinnen en zal de wereld verloren gaan.
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: Knife of dreams
Eerste uitgave: 2005
ISBN: 90-245-5544-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De naderende storm
Alles wordt in gereedheid gebracht voor de laatste grote strijd. Rand alThor, de Herrezen Draak, spant zich tot het uiterste in om het zwaar beschadigde verbond van de kleinere uiteengevallen koninkrijken bijeen te brengen nu de naderende storm opsteekt die tot de Laatste Strijd zal leiden opsteekt. Terwijl Rand wanhopig probeert de Seanchaanse opmars in noordelijke richting tot staan te brengen - en in stilte hoopt op het sluiten van een tijdelijke wapenstilstand - zien zijn bondgenoten met stijgend afgrijzen hoe de zwarte schaduw in het binnenste van de Herrezen Draak zelve groeit en groeit. Egwene al'Vere staat onder curatele van de Witte Toren en is afhankelijk van de grillen van de tirannieke leider. Met inzet van al haar overtuigingskracht probeert ze de ruziënde fracties van de Aes Sedai tot elkaar te brengen. Of er een toekomst is voor de Witte Toren, dat is afhankelijk van het succes van haar inspanning. Niet eerder heeft de toekomst er zo ondoordringbaar zwart uitgezien... Het laatste deel van Het rad des tijds, getiteld A Memory of Light, was gedeeltelijk klaar toen Robert Jordan kwam te overlijden. De auteur Brandon Sanderson werd gevraagd het boek af te schrijven. De inhoud en het volume van het boek was echter dusdanig dat is besloten om het in drie delen uit te geven. De naderende storm is het eerste boek van de finale van Het rad des tijds.
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: The gathering storm
Eerste uitgave: 2009
ISBN: 978-90-245-5564-2
Uitgever: Luitingh
De torens van middernacht
Het einde nadert, de laatste slag is begonnen. De zegels van de kerker van de Duistere brokkelen af. Het Patroon zelf is aan het ontrafelen en de legers van de Schaduw rijzen op uit de Verwording. Perijn Aybara wordt achtervolgd door spoken uit zijn verleden. Witmantels en wolvenslachters zitten hem op de hielen. Tel'aran'rhiod lijkt de aangewezen plek om naar antwoorden te zoeken, maar Perijn heeft last van andere problemen. Hij moet leren de wolf in zichzelf te onderdrukken voordat het beest hém overmeestert. Intussen bereidt Martrim Cauton zich voor om de wezens voorbij de stenen poorten - de Aelfinn en Eelfinn - uit te schakelen in een laatste confrontatie. Maar het Rad weeft wat het Rad wil. De Toren van Ghenjei wacht en zijn geheimen zullen het lot van een lang verloren vriend eindelijk onthullen. Dovie'andi se tovya sagain. Het is tijd om de dobbelstenen te werpen... Het laatste deel van Het rad des tijds, getiteld A Memory of Light, was gedeeltelijk klaar toen Robert Jordan kwam te overlijden. De auteur Brandon Sanderson werd gevraagd het boek af te schrijven. De inhoud en het volume van het boek was echter dusdanig dat is besloten om het in drie delen uit te geven. De torens van middernacht is het tweede boek van de finale van Het rad des tijds.
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: Towers of midnight
Eerste uitgave: 2009
ISBN: 978-90-245-3253-7
Uitgever: Luitingh
Het licht van weleer
Op de Akker van Merrilor hebben de vorsten van alle grote naties zich verzameld om zich te scharen achter Rhand Altor. Niet duidelijk is wat Rhand precies van plan is. Als hij besluit de zegels te verbreken van de kerker van de Duistere, kan de steun van de vorsten wel eens heel snel wegvallen. Rhand wordt desondanks nog steeds beschouwd als de laatste hoop van de mensheid. Maar er zijn er ook die menen dat zijn gezonde verstand het laat afweten. Onder wie Egwene, de Amyrlin Zetel, een van Rhands beste vrienden en de Hoedster van de Zegels. Maar er gebeurt meer... In Andor zijn de Trolloks erin geslaagd Caemlin in te nemen. Perijn Aybara, in de wolfsdroom, gaat de strijd aan met de Slachter. Elders, in de omgeving van Ebo Dar, is Mart Cauton op weg naar zijn vrouw Tuon, nu Fortuona, Keizerin van de Seanchanen. Niets staat vast, slechts één ding is zeker: de mensheid balanceert op het randje van de afgrond. En nu de Duisternis steeds dichterbij kruipt, verplaatst het strijdperk zich langzaam naar Shayol Ghul, de grote zwarte berg waar de Duistere heerst. Het Rad draait, de Eeuw komt tot zijn eind, maar de Laatste Slag zal het lot van de wereld bepalen... Het laatste deel van Het rad des tijds, getiteld A Memory of Light, was gedeeltelijk klaar toen Robert Jordan kwam te overlijden. De auteur Brandon Sanderson werd gevraagd het boek af te schrijven. De inhoud en het volume van het boek was echter dusdanig dat is besloten om het in drie delen uit te geven. Het licht van weleer is het laatste boek van de finale van Het rad des tijds.
Schrijver: Robert Jordan
Oorspronkelijke titel: A memory of light
Eerste uitgave: 2013
ISBN: 9789024594719
Uitgever: Luitingh