Boekenplank:
Kies
 • Home
 • D
 • Stephen Donaldson

Boeken van Stephen Donaldson

Meer over Stephen Donaldson

Genres: Fantasy / SF, Thriller / Spanning

Website: http://www.stephenrdonaldson.com


De bres

 1. Hard tegen hard: het ware verhaal - The Gap into conflict: the real story
 2. Inzicht: verboden kennis - The Gap into vision: forbidden knowledge
 3. Macht: een duistere tegenstander staat op - The Gap into power: a dark and hungry god arises

De kronieken van Thomas Covenant

 1. De vloek van Heer Veil - Lord Foul's bane
 2. De verdelgingsoorlog - The Illearth war
 3. De macht die behoudt - The power that preserves

De laatste kronieken van Thomas Covenant

 1. De runen van Aarde - The runes of Earth
 2. Spook van weleer - Fatal revenant

De tweede kronieken van Thomas Covenant

 1. Het gewonde land - The wounded land
 2. De ene boom - The one tree
 3. Drager van het witte goud - White gold wielder

Diversen

 • Dochter der Regalen - Daughter of Regals and other tales

Mick Axbrewder & Ginny Fistoulari

 1. De man die zijn broer doodde - The man who killed his brother
 2. De man die zijn partner riskeerde - The man who risked his partner

Mordants nood

 1. De spiegel van haar dromen - The mirror of her dreams
 2. De spiegel van haar verbeelding - A man rides through

Thomas Covenant

 1. Guldenvuur - Gilden-fire
De laatste kronieken van Thomas Covenant
Thomas Covenant

gedetailleerd overzicht

De bresHard tegen hard: het ware verhaal
Een ruimtepiraat brengt een heel mooi meisje mee naar een ruimtekroeg, op wie zijn eeuwige vijand het oog laat vallen.
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The Gap into conflict: the real story
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-225-1299-1
Uitgever: Boekerij
Inzicht: verboden kennis
Morn Hyland leert op het ruimteschip van Nick Succorso de wereld van een geheel andere kant kennen: er is corruptie tot in de top van de politiemachten en er zijn clandestiene contacten met de vreemde Amnioni in de Verboden Ruimte, waar kanker en mutaties de ruimtevaarders bedreigen. Morn moet op het piratenschip vechten voor haar bestaan, voor de beheersing van haar geest en voor het kind dat ze bij zich draagt. En ze vecht met - letterlijk - alle middelen. Ze wordt diep vernederd, maar komt tot ongeloofelijke prestaties wanneer de aandrijving van het schip beschadigd blijkt en er een virus in de computer woedt...
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The Gap into vision: forbidden knowledge
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-225-1300-9
Uitgever: Boekerij
Macht: een duistere tegenstander staat op
Billingate is een illigale ruimtewerf, toevluchtsoord voor piraten en ruimteschuimers, waar het kwaad floreert en elke lust bevredigd kan worden. Maar ook vormt de astroïde de poort tot het gebied van de onaardse amnion. Op Billingate wil boekanier Nick Succorso, bezeten door winstbejag en wraaklust, de mooie VMM-politievrouw Morn Hyland aan de amnion verkopen, maar dat drijft zijn bemanning tot muiterij. Uit wanhoop moet hij een beroep doen op zijn doodsvijand Angus Thermopylae. Ogenschijnlijk is Thermopylae uit zijn gevangenis ontsnapt en heeft hij de wijk genomen naar Billingate - in werkelijkheid is hij omgebouwd tot cyborg en geprogrammeerd voor een doel dat hij zelf niet kent...
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The Gap into power: a dark and hungry god arises
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-225-1373-4
Uitgever: Boekerij

De kronieken van Thomas CovenantDe vloek van Heer Veil
Thomas Covenant noemt zichzelf de Ongelovige omdat hij niet durft te geloven in het magische rijk waarin hij ontwaakt is. Want is er voor een melaatse verschoppeling als Thomas een verleidelijker wensdroom dan als verlosser onthaald te worden? Maar het Land laat zich niet gemakkelijk ontkennen...
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: Lord Foul's bane
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-245-4841-1
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De verdelgingsoorlog
De melaatse schrijver Thomas Covenant keert terug naar het Land waar de strijd om de Staf van Gerechtigheid nog steeds woedt. Heer Veil tracht met steeds meer succes het Land in zijn wrede greep te krijgen en maakt zich op voor de beslissende slag. De Heren, gesteund door Hile Troy, proberen Veils opmars in een wanhoopsoffensief te breken, terwijl Thomas in gezelschap van de Opperwijze Elena beangstigende avonturen beleeft in een onherbergzaam deel van het Land...
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The Illearth war
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-245-4851-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De macht die behoudt
Eindelijk beseft de melaatse schrijver Thomas Covenant dat zijn eigen machteloosheid er de oorzaak van is dat het Land, zonder een behoorlijk leger en zonder de macht van de Staf van Gerechtigheid, zijn ondergang tegemoet gaat. De cynische Thomas keert voor de laatste maal terug naar het Land om de strijd met de machtige heer Veil, de verpersoonlijking van het kwaad, aan te binden. Maar weet Thomas nu hoe hij de macht van zijn magische 'witte goud' in deze strijd moet gebruiken...?
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The power that preserves
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-245-4861-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De laatste kronieken van Thomas CovenantDe runen van Aarde
Ruim twintig jaar geleden verscheen het eerste deel van de eerste kroniek van Thomas Covenant, de Ongelovige: De vloek van Heer Veil. Over een man, in onze tijd, in deze wereld, die door zijn vrouw in de steek wordt gelaten als bij hem een reeds lang uitgebannen, zeldzame ziekte wordt geconstateerd. Thomas Covenant komt ten val, letterlijk en figuurlijk, en wordt op mysterieuze wijze in bewusteloze toestand getransporteerd naar een wereld waar, door toedoen van de boze Heer Veil, een slag om de ziel van Het Land woedt. Zes delen verder, in het laatste deel van de tweede kroniek, wordt Thomas Covenant gedood in het bijzijn van zijn geliefde vrouw, Linden Avery; hij sterft zowel in de echte wereld als in Het Land. Met zijn dood brengt hij het ultieme offer, ertegenover staat dat hij wordt gelouterd, eindelijk vrij is. Nu, als De runen van Aarde opent, zijn er tien jaar verstreken. Op zekere dag komt Linden Avery thuis en ziet hoe haar kind met blokken Het Land nabouwt, en bij die aanblik dringt het beeld van een inktzwarte toekomst zich onstuitbaar aan haar op. Erger nog, voor haar persoonlijk, ze had niet gedacht ooit terug te zullen gaan naar Het Land, waar de herinnering aan haar grote liefde van weleer, Thomas Covenant, het sterkst is. Maar nu heeft Linden geen keuze, de toekomstbeelden laten zich niet misverstaan. In Het Land ontrafelt het kwade alles, tot in de fijnste vezels van alle voortbrengselen van de natuurwetten.
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The runes of Earth
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-245-5205-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Spook van weleer
Ruim twee decennia geleden verscheen de eerste kroniek van Thomas Covenant, de Ongelovige: De vloek van Heer Veil, over een man in onze tijd, afkomstig van deze wereld, Thomas Covenant, die door zijn vrouw in de steek wordt gelaten als bij hem een reeds uitgebannen, zeldzame ziekte wordt geconstateerd. Thomas Covenant komt ten val, letterlijk, en wordt in bewusteloze toestand getransporteerd naar een wereld waar de slag om het Land woedt. Daar wordt hij gedood in het bijzijn van zijn geliefde vrouw - zowel in de echte wereld als in het Land - Linden Avery. In Spook van weleer is er nog steeds van alles mis in het Land. Als het verhaal opent - met een heuse klapper - bevindt Linden Avery zich nog steeds in het Land, waar ze op zoek is naar haar vermiste autistische zoon, Jeremiah. Vanaf de kantelen van de vesting die wordt belegerd door de naar macht hongerende Demondim, ziet Linden haar zoon in gezelschap van Thomas Covenant voor een grote groep achtervolgers uit rijden. En dat terwijl zij zeker weet dat Thomas Covenant dood is en Jeremiah gevangengenomen is door de verachtelijke Heer Veil. Nog vreemder wordt het als de beide mannen de vesting bereiken en haar in elk opzicht afstandelijk te woord staan, haar verbieden hen aan te raken en geen enkele affectie tonen. Algauw wordt duidelijk dat niets is wat het lijkt. Avery's strijd om het Land van Heer Veil te verlossen, levert vele vragen op. De enige redding lijkt gelegen in het vinden van een geheime voorraad Aardkracht, de enige manier voor Avery om te overleven en ooit naar de Aarde terug te keren.
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: Fatal revenant
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-245-5225-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De tweede kronieken van Thomas CovenantHet gewonde land
Thomas Covenant keert tegen zijn zin terug in het magische Land waar de tijd veel sneller gaat dan in onze wereld. Vierduizend jaar pestilentie van Heer Veil zijn voorbijgegaan. Het Land is onherkenbaar veranderd. Geteisterd door de kwaadaardige Zonnevloek, brengen de inwoners wrede offers; de heersers zijn corrupt; de velden en wouden zijn verworden tot woestenijen en de helende Aardmacht is krachteloos. Samen met Linden Avery, een vrouw uit onze wereld, onderneemt Covenant een nieuwe queeste om het Land te redden van de macht die het inmiddels vrijwel verwoest heeft.
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The wounded land
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-245-5061-0
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De ene boom
Thomas Covenant en Linden Avery ondernemen een wanhopige speurtocht naar de Ene Boom, de mystieke levenskracht waaruit Berek Halfhand in het verre verleden de nu vernietigde Staf der Gerechtigheid vormde. Ze verlaten de bekende kusten voor een reis door het domein van ontzagwekkende en agressieve zeemonsters. Aan wal, terug in het Land, ontmoeten ze vreemde en machtige wezens die hen verwelkomen en bedreigen. Heer Veil zendt zijn Afslachters om Covenant en al wie hem helpt te teisteren. In het verschiet ligt een prijs die de Zonnevloek kan bedwingen of de vernietiging kan ontketenen die Heer Veil beoogt.
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The one tree
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-245-4893-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Drager van het witte goud
Na de bittere nederlaag op het Eiland van de Ene Boom schepen Thomas Covenant, Linden Avery en de Reuzen zich weer in. Over de dichtgevroren zeeën proberen ze terug te keren naar het gedoemde Land, dat de Zonnevloek niet veel langer kan weerstaan. Op onverklaarbare wijze belanden Covenant en Avery in de grotten diep onder de Donderberg. Ze bereiden zich voor op de confrontatie met hun bitterste vijand. Kan het witte goud wel iets uithalen? Want als het ontketenen van de wilde magie alle banden verbreekt, is er ook niets meer dat Heer Veil in de weg staat...
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: White gold wielder
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-245-4903-5
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

DiversenDochter der Regalen
Dochter der Regalen bevat de volgende korte verhalen: Dochter der Regalen - Daughter of Regals Mythologisch beest - Mythological beast De dame in het wit - The lady in white Dierenliefhebbers - Animal lover De engel onwaardig - Unworthy of the angels Worm de overwinnaar - The conqueror Worm Ser Visals verhaal - Ser Visal's tale
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: Daughter of Regals and other tales
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-6441-069-0
Uitgever: Sirius en Siderius

Mick Axbrewder & Ginny FistoulariDe man die zijn broer doodde
'Brew' Axbrewder probeert met drank zijn problemen te vergeten. Het heeft hem zijn detectivevergunning gekost, zijn zelfrespect en zijn familie. Soms pakt hij zijn oude werk weer op, na aandringen van Ginny Fistoulari, een taaie, capabele privé-detective met een zwak voor hem. Brew en Ginny hebben de stilzwijgende afspraak dat zij hem nooit uit de kroeg haalt - dus als ze dat toch doet, begrijpt hij dat het goed fout zit. En dat klopt: zijn dertienjarige nichtje wordt vermist en de politie lijkt niets te ondernemen. Brews onderzoek wijst al snel op een verband met andere vermiste meisjes die later dood werden teruggevonden. Brew worstelt met een zware kater en heeft grote moeite om van de drank af te blijven. Desondanks is hij vastbesloten zijn nichtje te vinden, voordat het te laat is...
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The man who killed his brother
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-245-5136-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De man die zijn partner riskeerde
Mick 'Brew' Axbrewder is een privé-detective die betere tijden gekend heeft. Ooit was hij de partner van Ginny Fistoulari, tegenwoordig huurt ze hem alleen nog maar in als ze spieren nodig heeft. Ze praten weinig meer sinds een van zijn blunders haar een hand kostte. Maar er klopt iets niet aan het verhaal van hun huidige klant. Hij zegt dat hij op de vlucht is voor gangsters bij wie hij grote gokschulden heeft. Toch lijkt hij het gevaar op te zoeken - Brew en Ginny belanden telkens in de vuurlinie. Als ze deze zaak willen overleven - laat staan hem oplossen - zullen Brew en Ginny veel beter moeten samenwerken dan ze doen. En Brew zal zijn grootste angsten onder ogen moeten komen...
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The man who risked his partner
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 978-90-210-0687-1
Uitgever: Poema

Mordants noodDe spiegel van haar dromen
Dit is het verhaal van Terisa Morgan en Geraden in het vreemde land Mordant. Een verhaal over liefde en begeerte, macht en hofpolitiek, op een plek waar niets ooit is wat het lijkt... en de realiteit zich vermengd met de krachtige verleidelijke illusie.
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: The mirror of her dreams
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-6441-079-8
Uitgever: Sirius en Siderius
De spiegel van haar verbeelding
Terisa Morgan komt oog in oog te staan met een monsterlijk kwaad dat alles en iedereen dreigt te vernietigen. Terisa moest wanhopig nodig ontsnappen van Mordant. Alles waar Geraden van hield dreigde te worden vernietigd - tenzij zij beiden een manier konden vinden om dit te voorkomen door gebruik te maken van de spiegels en de verbeeldingskracht waarvan Terisa wist dat zij die beiden bezaten. Als zij faalden, zou het koninkrijk verloren zijn - en zouden zij en Geraden een zekere dood sterven...
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: A man rides through
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-6441-091-7
Uitgever: Sirius en Siderius

Thomas Covenant

Guldenvuur
De vloek van Heer Veil werd door de British Fantasy Society uitgeroepen tot beste roman van het jaar en Donaldson kreeg de John W. Campbell Award als beste nieuwe schrijver. In 1980 publiceerde hij het eerste deel van zijn even populaire tweede trilogie over Thomas Covenant. Een verhaalfragment dat niet in de boeken paste, verscheen in 1981 als de novelle Guldenvuur.
Schrijver: Stephen Donaldson
Oorspronkelijke titel: Gilden-fire
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-6441-066-6
Uitgever: Sirius en Siderius