Boekenplank:
Kies

Boeken van Frank Herbert

Meer over Frank Herbert

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1920 / Overleden: 1986

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Frank Herbert


Overzicht

 • De blik van Heisenberg - The eyes of Heisenberg
 • De dood van een onsterfelijke - The heaven makers
 • De draak in de zee - The dragon in the sea
 • De godenmakers - The god makers
 • De Santaroga barrière - The Santaroga barrier
 • De witte pest - The white plague
 • Gonzende nachtmerrie - Hellstrom's hive
 • Het Dosadi experiment - The Dosadi experiment
 • Het groene brein - The green brain
 • Zweepster - Whipping star
 • Duin - Dune
 • Duin Messias - Dune Messiah
 • Kinderen van Duin - Children of Dune
 • God-keizer op Duin - God emperor of Dune
 • Ketters van Duin - Heretics of Dune
 • Duin Kapittel - Chapterhouse Dune

Pandora

 1. Heiland - The Jesus incident
 2. Verrijzenis - The Lazarus effect
 3. Factor hemelvaart - The ascension factor

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe blik van Heisenberg
Flessenkinderen zijn nu de regel. Elk embryo wordt door vaardige chirurgenhanden zorgvuldig gemodificeerd tot de heilige norm, dat wil zeggen verknutseld tot een gegarandeerd slaafs onderdaan, volgens een van de goedgekeurde typen. Tot er eindelijk een chirurg is die zijn leven op het spel zet en niet ingrijpt als hij op een dag een heel speciaal embryo voor zich krijgt. Dit knutselen geschiedt in opdracht van de sinistere, onsterfelijke Optimensen, die de mensheid met ijzeren hand regeren alsof het lieve maar onbesuisde huisdieren zijn. Dat is hun oplossing om in weelde te kunnen leven. In het geheim worden ze echter gedwarsboomd door de niet-menselijke cyborgs die heel andere plannen hebben. Wanneer cyborgs en enkele opstandige mensen een monsterverbond aangaan om de Optimensen van hun gouden tronen te stoten, gebeuren er schokkende dingen.
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The eyes of Heisenberg
Eerste uitgave: 1966
Uitgever: Meulenhoff
De dood van een onsterfelijke
De Chem zijn de gevangenen van de Eeuwigheid, ten prooi aan de wanhoop die onsterfelijkheid met zich meebrengt. Genieten deze superwezens van de smart die zij aan eenvoudige menselijke wezens toebrengen?
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The heaven makers
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-305-0183-9
Uitgever: CentriPress
De draak in de zee
Per vierkante meter drukte 3620 pond op een onderzeeër, de Fenian Ram, die was uitgestuurd om olie te boren onder de neus van de vijand. Maar het grootste gevaar was niet het ontzaglijke gewicht van de oceaan, de bom van de ander of het falen van de machines die vier mensen in leven moesten houden in die onmogelijke wereld. Het grootste gevaar - de reden waarom missie na missie mislukte - lag in de bemanning zelf, die werd geconfronteerd met 'de draak van de zee'. Als psycholoog Ramsey onder het mom van elektronicus wordt meegestuurd om te ontdekken waarom geen onderzeeër terugkomt, ontdekt hij de zwakheden in de bemanning en in zichzelf. En hij ontdekt iets wat in geen handleiding beschreven staat...
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The dragon in the sea
Eerste uitgave: 1956
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De godenmakers
Hamal, een planeet aan de grenzen van een afgelegen stelsel, wordt sinds jaar en dag geplaagd door uitputtende conflicten en verwoestende oorlogen. Lewis Orne, interplanetair agent en afgestudeerd aan de Vredesschool op Marak, wordt naar deze beklemmende wereld afgevaardigd. Al wat hij er hoeft te doen is bijtijds gebeurtenissen signaleren die zouden kunnen ontaarden in nieuwe slopende ongeregeldheden. Een opdracht van niets, denkt de getalenteerde Orne, want eenmaal ter plekke lijkt alles rustig. Toch drukt hij tien Hamal-weken later op de paniekknop van zijn standaarduitrusting. Een daad met verstrekkende, met name chaotische gevolgen, want daarmee zet hij onomkeerbaar een keten van gebeurtenissen in beweging die wel eens tot vernietiging van Hamal zou kunnen leiden, of van hemzelf, of van beide. Wat is er gebeurd?
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The god makers
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-290-7081-1
Uitgever: Meulenhoff
De Santaroga barrière
In Santaroga sluit de bevolking zich tegen alle invloeden van de buitenwereld af. Hoewel handelsreizigers en toeristen de toegang tot de stad niet wordt geweigerd, wordt hen wel op niet mis te verstane wijze meegedeeld dat ze niet welkom zijn en zo snel mogelijk dienen te verdwijnen. Santaroga heeft een geheim en daarin blijkt de Jaspers co-op een belangrijke rol te spelen. Gilbert Dasein wordt door zijn opdrachtgevers naar Santaroga gestuurd om dat geheum te ontsluiten. Hij heeft de opdracht daartoe vooral om persoonlijke redenen geaccepteerd, omdat hij hoopt zijn vroegere verloofde Jenny, die hij op de universiteit had leren kennen en die inwoonster is van Santaroga, terug te zien. Dasein slaagt er na veel moeite in te ontdekken wat de inwoners van de stad zo geheimzinnig aan elkaar bindt, doch zal die ontdekking nooit meer willen - en kunnen - rapporteren aan zijn opdrachtgevers...
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The Santaroga barrier
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-305-0198-7
Uitgever: CentriPress


De witte pest
De witte pest is een opwindende en tegelijk afschrikwekkend aannemelijke mengeling van fictie en werkelijkheid. Het is het verhaal van een man die tot elke prijs wraak wil nemen op het menselijke ras, nadat zijn hele familie op afgrijselijke wijze is uitgemoord. John Roe O'Neill, celbioloog, heeft de kennis - maar nu ook de motivatie - een vorm van pest te ontketenen, die alle vrouwen steriel dreigt te maken. Langzaam dringt tot de politici en de wetenschappers door welk drama zich dreigt af te spelen. Wanhopig trachten zij de mensheid te behoeden voor uitsterven...
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The white plague
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-612-0385-6
Uitgever: Elmar
Gonzende nachtmerrie
De boerderij lag verdoemd en eenzaam. De bewoner heette Hellstrom. Hij maakte insektenfilms, onaards mooi - soms iets te realistisch. De bevolking zweeg over hem als het graf. En de ene nieuwsgierige na de andere verdween. Tot een duister Bureau van de Regering iets meer wil weten over deze Hellstrom. Een agentenduo verdwijnt. De volgende lichting is nu gewaarschuwd. En onder de boederij blijkt een complete stad te liggen: een korf-maatschappij, met als lichtend voorbeeld voor elke bewoner de bij. Terwijl een agent vlucht door de verdiepingen van het ondergrondse labyrinth, en daarbij op zulke gruwelijkheden stuit dat hij zijn verstand dreigt te verliezen, speelt zich een dubbel conflict boven zijn hoofd af: een machtsstrijd in zijn eigen Bureau, en een crisis onder de korf-mensen die als opgejaagde bijen willen uitzwermen met hu eigen koningin: een vrouw met een uit chemie opgewekte seksuele aantrekkingskracht die met mannen paart tot ze letterlijk van uitputting sterven.
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: Hellstrom's hive
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-245-0529-1
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het Dosadi experiment
Buitengewoon saboteur Jorj X. McKie wordt belast met de opdracht een onderzoek te plegen naar de planeet Dosadi, die wordt omgeven door een 'godmuur'. Er gaan geruchten, dat Dosadi een experimentele planeet is; de humanoïde Gowachin, die leven onder vreemde, ongebruikelijke wetten, zouden experimenten uitvoeren op mede-Gowachin, Mensen en andere Humanoïden, die daartoe onvrijwillig naar deze planeet zouden zijn overgebracht. McKie ontdekt na verloop van tijd, dat het experiment van de Gowachin uit de hand blijkt te lopen en bovendien dat de Gowachin eerder geneigd blijken te zijn de gehele planeet te vernietigen dan hun geheim openbaar te maken. Het gevaar bestaat dat daardoor een gigantische oorlog zal worden ontketend...
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The Dosadi experiment
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-305-0205-3
Uitgever: CentriPress
Het groene brein
Gemuteerde insecten maken deel uit van een gemeenschappelijke intelligentie. Een intelligentie in een samenleving waar men ten zeerste op elkaar is aangewezen en waarvan alle soortgenoten deel uitmaken. De insecten-gemeenschap, met zijn vele aantrekkelijke aspecten, blijkt tevens een grote bedreiging te vormen. Het uit vele vormen geëvolueerde 'totaal-insect', door de mensheid nog steeds krampachtig bestreden met insecticiden, ziet zich voor een dilemma gesteld: redden wij de mensheid wel of niet van een ecologische ramp? De mensheid kan slechts hopen...
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The green brain
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-305-0266-5
Uitgever: CentriPress
Zweepster
Zweepster is het verhaal van een complexe maatschappij waar veel verschillende intelligente levensvormen, rassen en beschavingen samenkomen. Vooral de ruimtepoorten, waarvan de werking voor zelfs de geleerden nog niet duidelijk is, geven aanleiding tot grote onderlinge spanningen omdat ze toegang geven tot alle delen van het heelal. Als het Buro van Sabotage erachter komt dat de Calebanen van plan zijn de poorten te sluiten, wordt agent McKie er op uit gestuurd om te voorkomen dat de beschaving van Conbewustheid ineen stort.
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: Whipping star
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-505-0250-9
Uitgever: CentriPress


Duin
In een luisterrijk verre toekomst, vele duizenden jaren van nu, wordt het Geslacht Atreides op keizerlijk bevel gedwongen zijn erfplaneet te verlaten en een nieuw leen te aanvaarden, de onbarmhartigste, meest ongastvrije planeet die menselijk heelal kent: de Woestijnwereld Duin. Voortaan zal Duin de zetel van het Geslacht zijn - maar de vijandige machten achter de troon rekenen erop dat Atreides niet lang de heerschappij over Duin zullen bezitten. Daar is deze wereld veel te kostbaar voor. Duin is uniek: de enige winplaats van de zogeheten melange of specie, een zeldzame stof die onmisbaar is voor het traditionele functioneren van het heelalrijk. Zonder de paranormale trance die de specie opwekt, kunnen de stuurlieden van de Hooglineischepen hun weg in de ruimte niet vinden en bestaat er geen interstellair verkeer meer, en zonder ruimteschepen stort alles in; zonder de specie zouden de adellijke Geslachten genoegen moeten nemen met een leven van normale duur. De dagen van de Atreides op Duin zijn overbiddelijk geteld. Spoedig komt Paul Atreides, de jonge kroonprins, bijna alleen te staan voor de immense taak om de nieuwe planeet, die zo uiterst vijandig is voor het menselijk leven, te behouden voor zijn familie. Hij vlucht met een handvol getrouwen de woestijn in om een guerrillaoorlog te beginnen, maar het vlamhete zand is het domein van de trotse Vrijmans. Zij zijn de enigen die op eigen kracht in harmonie met de planeet weten te leven. In Paul zien zij hun heerser niet. Maar als hij hun respect zou kunnen winnen - en dan moet hij tonen meer dan hun gelijke te zijn - krijgt hij met hen een gehard leger van woestijnveteranen achter zich. Desondanks lijkt zijn strijd ook dan nog uitzichtloos... Dan maakt ook hij kennis met de specie, die op hem een bizarre, onweerstaanbare uitwerking heeft. Zo is het begin van wat nog tijdens zijn leven de mythe van Paul Muad'Dib zal worden, een schitterende, dramatische mythe van de Mens die de millennia na zijn dood zal trotseren.
Dune - 1984
Regisseur: David Lynch
Cast: Kyle MacLachlan, Sting, Siân Phillips, e.a.
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: Dune
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-290-1569-1
Uitgever: Meulenhoff
Duin Messias
Duin Messias is het onmisbare vervolg op Duin met de verdere lotgevallen van Paul Muad'Dib, heerser over de woestijnwereld Arrakis, leider van de trotse Vrijmans, de woestijnbewoners die als enigen op eigen kracht in harmonie met de genadeloze woestijnwereld kunnen leven. Nadat Paul Atreides' onoverwinnelijke legers in een grootse veldslag op Duin de Sardaukar-legioenen van de Padishah Keizer hebben vernietigd, kan de door het lot gedreven 'woestijnmuis' beginnen met de opbouw van zijn heelalrijk. Twaalf jaar later is hij daar na ontzagwekkende inspanningen in geslaagd - maar dan verenigen al zijn oude vijanden zich in een monsterverbond tegen hem en zijn legende...
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: Dune Messiah
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-290-4172-2
Uitgever: Meulenhoff
Kinderen van Duin
'De leer van Muad'Dib is de speelbal geworden van scholastiek, van bijgeloof en corruptie. Hij onderwees een evenwichtige levenswijze, een filosofie waarmee een mens problemen aankan die zich voordoen in een eeuwig-veranderlijk heelal. Hij zei dat de mensheid zich nog steeds ontwikkelt, in een proces waaraan nooit een eind komt. Hij zei dat deze ontwikkeling beweegt volgens verradelijke uitgangspunten die alleen bekend zijn aan de eeuwigheid. Hoe kon ontaarde logica spelen met zoiets wezenlijks?' Met deze waarschuwende woorden van de Mentat Duncan Idaho begint Kinderen van Duin, waarin na de verdwijning van Paul Muad'Dib zijn kinderen Leto en Ghanima de macht over het heelalrijk in handen nemen.
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: Children of Dune
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-290-4213-3
Uitgever: Meulenhoff
God-keizer op Duin
Er zijn 3500 jaar verstreken sinds de transformatie van Leto II tot worm en het begin van zijn heerschappij over het bekende heelal. Zijn greep op het rijk is absoluut, maar de rebellen worden steeds machtiger, onder hen Siona, de dochter van Leto's hofmeier. Wat Siona niet weet is dat Leto een speciaal plan met haar voorheeft, ze is een sleutelfiguur in zijn 'Gouden Weg', de enige hoop op voortbestaan van de mensheid. Siona's complot tegen Leto II neemt na de komst van een nieuwe Duncan Idaho ghola (kloon), Leto's favoriete generaal, vaste vormen aan, maar kan iemand aan de alziendheid van de God-Keizer ontsnappen?
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: God emperor of Dune
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-290-4284-2
Uitgever: Meulenhoff
Ketters van Duin
Wij schrijven duizenden jaren na de val van God-Keizer Leto II die het rijk honderden generaties met strakke hand regeerde. Op zijn dood volgde de Verstrooiing van zijn voormalige onderdanen door het heelal. Van deze triljarden keren nu eindelijk kleine aantallen terug naar het rijk: ingrijpend veranderd, en er gaat een onbenoembare dreiging van hen uit. Sommigen hebben ginds blijkbaar nieuwe geestelijke vermogens verworven waarbij de 'oude' mens in de schaduw komt te staan. De vrouwen van de Bene Gesserit en de fanatieke levenkunstenaars van de Tleilaxu, twee gesloten genootschappen bijna zo oud als de geschiedenis, hebben zich allengs hersteld van de ontwrichtingen uit de onderworpen periode tijdens Leto II en strijden al met elkaar om het voortbestaan - aanvankelijk zonder zich goed te realiseren dat hun veranderde, vroegere soortgenoten die uit de Verstrooiing terugkeren, ook plannen hebben. Rakis - eens Arrakis of Duin, en opnieuw een woestijnwereld geworden waar de reusachtige zandwormen van eertijds onbetwist heersen - wordt het uiteindelijke strijdtoneel.
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: Heretics of Dune
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-290-4315-6
Uitgever: Meulenhoff


Duin Kapittel
Enkele jaren na Ketters van Duin bereikt de strijd tussen de Zusters van de Bene Gesserit en de oorlogszuchtige Achtenwaardige Matres uit de Verstrooiing, hun psychopatische tegenstanders, een gewelddadig hoogtepunt. De Bene Gesserit, een gesloten Zusterorde bijna zo oud als de geschiedenis, beijvert zich sinds haar oprichting voor het volwassen maken van de mensheid. Zware beproevingen moesten de 'heksen' doorstaan onder het duizenden jaren durende bewind van de God-Keizer Leto II. Met hun nietsontziende overmacht onderwerpen ze nu de ene planeet na de andere, en de bolwerken van de Zusters verschroeien zij vanuit de ruimte - zoals het aloude Duin, nu alleen nog een rokende sintelklomp. De Kapittelplaneet van de Bene Gesserit hebben zij nog niet opgespoord. Uiteindelijk moeten de Zusters grootse prestaties van de geest leveren om ook maar een kans op zelfbehoud te maken in de beslissende krachtmeting, de laatste slag...
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: Chapterhouse Dune
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-290-4479-9
Uitgever: Meulenhoff

PandoraHeiland
Heiland is een intrigerend verhaal over een volledig zelfdenkend, computergestuurd ruimtevaartuig, genaamd Schip, dat voor zijn passagiers al heel lang de rol van godheid vervult. Schip wil op een heel speciale manier aanbeden worden. Om de mensen aan boord te tonen op welke wijze, wekt Schip gezagvoerder Raja Flattery uit een lange winterslaap. 'Het moet jullie eigen keuze zijn... geen dwang of toeval,' aldus de griezelig intelligente boordcomputer van Schip. Maar hij gaat verder met Flattery te waarschuwen dat dit de laatste kans is voor de mensheid, dat het mensdom volledig desolaat zal achterblijven als het niet leert Schip te aanbidden. Op Pandora, een bizarre planeet met een 'doos' vol gruwelijke verrassingen, raakt Flattery verwikkeld in een wanhopige strijd om de mensen te leren Schip te aanbidden voor het te laat is. * Geschreven door Frank Herbert & Bill Ransom.
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The Jesus incident
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-229-7554-1
Uitgever: Bruna
Verrijzenis
Verrijzenis is het opzienbare vervolg op Heiland, de intrigerende roman, waarin een groepje Aardse kolonisten een wanhopige strijd voert om te overleven. Hun tegenstanders: de planeet Pandora met zijn vele kwaadaardig-agressieve levensvormen en Schip, hun scheepscomputer die zich een God waant en aanbeden wil worden, op straffe van dood. Verrijzenis: Verscheidene eeuwen later. De beschaving op Pandora heeft zich gestabilliseerd in twee vormen: Mermen, een mensensoort met een hoogstaande technologische ontwikkeling, levens in uitgestrekte complexen onder water, en Eilanders, een verzameling vreemde wezens, voortgekomen uit vroege experimenten met clonen op Pandora Zij leven op drijvende eilanden van 'organische' materie op de planeet die nu uit één groot wateroppervlak bestaat. De twee volken hebben generaties lang een wankel evenwicht in hun wederzijdse betrekkingen kunnen handhaven, maar nu dreigt die vrede te worden verstoord. De Eilanders zijn in accuut levensgevaar! Wie zal overleven? Wie heeft straks de macht in handen? Zal Schips experiment op Pandora toch gedoemd zijn te mislukken? * Geschreven door Frank Herbert & Bill Ransom.
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The Lazarus effect
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-229-5393-6
Uitgever: Bruna
Factor hemelvaart
De waterwereld Pandora is een planeet waar het ecologisch evenwicht zoek is; sterker nog: het voortbestaan van de planeet is een twijfelachtige zaak. En dat terwijl de technologie op Pandora floreert als nimmer tevoren. Immers, met behulp van geavanceerde elektronica wordt de kelp van de woeste zeeën benut om het verloop van de levensgevaarlijke stromingen te neutraliseren. Degenen die de moed al hebben opgegeven, richten echter smachtend de blik hemelwaarts. Want daar, in een assemblagefabriek die in een baan om de planeet draait, wordt gedreven gewerkt aan de voltooiing van project Leegteschip, voor velen de laatste hoop om ooit naar een betere wereld te verhuizen. Want Pandora gaat, behalve onder de vijandige natuur, gebukt onder de vuist van de Directeur, wiens trawanten, met aan het hoofd de moordenaar Spin Nevi, een waar schrikbewind uitoefenen. Als Factor Hemelvaart opent, heeft de harde kern van ontevredenen zich gegroepeerd rond Ben Ozette en Crista Galli, een vrouw in wie sommigen een kind van God zien. Gesteund door Dwerg MacIntosh, Beatriz Tatoosh en Rico LaPush hebben Ben en Crista zich tot taak gesteld de barrières tussen de verschillende levensvormen op Pandora te slechten en gaandeweg de macht van de sinistere Directeur te breken. Met dat streven stellen ze zich echter voor schier onoverkomelijke problemen. * Geschreven door Frank Herbert & Bill Ransom.
Schrijver: Frank Herbert
Oorspronkelijke titel: The ascension factor
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-290-4407-1
Uitgever: Meulenhoff