Boekenplank:
Kies

Boeken van William Gibson

Meer over William Gibson

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1948

Website: William Gibson


Overzicht

  • Beeld voor beeld - Pattern recognition
  • De stoomvlinder - The difference engine
  • TechnopunkSF - Burning chrome

Bridge

  1. Virtueel licht - Virtual light
  2. Idoru - Idoru
  3. Het stalker syndroom - All tomorrow's parties

Sprawl

  1. Zenumagiër - Neuromancer
  2. Biochips - Count zero
  3. Mona Lisa overdrive - Mona Lisa overdrive

gedetailleerd overzicht

OverzichtBeeld voor beeld
De Amerikaanse Cayce Pollard heeft een wereldwijde reputatie vanwege haar onwerkelijk scherpe beoordelingsvermogen van logo's. Ze is in Londen op verzoek van 's wereld hipste reclamebureau om de restyling van een beroemd bedrijfsmerk te evalueren. Maar dan krijgt ze een heel andere opdracht: de makers opsporen van een serie duistere filmpjes die op het internet is geplaatst en inmiddels een enorme cultus kent. Cayce neemt de opdracht aan, maar al snel blijkt het geheel complexer dan vermoed en het onderzoek brengt haar van Londen naar Tokio naar Moskou. Ondertussen wordt bij Cayce de herinnering aan haar vader steeds sterker: Win Pollard, veiligheidsgoeroe tijdens de Koude Oorlog, wordt vermist sinds de ochtend van 11 september 2001. Om redenen die ze zelf maar moeilijk kan begrijpen, verbindt Cayce haar huidige situatie met de tragedie van haar vader en volgt ze het ontdekte spoor met de hartstocht van een persoonlijke vendetta.
Schrijver: William Gibson
Oorspronkelijke titel: Pattern recognition
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-414-0765-0
Uitgever: Ambo | Anthos
De stoomvlinder
Londen, 1855 - Lord Byron is premier, de oude Britse adel is vervangen door een nieuwe elite van industriëlen en geleerden. Ook in de rest van de wereld zijn enkele historische feiten ingrijpend anders. Zo heeft Karl Marx een commune in New York en zijn de Verenigde Staten niet verenigd. In Engeland worden in de politieke bovenlaag van de nieuwe orde plannen gesmeed om met behulp van een nieuwe vinding, een door stoomkracht aangedreven cybernetische machine, het lot van de wereld te verbeteren. De vragen voor de lezer zijn - ogenschijnlijk - eenvoudig: welke rol is er weggelegd voor de ontdekkingsreiziger en paleontoloog Mallory, welke voor de aristocraat Oliphant, welke voor de totaal geschifte kapitein Swing en welke voor Sybil Gerard, een gevallen vrouw en schoothondje van politici? En, lest best, welke rol zal zíj spelen, lady Ada Byron, dochter van de premier, de geniale Koningin der Machines die, al is ze helaas gokverslaafd, visioenen heeft van elektrische computers? Dat wordt pas duidelijk als de smog rond hun bizarre wederwaardigheden optrekt en alles met iedereen en iedereen met alles verband lijkt te houden. * Geschreven door William Gibson en Bruce Sterling.
Schrijver: William Gibson
Oorspronkelijke titel: The difference engine
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-290-4164-1
Uitgever: Meulenhoff
TechnopunkSF
TechnopunkSF bevat de volgende verhalen: Johnny Memo Johnny Mnemonic Het wereldbeeld van Gernsback The Gernsback continuum Flinters van een holografische roos Fragments of a hologram rose Het soort dat er hoort The belonging kind Achterland Hinterlands Rode ster, winterse omloopbaan Red star, winter orbit New Rose Hotel New Rose Hotel De wintermarkt Winter orbit Luchtgevecht Dogfight Chroom kraken Burning chrome
New Rose Hotel - 1998
Regisseur: Abel Ferrara
Cast: Christopher Walken, Willem Dafoe, Asia Argento, e.a.
Schrijver: William Gibson
Oorspronkelijke titel: Burning chrome
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-290-4013-0
Uitgever: Meulenhoff

BridgeVirtueel licht
Misdaad, drugs, fundamentalistische video-cultgroeperingen, pornochips, McDonna en Duitse high-tech hoogstandjes bepalen de sfeer in Virtueel licht, waarin iedereen jaagt op een gestolen databril, model Buddy Holly, waarmee de virtuele werkelijkheid kan worden ingekeken. Zo ook de ex-politieman Berry Rydell en de fietskoerier Chevette Washington. Bepaald heroïsch zijn ze niet, deze twee randfiguren die alle moeite hebben zich staande te houden. Dapper, ja, meedogenloos, soms, en vindingrijk... meestal. Maar zelfs die eigenschappen geven hun weinig kans in een door geavanceerde technische hoogstandjes gedomineerde wereld waar de kloof tussen de 'haves' en de 'have-nots' zich sneller verbreedt dan wie ook kan overbruggen, waar de Golden Gate Bridge, die na een aardschok onbruikbaar werd verklaard, nu wordt bezet door daklozen, waar confrontaties wachten met een sadistische lustmoordenaar, ex-politiemannen uit het voormalige Rusland en de allernieuwste trendy speeltjes. Rydell en Washington moeten al hun inventiviteit aanspreken om aan de wurggreep van de omstandigheden te ontsnappen, om over het vinden van de bril maar te zwijgen. Want of dat zal lukken, daar blijft heel lang twijfel over bestaan...
Schrijver: William Gibson
Oorspronkelijke titel: Virtual light
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-290-4624-4
Uitgever: Meulenhoff
Idoru
In Idoru laat William Gibson de verhaallijn soepel verspringen van Colin Laney, een typische Gibson-held met een indrukwekkend talent voor dataverwerking, naar Chia Pet McKenzie, veertien jaar en een groot fan van de rockgroep Lo/Rez. Van de frontman van deze groep, Rez, wordt gefluisterd dat hij gaat trouwen met een Idoru, een prefab persoonlijkheid, geconstrueerd en vormgegeven in de virtual reality, een schepping van VR-designers. Om na te gaan of de geruchten op waarheid berusten, wordt Chia door de Lo/Rez-fanclub op onderzoek naar Tokio gestuurd. Daar is ook Laney. Hij heeft andere problemen. Hij is op de vlucht voor zijn vroegere werkgever, Slitscan, een medianetwerk dat er meedogenloze praktijken op nahoudt. Dan blijkt opeens dat zowel Laney als Chia, maar om verschillende redenen, in levensgevaar verkeren...
Schrijver: William Gibson
Oorspronkelijke titel: Idoru
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-5400-X
Uitgever: Meulenhoff
Het stalker syndroom
Colin Laney is een bijzonder man. Zijn uitzonderlijk talent in dataverwerking stelt hem in staat dingen te 'zien' die anderen volkomen ontgaan - zodanig zelfs dat hij uit de datastroom die cyberspace heet op beperkte schaal de toekomst kan afleiden. In zijn kartonnen doos in de sloppenwijken van Tokio ziet Laney een knooppunt ontstaan in de data waarmee hij zich omringt. Hij concludeert dat er binnen afzienbare tijd een ramp zal plaatsvinden, een ramp die de wereld voorgoed en ingrijpend zal veranderen. Hij neemt contact op met zijn oude vriend Rydell, een voormalig politieagent, en dirigeert hem naar San Fransisco om aanwezig te zijn op de plaats waar de voorspelde ramp zich zal voltrekken. Maar achter de verhullende schermen van de matrixruimte gaat een macht schuil die er veel aan gelegen is de ramp te laten plaatsvinden, zoals Rydell al spoedig constateert; als bij zich persoonlijk naar het knooppunt spoedt, kan bij zich gaandeweg de moordenaars nauwelijks van het lijf houden...
Schrijver: William Gibson
Oorspronkelijke titel: All tomorrow's parties
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-290-6659-8
Uitgever: Meulenhoff

SprawlZenumagiër
Case, een computercowboy die via zijn toetsenbord elke computer kan 'kraken', is na een ruzie met zijn laatste werkgever aan zeer lage wal is geraakt. Door toedoen van Molly, een samoerai van de straat, krijgt hij nieuw werk, maar dat is illegaal en levensgevaarlijk. Zal hij zich bijtijds kunnen ontworstelen aan een netwerk dat allerlei mensen en zaken met elkaar lijkt te verbinden? En zo ja, wat blijft er dan van hem over?
Schrijver: William Gibson
Oorspronkelijke titel: Neuromancer
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-290-4247-8
Uitgever: Meulenhoff
Biochips
Hoewel Biochips niet het vervolgdeel op Zenumagiër is, situeerde Gibson Biochips in dezelfde toekomst, maar nu ruim een decennium opgeschoven in de tijd: in de supersnelle high-tech samenleving van ontzagwekkende metropolen, van alles en iedereen beheersende multinationals, waar het leven zich afspeelt op de meest linkse van de tienbaanssnelwegen, waar een fout voldoende is om de gebruiker levenslang te ontregelen. In deze wereld zet William Gibson drie verhaallijnen uit: - een freelance huurling wordt ingezet om de overstap van een wetenschapper van een industriële corporatie naar de concurrent te bewerkstelligen; - een ooit befaamde galerie-eigenaar wordt uit de goot geraapt en op het spoor gezet van een geheimzinnig artistiek genie en, een belangrijke terzijde, in deze toekomst is de status van waarachtig kunstzinnig talent gelijk aan die van opgejaagd wild; - Bobby Newark, alias 'Count Zero', een joch dat zich ten doel heeft gesteld naam en faam te vergaren als de beste en snelste computercowboy, raakt in problemen die hem ver boven het hoofd groeien als hij met behulp van een gehuurd toetsenbord een uitstapje maakt in de matrixruimte - de wereld van elektronische bestanden en programma's - en zodoende de mateloze interesse wekt van personages voor wie een mensenleven van nul en generlei waarde is.
Schrijver: William Gibson
Oorspronkelijke titel: Count zero
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-290-4316-4
Uitgever: Meulenhoff
Mona Lisa overdrive
Mona Lisa Overdrive wordt voortgestuwd door een razend spannend gegeven: vanuit cyberspace beraamt een meesterbrein vanuit de matrixruimte een plan om de internationaal aanbeden netwerk-ster Angie Mitchell te kidnappen. Dat voornemen blijkt niet gemakkelijk doordat de onbetwiste alleenheersers van de Japanse onderwereld op mondial niveau beginnen te manipuleren met mensen en gebeurtenissen om hun eigen duistere doeleinden te verwezenlijken.. Dat wil zeggen, dat denken ze...
Schrijver: William Gibson
Oorspronkelijke titel: Mona Lisa overdrive
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-290-4017-3
Uitgever: Meulenhoff