Boekenplank:
Kies

Boeken van John Brunner

Meer over John Brunner

Genre: Fantasy / SF

Pseudoniem (van): K.H. Brunner, Henry Crosstrees Jr, Gill Hunt, John Loxmith, Trevor Staines, Keith Woodcott

Geboren: 1934 / Overleden: 1995

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

 • De plaag - Entry to elsewhere
 • De planetenbouwers - Polymath
 • De stad is een schaakbord - The squares of the city
 • De telepaat - Telepathist
 • De vruchten van de waanzin - Bedlam planet
 • Doemwereld - The sheep look up
 • Een open doekje voor Delgado - The productions of time
 • Het altaar op Asconel - Interstellar empire
 • Het rijk van de tijd - Times without numbers
 • Iedereen op Zanzibar - Stand on Zanzibar
 • Paria's van het paradijs - Catch a falling star
 • Reiziger in de chaos - The traveller in black
 • Voorland - Total eclipse
 • Weg met de wereld - The long result

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe plaag
De generatie, die in het eerste sterrenschip opgroeide, vervreemdde meer en meer van de op aarde geboren bemanningsleden - hun ouders. De kloof tussen de twee generaties werd steeds groter, een probleem waar geen van de plannenmakers rekening mee had gehouden.

Toen het enorme schip op de plaats van zijn bestemming kwam, bereikte de crisis haar hoogtepunt. Voor de eerste keer bleken de plannen en de dromen van de aarde om het heelal te koloniseren in strijd met de belangen van mensen, die zich nergens beter thuis voelden dan in de interstellaire ruimte - en hun dromen hadden niets met planeten te maken.
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: Entry to elsewhere
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789030802655
Uitgever: Ridderhof
De planetenbouwers
Voor het koloniseren van een nieuwe planeet komt heel wat meer kijken dan het in bezit nemen van een pas ontdekt eiland op de oude Aarde. Nieuwe planeten waren op talloze manieren anders - anders dan Aarde en anders dan andere planeten. En elk van de verschillen kon fataal zijn voor een menselijke vestiging.

Toen een schip met vluchtelingen van een kosmische ramp een noodlanding maakte op zo'n niet in kaart gebrachte wereld, zag het er beroerd voor hen uit. Hun schip was verloren, er was weinig gered en alles hing af van één schrandere jongeman, die zich toevallig onder hen bevond. Hij was een leerling-planetenbouwer en het zou zijn taak zijn al de problemen te onderkennen, die zich voordoen bij het bouwen van een veilig tehuis voor mensen. Maar de moeilijkheid was dat hij nog slechts een student was - en dat hij de verkeerde planeet bestudeerd had.
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: Polymath
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789030803652
Uitgever: Ridderhof
De stad is een schaakbord
De plaats: Ciudad de Vados, de gloednieuwe en overweldigende hoofdstad van Aguazul, een Zuid-Amerikaans land.

De spelers: Vados, de verlichte dictator van Aguazul, razend trots op zijn stad, minder op haar bewoners. Zijn tegenstander: Diaz, minister van Binnenlandse Zaken, die absoluut tegen de verregaande stedelijke verfraaiing is.

De stukken: bewoners van de stad die in de loop van het spel ‘genomen’ (= gedood) moeten worden.

Boyd Hakluyt, een geniale en hoogst begaafde architect, raakt in het spel verstrikt als hij opdracht krijgt iets aan de toenemende verpaupering onder de vliegende snelwegen en de enorme boogbruggen te doen. Nietsvermoedend gaat hij aan de slag en stelt zijn plan op. Maar zodra hij daadwerkelijk actie wil ondernemen, doet hij schokkende ontdekkingen die om een antwoord schreeuwen. De stad is een schaakbord! Elke speler meedogenloos. Hijzelf een pion. En pionnen kunnen gemakkelijk opgeofferd worden...

Met deze schitterende roman zet John Brunner vriend en vijand mat: met grote vakbekwaamheid beschrijft Brunner de manipulaties van de spelers, zet na zet, hoofdstuk na hoofdstuk, met een flair die zeldzaam is.

Zelf zegt de ideeënmeester van de Engelse SF er het volgende over: 'Het boek kan op twee manieren gelezen worden: door de schaakfanaat die het spelverloop met de stukken naast zich volgt, of door de leek die eruit haalt wat erin zit.' En dat is een heleboel.
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: The squares of the city
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 9789028304819
Uitgever: Born
De telepaat
Howson was een krieltje. Krom, lelijk en kreupel. Het soort mensen dat men liever niet ziet. Wanneer hij zich echter diep concentreerde, kon hij zijn gedachten duizenden mijlen diep de ruimte in projecteren en kon hij de menselijke geest tot de diepste duisternis peilen. Zijn telepathische vermogens reikten verder dan men ooit eerder in de geschiedenis had ervaren... en hij werd de grootste genezer van zijn tijd.

Maar wanneer hij afdaalde in de menselijke geest, speurend naar hun nachtmerries, kon men dan van deze kriel verwachten dat hij de duistere machten kon hanteren?
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: Telepathist
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 9789061202028
Uitgever: Elmar
De vruchten van de waanzin
Een planeet die in alles lijkt op de Aarde; een vruchtbare bodem, geen intelligente bewoners, geen gevaarlijke dieren, kortom, de ideale plaats om een kolonie te vestigen.

Maar de expeditie van de kolonisten in hun naar de scheepjes van Columbus vernoemde ruimteschepen Pinta, Nina en Santa Maria heeft van het begin af met catastrofale tegenslagen te kampen. Terugkeer is onmogelijk. En de moeilijkheden worden met de dag groter...
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: Bedlam planet
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Born


Doemwereld
'Hier volgt een extra politiebericht', zei de radio. 'Geruchten als zou de zon uitgegaan zijn boven Santa Yuez missen elke grond.'

Vervuiling - sociaal, moreel, politiek, industrieel - is het sleutelwoord tot het Amerika van de nabije toekomst. De zeeën vervuild, de rivieren verstikt, het land vergiftigd door buitensporig gebruik van insecticide, in de steden gaat niemand de deur meer uit zonder 'filter-masker' en de zon is permanent verduisterd.

John Brunner boekstaaft deze ontwikkeling gedurende een heel jaar, hij volgt de levens van een aantal totaal verschillende karakters uit alle lagen van de maatschappij.

Velen zijn er al uitgestapt, een paar proberen nieuwe wegen te zeken voor het behoud van de mensheid, maar die éne man, waarvan miljoenen hopen dat hij de oplossing heeft, wordt niet gevonden.
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: The sheep look up
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789063179328
Uitgever: Gradivus
Een open doekje voor Delgado
Murray Douglas was voordat hij alcoholist werd, een van Engelands meest gevierde acteurs. Hij ontmoet de excentrieke auteur en theaterregisseur Manuel Delgado die bezig is acteurs en actrices van alle mogelijke gezelschappen bijeen te brengen voor een eigen productie, een avant-garde-stuk dat behalve door een voormalig alcoholist bezet moet worden door een lesbienne, een junkie, een pornografie-verzamelaar, een pederast én een onduidelijke, maar beeldschone jonge vrouw.

Douglas komt erachter dat het geplande stuk op zichzelf genomen niet zo belangrijk is, maar dat het Delgado dient als dekmantel om zijn medewerkers als marionetten te kunnen manipuleren...
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: The productions of time
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 9789022990032
Uitgever: Bruna
Het altaar op Asconel
Eens was er een machtig, de sterren omspannend rijk geweest. Eens waren er grote keizers geweest, heersend over honderden bewoonde planeten, het heelal doorkruisend met een vloot van sterrenkruisers, gebouwd met een technische volmaaktheid, die nooit eerder door de mens was bereikt.

En als alle keizerrijken in de geschiedenis van de mens, kwam ook dit rijk, het grootste, tot ondergang en verval. De kolonies van het rijk werden aan hun lot overgelaten, belandend in een Galactische Eeuw van duisternis en onwetendheid, barbarisme en bijgeloof. Maar zij deelden één erfenis: de keizerlijke sterrenschepen functioneerden nog altijd.

Ze waren zelf-reparerend, onfeilbaar, ontoegankelijk en gehoorzaamden de bevelen van ieder, die naar hun vereenvoudigde besturing reikte.

Dit is de basis van John Brunner's panoramische verhaal; drie verhalen in één boek; het verhaal van hen die uit de Nieuwe Duisternis probeerden op te klimmen naar de Nieuwe Wedergeboorte. Met alleen de ouder geworden, maar nog altijd functionerende sterrenschepen, om hun inspanningen te ondersteunen.
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: Interstellar empire
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789062216512
Uitgever: Scala
Het rijk van de tijd
Het is 1988 en de Spaanse koning resideert in Londen...

Vierhonderd jaar geleden is de Spaanse Armada als een onoverwinnelijke vloot zegevierend uit de strijd gekomen. In de kleurige wereld die door deze veranderde geschiedenis ontstaat, spelen de natuurwetenschap en de techniek maar een ondergeschikte rol. Het vernuft spitst zich dan ook toe in de redeneringen van de Spaanse Orde der Jezuïeten.

Evenals in onze geschiedenis de natuurwetenschap dat doet, wordt ook langs deze weg in de 19e eeuw het peil bereikt waarop een praktische toepassing het gezicht van die aarde totaal wijzigt: nu geen stoommachine, maar een tijdmachine.

Don Miguel, gevolmachtigd tijdreiziger, is de centrale figuur in ons verhaal. Als de toekomst van het Rijk bedreigd wordt door een complot van ontevreden indiaanse vazallen om de geschiedenis te wijzigen, keert hij terug naar de tijd van de Armada voor een wanhopige poging zijn wereld te redden. Don Miguel is zeker zo verbaasd als de lezer over de verrassende ontknoping.
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: Times without numbers
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Meulenhoff
Iedereen op Zanzibar
Zanzibar: ... aan het begin van het boek is de wereldbevolking nog zo klein dat ze met z'n allen op het eiland Zanzibar kunnen staan. Tegen het eind staat een deel al met de enkels in het water...

Zanzibar: ... enkele weken uit het leven van een groot aantal mensen, verspreid over de aardbol, sommigen heel gewoon, anderen met een rol die van levensbelang is voor een deel van de wereld van de volgende eeuw. Brunner weeft hun levens virtuoos door elkaar...

Zanzibar: ... een veelkleurig, flitsend panorama van snel afwisselende blikken in een eindeloos boeiende wereld van de toekomst - een meesterlijke roman: je duikt erin, je leest hem gefascineerd uit, dagen later kom je weer boven uit de dwingende sfeer die Brunner weergaloos oproept...
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: Stand on Zanzibar
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789029012638
Uitgever: Meulenhoff


Paria's van het paradijs
Een vreemdsoortig paradijs, de Aarde van over 100.000 jaar. Het ene rijk na het andere, de ene cultuur na de andere is tot bloei gekomen en weer in verval geraakt. Nu leven de mensen ieder voor zich in hun eigen droomwereld.

Dan ontdekt Creohan het gevaar dat het voortbestaan van zijn wereld bedreigt en hij gaar erop uit om te proberen de catastrofe af te wenden. Maar er is niemand die naar hem luistert...
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: Catch a falling star
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789028302600
Uitgever: Born
Reiziger in de chaos
In het onmetelijk verre verleden - of is het de toekomst - heerst nog maar één wet: die van de chaos. Door deze grillige wereld, waarin onzekerheid de enige zekerheid is, trekt een reiziger, gekleed in het zwart, met een staf die gemaakt is van licht.

Zijn opdracht: orde brengen in de chaos.

Maar de krachten die hij tegenover zich vindt zijn van een onberekenbare grootheid!
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: The traveller in black
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789028302808
Uitgever: Born
Voorland
'Zij, wie ze ook waren, kwamen naar hun maan en maakten een enorme krater glad en rond, en slepen hem tot de grootste telescoop die zich maar laat denken. En ze zijn dood. Allang dood. Niettemin is het eerste spoor dat we van hen gevonden hebben slechts drieduizend jaar oud. Het is alsof het gewicht van een duizendtal eeuwen hun hele geschiedenis - eigenlijk hun hele evolutie - heeft samengeperst tot een laagje dat niet dikker is dan een minieme kolenlaag: nagedachtenis aan het ontspruiten, groeien en ondergaan van een miljoen bomen!'

Op Sigma Draconis heeft een cultuur bestaan van levende wezens. Een complexe cultuur die in talrijke opzichten de onze tenminste moet hebben geëvenaard. Maar op Sigma Draconis is thans geen leven meer. Wél restanten daarvan. Een team wordt naar de planeet gestuurd om erachter te komen wáárdoor de cultuur van de Draconianen ten onder is gegaan. Dát antwoord kan leren hoe de mensheid op de Aarde zichzelf van de ondergang kan redden. Maar het kan ook vertellen door welke oorzaak en op welke wijze de mensheid op Aarde onafwendbaar ten onder zál gaan.

Het antwoord blijkt simpel, onthutsend en definitief. Is Sigma Draconis het Aardse voorland?
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: Total eclipse
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789028304475
Uitgever: Born
Weg met de wereld
Strijd om de suprematie tussen Aarde en de strak geleide planeet Sterland.

Science fiction, avonturenroman, detectiveverhaal, maar vooral maatschappijkritische toekomstvisie. Weg met de wereld is een in de verre toekomst spelende roman waarin hedendaags racisme en kolonialisme scherp worden gehekeld. Science van Science Fiction staat hier voor politiek en sociologie.
Schrijver: John Brunner
Oorspronkelijke titel: The long result
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 9789027406392
Uitgever: Spectrum