Boekenplank:
Kies
 • Home
 • S
 • Clifford D. Simak

Boeken van Clifford D. Simak

Meer over Clifford D. Simak

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1904 / Overleden: 1988

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • Bestemming Nirwana - Destiny doll
 • City - City
 • De bouwers van de kosmos - The cosmic engineers
 • De meedogenloze makelaars - They walked like man
 • Een keur van goden - A choice of gods
 • Het kabouterreservaat - The goblin reservation
 • Het roze gevaar - Time is the simplest thing
 • Het weerwolfprincipe - The werewolf principle
 • Magisch land - Enchanted pilgrimage
 • Moeder Aarde NV - Cemetery world
 • Oproer der geesteskinderen - Out of their minds
 • Ring om de zon - Ring around the sun
 • Ruimtestation op Aarde - Way station

gedetailleerd overzicht

OverzichtBestemming Nirwana
Tijd: 20 eeuwen na nu. Situatie: De aarde is nog slechts een dun bevolkt pelgrimsoord, goed voor snobisten en sentimentalisten. Moraal: Ieder zijn eigen Nirwana.
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: Destiny doll
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-274-0698-7
Uitgever: Spectrum
City
Deze roman, opgebouwd uit een reeks aaneensluitende verhalen, speelt ten tijde van de heerschappij der honden. Het menselijk ras is sinds eeuwen uitgestorven en alleen in een paar in onbruik geraakte gezegdes komt het woord 'mens' nog voor. Eén hond herinnert zich het verhaal dat men eens vertelde: hoe de mens langzamerhand geestelijk en lichamelijk achteruit ging en steeds minder geschikt werd om het heersende ras op aarde te zijn. Hun steden raakten leeg en verlaten doordat iedereen op het land ging wonen, daar men niet langer in groepsverband wilde leven. Uiteindelijk stierven ze geheel uit en verwierven de honden de heerschappij over het leven op aarde. Begrippen als oorlog en vrede waren verouderd en verdwenen uit de woordenboeken. Simak beschrijft dit alles zo natuurlijk alsof een hondenheerschappij het meest logische op Aarde zou zijn, en na lezing van dit boek is men geneigd te zeggen: waarom niet?
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: City
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 90-229-9015-6
Uitgever: Bruna
De bouwers van de kosmos
'Eerst,' fluisterde Caroline, 'spraken ze ons aan op een toon waarin genegenheid doorklonk... echte genegenheid, alsof er bepaalde verwantschapsbanden bestonden tussen hen en de dingen hier waarmee ze probeerden te praten. De dingen die eeuwen geleden verdwenen moeten zijn.' 'Langer,' zei Kingsley. 'Uit het feit dat de gedachtestraling op deze plek wordt gericht kunnen we afleiden dat de dingen die ze proberen te bereiken, hier een soort van centrum hadden gebouwd, misschien een stad. Maar er zijn nergens sporen te vinden van vroegere bewoners... En er is hier geen wind, geen regen, niets dat erosie veroorzaakt, dat iets wegblaast. Het moet langer dan een miljard jaar geleden zijn.' 'Maar wie zijn zij?' vroeg Gary. 'De wezens met wie je gesproken hebt. Hebben ze je dat verteld?' Ze schudde haar hoofd. 'Ik kon het niet goed verstaan. Voor zover ik heb begrepen noemen ze zichzelf de Bouwers. Dat is een heel slechte, zeer onvoldoende vertaling. Er zit veel meer achter...' De buitenaardse 'Bouwers' - die men zou kunnen betitelen als een soort Interplanetaire Wegenwacht - moeten de hulp inroepen van een handjevol aardebewoners aan de rand van het Zonnestelsel: de Hellehonden komen eraan!
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: The cosmic engineers
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: 90-229-1401-1
Uitgever: Bruna
De meedogenloze makelaars
Een Amerikaans provinciestadje wordt opgeschrikt door de komst van buitenaardse wezens die zich manifesteren in de vorm van kegelballen. Deze kunnen niet alleen op eigen kracht voortbewegen, maar ook elke gewenste gedaante aannemen. Zo kan één bal zich splitsen tot een stapel bankbiljetten, een aantal ballen samen kunnen zich voordoen als mens. Een journalist krijgt er lucht van, gaat op onderzoek uit, riskeert zijn leven en ontmoet een de mensheid welgezind wezen in de gedaante van een sprekende hond, die hem nader inlicht. Maar met al zijn kennis begint de man niets zolang niemand hem wil geloven...
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: They walked like man
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 90-229-9020-6
Uitgever: Bruna
Een keur van goden
In de dunbevolkte wereld van de tweeëntwintigste eeuw heeft de mensheid net genoeg kennis en technologie over om een bestaan op middeleeuws niveau te kunnen handhaven; van de nu vrije robots worden sommige 'wild'; andere leven samen in een soort kloostergemeenschap waar ze de oude boeken bestuderen en discussiëren over wetenschap, filosofie en theologie. Maar waar is de rest van de mensheid gebleven? In het verhaal, dat drieduizend jaar overkoepelt, zien wij ze op zoek naar verre werelden. Ze vinden een lichaamloos wezen met onvoorstelbare macht; een nieuw Principe... Een god?
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: A choice of gods
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-229-9091-5
Uitgever: Bruna


Het kabouterreservaat
Te koop: kristallen planeet, verzadigd met kennis. Te bevragen: bij Professor Peter Maxwell die legaal niet meer bestaat. Wel bestaan: mythische figuren als kabouters. Tijd: enkele honderden jaren na nu. Plaats: reservaat van kabouters, trollen en andere als mythisch beschouwde figuren. Handeling: vreemde contacten tussen aarde en heelal.
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: The goblin reservation
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-274-0686-3
Uitgever: Spectrum
Het roze gevaar
'We lopen gewoon naar buiten,' zei Freddy, 'zoals goeie vrienden, en ik breng je terug om een praatje met Rand te maken. Geen trammelant, geen vechtpartij, nee, heel keurig. We willen toch niets doen waardoor we Charline last zouden bezorgen?' 'Nee,' zei Blaine, 'nee, natuurlijk niet.' Zijn geest zocht razendsnel naar een uitweg, wat dan ook, hoe dan ook. Want hij zou niet met Freddy teruggaan naar Fishhook! Hij voelde het Roze Iets zich verroeren, alsof het naar buiten kwam. 'Nee!' schreeuwde Blaine. 'Nee!' Maar het was al te laat. Het Roze Iets was naar buiten gekropen en had zijn brein gevuld. Hij was nog wel zichzelf, maar tegelijkertijd iemand anders. Hij was twee dingen en dat was erg verwarrend; en er was iets eigenaardigs gebeurd... Fishhook is een onderneming die paranormaal begaafde ontdekkingsreizigers langs telepathische weg naar verre planeten stuurt, waardoor letterlijk in 'no time' duizenden lichtjaren overbrugd kunnen worden. Maar voortdurend lopen deze paranormalen niet alleen de kans om besmet te raken door buitenaardse levensvormen - 'vreemd' te worden - maar ook om door de in onwetendheid gelaten normalen vervolgd en uit de gemeenschap gestoten te worden...
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: Time is the simplest thing
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-229-1336-8
Uitgever: Bruna
Het weerwolfprincipe
'U bouwde een muur om u heen!' had de Kamer gejammerd. 'Een niets, een klont niets. U vulde me met een wolk niets.' En nu had men de weerwolf gezien. Blake kon er niets aan doen: de verandering was al begonnen, de geest van Speurder had de leiding van Denker en Wisselaar overgenomen; met zijn nekharen overeind snelde hij voort en zag de wezens op deze rommelige planeet: wezens die op twee achterpoten liepen en van protoplasma waren, en metalen wezens die licht uit hun ogen schoten... Hallucinatorisch, feeëriek en humoristisch is de wereld rond de gesimuleerde toekomstmens in Het weerwolfprincipe.
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: The werewolf principle
Eerste uitgave: 1967
Uitgever: Spectrum
Magisch land
Mark Cornwall, een student, ontdekt een oud manuscript dat hem op het spoor brengt van de Ouden. Samen met een gnoom, een kabouter, een moerasbewoner en een wasbeer trekt hij door een magisch land vol bovennatuurlijke gevaren. Alras krijgen ze op hun queeste gezelschap van Mary, een maagd die de hoorn van een eenhoorn vindt, van Jones, een man uit onze wereld op een motor, van een totaal onaards robotwezen en nog vele anderen.
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: Enchanted pilgrimage
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-245-0457-0
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Moeder Aarde NV
Wat beweegt Fletcher om een bezoek te brengen aan de oude Aarde? Tussen de eindeloze gazons rijen zich de grafstenen van vermogende lieden, die een Aardse begrafenis konden bekostigen. Maar niet de hele Aarde is begraafplaats. Fletcher Carson, de ondernemende Cynthia Lansing, de robot Elmer en de kunstmachine Bronco ondernemen een avontuurlijke en gevaarlijke tocht door verwoeste gebieden, waarbij ze wonderlijke en soms onbegrijpelijke wezens ontmoeten. Maar Simak zou Simak niet zijn als hij het verhaal niet tot een onverwachte en tegelijk aannemelijke oplossing zou brengen.
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: Cemetery world
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-229-9061-3
Uitgever: Bruna


Oproer der geesteskinderen
In Oproer der geesteskinderen benadert Clifford D. Simak het uiterste van de zuivere fantasie. Stripfiguren en andere geesteskinderen vormen de nieuwe werkelijkheid. Of nachtmerrie-achtige contra-werkelijkheid?
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: Out of their minds
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-274-0679-0
Uitgever: Spectrum
Ring om de zon
Jay Vickers' weigering een boek te schrijven voor de zakenbons Crawford, dat moet waarschuwen voor de staatsgevaarlijke praktijken van de mutanten, betekent het einde van zijn vreedzaam bestaan. De reden van zijn weigering? Jay Vickers weet niet wat hij moet denken van de mutanten, die met hun Leeflang-auto's, voorgevormde huizen, gratis kunstvoedsel en andere rariteiten op hun gemak bezig zijn de wereldeconomie te ontwrichten. Maar Jay Vickers zal het weten! Hij wordt van moord beschuldigd, zowat gelyncht, meedogenloos opgejaagd en eindeloos achtervolgd. De wanhoop nabij grijpt hij naar zijn laatste redmiddel: zijn kortelings herontdekte paranormale gaven. De gevolgen blijven niet uit. Jay Vickers belandt op in de tijd gesegmenteerde werelden die in een ring om de zon cirkelen, en dan weet hij helemaal niet meer hoe hij het heeft...
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: Ring around the sun
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 90-283-0569-6
Uitgever: Born
Ruimtestation op Aarde
Enoch Wallace is de eenvoudige bezitter van een boerderij met een schuur. Maar terwijl de dorpelingen oud worden, blijft Enoch jong... Een geheim onderzoek van de Inlichtingendienst en de Academie van Wetenschappen brengt weinig aan het licht, en niemand vermoedt dat Enochs schuur in werkelijkheid het Aardse ruimtestation voor interstellaire reizen herbergt. Toch wordt het steeds moeilijker voor Enoch en zijn vriendin Lucy om de waarheid verborgen te houden, en hoe zal het Galactisch Centrum reageren als de buitenaardse reizigers het Station niet meer onontdekt kunnen gebruiken?
Schrijver: Clifford D. Simak
Oorspronkelijke titel: Way station
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-229-9095-8
Uitgever: Bruna