Boekenplank:
Kies

Boeken van John Jakes

Meer over John Jakes

Genres: Historisch, Roman

Pseudoniem (van): Alan Payne, Jay Scotland

Geboren: 1932 / Overleden: 2023

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: John Jakes


Overzicht

 • De droom van Californië - California gold
 • Tussen de wielen - Between wheels

De Kinderen van de Vrijheid / The Kent Family Chronicles

 1. De gelukszoekers - The bastard
 2. De rebellen - The rebels
 3. De erfgenamen - The seekers
 4. De eerzuchtigen - The furies
 5. De titanen - The Titans
 6. De strijders - The warriors
 7. De speculanten - The lawless
 8. De immigranten - The Americans (deels)
 9. De overlevenden - The Americans (deels)

Noord & Zuid / North & South

 1. Noord & Zuid - North and South
 2. Liefde & oorlog - Love and war (deels)
 3. Fakkels in de storm - Love and war (deels)
 4. Hemel en hel - Heaven and hell (deels)
 5. De tol van de vrijheid - Heaven and hell (deels)

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe droom van Californië
De droom van Californië vertelt het verhaal van Mack Chance, een ambitieuze dromer uit de kolenmijnen van Pennsylvania, die zonder een cent op zak te voet het continent doortrekt om fortuin te zoeken in het nieuwe land. Hij verwacht er het paradijs, maar raakt verzeild in een wereld van geweld, kwezelarij en losbandigheid – een land ook dat in de wurggreep wordt gehouden van spoorwegtycoons. Ondanks verschrikkelijke ontberingen en machtige vijanden weet Mack rijk te worden en een sleutelpositie te veroveren in alle belangrijke industrieën: olie, fruit, onroerend goed, en zelfs in het net ontloken waagstuk dat men film noemt. Op zijn levensweg kruist hij het pad van de beroemde figuren uit zijn dagen: Jack London, William Randolph Hearst, John Muir, Teddy Roosevelt, Leland Stanford. Ook ontmoet hij twee betoverende vrouwen: de rijke, wellustige Carla Hellman en de dynamische Nellie Ross, een journaliste die even eerzuchtig is als hijzelf. Hoewel hij het toonbeeld lijkt van succes, is zijn leven een hel. Zijn rampzalige huwelijk werd slechts uit berekening gesloten, zijn enige zoon is verdwenen tijdens de aardbeving in San Francisco, en zijn levenslange hartstocht geldt een vrouw die te trots is om de zijne te worden.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: California gold
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-274-2385-7
Uitgever: Spectrum
Tussen de wielen
Tussen de wielen is een explosieve toekomstroman die zich afspeelt in Amerika; over snelheidsduivels die de superautobanen nooit verlaten. Er geldt slechts één wet: Nooit stoppen!
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: Between wheels
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-6317-912-X
Uitgever: Gradivus

De Kinderen van de Vrijheid / The Kent Family ChroniclesDe gelukszoekers
De kinderen van de vrijheid vertelt de geschiedenis van al die mannen en vrouwen die vol pioniersgeest en heldenmoed uit een handvol koloniën de Amerikaanse natie schiepen. In het middelpunt staat Phillipe Charbonneau, die als onwettige zoon van James Amberly, Hertog van Kent, bij zijn moeder in Frankrijk opgroeit. Moeder en zoon reizen naar Engeland om zijn aanspraken op de erfenis te gelde te maken, maar de hertogelijke familie weet een ontmoeting tussen vader en zoon te verhinderen. Lady Jane, de hertogin, en haar zoon Roger willen Phillipe´s aandeel afkopen met een grote som geld, en wanneer deze weigert staan zij hem naar het leven. In dit complot bevindt zich ook Rogers aanstaande vrouw Alicia, op wie Phillipe tijdens zijn verblijf in Kent verliefd wordt. Wanneer Phillipe Roger tijdens een gevecht zwaar verwondt, vlucht hij met zijn moeder naar Londen, waar hij werk vindt als drukkersknecht, en waar hij Benjamin Franklin ontmoet die hem inwijdt in de ideeën over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsbeweging.
The Bastard - 1978
Regisseur: Lee H. Katzin
Cast: Andrew Stevens, Tom Bosley, Kim Cattrall, e.a.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: The bastard
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-274-2327-X
Uitgever: Spectrum
De rebellen
Philip Kent, de onwettige zoon van de Hertog van Kent, Amerikaans patriot en rebel, bereidt zich voor op een felle strijd tegen de soldaten van de Britse koning. Hij is uitgeput en twijfelt aan de kansen van de Amerikanen tegen de overmacht van het goed georganiseerde Britse leger. Het verlangen naar Anne en de pasgeboren Abraham wordt hem bijna te machtig wanneer hem bovendien het bericht bereikt dat Anne veel ongewenste aandacht krijgt van een opdringerige piratenkapitein. Ver van hem vandaan, op Sermon Hill, leidt de oude ongenaakbare Angus Fletcher met ijzeren hand zijn tabaksplantage. Hij voelt zich door zijn twee zoons verraden: Donald heeft zich tegen hem gekeerd door plaats te nemen in het Congres van Philadelphia, en Judson, de jongste, maakt hem met drankmisbruik en rokkenjagerij te schande. Een bloederige en gruwelijk onderdrukte slavenopstand drijft Judson voorgoed van Sermon Hill vandaan. Hij is vastbesloten zijn zwakheden te overwinnen en zich in te zetten voor de Amerikaanse onafhankelijkheid... Een strijd met zichzelf die uiteindelijk zijn lot met dat van Philip zal verbinden, een strijd ook die hem brengt tot de poorten van de hel...
The Rebels - 1979
Regisseur: Russ Mayberry
Cast: Andrew Stevens, Don Johnson, Kim Cattrall, e.a.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: The rebels
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-274-2326-1
Uitgever: Spectrum
De erfgenamen
Nu het einde van de onafhankelijkheidsstrijd in zicht is, maakt het land zich op voor een nog glorieuzer uitdaging: het opbouwen van een nieuwe natie in een tijdperk van hartstocht en geestdrift zoals alleen aan een land in wording kan ontvlammen. Twee jonge erfgenamen van de Kent-dynastie leveren zich vol idealen over aan de verlokkingen van het vrije, maar barbaarse Westen. Te laat ontdekken zij dat ze een gemakkelijke prooi vormen voor gruwelijk geweld en bloederige terreur. Wanneer Abraham Kent verliefd wordt op zijn stiefzusje, ontketent hij een reeks gebeurtenissen die een hele generatie naar het Westen zal drijven...
The Seekers - 1979
Regisseur: Sidney Hayers
Cast: Randolph Mantooth, Delta Burke, Ed Harris, e.a.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: The seekers
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-274-2328-8
Uitgever: Spectrum
De eerzuchtigen
De geschiedenis van Philip Kent en zijn afstammelingen, en al die andere mannen en vrouwen die vol pioniersgeest en heldenmoed uit een handvol koloniën de Amerikaanse natie schiepen. Zonder bloed is er geen vergiffenis van zonden. De woorden van eerwaarde Jephta Kent zouden profetisch zijn. Zonder het te beseffen werden ze door Amanda Kent bewaarheid toen ze uit hartstochtelijke ambitie haar woedende wanhoopdaden beging die het huis Kent zouden moeten wreken... Jared werd gedreven door goudkoorts, een ziekte die van mannen barbaren maakte en die vrouwen misbruikte, Louis vocht voor een toekomst en Jephta voor genade in een land vol hebzucht en hoop, vol geweld en liefde. Een nieuwe generatie Kent-afstammelingen trekt door het kleurrijke panorama van de Amerikaanse geschiedenis, van de dagen van het Wilde Westen tot aan de geboorte van haar Gouden Eeuw, om een nieuwe glorieuze dynastie te vestigen. Een dynastie die tot de ondergang lijkt te zijn gedoemd...
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: The furies
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-274-2333-4
Uitgever: Spectrum
De titanen
'We kunnen niet uit elkaar. We kunnen onze respectievelijke partijen niet van elkaar scheíden...' De woorden van Abraham Lincoln zouden weerklank vinden in Huize Kent, waar de jonge Louis, de erfgenaam van een Amerikaans geslacht, en zijn vrouw Julia vervuld waren van dromen en verlangens. En Jephta Kent, nu journalist voor de Noordelijke krant van de familie, De Unie, zou zien hoe zijn drie zoons zich tegen hem keerden door voor het Zuiden te gaan strijden. De worsteling van het land was tevens die van de Kents...
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: The Titans
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-274-2332-6
Uitgever: Spectrum


De strijders
De geschiedenis van Philip Kent en zijn afstammelingen, en al die andere mannen en vrouwen die vol pioniersgeest en heldenmoed uit een handvol koloniën de Amerikaanse natie schiepen. Wanneer de jonge Jeremiah Kent zijn hart verliest aan een wellustige Zuidelijke schone en erachter komt dat zij hem probeert mee te slepen in een web van moord en hebzucht, zet hij verbitterd en wanhopig zijn sporen uit naar het Westen. Op zijn tocht ontmoet hij Michael Boyle, de al oude vriend van de Kents in het Noorden. Hun noodlottig treffen zal nog lang zijn schaduw op de Kent-dynastie vooruit werpen... In het Noorden probeert de opportunistische Louis Kent miljoenen aan de oorlog te verdienen, terwijl zijn neef Gideon zich inzet voor het lot van de spoorwegarbeiders en zichzelf gezworen heeft Louis’ droomimperium te vernietigen... Allen zijn zij kinderen van een gloednieuw tijdperk in de Amerikaanse geschiedenis. Allen voeren hun eigen monumentale oorlog.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: The warriors
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-274-2331-8
Uitgever: Spectrum
De speculanten
De naoorlogse welvaart heeft de natie herschapen. In Amerika weerklinken de kristallen echo´s van het mondaine gezelschapsleven... en het geraas van de grote spoorwegen die het land van kust tot kust verbinden. Maar in het hart van het glorierijke land klopt het bloed van de corruptie. En meegesleept in dit nimmer vertragende ritme is de familie Kent. Matthew, de kunstenaar, is gevangen in de maalstroom van de Parijse kunstwereld en moet kiezen tussen zijn talent en zijn liefde voor Dolly… Jeremiah´s voorliefde voor geweld brengt hem op een spoor van wanhoop en moord… Gideon bindt een strijd aan die ten koste gaat van zijn gelukkig huwelijk…
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: The lawless
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-274-2330-X
Uitgever: Spectrum
De immigranten
De geschiedenis van Philip Kent en zijn afstammelingen, en al die andere mannen en vrouwen die vol pioniersgeest en heldenmoed uit een handvol koloniën de Amerikaanse natie schiepen. Een nieuwe Kent-generatie wordt in de greep gehouden van de koortsachtige jacht op rijkdom. Gideon Kent, wiens gezondheid hem in de steek laat, vreest voor de toekomst van de aloude dynastie. Zijn dochter Eleanor leert wat het is om een vreemdeling lief te hebben in het land van de vrijheid. Carter trekt kriskras door het land op zoek naar gemakkelijk fortuin. En op de schouders van de jonge Will, gebroken door de waanzin van zijn moeder, rust de taak om Philip Kent´s Amerikaanse droom alsnog te vervullen…
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: The Americans (deels)
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-274-2329-6
Uitgever: Spectrum
De overlevenden
Rond de eeuwwisseling walst Amerika in de grootse balzalen van de Vanderbilts, drukt het boulevardbladen die het land overstelpen met leugens, en opent het zijn armen voor de verschoppelingen van de oude wereld. Het wordt bezield door Theodore Roosevelt, een jonge rancher uit Dakota, en het gelooft dat er nooit een einde komt aan het klatergoud en de champagnestroom... De Kents - Eleanor, Carter, Will - zijn de erfgenamen van dit land, en van een overtuiging die zij hoog dienen te houden.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: The Americans (deels)
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-274-2996-0
Uitgever: Spectrum

Noord & Zuid / North & SouthNoord & Zuid
Amerika, 20 jaar voor de bloedige burgeroorlog (1861-1865). De Noordelijke en Zuidelijke staten zouden elkaar op leven en dood bevechten. De snel groeiende industriële macht van het noorden tegen de generaties lange onaantastbare macht van het feodale zuiden, met zijn plantages en slavernij. Twee welvarende, invloedrijke families. De Hazards: afstammelingen van een berooide Engelse vluchteling die zijn fortuin maakte als industrieel en handelsman. De Mains: plantagehouders in het zuidelijke Carolina en aristocraten met een grote macht en aanzien. Twee zoons, die elkaar op West Point ontmoeten. Een hechte vriendschap, die ontstaat. Het lot der families is vanaf dat moment onverbrekelijk verbonden, totdat de naderende Burgeroorlog een onuitwisbare wig drijft tussen de banden van liefde en haat, van vriendschap en handel. Zij zullen elkaar moeten bevechten, hun zoons gaan tegen elkaar de oorlog in. Een weergaloos Amerikaans epos over rijkdom en armoede, voor- en tegenspoed, liefde en lijden, macht en moraal.
North and South - 1985 - mini-serie
Regisseur: Richard T. Heffron
Cast: Patrick Swayze, James Read, Kirstie Alley, e.a.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: North and South
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-274-7266-1
Uitgever: Spectrum
Liefde & oorlog
In Liefde & oorlog staan wederom twee welvarende, invloedrijke families centraal. De Hazards, afstammelingen van een berooide Engelse vluchtelingdie zijn fortuin maakte als industrieel en handelsman, en de Mains, plantagehouders in het zuidelijke Carolina en aristocraten met grote macht en aanzien. Vanaf het moment dat hun zoons elkaar ontmoeten en met elkaar bevriend raken, is het lot der families onverbrekelijk met elkaar verbonden. Maar het steeds dreigender wordende conflict tussen de Noordelijke en de Zuidelijke staten komt tenslotte tot een uitbarsting in een gruwelijke, allesvernietigende oorlog, die het land uiteen scheurt en alle banden van liefde, vriendschap en trouw doorsnijdt.
North and South, Book II - 1986 - mini-serie
Regisseur: Kevin Connor
Cast: Patrick Swayze, James Read, Kirstie Alley, e.a.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: Love and war (deels)
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-274-1852-7
Uitgever: Spectrum
Fakkels in de storm
Centraal in dit boek staan twee welvarende invloedrijke families, de Hazards uit Pennsylvania en de Mains uit Zuid Carolina. In een land dat door een alles vernietigende oorlog uiteen wordt gereten. Waar familiebanden worden verscheurd en waar vriendschap, heldenmoed en trouw zeldzame begrippen zijn geworden...
North and South, Book II - 1986 - mini-serie
Regisseur: Kevin Connor
Cast: Patrick Swayze, James Read, Kirstie Alley, e.a.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: Love and war (deels)
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-274-1870-5
Uitgever: Spectrum
Hemel en hel
Na vele verschrikkelijke jaren is de Burgeroorlog ten einde. In de turbulente periode erna moet het zegevierende Noorden de wonden van de natie helen en het Zuiden verzoenen met de rest van het land. In het gehavende en verbitterde Zuiden zijn de negers nu bevrijd, maar de plantages zijn geruïneerd en geldhaaien zien hun kans schoon om de nieuwe armoede uit te buiten ten behoeve van eigen macht en rijkdom. Het is een nieuwe harde wereld voor de Hazards uit Pennsylvania en de Mains uit Zuid Carolina.
Heaven & Hell: North & South, Book III - 1994 - mini-serie
Regisseur: Larry Peerce
Cast: James Read, Genie Francis, Lesley-Anne Down, e.a.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: Heaven and hell (deels)
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-274-1974-4
Uitgever: Spectrum
De tol van de vrijheid
In de jaren na de Burgeroorlog is de innerlijke verdeeldheid van de natie groot. In Washington staat Andrew Johnson aan het hoofd van de meest corrupte regering die het land ooit heeft gekend. Het Zuiden is een haard van onrust. De Ku Klux Klan waart er als een gruwelijk spookbeeld rond, nieuwe kiemen zaaiend voor stormen van rassenhaat. Indianen zijn vogelvrij verklaard. Een verbitterde George Hazzard vertrekt na de moord op zijn vrouw Constance naar Europa. Orry Mains weduwe Madeline moet op Mont Royal het tegen de Klan opnemen. En Elkanah Brent zet zijn meedogenloze wraakactie tegen de Mains en de Hazards onverminderd voort. Toch zijn beide families, ooit onverbrekelijk met elkaar verbonden en nu door verdriet getekend, niet verslagen. Zowel voor hen als voor het hele land gloort er licht aan de horizon.
Heaven & Hell: North & South, Book III - 1994 - mini-serie
Regisseur: Larry Peerce
Cast: James Read, Genie Francis, Lesley-Anne Down, e.a.
Schrijver: John Jakes
Oorspronkelijke titel: Heaven and hell (deels)
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-274-1975-2
Uitgever: Spectrum