Boekenplank:
Kies

Boeken van Fritz Leiber

Meer over Fritz Leiber

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1910 / Overleden: 1992

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • Afvaart om middernacht - Ships to the stars (deels)
 • De groene kat - The green millennium
 • De zwerver - The Wanderer
 • Een spook waart rond in Texas - A spectre is haunting Texas
 • In de macht van morgen - The big time
 • Tijdruimte voor springers - The secret songs (deels)
 • Verzamel, duisternis! - Gather, darkness!

De Zwaarden Reeks / Fafhrd and Gray Mouser

 1. Zwaarden en duivelskunst - Swords and deviltry
 2. Zwaarden tegen de dood - Swords against death
 3. Zwaarden in de mist - Swords in the mist
 4. Zwaarden tegen magiërs - Swords against wizardy
 5. De zwaarden van Lankhmar - The swords of Lankhmar
 6. Zwaarden en ijsmagie - Swords and ice magic
 7. Zwaarden in de schemering - The knight and knave of swords

gedetailleerd overzicht

OverzichtAfvaart om middernacht
IJzersterke verhalen van de begenadigde auteur van SF, fantasy en horror die de wereld verblijdde met romans als De Zwerver en met de wilde lotgevallen van Fafhrd & de Grijze Muizer, de hoffelijke barbaar en zijn kleine vriend, de gesjeesde leerling-tovenaar, wier levensverhaal opgetekend staat in de Zwaarden-boeken.

Afvaart om middernacht bevat de volgende verhalen:

 1. Afvaart om middernacht - The ship sails at midnight
 2. Het betoverde woud - The enchanted forest
 3. Cycloop - Cyclops
 4. Het droomei - The snowbank orbit
 5. De grote optocht - The big trek
 6. Middernacht in de spiegelwereld - Midnight in the mirror world
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: Ships to the stars (deels)
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-290-1653-1
Uitgever: Meulenhoff
De groene kat
Phil Gish genoot niet van het leven - hij had geen doel en geen hoop voor de toekomst. Hij zou als zovele anderen zijn vermaak hebben kunnen zoeken in het Grote Amusementspark, maar hij had zich er nooit toe kunnen brengen de erotische genietingen die het bood te proeven.
En toen ontdekte hij de groene kat, die voor zijn raam zat. Phil had het gevoel dat er iets vreemds aan deze kat was en hij had gelijk. Tegen de tijd dat dit buitengewone, fantastische avontuur ten einde liep, zou niets ooit meer hetzelfde zijn.
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: The green millennium
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: 90-6221-631-5
Uitgever: Scala
De zwerver
Het begon allemaal zo rustig dat alleen een paar gevreesde geleerden iets in de gaten kregen. Maar wat er gebeurde wisten ze niet. En toen verscheen de Zwerver aan de hemel... en de geleerden stonden machteloos.
De Zwerver is het product van een volk van interstellaire avonturiers die de maan kraken en de brokstukken voor hun onbegrijpelijke doeleinden gebruiken. Dat de Aarde zich toevallig in de buurt bevindt is bijzaak, en de rampzalige gevolgen van deze roof interesseren de Zwerver dan ook maar matig.
Gebeurt er iets met de maan, dan blijven de gevolgen voor de getijden niet uit. Wat die zijn, kan iedereen voorspellen, en omdat het enkele uren duurt voordat de invloed van de Zwerver zich op Aarde doet voelen, leeft iedereen in ondraaglijke spanning.
Kustbewoners proberen tijdig een veilig heenkomen te vinden. Het lukt velen het onheil te ontlopen, honderdduizenden anderen moeten de komst van de Zwerver met de dood bekopen. En sommigen wacht nog een andere toekomst: sommigen worden door de dienaren van de Zwerver ontvoerd...
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: The Wanderer
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-290-9908-9
Uitgever: Meulenhoff
Een spook waart rond in Texas
Christoffer Crockett La Cruz (of 'Scully') is acteur, extrovert en vrouwengek. Voorts is hij een opportunist en ook nog liberaal. Het meest opvallende aan hem is zijn uiterlijk: als bewoner van Circumluna, een satelliet van de maan, is hij een bestaan van vrije val gewend, zodat zijn zwakke spieren op Aarde een elektrisch titaniumskelet behoeven. Voor de meeste bewoners van de door de Derde Wereldoorlog goeddeels vernietigde Aarde, ziet hij er vreemd, zelfs sinister uit, maar voor vrouwen is hij aantrekkelijk!
Op zijn beurt vindt Scully Aarde merkwaardig. Na de wapenstilstand, nodig geworden door gebrek aan radioactief materiaal, worden de Verenigde Staten, nog maar voor een deel bewoonbaar, overheerst door Texas. Eigenlijk zijn er geen Verenigde Staten meer, is er alleen Groot Texas. En Groot Texas vereist grote Texanen. Daarvoor zorgen hormonen en de Groot-Texanen heersen over Mexicaanse slaven, die wrokken over hun lot en rijp zijn voor revolutie.
Voor hen is Scully een symbool, een talisman en leider. Voor Scully zijn de Mexies een Zaak en dank zij hun bijgelovige vrees komt zijn ijdelheid als acteur zijn menselijke neigingen te hulp. Dit brengt hem er toe de rol op zich te nemen, die zij hem toevertrouwen. Er zijn trouwens vrouwen in het spel, Scully's specialiteit!
Fritz Leiber heeft zijn satirische fantasie laten spelen met een onmogelijke toekomst. Het resultaat is een bijzonder interessante karikatuur, waarin we niettemin flarden van onze eigen samenleving terugvinden.
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: A spectre is haunting Texas
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-6221-411-8
Uitgever: Scala
In de macht van morgen
De twee uiteindelijk geformeerde legers leveren onophoudelijk strijd met elkaar in verleden, heden en toekomst. Beider doel: de geschiedenis in eigen voordeel veranderen. Hoe die oorlog is begonnen weet niemand, en het einde is nog lang niet in zicht: strijden is een dagelijkse bezigheid geworden.

Het plotseling afgesneden worden van tijd en ruimte van een aantal mannelijke en vrouwelijke soldaten leidt echter tot een situatie waarin de onderlinge vijandigheid steeds sterker wordt. De gebeurtenissen volgen elkaar dan snel op en leiden naar een climax die geen oplossing schijnt te bieden...

Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: The big time
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-283-0364-2
Uitgever: Born


Tijdruimte voor springers
Fritz Leiber is in Nederland vooral bekend door De Zwerver en zijn magische serie over de schelmse helden Fafhrd en de Grijze Muizer (de Zwaarden Reeks), maar hij heeft nog veel meer geschreven. Van het vijftiental romans dat hij in ruim dertig jaar produceerde, zijn er enkele in de hoogste regionen van de science fiction en de fantasy beland, maar zijn verhalen zijn zeker niet minder vermaard bij kenners van de SF en aanverwante gebieden. In dit eerste royale overzicht zijn 19 proeven van Leibers korte werk verzameld, waaronder enkele heel bekende. Niets hiervan is eerder in het Nederlands vertaald.

Tijdruimte voor springers bevat de volgende verhalen:

 1. Aardig meisje met vijf echtgenoten - Nice girl with five husbands
 2. Binnenkort in dit theater - Coming attraction
 3. Boodschappendienst - Answering service
 4. Eerlijke nieuwe wereld - America the beautiful
 5. Een emmer lucht - A pail of air
 6. De geheime liederen - The secret songs
 7. Laat de botten rollen - Gonna roll the bones
 8. De laatste brief - The last letter
 9. De maan is groen - The moon is green
 10. De man die vriendschap sloot met electriciteit - The man who made friends with electricity
 11. Mariana - Mariana
 12. Het meisje met de hongerige ogen - The girl with the hungry eyes
 13. Natte droom - Pipe dream
 14. Rookspook - Smoke ghost
 15. Het schepsel uit de Cleveland Diepten - The creature from Cleveland Depths
 16. Tijdruimte voor springers - Space-time for springers
 17. Tijdstrijder - Time fighter
 18. Vrom-tikke-tikke-tom-ta-tie - Rump-titty-titty-tum-tah-tee
 19. De wintervliegen - The winter flies
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: The secret songs (deels)
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-290-0833-4
Uitgever: Meulenhoff
Verzamel, duisternis!
Verzamel, duisternis! is de kreet van de oppositie als een ieder in Megatheopolis, een stad naar middeleeuws voorbeeld, siddert onder het schrikbewind van de Grote God en zijn trawanten, de priesters.
Broeder Jarles, priester van de Allerbuitenste Cirkel, zet zijn ongenoegen met de gang van zaken in daden om, maar moet alras vluchten om zich het vege lijf te redden. Toch zijn er gelijkdenkenden die, ofschoon niemand precies weet wie het zijn, op inventieve wijze aan de ondergang van de godheid werken.
Zo nu en dan gebeuren er vreemde dingen in Megatheopolis: onkwetsbare wolven wagen zich tot in de buitenwijken, bewegende huizen slokken priesters op om hen even later weer uit te spuwen, een ordedienst in de kathedraal wordt wreed verstoord...
Maar als de Zwarte Man ten tonele verschijnt, wordt het ernst en klinkt de geheimzinnige kreet steeds luider: Verzamel, duisternis!
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: Gather, darkness!
Eerste uitgave: 1943
ISBN/EAN: 90-283-0523-8
Uitgever: Born

De Zwaarden Reeks / Fafhrd and Gray MouserZwaarden en duivelskunst
Fafhrd, een jonge barbaar van de Sneeuwclan en een meester met het zwaard, vlucht halsoverkop van zijn stam om zich het vege lijf te redden. Samen met zijn vriendin Vlana belandt hij in de stad Lankhmar, alwaar hij een onverwachte ontmoeting krijgt met de Grijze Muizer, leerling-tovenaar in de witte magie, wiens leermeester vermoord is door een woeste edelman.
Noodgedwongen zoekt Grijze Muizer zijn toevlucht tot de zwarte magie om levend te ontkomen, mét de dochter van de adellijke schurk: Ivrian. Ook zij trekken naar legendarisch Lankhmar...
Zo ontstaat het fameuze bondgenootschap van de twee dodelijkste avonturiers van Lankhmar, waar heel Remmin voor leert sidderen...
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: Swords and deviltry
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-290-0239-5
Uitgever: Meulenhoff
Zwaarden tegen de dood
Wat doen twee avontuurlijke schelmen als zij hun eerste liefdes verloren hebben en de wereld grauw lijkt?
Zij gaan op zoek naar nieuwe avonturen - naar onbekende werelddelen met moordlustige afgodsbergen en geheime torens vol schatten; zij ontmoeten andere vaardige zwaardvechters en boos-sluwe schurken, bizarre beesten en astrale monsters, venijnige geraamtes, grenzeloos machtige magiërs, alsmede verukkelijke meisjes in overvloed, van wie sommigen grote wijsheid bezitten.
Fafhrd, de jonge barbaar en de Grijze Muizer, gesjeesd leerling-magiër, verkennen iedere uithoek van Remmin, reizen over, onder en door de grote zeeën - hongerig op zoek naar alles wat fortuin of vergetelheid belooft...
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: Swords against death
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-290-0140-2
Uitgever: Meulenhoff
Zwaarden in de mist
Het leven van avonturiers en straatschenders kronkelt zich dikwerf in grillige en ongezonde bochten, en voert hen in oorlogen, wedstrijden met sluwe magiërs en doemvolle ontmoetingen met verrukkelijke tovenaressen.
Doch niemand had kunnen voorspellen welk noodlot Fafhrd en de Grijze Muizer uit de sloppen en stegen vna luisterrijk Lankhmar lokte naar een griezelig avontuur langs de kusten van Remmins Binnenzee, en ten slotte zelfs door een onzichtbare poort naar een heel andere wereld...
Niemand had kunnen voorzien in welke wanhopige gevechten met wezens van vleesgeworden kwaad, in welke gevaarvolle vallen van verfoeilijke goden Fafhrd en de Grijze Muizer verzeild zouden raken op zoek naar het vluchtige Mistkasteel!
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: Swords in the mist
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-290-0490-8
Uitgever: Meulenhoff
Zwaarden tegen magiërs
In de barre Koude Woestenij van Remmin rijst de onoverwinnelijke berg genaamd Sterhelling op. Het gerucht ging dat men op de toppen ervan demonen en boze goden kon vinden, en, vanzelfsprekend, ook fabelachtige schatten. Dus natuurlijk, toen Fafhrd en de Grijze Muizer ervan hoorden...
En, alsof één zo'n uitputtend avontuur niet al rijkelijk voldoende is voor twee simpele stervelingen, verplicht het tweetal zich ook nog tot onderaardse diensten in het door doodsangst gekwelde koninkrijk Quarmall-Onder-de-Bergen, broedplaats van oeroudste en allerbooste magiën. Daar leren zij tot schaad en schand dat, vaker dan niet, het geen schatten zijn die aan het eind van een queeste blinken, doch verraad!
Toch weten onze koene dapperen de dodendans te ontspringen, zodat ze welgemoed met frisse heldenmoed kunnen beginnen aan nieuwe dolsrieste, allerplezierigste en ook gruwzame avonturen!
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: Swords against wizardy
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-290-0843-1
Uitgever: Meulenhoff
De zwaarden van Lankhmar
Fafhrd was een enorme barbaar uit de ijzige Noordlanden. Zijn wapen was het slagzwaard Grijsstaf, zijn schutspatroon de gevreesde tovenaar Ningauble met de Zeven Ogen. De Grijze Muizer was een kleine, lenige man geheel in grijs gehuld. Hij droeg zowel rapier als dolk, Katsklauw en Scalpel geheten, en werd bijgestaan (af en toe) door de geduchte magi?r Sheelba van het Oogloze Gezicht.
In Lnakhmar gingen zij door voor schelemen, rapalje, rabauwen, beurzensnijders, drinkebroeders en hoerenlopers. En dat waren ze. En ook de beste vechtersbazen in gans Remmin voor wie iedereen sidderde. Geen wonder dus dat Glipkerio Kistomerees, sybaritisch Overheer van de enige beschaafde stad ter wereld, legendarisch Lankhmar, ze huurt om een kostbare zending aan een naburig monarch te bewaken.
Onze helden verheugen zich dit keer dan ook op een luie tijd van zwelgen en brassen - maar dan gaan de Mingolezen, een tweekoppige draak en een heir van transparante woestelingen zich ermee bemoeien. Zouden onze helden dit stuitend geweld nog overleven? Zo niet, dan was dit het laatste boek over het onverschrokken koppel!
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: The swords of Lankhmar
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-290-0506-8
Uitgever: Meulenhoff


Zwaarden en ijsmagie
Fafhrd was een rossige barbaar uit de bevroren Noordlanden. Zijn wapen was het alom geduchte slagzwaard Grijsstaf, zijn schutspatroon de losbandige tovenaar Ningauble met de Zeven Ogen. De Grijze Muizer was een kleine, lenige man geheel in grijs gehuld. Hij droeg zowel rapier als dolk, Katsklauw en Scalpel geheten, en werd bijgestaan (soms) door de onverbiddelijke magiër Sheeba van het Oogloze Gezicht.

In Lankhmar, het enige beschaafde land op weids Remmin, gingen zij door voor drinkebroers, rabauwen, rapalje, dieven, ploerten en hoerenlopers. En dat waren ze. En ook de vaardigste vechtersbazen van gans Remmin voor wie iedereen sidderde. Geen wonder dus dat onze helden wederom tal van vreeswekkende woelingen te wachten staan. Keer op keer worden zij vuig belaagd door zwartst gebroed, aanbiddelijkste deernen en verongelijkte goden terwijl zij een ijselijke queeste over Remmin ondernemen, ademloos op de rappe hielen gezeten door die magere hein met de zeis, die op Remmin gewetens- en fantasievol zijn droeve plicht vervult: de Dood.

Zwaarden en ijsmagie bevat 8 korte verhalen:

 1. De droefenis van de beul - The sadness of the executioner
 2. De schoonheid en de beesten - Beauty and the beasts
 3. Gevangen in het Schimmenland - Trapped in the Shadowland
 4. Het aas - The bait
 5. Onder de duimen der goden - Under the thumbs of the gods
 6. Gevangen in de zee van sterren - Trapped in the sea of stars
 7. De Vorstmonstreem - The Frost Monstreme
 8. Rijmeiland - Rime Isle
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: Swords and ice magic
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-290-0937-3
Uitgever: Meulenhoff
Zwaarden in de schemering
Fafhrd, de rossige barbaar, de reus met zijn zucht naar beschaving, en zijn onafscheidelijke metgezel, de geslepen Grijze Muizer, gesjeesd leerling-magiër, gaan in deze epiloog van de Zwaarden-reeks als vanouds aan de slag.

In Zwaarden in de schemering staan onze helden opnieuw tal van angstaanjagende woelingen te wachten. Keer op keer vuil belaagd door het zwartst gebroed dat zich zowel in stoffelijke als in minder vaste vorm manifesteert, aanbeden en verguisd door de schoonste deernen en ademloos op de hielen gezeten door de ook op Remmin rondwarende man met de zeis, zo koerst het heldenduo gewetens- en fantasievol af op de laatste schemering...

Zwaarden in de schemering bevat 4 korte verhalen:

 1. Zeemagie - Sea Magic
 2. De Meerminnares - The Mer She
 3. De vloek van de kleinigheidjes en de sterren - The curse of the small and the stars
 4. De Muizer gaat ondergronds - The Mouser goes below
Schrijver: Fritz Leiber
Oorspronkelijke titel: The knight and knave of swords
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-290-4146-3
Uitgever: Meulenhoff