Boekenplank:
Kies
 • Home
 • A
 • Campbell Armstrong

Boeken van Campbell Armstrong

Meer over Campbell Armstrong

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Website: Campbell Armstrong


Overzicht

 • Dienaren van de nacht - Agents of darkness
 • Hersenbrand - Brainfire
 • Het witte licht - White light
 • Mambo - Mambo

Dubbel uitgegeven titels

 • Vuurdans - zie Hitte

Jig / Carlotta

 1. Jig - Jig
 2. ZigZag - Jigsaw
 3. Hitte - Heat

Lou Perlman

 1. Het vagevuur - The bad fire
 2. De laatste duisternis - The last darkness

Non-Fictie

 • Ik hoop dat je een goed leven krijgt - I hope you have a good life
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtDienaren van de nacht
De directeur van de CIA is aan kanker gestorven. Twee mannen worden op de Filippijnen vermoord, waaronder een medewerker van de CIA. Charly Galloway is een wegens drankverslaving geschorste politieman in Los Angeles. Zijn Filippijnse huishoudster wordt op gruwelijke wijze vermoord.
Ondanks het verbod zijn functie uit te oefenen, begint Galloway te graven in het moeras van geheimen dat de dood van zijn huishoudster omringt, en raakt al gauw verzeild in een meedogenloos en dodelijk spel van wraak en politieke intriges.
Al gauw beseft Galloway dat hij als enig niet belanghebbende de man is die verder bloedvergieten kan voorkomen. Maar niet zonder gevaar voor eigen leven, een leven dat hij juist weer de moeite waard begon te vinden...
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: Agents of darkness
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-274-3143-4
Uitgever: Spectrum
Hersenbrand
De Amerikaan John Rayner wordt verteerd door verdriet, woede en angst. Zijn broer, een invloedrijke diplomaat, is op mysterieuze wijze om het leven gekomen. Sommigen zeggen dat het zelfmoord was, maar Rayner vermoedt dat er meer achter zit.
De Russische arts, de professor, de politicus, de KGB-man, de president van de Verenigde Staten, en de aan een rolstoel gekluisterde oude vrouw: allen maken zij deel uit van een wereldwijd komplot waarbij moord, marteling en manipulatie nog maar een deel zijn van een gruwelijke nachtmerrie.
Naarmate John Rayner dichter bij de waarheid komt over de dood van zijn broer, raakt ook hij verstrikt in dit web van terreur en verraad. En met een schok komt hij tot het besef dat hij te maken heeft met een 'mediamieke moordenaar' aan wiens duistere krachten nergens ter wereld van te ontsnappen...
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: Brainfire
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-274-2468-3
Uitgever: Spectrum
Het witte licht
In de USSR groeit het verzet tegen de Perestrojka-politiek van partijsecretaris Michail Gorbatsjov. De oude garde van politici en militairen ziet met lede ogen een eind komen aan het tijdperk van ongebreidelde macht en privileges.
Onder leiding van een oud KGB-man wordt een komplot gesmeed om Gorbatsjov en zijn "kliek van nieuwlichters" ten val te brengen en een nieuw Brezjneviaans tijdperk te vestigen.
Daartoe wordt een groep Estlandse vrijheidsstrijders misleid. Want de macht van Gorbatsjov is te groot om direct frontaal te bestrijden. Het verzet zou aangewakkerd moeten worden vanuit de satellietlanden, gevoed door die talloze Oost-europeanen die hun moederland zijn ontvlucht: naar Amerika, naar Groot-Brittanië.
Wanneer in de Schotse hoofdstad Edinburgh, onder de ogen van de Engelse rechercheur Frank Pagan, de man die eerder Jig te grazen nam, de Russische overloper Romanenko wordt neergeschoten, is dat het begin van een spannend en beklemmend spionageverhaal dat merkwaardigerwijze om een oud Estlands, onbegrijpelijk gedicht draait. De inzet van een gigantische operatie, codenaam Het Witte Licht.
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: White light
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-274-2190-0
Uitgever: Spectrum
Mambo
Frank Pagan van Scotland Yard's terreurbestrijdingsdienst heeft de opdracht om de genadeloze Westduitse superterrorist Gunther Ruhr, bekend als De Klauw, naar een maximaal beveiligde gevangenis te escorteren - een gevangenis die Ruhr echter nooit zal binnengaan.
Want binnen enkele gewelddadige seconden wordt Ruhr bevrijd. En ligt Pagan levensgevaarlijk gewond op straat.
Wanneer Pagan onder hevige pijnen in het ziekenhuis bijkomt, kan niets of niemand hem beletten de jacht op Ruhr in te zetten om hem zijn gerechte straf te laten ondergaan.
Dit brengt hem in een duister en geheimzinnig komplot van onvoorstelbare proporties - een angstaanjagend schimmenspel waarbij de Sovjet-unie, de Verenigde Staten en Cubaanse contrarevolutionairen zijn betrokken, maar ook een kartel van meedogenloze geldhandelaren en grootindustriëlen over de hele wereld.
Deze ongekende en zeer geheime machtsconcentratie heeft maar één gruwelijk en angstaanjagend oogmerk: een doel dat alleen maar bereikt kan worden met de dodelijke expertise van Gunther Ruhr...
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: Mambo
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-274-2745-3
Uitgever: Spectrum

Dubbel uitgegeven titelsVuurdans
Zie voor de beschrijving van dit boek: Hitte.
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: zie Hitte
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-274-5174-5
Uitgever: Spectrum

Jig / CarlottaJig
Jig is de meest koelbloedige en gevreesde huurmoordenaar ter wereld. Hij slaat toe en verdwijnt.
Frank Pagan, agent van de Britse terreurbestrijding, zit Jig op de hielen wanneer deze opduikt in New York om tien miljoen dollar die van de IRA zijn gestolen boven water te krijgen.
Ineens duikt in Jigs schaduw een andere dodelijke dreiging op die een explosie van geweld ontketent en die de moordenaar en zijn jager dwingt een wanhopig verbond te sluiten...
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: Jig
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-274-2350-4
Uitgever: Spectrum
ZigZag
Op een koude winterochtend explodeert een bom in een overvolle trein in de Londense metro. Meer dan honderd mensen komen om het leven. Niemand eist de verantwoordelijkheid van de aanslag op. Wie heeft de explosieven geplaatst? En waarom?
Een paar uur na de aanslag wordt in Mayfair een jonge prostitueé vermoord. Een raadselachtige, met bloed geschreven boodschap wordt in haar kamer achtergelaten. Die boodschap is gericht aan Frank Pagan, specialist in terrorismebestrijding, die na een machtsstrijd bij Scotland Yard op een zijspoor is gezet. Maar nu wordt hij teruggehaald om de meest angstaanjagende zaak uit zijn carrière te onderzoeken.
Pagan heeft nog steeds niets dan minachting voor zijn superieuren en lapt de regels aan zijn laars. Hij volgt zijn instinct en raakt betrokken in een steeds moeilijker te doorgronden raadsel dat in gruwelijkheid niet onderdoet voor de bomaanslag.
Daarbij komt hij tegenover twee oude bekenden te staan.
De eerste is de gestoorde terroriste Carlotta, een vrouw wier bloeddorst slechts wordt geëvenaard door Pagans drang naar rechtvaardigheid.
De tweede is Jig, zijn beruchte tegenspeler van weleer, wiens dood nieuwe kwade geesten lijkt te hebben opgeroepen.
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: Jigsaw
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-274-4344-0
Uitgever: Spectrum
Hitte
Met geweld wordt in het leven van Frank Pagan, special agent bij Scotland Yard, binnengedrongen. Hij wordt geobserveerd en kan zich niet meer onopgemerkt bewegen.
Maar niet alleen zijn fysieke veiligheid staat op het spel. Zijn dromen en al zijn doorwaakte momenten zijn gevuld met intense, obsessieve gedachten aan de dodelijk verleidelijke terroriste Carlotta.
In een dodelijk kat-en-muis-spel is het Pagan die steeds één pas achterloopt op Carlotta, tot de dag aanbreekt waarop de fatale onmoeting met zijn tegenstandster plaatsvindt...
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Vuurdans.
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: Heat
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-866-9023-8
Uitgever: UMCO

Lou PerlmanHet vagevuur
Eddie Mallon komt thuis als zijn vader Jackie is vermoord. Eddie was nog een kind toen zijn familie in tweeën scheurde. Zijn moeder nam hem mee naar de Verenigde Staten; zijn zus Joyce bleef in Glasgow bij haar vader, de charmante, maar wrede Jackie Mallon.
De muur die de plaatselijke politie optrekt rond het onderzoek dat wordt geleid door rechercheur Lou Perlman, maakt dat Eddie zijn eigen weg gaat.
Eddie komt terecht in een draaikolk van geheimen uit zowel het verleden als het heden. En hij ontdekt dat het vagevuur, de plaats waar kinderen naartoe gaan als ze een zonde begaan, nooit dooft. Ook niet na al die jaren.
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: The bad fire
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-866-9008-4
Uitgever: UMCO
De laatste duisternis
Het is winter in Glasgow. Vriesregens, natte sneeuw, en hagel die bijt als scholen piranha's. In deze stad van ijzig plaveisel en kerstdecoraties waarop poolwinden inbeuken, wordt het lichaam van een buitengewoon goedgeklede man gevonden, hangend aan de draagbalken van een spoorbrug...
De zaak wordt onderzocht door Lou Perlman, een detective die over een goed pak zegt: 'maakt niet uit, als het maar past'.
Perlman voelt dat het hier geen zelfmoord betreft. En wanneer de doden elkaar opvolgen neemt de jacht op de moordenaar hem mee naar een plek van bedrog en hebzucht - een wereld van oude loyaliteiten die dodelijk zijn als ze gewekt worden.
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: The last darkness
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-866-9009-2
Uitgever: UMCO

Non-FictieIk hoop dat je een goed leven krijgt
Campbell Armstrong ontmoette zijn eerste vrouw Eileen in Glasgow toen ze beiden nog jong waren. Zij was joods, de enige dochter van een Orthodoxe familie. Toen ze trouwden, liet Eileen Campbell een litteken op haar buik zien - het resultaat van een geboorte via een keizersnede op haar zeventiende. De baby was ter adoptie aangeboden in Yorkshire terwijl Eileen haar leven in Glasgow voortzette.
Het koppel kreeg vervolgens drie zonen en verhuisde naar de Verenigde Staten waar Campbell een academische carrière maakte. Hij was overigens ook een dronkaard, een druggebruiker en een agressieve partner. Hoewel hun huwelijk mislukte, bleven zij goede vrienden.
Jaren later, toen Armstrong hertrouwd en naar Ierland verhuisd was, kreeg zijn zoon een telefoontje van Eileen: ze had kanker en was stervende. De familie vloog naar de Verenigde Staten om haar te zien. Tegelijkertijd, ver weg in Yorkshire, probeerde een 40-jarige vrouw haar moeder op te sporen. Zij was Barbara - haar moeder Eileen. Na veel haperingen ontmoeten beiden elkaar en wordt de vreselijke waarheid onthult dat ook Barbara kanker heeft.
Wat de twee vrouwen erdoor sleept zijn hun opmerkelijke, positieve persoonlijkheden en boven alles blijvende liefde en integriteit. Ik hoop dat je een goed leven krijgt is een unieke biografie, meeslepend, vol openhartige zelfkennis en, uiteindelijk, ongelofelijk positief.
Schrijver: Campbell Armstrong
Oorspronkelijke titel: I hope you have a good life
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 978-90-8669-014-5
Uitgever: Strengholt