Boekenplank:
Kies

Boeken van Poul Anderson


Overzicht

 • Avontuur in het verleden - Guardians of time
 • De gevangenen van Atlantis - The dancer from Atlantis
 • De lange thuisreis - The long way home
 • Duivelswereld - Satan's world
 • Een gok om drie werelden - Three worlds to conquer
 • Gevecht met de goden - World without stars
 • Het driekantige wiel - The trouble twisters
 • Het gebroken zwaard - The broken sword
 • Komt tijd... - There will be time
 • Kruistocht in de ruimte - The high crusade
 • Met koningen geen vrede - No truce with kings
 • Metamorfose - A stone in heaven
 • Na de derde wereldoorlog - Twilight world
 • Operatie Chaos - Operation Chaos
 • Tunnels door de tijd - The corridors of time
 • Van de aarde verbannen - Orbit unlimited
 • Vlaag van verstand - Brainwave
 • Vossenjacht - The star fox

Dubbel uitgegeven titels

 • Geen plaats meer op aarde - zie Van de aarde verbannen
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtAvontuur in het verleden
Dit avontuur in het verleden - of liever deze avonturen, want dit boek bevat vier afzonderlijke, zij het nauw met elkaar verbonden verhalen - kon Manse Everard alleen beleven dank zij die wonderbaarlijke uitvinding die in de verre toekomst gedaan zal worden: tijdreizen.
Misschien is de loutere mogelijkheid van het begrip tijdreizen voor sommigen moeilijk te accepteren - hoewel, zelfs H.G. Wells speelde er al mee -, maar eenmaal aanvaard, opent ze onvermoede perspectieven voor de SF-schrijver en voor de lezer. Het moet erkend worden dat Poul Anderson erin geslaagd is op dit stramien een viertal uiterst originele en boeiende verhalen te borduren, die, en dat is wellicht zijn grootste verdienste, eigenlijk ook volkomen acceptabel zijn.
Een aantrekkelijke, onschuldig uitziende personeelsadvertentie is voor Manse Everard het begin van een opwindende carrière bij de tijdpatrouille, die ervoor zorgen moet dat niet op onverantwoorde wijze in de geschiedenis wordt ingegrepen. Maar opwindender dan Everards avonturen is wellicht voor de lezer de gedachte waartoe dit boek aanleiding geeft: Als... áls ooit op een bepaald moment in de toekomst een tijdpatrouille in het leven geroepen gaat worden... dan functioneert ze nu...
Avontuur in het verleden bevat de volgende verhalen:
 1. De tijdpatrouille - The time patrol
 2. Het koningschap vraagt moed - Brave to be a king
 3. De enige mogelijkheid - The only game in town
 4. Delenta est - Delenta est
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: Guardians of time
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 90-274-1676-1
Uitgever: Spectrum
De gevangenen van Atlantis
Vier vreemden, uit volkomen verschillende tijden en werelden, door een toeval samengebracht, op reis naar het legendarische Atlantis!

Het ene moment staat Duncan Reid 's nachts alleen op het dek van een passagiersschip - het volgende ogenblik staat hij vierendertig eeuwen terug in een kale, droge vlakte... samen met drie lotgenoten. Een middeleeuwse Rus, een Hun van vóór de Grote Volksverhuizing en Erissa, de vrouw die afkomstig moet zijn van Atlantis.

Hoe komt ieder terug in zijn eigen tijd? Ligt de sleutel van het geheim inderdaad op Atlantis? Zo begint het viertal de gevaarvolle reis naar het legendarische Atlantis...

Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: The dancer from Atlantis
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-283-0311-1
Uitgever: Born
De lange thuisreis
Het ruimteschip flitste uit de superversnelling en hing in een duisternis die schitterde van sterren. Een ogenblik was het stil, toen: waar is de zon...?
Een interstellair onderzoekschip keert op aarde terug na een reis van enkele duizenden jaren in de toekomst en brengt een intelligente levensvorm mee, hetgeen een desastreuze oorlog lijkt te ontketenen.
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: The long way home
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-308-0277-4
Uitgever: Ridderhof
Duivelswereld
Kapitein David Falkayn onderzoekt de mogelijkheid om een planeet te exploreren die enorme winsten zou kunnen opleveren voor zijn opdrachtgevers. Maar hij merkt al gauw dat dit de moeilijkste opdracht van zijn leven is...
De planeet waar het om gaat belooft aan iedere vreemdeling niets dan vernietiging...
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: Satan's world
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-283-0361-8
Uitgever: Born
Een gok om drie werelden
Een muitend Aards oorlogsruimteschip, voorzien van de allermodernste vernietigingswapens, terroriseert zowel de Aarde als de gekoloniseerde planeet Ganymedes.
Ruimtepiloot Mark Frazer lijkt ondanks zijn ervaring geen partij voor deze machtige tegenstander. Toch stort hij zich fel en verbeten in een schijnbaar uitzichtloos guerrillagevecht tegen onderdrukking en machtswellust. Nauwelijks is hij de strijd met de overmachtige vijand aangegaan of er komt een noodkreet van het verre Jupiter. Daar roept zijn intelligente, centaur-achtige vriend Theor zijn hulp in om een invasie van gruwelijke wezens het hoofd te bieden.
Deze dubbele taak is één man te veel en de strijd lijkt bij voorbaat op beide fronten verloren. Langzaam en met beklemmende zekerheid dringt het tot Mark Frazer door dat het lot van drie werelden in zijn handen ligt. En hij aarzelt wanneer hij beseft dat alleen een snelle, roekeloze zelfmoordactie de problemen op kan lossen. Maar zijn aarzeling is van korte duur. Hij besluit de gok te wagen, een gok om drie werelden...
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: Three worlds to conquer
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-100-3659-6
Uitgever: Elsevier


Gevecht met de goden
Twee soorten intelligente wezens leven op een wereld in een uithoek van het heelal: de goddelijke Ai Chun en de door hun als willoze werktuigen gebruikte Niao.
Op deze wereld betekent de noodlanding van het ruimteschip Meteoor niets minder dan een godslastering; de machtige Ai Chun willen niet geloven dat er in het heelal nog andere werelden bestaan, laat staan andere levende wezens, en de onfortuinlijke ruimtevaarders raken betrokken in een strijd op leven en dood!
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: World without stars
Eerste uitgave: 1966
Uitgever: Born
Het driekantige wiel
Het beschadigde schip van Falkayn is gestrand op Larsum, een primitieve planeet, die in een kille, verloren uithoek van het heelal om de rode duivelsster Gilrigor wentelt. Het plaatselijke voedsel is voor de bemanning puur vergif, de eigen voorraden zijn bijna uitgeput en de beestachtige autochtonen, die volgens onwrikbare, starre patronen leven, trekken zich geen zier aan van hun netelige situatie!
De wanhoop nabij trekt Falkayn er in zijn eentje op uit om de onderdelen te gaan halen, terwijl Meester Schuster de zekerheden van het arrogante Huis der Astrologen probeert te ondergraven door de briljantste geleerden met een schokkende visie op het heelal te laten kennismaken.
Maar de wrede, sinistere priesterklasse organiseert een meedogenloze klopjacht op de nietsvermoedende Falkayn; hij heeft het meest heilige van alle heilige voorwerpen ontwijd - het wiel...
Het driekantige wiel bevat de volgende verhalen:
 1. Agent van Aarde - The trouble twisters
 2. Het driekantige wiel - The three-corndered wheel
 3. Een onzichtbare zon - A sun invisible
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: The trouble twisters
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-6317-611-2
Uitgever: Gradivus
Het gebroken zwaard
Orm, afstammeling van Vikingen, vestigt zich in Engeland en haalt zich meteen de wraak van een heks op de hals. Zich niet bewust van de vloek die over hem werd uitgesproken, huwt hij de Engelse schone Aelfrida. De zoon die uit dit huwelijk wordt geboren, kan niet worden gedoopt omdat Orm in een vlaag van woede de priester wegstuurt.
Imric, hertog der elfen, wordt ervan in kennis gesteld dat een mensenkind ongedoopt is gebleven. Met een gevangen genomen waanzinnige trollenvrouw maakt hij een wisselkind, dat hij verruilt voor het mensenkind. Deze telg, door de elfen Skafloc genoemd, groeit voorspoedig op in het elfenrijk en maakt kennis met hun bijzondere talenten, hun gebruiken en hun magie.
Het wisselkind - half elf, half trol - door zijn ouders Valgard genoemd, groeit op tot een wrede norse knaap, een bloeddorstig jager en een gevreesd berseker. Een confrontatie kan niet uitblijven...
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: The broken sword
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: 90-290-4682-1
Uitgever: Meulenhoff
Komt tijd...
Als kleine jongen al ontdekt Jack Having dat hij slechts door het te willen voor- en achteruit in de tijd kan reizen. Ouder wordend ontdekt hij een dictatoriale, racistische samenzwering van medetijdreizigers die de toekomst van de mensheid dreigt te stagneren.
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: There will be time
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-283-0411-8
Uitgever: Born
Kruistocht in de ruimte
In het jaar 1345 brengt Rogier de Tourneville, een jonge Engelse ridder, een legertje op de been om zijn koning bij te staan in de strijd tegen de Fransen. Plotseling komt er een ruimteschip uit de hemel vallen. Natuurlijk moet de bemanning van dit schip het in een man-tegen-man-gevecht afleggen tegen de heldhaftige Engelsen; alle vreemde blauwgezichten worden zonder pardon in de pan gehakt. Allen, op één na.
Die overgebleven blauwgezicht moet dienst doen als piloot, want Sir Roger heeft grootse plannen. Nadat hij zich met zijn leger en met de ganse bevolking van zijn kasteel, met paarden, varkens en kippen heeft ingescheept, wil hij met behulp van het ontzagwekkende schip de oorlog tegen Frankrijk beslechten, en in één moeite door de Moren een lesje leren in een roemvolle kruistocht.
Maar de blauwgezicht blijkt een verrader; als het schip van de grond is, kiest het een heel andere koers...
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: The high crusade
Eerste uitgave: 1960
Uitgever: Born


Met koningen geen vrede
Met koningen geen vrede bevat de volgende verhalen:

 1. Met koningen geen vrede - No truce with kings
 2. Recht en genade - The sharing of flesh
 3. Koningin van lucht en duisternis - The queen of air and darkness
 4. Bokkenzang - Goat song
 5. De man die te vroeg kwam - The man who came early
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: No truce with kings
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-6317-972-3
Uitgever: Gradivus
Metamorfose
In Metamorfose bereikt de carrière van Dominic Flandry zijn hoogtepunt. Vanaf het begin heeft Flandry beetje bij beetje van zijn ziel verkocht, in de hoop de afschuwelijk lange nacht van de dreigende Galactisch Barbaristische overheersing af te wenden.
Nu, met zijn persoonlijke lange duisternis in het vooruitzicht, krijgt Flandry zijn laatste kans op liefde en eer in een universum waarvan hij het bestaan van noch het een, noch het ander voor mogelijk had gehouden.
Met de hooghartige, pessimistische en eerlijke Terraanse agent Dominic Flandry heeft Poul Anderson een figuur geschapen die hij sinds 1951, toen de eerste korte aflevering van de 'Technic History' verscheen, steeds verder heeft uitgewerkt.
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: A stone in heaven
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-6317-632-5
Uitgever: Gradivus
Na de derde wereldoorlog
Na de derde wereldoorlog begint wanneer de Aarde na de derde wereldoorlog grotendeels is verwoest. Overal ruines, hongersnood, wildernis. Het ergste is evenwel dat er (door de radioactiviteit) zoveel abnormale kinderen worden geboren.
Eén van die kinderen is Alaric Wayne en zijn avonturen vormen de hoofdschotel van deze boeiende roman.
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: Twilight world
Eerste uitgave: 1961
Uitgever: Spectrum
Operatie Chaos
Magie, satanisme en occultisme bepalen de sfeer.
Plaats van handeling: een parallelle wereld.
Hoofdpersonen: een weerwolfman en zijn vrouw, chef-heks van professie.
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: Operation Chaos
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-274-0674-X
Uitgever: Spectrum
Tunnels door de tijd
Wie is de beeldschone Storm Darroway? En wat verwacht zij van Malcolm Lockridge?
Het zijn vragen die de zojuist uit de gevangenis ontslagen Lockridge nauwelijks interesseren. Voor hem is zij immers in de eerste plaats een redder in hoge nood en al spoedig daarna - en onder wat voor onvermoede omstandigheden! - zijn minnares.
Toch zijn er mensen die haar met andere ogen bezien. De Tenil Orugaray noemen haar vol ontzag 'De Storm'. Anderen zien haar als de onsterfelijke godin die leven schenkt. Voor Brann en zijn gardisten is zij onmiskenbaar een misdadige avonturierster, een meedogenloze vijand die even meedogenloos vernietigt dient te worden.
Samen met deze raadselachtige vrouw betreedt Lockridge de tunnels van de tijd, een web van tijdlijnen dat toegang geeft tot verleden, heden en toekomst. Daar, tijdens de talrijke, gevaarvolle zwerftochten die het uiterste van zijn geest en lichaam vergen, leert hij vele aspecten van haar wezen kennen. Maar helemaal doorgronden kan hij haar nooit.
Bovendien woedt rondom hem een oorlog waarin hem, zo blijkt al spoedig, een belangrijke rol is toebedeeld. Een oorlog ook die hem dwingt een keuze te maken: voor of tegen Storm. Een keuze die niet alleen voor hem, maar ook voor de toekomst van onpeilbaar groot belang is...
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: The corridors of time
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-100-2510-1
Uitgever: Elsevier


Van de aarde verbannen
Op de verpauperde, overvolle Aarde liggen ruimteschepen te roesten. Een dictatoriaal regime heeft de mensheid in een onverbrekelijke greep genomen.
Toch zijn er andersdenkenden; mensen die hun kritiek in daden durven om te zetten; een kleine vastberaden groep die verbeten om haar vrijheid strijdt. Als zij onverwacht de kans krijgen de ruimte in te trekken, grijpen ze deze kans met beiden handen aan.
Onder leiding van de fanatieke, doorgewinterde ruimtevaarder Joshua Coffin vormt zich een groep kolonisten in de dop, die de nauwelijks verkende planeet Rustum als eindbestemming van hun reis kiezen. Maar nog voor de reis is voltooid, steken venijnige moeilijkheden de kop op; verraad is hierbij niet uitgesloten.
Wanneer zij eenmaal op Rustum zijn geland, onderneemt de genadeloze natuur van deze barre planeet een aanhoudende stormloop op de vreemde indringers. Als verraad en felle haat daarna de overhand krijgen, dreigt de planeet een slagveld te worden voor de Aardse kolonisten. Chaos dreigt. De kolonie lijkt ten dode opgeschreven...
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Geen plaats meer op aarde.
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: Orbit unlimited
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-10-03344-9
Uitgever: Elsevier
Vlaag van verstand
Een vlaag van verstand overspoelt de Aarde en haar bewoners. Een IQ van 500 is iets heel gewoons, een debiel krijgt het verstand van een vroegere intellectueel. Wat gaat er veranderen op Aarde? Alles.
Chaos. Wanhoop. Waanzin. En nieuwe wijsheid?
Klaar of niet, de mensheid is op weg naar een ongekende, overweldigende verstandspiek. Een nieuwe tijd breekt aan - opwindender, intenser - niets zal meer bij het oude blijven.
En nieuwe wijsheid? Het duurt even voor de mens beseft wat hem overkomt. Ideeën schieten op in zijn geest, oplossingen voor eeuwenoude problemen liggen opeens voor de hand; nieuwe problemen nemen echter griezelige vormen aan. Velen kunnen het niet zo gauw verwerken. De gevestigde maatschappij raakt totaal ontwricht.
Tenslotte trachten verantwoordelijke mensen een nieuw verband te vinden en vooral een waardig doel voor deze nieuw verworven schat.
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: Brainwave
Eerste uitgave: 1965
Uitgever: Meulenhoff
Vossenjacht
De planeet Nieuw Europa is bezet door de Aleriona, geheimzinnige wezens van een hypnotische schoonheid, die een eeuw geleden voor het eerst aan de rand van de ruimte opdoken. Geruchten over een gruwelijke slachting doen de ronde, maar de Wereld Federatie, die ten koste van alles de vrede wil bewaren, stopt de zaak in de doofpot.
Gunnar Heim, veteraan van de ruimtevloot, laat zich echter niet om de tuin leiden. Hij weet dat de Aleriona sinistere plannen met de Aarde voorhebben... maar niemand wil naar hem luisteren!
Geschokt door de verlammende lethargie van de Aardse leiders, bedenkt hij een vermetel plan. In het diepste geheim rust hij een schip uit, glipt door de verdedigingslinies rond de Aarde en zet koers uit maar Nieuw Europa...
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: The star fox
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-6317-721-6
Uitgever: Gradivus

Dubbel uitgegeven titelsGeen plaats meer op aarde
Zie voor de beschrijving van dit boek: Van de aarde verbannen.
Schrijver: Poul Anderson
Oorspronkelijke titel: zie Van de aarde verbannen
Eerste uitgave: 1961
Uitgever: Born