Boekenplank:
Kies

Boeken van Greg Bear

Meer over Greg Bear

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1951

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Greg Bear


Overzicht

 • De muziek van het bloed - Blood music
 • Digitale dromen - Tangents
 • De woeste planeet - Rogue planet

De Tweede Foundation / The Second Foundation

 1. Foundation's angst - Foundation's fear
 2. Foundation en chaos - Foundation and chaos
 3. De verborgen Foundation - Foundation's triumph

Eon / The Way

 1. Eon - Eon
 2. Eeuwigheid - Eternity
 3. Erfgoed - Legacy

Gods Smidse / Forge of God

 1. Gods smidse - The forge of God
 2. Aambeeld van sterren - Anvil of stars

Interzone: 2047 / Queen of Angels

 1. Interzone: 2047 - Queen of angels
 2. Hoofdzaken - Heads
 3. Meesters van Mars - Moving Mars
 4. Het rijk van de geest - Slant

Lied van Aarde en Macht / Songs of Earth and Power

 1. Het lied van aarde en macht - Songs of Earth and Power
 2. Het eindeloze concert - The infinity concerto
 3. De Slangemagiër - The serpent mage

Dubbel uitgegeven titels

 • Gods aambeeld - zie Aambeeld van sterren

De Tweede Foundation

De Tweede Foundation is de door diverse auteurs geschreven vervolgserie op de Foundation-serie van Isaac Asimov.

Gods Smidse / Forge of God
Lied van Aarde en Macht / Songs of Earth and Power
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe muziek van het bloed
Ergens in Californië in een geavanceerd laboratorium is Vergil Ulam bezig een simpel virus om te bouwen tot iets bruikbaars, namelijk een superieur computerelement: de biochip. Het wordt iets anders. Het was helemaal niet de bedoeling om blijkbaar intelligente micro-organismen te scheppen - maar dat is wel gebeurd. Ermee leren leven zal niet eenvoudig zijn. Toch zal dat moeten, hoe dan ook.

Want Ulam, eindelijk betrapt bij het uitvoeren van zijn levensgevaarlijke en slordige experimenten, wordt op straat geschopt en in zijn paniek weet hij niets beters te doen om zijn geliefde biochips te redden dan zichzelf ermee te injecteren. De micro-organismen gaan ogenblikkelijk hard aan het werk. En zo begint het eind van de wereld die wij kennen - en komt er een nieuwe.
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Blood music
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789029022101
Uitgever: Meulenhoff
Digitale dromen
Digitale dromen is een bundel korte verhalen uit de periode 1973 - 1989, met een inleiding van Greg Bear en een artikel over computer-grafieken. Eén van de in deze bundel opgenomen verhalen is het korte verhaal Blood music waarop Bear later een complete roman (De muziek van het bloed) baseerde.

Digitale dromen bevat de volgende verhalen:

 1. Muziek van het bloed - Blood music
 2. Verhaal van de slaapkant - Sleepside story
 3. Webster - Webster
 4. Mars: de geschiedenis herhaalt zich - A Martian ricorso
 5. Dodenrit - Dead run
 6. De ziekte van Schrödinger - Schrödinger's plague
 7. Doorgaande weg zonder eindpunt - Through road no whither
 8. Raakvlakken - Tangents
 9. Zussen - Sisters
 10. De technieken van de verpozing - The machineries of joy
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Tangents
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789029044820
Uitgever: Meulenhoff
De woeste planeet
Drie jaar zijn verstreken na de zege van de Galactische Republiek op de Handelsfederatie. Anakin Skywalker, inmiddels twaalf jaar oud, is in de leer bij Jedi-meester Obi-Wan Kenobi in de Jedi Tempel op Coruscant. Maar zoals elke tiener probeert ook Anakin regelmatig onder zijn verplichtingen uit te komen om zich te kunnen wijden aan meer wereldse bezigheden. In Anakins geval is dat racen.

Na een illegale wedstrijd die Anakin bijna het leven kost, besluit de Jedi-Raad de jongen samen met Obi-Wan op een missie te sturen naar de raadselachtige planeet Zonama Sekot, om daar de spoorloos verdwenen Jedi Vergere op te sporen.

Op Zonama Sekot worden met behulp van organische technologie uiterst snelle ruimteschepen gebouwd, en Obi-Wan en Anakin zijn niet de enigen die interesse tonen voor de planeet. Ook commandant Tarkin van de Galactische Republiek heeft belangstelling, wat blijkt als twee zwaarbewapende vloten de ogenschijnlijk hulpeloze planeet naderen. Maar dan wordt duidelijk dat Zonama Sekot nog een ander, veel groter geheim herbergt...
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Rogue planet
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789029067850
Uitgever: *M=sfX

De Tweede Foundation / The Second FoundationFoundation's angst
Hari Seldon staat als eerste op de lijst van gegadigden van keizer Cleon om in aanmerking te komen voor de post van Eerste Minister. Hij aarzelt. Immers, zijn theorie van de psychohistorie is nog niet voltooid. Daarbij is zijn talent voor politieke zaken bepaald mager te noemen.

Dus wordt hij in het geheim gesteund door de onsterfelijke robot Daneel Olivaw, en door zijn vrouw, Doris Vanabil - evengoed een robot! Tegenwerking is er namelijk voldoende, vooral van de zijde van de gladde en meedogenloze Betan Lamurk, die ook op de hoge post aast.

De complicaties beginnen pas goed als een paar langs elektronische weg opgeroepen persoonlijkheden uit het grijze verleden naar het computernetwerk van de planeet Trantor ontsnappen. Door enkele eeuwenoude ontlichaamde computerentiteiten, die de robots verantwoordelijk houden voor de vernietiging van hun beschaving, worden deze 'tiktoks' of subintelligente machines tot revolteren aangezet...

* Geschreven door Gregory Benford.
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Foundation's fear
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789029054133
Uitgever: Meulenhoff
Foundation en chaos
De maar al te menselijke robot R. Daneel Olivaw, het brave brein dat geduldig de mensheid gedurende een periode van 20.000 jaar op de been heeft gehouden, is de wanhoop nabij.

Net als hij kennis neemt van nieuwe technologische ontdekkingen die het Imperium hoop zullen geven, en voldoende machtsmiddelen om het aanstormende Nieuwe Duistere Tijdperk te kunnen overleven, doemen er van alle kanten ongekende bedreigingen op. Tegenvallers op positronisch gebied, een escalerende robotrebellie op Trantor en, alsof dat nog niet voldoende is, een jonge vrouw met buitengewoon krachtige mentale vermogens, krachtig genoeg om de basis van de samenleving voorgoed te ontwrichten.

Het simpele feit dat Olivaw's positronische circuits hoognodig aan vervanging toe zijn, valt daarbij eenvoudig in het niet. En professor Hari Seldon? Hij, de man die de laatste hand legt aan de psychohistorie, de wetenschap die het menselijk gedrag vastlegt in wiskundige vergelijkingen, moet terechtstaan wegens verraad van het Galactisch Imperium...
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Foundation and chaos
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789029057028
Uitgever: Meulenhoff
De verborgen Foundation
Professor Hari Seldon, bedenker en vormgever van de wetenschap die later furore zal maken als 'psychohistorie', legt de laatste hand aan deze discipline, die het menselijke gedrag in wiskundige vergelijkingen vastlegt en het mogelijk maakt in grote lijnen de toekomst van de mensheid te voorspellen.

Kort nadat Seldon aan een veroordeling wegens verraad aan het Galactische Imperium die hem boven het hoofd hing, weet te ontsnappen, doet hij een ontdekking die de wereld op haar grondvesten zal doen schudden. Wanneer hij namelijk met uiterste precisie zijn aantekeningen doorloopt, komt Seldon, traag en aanvankelijk vol ongeloof, op het spoor van een Tweede Foundation, een verborgen Foundation...

* Geschreven door David Brin.
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Foundation's triumph
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789029053211
Uitgever: Meulenhoff

Eon / The WayEon
Eon opent met een reeks onthullingen over de Steen, een geheimzinnige asteroïde met een lengte van driehonderd kilometer die zich in een omloopbaan rond de Aarde nestelt. De Steen blijkt afkomstig uit een parallel-universum en door mensen, die in hun ontwikkeling de huidige samenleving twaalfhonderd jaar voor zijn, uitgehold en onderverdeeld in zeven reusachtige kamers waarvan sommige complete bossen, rivieren en zelfs hangende steden herbergen... en een bibliotheek die de Dood beschrijft, de laatste oorlog die zal worden gevolgd door het inzetten van de nucleaire winter.

Terwijl wetenschappers en politici ruziën over het benutten van deze kennis om de voorspelde Dood af te wenden, wordt onverwacht een nieuwe ontdekking gedaan. In de Steen, een waarachtig paradijs voor wetenschappers, ontstaan aanvullende paniek en verbijstering als blijkt dat de zevende kamer - de uit mathematische stof opgebouwde Weg - in lengterichting oneindig veel groter dan de Steen zelf is. Dan blijkt ook hoe belangrijk deze Weg is.

Voor Pavel Mirski omdat de Weg de belofte van een verkenning tussen de sterren inhoudt. Voor Garry Lanier en Judith Hoffman als een mogelijkheid om de Dood te voorkomen of, als dat niet wil lukken, een nieuwe wereld op te bouwen. En voor Patricia Vasquez omdat de Weg een route belichaamt naar een parallel-aarde; per slot van rekening is het aan de mensen uit de toekomst en aan de overlevenden van het afgesloten heden - de onvermijdelijke uitkomst van decennia van machtspolitiek en bezeten bewapeningswedloop laat niet lang op zich wachten - om het voortbestaan van het mensenras te waarborgen. Maar op de Weg wacht een nieuwe verschrikking, een miljoen kilometer verderop...
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Eon
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789029043694
Uitgever: Meulenhoff
Eeuwigheid
De Aarde is vernietigd, de nucleaire winter is daar. De mensheid, worstelend om te overleven, beleeft een periode van beproeving, maar ook een van verbazingwekkende wonderen zowel aan boord van de Distelpluis, het asteroïde-sterrenschip uit de verre toekomst, als op de Weg, de oneindige slinger door tijd en ruimte.

In Eeuwigheid hernieuwen we de kennismaking met Garry Lanier, Patricia Vasquez, Pavel Mirski, Olmy en de Hexamon, de bewoners van de tot sterrenschip omgebouwde asteroïde. Vragen en problemen zijn er ook nu weer in overvloed. De aardmensen werken aan de wederopbouw van de Aarde en de Hexamon zijn het onderling niet eens over de heropening van de Weg. Juist in die kritieke fase doen de Jarts, de aloude vijanden van de Hexamon, een aanval op Gaia, een alternatieve Aarde waar het wereldrijk van Alexander de Grote nooit is ondergegaan. En er gebeurt nog meer.

Zo wordt Lanier door hevige zielsroerselen gekweld en doet Olmy een gruwelijke ontdekking die hem brengt tot een gevaarlijk experiment: hij dringt daarbij door tot de psyche van de Jarts, maar brengt tegelijk de Hexamon in levensgevaar.

Zo treft Korzenowski gaandeweg voorbereidingen om de Weg opnieuw aan de Distelpluis te koppelen en zoekt Suli Ram Kikura, de advocaat van de aarde, naar wettelijke wegen om dat te verhinderen, omdat daarmee een eind zal komen aan de band tussen de aarde en de Hexamon.

Maar dan komen uit de verre toekomst, van het einde van de tijd, mensen terug die grootse avonturen hebben beleefd. En zij brengen een belangrijke boodschap mee, die alle gebeurtenissen in een ander licht stelt en van geweldig belang is voor de toekomst van de aarde en haar satellieten...
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Eternity
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789029043731
Uitgever: Meulenhoff
Erfgoed
Nu de Aarde is vernietigd en de nucleaire winter daar is, beleeft de mensheid een periode van beproeving, zowel aan boord van de Distelpluis, het asteroïde-ruimteschip uit de verre toekomst dat van binnen oneindig veel groter is dan de buitenkant doet vermoeden, als op de Weg, die oneindige slinger door tijd en ruimte.

Onder de druk van de bevolkingsaanwas - de Distelpluis telt inmiddels 75.000.000 zielen - worden er voortdurend nieuwe poorten in de Weg geopend, toegangen tot nieuwe werelden. Lamarckia is zo'n wereld, en een wel heel aantrekkelijke. Een illegale uitbraak naar Lamarckia via de verzegelde poort, waarbij vierduizend bewoners met een afwijkende levensbeschouwing hun leider Jaime Lenk blindelings volgen, zorgt voor grote opschudding.

Olmy, een oude bekende, krijgt van de autoriteiten opdracht de vluchtelingen na te reizen, en daarna gaat iets mis. Via een kromming in de tijd arriveert Olmy veel te laat ter plekke, en in een situatie die niet alleen voor hem levensgevaarlijk is, maar wellicht ook voor de inmiddels sterk uitgebreide bevolking van de planeet: er heerst oorlog en in sommige gebieden honger. Tot overmaat van ramp moet Olmy, om ooit terug te kunnen keren naar de Distelpluis, een voorwerp bemachtigen dat - ergens - op Lamarckia te vinden moet zijn. Goede raad is duur, zo niet onbetaalbaar.
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Legacy
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789029050067
Uitgever: Meulenhoff

Gods Smidse / Forge of GodGods smidse
Geologen op studietrektocht in Death Valley in Amerika ontdekken een 150 meter hoge, uitgedoofde vulkaan - die er een paar dagen eerder nog niet was. Daarnaast vinden ze een bizar voorwerp. Of is het een wezen? Op andere plaatsen op de planeet worden andere eigenaardige vondsten gedaan, andere bergen en rotsen gevonden die er niet horen.

Spoedig blijkt dat er twee buitenaardse krachten in het spel zijn, die elkaar bestrijden, en die iets van ons willen, maar wie is vóór ons, en wie tegen, of menen ze het allebei op eigen manier goed met ons? Of slecht?

Een van de twee - maar welke? - roept een netwerk in het leven dat allerlei mensen verbindt en onopvallend laat samenwerken, om de mensheid te redden (?), maar is daar nog tijd voor en zo ja, wat blijft er van ons over?
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: The forge of God
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789029042918
Uitgever: Meulenhoff
Aambeeld van sterren
Wraak, gerechtigheid, oorlog... Dit zijn de bouwstenen in de aanzet tot Aambeeld van sterren, waarvoor Greg Bear de fundering legde in Gods smidse, waarin de Aarde op dramatische wijze werd uitgemoord en vernield door zichzelf duplicerende moordmachines.

In Aambeeld van sterren vat Bear de draad van zijn verhaallijn weer op, nu blijkt dat enkele duizenden mensen, voor het merendeel kinderen, onder wie Sig Butterfly, Joe Flatworm, Paola Birdsong en Cham Shark, werden gered door robots, gestuurd door de Weldoeners. Deze robots, ontworpen om primitieve werelden en culturen te beschermen tegen de booswillende intenties van de moordmachines, konden de vernietiging van de Aarde echter niet voorkomen.

Nu, terwijl Mars voor kolonisatie geschikt wordt gemaakt, nemen de overlevenden aan boord van de Centrale Ark kennis van de Wet, een galactische code die duidelijk stelt dat een beschaving die zichzelf duplicerende moordmachine voortbrengt, dient te worden gestraft met uitroeiing. Het is aan de overlevenden van de mensheid, ook daarover laat de Wet geen twijfel bestaan, om met behulp van de Weldoeners deze straf uit te voeren...
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Anvil of stars
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789029041324
Uitgever: Meulenhoff

Interzone: 2047 / Queen of AngelsInterzone: 2047
Dank zij de vorderingen op het terrein van de nanotechnologie is een schoon en welvarend Amerika een feit; de schone kunsten en LitVid floreren; de robotsonde AXIS brengt verbazingwekkend nieuws van Alfa Centauri`s planeet B-2; het kijkerspubliek zucht van gelukzaligheid. In het luxe appartement van de befaamde dichter Emanuel Goldsmith worden de afschuwelijk verminkte lijken van acht jeugdige studenten aangetroffen.

Politievrouw Mary Choy krijgt opdracht de voortvluchtige Goldsmith in te rekenen om hem een correctieprogramma te laten doorlopen, vóór hij in handen valt van de Keuzemeesters, een netwerk van wraaklustige fanatici waarvan de leden neurale martelingen toepassen op een ieder die zij als mentaal onzuiver beschouwen. Zonder aarzeling bindt Mary Choy de strijd aan met deze exponenten van een eeuwenoude religie.

Er zijn echter nog andere betrokkenen. Richard Fettle bijvoorbeeld, een mislukte schrijver en bewonderaar van Goldsmith, die zodanig in de ban raakt van zijn idool dat hij ten prooi valt aan dwangmatige moordlust. En daar is de in ongenade gevallen psychiater dr. Martin Burke, die de kans krijgt voor een uitstapje in het brein van de psychopaat Goldsmith. Een levensgevaarlijke onderneming, blijkt al gauw. Tegelijkertijd huilt ver weg, in een uithoek van de ruimte, een nieuw bewustzijn - ontstaan in de ingewanden van een machine en moederziel alleen - om hulp, om verlossing.
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Queen of angels
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789029048439
Uitgever: Meulenhoff
Hoofdzaken
Tijd van handeling: de 21ste eeuw. Geheel onverwacht biedt het conserveringsgenootschap StarTime de ingevroren hoofden van zijn leden te koop aan. Rhosalind Sandoval, de onbezonnen dochter van een van de belangrijkste Maan-families, is een van de gretigste gegadigden. Immers, bij de hoofden bevindt zich het hoofd van haar stammoeder.

Intussen voert haar echtgenoot William experimenten uit om met behulp - en tegenwerking - van zijn quantumlogische computer, een temperatuur van nul graden Kelvin, het absolute nulpunt, te verwezenlijken. Immers, wat zou het fantastisch zijn als zij als eersten de herinneringen en gedachten van de overledenen zouden kunnen lezen!

Wat zij echter niet weten is dat een van de ingevroren hoofden heeft toebehoort aan Thierry, de befaamde grondlegger van een wereldwijde godsdienst. Zijn aanhangers zijn in het woelige heden bijzonder machtig, zowel op Aarde als op de Maan. Als er pijnlijke waarheden over Thierry aan het licht dreigen te komen, raakt de familie Sandoval in grote moeilijkheden...
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Heads
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789029044813
Uitgever: Meulenhoff
Meesters van Mars
U maakt kennis met Casseia Majumdar, die het leven op Mars bij voorkeur met enige afstandelijkheid beziet. In die houding komt echter snel verandering als zij bij een daad van uitgesproken rebellie betrokken raakt en wordt opgepakt. Indirect vormt deze gebeurtenis de aanleiding tot een project dat niemand voor mogelijk had gehouden, bedacht en uitgevoerd om te ontsnappen aan de dreigende macht van de gestroomlijnde supermaatschappij van de Aarde. Want van die kant wordt genadeloos druk uitgeoefend op de Meesters van Mars, verenigd in zogeheten MV's, de familiecombines die het beheer voeren over de nederzettingen op de Rode Planeet.

Maar er is nog iemand voor wie de onbezonnen daden uit zijn jeugd van grote invloed zijn op de rest van zijn bestaan. Casseia's ex minnaar, Charles Franklin, een briljant natuurkundige die zo opgaat in zijn onderzoek naar het wezen van tijd en ruimte, dat hij zelfs bereid is zich te koppelen aan de meest geavanceerde intelligentie in het zonnestelsel.

Als de levenslijnen van Casseia Majumdar en Charles Franklin elkaar opnieuw kruisen, ontstaat er een kortsluiting waarvan de uitkomst leidt tot een dramatische ontwikkeling in de betrekkingen tussen de Aarde en Mars. Dan komt Mars in beweging... letterlijk!
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Moving Mars
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789029047807
Uitgever: Meulenhoff
Het rijk van de geest
In den beginne heeft het er alles van weg dat alle problemen halverwege de 21e eeuw tot ieders tevredenheid zijn opgelost. Het grootste gedeelte van de mensheid is therapeutisch behandeld, problemen van mentale aard bestaan niet meer. De gemiddelde burger is een modelburger geworden, zo lijkt het. Dan blijkt, onverwacht en met grote gevolgen, dat niets minder waar is.

In de hoofden van de behandelde mensen ontwikkelt zich namelijk iets - maar wat? - dat het ergste doet vermoeden. Opeens lopen er mensen naakt over straat, brabbelen onverstaanbare taal en schreeuwen racistische leuzen op straathoeken.

De moeilijkheden beginnen pas echt als Terence Crest, multimiljardair en tycoon in de wereld van de entertainmentbiz, zich meldt voor therapie, en wordt afgewezen. Zijn zelfmoord - of is het moord? - bezorgt politievrouw Mary Choy, lid van de ob, de ordebewaking van Seattle, handenvol werk.

Elders verloopt een en ander ook niet helemaal naar wens. Zo wordt de hightech terrorist Jack Giffey geconfronteerd met een formidabele tegenstander als hij probeert binnen te dringen in Omphalos, een cryogenetische opslagplaats die is volgestouwd met waardevolle en dus voor Giffey zeer begerenswaardige zaken.

De kernvragen bij dit alles zijn natuurlijk: door wie of wat worden deze kwalijke ontwikkelingen gestuurd? Wat is de werkelijke bedoeling? En vooral: welke venijnige verrassingen heeft de schrijver nog meer in petto?
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Slant
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789029056458
Uitgever: Meulenhoff

Lied van Aarde en Macht / Songs of Earth and PowerHet lied van aarde en macht
Het lied van aarde en macht bevat de boeken:
 1. Het eindeloze concert
 2. De Slangemagiër
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: Songs of Earth and Power
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789029048507
Uitgever: Meulenhoff
Het eindeloze concert
Een Aardse jongen van zestien belandt onbedoeld - maar niet helemaal - in een jonge, nog niet helemaal voltooide wereld die zich elders bevindt. Hij moet maar zien daar het vege lijf te redden. Niemand is er die zich echt om hem bekommert, niemand zit te wachten op een puber die niets bijzonders kan. Er zijn daar meer mensen, maar die waren allemaal veel ouder toen ze overstaken. Ze wonen op het midden van een verwoeste vlekte in een primitief dorp en mogen daar niet weg, kunnen dat ook niet. Het ontbreekt hun aan de noodzakelijke kennis van de plaatselijke natuurwetten.

Andere, de Sidhe, bezitten die kennis wel. Hun god heeft deze wereld voor hen gemaakt, nadat ze in de grijze geschiedenis van de Aarde verdreven zijn. Maar hier zijn zij nog niet zo lang, hun wereld is nog niet af, en verandert soms dan ook.

Drie half-menselijke, half-Sidhe vrouwen nemen Michael onder hun hoede en geven hem wereld-les. Hij begrijpt er eerst niets van, weet alleen dat hij het niet zal overleven als hij niets leert. Het is een harde leerschool voor een eenzame jongen in een liefdeloze wereld...

Onderwijl zoeken de Sidhe een aanleiding om de mensen uit hun wereld te mogen verjagen. Maar er bestaat een pact. Heeft Michaels opleiding hier iets mee te maken, wordt er van hém een oplossing verwacht? In dat geval: wiens werktuig moet hij worden?
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: The infinity concerto
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789029022200
Uitgever: Meulenhoff
De Slangemagiër
Een Aardse jongen van zestien belandt onbedoeld - maar niet helemaal - in een elfenwereld en hij moet maar zien daar het vege lijf te redden. Niemand zit er te wachten op een puber die niets bijzonders kan. Drie half-elfse vrouwen geven hem een straffe opleiding die aanvankelijk nergens op lijkt te slaan. Als de nood aan de man komt, blijkt het tegendeel...

De Slangenmagiër vervolgt de avonturen van Michael uit Het eindeloze concert. Voor zijn gevoel heeft zijn opwindende verblijf in het ballingsoord van de elfen hoogstens een jaar geduurd. Eenmaal weer thuis blijken er vijf jaren voorbij te zijn. Hoe oud is hij nu?

Rijper en wijzer is hij beslist - toch wordt het leven nu niet rustig. Het elfenvolk is er ten langen leste van doordrongen geraakt, mede dankzij Michaels activiteiten, dat hun zelfgemaakte wereld ver van de mensen geen oplossing was. Ook zij horen op Aarde thuis, weten ze inmiddels. Daar zijn ze ontstaan, daar wonnen zij in de grijze geschiedenis de machtsstrijd met het mensenvolk, maar verloren toch; de Aarde is ook van hen.

Nu komen zij terug.
Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: The serpent mage
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789029040112
Uitgever: Meulenhoff

Dubbel uitgegeven titelsGods aambeeld

Zie voor de beschrijving van dit boek: Aambeeld van sterren.

Schrijver: Greg Bear
Oorspronkelijke titel: zie Aambeeld van sterren
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789029054614
Uitgever: Meulenhoff