Boekenplank:
Kies

Boeken van David Brin

Meer over David Brin

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1950

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: David Brin


Overzicht

  • Aarde - Earth
  • Tussen twee werelden - The postman

De Tweede Foundation / The Second Foundation

  1. Foundation's angst - Foundation's fear
  2. Foundation en chaos - Foundation and chaos
  3. De verborgen Foundation - Foundation's triumph

Uplift

  1. Strijd tussen de sterren - Startide rising
  2. Sterrenrif - Brightness reef

De Tweede Foundation

De Tweede Foundation is de door diverse auteurs geschreven vervolgserie op de Foundation-serie van Isaac Asimov.

gedetailleerd overzicht

OverzichtAarde
Aarde is een roman over een toekomst die een halve eeuw van ons verwijderd ligt. Computernetwerken over de hele wereld brengen elke minuut onbegrensde informatie binnen handbereik. Bedreigde diersoorten kunnen alleen nog in laboratoria overleven, waar hun natuurlijke omgeving door mensenhanden is vervaardigd.

Het milieu is geruïneerd door het broeikaseffect, men kan niet naar buiten zonder zonnebril en huidcrème. Zuiver water is even duur als een maand huur, diskettes met naslagwerken en honderden uren muziek kosten niet meer dan een paar dubbeltjes. Gas is gerantsoeneerd tot de minimale behoefte. Op het weggooien van flessen staat gevangenisstraf. In alle wereldsteden ziet men alleen nog maar fietsers.

Tegen deze achtergrond ontwikkelt zich een buitengewoon boeiend en spannend verhaal met een groot aantal opmerkelijke karakters. Dr. Alex Lustig heeft een zwart gat, Alpha, gecreëerd dat een warmte genereert die drie wereldprovincies van energie kan voorzien. Het heeft de omvang van een atoom en een gewicht van vele megatonnen. Het is klein genoeg om door de nauwste rotsspleet door te dringen, en zwaar genoeg om het aardcentrum aan te tasten.

Na een brand in een energiecentrale ontdekt Lustig op zijn computer dat Alpha verdwenen is en ergens in het aardcentrum moet rondzwerven. Hij beseft dat de gevolgen iedere beschrijving te boven gaat. Het zal zich ontwikkelen tot een allesvretend monster, dat de aarde binnen twee jaar zal vernietigen. Een groep wetenschappers zoekt fanatiek naar een manier deze ramp te voorkomen. Maar anderen menen dat de aarde alleen gered kan worden door het menselijk ras te laten uitsterven en de evolutieklok opnieuw op te winden...
Schrijver: David Brin
Oorspronkelijke titel: Earth
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789027425676
Uitgever: Spectrum
Tussen twee werelden
Het totaal uiteengevallen Amerika van na de Derde Wereldoorlog. Wetenschap, techniek, transport en communicatiemiddelen zijn zaken uit het verleden. De overlevenden van de allesverwoestende oorlog, her en der verspreide plukjes mensen, groepen in kleine achterdochtige gemeenschappen bijeen in de door hongersnood en roversbenden geteisterde staten.

Maar er is nog hoop. In de pastorale sfeer van de wildernis van Oregon probeert Gordon Krantz het vertrouwen van de mensen in de nabije toekomst op te vijzelen. Aanvankelijk vergeefs. Angst en wantrouwen heersen, niemand keert de ander achteloos de rug toe. Dan, op een kille winterdag, vindt Krantz de pet van een overleden postbeambte, en die brengt hem op een idee. Door een koeriersdienst in het leven te roepen, neemt hij de taak op zich de communicatielijnen tussen de verschillende wijdverspreide gemeenschappen te herstellen.

Zal de door Krantz gefantaseerde wederopbouw werkelijk plaatsvinden? En wat valt er te verwachten van Cyclops, de laatste overgebleven zelfdenkende computer? Of zullen uiteindelijk de verschrikkelijke neofeodale kolonisten de macht grijpen?
The Postman - 1997
Regisseur: Kevin Costner
Cast: Kevin Costner, Will Patton, Larenz Tate, e.a.
Schrijver: David Brin
Oorspronkelijke titel: The postman
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789029051439
Uitgever: Meulenhoff

De Tweede Foundation / The Second FoundationFoundation's angst
Hari Seldon staat als eerste op de lijst van gegadigden van keizer Cleon om in aanmerking te komen voor de post van Eerste Minister. Hij aarzelt. Immers, zijn theorie van de psychohistorie is nog niet voltooid. Daarbij is zijn talent voor politieke zaken bepaald mager te noemen.

Dus wordt hij in het geheim gesteund door de onsterfelijke robot Daneel Olivaw, en door zijn vrouw, Doris Vanabil - evengoed een robot! Tegenwerking is er namelijk voldoende, vooral van de zijde van de gladde en meedogenloze Betan Lamurk, die ook op de hoge post aast.

De complicaties beginnen pas goed als een paar langs elektronische weg opgeroepen persoonlijkheden uit het grijze verleden naar het computernetwerk van de planeet Trantor ontsnappen. Door enkele eeuwenoude ontlichaamde computerentiteiten, die de robots verantwoordelijk houden voor de vernietiging van hun beschaving, worden deze 'tiktoks' of subintelligente machines tot revolteren aangezet...

* Geschreven door Gregory Benford.
Schrijver: David Brin
Oorspronkelijke titel: Foundation's fear
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789029054133
Uitgever: Meulenhoff
Foundation en chaos
De maar al te menselijke robot R. Daneel Olivaw, het brave brein dat geduldig de mensheid gedurende een periode van 20.000 jaar op de been heeft gehouden, is de wanhoop nabij.

Net als hij kennis neemt van nieuwe technologische ontdekkingen die het Imperium hoop zullen geven, en voldoende machtsmiddelen om het aanstormende Nieuwe Duistere Tijdperk te kunnen overleven, doemen er van alle kanten ongekende bedreigingen op. Tegenvallers op positronisch gebied, een escalerende robotrebellie op Trantor en, alsof dat nog niet voldoende is, een jonge vrouw met buitengewoon krachtige mentale vermogens, krachtig genoeg om de basis van de samenleving voorgoed te ontwrichten.

Het simpele feit dat Olivaw's positronische circuits hoognodig aan vervanging toe zijn, valt daarbij eenvoudig in het niet. En professor Hari Seldon? Hij, de man die de laatste hand legt aan de psychohistorie, de wetenschap die het menselijk gedrag vastlegt in wiskundige vergelijkingen, moet terechtstaan wegens verraad van het Galactisch Imperium...

* Geschreven door Greg Bear.
Schrijver: David Brin
Oorspronkelijke titel: Foundation and chaos
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789029057028
Uitgever: Meulenhoff
De verborgen Foundation
Professor Hari Seldon, bedenker en vormgever van de wetenschap die later furore zal maken als 'psychohistorie', legt de laatste hand aan deze discipline, die het menselijke gedrag in wiskundige vergelijkingen vastlegt en het mogelijk maakt in grote lijnen de toekomst van de mensheid te voorspellen.

Kort nadat Seldon aan een veroordeling wegens verraad aan het Galactische Imperium die hem boven het hoofd hing, weet te ontsnappen, doet hij een ontdekking die de wereld op haar grondvesten zal doen schudden. Wanneer hij namelijk met uiterste precisie zijn aantekeningen doorloopt, komt Seldon, traag en aanvankelijk vol ongeloof, op het spoor van een Tweede Foundation, een verborgen Foundation...
Schrijver: David Brin
Oorspronkelijke titel: Foundation's triumph
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789029053211
Uitgever: Meulenhoff

UpliftStrijd tussen de sterren
Strijd tussen de sterren opent met de crash van het Terraanse laboratoriumruimteschip Schicht op de waterwereld Kithrup. Aan boord bevindt zich een geheim, één van de belangrijkste ontdekkingen in de galactische geschiedenis, en dat feit trekt de mateloze belangstelling van zo'n beetje alle buitenaardse rassen in het bekende heelal.

Het gevolg is dat het ver boven de hoofden van de bemanning van de Schicht tot een treffen komt tussen tientallen reusachtige vloten, de armada's van de geïnteresseerde buitenaardse rassen. Na de eerste schermutselingen ontvlamt een waarachtige titanenstrijd.

Tussentijds, op de waterwereld, wordt de bemanning van de Schicht, die bestaat uit mensen en genetisch opgewaardeerde dolfijnen, geconfronteerd met gewelddadige rebellie en de uitwassen van een wel zeer vijandige omgeving. Overleven komt op de eerste plaats. Minstens zo belangrijk is het ervoor te zorgen dat de belangwekkende ontdekking - het lot van de Erflaters, het legendarische Eerste Ras dat wijsheid tussen de sterren zaaide - voor het nageslacht bewaard blijft.
Schrijver: David Brin
Oorspronkelijke titel: Startide rising
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789029044271
Uitgever: Meulenhoff
Sterrenrif
Een miljoen jaar geleden verliet de ver ontwikkelde Buyurs-samenleving de planeet Jijo. Immers, volgens de galactische wetten dient een planeet na langdurige bewoning zo'n slordige tien miljoen jaar met rust te worden gelaten.

Het spreekwoordelijke bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en inmiddels vestigden de vertegenwoordigers van maar liefst zes buitenaardse rassen zich stiekem op het verboden grondgebied van Jijo. Intussen leven deze illegaal aanwezige rassen al geruime tijd in angst en vrees voor een Dag des Oordeels, de dag waarop de ruimtereizende rassen hen zullen ontdekken en het negeren van het verbod zwaar zullen bestraffen.

Die angst lijkt bewaarheid te worden als een geheimzinnig ruimteschip van Galakken, de zogeheten Rothens, op Jijo landt. Hun komst roept allerwegen vragen op. Zijn het galactische inspecteurs of zijn het ordinaire genendieven?

Voor de mensen Sara, Dwer en Lark betekent de raadselachtige aanwezigheid van de Rothens een dramatische omwenteling in hun persoonlijk bestaan. En wat heeft dit alles te maken met de geheimzinnige en naamloze Vreemdeling, die geplaagd door geheugenverlies en zwaar gewond in een moeras op Jijo wordt aangetroffen, en die door Sara liefdevol wordt verzorgd?
Schrijver: David Brin
Oorspronkelijke titel: Brightness reef
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789029055802
Uitgever: Meulenhoff