Boekenplank:
Kies
  • Home
  • R
  • Kim Stanley Robinson

Boeken van Kim Stanley Robinson

Meer over Kim Stanley Robinson

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1952


Capital Code

  1. Het broeikaseffect - Forty signs of rain
  2. De nieuwe ijstijd - Fifty degrees below
  3. De verschroeide aarde - Sixty days and counting

Mars

  1. Mars, de rode planeet - Red Mars
  2. Mars, de groene planeet - Green Mars

gedetailleerd overzicht

Capital CodeHet broeikaseffect
'Toen het pakijs in de jaren vijftig voor het eerst door kernonderzeeërs werd gemeten, was het hartje winter gemiddeld tien meter dik. Tegen het eind van de vorige eeuw was de dikte van het ijs gehalveerd. Later volgde er een jaar waarin het ijs in de maand augustus in grote tafelvormige ijsbergen uiteenbrak. Het jaar daarop braken de ijsbergen in juli. In het derde jaar begon dit proces in mei. Dat was afgelopen jaar.' Wanneer wetenschappers erachter komen dat de Golfstroom tot stilstand is gekomen, lijken de gevolgen niet te overzien. Een doemscenario dat zijn weerga niet kent ontwikkelt zich, een ramp die iedereen in Washington D.C. zou moeten wakker schudden. Immers, nergens ter wereld zijn milieu, politiek, wetenschap en het zakenleven zo sterk met elkaar verweven als in de Amerikaanse hoofdstad. Maar terwijl de inwoners van de stad tevergeefs naar verkoeling zoeken tijdens een van de heetste zomers uit de geschiedenis, steken de machtigen der aarde hun kop in het zand en bagatelliseren de gevolgen van het broeikaseffect. Wat zij zich niet realiseren, is dat er een proces in gang is gezet dat niet meer kan worden teruggedraaid. De natuur is volledig ontwricht en de zinderende hitte die de stad teistert, vindt haar ontlading in een storm van ongekende omvang...
Schrijver: Kim Stanley Robinson
Oorspronkelijke titel: Forty signs of rain
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-229-9271-3
Uitgever: Bruna
De nieuwe ijstijd
Washington D.C. is volledig overstroomd, grote delen van San Diego zijn in zee gespoeld. Alles waar Frank Vanderwal van de National Science Foundation en zijn collega's bang voor waren, heeft plaatsgevonden. En nu kijkt de hele wereld naar hen om deze ramp te keren. Maar ver van Washington vandaan vindt een nog veel extremere klimaatverandering plaats. Door het smelten van de poolkappen is de Golfstroom tot stilstand gebracht en nu staat er een nieuwe ijstijd aan te komen. De laatste keer, 11.000 jaar geleden, was hier slechts drie jaar voor nodig...
Schrijver: Kim Stanley Robinson
Oorspronkelijke titel: Fifty degrees below
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 978-90-229-9272-2
Uitgever: Bruna
De verschroeide aarde
Frank Vanderwal is wetenschapper in dienst van de nieuwe Amerikaanse regering. Terwijl Frank zich zorgen maakt om zijn Tibetaanse vrienden en om zijn vriendin, die op de vlucht is voor de Amerikaanse geheime dienst, ontwikkelt zich in het droge China een ecologisch rampscenario. Peking dreigt al haar koolstof in één keer te verbranden en zo de complete biosfeer op te blazen, als het Westen niet per direct meer geld gaat betalen voor toekomstige Chinese emissierechten. Het Westen beschuldigt China daarop van milieuterrorisme. Algauw liggen er Amerikaanse kernonderzeeërs in de Chinese havens te wachten op de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Chinese regering en de VN...
Schrijver: Kim Stanley Robinson
Oorspronkelijke titel: Sixty days and counting
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-229-9273-9
Uitgever: Bruna

MarsMars, de rode planeet
In het jaar 2019 zet de eerste man een stap op Mars. De Amerikaanse held John Boone is daarmee voorloper van een groep van honderd 's werelds beste wetenschappers en technici die in 2027 op Mars landen. Hun opdracht luidt de dode, lege, onherbergzame planeet zo vruchtbaar te maken dat leven mogelijk is. Maar de tegenstellingen in deze groep zijn groot. De verschillende financiële en ideële uitgangspunten, de botsende belangen van de verschillende naties, de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en de uiteenlopende interesse van de wetenschappers en de milieudeskundigen leiden tot weergaloze confrontaties. Alleen al het feit dat de groep uit mensen bestaat - met al hun zwakheden - maakt dat aan de verwezenlijking van de uiteindelijke missie sterk getwijfeld moet worden...
Schrijver: Kim Stanley Robinson
Oorspronkelijke titel: Red Mars
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-229-8096-0
Uitgever: Bruna
Mars, de groene planeet
De droom van de mens over een nieuwe wereld krijgt gestalte, zij het zeer moeizaam. Het rode Mars is verdwenen, roemloos ten onder gegaan door de rampzalige revolutie van 2061. De eerste honderd kolonisten, die in 2027 hoopvol gestemd op Mars landden om een brug te slaan waarover duizenden na hen aan een overvolle Aarde moesten ontsnappen, zijn inmiddels ondergedoken of vermoord. Over hun dromen wordt niet meer gerept. Maar de schatrijke commerciële transnationals van de Aarde blijven hun dromen koesteren. De Aarde is uitgeput en Mars biedt volop mogelijkheden tot exploitatie. De grote economische machthebbers krijgen Mars langzaam maar zeker in hun greep. De laatste nog levende eerste kolonisten - ondergedoken in de tentsteden - beseffen dat wetenschap en technologie niet genoeg zijn om Mars te redden. Vertrouwen en samenwerking zijn noodzakelijk om een nieuwe wereld te scheppen, maar zijn even ijl als de lucht die de kolonisten inademen. Behoedzaam gaan zij de strijd aan tegen de op winst beluste Aardse ondernemingen...
Schrijver: Kim Stanley Robinson
Oorspronkelijke titel: Green Mars
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-229-8184-3
Uitgever: Bruna