Boekenplank:
Kies
  • Home
  • D
  • Gordon R. Dickson

Boeken van Gordon R. Dickson


Overzicht

  • De lokkende verte - The far call
  • Reddingsschip - The lifeship
  • Wolfsjong + Wereld der zombies - Wolfling + Sleepwalker's world

De Childe-cyclus

  1. Dorsai andermaal - Dorsai!
  2. Sterrenleger - Soldier, ask not
  3. De tactiek van de vergissing - Tactics of mistake
  4. De geest van de Dorsai - The spirit of Dorsai

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe lokkende verte
De mens heeft zijn eerste schreden voorbij de oude Aarde gezet en zijn voetsporen achtergelaten in het stof van de Maan. Nu is de tijd aangebroken voor de volgende stap op weg naar de diepe ruimte. De rode planeet Mars zal als springplank fungeren voor de verkenning van het heelal. Maar het is een gevaarlijke stap - de internationale ploeg astronauten krijgt niet alleen te kampen met de risico's van de ruimte, maar ook de emoties van de zes mannen in de twee expeditieschepen en de reacties van de achterblijvers op Aarde als de situatie zich onvoorzien ontwikkelt, spelen het grootse avontuur parten. Zullen de marsonauten sterker blijken dan de obstakels op hun pad?
Schrijver: Gordon R. Dickson
Oorspronkelijke titel: The far call
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-290-0879-2
Uitgever: Meulenhoff
Reddingsschip
De mens hecht aan het leven. Een leven soms lang, soms kort, maar altijd kostbaar en uniek. Een ruimteschip zweeft reddeloos in de oneindige ruimte. Voor de passagiers is er echter nog goede kans op overleving. Het reddingsschip ligt langszij. De verantwoordelijke bemanning toont echter nauwelijks belangstelling. Hechten aan het leven is hen (wezens)vreemd. * Geschreven door Gordon R. Dickson en Harry Harrison.
Schrijver: Gordon R. Dickson
Oorspronkelijke titel: The lifeship
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-302-0230-4
Uitgever: CentriPress
Wolfsjong + Wereld der zombies
Wolfsjong Er gaat een schok van verwondering door de jonge en kleine federatie van planeten als een expeditie contact maakt met een ruimterijk van mensen dat blijkbaar de hele Melkweg omspant. Maar hun verwondering slaat om in woede en vrees wanneer die nieuwe mensen de federatie behandelen als een achterlijke kolonie - voor zover ze er aandacht aan besteden. James Keil, antropoloog, bedenkt een list om op de Troonwereld te komen en daar uit te zoeken welke plannen de nieuwe heersers hebben. De federatie wacht met ingehouden adem af... In het gevolg van Prinses Afuan en de Hooggeboren Ro belandt Keil in het hart van het immense heelalrijk, en doet daar heel verwarrende ontdekkingen. Waar komen al die mensen vandaan? Wereld der zombies Als de magmaschachten, die diep in de kern van de planeet zijn gedreven, 's avonds energie gaan leveren, valt iedereen in slaap. 'Bijna' iedereen... Wereld der zombies is een ademstokkende fantasie, waarin het zogenaamde bovennatuurlijke op een akelige manier dichter bij de mensen wordt gebracht.
Schrijver: Gordon R. Dickson
Oorspronkelijke titel: Wolfling + Sleepwalker's world
Eerste uitgave: 1968 + 1971
ISBN/EAN: 90-290-0170-4
Uitgever: Meulenhoff

De Childe-cyclusDorsai andermaal
Donal Graeme, Dorsai van de Dorsais, was de laatste schakel in een lange genetische keten. De totale soldaat, wiens gave, te zien waar anderen niet konden, hem tot de onbetwiste meester van de kosmische krijgsmacht maakte en van iets nog groters. Hij was het product van een eeuwenlange evolutie, van een zorgvuldig nagestreefde ontwikkeling. Door hem liet een nieuwe kracht zich gelden. In heel het bewoonde deel van het heelal beschouwde men de Dorsai als de beste soldaten, voorbestemd tot vechten en... tot winnen, ongeacht de voortekenen. Onder leiding van Donal wilden ze de uiteengevallen en van elkaar vervreemde bewoners van de nieuwe werelden weer tot één volk maken. Een bovenmenselijke opgaaf?
Schrijver: Gordon R. Dickson
Oorspronkelijke titel: Dorsai!
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 90-6221-261-1
Uitgever: Scala
Sterrenleger
De huurlingen van de Welwillende Planeten vochten waar hun god en hun Opdrachtgever het hun voorschreven. Op Nieuw Aarde kregen ze de gelegenheid hun fanatisme te toetsen aan de koelbloedige moed van de Dorsais... En aan de wraakzucht van één man, Tam Olyn, die zijn zwager voor zijn ogen zag vermoorden. Zijn haat voerde hem langs de Nieuwe Werelden, naar Cassida en Freiland, naar St. Marie en terug naar Nieuw Aarde. Hij ontmoette leden van alle splintergroepen waarin de mensheid uiteen was gevallen en gebruikte ze om zijn wraak te voltrekken tot Padma, de Exotieker, hem leerde hoe hij zijn speciale gaven kon gebruiken en de angstaanjagende wetenschap van de Laatste Encyclopedie.
Schrijver: Gordon R. Dickson
Oorspronkelijke titel: Soldier, ask not
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-6221-251-4
Uitgever: Scala
De tactiek van de vergissing
De mannen van de Dorsai waren huurlingen, de beste soldaten tussen de Nieuwe Werelden van wier talenten veelvuldig gebruik werd gemaakt door de koloniën, welke hun niet geringe prijs betalen konden. Zoals de vestiging van de Exotiekers op Kultis, een groepering van filosofisch gelijkdenkenden, deed in haar strijd tegen de afgunstige Neulanders. En de Westerse Alliantie en de Oosterse Coalitie, twee Aardse grootmachten, die tot elke prijs, ieder op haar eigen wijze, hun invloed op de Nieuwe Werelden willen vergroten. Maar dit is ook het verhaal van Cletus Grahame en zijn theorie - de Tactiek van de Vergissing - die werelden in beroering zou brengen en de loop der kosmische geschiedenis zou wijzigen. Eerst echter moest Cletus zowel zijn leven als het lot van drie werelden op het spel zetten en tenslotte de wereld van de Dorsai zelf, om te bewijzen dat ook de kleinste vergissing enorme gevolgen kan hebben.
Schrijver: Gordon R. Dickson
Oorspronkelijke titel: Tactics of mistake
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-6221-241-7
Uitgever: Scala
De geest van de Dorsai
Dit hoogst wonderlijke boek maakt deel uit van de Childe-cyclus die een van de grootste schrijvers van het science fiction-genre, Gordon R. Dickson, tot zijn levenswerk heeft willen maken. Science fiction - zeker - maar verrijkt met een veelheid van elementen uit de krijgsvoering, het feminisme en de mystieke magie. Het is ook, in zekere zin, een boek over Amazones: die legendarische vrouwen die als mannen ten oorlog trokken en daarbij tòch vrouwen bleven, zowel psychologisch als biologisch. Vandaar onze wat gedurfde verwijzing naar het feminisme. Men kan zeggen, dat dit boek behoort tot de door velen zolang verwachte vorm van de 'verruimde' science fiction: waarin de fantasie zich niet alleen maar technisch beweegt, doch ook elementen van psychologie en evolutie-historie incorporeert.
Schrijver: Gordon R. Dickson
Oorspronkelijke titel: The spirit of Dorsai
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-6317-592-2
Uitgever: Gradivus