Boekenplank:
Kies

Boeken van Anne McCaffrey

Meer over Anne McCaffrey

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1926 / Overleden: 2011

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

  • Het zingende schip - The ship who sang

De Drakenrijders van Pern / The Dragonriders of Pern

  1. Drakenvlucht - Dragonflight
  2. Drakentocht - Dragonquest
  3. De witte draak - The white dragon

De wereld van Pern - Stand-alone

  1. Drakenvrouwe - Moreta: dragonlady of Pern
  2. Drakenoog - Dragonseye / Red Star Rising

De Derde Pern Trilogie

  1. De afvalligen van Pern - The renegades of Pern
  2. De redding van Pern - All the Weyrs of Pern
  3. Dageraad van de draken - Dragonsdawn

Young Adult

  • Zwarte paarden voor de koning - Black horses for the king
De Drakenrijders van Pern / The Dragonriders of Pern
De wereld van Pern - Stand-alone

gedetailleerd overzicht

OverzichtHet zingende schip
Helva was geboren met vele lichamelijke misvormingen. Haar brein echter, was onaangetast en zeer intelligent.

Geplaatst in een capsule waarmee zij, door vergevorderde cybernetische verbeteringen, al haar lichamelijke zwakheden overwon, was Helva een ontzagwekkend individu.

Naast haar andere verschillen was daar haar liefde voor muziek. Geplaatst in een ruimteschip met haar Brawn aan haar zijde, werd zij... Het zingende schip.
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: The ship who sang
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789022990971
Uitgever: Bruna

De Drakenrijders van Pern / The Dragonriders of PernDrakenvlucht
Het verre land Pern wordt bedreigd door de vernietigende kracht van de zilveren draden. De machtige draken die het land bevolken hebben Pern eeuwenlang tegen de gevaren van buitenaf beschermd. Hun macht en vindingrijkheid worden keer op keer tot het uiterste beproefd.

Met een gulden beweging recht Ramoth haar glanzende rug en springt met gespreide vleugels in de lucht. Na haar volgen nog zeven bronzen schepsels; de krachtige slagen van hun vleugels strooien opdwarrelend zand in de ogen van de toekijkende Weyr-mensen.

Op de rug van Ramoth voelt Lessa zich oppermachtig. Het is alsof haar ziel opstijgt en haar lichaam trilt van opwinding en verwachtingsvolle spanning.
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: Dragonflight
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789027467027
Uitgever: Spectrum
Drakentocht
Na een nieuwe omwenteling dreigen de dodelijke zilveren draden opnieuw toe te slaan. De dappere drakenrijders worden wederom gedwongen het luchtruim te kiezen.

De machtige draken en hun berijders scheren over Pern, waarbij de dieren hun verwoestende, vuurspuwende krachten moeten bundelen in de strijd...
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: Dragonquest
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789027468383
Uitgever: Spectrum
De witte draak
Op Pern is Ruth een unieke draak: hij is klein en wit en kan praten met de vuurhagedissen. Zijn rijder is de jonge borgheer Jaxom die haast niet kan wachten om het Draad te bestrijden. Maar het gevaar van het Draad is nog ver weg.

Veel belangrijker is dat er onmin tussen de verschillende soorten drakenrijders dreigt. Zullen voor het eerst in de geschiedenis drakenrijders elkaar bevechten?

Als buitenbeentje staan Ruth en Joxam midden tussen de twee groepen.
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: The white dragon
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789027473332
Uitgever: Spectrum

De wereld van Pern - Stand-aloneDrakenvrouwe
Op de vergeten planeet Pern hebben mensen en draken een uniek verbond gesloten. Samen bestrijden ze een kosmisch gevaar dat hun planeet dreigt te vernietigen.

Er heerst een feeststemming op Pern. Weldra zal het dodelijke Draad weer opdagen, maar eerst zijn er bijeenkomsten met wedstrijden, voedsel, drank en liefde: voor draken en mensen...

Zelfs de serieuze Moreta, rijdster van de gouden drakenkoningin, heeft even tijd om haar plichten te vergeten. De stemming slaat om als er plotseling een mysterieuze ziekte uitbreekt. De draken zijn immuun, maar hun rijders en verzorgers worden één voor één geveld.

Met maar een handjevol overgebleven draken en rijders moet Moreta de strijd aanbinden met het Draad dat de planeet bedreigd.
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: Moreta: dragonlady of Pern
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789027468390
Uitgever: Spectrum
Drakenoog
Winterstormen en vulkaanuitbarstingen kondigen voor het eerst in twee eeuwen een nieuwe aanval van het Draad aan.

De drakenrijders hebben flink getraind om de dodelijke sporenregen uit de ruimte het hoofd te bieden. Maar de tirannieke borgheer Chalkin van Bitra heeft de drakenrijders steeds tegengewerkt. Hij beschouwd het Draad als niets dan een sprookje.

Als K'vin, rijder van een bronzen draak, de borgheer probeert te overtuigen, ontdekt hij dat de borgheer heel andere plannen heeft. Plannen, die de vernietiging van de drakenrijders en de ondergang van Pern zouden kunnen betekenen...
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: Dragonseye / Red Star Rising
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789027467317
Uitgever: Spectrum

De Derde Pern TrilogieDe afvalligen van Pern
Zolang de bewoners van Pern zich kunnen herinneren, hebben de Borgen hen beschermd tegen de draden, de allesverterende zilveren neerslag. Maar niet iedereen kan rekenen op hun steun...

Zoals de volgelingen van Jayge, die liever onbeschermd op pad gaan dan zich te verschansen in de veilige omgeving van een Borg.

Weer anderen, zoals Aramina en haar familie zijn hun Borg kwijtgeraakt, overgeleverd aan alle denkbare gevaren en een gemakkelijke prooi voor menige bende...

De afvallige van Lady Thella vormen de gevaarlijkste bende. Nu hebben zij het voorzien op de hulpeloze Aramina, wier telepathische contacten met de draken voor hen van onschatbare waarde zijn. Jayge en zijn mannen nemen het op voor Aramina, hetgeen resulteert in een strijd op leven en dood.
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: The renegades of Pern
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789022514474
Uitgever: Boekerij
De redding van Pern
De drakenrijders van Pern strijden nu al generaties lang tegen het draad. Gezeten op hun fiere, telepathische draken vliegen ze keer op keer uit om de gevaarlijke neerslag te elimineren.

De definitieve bescherming tegen de draden moet echter nog gevonden worden.

Dan doen Lessa, F'Lar en Robinton een unieke vondst op de computer van hun voorouders, waarin specifieke instructies opgeslagen zijn die het drakenvolk voor eeuwig kunnen vrijwaren van hun gesel... het draad.
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: All the Weyrs of Pern
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789022515693
Uitgever: Boekerij
Dageraad van de draken
Kolonisten van de aarde bereiken na een reis van vijftien jaar de groene planeet Pern: een waar lustoord met zeeën en bergen, zuurstof en water.
Maar al snel wordt de aardse kolonie bedreigd door het Draad: zilveren strengen die uit de lucht vallen en alles op hun weg vernietigen.

Met man en macht vechten de kolonisten voor hun leven. De enige manier om de planeet en zichzelf te beschermen, is een heel nieuw soort wezen in het leven te roepen...
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: Dragonsdawn
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789027467171
Uitgever: Spectrum

Young AdultZwarte paarden voor de koning
Engeland in de 5e eeuw. Op het schip van zijn oom wordt de jonge Galwyn als slaaf behandeld.

Een bijzondere passagier trekt tijdens een woelige overtocht zijn aandacht. Het is Comes Artos, de latere koning Arthur, die op weg is naar het zuiden om sterke paarden te kopen voor zijn strijd tegen de Saksen.

Het lukt Galwyn om aan zijn oom te ontsnappen en in Arthurs gevolg mee te reizen als tolk. Later wordt hij de eerste hoefsmid in de geschiedenis...
Schrijver: Anne McCaffrey
Oorspronkelijke titel: Black horses for the king
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789025729424
Uitgever: Gottmer

De Tweede Pern Trilogie

De Tweede Pern Trilogie - The Harper Hall Trilogy, (Dragonsong, Dragonsinger en Dragondrums) is niet vertaald in het Nederlands.