Boekenplank:
Kies

Boeken van David Eddings

Meer over David Eddings

Genre: Fantasy / SF

Website: David Eddings


Belgarath de tovenaar

 1. De volgelingen - Belgarath the sorcerer
 2. Polgara - Belgarath the sorcerer

De Belgarion en Mallorea wereld

 1. De wereld van Riva - The Rivan Codex

De Dromers

 1. Het eiland Thurn - The isle of Thurn
 2. De gekoesterde - The treasured one
 3. De kristallen kloof - Crystal gorge
 4. De jonge goden - The younger gods

De kronieken van Belgarion

 1. De voorspelling - Pawn of prophecy
 2. De magische koningin - Queen of Sorcery
 3. Het tovenaarsgambiet - Magician's gambit
 4. Het lied van de Orbus - Castle of wizardry
 5. Eindspel - Enchanters' end game

De kronieken van de Eerste IJstijd

 1. De verlossing van Althalus - The redemption of Althalus
 2. In dienst van de godin - The redemption of Althalus

De kronieken van Mallorea

 1. De wachters van het Westen - Guardians of the west
 2. De koning der Murgo's - King of the Murgos
 3. De demonenheer van Karanda - Demon lord of Karanda
 4. De tovenares van Darshiva - Sorceress of Darshiva
 5. De zieneres van Kell - The seeress of Kell

De Tamuli

 1. Koepels van vuur - Domes of fire
 2. De duistere gloed - The shining ones
 3. De verborgen stad - The hidden city

Het Elenium

 1. De diamanten troon - The diamond throne
 2. De robijnridder - The ruby knight
 3. De saffieren roos - The sapphire rose

Polgara de tovenares

 1. Koningin van het lot - Polgara the sorceress
 2. Vrouwe van de strijd - Polgara the sorceress
Belgarath de tovenaar
De Belgarion en Mallorea wereld

gedetailleerd overzicht

Belgarath de tovenaarDe volgelingen
Aan de zevenduizend jaar durende oorlog was eindelijk een eind gekomen. Slechts één man was overgebleven die kon vertellen over de tijd waarin de goden nog op aarde woonden om troost en raad te geven aan hun sterfelijke kinderen. Slechts één man kon uit ervaring vertellen hoe de duistere god Torak de Orbus stal van Aldur, waardoor de aarde uiteenspleet en goden en mensen in een helse strijd verzeild raakten. Alleen Belgareth de tovenaar had vanaf het begin deel uitgemaakt van die geschiedenis. Lang voordat de strijd begon, trok Belgareth, geboren in het dorpje Gara, als jongeling de wijde wereld in en trad hij, na vele omzwervingen, in dienst bij de god Aldur. Na jaren van studie, toen hij van jongen tot man was geworden, was hij zover dat hij een instrument van de Voorspelling kon worden. Maar zijn niet-aflatende toewijding dreigde hem te zullen beroven van datgene wat hem het dierbaarst was... * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Belgarath the sorcerer
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-274-4765-9
Uitgever: Spectrum
Polgara
Belgareth had vanaf het begin meegemaakt hoe de aarde uiteenspleet, nadat de duistere god Torak de Orbus van Aldur had gestolen, en goden en mensen in een duizendjarige strijd verzeild waren geraakt. Aldur draagt Belgareth op een van zijn twee dochters uit te huwelijken aan de koning van Riva, omdat uit deze verbintenis het Kind van het Licht geboren zal worden, dat hen de Orbus tegen Torak zal beschermen. Belgareth, wetend dat Riva dromen heeft waarin zijn mooiste jongste dochter Beldaran verschijnt, hoeft niet lang te aarzelen wie van zijn dochters de bruid zal worden. Maar de Orbus is niet tevreden over Belgareth's keuze en had liever diens humeurige en lastige, maar uiterst scherpzinnige oudste dochter Polgara als de toekomstige koningin van Riva gezien. Wanneer het huwelijk toch wordt gesloten, zijn de gevolgen voor geen van de betrokkenen te overzien... * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Belgarath the sorcerer
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-274-4780-2
Uitgever: Spectrum

De Belgarion en Mallorea wereldDe wereld van Riva
In de Belgarion, Mallorea, Belgarath en Polgara spelen eeuwenoude geschriften en verhalen een belangrijke rol. Al die teksten zijn bijeengebracht in De wereld van Riva. Naast een voorwoord van Eddings over de reeks bevat het De Heilige Boeken, waarvan het bezit verboden is op straffe van de dood; De geschiedenis van het Koninkrijk Angarak, waarin uiteengezet wordt hoe Zakath veranderde in een man van ijs; De Kronieken, een relaas van 5000 jaar geschiedenis van Riva; het vermaarde heldendicht De slag van Vo Mimbre, en nog veel meer prachtige oude verhalen en kronieken. * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The Rivan Codex
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-274-6724-2
Uitgever: Spectrum

De DromersHet eiland Thurn
Op Dhrall, waar legenden met het land vervlochten zijn en de goden de aarde bewandelen, heeft een gekke kluizenaar een visioen. De mensen van het eilandenrijk lachen hem uit, maar de goden kennen de waarheid: er is een viertal kinderen dat door hun dromen hemel en aarde kunnen bewegen. Het land Dhrall wordt geregeerd door de vier Oude Goden: Dahlaine en zijn broer Veltan heersen over het noorden en het zuiden, terwijl hun zusters Zelana en Aracia het westen en oosten als hun domein hebben. Het centrale deel van Dhrall wordt beheerst door Vlagh, een monsterlijke duistere macht die met zijn leger van insectoïden Dhrall hoopt te veroveren. Zelena, godin van het Westen, een van de Jonge Goden van Dhrall, heeft genoeg van de stervelingen in haar deel van het rijk. Teruggetrokken op het eiland Thurn gaat ze meer om met de zeldzame dolfijnensoort die er voorkomt, dan met de afzichtelijke tweebenige mens. Haar verrassing is dan ook groot als haar broer, Dahlaine van het Noorden, een baby komt brengen om te verzorgen. Na een paar jaar, als ze van het kind heeft leren houden, komt ze er achter dat Eleria niet zomaar een kind is. Ze is een van de Dromers, dat wil zeggen: een van de Oude Goden, die nog nietsvermoedend gevangen is in een mensenlichaam. Dahlaine heeft hen gewekt om hen bij te staan in de strijd tegen Hij-die-Vlagh-heet. Een strijd die ook verstrekkende gevolgen heeft voor de mensen in Dhrall... * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The isle of Thurn
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-225-3729-3
Uitgever: Uitgeverij M
De gekoesterde
Op Dhrall, waar legenden met het land vervlochten zijn en de goden de aarde bewandelen, heeft een gekke kluizenaar een visioen. De mensen van het eilandenrijk lachen hem uit, maar de goden kennen de waarheid: er is een viertal kinderen dat door hun dromen hemel en aarde kan bewegen. Het land Dhrall wordt geregeerd door de vier Oude Goden: Dahlaine en zijn broer Veltan heersen over het noorden en het zuiden, terwijl hun zusters Zelana en Aracia het westen en oosten als hun domein hebben. Het centrale deel van Dhrall wordt beheerst door Vlagh, een monsterlijke duistere macht, die met zijn leger van insectoïden Dhrall hoopt te veroveren. Na de aanval op Zelana heeft Vlagh nu zijn aandacht verplaatst naar het domein van haar broer Veltan. Zijn gebieden bestaan voornamelijk uit landerijen en worden bevolkt door vreedzame boeren en dorpelingen, die nu het doelwit vormen van Vlaghs leger. Vastbesloten het volk te beschermen probeert Omago, Veltans menselijke vriend, de verdediging van het land tijdig op orde te krijgen. * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The treasured one
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-225-4150-9
Uitgever: Uitgeverij M
De kristallen kloof
Op Dhrall, waar legenden met het land vervlochten zijn en de goden de aarde bewandelen, heeft een gekke kluizenaar een visioen. De mensen van het eilandenrijk lachen hem uit, maar de goden kennen de waarheid: er is een viertal kinderen dat door hun dromen hemel en aarde kunnen bewegen. Het land Dhrall wordt geregeerd door de vier Oude Goden: Dahlaine en zijn broer Veltan heersen over het noorden en het zuiden, terwijl hun zusters Zelana en Aracia het westen en oosten als hun domein hebben. Het centrale deel van Dhrall wordt beheerst door Vlagh, een monsterlijke duistere macht die met zijn leger van insectoïden Dhrall hoopt te veroveren. Maar de Oude Goden kunnen niet doden en zijn dus niet in staat hun domein te verdedigen, waardoor ze gedwongen zijn huurlingen in dienst te nemen. Ze worden bijgestaan door de Dromers, de kinderen die opgevoed worden door de Goden als hun opvolgers, kinderen die met hun dromen de krachten van de Zee en de Aarde beheersen en zo Vlagh zouden kunnen weerstaan. Na zijn aanval op de domeinen van Zelana en Veltan richt Vlagh zich nu op Dahlaine. * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Crystal gorge
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-225-4296-3
Uitgever: Uitgeverij M
De jonge goden
Op Dhrall, waar legenden met het land vervlochten zijn en de goden de aarde bewandelen, heeft een gekke kluizenaar een visioen. De mensen van het eilandenrijk lachen hem uit, maar de goden kennen de waarheid: er is een viertal kinderen dat door hun dromen hemel en aarde kunnen bewegen. Het land Dhrall wordt geregeerd door de vier Oude Goden: Dahlaine en zijn broer Veltan heersen over het noorden en het zuiden, terwijl hun zusters Zelana en Aracia het westen en oosten als hun domein hebben. Het centrale deel van Dhrall wordt beheerst door Vlagh, een monsterlijke duistere macht die met zijn leger van insectoïden Dhrall hoopt te veroveren. De aanval van de verschrikkelijke insectenkoningin die bekendstaat als Vlagh is in drie van de vier rijken van de Oudere Goden afgeweerd. De Oudere Goden, geholpen door de jongere goden en hun menselijke metgezellen, zijn steeds als overwinnaar uit de strijd gekomen. Alleen het land van de godin Aracia wordt nog bedreigd, maar zij wenst wanneer haar tijd gekomen is niet vervangen te worden door een van de jongere goden. En die tijd nadert met rasse schreden... * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The younger gods
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 90-225-4684-5
Uitgever: Uitgeverij M

De kronieken van BelgarionDe voorspelling
Lang geleden bracht de kwade god Torak oorlog tussen mensen en goden. Maar Belgarath de Tovenaar wist de mensen ertoe te brengen de Orbus die hen zou beschermen weer op te eisen. De voorspelling luidde evenwel dat zo lang de Orbus bij Riva lag, de mensen veilig zouden zijn. Het was maar een verhaal en Garion geloofde niet in voorspellingen of tovenaars, ook al had hij jarenlang de bedreigende achtervolging gevoeld van de man zonder schaduw. Hij was grootgebracht op een rustige boerderij door zijn tante Pol. Hoe kon hij vermoeden dat degenen die hij liefhad hem in aanraking zouden brengen met onvoorspelbare magie en verschrikkelijke gevaren? Voor korte tijd waren zijn onschuldige dromen veilig en ongehinderd door zijn vreemde erfenis. Voor heel korte tijd...
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Pawn of prophecy
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-225-4145-2
Uitgever: Uitgeverij M
De magische koningin
De Legenden verhaalden hoe de boze god Torak de Orbus van Aldur stal, maar verminkt werd door diens vuur en in een diepe slaap viel. De voorspelling sprak van een tijd dat hij zou ontwaken en weer trachten de wereld te overheersen. Nu was de Orbus gestolen door een priester van Torak. En de uitkomst van de voorspelling was nabij... De meestertovenaar Belgarath en zijn dochter Polgara, de magische koningin, zijn de Orbus op het spoor en trachten hem te herwinnen voordat de ramp zich kan voltrekken. En Garion, die enkele maanden daarvoor nog een eenvoudige boerenjongen was, maar die nu de inzet is geworden van de strijd, gaat met hen mee. Hij heeft nooit geloofd in tovenarij en wenst er part noch deel aan te hebben. Maar er groeien krachten in hem die hem dwingen tot daden waarvan hij zichzelf ternauwernood bewust is...
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Queen of Sorcery
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-225-4146-0
Uitgever: Uitgeverij M
Het tovenaarsgambiet
De Legenden verhaalden hoe de boze god Torak de Orbus van Aldur stal, maar verminkt werd door diens vuur en in een diepe slaap viel. De voorspelling sprak van een tijd dat hij zou ontwaken en weer trachten de wereld te overheersen. Nu was de Orbus gestolen door een priester van Torak. En de uitkomst van de voorspelling was nabij... De keizerlijke prinses van Tolnedra is in verwarring. Iedereen weet dat het verhaal over de Orbus en de boze god Torak tot het rijk der fabelen behoort. En toch moet ze mee op een gevaarlijke reis om de gestolen Orbus terug te vinden. Niemand gelooft in tovenarij. Toch schijnen Garions tante en grootvader de legendarische tovenaars Polgara en Belgarath te zijn en duizenden jaren oud! Zelfs de jonge Garion beschikt over buitengewone krachten. Garion is een gewone boerenjongen, niets voor een keizerlijke prinses. Maar waarom voelt ze toch een dwingende behoefte hem in bescherming te nemen? Nu is hij onderweg naar een vreemde toren en een machtige en afschrikwekkende magiër. En zij is er niet om over hem te waken...
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Magician's gambit
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-225-4147-9
Uitgever: Uitgeverij M
Het lied van de Orbus
De Legenden verhaalden hoe de boze god Torak de Orbus van Aldur stal, maar verminkt werd door diens vuur en in een diepe slaap viel. De voorspelling sprak van een tijd dat hij zou ontwaken en weer trachten de wereld te overheersen. Nu was de Orbus gestolen door een priester van Torak. En de uitkomst van de voorspelling was nabij... Het was allemaal begonnen met de roof van de Orbus die het Westen tot dan toe had beschermd tegen de kwade god Torak. Tot die tijd was Garion een eenvoudige boerenjongen, maar nadien ontdekt hij dat zijn tante werkelijk de tovenares Polgara is, en zijn grootvader Belgarath de Eeuwige Mens. En vervolgens, tijdens hun speurtocht naar de Orbus, ontdekt Garion tot zijn ontsteltenis dat ook hijzelf een tovenaar is. Nu de Orbus herwonnen is, neemt Garion aan dat zijn rol is uitgespeeld. Maar de voorspelling heeft nog vele verrassingen voor Garion in petto – en ook voor de prinses van Tolnedra...
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Castle of wizardry
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-225-4175-4
Uitgever: Uitgeverij M
Eindspel
De Legenden verhaalden hoe de boze god Torak de Orbus van Aldur stal, maar verminkt werd door diens vuur en in een diepe slaap viel. De voorspelling sprak van een tijd dat hij zou ontwaken en weer trachten de wereld te overheersen. Nu was de Orbus gestolen door een priester van Torak. En de uitkomst van de voorspelling was nabij... De voorspelling is nog niet vervuld. In het oosten zal de kwade God Torak ontwaken om zijn heerschappij te vestigen. En Garion zal oog in oog met hem komen te staan: om te doden of om gedood te worden. Van de afloop van dit gruwelijke duel hangt het lot van de wereld af. De voorspelling drijft Garion voort, maar geeft geen antwoord op de vraag die hem achtervolgt: hoe doodt een menselijk wezen een onsterfelijke god?
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Enchanters' end game
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-225-4176-2
Uitgever: Uitgeverij M

De kronieken van de Eerste IJstijdDe verlossing van Althalus
Het zit de meesterdief Althalus niet mee. Normaal gesproken heeft hij al het geluk van de wereld, maar nu lopen zijn zorgvuldig voorbereide diefstallen in het honderd, zijn de meeste slachtoffers armer dan hijzelf en blijken de ordehandhavers alerter en hardnekkiger dan anders. De simpele opdracht om een boek uit een oude toren te stelen lijkt dan ook een kans uit duizenden. Maar Althalus vergeet te vragen wat voor soort boek het precies is en wie het bewaakt... * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The redemption of Althalus
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-274-6748-X
Uitgever: Spectrum
In dienst van de godin
Het lot van de wereld rust op de schouders van de meesterdief Althalus. Bijgestaan door een sprekende kat, een verwende prinses, een barbaarse krijger en een bedeljongen moet Althalus voorkomen dat de kwade god Deave en zijn handlangers de wereld vernietigen. En mocht er zich in de wirwar van intriges, veldslagen, ingenieuze diefstallen en magische tijdreizen ook nog een kans voordoen om een fortuin te vergaren, dan is dat mooi meegenomen. * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The redemption of Althalus
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-274-6755-2
Uitgever: Spectrum

De kronieken van MalloreaDe wachters van het Westen
Er zijn elf jaren verstreken sinds Garion de kwade god Torak heeft verslagen en met Ce'Nedra is getrouwd. Nu is hij Beschermheer van het Westen en leert hij langzaam hoe hij om moet gaan met de taken van een koning. Op een dag spreekt de Stem van de Voorspelling vanuit de Orbus, een mysterieuze steen van voorbij de sterren. Hij waarschuwt Garion om uit te kijken voor Zandramas, en onthult dat de Duistere Voorspelling die Torak dreef nog bestaat. Wederom wordt Garion een pion in de strijd tussen Licht en Duisternis.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Guardians of the west
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-225-3142-2
Uitgever: Uitgeverij M
De koning der Murgo's
De zoon van Garion en Ce'Nedra wordt op lage wijze gekidnapt en pas na maanden komen zij erachter dat de ontvoerder de mysterieuze Zandramas is, die ver naar het zuidoosten is gevlucht. Garion onderneemt een grote speurtocht om het kind te bevrijden, daarbij geleid door de Orbus die in de degenknop van zijn machtige zwaard gloeit. Met hem reist de onsterfelijke tovenaar Belgarath en ook Polgara, de tovenares. Hun tocht leidt hen door de moerassen van Nyissa, waar de slangenkoningin regeert over haar verraderlijke volk, en vervolgens door gebieden van de Murgos, hun oudste vijanden. Uiteindelijk vinden ze een afschuwelijk gevaar – voor henzelf en de hele mensheid...
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: King of the Murgos
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-225-3143-0
Uitgever: Uitgeverij M
De demonenheer van Karanda
Het derde deel van De kronieken van Mallorea verhaalt over de ontvoerde zoon van koning Garion, en diens pogingen, om hem te bevrijden. Garion en zijn metgezellen worden vastgehouden door de vriendelijke, maar vastberaden keizer van Mallorea, Zakath. Terwijl een horde demonen de steden vernietigen en een plaag terreur zaait, heeft Garion nog weinig tijd om zijn bestemming te bereiken.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Demon lord of Karanda
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-225-3144-9
Uitgever: Uitgeverij M
De tovenares van Darshiva
Ten Oosten van Cthol Murgos, waar ooit de strijd tussen de kwade god Torak en de held Garion beslecht werd, ligt het continent Mallorea. Eens was het één machtig keizerrijk, maar inmiddels voeren de verschillende koninkrijken en protectoraten onderling strijd. Mallorea is in rep en roer, want de tijd van de Voorspelling is nabij. De kwade tovenares Zandramas heeft het zoontje van koning Garion en koningin Ce’Nedra ontvoerd. Garion, die ooit de kwade God Torak versloeg, reist haar met zijn reisgenootschap achterna. Deze keer arriveert hij in Melcene, waar hij in het College van Toegepaste Alchemie stuit op de enige complete versie van de Ashabijnse Orakels. De volledige Voorspelling onthult wat Zandramas in gedachten had voor Garions kind, en dat is gruwelijker dan iedereen zich kan voorstellen. Dan ontdekt Garion de onheilspellende boodschap die Torak achterliet op de laatste pagina’s van de Orakels; de duistere God meldt dat het genootschap alles in het werk moet stellen om Zandramas tegen te houden.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Sorceress of Darshiva
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-225-3372-7
Uitgever: Uitgeverij M
De zieneres van Kell
In Kell, een berg in het wilde Likandia waar Zieners, Dodenbezweerders en Wichelaars wonen, ontmoet Garion de heilige Zieneres Cyradis. Hij hoopt dat ze hem kan helpen zijn ontvoerde zoon te vinden. Maar in plaats van antwoorden, werpt de blinde zieneres enkel nieuwe vragen op: wat zijn de ware motieven van Zandramas – de tovenares die het kind ontvoerde? En hoe kan de eeuwige duisternis waar Cyradis’ voorspellingen over gaan, worden voorkomen? Alle vragen worden beantwoord in een laatste confrontatie met Zandramas in het mysterieuze Oord Dat Niet Langer Bestaat. Daar moet de Zieneres een keuze moet maken waar het lot van het universum vanaf hangt...
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The seeress of Kell
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-225-3373-5
Uitgever: Uitgeverij M

De TamuliKoepels van vuur
Het begon met boze voortekenen. Bandieten die het heuvelgebied onveilig maakten. In het naburige, altijd rumoerige Lamorkand ging het onheilspellende gerucht dat de bloedige helden van weleer zich spoedig weer zouden melden. En reizigers wisten te vertellen dat alle Trolgoden hun ijzige noordelijke verblijfplaats hadden verlaten. Ogenschijnlijk hadden deze problemen niets met elkaar te maken, totdat een gezant uit het verre Tamuulse rijk Sparhawk om hulp kwam smeken. Want hetzelfde onheil dat Elenie bestookte, had met volle kracht in zijn rijk toegeslagen. De oude krijgers van de Tamuli waren inderdaad teruggekeerd en dreigden een bloedbad aan te richten en het rijk uiteen te scheuren. Als Sparhawk zijn eigen land wilde redden, zou hij hulp moeten bieden. En zo trokken Sparhawk, Ehlana, prinses Danae en een handvol vertrouwelingen naar het verre rijk in het oosten... een verraderlijke en uitputtende reis, vol ontberingen en gevaren.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Domes of fire
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-274-3149-3
Uitgever: Spectrum
De duistere gloed
Jaren geleden werd Bheliom, de machtigste steen op aarde, op de bodem van de diepste oceaan verborgen opdat niemand meer door zijn magische krachten verlokt zou kunnen worden. Toch moet ridder Sparhawk een beroep doen op deze Saffieren Roos om het gevaar dat zijn vaderland bedreigt, te bezweren. Sparhawk's speurtocht naar Bheliom is er een vol dodelijke dreiging, want de krachten van het Kwaad willen het juweel voor hun eigen duivelse plannen aanwenden. Vernietigende plannen, die voor een deel al tot uitvoer zijn gebracht...
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The shining ones
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-274-4129-4
Uitgever: Spectrum
De verborgen stad
Ridder Sparhawk had zijn krachten gemeten met de boze God Cyrgon en hem overwonnen. Maar zijn triomf was van korte duur, want op datzelfde moment, ver van het slagveld, werd zijn allerliefste echtgenote, koningin Ehlana, door Cyrgon's gehuurde volgelingen ontvoerd. Sparhawk zou Bhellion, dat machtige juweel, aan hen moeten afstaan, anders zou Ehlana sterven. Maar Cyrgon's laaghartige lakeien hadden niet gerekend op Sparhawk's onwrikbare vastbeslotenheid om met alle beschikbare middelen te vechten voor zijn koningin. Met de hulp van zijn trouwe vrienden ontwierp hij een aanvalsplan dat Ehlana's leven zou moeten redden. Op de weg die voor hen lag, zou van alle kanten onheil op de loer liggen, maar geen van zijn dappere kameraden aarzelde om hun angstaanjagende opdracht te vervullen. De volle omvang van het gevaar dat hem bedreigde zou pas later blijken. Want in zijn overmoed had Cyrgon gedaan wat zelfs de Goden was verboden. Hij had Klael opgeroepen, de tegenhanger van Bhelliom, een monster dat er op uit was de wereld te vernietigen.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The hidden city
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-274-4340-8
Uitgever: Spectrum

Het Elenium

De diamanten troon
Sparhawk, Pandion-ridder en kampioen van de koningin, keert na een verbanning van tien jaar terug naar Elenië. Daar ontdekt hij dat koningin Ehlana gevangen zit in een groot blok magisch kristal en het enige wat haar nog in leven houdt is de magie van de tovenares Sephenia. Alleen de Bheliom, een legendarisch magisch Amulet, kan haar redden. Elenië wordt geregeerd door een Prins-Regent, een stroman van de ware machthebber, de Primaat Annias, die de leider van de Kerk. Samen met Sephrenia en zijn oude schildknaap, begint Sparhawk aan een wanhopige queeste op zoek naar de Bhelliom om koningin Ehlana te bevrijden.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The diamond throne
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-225-4297-1
Uitgever: Uitgeverij M
De robijnridder
Sparhawk, Pandion-ridder en kampioen van de koningin, keert na een verbanning van tien jaar terug naar Elenië. Daar ontdekt hij dat koningin Ehlana gevangen zit in een groot blok magisch kristal en het enige wat haar nog in leven houdt is de magie van de tovenares Sephenia. Alleen de Bheliom, een legendarisch magisch Amulet, kan haar redden. Sparhawk en Sephenia gaan op zoek naar het graf van Koning Sarak, de laatste bezitter van de Bheliom, die vijfhonderd jaar eerder viel op het slagveld. Om achter de locatie van het graf te komen pogen ze de geesten op te roepen van strijders die met Sarak vielen in de strijd. Tegelijkertijd moeten ze zien af te rekenen met de Zoeker, een reusachtig insectoïde monster opgeroepen door de god Azash, die de Bheliom voor zichzelf wil.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The ruby knight
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-225-4298-X
Uitgever: Uitgeverij M
De saffieren roos
Sparhawk, Pandion-ridder en kampioen van de koningin, keert na een verbanning van tien jaar terug naar Elenië. Daar ontdekt hij dat koningin Ehlana gevangen zit in een groot blok magisch kristal en het enige wat haar nog in leven houdt is de magie van de tovenares Sephenia. Alleen de Bheliom, een legendarisch magisch Amulet, kan haar redden. Eindelijk heeft Sparhawk de Bheliom in zijn bezit. Nu kan hij proberen koningin Ehlana weer tot leven te wekken. Dit is echter nog maar het begin van zijn missie. Hij moet ook Annias zien te verslaan, de Primaat die de Kerk in zijn macht probeert te krijgen. Annias aanbidt in het geheim de god Azash, die de Bheliom voor zijn eigen duistere doeleinden wil gebruiken.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: The sapphire rose
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-225-4299-8
Uitgever: Uitgeverij M

Polgara de tovenares

Koningin van het lot
Als dochter van koninklijke ouders, van Poledra en Belgareth de tovenaar, leert de jonge Polgara al vroeg haar bestemming kennen: ze zal het Kwaad moeten vernietigen, opdat het Goede uiteindelijk overwint. Ze groeit op tot een scherpzinnige, krachtige vrouw. Met haar toverkracht en alles wat ze in zich heeft, bestrijdt ze haar vijanden, onder wie de demonische Torak, en beschermt ze haar vrienden: de erfgenaam van Riva's troon heeft haar speciale aandacht. Met humor en passie vertelt de Koningin van het lot haar legendarische levensverhaal. * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Polgara the sorceress
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-274-6465-0
Uitgever: Spectrum
Vrouwe van de strijd
Al tijdens haar leven is Polgara, dochter van Belgareth en Poledra een legende. Ze legt landen haar wil op, verslaat legers en bestrijdt het Kwade. Toch is de vrouwe van de strijd in alle opzichten een mens, met de passies en hebbelijkheden die daarbij horen. Geen gemakkelijk lot voor iemand wiens leven met profetieën is verweven. Polgare heeft haar geliefde in Vo Wacune moeten achterlaten en bevecht nu de Asturiërs waar ze maar kan. Maar de nederlaag van die indringers zal niet het einde betekenen van de oorlog. Oude vijanden in nieuwe gedaanten duiken op, en keer op keer moet Polgara al haar talenten aanwenden om de helse strijd te overleven. * Geschreven door David en Leigh Eddings.
Schrijver: David Eddings
Oorspronkelijke titel: Polgara the sorceress
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-274-6582-7
Uitgever: Spectrum