Boekenplank:
Kies

Boeken van Robin Hobb

Meer over Robin Hobb

Genre: Fantasy / SF

Pseudoniem (van): Megan Lindholm

Geboren: 1952

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Robin Hobb


Overzicht

 • De eigenzinnige prinses en de bonte prins - The willful princess and the piebald prince
 • De thuiskomst - Homecoming
 • De verhalen - The inheritance

De boeken van de Zieners - The Farseer Trilogy

 1. Leerling en meester - Assassin's apprentice
 2. Moordenaar des konings - Royal assassin
 3. Vermogen en wijsheid - Assassin's quest

De boeken van de Levende Schepen - The Liveship Traders Trilogy

 1. Het magische schip - Ship of magic
 2. Het dolende schip - The mad ship
 3. Het bestemde schip - Ship of destiny

De boeken van de Nar - The Tawny Man Trilogy

 1. De oproep van de nar - Fool's errand
 2. De gouden nar - The golden fool
 3. Het lot van de nar - Fool's fate

Kronieken van de Wilde Regenlanden / The Rain Wild Chronicles

 1. Drakenhoeder - Dragon keeper
 2. Drakenziel - Dragon haven
 3. Drakenstad - City of dragons
 4. Drakenbloed - Blood of dragons

De boeken van Fitz en de Nar - Fitz and the Fool Trilogy

 1. De moordenaar van de nar - Fool's assassin
 2. De geheimen van de nar - Fool's quest
 3. Het lot van de moordenaar - Assassin's fate

De boeken van de Zoon van de Krijger - The Soldier Son Trilogy

 1. Overgangsritueel - Shaman's crossing
 2. Woudmagie - Forest mage
 3. Magisch eindspel - Renegade's magic

Dubbel uitgegeven titels

 • Moordenaarsleerling - zie Leerling en meester
De boeken van de Zieners - The Farseer Trilogy
De boeken van de Levende Schepen - The Liveship Traders Trilogy
De boeken van de Nar - The Tawny Man Trilogy
Kronieken van de Wilde Regenlanden / The Rain Wild Chronicles
De boeken van Fitz en de Nar - Fitz and the Fool Trilogy
De boeken van de Zoon van de Krijger - The Soldier Son Trilogy
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe eigenzinnige prinses en de bonte prins
Robin Hobb keert terug naar de wereld van De Boeken van de Zieners! Terug naar de Zes Hertogdommen, de Zieners en de Koninklijke familie van de Hertenhorst. Naar een tijd waarin het gebruik van de Wijsheid - de gave om in de geest contact te leggen met dieren - nog werd toegestaan. In deze tijd leeft de eigenzinnige prinses Hoede. Al jaren slaat ze alle huwelijksaanzoeken af en negeert ze haar koninklijke taken, zodat ze ongehinderd plezier kan maken. Tot groot ongenoegen van haar vader, de koning. De enige die zich oprecht om haar bekommert is haar min Felicity. Maar als Hoede het bed deelt met een eenvoudige staljongen en zwanger raakt, kan zelfs Felicity haar niet meer beschermen. Zeker niet als blijkt dat het bastaardkind dezelfde bonte huid heeft als het paard van zijn vader.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: The willful princess and the piebald prince
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789024559541
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De thuiskomst
In 2005 is Robin Hobb, tien jaar na haar Nederlandse debuut De boeken van de Zieners, één van de populairste auteurs van oorspronkelijke fantasy-romans. In het kader van dit tienjarig schrijversjubileum is De thuiskomst verschenen. De thuiskomst is een mini-roman die, naast een intrigerend verhaal met veel sfeer en aangrijpende momenten zoals alleen Robin Hobb die kan weergeven, een tip van de sluier oplicht over Overgangsritueel, het eerste deel van de trilogie De Boeken van de Zoon van de Krijger.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Homecoming
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-245-5348-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De verhalen
In deze omvangrijke verhalenbundel onthult Robin Hobb in spannende verhaalvorm - van novelle tot kort verhaal - nieuwe feiten en verhalen over de wereld van de Zes hertogdommen, de wereld die haar internationaal tot een ster maakte. Een greep uit de onderwerpen: bovennatuurlijke wezens, zwervers met een groot geheim, dodelijke katten - de onderwerpen geven aan hoe groot het canvas is waarop Megan Lindholm en haar alter ego Robin Hobb hun verhalen penselen.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: The inheritance
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 978-90-245-4494-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De boeken van de Zieners - The Farseer TrilogyLeerling en meester
Als de jeugdige Fitz op zesjarige leeftijd in het holst van een gure nacht wordt afgeleverd bij de poort van het immense kasteel de Hertenhorst, de residentie van de machtige Ziener-koningen, ziet zijn toekomst er verre van hoopvol uit.
Hoewel de strenge maar rechtvaardige stalmeester Burrich hem onder zijn vleugels neemt, keert zijn vader, prins Chevalric, hem de rug toe. Erger nog, zodra hij verneemt de verwekker van een bastaardzoon te zijn, doet de koningszoon afstand van de troon van de Zes Hertogdommen en trekt zich terug op het platteland.
Om te voorkomen dat Fitz opgroeit met een wrok jegens het geslacht van de Zieners, dwingt Chevalrics vader, de machtige Ziener-koning Vlijm de Listige, de jonge Fitz in de leer te gaan bij de geheimzinnige Chae, de konings persoonlijk adviseur, halve magiër en vertrouweling.
Dan, terwijl plunderaars van overzee de kusten belagen, terwijl Ontzielden het binnenland onveilig maken en zelfs de geurende lavendelkaarsen de geur van intriges en kuiperijen op de Hertenhorst niet kunnen verhullen, ontdekt Fitz dat het koningsbloed dat hem door de aderen stroomt hem toegang geeft tot een bijzonder talent, dat van het Vermogen. Maar gebruikmaking van dat talent is niet zonder gevaar...
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Moordenaarsleerling.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Assassin's apprentice
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-225-4513-X
Uitgever: Uitgeverij M
Moordenaar des konings
De jeugdige bastaard Fitz heeft zijn eerste opdrachten in dienst van de machtige Zienerkoning Vlijm de Listige met succes voltooid.
Nu, verbitterd en teleurgesteld, en half kreupel na een bijna frontale confrontatie met een valse tegenstander verbergt hij zich bij de vreemde Chyurd, vastbesloten hun gastvrije Bergrijk nooit meer te verlaten.
Zijn verlangen naar liefde en het besef van zijn onontkoombare bestemming brengen hem tenslotte op andere gedachten.
Rusteloos als de wind en gesteund door de magische kracht van het Vermogen keert Fitz terug naar de Hertenhorst, de residentie van de machtige Ziener-koningm waar hij ogenblikkelijk opnieuw wordt blootgesteld aan de dodelijke intriges van de koninklijke familie.
Tussentijds hebben de Rode Kapers hun aanvallen op de kusten van de Zes Hertogdommen hervat. Maar ook van binnenuit wordt het Koninkrijk bedreigd.
Verraad en bedrog bedreigen de troon van de ogenschijnlijk dementerende Vlijm de Listige. Het gevolg is dat Fitz, eindelijk, de strijd voor zijn geboorterecht aangaat.
Wat hij daarbij niet beseft is dat zijn poging de Zes Hertogdommen van de ondergang te redden, mogelijk van hem het grootste offer zal vergen dat een mens kan brengen.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Royal assassin
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-225-3603-3
Uitgever: Uitgeverij M
Vermogen en wijsheid
FitzChevalric de Ziener, bastaardzoon van koninklijken bloede, is opgestaan uit de dood. Hoewel hij in zijn leven daarvoor werd geleid door de gelofte van trouw, die hij aflegde aan de machtige Ziener-koning Vlijm de Listige - door zijn betrekking als koninklijke moordenaar tegen wil en dank - nu is hij vastbesloten de rest van zijn leven anders in te vullen.
Ook al komt hij al gauw tot de ontdekking dat de banden die hem met zijn vroegere leven binden niet zo gemakkelijk zijn af te leggen.
Nauwelijks is hij bekomen van zijn beproeving, of Fitz wordt door prins Veritas ontboden naar het Bergrijk, waar Veritas op zoek is naar de eeuwenoude, geheimzinnige Ouderlingen.
Over deze raadselachtige wezens is weinig bekend, behalve dat zij ooit bezwoeren in tijden van hoge nood de bevolking van de Zes Hertogdommen te zullen bijstaan. En de nood is nu hoog, want de aanvallen van de Rode Kapers op de kusten zijn talrijk en ongekend hevig.
Op weg naar het Bergrijk worden Fitz en zijn metgezel, de wolf Nachtogen, aanhoudend nagejaagd door de trawanten van Veritas verradelijke broer, prins Regaal, die geheel onrechtmatig de troon van de Zes Hertogdommen bezet houdt.
Daarbij wordt Fitz ook nog eens gekweld door het gemis van zijn dierbaren, zijn mentor Chade, Burrich, de oude stalmeester die als een vader voor hem is, en zijn geliefde Mollie, die zijn kind draagt.
Als Fitz en de zijnen na tal van avonturen en omzwervingen de Ouderlingen weten te vinden, wacht zowel hem als zijn metgezellen een verbijsterende ontknoping.
Dan pas wordt de ware en diepe betekenis van de talenten van Vermogen en Wijsheid hem duidelijk...
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Assassin's quest
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-225-3604-1
Uitgever: Uitgeverij M

De boeken van de Levende Schepen - The Liveship Traders TrilogyHet magische schip
Dit is de geschiedenis van de levende schepen van Beijerstad, handelscentrum en havenstad, vanwaar de talrijke geslachten van zeevarende kooplieden al eeuwenlang hun schepen uitsturen naar verre exotische oorden.
Opvallend aan deze uit toverhout gewrochte schepen is dat ze, na drie generaties door dezelfde familie bevaren te zijn, op magische wijze tot leven komen.
Dit is ook het verhaal van Althea Vestrit, dochter van een van de oudste families van Beijerstad, de meedogenloze piraat Kennit, en hun strijd om het bezit van het juist tot leven gekomen ship van de Vestrits, de Vivacia.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Ship of magic
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-225-3379-4
Uitgever: Uitgeverij M
Het dolende schip
De piraat Kennit heeft het levende schip de Vivacia nu volledig in zijn macht.
Althea Vestrit zint op een manier om haar schip terug te krijgen.
Terwijl Beijerstad wordt belaagd door de satraap en zijn huurlingen, maken Althjea Vestrit en Bresker Trell de Paragon vaarklaar - het blinde, vroeger dolende en nu waanzinnige levende schip dat al dertig jaar op het strand ligt.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: The mad ship
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-225-3381-6
Uitgever: Uitgeverij M
Het bestemde schip
Althea Vestrit is eindelijk verenigd met haar minnaar Bresker. Samen doen ze een laatste wanhopige poging om de Vivacia, het schip van de familie Vestrit, terug te krijgen.
Het levende schip vecht inmiddels samen met de piraat Kennit tegen de slavenhalers die de Gedoemde Kust onveilig maken.
In de Wilde Regenlanden is door een aardbeving de draak Tintaglia uit haar ondergrondse gevangenis bevrijd. Als laatste van haar soort begeeft ze zich op een queeste die van groot belang is voor de wereld van de levende schepen.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Ship of destiny
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-225-3380-8
Uitgever: Uitgeverij M

De boeken van de Nar - The Tawny Man TrilogyDe oproep van de nar
In De boeken van de Zieners bond FitzChevalric, de bastaardzoon van een prins uit het koninklijk geslacht van de Zes Hertogdommen en begiftigd met de magische krachten van zijn geslacht, in naam van koning Vlijm de Listige de strijd aan met de vijanden van het Rijk.
Inmiddels zijn er ruim 10 jaar verstreken sinds de Ouderlingen met hun magie de Zes Hertogdommen bevrijdden van de gevreesde Rode Kapers.
Fitz heeft afstand genomen van zijn oude leventje als spion en moordenaar van de koning - nu hij eindelijk bevrijd is van zijn verplichtingen aan het koninkrijk, heeft hij zich in alle eenzaamheid teruggetrokken in een bescheiden onderkomen, waar hij samen met zijn oude vriend, de wolf Nachtogen, zijn aangenomen zoon opvoedt.
Dan stapt op een goede dag, na een klop op de deur, Fitz' stokoude mentor, de magiër en moordenaar in koningsdienst Chade, zijn sobere behuizing binnen en weet Fitz dat het met zijn rust gedaan is - het rijk heeft zijn diensten wederom nodig...
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Fool's errand
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-290-7003-X
Uitgever: Uitgeverij M
De gouden nar
Na aandringen van de Nar, zijn vroegere vriend en bondgenoot, is FitzChevalric erin geslaagd om Prins Plicht te bevrijden uit de klauwen van de Bonten – leden van het oude Bloed en begiftigd met de Wijsheid – die in opstand zijn gekomen tegen de genadeloze vervolging van hun soort.
Zoals vijftien jaar eerder heeft Fitz een hoge prijs betaald voor zijn dienstbaarheid aan het koninkrijk. Zijn wolf Nachtogen is gestorven en hij kan nu onmogelijk nog terugkeren naar zijn rustige leventje in zijn afgelegen hut.
Hij treedt in dienst van de Nar, die zich voordoet als een belangrijk edelman uit Jamailla, en neemt tegelijkertijd zijn oude beroep weer op: spion in dienst van het koninkrijk.
Dan arriveert er een grote delegatie edelen van de Buiteneilanden in kasteel de Hertenhorst. Onder hen bevindt zich de jonge Elliana, de toekomstige bruid van Prins Plicht.
Terwijl de verloving bijna een feit is, arriveert er geheel onverwacht een groep handelaren uit het verre Jamailla op de Hertenhorst, wat de geschiedenis van de Levende Schepen uit Jamailla onlosmakelijk verbindt met het lot van het Koninkrijk van de Zes Hertogdommen.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: The golden fool
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-3263-1
Uitgever: Uitgeverij M
Het lot van de nar
Prins Plicht staat op het punt te trouwen met Elliana, een prinses van de Buiteneilanden, een huwelijk dat de band tussen beide rijken moet versterken.
Maar tot ieders verrassing heeft ze een voorwaarde gesteld aan het huwelijk. Prins Plicht moet zijn mannelijkheid bewijzen en op zoek gaan naar een draak in het ijs van het koude noorden om die te doden.
Samen met zijn oude mentor Chade en zijn vriend de Nar vergezelt Fitz Chevalric in zijn vermomming van de trouwe dienaar Tom Dassenkop zijn prins naar het eiland waar de draak in het ijs vastzit. Daar aangekomen blijkt er iemand te zijn die heel andere plannen heeft met de draak en die het reisgezelschap in het geheim tegenwerkt.
En dan is er de Nar, die eindelijk zijn lotsbestemming narderbij ziet komen, tot grote wanhoop van Fitz.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Fool's fate
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-225-3601-7
Uitgever: Uitgeverij M

Kronieken van de Wilde Regenlanden / The Rain Wild ChroniclesDrakenhoeder
Thymara is een meisje van de Wilde Regenlanden dat, hoewel net zestien jaar, de huwbare leeftijd ver voorbij is. Erger nog, in fysiek opzicht wordt zij getekend door de vloek die op de Wilde Regenlanden rust. In familiesfeer heeft Thymara het ook niet gemakkelijk. Haar moeder beschouwt haar als een last. Gelukkig houdt haar vader zielsveel van haar. Samen oogsten ze het voedsel en de handelswaar die zich in de boomtoppen van de wildernis bevinden. Hoog in de bomen, want de grond is het terrein van de draken. Een bron van zorg is dat met die draken sinds kort iets mis is. Door het veelvuldig en soms vroegtijdig uitkomen van hun cocons, die vanwege hun toverhout zeer gewild zijn, telt de jongste generatie draken tal van misvormingen. Zo missen sommige de intelligentie en het scherpe instinct dat hun ras eigen is. Het vermoeden bestaat dat de jonge draken in toenemende mate gevaar zullen opleveren voor de menselijke bevolking. Om ongelukken te voorkomen besluit de Hoge Raad van de Wilde Regenlanden om de draken naar de meer geschikte jachtgronden stroomopwaarts te verplaatsen. Thymara meldt zich vrijwillig aan en kijkt uit naar de lange tocht, niet wetend dat de Raad hoopt niet alleen van de draken verlost te worden, maar tegelijk van de lelijkste en minst gewenste menselijke bewoners. Onder wie Thymara...
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Dragon keeper
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-245-2876-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Drakenziel
Het besluit van de Hoge Raad van de Wilde Regenlanden om de draken naar meer geschikte jachtgronden stroomopwaarts te verhuizen, is niet helemaal naar wens verlopen. De opzet om tegelijk van de minst gewenste menselijke bewoners van de wouden af te komen is mede door de intelligentie en het inzicht van de zestienjarige Thymara voorkomen. Maar andere, onvoorziene problemen dienen zich aan...
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Dragon haven
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 978-90-245-3106-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Drakenstad
Als gevolg van het besluit van de Hoge Raad van de Wilde Regenlanden om de draken naar meer geschikte jachtgronden stroomopwaarts te brengen, ging een illuster gezelschap van drakenhoeders en draken op weg via de verraderlijke Wilde Regen Rivier. Hun doel: de mythische stad Kelsingra. Probleemloos verloopt de reis bepaald niet voor het Levend Schip Tarman, kapitein Leftrin en de groep jagers die de draken van eten moeten voorzien. En dat geldt ook voor de onderlinge verhoudingen. Zo kampt Alise Finbok nadrukkelijk met de nasleep van haar kille huwelijk met de wrede Hest Finbok. Maar ook andersoortige vetes, rivaliteiten en romantische ontwikkelingen vormen serieuze bedreigingen voor de saamhorigheid van het gezelschap, om maar te zwijgen over de permanente dreiging van Chalcedeaanse handelaren die het hebben voorzien op het bloed en de organen van de draken, en dat uit puur winstbejag! Het is maar zeer de vraag of het gezelschap zijn doel - de mythische stad - wel zal bereiken, vooropgesteld dat Kelsingra geen verzinsel is en echt bestaat...
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: City of dragons
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 978-90-245-3660-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Drakenbloed
Het begon allemaal met het besluit van de Hoge Raad van de Wilde Regenlanden om de onberekenbare draken naar meer geschikte jachtgronden - en vooral ver uit de buurt - over te brengen. Het einddoel: de mythische stad Kelsingra. Bepaald probleemloos verliep de reis niet - niet voor het Levende Schip Tarman, niet voor kapitein Leftrin, niet voor Alise Finbok. Vetes, rivaliteit en romantische verwikkelingen vormden en vormen nog steeds serieuze bedreigingen voor de saamhorigheid van het gezelschap. Nu Kelsingra is bereikt, geven de reusachtige dieren opeens blijk van een eigen wil. Weg zijn de gedweeë en onderdanige karaktertrekjes, weg is de dociele houding ten opzichte van hun menselijke hoeders. Er zijn zelfs draken die bloed willen zien voor het leed dat hen en hun soortgenoten is aangedaan...
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Blood of dragons
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 978-90-245-3898-0
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De boeken van Fitz en de Nar - Fitz and the Fool TrilogyDe moordenaar van de nar
Tien jaar zijn verstreken sinds de laatste passages van De Boeken van de Nar. Fitz, nu ouder en wijzer, heeft zich onder de naam Tom Dassenkop samen met zijn oude geliefde Mollie in betrekkelijke rust en anonimiteit teruggetrokken binnen de muren van zijn landhuis in het Woeste Woud, op het landgoed dat hem voor zijn diensten aan de kroon is geschonken.
Af en toe is er contact met zijn oude leermeester Chade, magiër en vertrouweling van de Zienerkoningen van het immense kasteel de Hertenhorst. Van zijn oude vriend de nar, die er voor een belangrijk deel toe heeft bijgedragen dat Fitz nu is wie hij is, heeft hij al jaren niets vernomen. Elke poging om het contact te herstellen loopt op niets uit. En dat zit Fitz niet lekker.
Dan gebeurt er iets waardoor voor Fitz en Mollie, en alle andere betrokkenen, het leven in de Zes Hertogdommen nooit meer hetzelfde zal zijn...
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Fool's assassin
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789024564842
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De geheimen van de nar
Lang geleden veranderden Fitz en de nar de wereld. Ze brachten de magie van de draken terug, stelden het koningshuis van de Zieners zeker en stabiliseerden zo het koninkrijk van de Zes Hertogdommen. Althans, dat dachten ze. Maar nu ligt de Nar op sterven, verminkt door mysterieuze, bleke figuren wier plannen voor wereldwijde heerschappij afhankelijk zijn van de krachten die de Nar deelt met Fitz' eigen dochter.

Afgeleid door de levensbedreigende toestand van de nar en de intriges aan het hof, laat Fitz slechts even zijn waakzaamheid zakken... En in één afschuwelijk moment wordt zijn wereld op de kop gezet en zijn geliefde dochter ontvoerd door een groep die haar wil gebruiken op dezelfde manier als ze met de nar hebben geprobeerd - als wapen.

Maar FitzChevalric Ziener heeft zo zijn eigen wapens. Een oeroude magie stroomt nog altijd door zijn aderen. En hoewel zijn vaardigheden als moordenaar des konings misschien een beetje roestig zijn geworden, zijn dat soort dingen, eenmaal geleerd, niet snel vergeten. Vijanden en vrienden zullen er snel achter komen dat niets zo gevaarlijk is als een man die niets meer te verliezen heeft...

Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Fool's quest
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789024568413
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het lot van de moordenaar
Fitz’ dochter Bij is op brute wijze ontvoerd door leden van de Raad van Vier tijdens hun zoektocht naar de Onverwachte Zoon, van wie gezegd wordt dat hij ongelofelijke krachten heeft. Maar als Fitz de achtervolging inzet, ontsnappen de ontvoerders door een Vermogenszuil en laten ze geen enkel spoor achter. Het is bijna zeker dat zij en hun jonge gijzelaar zijn overleden in de Vermogensstroom.

Fitz zint op wraak. Hij reist naar Clerres, de stad waar de Witte Profeten werden getraind door de Raad om de wereld te verbeteren. Een stad gecorrumpeerd door hebzucht. Fitz is vastbesloten de stad te bereiken en wraak te nemen op de Raad. Niet alleen wegens het verlies van Bij, maar ook om het martelen van de Nar. Vergezeld door FitzVigilant, de zoon van huurmoordenaar Chade, Chades protegé As en de staljongen Volharding, Bij’s enige vriend, trekken ze langs de Ouderlingenstad Kelsingra, komen ze langs de gevaarlijke Wilde Regenrivier en belanden ze zelfs op de Piraten Eilanden.

Maar Fitz en zijn volgelingen zijn niet de enigen die de Raad zoeken. Zo komen ze een aantal zeer onwaarschijnlijke en gevaarlijke bondgenoten tegen tijdens hun tocht. Als ze de corrupte maatschappij van Clerres echter willen ontwrichten, moeten Fitz en de Nar een reeks ingrijpende en allesbeslissende offers brengen.

Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Assassin's fate
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789024572106
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De boeken van de Zoon van de Krijger - The Soldier Son TrilogyOvergangsritueel
Overgangsritueel is het aangrijpende verhaal van de onzekere krijgerzoon Nevare, die tot alles bereid is om zich een waardig opvolger van zijn vader te betonen. Zijn leven neemt echter een dramatische wending na zijn kennismaking met de wrede vlakteman Dewara.
Want Dewara brengt hem op zijn beurt in contact met de Boomvrouw en haar wel heel speciale magie. En, verstandig of niet, Nevare kiest de weg die zij hem wijst, een weg die hem in aanraking brengt met de geestenwereld...
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Shaman's crossing
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-245-5368-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Woudmagie
Tijdens zijn opleiding aan de Koninklijke Cavalla Academie van Gernia komt de krijgerzoon Nevare door toedoen van de wrede vlakteman Dewara in contact met Boomvrouw en haar speciale magie. Met kwalijke gevolgen.
Net op tijd om erger te voorkomen, weet Nevare het stukje ziel dat Boomvrouw van hem steelt terug te veroveren en haar te verslaan.
Hij kan echter niet voorkomen dat de geheimzinnige Spikkels, die op aangeven van Boomvrouw zogeheten Stofdansers naar het verre oosten van Gernia sturen, daar hun speciale magie loslaten.
Als Woudmagie opent hebben veel vrienden en bekenden van Nevare de aanval van de Stofdansers niet overleefd. Nevares geliefde nichtje, Epiny, is uit Oud Thares vertrokken en met haar heeft hij alleen nog briefcontact.
Intussen probeert Nevare wanhopig een oplossing te vinden op de vraag waarom zijn gewicht almaar toeneemt.
Die vraag valt echter tijdelijk weg als hij, gehoor gevend aan de uitnodiging om de bruiloft van zijn broer bij te wonen, op zijn reis naar huis op onverwachte wijze in contact komt met de Dansende Spil van de Vlaktemensen, hart en opslagplaats van de magie van de vlakte.
Tot overmaat van ramp laat kort daarop ook Boomvrouw weer van zich horen...
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Forest mage
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 90-245-5528-0
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Magisch eindspel
De arme Nevare kan zich de aanklachten tijdens de krijgsraad waarvan hij het middelpunt was nog levendig herinneren: verkrachting, moord, lijkenschennis, ontwijding van een begraafplaats. Onware, maar vreselijke beschuldigingen waren het en de burgers van Gettys waren vastbesloten iemand - hem, Nevare - te laten boeten. En dus werd hij veroordeeld en zou hij sterven.
Maar de Spikkelmagie die zijn leven had vergiftigd wilde hem er niet zo gemakkelijk vanaf laten komen. En ze had hem nog nodig! Ze brak de wanden van zijn cel af zodat hij kon vluchten.
Nu groeien de problemen de kolonelszoon Nevare opnieuw ver boven het hoofd. Als Magisch eindspel opent is hij op de vlucht voor zijn verleden, voor de wereld in het algemeen en misschien ook wel een beetje voor zichzelf. Rest de vraag wie het laatste woord zal hebben, de verderfelijke magie of de mens Nevare?
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: Renegade's magic
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-245-2213-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Dubbel uitgegeven titels

Moordenaarsleerling
Zie voor de beschrijving van dit boek: Leerling en meester.
Schrijver: Robin Hobb
Oorspronkelijke titel: zie Leerling en meester
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-269-7376-4
Uitgever: Van Holkema & Warendorf