Boekenplank:
Kies

Boeken van Steven Erikson

Meer over Steven Erikson

Genre: Fantasy / SF

Website: Steven Erikson


Het Spel der Goden

  1. De tuinen van de maan - Gardens of the moon
  2. Het rijk der zeven steden - The deadhouse gates
  3. In de ban van de woestijn - Memories of ice
  4. Huis van ketens - House of chains

gedetailleerd overzicht

Het Spel der GodenDe tuinen van de maan
In het immens grote Malazijnse Rijk heerst onrust. Tientallen jaren van oorlog, zuiveringen en bloedige gevechten hebben de vazalstaten leeggezogen. Zelfs de keizerlijke legioenen, gehard tijdens het aanhoudende oorlogsgeweld, verlangen naar een adempauze. Keizerin Laseen regeert echter met ijzeren hand, bijgestaan door de Klauw, een genootschap van moordenaars dat overal in het land angst en twijfel zaait. En nu richt de keizerin ook nog eens haar roofzuchtige blik op Darujhistan, de laatste van de Vrije Steden op het continent Genebackis, en ze duldt geen uitstel wat betreft haar veroveringsplannen. Sergeant Whiskyjack en zijn meedogenloze Bruggenbranders hadden na het beleg en de verovering van Pale gehoopt op een tijd van rouw en bezinning. Whiskyjack en zijn mannen, die in Darujhistan de komst van de keizerlijke troepen moeten voorbereiden, krijgen het extra zwaar te verduren als de machtige magiër Anomader Rake, heerser over de geheimzinnige Tiste Andii, in zijn vliegend bolwerk Maan's Telg boven Darujhistan verschijnt. Voor de Bruggenbranders loopt de zaak uit op een groot fiasco. Hun wordt verraad jegens de keizerin verweten, ze worden zelfs vogelvrij verklaard. Met als gevolg dat twee Bruggenbranders, Fiddler en Kalam, besluiten de keizerin te laten boeten voor haar misdaden. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Het Malazijnse rijk.
Schrijver: Steven Erikson
Oorspronkelijke titel: Gardens of the moon
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 978-90-245-2847-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het rijk der zeven steden
De zware nederlaag voor de muren van Darujhistan heeft het Malazijnse keizerrijk ernstig verzwakt - het rijk balanceert op de rand van de ondergang. Intussen is in het uitgestrekte gebied van de Zeven Steden de Zieneres Sha'ik in de heilige woestijn Raraku bezig een geweldig leger op te bouwen. Zo bereidt zij zich voor op de Apocalyps, de alomvattende opstand die in millennia oude legendes wordt voorspeld en die het hele continent in een ongekend bloedige en barbaarse oorlog zal storten. En hoe is het met de Bruggenbranders? Na het fiasco in Darujhistan is het regiment nu vogelvrij verklaard. Zowel Hoge Vuist 'Eenarm' Dujek als kapitein Paran en sergeant Whiskyjack zijn van plan zich aan te sluiten bij de tegenstanders van het keizerrijk. Fiddler en Kalam besluiten echter hun eed gestand te doen en keizerin Laseen te laten boeten voor haar misdaden - zij gaan op weg naar Unta, de hoofdstad van het rijk. Zodra ze het gebied van de Zeven Steden bereiken worden ze evenwel meegesleept in een reeks gebeurtenissen die hen onafwendbaar naar Raraku drijft, waar oude en nieuwe magie inmiddels strijden om het bezit van de Poorten van het Dodenhuis. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De poorten van het dodenhuis.
Schrijver: Steven Erikson
Oorspronkelijke titel: The deadhouse gates
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 978-90-245-2848-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
In de ban van de woestijn
Het verwoeste continent Genebackis geeft in een laatste stuiptrekking geboorte aan een nieuw rijk: het Domein van Pannion. In een vloedgolf van bloed reiken de tentakels van de nieuwgeborene om zich heen en vermorzelen alles, zowel steden als hele koninkrijken, waarvan de bewoners zich niet willen onderwerpen aan het gezag van de valse profeet, de Zieneres Sha'ik. Het wankele bondgenootschap dat tegenstand biedt, bestaat uit het regiment van Hoge Vuist 'Eenarm' Dujek en Whiskyjacks veteranen, de Bruggenbranders. Zij aan zij vechten zij nu met hun vijanden van weleer: de grimmige strijdkrachten van de krijgsheer Caledan Brood, Anomander Rake, Zoon der Duisternis en zijn gevreesde Tite Andii, en het Rhivivolk van de Vlakten. Tegenover de legers van de Zieneres zijn ze evenwel verreweg in de minderheid. Wanhopig wordt gezocht naar nieuwe bondgenoten, zoals de huurlingenbroederschap van de Grijze Zwaarden, die is ingeschakeld om de stad Capustan voor verwoesting te behoeden. Intussen probeert de jonge officier Paran te begrijpen hoe het mogelijk is dat zijn overleden geliefde is teruggekeerd als een van de vier zielen van een magisch kind. Zijn bevelvoerder, Whiskyjack, spant zich in om als krijger en mens naar beste eer en geweten te handelen. De verkenner Toc doet alles om een afschuwelijke foltering te overleven om geheimen door te kunnen geven die alleen hem, en dan nog slechts gedeeltelijk, bekend zijn. Dan komt onverwacht het bericht dat de reusachtige legers van de ondode T'lan Imass zijn wederopgestaan. Zijn het nieuwe bondgenoten of nieuwe vijanden?
Schrijver: Steven Erikson
Oorspronkelijke titel: Memories of ice
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 978-90-245-2849-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Huis van ketens
Kort voor de gebeurtenissen in De tuinen van de maan werkelijkheid werden, stortte een roversbende van bergstammen zich in het noorden van Genabackis op de zuidelijke vlaklanden. Ze hadden geen andere bedoeling dan dood en verderf te zaaien onder de vlaklanders. Voor de man genaamd Karsa Orlong markeerde de aanval de openbaring van zijn buitengewone levensbestemming. Enkele jaren later, in de nasleep van de Hondenketting, overlijdt Coltaine, de geliefde bevelhebber van het Malazaanse 7e leger. Om zijn plaats in te nemen, arriveert in het laatste bastion van de Zeven Steden de oudste zuster van Ganoes Paran, Tavore, de rechterhand van de Keizerin. Zonder enige noemenswaardige ervaring moet Tavore een strijdmacht van twaalfduizend onbeproefde, voor het merendeel jeugdige, krijgers omsmeden tot een leger dat in staat is Sha'iks Wervelwind te weerstaan. Al haar hoop is daarbij gevestigd op de overlevenden van Coltaines legendarische mars, stuk voor stuk veteranen. Intussen wacht in het verre Raraku, in het Hart van de Heilige Woestijn, het rebellenleger van Sha'ik rustig de gebeurtenissen af.
Schrijver: Steven Erikson
Oorspronkelijke titel: House of chains
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 978-90-245-3027-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff