Boekenplank:
Kies

Boeken van Katharine Kerr

Meer over Katharine Kerr

Genre: Fantasy / SF

Website: Katharine Kerr


De Deverryreeks

 1. Zilverdolk - Daggerspell
 2. Maanduister - Darkspell
 3. Sperenwoud - The bristling wood *
 4. Lotsverbond - The dragon revenant *

De Drakenmagiër

 1. Drakengloed - The red wyvern
 2. Ravenzwart - The black raven
 3. Elfenkracht - The fire dragon
 4. Goudvalk - The gold falcon
 5. Steengeest - The spirit stone
 6. Schaduweiland - The shadow isle
 7. Zilvermagiër - The silver mage

De Westlandcyclus

 1. Banneling - A time of exile
 2. Onheilsbode - A time of omens
 3. Vuurgeest - Days of blood and fire *
 4. Wisselvrouw - Days of air and darkness *

gedetailleerd overzicht

De DeverryreeksZilverdolk
Vierhonderd jaar geleden vonden twee onschuldige geliefden de dood door toedoen van een zelfzuchtige jonge edelman. Hij erkende schuld en bezwoer niet te rusten totdat dit kwaad zou zijn rechtgezet. Zo legde hij de grondslag voor de levens van Jill en allen die haar lief zijn: haar vader - de huurling Cullyn - de woesteling Rhodry Maelwaedd en de machtige kruidenkenner Nevyn. Bijgestaan door het geheimzinnige Natuurvolk gaat Jill op pad om de eeuwenoude voorbeschikking waar te maken.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: Daggerspell
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-245-2681-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Maanduister
De Grote Godin heeft drie gezichten, zegt men in Deverry. Velen aanbidden haar vriendelijke verschijningsvorm - Zij van de Goede Oost en Zij van de Liefde - en sommigen komen in aanraking met haar strenge verschijningsvorm, de straffende Moeder. Maar de Maangodin heeft nog een gezicht, dat al generaties niet meer in het koninkrijk gezien is. Zij van het Maanduister is de wrede vrouwe die behagen schept in pestilentie en strijd. Een bloedige twist om de troon van Deverry maakt dat Zij zich opnieuw manifesteert. Kil en meedogenloos eist Zij de jonge Gweniver op als priesteres. Gweniver zal tijdens haar leven een legende worden tenzij ze het ongenoegen van de Godin opwekt. En Zij is wispelturig en snel vertoornd.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: Darkspell
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-245-2497-0
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Sperenwoud
Door de veelbewogen geschiedenis van Deverry leeft al eeuwenlang de machtige magiër Nevyn, die gezworen heeft de schuld in te lossen voor een misstap in zijn jeugd. Terwijl Deverry door oorlog wordt verscheurd, ontdekt Nevyn dat de Duistere Broederschap een manipulerende rol heeft in het heikele politieke krachtenspel. Met de hulp van Jill en Rhodry moet Nevyn alles op alles zetten om te voorkomen dat Deverry vernietigd wordt in een allesomvattende magische strijd... * De titel van het oorspronkelijke boek is The bristling wood, in de U.K. is het boek echter uitgegeven onder de titel Dawnspell.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: The bristling wood *
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-245-2730-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Lotsverbond
In het koninkrijk Deverry heerst een en al wanorde. Erfopvolger Rhodry is betoverd en als slaaf verkocht naar Bardek, ver weg in het zuiden. Zijn geliefde Jill is vastbesloten hem te redden en reist hem in het geheim achterna. Ook de magiër Nevyn wordt naar Bardek gelokt, waar de klauwen van het kwaad gretig zijn komst afwachten. Slechts één brandende vraag rest: zijn Rhodry en Jill in staat hun lot in eigen handen te nemen om zo Deverry te redden? * De titel van het oorspronkelijke boek is The dragon revenant, in de U.K. is het boek echter uitgegeven onder de titel Dragonspell.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: The dragon revenant *
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-245-0923-8
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De DrakenmagiërDrakengloed
In een door burgeroorlogen verscheurd koninkrijk heeft de jonge Lillorigga ontdekt dat zij over magische krachten beschikt. Lilli wil niets liever dan dit verbergen voor haar wrede moeder en brengt haar visioenen onder bij de geheimzinnige magiër Nevyn. Maar al gauw staat ze voor de keuze tussen haar loyaliteit en liefde. Het bloedige geweld dat hieruit voortvloeit, kan eeuwenlang doorzinderen en haar achtervolgen in een eindeloze reeks lotswentelingen.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: The red wyvern
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-245-4550-1
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Ravenzwart
Eeuwen na de burgeroorlogen wordt het oude kwaad wederom wakker in de stad Cerr Cawnen. De tovenares Raena heeft bedacht hoe zij Rhodry kan vernietigen, die in elk leven haar bittere vijand is. Maar door haar kwaadaardigheid wordt de vreselijke woede van zijn beschermende draak ontketend. Alleen een nieuwe dweomer kan de stad en de woeste Rhodry redden - en alleen tegen een angstaanjagende prijs...
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: The black raven
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-245-4560-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Elfenkracht
Ver van het koninkrijk Deverry komen de woeste Rhodry en zijn aartsvijand, de wisselvrouw Raena, elkaar weer tegen. Hun bloedvete dreigt de vredige stad Cerr Cawnen te vernietigen. De elfentovenares Dallandra moet alle krachten aanwenden en al haar bondgenoten oproepen om de ketenen van hun Wyrd te verbreken. Immers, het leven van duizenden onschuldigen staat op het spel.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: The fire dragon
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-245-4619-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Goudvalk
De machtige Nevyn is gereïncarneerd, maar de jonge Neb weet niets van het vorige leven van deze magiër. Na de dood van zijn ouders, slachtoffers van een levensgevaarlijke epidemie, arriveert Neb met zijn jongere broer bij de verlaten boerderij van hun laatste overlevende familielid. Daar vernemen ze dat achter de westgrens een nog grotere, levensbedreigende epidemie snel aan kracht wint. Het Paardenvolk, daartoe aangezet door hun nieuwe godin Alshandra, plunderen op nietsontziende wijze dorpen van Deverry en voeren de bevolking in slavernij af. Deze keer zijn ze van plan het nomadische Westvolk voorgoed van de aardbodem te vegen. De verhalen over barbaarse toestanden liegen er niet om. Als gevolg daarvan maken Neb en zijn zielsverwante Branna kennis met verwoesting en verderf en met liefde en geluk. Het is maar goed dat ze op hulp kunnen rekenen van de meestermagiërs Dallandra en Salamander...
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: The gold falcon
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-245-4942-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Steengeest
'Een dolk op onze keel.' Zo noemt prins Dar van de Westlanden de nieuwe vesting Zhak Gral, die is opgetrokken door het Paardenvolk, de eeuwenoude vijanden van de mens. Om deze dreiging ongedaan te maken, doet de elfenprins een beroep op zijn bondgenoten: het dwergenvolk van de noordelijke bergstreek en het mensvolk van Deverry. Maar het vastbesloten paardenvolk weet zich gesteund door de machtigste bondgenoot van allemaal: de godin Alshandra.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: The spirit stone
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-245-2286-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


Schaduweiland
De boeken van de Drakenmagiër zijn onderdeel van de Deverry-cyclus, Katharine Kerrs epische fantasy-saga die vele honderden jaren mensen- en elfengeschiedenis omvat, en vele gereïncarneerde levens telt. In dit voorlaatste deel van de cyclus worden vele vragen beantwoord, vele geheimen ontsluierd. Bijvoorbeeld... Wat beweegt het raadselachtige volk van de Dwgi? En wie of wat zijn Dwgi precies? Maar eerst eisen zaken van levensbelang alle aandacht op. De door religieuze motieven gedreven opmars van het Paardenvolk is niet te stuiten. De bevolking van het eiland Haen Marn is op de vlucht geslagen, Cerr Cawnen lijkt verdoemd. Alle hoop is gevestigd op de magie van Dallandra en Valandario en op de strijdlust van de draken Arzosah en Rori. Nu pas beseffen de menselijke wezens van Deverry en hun elfen-bondgenoten hoezeer hun geschiedenis is verweven, hoe lotsverbonden ze zijn.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: The shadow isle
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-245-3018-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Zilvermagiër
Aangespoord door de priesters van de valse godin Alshandra trekt het paardenvolk op naar de grenzen van het grondgebied van prins Dar. De leiders zijn van mening dat de rijke graslanden van het prinselijke domein hun rechtens toebehoren. Maar Dar kan op machtige bondgenoten rekenen, de draak Arzosah bijvoorbeeld, die al eeuwenlang een gruwelijke hekel aan het paardenvolk heeft. Zij bereidt een wraakactie voor die afschuwelijker is dan het paardenvolk en hun priesters zich kunnen voorstellen. De machtigste bondgenoot van de prins is de magie van de dweomer, gestuurd door een gezelschap van tovenaars die hebben gezworen de prins te beschermen, geleid door de elfenmeester van de magie, Dallandra, de Zilvermagiër.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: The silver mage
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-245-3161-5
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De WestlandcyclusBanneling
Vele jaren al zit Lord Rhodry op de troon van Aberwyn. Maar hij blijft zo jeugdig dat zijn onderdanen vermoeden dat er magie in het spel is. Elfenmagie. Iets waar ze weinig mee op hebben. Dan komt zijn verloren geliefde Jill terug, die nu een machtige tovenares is. Volgens haar is het tijd dat Rhodry de roep van zijn elfenbloed volgt. Ze overreedt hem tot krachtdadig optreden: hij moet zijn eigen dood ensceneren. Die daad zal hem naar het mysterieuze Westland brengen, en hem dwingen zijn lot onder ogen te zien.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: A time of exile
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-245-3471-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Onheilsbode
Onheilspellende gebeurtenissen stapelen zich op. In Deverry reist een fiere jonge koning in vermomming naar zijn troon, waarmee hij een oude profetie vervult. In het Westland dwaalt de verbannen Rhodry naamloos rond als Zilverdolk, zoals hij ook al in zijn jeugd deed, een bestemming achterna die hem van de grasvlakten der Elfen brengt naar de heuvels en steden van Deverry, waar duistere krachten samenballen. En uit de schaduwwereld van de Wachters komen vage, mysterieuze voortekenen, die lijken te wijzen naar een rampzalige oorlog...
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: A time of omens
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-245-3394-5
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Vuurgeest
In het land van de vreedzame daer is Jahdo, de zoon van de rattenvanger, getuige van een geheime ontmoeting van een stadsraadsheer en een gevaarlijke, mysterieuze vrouw. Hij raakt gevangen in een web van intriges en zwarte magie. In gezelschap van een blinde bard moet Jahdo naar Deverry reizen, maar daar gaan de gevaren zijn verstand verre te boven. Twee machtige tovenaressen proberen het land te redden van een dolgedraaide godin. Aan hun zijde strijdt de woeste huursoldaat Rhodry Maelwaedd, wiens lot op magische wijze verbonden is met hun eigen lot - en met de draak, die hun leven kan redden. * De titel van het oorspronkelijke boek is Days of blood and fire, in de U.K. is het boek echter uitgegeven onder de titel A time of war.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: Days of blood and fire *
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-245-3517-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Wisselvrouw
De stad Cengarn wordt belegerd door de astrale en aardse legers van de wisselvrouw Alshandra, die probeert de geboorte van een lotsverbonden kind te verhinderen. De tovenares Jill en haar bondgenoten hebben tot taak de mensenmoeder te beschermen. Maar de geschiedenis rust op vele fundamenten. Wanneer de woeste zilverdolk Rhodry naar het slagveld vliegt, weet hij nog niet dat hem een persoonlijk gevecht wacht met Alshandra's hogepriesteres. Zij haat hem al jaren en is bereid alle mogelijke wapens te gebruiken om hem te vernietigen. Hun confrontatie kan het lot van Deverry voorgoed bezegelen... * De titel van het oorspronkelijke boek is Days of air and darkness, in de U.K. is het boek echter uitgegeven onder de titel A time of justice.
Schrijver: Katharine Kerr
Oorspronkelijke titel: Days of air and darkness *
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-245-3923-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff