Boekenplank:
Kies
 • Home
 • M
 • Richard Matheson

Boeken van Richard Matheson

Meer over Richard Matheson

Genres: Fantasy / SF, Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1926 / Overleden: 2013

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • De gekrompene - The shrinking man
 • De laatste dag - samengestelde verhalenbundel
 • De slag rond Bastogne - The beardless warriors
 • Ik ben een legende - I am legend
 • In de greep van generzijds - A stir of echoes
 • Nat stro - samengestelde verhalenbundel
 • Poort naar de eeuwigheid - What dreams may come
 • Stalen jongens, felle knapen - samengestelde verhalenbundel
 • Verhalen uit de Twilight Zone - The Twilight Zone scripts

Dubbel uitgegeven titels

 • Halfwas helden rond Bastogne - zie De slag rond Bastogne
 • I am legend - zie Ik ben een legende
 • Liefde na de dood - zie Poort naar de eeuwigheid

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe gekrompene
Hij keek achterom. De spin had nu het met bloemen bedekte zachte ding bereikt en rende er op af. De man holde verder naar de grote stapel blokken die tot halverwege de toren reikte. Hij passeerde iets dat eruit zag als een reusachtige, in elkaar gekronkelde slang, rood en stil en met een gat aan de beide uiteinden.
De spin had nu ook de bodem van de afgrond bereikt en stoof op de man af. Maar hij was nu bij de geweldige rotsblokken gekomen en liet zich voorover op zijn borst vallen. Hij wrong zich in de nauwe ruimte tussen twee blokken. Het was zo nauw dat hij zich maar nauwelijks kon bewegen, donker, vochtig en koud. Toen keek hij om. De zwarte, glanzende spin probeerde in zijn schuilplaats te kruipen...

Zijn naam was Scott Carey. Hij was achttien maanden geleden begonnen te krimpen. Hij was vijftien centimeter lang toen de deur dicht sloeg en hij in zijn eigen kelder opgesloten zat. Hij was vijftien centimeter lang toen de Zwarte Weduwe uit de schaduw te voorschijn kroop op zijn gigantische, harige poten...

The Incredible Shrinking Man - 1957
Regisseur: Jack Arnold
Cast: Grant Williams, Randy Stuart, April Kent, e.a.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: The shrinking man
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 90-229-3531-0
Uitgever: Bruna
De laatste dag
De intrigerende verhalen van Richard Matheson, waarin achter een schijn van huiselijkheid vaak beklemmende en soms ronduit lugubere feiten schuilgaan, ontlenen hun faam aan de grote oorspronkelijkheid, die door de zorgvuldige schrijftrant nog wordt versterkt. Ook waar hij een bestaand thema oppakt, weet hij het verhaal zo 'anders' te maken dat het overkomt als een verrassende vondst.
De laatste dag bevat de volgende verhalen:

Dodenschip - Deathship
De indringer - Tresspass
Kleren maken de man - Clothes make the man
De laatste dag - The last day
Het nieuwsgierige kind - The curious child
De test - The test
De voorspeller - The holiday man
Het wezen - Being
"Wie bent u?" - The edge
Interlokaal gesprek - Long distance call
* De verhalen zijn afkomstig uit de bundels The shores of space & Shock.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: samengestelde verhalenbundel
Eerste uitgave: 1957, 1961
ISBN/EAN: 90-229-9086-9
Uitgever: Bruna
De slag rond Bastogne
De slag rond Bastogne beschrijft een episode uit het optrekken van het Amerikaanse leger in het zuidwestelijk grensgebied van Duitsland, toegepitst op een peloton achttienjarige soldaten, dat frontervaring opdoet.

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Halfwas helden rond Bastogne.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: The beardless warriors
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-6045-165-1
Uitgever: Hollandia
Ik ben een legende
In Ik ben een legende maakt Matheson op een briljant-ingenieuze en vaak afschuwwekkende manier gebruik van de vampiermythe voor science-fiction-doeleinden, waarbij ieder traditioneel detail langs rationele lijnen wordt verklaard: de houten staak, bijvoorbeeld, die Dracula en zijn vele speelgenoten zo duur kwam te staan, is noodzakelijk om de omvang van de wond in stand te houden - kogels, en messen lenen zich minder goed voor dat karwei, en de microbe die vampirisme veroorzaakt is aërofoob.
Robert Neville is de laatste normale mens op aarde, nadat er een pandemie is geweest die de rest van de mensheid in vampierachtige wezens heeft veranderd. Overdag jaagt hij op deze vampieren en probeert hij zijn huis te repareren, zodat hij 's nachts de aanvallen van de vampieren kan doorstaan...
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel I am legend.
I Am Legend - 2007
Regisseur: Francis Lawrence
Cast: Will Smith, Salli Richardson, Willow Smith, e.a.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: I am legend
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: 90-229-9017-6
Uitgever: Bruna
In de greep van generzijds
Een droom? Geen droom was ooit zo reëel. Ik kon bijna haar zachte, witte huid voelen, het weefsel van haar zwarte jurk, de zachtheid van haar verwarde haar. Ik voelde een zekere grimmige voldaanheid nu ik haar zag, alsof ze gekomen was om mijn gelijk te bevestigen en het ongelijk van anderen te bewijzen.
Maar toen ik me bewust werd van haar doordringende, zwarte ogen maakte mijn voldaanheid plaats voor angst en voelde ik een rilling door me heen gaan. Ik zat daar als verstijfd.
'Wie ben je?' vroeg ik en mijn stem was slechts een zacht fluisteren. Geen antwoord. Ik kreeg een koud, prikkelend gevoel in mijn hoofdhuid. 'Wat wil je?' Geen antwoord. Ik staarde haar aan. Ze bewoog zich niet...

Een man die zich voor de grap onderwierp aan een hypnose-experiment wordt sindsdien gekweld door nachtmerries en gedachteassociaties waarin steeds dezelfde vrouw figureert. Hij heeft haar nooit gekend, laat staan dat hij herinneringen aan haar zou kunnen bewaren, maar in zijn omgeving begint men daar al gauw ernstig aan te twijfelen...

Stir of Echoes - 1999
Regisseur: David Koepp
Cast: Kevin Bacon, Kathryn Erbe, Jennifer Morrison, e.a.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: A stir of echoes
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 90-229-3514-0
Uitgever: Bruna


Nat stro
Hij streek met zijn dunne vingers over de zijkant van de doodskist en knikte waarderend. 'Schitterend' mompelde hij met een door emoties omfloerste stem. 'Werkelijk schitterend. Net wat ik altijd al had willen hebben'.
'Je hebt een hele mooie uitgezocht, jongen,' zei een forse man met wit haar. Delphinia zei: 'Mrrrauw.'
'Nou, kijk eens of hij je past,' riep het giechelende oude vrouwtje. Met een jongensachtige grijns op zijn gezicht klom Ludwig in de kist en wrong zich op zijn plaats. 'Past precies,' zei hij tevreden.
'Meester ligt er mooi bij,' mompelde Ygor met een scheef lachje. Toen vroeg de man met de behaarde klauwen of ze konden beginnen. Iedereen haastte zich naar zijn plaats.

Nat stro bevat de volgende verhalen:

Nat stro - Wet straw
F... - F...
Film - Montage
Julie - The likeness of Julie
Liefje - Lover when you're near me
Om een slok water - A drink of water
Paal - Mute
Tijdlimiet - Deadline
Uitvaart - Funeral
* De verhalen zijn afkomstig uit de bundels Born of man and woman & Shock 2.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: samengestelde verhalenbundel
Eerste uitgave: 1954, 1964
ISBN/EAN: 90-229-3529-9
Uitgever: Bruna
Poort naar de eeuwigheid
Is er leven na de dood?
Als Chris Nielsen omkomt in een tragisch auto-ongeluk, ontdekt hij dat sterven de poort is naar een hele nieuwe wereld. Maar zonder zijn vrouw Annie kan Chris zelfs in de hemel niet gelukkig zijn. Annie en Chris zijn zielsverwanten; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ook Annie kan het leven zonder Chris niet verdragen. Maar de enige uitweg die zij ziet, dreigt haar juist voorgoed van Chris te scheiden. Chris zet alles op het spel om Annie te redden. Hij vecht voor haar ziel met al zijn moed en met een liefde, die sterker is dan de dood...
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Liefde na de dood.
What Dreams May Come - 1998
Regisseur: Vincent Ward
Cast: Robin Williams, Annabella Sciorra, Cuba Gooding Jr., e.a.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: What dreams may come
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-274-6712-9
Uitgever: Spectrum
Stalen jongens, felle knapen
Stalen jongens, felle knapen bevat de volgende verhalen:

Stalen jongens, felle knapen - Steel
Meisje van mijn dromen - Girl of my dreams
Terugkeer - Return
Schokgolf - Shock wave
Dwangarbeiders - When the waker sleeps
Heksenoorlog - Witch war
Via de tv-kanalen - Through the channels
Eerste verjaardag - First anniversary
De cirkel gesloten - Full circle
Lemmingen - Lemmings
Nachtmerrie op 20.000 voet - Nightmare at 20.000 feet
De vertegenwoordiger - The distributor
Uit man en vrouw geboren - Born of man and woman
* De verhalen zijn afkomstig uit de bundels Born of man and woman, The shores of space, Shock & Shock 3.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: samengestelde verhalenbundel
Eerste uitgave: 1954, 1957, 1964, 1966
ISBN/EAN: 90-229-1385-6
Uitgever: Bruna
Verhalen uit de Twilight Zone
Twilight Zone... De meeste van deze even geheimzinnige als intrigerende verhalen, die gekenmerkt worden door een zeer onverwachte en onthutsende pointe, zijn geschreven door de Amerikaanse auteur Richard Matheson, die in eigen land terecht als een tweede Roald Dahl (maar dan op diens zwartste momenten...) wordt beschouwd.
Deze bundel bevat vierentwintig van de beste verhalen die Matheson in de loop van de jaren heeft geschreven.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: The Twilight Zone scripts
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-6213-646-X
Uitgever: Loeb

Dubbel uitgegeven titelsHalfwas helden rond Bastogne
Zie voor de beschrijving van dit boek: De slag rond Bastogne.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: zie De slag rond Bastogne
Eerste uitgave: 1961
Uitgever: Hollandia
I am legend
Zie voor de beschrijving van dit boek: Ik ben een legende.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: zie Ik ben een legende
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: 9789046112977
Uitgever: Bruna
Liefde na de dood
Zie voor de beschrijving van dit boek: Poort naar de eeuwigheid.
Schrijver: Richard Matheson
Oorspronkelijke titel: zie Poort naar de eeuwigheid
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789049107512
Uitgever: Mana