Boekenplank:
Kies

Boeken van James Herbert

Meer over James Herbert

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1943 / Overleden: 2013


Overzicht

 • '48 - '48
 • Altaar van het kwaad - The shrine
 • De speer - The spear
 • Dodelijke nevel - The fog
 • Doem - Portent
 • Dreiging uit het schimmenrijk - The Jonah
 • Duivelsgraf - Creed
 • Het vervloekte huis - The magic cottage
 • Mazzel - Fluke
 • Over zijn lijk - Nobody true
 • Priesteres van het kwaad - Moon
 • Tentakels van het kwaad - Sepulchre
 • Uit de afgrond van de hel - The dark
 • Wraak van de overlevende - The survivor

David Ash

 1. Duivelswerk - Haunted
 2. Duivelsdans - The ghosts of Sleath

De Ratten

 1. De ratten - The rats
 2. Het rattenleger - Lair

gedetailleerd overzicht

Overzicht'48
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog stuurt Hitler zijn laatste gruwelijke wapen richting Engeland. Door een onstuitbare bommenregen van V-2´s wordt een dodelijke virusziekte razendsnel over het hele land verspreid. Slechts een kleine groep mensen, met de zeldzame bloedgroep AB-negatief, blijkt op mysterieuze wijze immuun te zijn voor het virus. Drie jaar lang heeft Hoke, een Amerikaanse piloot, in zijn eentje weten te overleven tussen het puin en de lijken in het totaal vernielde Londen. Meedogenloos achtervolgt door een langzaam stervende groep fascistische zwarthemden, die azen op het bloed van de AB-negatieven, heeft Hoke zich tot nu toe door slimheid, snelheid en pure brutaliteit weten te redden. Maar zijn geluk raakt op. Dan ontdekt Hoke plotseling dat hij niet alleen is. Een handvol lotgenoten, waaronder twee jonge vrouwen en een Duitse krijgsgevangene, zijn net zo vastberaden om te overleven als hij. Om de zwarthemden in hun schuilhol te bestrijden moeten zij afdalen naar het lugubere ondergrondse gangenstelsel van de Britse hoofdstad. Want de enige weg naar de toekomst leidt over de ontbindende lijken van het verleden...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: '48
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-269-7550-3
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Altaar van het kwaad
Ze was een schuchter blond meisje, ze was pas elf jaar oud en ze was doofstom. Maar dan ontwaart ze op het kerkhof van het rustige stadje Barfield een stralend wit licht en als bij toverslag kan ze weer horen en spreken. Het gerucht gaat als een lopend vuurtje door Barfield... Alice Pagett heeft een visioen gehad... Alice Pagett is door de Heilige Maagd bezocht... Alice Pagett kan wonderen verrichten... Alice Pagett kan zieken, kreupelen en blinden genezen. En inderdaad.. Alice verricht het ene wonder na het andere. In blinde devotie knielt de bevolking van Barfield aan haar voeten neer. Iedereen aanbidt het engelachtige blonde meisje met de goddelijke gaven, iedereen... Behalve de weinigen die de gruwelijke waarheid kennen... behalve de weinigen die weten welk onzegbaar kwaad zich van Alice heeft meester gemaakt... behalve een jonge journalist en een oude priester die samen de strijd aanbinden met de prins der duisternis...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: The shrine
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-6879-018-8
Uitgever: Phoenix
De speer
Privédetective Harry Steadman wordt door Goldblatt, een agent van de Israëlische geheime dienst, de Mossad, benaderd om de gangen van een zekere Gant na te gaan, die wapens zou leveren aan anti-Israëlische terroristische organisaties. Als de avond na zijn onderhoud met Goldblatt Steadmans compagnon - letterlijk - wordt gekruisigd en de Engelse inlichtingendienst Steadman duidelijk maakt dat de moord en de affaire Gant verband met elkaar houden, stort Steadman zich woedend op de zaak. Zijn speurtocht voert hem naar een netwerk van levensgevaarlijke, door honger naar macht en geweld gedreven neonazistische elementen. Tijdens de bloedstollende climax - een gruwelijke confrontatie met een door iedereen dood gewaande nazi-leider - ontmaskert Steadman een macaber complot waarin de Speer een prominente rol speelt.
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: The spear
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-10-05161-7
Uitgever: Elsevier
Dodelijke nevel
Vanuit de geelachtige mist duikt een man op, met een starende blik in zijn ogen en een bevroren glimlach om de lippen. In zijn handen houdt hij het nog bloedende hoofd van zijn vrouw... De gehele bevolking van het plaatsje Bournemouth pleegt zelfmoord, door als bezetenen de zee in te rennen... Massale krankzinnigheid brengt verminkingen, seksueel sadisme, gruwelijke catastrofes en vele, vele moordenaars met zich mee... De oorzaak wordt toegeschreven aan het Ministerie van Defensie, dat ondergrondse proeven uitvoert in een gebied waar tijdens een bacteriologische oorlog 'mycoplasma' is ontstaan. Door een aardbreuk komt het gas met de vernietigende uitwerking langzaam maar zeker vrij. Wie in de nevel terechtkomt, ondergaat een drastische persoonsverandering en kan moorddadige lusten niet bedwingen. Dan strijkt de nevelwolk op Londen neer en veroorzaakt daar een inferno dat de wereld de stuipen op het lijf jaagt...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: The fog
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-245-0397-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Doem
De mensheid is te ver gegaan. De voortekenen van een naderende wereldramp razen met onvoorstelbaar geweld over alle continenten. Wervelstormen, aardbevingen, vloedgolven, vukaanuitbarstingen - de laatste woeste stuiptrekkingen van een stervende planeet. Elke catastrofe wordt voorafgegaan door de mysterieuze verschijning van kleine bollen puur wit licht. Evenals duizenden andere mensen ziet ook de Engelse klimatoloog James Rivers het stralende lichtspoor, dat hem met een hypnotiserende kracht naar de verblijfplaats van twee bijzondere kinderen leidt. Dan begrijpt James Rivers dat hij deze kinderen met zijn eigen leven moet beschermen. Want de toekomst van de zieke aarde ligt in hun handen. Een titanenstrijd tussen de schrikwekkende krachten van licht en duisternis brandt los. Er staat iets ongelooflijks te gebeuren...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: Portent
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-269-7298-9
Uitgever: Van Holkema & Warendorf


Dreiging uit het schimmenrijk
Jim Kelso is niet zoals andere mensen en hij weet het. Hoewel hij uitblinkt in zijn werk als politieman en met niemand ruzie maakt, weigeren toch bijna alle collega's om met hem samen te werken. Want wie te dicht bij hem in de buurt komt vergaat het slecht. Kelso brengt onheil! Een rustig Engels kustplaatsje wordt plotseling opgeschrikt door een aantal gruwelijke gebeurtenissen. Een heel gezin wordt de dood ingesleurd. Een vliegtuig stort met donderend geweld in zee. Afschuw en angst maken de dorpsbewoners zwijgzaam als het graf. Samen met de mooie politie-agente Ellie wordt Jim Kelso er op uitgestuurd om een grootscheepse misdaadorganisatie te ontmantelen. Maar het onderzoek levert een nachtmerrie op. Kelso komt oog in oog te staan met iets dat hem al zijn hele leven achtervolgt.... en hij weet dat ontsnappen onmogelijk is!
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: The Jonah
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-245-1882-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Duivelsgraf
Bij de begrafenis van een beroemde Hollywood-ster is ook Joseph Creed aanwezig. Joseph is foto-journalist. Dag en nacht ligt hij op de loer om sensationele plaatjes te schieten. Creed mag dan een fotograferende aasgier zijn, hij is goed in zijn vak. Hij aarzelt dan ook geen moment om na de begrafenis met zijn camera een vreemde man te betrappen die op ziekelijke wijze het verse graf schendt. Creed is razend benieuwd naar de identiteit van deze persoon, want hij lijkt sprekend op de beruchte kindermoordenaar die tientallen jaren geleden werd opgehangen... Korte tijd later wenst Creed dat hij nooit aan zijn speurtocht naar de onbekende grafschenner was begonnen. Tot bloedens toe verwond, verbijsterd en doodsbang moet Creed erkennen dat duistere krachten van zijn geest bezit hebben genomen. Creed kan geen weerstand bieden aan hun lage, dierlijke verlangens. Maar de demonen zijn vermoeid. De eeuwen en het kwaad dat zij hebben gesticht hebben hun tol geëist. Zij zijn moe, en kwaad op Creed, gruwelijk kwaad...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: Creed
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-269-7164-8
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Het vervloekte huis
Het bos liet zich van zijn boze kant zien. Het duurde niet lang voordat de dreigende duisternis ons opslokte. Wat er vervolgens gebeurde was een huiveringwekkendheid die alles te boven ging: geheimzinnige verdwijningen, afzichtelijke schepsels die uit hun holen kropen, een op bloed beluste sekte die ons in zijn macht kreeg... En de vleermuizen - vergeet vooral de vleermuizen niet! Zelfs nu nog kan ik al die vreselijke gebeurtenissen die zich toen hebben afgespeeld niet van mij afschudden. En toch gebeurden ze... ze gebeurden afschrikwekkend echt! Dus wees gewaarschuwd: dit is geen sprookje...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: The magic cottage
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-245-1993-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Mazzel
Hij was een magere bastaardhond die uitgehongerd door de straten zwierf. Die bovendien op zoek was naar iets waarvan hij zelf niet wist wat het was. Vage herinneringen drijven hem voort, totdat tot zijn bewustzijn doordringt dat hij in een vorig leven een mens geweest moet zijn. Een avontuurlijke reis door velden en wouden, smerige achterbuurten en lieflijke dorpen brengt Mazzel naar zijn doel: het huis waar hij ooit geleefd heeft... als mens. Als een echtgenoot en vader die plotseling omkwam. Door moordenaarshanden?
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: Fluke
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-274-1304-5
Uitgever: Spectrum
Over zijn lijk
Ik was er niet bij toen ik doodging. Ik was teruggekeerd van zo'n buiten lichamelijke droom, zo'n droom waarbij je het gevoel hebt dat je geest je lichaam heeft verlaten en je eigenlijk niet echt droomt. Maar iemand had me vermoord terwijl ik weg was. Verminkt. Er was niets meer over waar ik naar terug kon. Wie had dat gedaan? De seriemoordenaar die de stad terroriseerde? Of iemand dichter bij me, iemand die ik kende? Maar ik had geen vijanden. Althans,ik dacht van niet. En het is eng wanneer je de seriemoordenaar ontmoet, als afgrijzen wordt gevolgd door nog groter afgrijzen, als je eigen gezin gevaar loopt en alleen jij een einde kunt maken aan de moorden. Dus wat doe je dan? Je hebt geen lichaam, geen kracht. Je kunt niet eens iets aanraken. Wat doe je dan, verdomme?
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: Nobody true
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789088530340
Uitgever: Suspence Publishing


Priesteres van het kwaad
Drie jaar geleden maakten angstaanjagende visioenen zijn leven kapot... En hoewel de verschrikkingen uit het verleden nooit uit zijn gedachten zijn, vindt Jonathan Childes tenslotte rust op het eiland waar hij de lieftallige Amy heeft ontmoet. Totdat...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: Moon
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-245-1672-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Tentakels van het kwaad
De helderziende Felix Kline gebruikt zijn gaven om kostbare delfstoffen op te sporen voor zijn werkgever, het schatrijke Magma-concern. Kline's leven is voor miljoenen verzekerd, en Liam Halloran, beveiligingexpert en gespecialiseerd in ontvoeringszaken, moet Kline beschermen. Deze heeft zich teruggetrokken in een afgelegen huis en wacht daar, omringd door lijfwachten, op het naderend onheil dat hij voorvoelt. Halloran ontdekt dat Kline ook gedachten kan lezen maar door hem niet in vertrouwen wordt genomen. Als Kline's lichaam plotseling op onverklaarbare en weerzinwekkende tekenen van verval gaat vertonen beseft Halloran dat de confrontatie met een ijzingwekkende oeroude kracht is begonnen...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: Sepulchre
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-269-7192-3
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Uit de afgrond van de hel
Het kwam als een kwaadaardige schaduw. IJzige zwarte sluiers nestelden zich in de gedachten van mensen en fluisterden duistere beloften van macht en lust. En ergens in de nacht... steekt een meisje haar huis in brand en kijkt lachend toe hoe haar moeder verbrandt... slachten de patiënten van een psychiatrische inrichting het personeel af en beginnen een vernietigende orgie van bloed, vlammen en dood... weergalmen de glibberige riolen onder slapend Londen van de slepende tred van wezens die eens mensen waren, maar nu ten strijde trekken tegen de mensheid zelf... In de hele stad - in huizen, stille parken, in een volgepakt voetbalstadion, op straten en pleinen - raast de waanzin rond, terwijl de lichten zwakker worden en doven, en de mensheid wordt aangevallen door een oud, meedogenloos kwaad...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: The dark
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-10-044420-4
Uitgever: Elsevier
Wraak van de overlevende
Enkele minuten na de start vanaf het vliegveld Heathrow, nabij Londen, vindt er in een Boeing 747 een explosie plaats en stort het vliegtuig neer op een terrein vlak bij het plaatsje Eton. Het lijkt absoluut uitgesloten dat er overlevenden zijn.... totdat David Keller, de tweede-vlieger, als de mytische vogel Feniks, zonder één enkel schrammetje uit de as en de brokstukken van de Boeing verrijst. Hoe is het mogelijk dat juist hij op zo'n wonderbaarlijke wijze aan de dood ontsnapt is? De onderzoekers tasten in het duister, niemand begrijpt wat zich aan boord van het vliegtuig kan hebben afgespeeld, maar voor de bevolking van Eton wordt het al gauw duidelijk dat hun nachtmerrie nog lang niet voorbij is. Kort na de ramp maakt een sinistere macht zich van het plaatsje meester en zaait angst en verderf onder de inwoners. Dan blijkt dat het vliegtuigongeluk te wijten is aan een bomexplosie, en er dus misdaad in het spel is. Angstig houdt de bevolking de adem in terwijl David Keller in z'n eentje de strijd aanbindt met de prins der duisternis.
The Survivor - 1981
Regisseur: David Hemmings
Cast: Robert Powell, Jenny Agutter, Joseph Cotten, e.a.
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: The survivor
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6879-006-4
Uitgever: Phoenix

David AshDuivelswerk
Achter in de kamer, op een tafel met een kanten kleed, staat een kleine doodskist. De doodskist van een kind. De jongen staart ernaar. Hij gaat de kamer binnen. Hij wil niet kijken. Hij wil het lichaam daar niet zien liggen. Maar hij heeft geen keus. Ze draagt een witte communiejurk, met een lichtblauwe band om haar middel. Hij knippert met zijn ogen tegen de tranen. Hij buigt voorover, als om zijn dode zusje te kussen. Haar ogen vliegen open. Ze grijnst naar hem, haar jonge gezicht niet langer onschuldig. En haar hand beweegt alsof ze hem wil grijpen. Als onderzoeker David Ash de opdracht krijgt vreemde verschijnselen op een oud kasteel te verklaren, begint voor hem een verschrikkelijke nachtmerrie. De bewoners van het kasteel ontvangen hem uiterst vriendelijk, en David verwacht binnen korte tijd een verklaring te zullen vinden voor alles wat zij hebben gezien. Maar wat hij niet weet, is dat er een duivelse samenzwering tegen hem is uitgebroed. Er is iets uit zijn eigen verleden dat hij heeft proberen te verdringen, en het kwaad dat daaruit is ontstaan heeft al jaren op hem geloerd. Nu grijpt het zijn kans om op afschuwelijke wijze wraak te nemen...
Haunted - 1995
Regisseur: Lewis Gilbert
Cast: Aidan Quinn, Kate Beckinsale, John Gielgud, e.a.
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: Haunted
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-269-7161-3
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Duivelsdans
Het schilderachtige dorp Sleath is met zijn lieflijke huizen en zijn middeleeuwse kerk een toonbeeld van rust en vrede. Niets en niemand lijkt de stilte te kunnen verstoren. Tot de geesten verschijnen. Opeens gebeuren er angstaanjagende en bizarre dingen in Sleath... Grace Lockwood, dochter van de dominee van Sleath, benadert de ervaren spokenjager David Ash. Wrede geesten, rusteloze zielen die op wraak zinnen, teisteren het dorp. Bewoners verdwijnen en in de huizen heerst ondanks de zomerse hitte een kille kou. In de onheilspellende stilte van Sleath gaat David de strijd aan met de voorouders van de Lockwoods en hun duivelse krachten. Krachten die groter zijn dan alles wat hij tot nu toe heeft meegemaakt...
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: The ghosts of Sleath
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-269-7385-3
Uitgever: Van Holkema & Warendorf

De RattenDe ratten
Opeens komen ze tevoorschijn. De ratten, zo groot als een hond, zo sluw als geen rat ooit mocht zijn. Geleid door een centraal brein en gericht op de vernietiging van hun oudste vijand, de mens, duiken ze op uit riolen en putten, uit nissen van de nacht. Ze vallen mensen aan op klaarlichte dag, rukken volwassen zieken uit hun bed, omsingelen gestrande automobilisten en zetten hun tanden in alles en iedereen.
Deadly Eyes - 1982
Regisseur: Robert Clouse
Cast: Sam Groom, Sara Botsford, Scatman Crothers, e.a.
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: The rats
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-245-0293-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het rattenleger
Het einde van de zomer nadert. Epping Forest, een uitgebreid natuurgebied niet ver van Londen is mooier dan ooit. De natuur bereidt zich voor op de winter. Vrede en rust beheersen het woud. Totdat Jenny Hammer, een jonge lerares, vreemde dieren bij een vijver in het bos ziet. Grote, angstwekkende dieren met spitse snuiten en rose orem, grote snijtanden en een lange staart. James Herbert schreef een ijzingwekkende thriller over een ras van ratten dat groter, sterker, intelligenter en vooral wreder is dan al zijn voorouders, en zich uitsluitend voedt met mensenvlees.
Schrijver: James Herbert
Oorspronkelijke titel: Lair
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-245-1604-8
Uitgever: Luitingh-Sijthoff