Boekenplank:
Kies

Boeken van Clive Barker

Meer over Clive Barker

Genre: Thriller / Spanning

Website: http://www.clivebarker.info


Overzicht

 • Coldheart Canyon - Coldheart Canyon
 • De dief van altijd - The thief of always
 • Duivelsspel - The damnation game
 • Galilee - Galilee
 • Imagica - Imajica
 • Kabal - Cabal
 • Meneer Wegwezen - Mr. B. Gone
 • Sacrament - Sacrament
 • Weefwereld - Weaveworld
 • Tunnel van de dood - Books of blood, vol. I and II
 • Prins van de duisternis - Books of blood, vol. III and IV
 • Het boek van bloed - Books of blood, vol. V en VI

Abarat

 1. Abarat - Abarat
 2. Dagen vol magie, nachten vol strijd - Days of magic, nights of war

De Kunst

 1. De grote geheime show - The great and secret show
 2. Everville - Everville

gedetailleerd overzicht

OverzichtColdheart Canyon
Coldheart Canyon speelt in een schijnwereld waarin schoonheid, macht en jeugd rijkdom betekenen, maar waarin geen van die zaken blijvend is. Elke fluistering is er een samenzwering, elke kus een leugen en niets is wat het lijkt, zelfs niet de dood. Acteur Todd Pickett is nog maar 29, maar zijn glorie is al vergaan, opgebruikt door het systeem dat hem tot superster bombardeerde. In een wanhopige poging om zijn schoonheid te herwinnen, ondergaat Pickett plastische chirurgie. Maar de operatie gaat gruwelijk, grotesk mis. Op de loop voor zijn fans en de pers vindt Todd een toevluchtsoord. In Coldheart Canyon likt hij zijn wonden en ontdekt een wereld tussen leven en dood, waar de legenden van een vergeten Hollywood hem onderwijzen in het bittere leven na de roem.
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Coldheart Canyon
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-245-3833-5
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De dief van altijd
Harvey Swick verveelt zich. Op school is het saai en buiten regent het. Hij springt dan ook een gat in de lucht als hij een uitnodiging krijgt om een tijdje in meneer Lupo's Luilekkerhuis te komen wonen, waar wonderen nog echt gebeuren en waar elke kinderwens in vervulling gaat. Maar na verloop van tijd laat het huis ook een duistere kant zien. En dan pas begint Harvey te begrijpen dat alles een prijs heeft, want het huis is niet van plan zijn bewoners te laten gaan...
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: The thief of always
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-245-3777-0
Uitgever: Poema Pocket
Duivelsspel
Het was een vreemde ziekte. De symptomen leken op die van een heftige verliefdheid - hartkloppingen, slapeloosheid. Maar de enige remedie was de dood... Zolang Marty Strauss zich kan herinneren wordt zijn leven beheerst door het noodlot. En nu lijkt het geluk hem eindelijk gunstig gezind. Net uit de gevangenis ontslagen wordt hij lijfwacht van Joseph Whitehead, een van de rijkste mannen van Europa. Maar Whitehead heeft met het lot gespeeld - een oud spel dat hem een geweldige macht en rijkdom verschafte, in ruil voor zijn onsterfelijke ziel. Nu zijn de krachten waartegen Whitehead speelde teruggekomen om hun rechten op te eisen. Angstaanjagende krachten met de macht om zelfs de doden te doen herrijzen. En Marty zit gevangen tussen zijn menselijke en zijn duivelse meesters. Hij begint wanhopig aan de allerlaatste ronde van het spel...
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: The damnation game
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-245-1895-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Galilee
De Geary's zijn zo rijk als de Rockefellers en zo glamourous en machtig als de Kennedy's - en verhullen al generaties lang de wortels van hun invloed en de diepten van hun corruptie. Rachel Pallenberg had er nooit van gedroomd dat ze ooit Amerika's meest begeerde vrijgezel zou ontmoeten - laat staan met hem zou trouwen. Maar haar huwelijk met Michael Geary is eerder een nachtmerrie dan een sprookje. Want de Geary's zijn in oorlog. Hun vijanden zijn de Barbarossa's - een dynastie waarvan de invloed niet gevoeld wordt in Washington en Wall Street, maar in het intense, sensuele spel van ziel en zinnen. Galilee is de verloren zoon van de Barbarossa-clan. Hij zeilt over de wereldzeeën en komt zelden aan land. Als hij en Rachel verliefd worden, ontketent hun passie de broeiende vijandschap tussen beide families. De waanzin heerst. Geen enkel geheim is meer veilig...
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Galilee
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-245-3389-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Imagica
Een moordenaar volgt Judith door de straten van New York. De schilder John redt Judith van de dood maar stort zich met haar in een avontuur dat even onbegrensd is als de fantasie. De werelden van de Imagica gaan voor hen open - werelden vol erotiek en doodsangst, vol onuitsprekelijke tirannie en schitterende openbaringen...
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Imajica
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-245-1261-1
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


Kabal
Kabal is het verhaal van een jonge vrouw die bereid is de grenzen van het menselijke te overschrijden om samen te zijn met de man van wie ze houdt. Boone geloofd dat hij verantwoordelijk is voor de meest afgrijselijke misdaden. Hij heeft zijn toevlucht gezocht op een enorme begraafplaats waar de laatste monsters van de wereld - de wezens van de nacht - zich ondergronds verbergen. Als de mensen de jacht inzetten op Boone, zullen de wezens onherroepelijk in zijn ondergang worden meegesleurd. Kunnen zij het overleven, wanneer de nog dodelijker, nog gevaarlijker monsters van de twintigste eeuw hen op de hielen zitten? En kan Lori's liefde de verbijsterende waarheid van Boones ziel doorstaan?
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Cabal
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-245-1944-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Meneer Wegwezen
De persoonlijke memoires van een uit de hel ontsnapte demon die zich tot doel heeft gesteld een eind te maken aan al het goede in de mensenwereld. Clive Barker waarschuwt al in de aanhef van dit boek: 'Verbrand dit boek, het kan beter niet gelezen worden, meteen weggooien of, nog beter, vernietigen.' Zijn waarschuwing geldt de memoires van een demon, een nimmer uitgegeven manuscript waarvan slechts één gedrukt exemplaar bestaat dat in 1438 diep is begraven door een hulpje van de uitvinder van de drukpers, Johannes Gutenberg. Het hulpje had daar goede redenen voor... De spreker, de demon Jakabok, heeft zich verstopt in elk woord van de memoires. Daarmee maakt hij het boek tot een machtig middel van de krachten der duisternis om aan alles wat in de mensenwereld mooi, goed en heilig is voorgoed een eind te maken. En deze Jakabok ontsnapt, overigens door een ongelukkig toeval, aan zijn ondergrondse hel - die veel weg heeft van die van Dante - en begint met veel verve aan zijn door hemzelf opgelegde taak.
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Mr. B. Gone
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-245-2837-0
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Sacrament
Will Swift heeft alles. Schoonheid, vrienden en roem. Men beschouwt hem als de beste natuurfotograaf ter wereld. Niemand kan de wreedheid en vergankelijkheid van de natuur zo goed in beelden vangen als hij. En toch is hij wanhopig, want zijn foto's zijn zinloos, ze veranderen niets aan het grote uitsterven der soorten. Als Will hoort dat zijn vader in Engeland op sterven ligt, keert hij terug naar het dorp van zijn jeugd. Daar merkt hij dat hij in de val gelopen is. De magie, de verschrikkingen en de openbaringen waarvan hij als kind een glimp opving, keren terug om bezit van hem te nemen. Ooit werd hij beschermd door zijn onschuld, maar die is hij kwijt. En de strijd gaat niet alleen om zijn Ziel, het is een oorlog om de ziel van de wereld, om het voortbestaan van de hele natuur...
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Sacrament
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-245-2677-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Weefwereld
Iedereen wil het tapijt bezitten waarin een magische wereld is geweven. Maar voor velen is de prijs te hoog... Het begint met een tapijt waarin een wonderbaarlijke wereld is geweven. Als die wereld opnieuw tot leven komt worden de duistere krachten opgeroepen waarvoor een volk dat ouder is dan de mens, zich had verborgen. Het gevolg is een wanhopige strijd om de laatste resten van magie te beschermen waartoe de mens nog steeds toegang heeft. Maar de laatste menselijke tapijtbewaarder is zojuist gestorven... Een aantal onvergetelijke personages wedijveren om het bezit van het tapijt: Susanna Parrish, kleindochter van de laatste tapijtbewaarder, die de mysterieuze aantrekkingskracht van de Weefwereld voelt lang voordat ze de kracht van haar eigen vermogen beseft; Calhoun Mooney, een duivenhouder die al een glimp van de wereld in het tapijt heeft opgevangen; Immacolata,een afschrikwekkend wezen dat haar zinnen heeft gezet op de ondergang van haar volk, en haar dienaar, Shadwell de Verkoper, die de Weefwereld wil overdoen aan de hoogste bieder. Weefwereld is een verbijsterende roman vol huiveringwekkende visioenen, een verkenning van het magische en het monsterachtige. Het is het verhaal van een zoektocht, van titanische strijd, van liefde en hoop.
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Weaveworld
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-245-1853-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Tunnel van de dood
Tunnel van de dood bevat de volgende verhalen: Het boek van bloed - The book of blood Tunnel van de dood - The midnight meat train Jack en zijn demon - The yattering and Jack Varkensbloedblues - Pig blood blues Seks, dood en stralende sterren - Sex, death and starshine In de heuvels, de steden - In the hills, the cities Angst - Dread De helse wedstrijd - Hell's event Jacqueline Ess: haar laatste wil - Jaqeline Ess: her will and testament Zo vader, zo zoon - Skins of the fathers Nieuwe moorden in de Rue Morgue - New murders in the Rue Morgue
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Books of blood, vol. I and II
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-245-1881-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


Prins van de duisternis
Prins van de duisternis bevat de volgende verhalen: Zoon van het witte doek - Son of celluloid Koning Monster - Rawhead Rex Bekentenissen van een lijkwade - Confessions of a (pornographer's) shroud Zondebokken - Scapegoats Menselijke resten - Human remains De opstand der handen - The inhuman condition De ontmenselijking - The body politic De openbaring - Revelations Prins van de duisternis - Down, Satan! Het tijdperk van verlangen - The age of desire
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Books of blood, vol. III and IV
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-245-1812-1
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het boek van bloed
Het boek van bloed bevat de volgende verhalen: Graffiti - The forbidden De Madonna - The Madonna Kinderen van Babel - Babel's children Vlees en bloed - In the flesh De levende dood - The life of death Domein van de angst - How spoilers bleed In de schaduw van de torens - Twilight at the Towers De laatste truc - The last illusion Het boek van bloed (een p.s.): Jerusalem Street - The book of blood (a postscript): on Jerusalem Street
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Books of blood, vol. V en VI
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-245-1824-5
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

AbaratAbarat
'Ieder eiland is een verschillend Uur van de dag,' begon hij. 'En op ieder eiland vind je alles wat onze harten en zielen en gedachten en verbeeldingen met dat Uur associëren.' Er was eens een wereld waar de tijd een plaats is... Een droomreis door een caleidoscoop van wonderen in de traditie van Het oneindige verhaal: rijk, wild en onvoorspelbaar. Abarat is spannend, tragisch, grappig en verovert de verbeelding. Een eindeloos doek dat bij elk bezoek nieuwe wonderen openbaart. Candy Quackenbush uit Chickentown begint aan een geweldige reis die haar saaie bestaan voorgoed verandert. Het lot keilt haar over de magische drempel van een vergeten wereld, en ze duikt vanuit een braakliggend veld in Minnesota de enorme Zee van Isabella in! Van dat moment af wordt ze meegesleept naar de vijfentwintig eilanden van de Abarat, een wereld die anders is dan alles wat ze ooit heeft gezien... of toch niet? Candy krijgt te maken met toverij, mysterieën en fantastische wezens - vriendelijk en vijandig - terwijl ze probeert te begrijpen waarom ze naar deze plek is gekomen en waarom de boosaardige Kristoffel Kadaver zo zijn best doet om haar op te sporen.
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Abarat
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-245-4224-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Dagen vol magie, nachten vol strijd
Welkom in de Abarat - waar de tijd een plaats is! Elk eiland van deze archipel in de Zee van Isabella is een uur van de dag, behalve het verboden middelste eiland, Odoms Piek. Het is een vreemde, betoverende wereld, rijk aan wonderen, tragedies en mysteries. Tijdens haar reis door de Abarat worden de avonturen van Candy Quackenbush met het uur vreemder. Kristoffel Kadaver, de heer van Middernacht, heeft zijn beulen bevolen haar gevangen te nemen. Waarom? vraagt Candy zich af. En waarom weet ze magische machtswoorden die ze nooit geleerd heeft? Candy's metgezellen ondernemen een race tegen de klok om haar uit de klauwen van Kadaver te houden. Candy moet zelf het mysterie van haar verleden oplossen voordat de machten van Dag en Nacht slaags raken, voordat het op de hele Abarat voor altijd Middernacht wordt...
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Days of magic, nights of war
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-245-4234-0
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De KunstDe grote geheime show
Armageddon begint rustig... Het is 1971. In het Californische stadje Palomo Grove gaan vier meisjes zwemmen in een geheimzinnig en spookachtig meer. Negen maanden later worden er een paar kinderen geboren. Twee van die nakomelingen zijn van de Jaff, een door verdovenheid bezeten mannelijke geest. De ander is een zoon van Fletcher, een kracht van het licht die al door heel Amerika tegen de Jaff heeft gevochten. Hun doel is de Kunst, de grootste kracht die de mensheid kent. Een toegang tot het droomleven van de soort en daar achter ligt een kracht waar iedere vorm van menselijk kwaad bij verbleekt... Om die in hun macht te krijgen, gaan de twee mannen de strijd aan door middel van hun kinderen. Tot hun kinderen verliefd op elkaar worden. Dan breekt de hel pas goed los, want door de onschuldige liefde tussen de twee jonge mensen escaleert de oorlog tussen hun vaders op gruwelijke wijze. Dit keer zullen ze vechten tot de dood erop volgt. Hun legers worden samengesteld door de zielen van Palomo Grove. De straten zijn levende nachtmerries. Dromen worden werkelijkheid. Tenslotte zal Palomo Grove de Grote Geheime Show zien. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Net zomin als de wereld.
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: The great and secret show
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-245-1780-X
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Everville
Everville is een stadje ten westen van de Rocky Mountains. Een gewoon Amerikaans stadje dat zich opmaakt voor het jaarlijkse festival. Quidditty is een andere dimensie. Een wonderland bevolkt door machtige wezens, goedaardig, bizar of gruwelijk. Soms vangen we er een glimp van op, in onze dromen. Maar er zijn meer wegen voor de ingewijden, de adepten van de Kunst. Op een bergtop, hoog boven Everville, is een poort. Een poort naar de kusten van Quiddity. Een poort die een breuk zal gaan vormen in, ieders leven. Niemand weet het nog, maar uiteindelijk zal niemand blijven wie hij was...
Schrijver: Clive Barker
Oorspronkelijke titel: Everville
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-245-2333-8
Uitgever: Luitingh-Sijthoff