Boekenplank:
Kies

Boeken van John Crowley

Meer over John Crowley

Genre: Fantasy / SF

Website: John Crowley


Overzicht

  • Beesten - Beasts
  • De Diepte - The Deep

gedetailleerd overzicht

OverzichtBeesten
Amerika is verscheurd door burgeroorlogen. Woeste bendes barbaren en anarchisten leveren strijd met de agenten van de Unie voor Sociale Techniek, die hun regiem permanent proberen te vestigen.
Maar allen zijn zij verbonden in hun haat tegen de Leo's. Iedereen keert zich tegen de half menselijke, half dierlijke mutanten, die leven in het desolate achterland. De laatste roofzuchtige schepselen van het menselijke vernuft die men Beesten noemt...
Schrijver: John Crowley
Oorspronkelijke titel: Beasts
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6120-203-5
Uitgever: Elmar
De Diepte
Vele generaties lang al zijn de Rechtvaardigen in oorlog met de Beschermheren. In hun vreemde wereld, gedragen door een reusachtige zuil, oprijzend uit de gigantische, mysterieuze Diepte, spelen rituele strijd en onverzoenlijke vetes al sinds het begin van de Tijd een dodelijk spel.
Een Bezoeker uit de hemel, half menselijk, half machine, geslachtloos, haarloos, betreedt deze wereld met een opdracht die zelfs hij niet kent. Is het een vredestichter tussen de Roden en de Zwarten, een observator, of meer dan dat?
Zijn raadselachtige aanwezigheid beïnvloedt alle partijen, en brengt een kettingreactie van gebeurtenissen teweeg die van diepgaande invloed zal zijn op de wereld van de Diepte.
Schrijver: John Crowley
Oorspronkelijke titel: The Deep
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-6317-622-8
Uitgever: Gradivus