Boekenplank:
Kies

Boeken van Gene Wolfe

Meer over Gene Wolfe

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1931 / Overleden: 2019

Geboorteland: Verenigde Staten


Het Boek van de Nieuwe Zon / The Book of the New Sun

  1. De schaduw van de folteraar - The shadow of the torturer
  2. De Klauw van de Middelaar - The Claw of the Conciliator
  3. Het zwaard van de Lictor - The sword of the Lictor
  4. De citadel van de Autarch - The citadel of the Autarch

gedetailleerd overzicht

Het Boek van de Nieuwe Zon / The Book of the New SunDe schaduw van de folteraar
Voor de bewoners van de wereld Arda is het verleden een raadselachtige zaak. Ooit zou zich een wereldomvattende ramp hebben voltrokken, maar zo ja, dan is die al wel heel lang geschiedenis. Zelfs meester Gurloes, die aan het hoofd staat van de Eerwaarde Orde - ook wel geheten het gilde der Zoekers naar Waarheid en Boete, meestal geheten het Gilde der Folteraars - weet er het fijne niet van.

In deze onzekere wereld maken we kennis met Severian, dan nog aspirant-folteraar. Severian haat de Autarchie van Arda en hij veracht de exultanten. Van alle waarden aanvaardt hij er slechts één: loyaliteit jegens zijn gilde. Maar - als dat zo is - hoe komt Severian er dan toe om tijdens een schermutseling op een nevelige grafplaats het leven te redden van de rebel Vodalus van het Woud?

Hoe het zij, nauwelijks wordt Severian bevorderd tot gezel van het folteraarsgilde of het gaat grondig mis: omwille van de schone Chatelaine Thecla doet hij zijn gelofte geweld aan. Meester Gurloes en het gilderecht zijn onverbiddelijk. De toegang tot de Matachijnse toren, het gildehuis, wordt Severian voorgoed ontzegd.

Met als enige reisgezellen het eeuwenoude beulszwaard Terminus Est en de Klauw van de Middelaar, een juweel waarbinnen magische krachten huizen - of zit het toch anders? - zet hij de eerste schreden op een pad dat hem zowel langs innemende pracht als huiveringwekkende zaken naar zijn lotsbestemming zal voeren.
Schrijver: Gene Wolfe
Oorspronkelijke titel: The shadow of the torturer
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789029043410
Uitgever: Meulenhoff
De Klauw van de Middelaar
'Mijn herinnering drukt zwaar op mij. Ik ben opgegroeid bij de folteraars en heb zo mijn vader of moeder nooit gekend, net zomin als mijn medeleerjongens. Nu en dan, als de winter lang aanhoudt, komen er arme zielen roepen aan het Lijkenpoortje, in de hoop tot ons gilde te worden toegelaten. Dikwijls vergasten ze Broeder Portier dan op een opsomming van de vele martelingen die ze grif bereid zijn uit te voeren in ruil voor wat warmte en wat eten; nu en dan brengen ze dieren mee om te laten zien wat ze kunnen.'

Dit zijn de vroegste herinneringen van Severian de folteraar, die omwille van de schone Chatelaine Thecla zijn gelofte aan zijn gilde geweld aandeed en als gevolg daarvan - een keerpunt in zijn leven - werd weggezonden uit de Matachijnse toren.

In De Klauw van de Middelaar vervolgt Severian als banneling zijn tocht in de toenemende duisternis van een slagschaduw die als een niet te miskennen voorteken boven de verwarrende wereld van Arda hangt. Zijn reisdoelen: de stad Thrax en, uiteindelijk, zijn lotsbestemming. Zijn belangrijkste reisgezellen: het eeuwenoude beulszwaard Terminus Est en de Klauw van de Middelaar, een juweel waarbinnen magische krachten huizen.

Gaandeweg treft de gewezen folteraar zowel adembenemende schoonheid als hartstokkende gruwelen en overtuigd geboefte. En als dat laatste en masse de veile kop opsteekt, rest er nog slechts één vraag: is de weg die Severian moet gaan die van de gedoemde of die van de uitverkorene?
Schrijver: Gene Wolfe
Oorspronkelijke titel: The Claw of the Conciliator
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789029042642
Uitgever: Meulenhoff
Het zwaard van de Lictor
In De schaduw van de folteraar en De Klauw van de Middelaar lazen we hoe Severian werd verstoten uit de Eerwaarde Orde - ook wel geheten het gilde der Zoekers naar Waarheid en Boete, meestal geheten het Gilde der Folteraars - en hoe hij als banneling begon aan de reis naar de stad Thrax en, uiteindelijk, zijn lotsbestemming. Zijn belangrijkste reisgezellen: het eeuwenoude beulszwaard Terminus Est en de Klauw van de Middelaar, een juweel waarbinnen magische krachten huizen.

In Het zwaard van de Lictor vervolgt Severian zijn queeste. Inmiddels is hij na vele gevaarvolle omzwervingen aangekomen in Thrax en daar aangesteld als Lictor, hoogste gerechtsdienaar en beul. Als de archon van Thrax de aspirant-folteraar en beul, Severian, opdracht geeft tot een moord om politieke redenen, wordt deze op onaangename wijze aan zijn verleden herinnerd. Hij laat verstek gaan en moet vluchten, waarbij hij op het allerlaatste nippertje weet te ontsnappen aan een moordend vuurwezen.

Op zijn vlucht treft Severian in een woest berglandschap een gezin dat in droeve armoede leeft. Een alzabo, een dier dat geesten herbergt van allen die het heeft verslonden en met hun stemmen spreekt, doodt het hele gezin, op een kleine jongen na, die ook Severian heet. Dan beginnen de moeilijkheden - ingeleid door confrontaties met de mummie van een tweehoofdige man en de beeltenis van een Autarch - pas goed...
Schrijver: Gene Wolfe
Oorspronkelijke titel: The sword of the Lictor
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789029040075
Uitgever: Meulenhoff
De citadel van de Autarch
In De citadel van de Autarch ontmoet Severian zowel vrienden als tegenstanders van weleer, en hij rekent af met zijn verleden - en met zijn toekomst...

Als hij zijn lotsbestemming nadert is Severian, de verbannen gezel van het Folteraarsgilde, alles kwijt: geliefde, vrienden en zelfs zijn machtige beulszwaard Terminus Est. Maar Severian weet van geen ophouden. Koppig als altijd trekt hij voort om de magische relikwie, De Klauw van de Middelaar, terug te bezorgen aan de zusterorde der Pelerijnen. Dan slaat opnieuw het noodlot toe.

Tegen zijn wil wordt Severian ingelijfd in het machtige leger dat optrekt tegen de Azjaten; op het slagveld komt hij opnieuw oog in oog te staan met de Autarch van het Gemenebest, en op dat moment ontdekt hij hoe zijn lot is verweven met dat van de heerser die 'velen in één is'. Die ontdekking plaatst hem voor een zware taak en een moeilijke keus. Als hij slaagt zal de Nieuwe Zon de stervende wereld van Arda nieuwe levenskracht schenken. Als hij faalt zal van hem het allerhoogste offer worden gevraagd...
Schrijver: Gene Wolfe
Oorspronkelijke titel: The citadel of the Autarch
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789029041294
Uitgever: Meulenhoff