Boekenplank:
Kies

Boeken van Aldous Huxley

Aldous Huxley was een Engels-Amerikaans schrijver, essayist en dichter die grote bekendheid verwierf met zijn vele romans en korte verhalen. Een van zijn bekendste werken is de sciencefiction-roman Brave New World (Heerlijke nieuwe wereld).

Meer over Aldous Huxley

Genre: Roman

Geboren: 1894 / Overleden: 1963

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

 • Aldous Huxley Verzamelbundel - Collected short stories
 • Alle verhalen - Collected short stories
 • De duivels van Loudun - The devils of Loudun
 • De eeuwige wijsheid - The perennial philosophy
 • De Gioconda glimlach - The Gioconda smile
 • De kraaien van Perebloesem - The crows of Pearblossom
 • De ogen uitgestoken - Eyeless in Gaza
 • De tijd loopt zelf ten eind - Time must have a stop
 • Driemaal Grace - Two of three Graces
 • Eiland - Island
 • Gasten op Crome - Crome yellow
 • Heerlijke nieuwe wereld - Brave new world
 • Het genie en de godin - The genius and the goddess
 • Het rijk van Belial - Ape and essence
 • Jacobs handen - Jacob's hands
 • Na vele zomers - After many a summer
 • Nonnen aan de lunch - Diversen
 • Punt contra punt - Point counter point

Non-Fictie

 • De deuren der waarneming - The doors of perception
 • Hemel en hel - Heaven and hell
 • Het menselijk bestaan - The human situation
 • Ideaal en werkelijkheid - Ends and means
 • Komt er honger? - Will world starve?
 • Weerzien met mijn nieuwe wereld - Brave new world revisited
 • Wetenschap, vrijheid en vrede - Science, liberty and peace
 • Woorden en werkelijkheid - Texts and pretexts
 • Zonder bril leren zien - The art of seeing

Dubbel uitgegeven titels

 • Brave new world - zie Heerlijke nieuwe wereld
 • De wateren werden stil - zie De ogen uitgestoken
 • Eeuwige wijsheid - zie De eeuwige wijsheid
 • Het Soma paradijs - zie Heerlijke nieuwe wereld

gedetailleerd overzicht

OverzichtAldous Huxley Verzamelbundel
Aldous Huxley schreef naast poëzie, toneelstukken, biografieën en essays een indrukwekkend aantal romans en verhalen. Deze verzamelbundel bevat een aantal van zijn belangrijkste romans en vele verhalen en biedt derhalve een goed overzicht van Huxley's oeuvre in een genre waarin hij zich een waar meester toont.

Deze verzamelbundel bevat de volgende verhalen:
 1. Punt contra punt
 2. De duivels van Loudun
 3. Groene tunnels
 4. De kleine Mexicaan
 5. Cynthia
 6. De boekwinkel
 7. De dood van Lully
 8. Het Tillotson-banket
 9. De monocle
 10. Eupompus verrijkte de kunst door getallen
 11. Hubert en Minnie
 12. De glimlach van de Mona Lisa
 13. Nonnen aan de lunch
 14. Het portret
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Collected short stories
Eerste uitgave: 1928
ISBN/EAN: 9789065930811
Uitgever: Market Books
Alle verhalen
Verzamelbundel met 21 korte verhalen.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Collected short stories
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789060194423
Uitgever: Bakker
De duivels van Loudun
Het verhaal van Loudun is misschien het meest verbijsterende geval van massale bezetenheid in de geschiedenis. Het begon met een 'practical joke' in een klein Ursulinenklooster en culmineerde in foltering en gerechtelijke moord op een plaatselijke priester, Urbain Grandier, die beschuldigd werd van duivelse praktijken met de priorin en de nonnen. Maar gedurende vier jaar na zijn dood in 1643 hadden de duivels hen nog steeds in hun macht.

Aldous Huxley putte zijn materiaal uit bronnen van die tijd. Het verhaal over het heksendom in de zeventiende eeuw, de psychologische theorie vóór Descartes, de aard van de bezetenheid en de theorie en de praktijk van het spirituele leven worden door Huxley met de spanning van een thriller weergegeven. Hij maakt zijn ideeën krachtiger en uitdagender door ze te laten relateren aan bestaande gebeurtenissen en historische figuren.

Huxley's meeslepende geschiedenis van de gebeurtenissen in het zeventiende-eeuwse Frankrijk is van groot belang in een wereld waarin nog steeds allerlei vormen van bijgeloof de vrijheid van geest corrumperen.
The Devils - 1971
Regisseur: Ken Russell
Cast: Vanessa Redgrave, Oliver Reed, Dudley Sutton, e.a.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: The devils of Loudun
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 9789025462420
Uitgever: Atlas Contact
De eeuwige wijsheid
Aldous Huxley stelt dat er drie poorten zijn waardoor we de eeuwige wijsheid kunnen benaderen.

We kunnen van de grond af beginnen met oefeningen en moraal, zoals Gautema Boeddha voorstond; we kunnen beginnen bij de top met het overpeinzen van metafysische waarden, zoals geboren wijsgeren en theologen; we kunnen ook binnengaan door de middelste poort, die van de devoot contemplatieve naturen, zoals soefi's, mystici, Quakers e.d. Huxley wil de lezer door de middelste poort binnenvoeren in de eeuwige wijsheid, zoals die door de godsdienstige tradities is uitgedrukt in Azië en in Europa.

Dit boek wijkt volkomen af van alles dat Huxley tot nu toe geschreven heeft, en het moet een van zijn belangrijkste werken geacht worden. Hij heeft er, onder verschillende hoofden gegroepeerd, in samengevat al wat de grote godsdienstige denkers en mystici van oost en west hebben ervaren van de goddelijke werkelijkheid. Men kan het zien als een inleiding tot die eeuwige wijsheid die, boven geloof en ras en nationaliteit uit, door de eeuwen heen steeds door de groten van het menselijk geslacht is beleden.

Deze moderne samenvatting door een man die jarenlang een diepe en hartstochtelijke studie heeft gemaakt van dit onderwerp kan velen weer doen grijpen naar wat hun leven grond en zin geeft.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: The perennial philosophy
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: 9789060775202
Uitgever: Servire
De Gioconda glimlach
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: The Gioconda smile
Eerste uitgave: 1922
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bigot en Van Rossum


De kraaien van Perebloesem

De kraaien van Perebloesem werd in 1944 door Aldous Huxley geschreven als kerstcadeau voor zijn nichtje en vertelt het verhaal van meneer en mevrouw Kraai die in een populierboom wonen.

De hongerige ratelslang die aan de onderkant van de boom woont heeft de nare gewoonte om de eieren van mevrouw Kraai te stelen voordat ze kunnen uitkomen, dus bedenken meneer Kraai en zijn wijze vriend, Oude Man Uil, een sluw plan om hem te misleiden.

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: The crows of Pearblossom
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 9789062250035
Uitgever: Boelen
De ogen uitgestoken
De titel van deze roman is ontleend aan Milton's beschrijving van Simson als Eyeless in Gaza at the Mill with slaves.

De hoofdpersoon, Anthony Beavis, is intelligent genoeg om er een eigen mening op na te houden. De omstandigheden hebben hem in staat gesteld een economisch onafhankelijk leven te leiden. Emotionele banden met een familieleven tomen evenmin zijn vrijheid in. Zonder enige morele strijd verovert hij zich de objectiviteit van de filosoof en de zelfverloochening van de religieuze mens.

Het hoofdthema is zijn ontwikkeling van knaap tot volwassene en zijn ontdekking op middelbare leeftijd dat zijn zelfzuchtige vrijheid geen vrijheid is, dat de houding van filosofische objectiviteit en van 'heiligheid' die hij zich heeft aangemeten, op geen enkele manier overeenkomt met authentiek leven.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Eyeless in Gaza
Eerste uitgave: 1936
ISBN/EAN: 9789025462437
Uitgever: Atlas Contact
De tijd loopt zelf ten eind
De tijd loopt zelf ten eind is een psychologische roman waarin de wereld van de zeventienjarige Sebastiaan een snelle verruiming ondergaat, die ingeleid wordt door een bezoek aan de schatrijke en ironische oom Eustace in Florence.

Met een adembenemend doorzicht beschrijft Huxley de twijfel, wanhoop en angst die ontstaan door de dreigingen in het leven. Sebastiaan wordt gedwongen te erkennen dat een keuze geen futiliteit is, maar een daad met een keten van consequenties en een grote potentiële kracht on schuldgevoelens op te wekken.

Hoe zal de intelligente en gevoelige Sebastiaan zich handhaven in de wereld van verleiding, liefde, schoonheid en verraad? Daaraan voegt Huxley een dimensie toe waardoor hij een beroemd auteur werd en waardoor deze roman aan filosofische spanning en diepte wint: de goddelijke waarheid.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Time must have a stop
Eerste uitgave: 1944
ISBN/EAN: 9789060775929
Uitgever: Servire
Driemaal Grace
Driemaal Grace behoort tot het beste werk van Aldous Huxley. Het ontstond in 1926, kort voor zijn beroemdste romans Punt contra punt en Heerlijke nieuwe wereld, en munt uit door de knappe, compacte compositie, de satirische humor en een 'voorlijke' visie, die eigenlijk in onze tijd pas algemene erkenning vindt.

Driemaal Grace is vertaald door Paul van Vliet, wiens vroegere Huxley-vertalingen door de kritiek enthousiast ontvangen zijn.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Two of three Graces
Eerste uitgave: 1926
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Eiland
In de woelige zee van corruptie, zwendel en bedrog die langzaam maar zeker de aardbol dreigt te overspoelen, slaagt een groep mensen erin het hoofd boven water te houden en een eigen 'ideale' samenleving op het eiland Pala te creëren.

Het eiland Pala: een droom waarin iedereen de kans krijgt zich te ontplooien tot een gelukkig mens. Pala, het land waar ieders leven gebaseerd is op een sterk bewust-zijn van alles om hem heen. Het bestaan wordt er intens beleefd, men inhaleert alle indrukken en ervaringen.

De imperialistische golven van de van machtswellust zwellende zee rollen onverbiddelijk over de stranden van Pala. Langzaam erodeert het stukje land - waar een mens werkelijk een menswaardig bestaan leeft - en verdwijnt het met al zijn idealen.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Island
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 9789025462253
Uitgever: Atlas Contact


Gasten op Crome
Gasten op Crome is een boek vol spitse conversatie en bevat bijzonder geestige beschrijvingen van toestanden en gebeurtenissen, zoals de weldadigheidskermis, waarop alle gasten een taak toegewezen krijgen en waar Scrogan, een van de boeiendste figuren van het verhaal, optreedt als waarzegster Madame Sesostris.

Andere gasten zijn een dichter, een schilder, een spiritistische journalist, een juffrouw die niets van de liefde wil weten en een juffrouw die van weinig anders wil weten.

Gasten op Crome is het boek waarmee Huxley heeft gedebuteerd als romanschrijver. Briljant, speels en ernstig tegelijk is het karakteristiek voor de generatie die het heeft voortgebracht.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Crome yellow
Eerste uitgave: 1921
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Querido
Heerlijke nieuwe wereld
Heerlijke nieuwe wereld beschrijft een toekomstige wereld die geheel beheerst wordt door technologie en rationalisme. De mensen zijn gezond en gelukkig, oorlog en armoede kennen ze niet.

In die zin lijkt het werk eerder een utopie dan een dystopie, zij het op ironische wijze, want traditionele waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer, evenmin als de vrije keuze voor een individueel bestaan.
Brave New World - 2020 - miniserie
Regisseur: Diversen
Cast: Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, e.a.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Brave new world
Eerste uitgave: 1932
ISBN/EAN: 9789060195697
Ebook: 9789402321104
Uitgever: Atlas Contact
Het genie en de godin
Het genie en de godin is het verhaal van de wetenschappelijke assistent die - aanvankelijk platonisch - verliefd is op de vrouw van zijn geleerde werkgever, totdat de vrouw Katy en haar jonge aanbidder geen weerstand meer kunnen bieden aan de roep van hart en zinnen.

Ietwat verward en beschaamd moet de jonge Rivers terugzien op zijn romantische idealen; hij heeft berouw om het bedrog van zijn meester en is verrast door de nuchtere kijk van zijn geliefde op het liefdeleven.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: The genius and the goddess
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: 9789029001557
Uitgever: Meulenhoff
Het rijk van Belial
Huxley beschrijft in Het rijk van Belial hoe na een atoomontploffing op het continent een expeditie biologen uit Nieuw-Zeeland er op uittrekt om nog ongeschonden planten te vinden.

De geleerden ontdekken op een plek in Zuid-Californië een groep mensen - misprodukten van de techniek, zoals vrouwen met drie tepels - onderverdeeld in werkers en kerkelijke machthebbers. De maatschappij is er zo ingericht, dat de mensen er alleen tijdens het, eenmaal per jaar gehouden en twee weken durende, offerfeest voor Belial seksueel contact mogen hebben.

Eén van de onderzoekers, dr. Alfred Poole, wordt gevangen genomen en slaagt erin te ontsnappen met een vrouw die de strenge voorschriften had durven overtreden door ook na het offerfeest de liefde te bedrijven.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Ape and essence
Eerste uitgave: 1948
ISBN/EAN: 9789025463540
Uitgever: Atlas Contact
Jacobs handen
Jacob Ericson is een eenvoudige boerenknecht die in de jaren twintig in Californië werkt voor een professor en diens dochter Sharon. Op een dag ontdekt hij dat hij met zijn handen dieren kan genezen. Hij geneest ook Sharon van haar mankheid, wat het meisje de gelegenheid geeft om in Los Angeles zangeres te worden.

Ook Jacob reist af naar Los Angeles, waar hij Sharon weer ontmoet in een derderangs cabaret. Als Jacob de jonge miljonair Earl Medwin geneest, neemt deze zowel Jacob als Sharon onder zijn hoede. Earl en Sharon trouwen in het geheim, maar kort daarna sterft Earl. Sharon wil wel weer contact met Jacob, maar deze weigert dit...

* Jacobs handen is in de late jaren 30 geschreven door Aldous Huxley en Christopher Isherwood. Het werk werd door de actrice Sharon Stone gevonden in een koffer in de Huxley-woning toen zij onderzoek deed voor een film die gebaseerd was op een van Huxley's korte verhalen.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Jacob's hands
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789056890711
Uitgever: Element


Na vele zomers
Na vele zomers is de roman van een schatrijke Amerikaan, Jo Stoyte, die in Californië een luxueus kasteel laat bouwen en daarin alles wat maar te koop is verzamelt, inclusief zijn lijfarts en een nachtclubdanseresje.

Na aankoop van een verzameling nagelaten boeken en papieren van een zéér oude Engelse familie laat hij een Britse kamergeleerde overkomen om alles te ordenen en eventueel uit te geven. De verfijnde intellectueel komt tot de ontdekking dat de zoveelste graaf uit het oude geslacht een karpervijver bezat waarin de dieren een uitzonderlijk hoge leeftijd bereikten.

En de zestigjarige Stoyte laat dr. Obispo en zijn assistent Pete een uitgebreid onderzoek doen naar dat ene wat niet te koop is: jeugd en een eeuwig leven...
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: After many a summer
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Meulenhoff
Nonnen aan de lunch
Nonnen aan de lunch bevat de volgende verhalen:

 1. De glimlach van de Mona Lisa - The Gioconda smile
 2. Nonnen aan de lunch - Nuns at luncheon
 3. Het portret - The portrait
 4. De jonge Archimedes - Young Archimedes
 5. De rustkuur - The rest cure
 6. De familie Claxton - The Claxtons
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Diversen
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789025463298
Uitgever: Atlas Contact
Punt contra punt
Punt contra punt verhaalt Huxleys leven uit de jaren twintig. Vele bekende figuren uit zijn tijd treden onder andere namen in het boek op. Zo is D.H. Lawrence uitgebeeld in de figuur Rampion, zijn vrouw Frida in Mary Rampion. Huxley zelf komt voor onder de naam Philip Quarles, de schilder August John als John Bidlake, Huxleys vrouw als diens dochter Elinor Bidlake. De fascistenleider Mosley is terug te vinden in de figuur Webley. Het boek is opgebouwd uit verschillende groepen karakters en intriges, die in elkaar haken en elkaar contrapuntisch vervolgen, briljant van vormgeving in vele variaties van komedie, pure farce en tragedie.

Punt contra punt begint met het beschrijven van de misère waarin Walter Bidlake zich bevindt. Bidlake heeft een affaire met een getrouwde vrouw. Deze affaire loopt mis en vervolgens gaat Bidlake achter Lucy Tantamount aan, een vrouw die hij verstandelijk weerzinwekkend zou moeten vinden, maar gevoelsmatig onweerstaanbaar vindt.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Point counter point
Eerste uitgave: 1928
ISBN/EAN: 9789025463908
Uitgever: Atlas Contact

Non-FictieDe deuren der waarneming
Essay over de ervaring van een mescaline trip. Huxley bespreekt de geestelijke en morele aspecten van deze ervaring, waardoor een nieuw licht geworpen wordt op de visioenen van de mysticus, op de gevoeligheid van de kunstenaar en op de geestelijke toestand van de schizofrene mens.

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: The doors of perception
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: 9789025462000
Uitgever: Atlas Contact
Hemel en hel
Hemel en hel is een als vervolg op De deuren der waarneming geschreven essay.

Huxley schrijft over verschillende manieren om in de verborgen gebieden van de geest te komen: hoe de deuren van perceptie te openen en hoe dit gebeurt in verschillende culturen. Bovendien merkt hij op wat negatieve gevoelens voor invloed kunnen hebben in combinatie met verdovende middelen, zoals mescaline.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Heaven and hell
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 9789025462406
Uitgever: Atlas Contact
Het menselijk bestaan
Het menselijk bestaan bevat een collectie lezingen, gegeven door Aldous Huxley in 1959 in Santa Barbara.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: The human situation
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 9789060196038
Uitgever: Bakker
Ideaal en werkelijkheid

Aantekening BBS: Ik kan niet met zekerheid zeggen dat deze uitgave Ends and Means uit 1937 is, maar het is een redelijke aanname.

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Ends and means
Eerste uitgave: 1937
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
Komt er honger?

Verkorte weergave van de gedachtewisseling tussen Aldous Huxley en Sir John Russel over de vraag: Kan de aarde ons allen blijven voeden?

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Will world starve?
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Stichting IVIO ism Unesco


Weerzien met mijn nieuwe wereld
Een non-fictieboek, bijna dertig jaar na Brave New World geschreven; Huxley geloofde dat toen hij dat boek schreef het een redelijk goede inschatting was van hoe de wereld zich zou ontwikkelen.

In dit boek bekijkt hij in hoeverre zijn ideeën zijn uitgekomen. Hij komt tot de conclusie dat de wereld zich nog veel sneller dan voorzien in de richting van een Brave New World ontwikkeld heeft.

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Brave new world revisited
Eerste uitgave: 1958
Uitgever: Strengholt
Wetenschap, vrijheid en vrede
Het essay Wetenschap, vrijheid en vrede behandeld een breed scala aan onderwerpen als gevolg van Huxley's uitzicht in de richting van de samenleving op dat moment. Hij voert een aantal voorspellingen, waarvan vele resoneren tot ver buiten de tijd dat het werd geschreven. Een consistent thema in het essay is Huxley's voorkeur voor een gedecentraliseerde samenleving.

* Engelstalige omslag US editie 1946.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Science, liberty and peace
Eerste uitgave: 1946
Uitgever: Servire
Woorden en werkelijkheid

Aantekening BBS: Ik kan niet met zekerheid zeggen dat deze uitgave Texts and Pretexts uit 1932 is, maar het is een redelijke aanname.

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: Texts and pretexts
Eerste uitgave: 1932
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bevrijding
Zonder bril leren zien
Op zijn zestiende werd Huxley getroffen door een oogziekte die hem zeer slechtziend maakte. In 1939 begon hij met de "Bates-methode" (door middel van oefeningen beter zien zonder hulpmiddelen) en binnen enkele maanden was zijn zicht zo verbeterd dat hij zonder bril een boek kon lezen. Over zijn ervaring schreef hij het boek Zonder bril leren zien.
Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: The art of seeing
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 9789060302279
Uitgever: Driehoek

Dubbel uitgegeven titelsBrave new world

Zie voor de beschrijving van dit boek: Heerlijke nieuwe wereld.

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: zie Heerlijke nieuwe wereld
Eerste uitgave: 1932
ISBN/EAN: 8710371001880
Uitgever: Volkskrant
De wateren werden stil

Zie voor de beschrijving van dit boek: De ogen uitgestoken.

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: zie De ogen uitgestoken
Eerste uitgave: 1936
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Eeuwige wijsheid

Zie voor de beschrijving van dit boek: De eeuwige wijsheid.

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: zie De eeuwige wijsheid
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: 9789021540672
Uitgever: Servire
Het Soma paradijs

Zie voor de beschrijving van dit boek: Heerlijke nieuwe wereld.

Schrijver: Aldous Huxley
Oorspronkelijke titel: zie Heerlijke nieuwe wereld
Eerste uitgave: 1932
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact