Boekenplank:
Kies

Boeken van George Orwell

George Orwell was een Engelse schrijver, journalist, essayist en literair criticus. Hij is een van de meest bewonderde Engelstalige auteurs van de 20e eeuw. Tot zijn bekendste werken behoren Animal Farm en 1984.

Meer over George Orwell

Genres: Fantasy / SF, Roman

Pseudoniem (van): Eric Arthur Blair

Geboren: 1903 / Overleden: 1950

Geboorteland: India


Overzicht

 • 1984 - Nineteen Eighty-Four
 • Aan de grond in Londen en Parijs - Down and out in Paris and London
 • Animal Farm - Animal Farm
 • De domineesdochter - A clergyman's daughter
 • De jaren in Birma - Burmese days
 • Een olifant omleggen - The collected essays, journalism and letters of George Orwell
 • Happend naar lucht - Coming up for air
 • Houd de sanseferia hoog - Keep the aspidistra flying

Non-Fictie

 • Dagboeken, 1931-1949 - The Orwell diaries (deels)
 • De weg naar Wigan - The road to Wigan Pier
 • Over nationalisme - Notes on nationalism
 • Saluut aan Catalonië - Homage to Catalonia
 • Tegen totalitarisme - Diverse politieke en literaire essays
 • Waarom ik schrijf - Why I write

Dubbel uitgegeven titels

 • Afscheid van Catalonië - zie Saluut aan Catalonië
 • Birmaanse dagen - zie De jaren in Birma
 • De boerderij der dieren - zie Animal Farm
 • Dierenboerderij - zie Animal Farm

gedetailleerd overzicht

Overzicht1984
In 1984 heeft een systeem van lugubere perfectie greep op de wereld gekregen. De Partij beheerst de ziel van de mens en dus het hele mechanisme van liefde en haat.

Als Winston Smith, ambtenaar aan het ministerie van Waarheid te Londen, verliefd wordt, is zijn lot bezegeld. Vóór het verlossende nekschot volgt zal hij met overtuiging zijn menselijke gevoelens verloochenen en ook vervuld raken van de grenzeloze liefde voor de leider, Grote Broer.

Dit wereldberoemde, steeds weer herdrukte meesterwerk blijft door zijn literaire overtuigingskracht en zijn heldere argumentering een onovertroffen waarschuwing.
Nineteen Eighty-Four - 1984
Regisseur: Michael Radford
Cast: John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton, e.a.
Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Nineteen Eighty-Four
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: 9789029532761
Ebook: 9789029568913
Uitgever: De Arbeiderspers
Aan de grond in Londen en Parijs
Orwells eerste boek is een verslag van zijn ervaringen als zwerver en bohémien tussen 1927 en 1932, waarvan anderhalf jaar als aankomend schrijver in Parijs.

Over deze periode in Orwells leven schreef Mary McCarthy: 'Met opzet bewoog hij zich in de onderlagen van de maatschappij tussen menselijke wrakken en drijfhout. Hij hield een soort inspectietocht van de geografie en de instellingen van dat gebied aan gene zijde: werkhuizen, volkslogementen, Leger-des-Heilsonderkomens, goedkope kamers, de gevangenis..'

Aan de grond in Londen en Parijs is het resultaat van deze ontdekkingsreis door de wereld van de armoede en het uitzichtloze leven aan de zelfkant: een rauw en onverbloemd geschreven document dat nog steeds niet opgehouden heeft de lezers aan het denken te zetten.
Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Down and out in Paris and London
Eerste uitgave: 1933
ISBN/EAN: 9789045003399
Ebook: 9789029540124
Uitgever: Atlas Contact
Animal Farm
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester - de mens - en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven.

Orwells klassiek geworden satire uit 1943-1944 op een totalitaire staat en samenleving heeft in het heden nog niets van zijn zeggingskracht verloren.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Animal Farm - 1999
Regisseur: John Stephenson
Cast: Kelsey Grammer (stem), Ian Holm (stem), Julia Ormond (stem), e.a.
Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Animal Farm
Eerste uitgave: 1945
ISBN/EAN: 9789029564502
Ebook: 9789029587747
Uitgever: De Arbeiderspers
De domineesdochter
Dorothy Hare is een sympathiek maar uiterst gefrustreerd meisje dat in een Anglicaanse pastorie waar permanent geldgebrek heerst, de steun en toeverlaat is van haar humeurige en pastoraal weinig geïnspireerde vader. Zij helpt de kinderen van de gemeente bij de voorbereidingen van het oogstfeest, probeert de schuldeisers van de deur te houden, en bezoekt de zieken in hun bedompte maar pittoreske huisjes.

Als 'slechte' gedachten haar besluipen, bestraft ze zichzelf met een speldenprik in de arm. Er is maar weinig kans dat Dorothy haar pathologische angst voor sex ooit zal overwinnen, en haar afkeer voor het huwelijk is heel wat groter dan die voor het ijskoude bad dat ze geen ochtend zal overslaan.

Groot is het schandaal in het stadje als Dorothy, na haar ontmoeting met een Don Juan-achtige vrijdenker, plotseling verdwenen blijkt. Haar belevenissen op de hopvelden van Kent, als dakloze in Londen en als lerares van een louche particulier schooltje vormen een boeiende roman.

Verscheidene jaren voordat Sartre La Nausée publiceerde, ondergaat de domineesdochter Dorothy Hare de klassieke existentiële ervaring van angst en afgrijzen bij de gedachte dat de mens hulpeloos alleen staat in een wereld waaruit God en goden zich hebben teruggetrokken.
Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: A clergyman's daughter
Eerste uitgave: 1935
ISBN/EAN: 9789029003735
Uitgever: Meulenhoff
De jaren in Birma
Flory, een houthandelaar behorend tot de kleine blanke elite in het stadje Kyauktada in Opper-Birma, wordt langzamerhand bevangen door walging jegens zichzelf en afschuw jegens de andere Engelsen, wier leven zich afspeelt rond de plaatselijke Engelse club, symbool van het imperialistische kastensysteem, waarvan de kern de scheiding is tussen de bestuurlijke elite en het inferieure autochtone ras.

Als Elizabeth Lackersteen haar oom komt bezoeken, ziet Flory in haar een mogelijkheid om te ontsnappen uit zijn isolement... maar hij rekent buiten de sluwe intriges van U Po Kyin, de magistraat, de jaloezie van een voormalige maîtresse en bovenal het kille opportunisme van Elizabeth zelf...

De jaren in Birma is een hartstochtelijke aanklacht tegen het kolonialisme en imperialisme; Orwell schildert vervaarlijke portretten van zowel heersers als overheersten, maar vooral van de solitaire Flory, die noch in de wereld van zijn mede-blanken noch in die van de Aziaten een plaats heeft.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Burmese days
Eerste uitgave: 1934
ISBN/EAN: 9789029000895
Uitgever: Meulenhoff


Een olifant omleggen

Van de Engelse schrijvers van zijn generatie registreerde Orwell waarschijnlijk wel het scherpst wat er politiek, sociaal en mentaal in de lucht hing. Hij koos steeds en radicaal vóór armen en onderliggenden en is daarom wel 'het geweten van zijn generatie' genoemd.

Orwell is als schrijver over figuren die hij zelf heeft leren kennen en gebeurtenissen die hij zelf meemaakte altijd enorm op dreef. Hij was tegen theoretiseren, verkoos doorlichting van de praktijk om de werkelijkheid te betrappen: de grauwe kostschool van zijn jeugd, de industriële onderwereld van Wigan, de zelfkant van Londen en Parijs, de eenzame dood van een olifant, de wanhopig tegen fascisme en stalinisme vechtende anarchisten in de Spaanse burgeroorlog.

De in vier delen verschenen verzameling essayistisch werk van Orwell is door Cyril Connolly 'een schitterend monument' genoemd. Martin Schouten maakte er een van commentaar voorziene keuze uit, met het accent op de autobiografische gedeelten.

'Deze pittige geschriften lijken op losse bladzijden uit een dagboek, die nog zijn overgebleven om verslag uit te brengen; of zij zijn als spookachtig gepolijst brandhout, niet bedoeld voor de koffiekamer.'
Mary McCarthy

'Orwell, pas laat in zijn leven beroemd, is bezig twintig jaar na zijn dood nog beroemder te worden. Zijn gezag groeit en dat uitsluitend omdat zijn integere wijze van denken iets uitzonderlijks is in de politieke wereld. Gedreven door afschuw van sociaal onrecht, een heldere socialist, ging hij scherp formulerend, heel geestig tekeer tegen alle humbug van links en rechts.'
Alfred Kossmann

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: The collected essays, journalism and letters of George Orwell
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789029532778
Uitgever: De Arbeiderspers
Happend naar lucht
Happend naar lucht is het relaas van George Bowling, een uitgebluste verzekeringsagent, die met zijn humorloze vrouw en irritante kinderen in een saai huis in een voorstad van Londen woont. Hij zit gevangen in een burgerlijk bestaan, maar zoekt een uitweg met het geld dat hij bij de paardenrennen heeft gewonnen.

Het is 1938: achttien jaar in verzekeringen, zijn huwelijk met de vreugdeloze Hilda en de nasleep van de Eerste Wereldoorlog zijn George niet in de koude kleren gaan zitten. Dat, en de angst voor een nieuwe oorlog doen hem terugverlangen naar zijn gelukkige jeugd in een vredig provincieplaatsje, Lower Binfield. Zijn reis daar naartoe eindigt echter in een anticlimax. Opnieuw zal hij moeten berusten in de routine van een grijs bestaan en een troosteloos huwelijk...

Hoewel de belevenissen van George Bowling verre van vrolijk zijn, behoedt de ironische verteltrant van Orwell de lezer voor neerslachtigheid. Niet voor niets is het motto van het boek: 'He's dead, but he won't lie down.'
Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Coming up for air
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: 9789029001236
Uitgever: Meulenhoff
Houd de sanseferia hoog
De sanseveria, een kamerplant die gedijt met minimale voeding, symboliseert Gordon Comstock die zijn betrekking bij een reclamebureau opgeeft om zich te wijden aan de poëzie. De resulterende armoedeval doet hij af als louterend en hij beziet met een zekere voldoening dat hij alle burgerlijke waardigheid verliest. Maar hij heeft geen rekening gehouden met de liefde...
Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Keep the aspidistra flying
Eerste uitgave: 1936
ISBN/EAN: 9789029004060
Uitgever: Meulenhoff

Non-FictieDagboeken, 1931-1949

George Orwell was een verstokt dagboekenschrijver. Deze selectie bestrijkt de volledige ontwikkeling van zijn schrijverschap. We lezen hoe Orwell tijdens de economische crisis van de jaren dertig als dagloner door Engeland reist, waarbij hij zich manifesteert als een bevlogen sociaal commentator. Hij schrijft over de opkomst van totalitaire regimes en de gebeurtenissen die leidden tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

In zijn Oorlogsdagboeken vertelt hij uitgebreid over het krijgsverloop, de bombardementen op Londen en zijn werk voor de propagandadienst van de BBC. De Huishouddagboeken laten een heel andere kant van Orwell zien: een gepassioneerd natuurobservator die het dierenleven in zijn tuin minutieus vastlegt.

Hoewel Orwell fel gekant was tegen een biografie over hem, laten deze dagboeken zich lezen als een autobiografie van zijn leven en opvattingen. Orwell loopt niet te koop met zijn emoties en zijn gevecht tegen tbc die hem vroegtijdig fataal zou worden. Toch komen we in dit boek veel te weten over de man die grote invloed had op het politieke denken van de 20e eeuw en over de context waarin hij zijn literaire meesterwerken schreef.

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: The Orwell diaries (deels)
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789029588621
Ebook: 9789029592451
Uitgever: De Arbeiderspers
De weg naar Wigan
De weg naar Wigan is het resultaat van de opdracht van de uitgever Gollancz aan Orwell, een reportage te maken over het leven van de arbeiders in het industriegebied van Noord-Engeland in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Orwell is in Wigan niet alleen toeschouwer, maar deelt het povere leven van de arbeiders en mijnwerkers, eet hun karige voedsel, woont in hun vervallen huizen en daalt af in de mijn. Orwell beschrijft alles wat hij ziet en meemaakt: de ondergrondse tochten van de mijnwerkers, hoe ze denken over de vakbeweging of over de fascist Mosley, die toen stad en land afreisde. Al doende toetst Orwell zijn opvattingen over socialisme aan de werkelijkheid om hem heen.
Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: The road to Wigan Pier
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789029533102
Uitgever: De Arbeiderspers
Over nationalisme

In 1945, vlak na de Tweede Wereldoorlog, schreef George Orwell wat een van zijn meest fameuze essays zou worden: ‘Notes on Nationalism’. Al in de eerste alinea’s trekt hij het begrip nationalisme breder dan gebruikelijk: voor Orwell gaat het om een nietsontziend geloof in een zaak of identiteit, waarbij alle middelen zijn toegestaan. Feiten en gezond verstand doen er niet langer toe. Partijdigheid bepaalt alles.

In zijn lange inleidende essay beschrijft gelauwerd essayist Bas Heijne hoe Orwells tekst ontstond, maar vooral laat hij zien hoe actueel die nog is voor onze tijd, waarin het nationalisme zoals Orwell dat beschreef overal bloeit, emoties belangrijker zijn geworden dan feiten en de democratie in crisis verkeert.

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Notes on nationalism
Eerste uitgave: 1945
ISBN/EAN: 9789044653137
Uitgever: Prometheus
Saluut aan Catalonië
Saluut aan Catalonië behoort tot de belangrijkste boeken over de Spaanse burgeroorlog. Orwell doet in dit boek uitgebreid en eerlijk verslag van zijn ervaringen als lid van de arbeidersmilitie in het Spanje van de jaren dertig.

Over die eerlijkheid hebben vooral de communisten zich later beklaagd. Maar juist de dubbelhartigheid van hún partijgenoten in de politieke chaos van het republikeinse Spanje was volgens Orwell ruimschoots voldoende om het geloof in de revolutie de nek om te draaien.

Toch is Saluut aan Catalonië geen pessimistisch boek. Integendeel. Anders dan in De dierenboerderij gaan idealisme en nuchterheid in Saluut aan Catalonië hand in hand.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Homage to Catalonia
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: 9789045002101
Ebook: 9789029514590
Uitgever: Atlas Contact
Tegen totalitarisme

Waarin schuilen de verlokkingen van nationalisme en fascisme? Hoe en wanneer worden taal en kunst gebruikt voor politieke doeleinden? Waarom vallen mensen voor een dictator met geweldsfantasieën? Heeft literatuur daar iets tegenin te brengen?

In Tegen totalitarisme. Essays over politiek en literatuur lees je de antwoorden van George Orwell op deze en andere prangende vragen. Orwell wijdde vele essays, columns, radio-optredens en boekbesprekingen aan de verhouding tussen kunst en propaganda. Hij deed dat steeds puntig en met gevoel voor humor. Orwell toont haarscherp hoe nazisme en communisme in hun werk gaan.

Ook bespreekt hij de literaire helden die hem inspireerden bij het schrijven van 1984 en Animal Farm. En klassieke essays als Notes on Nationalism en What is Fascism? zijn waarschuwingen voor duistere politiek die niets aan actualiteit hebben ingeboet. Een onmisbare verzameling van scherpe en belangrijke visies op de wereld.

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Diverse politieke en literaire essays
Eerste uitgave: 2021
ISBN/EAN: 9789083121505
Uitgever: ISVW


Waarom ik schrijf

George Orwell was in de eerste plaats een essayist. Van 1928 tot aan zijn vroegtijdige dood in 1950 produceerde hij een buitengewone reeks beschouwingen waarin hij zijn licht liet schijnen op de beladen tijd waarin hij leefde en schreef.

Deze verzameling bevat klassiekers zoals ‘Waarom ik schrijf’ en ‘Een olifant omleggen’ alsook minder bekende journalistieke artikelen, analyses en herinneringen.

Of het nu gaat om de gruwelen van Orwells jongensjaren in een Engels internaat, de observaties die hij deed als boekverkoper of de bezienswaardigheden, geluiden en geuren van de Spaanse Burgeroorlog, deze verhalende essays verweven het persoonlijke en het politieke in Orwells unieke, glasheldere, tijdloze stijl.

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: Why I write
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789029542364
Ebook: 9789029542371
Uitgever: De Arbeiderspers

Dubbel uitgegeven titelsAfscheid van Catalonië

Zie voor de beschrijving van dit boek: Saluut aan Catalonië.

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: zie Saluut aan Catalonië
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: 9789029532785
Uitgever: De Arbeiderspers
Birmaanse dagen

Zie voor de beschrijving van dit boek: De jaren in Birma.

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: zie De jaren in Birma
Eerste uitgave: 1934
ISBN/EAN: 9789029519854
Ebook: 9789029519878
Uitgever: De Arbeiderspers
De boerderij der dieren

Zie voor de beschrijving van dit boek: Animal Farm.

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: zie Animal Farm
Eerste uitgave: 1945
ISBN/EAN: 9789029533096
Uitgever: De Arbeiderspers
Dierenboerderij

Zie voor de beschrijving van dit boek: Animal Farm.

Schrijver: George Orwell
Oorspronkelijke titel: zie Animal Farm
Eerste uitgave: 1945
ISBN/EAN: 9789029534765
Uitgever: De Arbeiderspers