Boekenplank:
Kies

Boeken van Umberto Eco

Meer over Umberto Eco

Genre: Roman

Geboren: 1932 / Overleden: 2016

Website: Umberto Eco


Overzicht

  • Baudolino - Baudolino
  • De begraafplaats van Praag - Il Cimitero di Praga
  • De mysterieuze vlam van koningin Loana - La misteriosa fiamma della regina Loana
  • De naam van de roos - Il nome della rosa
  • De slinger van Foucault - Il pendolo di Foucault
  • Het eiland van de vorige dag - L'isola del giorno prima
  • Het nulnummer - Numero zero

gedetailleerd overzicht

OverzichtBaudolino
Als op 14 april 1204 de pelgrims Constantinopel binnenvallen en plunderen, redt de vijfenzestigjarige Baudolino de historicus Nicetas Choniates uit de bloeddorstige handen van de veroveraars. Tijdens hun vlucht uit de brandende stad doet Baudolino Nicetas verslag van zijn ongelooflijke avonturen. 

Baudolino is een boerenzoon uit Noord-Italië. Als dertienjarige ontmoet hij bij toeval keizer Frederik Barbarossa, die onder de indruk is van de gewiekstheid van de jongen.

Eenmaal aan het hof wordt hij de vertrouweling van de vorst. Barbarossa leunt zwaar op zijn oordeel, en Baudolino gaat er ten overstaan van Nicatas dan ook prat op dat hij grote invloed heeft gehad op het politieke handelen van de keizer.

In Nicetas' Verovering van Constantinopel, een ooggetuigenverslag van de plundering van de trotse Byzantijnse stad, wordt weliswaar met geen woord over Baudolino gerept, maar zonder deze schelm zou de geschiedenis er anders hebben uitgezien. Of toch niet?
Schrijver: Umberto Eco
Oorspronkelijke titel: Baudolino
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789035125148
Uitgever: Bakker
De begraafplaats van Praag
De uit Turijn afkomstige geschriftvervalser Simone Simonini wordt vanaf zijn vroegste jeugd geïndoctrineerd met anti-joodse theorieën door zijn grootvader, kapitein Simonini. Als hij wordt ingehuurd om de kringen rond de Italiaanse onafhankelijkheidsstrijder Garibaldi te bespioneren, maakt hij de inval van diens 'roodhemden' op Sicilië in 1860 mee.

Hij moet vluchten en komt terecht in Parijs, waar hij de Commune van 1871 meemaakt en als spion en vervalser in dienst treedt van diverse machthebbers. Hij ontmoet onder anderen de Franse revolutionair Maurice Joly, de Duitse schrijver Hermann Goedsche en de Russische geheim agent Pjotr Rachkovsky, en wordt zo steeds dieper betrokken in het complot dat uiteindelijk zal leiden tot een van de meest lasterlijke geschriften uit de wereldgeschiedenis: de Protocollen van de wijzen van Zion, die de gehele twintigste eeuw het antisemitisme zullen aanwakkeren.

Maar de vraag is of Simonini er alleen maar zijdelings bij betrokken is. Is zijn invloed niet veel groter? De Protocollen zijn een vervalsing, maar van wie precies?
Schrijver: Umberto Eco
Oorspronkelijke titel: Il Cimitero di Praga
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789044628524
Ebook: 9789044617337
Uitgever: Prometheus
De mysterieuze vlam van koningin Loana
Hoofdpersoon van De mysterieuze vlam van koningin Loana is de zestigjarige Giambattista Bodoni, in de wandeling Yambo genaamd, die door een beroerte wordt getroffen en zijn geheugen verliest.

Yambo herinnert zich precies wie Napoleon was, weet hoe je autorijdt en is in staat een koekentrommel te herkennen, maar weet niet meer wie hij is of wie zijn vrouw en dochter zijn.

Om zijn geheugen te hervinden reist hij af naar het oude familiehuis in Solara, waar hij hele dagen op de immense zolder doorbrengt met het luisteren naar oude grammofoonplaten en het herlezen van de strips die hij als kind las, de boeken van zijn grootvader en het missaal van zijn moeder.

En zo begint een langzaam traject dat moet leiden tot het terugvinden van zijn verleden en dat uitmondt in een grand finale vol verrassingen.
Schrijver: Umberto Eco
Oorspronkelijke titel: La misteriosa fiamma della regina Loana
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789051089011
Uitgever: Prometheus
De naam van de roos
Het is de laatste week van november 1327 in een welvarende abdij in het noorden van Italië. Broeder William van Baskerville, een geleerde Franciscaner monnik uit Engeland, komt als speciaal gezant van de keizer met een delicate diplomatieke opdracht naar Italië. Hij moet een ontmoeting organiseren tussen de van ketterij verdachte Franciscanen en afgevaardigden van de paus.

Al spoedig ontwikkelt zijn verblijf in de abdij zich echter tot een tijd vol apocalyptische verschrikkingen: zeven dagen en nachten zijn William en zijn metgezel Adson getuige van de wonderbaarlijkste en voor een abdij hoogst zonderlinge gebeurtenissen.

Er worden zeven geheimzinnige misdaden gepleegd, die de muren van de ontoegankelijke, labyrintvormige bibliotheek met bloed besmeuren. Angstige geruchten gaan door de abdij: niet alleen de abt heeft iets te verbergen, overal worden sporen uitgewist.

William wordt door de onderzoekskoorts bevangen, en dringt steeds dieper door tot de geheimen van de abdij...
The Name of the Rose - 1986
Regisseur: Jean-Jacques Annaud
Cast: Sean Connery, Christian Slater, Michael Lonsdale, e.a.
Schrijver: Umberto Eco
Oorspronkelijke titel: Il nome della rosa
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789044628500
Ebook: 9789044620900
Uitgever: Prometheus
De slinger van Foucault
Drie redacteuren van een uitgever in Milaan raken door een aantal manuscripten onafwendbaar verstrikt in de gedachte dat er iets onvoorspelbaars gaande is op deze wereld.

In een tijd waarin de ratio en de automatisering hun triomf vieren, leggen zij verbanden tussen tempeliers, partizanenstrijd, Braziliaanse umbanda’s, Rozenkruisers, computers, vrijmetselaars, stripfiguren en kabbala. Ze ontdekken dat werkelijk alles met alles samenhangt. Het lijkt een spel, totdat de eerste dode valt...

Als het vermoeden rijst dat occulte machten al eeuwenlang alles in het werk stellen om hun Plan ten uitvoer te brengen, wordt het spel beklemmende werkelijkheid. Opgejaagd door het besef dat de geschiedenis slechts een samenzwering van mysterieuze krachten is, worden ze steeds verder meegesleurd in hun tocht langs de afgrond van de werkelijkheid.
Schrijver: Umberto Eco
Oorspronkelijke titel: Il pendolo di Foucault
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789044628517
Ebook: 9789044618679
Uitgever: Prometheus


Het eiland van de vorige dag
Zoals Umberto Eco in zijn wereldsucces De naam van de roos de Middeleeuwen tot leven wekte, voert hij ons hier op magistrale wijze binnen in de zeventiende eeuw, het tijdperk van de barok, van kuiperijen en machinaties die verhuld worden door wellevendheid en galanterie.

Het tijdperk ook waarin de eerste moderne wetenschappelijke ontdekkingen nog hand in hand gingen met de fantasie en de speculaties van eerdere eeuwen, waarin geleerde verhandelingen nauwelijks te onderscheiden waren van romans, en uitvinders meer geleid werden door wat mogelijk zou moeten zijn dan door wat mogelijk was.

In Het eiland van de vorige dag is de meesterhand van Eco onmiskenbaar aanwezig. Het is een meeslepende avonturenroman, een kruising tussen Robinson Crusoe, Muiterij op de Bounty en De drie musketiers, vol onbeantwoorde liefde en jaloezie, tegenslagen en redding, spionage en suspense.

En Eco zou Eco niet zijn als hij er niet op onnavolgbare wijze in was geslaagd deze avonturenroman te situeren in het overweldigende historische decor van het zeventiende-eeuwse Europa.
Schrijver: Umberto Eco
Oorspronkelijke titel: L'isola del giorno prima
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789044617290
Uitgever: Prometheus
Het nulnummer

Wie aan Umberto Eco denkt, denkt aan de beste en spannendste historische romans die er de afgelopen dertig jaar zijn geschreven. Met Het nulnummer waagt Eco zich voor het eerst aan een roman die zich afspeelt in de recente geschiedenis.

Plaats van handeling is Milaan, 1992, twee jaar voor de eerste verkiezingsoverwinning van Silvio Berlusconi. Een groep journalisten is bezig voor een nieuwe krant een aantal nulnummers te schrijven waarin gebeurtenissen uit het nabije, roerige verleden van Italië worden gepresenteerd als 'nieuws' en van commentaar worden voorzien.

In hun zoektocht naar onderwerpen komen ze met de meest onwaarschijnlijke - maar altijd mogelijke - verhalen op de proppen. Een van die verhalen betreft de Italiaanse dictator Benito Mussolini. Is hij aan het einde van de oorlog wel echt vermoord? Of is dat een leugen, en was hij wellicht de dieper liggende oorzaak van alle ellende in het naoorlogse Italië, zoals de moorden op politicus Aldo Moro en onderzoeksrechter Giovanni Falcone, de mysteries rond de vrijmetselaarsloge P2, de smeergeldschandalen, en wat dies meer zij? In alle rust bereidt de redactie de eerste nulnummers voor - totdat er een dode valt.

Umberto Eco schetst een indringend, bij vlagen buitengewoon geestig, maar vooral ontluisterend beeld van Italië en de Italiaanse journalistiek. Het nulnummer is een spannende roman over een bittere en groteske episode, gebaseerd op ware gebeurtenissen, tegen de achtergrond van de opkomst van een van de meest megalomane politici van ons tijdsgewricht.

Schrijver: Umberto Eco
Oorspronkelijke titel: Numero zero
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789044628357
Ebook: 9789044628364
Uitgever: Prometheus