Boekenplank:
Kies
 • Home
 • Z
 • Carlos Ruiz Zafón

Boeken van Carlos Ruiz Zafón

Meer over Carlos Ruiz Zafón

Genre: Roman

Geboren: 1964 / Overleden: 2020

Geboorteland: Spanje

Website: Carlos Ruiz Zafón


Overzicht

 • Gaudí in Manhattan - Gaudí en Manhattan

Het Kerkhof der Vergeten Boeken / El Cementerio de los Libros Olvidados

 1. De schaduw van de wind - La sombra del viento
 2. Het spel van de engel - Het spel van de engel
 3. De gevangene van de hemel - El prisionero del cielo
 4. Het labyrint der geesten - El laberinto de los espíritus
 5. Stad der nevelen - La ciudad de vapor

Jeugdboeken

 • De nevelprins - El príncipe de la niebla
 • Het middernachtspaleis - El palacio de la medianoche
 • Marina - Marina
 • Septemberlichten - Las luces de septiembre

gedetailleerd overzicht

OverzichtGaudí in Manhattan
Gaudí in Manhattan is een kort verhaal van Carlos Ruiz Zafón; het boekje bestaat uit 48 pagina's.

De nog jonge architect Miranda - hartstochtelijk bewonderaar van het werk van Antoni Gaudí - maakt kennis met de grote meester omdat deze zijn hulp nodig heeft. Een rijke magnaat in New York wil van Gaudí een ontwerp voor een wolkenkrabber op Manhattan. In ruil daarvoor neemt de magnaat de kosten op zich voor het afmaken van de Sagrada Familia, Gaudí's levenswerk.

Miranda moet voor hem het woord doen in het Engels. 'Om het werk Gods te doen is soms de hand van de duivel nodig', sombert Gaudí tijdens de oversteek op de Lusitania.

De kennismaking met de magnaat in het Waldorf Astoria wordt met veel plechtigheid en geheimzinnigheid omgeven. Maar wie schetst hun verbazing als uiteindelijk de opdrachtgever een jonge vrouw van een verwarrende schoonheid blijkt te zijn?
Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: Gaudí en Manhattan
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789056722487
Uitgever: Signatuur

Het Kerkhof der Vergeten Boeken / El Cementerio de los Libros OlvidadosDe schaduw van de wind
In het oude centrum van Barcelona ligt het Kerkhof der Vergeten Boeken. Daniel Sempere wordt door zijn vader, weduwnaar en boekhandelaar, meegenomen naar deze geheimzinnige, verborgen wereld van verhalen. Vanaf dat moment neemt Daniels leven een wending die hij niet had kunnen voorzien.

Daniel mag een boek uitzoeken en kiest De schaduw van de wind, geschreven door een zekere Julián Carax. Het boek laat hem niet meer los, ook al schudt de wereld tijdens het grauwe Franco-regime om hem heen op zijn grondvesten. Hij wil alles weten over het boek en de schrijver.

En merkwaardigerwijs lijken alle mensen die hij ontmoet, ook de vrouwen op wie hij verliefd wordt, deel uit te maken van het grote spel waarvan het boek het middelpunt vormt.
Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: La sombra del viento
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789056725914
Ebook: 9789044970036
Uitgever: Signatuur
Het spel van de engel
In het turbulente Barcelona van de jaren twintig krijgt de jonge broodschrijver David Martin, geobsedeerd door een onmogelijke liefde, het aanbod van een mysterieuze uitgever om een boek te schrijven zoals nog nooit geschreven is, een boek dat de wereld zal veranderen. De tol die David hiervoor moet betalen is echter torenhoog.

David, zijn vader bruut vermoord, zijn moeder niet meer dan een schim op afstand, raakt als kind verzeild in het Kerkhof der Vergeten Boeken. Daar stuit hij op het sinistere, religieuze boek Lux Aeterna, verschenen bij de Parijse uitgever Andreas Corelli - Davids opdrachtgever - en geschreven door ene Diego Marlasca.

Ooit behoorde Davids huis met de toren toe aan deze onfortuinlijke advocaat, die zich geheel op het schrijven toelegde, tot hij onder duistere omstandigheden thuis om het leven kwam. Spoedig blijken er tussen hemzelf en Marlasca meer parallellen te bestaan dan David kon vermoeden...
Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: Het spel van de engel
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789056725921
Ebook: 9789044970043
Uitgever: Signatuur
De gevangene van de hemel
Barcelona, 1957. Daniel Sempere en zijn vriend Fermín Romero de Torres, de helden uit De schaduw van de wind, moeten er opnieuw op uit om de grootste uitdaging van hun leven het hoofd te bieden.

Net nu het leven hun schuchter begon toe te lachen, duikt er een verontrustende figuur op in de boekwinkel van de heer Sempere. Hij dreigt een gruwelijk geheim te onthullen dat al decennia ligt begraven in het duistere geheugen van de stad.
Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: El prisionero del cielo
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789056725938
Ebook: 9789044970050
Uitgever: Signatuur
Het labyrint der geesten
Spanje in de late jaren '50: Een opdracht van de geheime dienst brengt de eigenzinnige Alicia Gris van Madrid terug naar haar geboortestad Barcelona. Zij moet de plotselinge verdwijning van minister Mauricio Valls ophelderen, wiens duistere geschiedenis hem in lijkt te halen. Hij heeft een geheimzinnig boek uit de reeks Het kerkhof der Vergeten Boeken in zijn bezit, dat Alicia pijnlijk aan haar eigen lot doet herinneren.

Het voert haar naar de boekhandel Sempere & Zoon, in het hart van Barcelona. Maar de antwoorden die Alicia daar vindt, brengen niet alleen haar eigen leven in gevaar, maar ook dat van de mensen die haar dierbaar zijn.
Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: El laberinto de los espíritus
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789056726126
Ebook: 9789044976298
Uitgever: Signatuur
Stad der nevelen

Verhalen bij Het Kerkhof der Vergeten Boeken...

Na de voltooiing van zijn levenswerk, het vierluik Het Kerkhof der Vergeten Boeken, wilde Carlos Ruiz Zafón die wereld afsluiten met een verhalenbundel. Voor hem was dit werk zijn blijk van waardering voor zijn lezers. Nu wordt het vanwege het postume karakter ook een eerbetoon aan de auteur zelf.

Stad der nevelen is een uitbreiding van de literaire wereld uit Het Kerkhof der Vergeten Boeken. De personages, de geschiedenis van de mythische bibliotheek en de sfeer worden er verder in uitgediept. Vervloekte schrijvers, visionaire architecten, verborgen identiteiten en spookachtige gebouwen zullen ons opnieuw naar het Zafóniaans universum brengen: een fascinerende plek, gehuld in duisternis en nevel.

Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: La ciudad de vapor
Eerste uitgave: 2020
ISBN/EAN: 9789056726898
Ebook: 9789044932782
Uitgever: Signatuur

JeugdboekenDe nevelprins
Een verroeste ketting hing om de zwart geworden ijzeren spijlen, verzegeld met een oud slot waaraan de tijd een uitgebluste kleur had gegeven. Max leunde met zijn gezicht tussen de spijlen van de poort en gluurde naar binnen. Het struikgewas had door de jaren heen terrein gewonnen en gaf de plek het uiterlijk van een verlaten broeikas. Vermoedelijk had in geen jaren iemand voet in die tuin gezet, bedacht Max, en mocht er een bewaker zijn van deze beeldentuin, dan was die ook al jaren geleden verdwenen. Hij keek om zich heen en zag een vuistgrote steen bij de tuinmuur liggen. Met kracht beukte hij met de steen op het slot tot de oude beugel meegaf onder de slagen. Max duwde hard tegen de grote poort en voelde hoe deze lui meegaf. Toen de opening wijd genoeg was om hem door te laten, rustte hij een ogenblik uit en stapte toen naar binnen...

In een dorp aan de kust ontdekt de 13-jarige Max dat de angstaanjagende standbeelden in een ommuurde tuin alles te maken hebben met de Orpheus, een schip dat 25 jaar eerder in een zware storm verging...
Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: El príncipe de la niebla
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789056723521
Ebook: 9789044963182
Uitgever: Signatuur
Het middernachtspaleis
Bloedbanden zijn sterker dan de dood...

Calcutta 1932: Ben en zijn vrienden van het geheime Chowbar Genootschap zijn net zestien geworden. Het is tijd om het weeshuis, waarin ze zijn opgegroeid, te verlaten. Bij het afscheidsfeest verschijnt plotseling een oude vrouw met een jong meisje, Sheere, waar Ben meteen door gefascineerd is. Wie is zij?

Als Ben en Sheere ontdekken wat hen met elkaar verbindt, worden ze al omringd door gevaar, een gevaar dat hen diep de onderwereld van Calcutta intrekt. Een schaduw uit het verleden staat hen naar het leven en die schaduw is al veel dichterbij dan ze vermoeden...
Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: El palacio de la medianoche
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789056723538
Ebook: 9789044962000
Uitgever: Signatuur
Marina
'Vijftien jaar later is de herinnering aan die dag bij mij teruggekomen. Ik heb de jongen gezien die in de nevel van station Francia ronddoolde en de naam van Marina lichtte opnieuw op als een verse wond. Allemaal bewaren we een geheim op de zolder van de ziel, achter slot en grendel. Dit is het mijne'.

In mei 1980 verdwijnt de 15-jarige Oscar Drai plotseling van school in de oude stad van Barcelona. Zeven dagen en nachten weet niemand waar hij uithangt...

Zijn verhaal begint in het oude stadshart van Barcelona, waar hij Marina en haar vader Germán Blau, een portretschilder, ontmoet. Marina neemt Oscar mee naar een kerkhof, om getuige te zijn van een macaber ritueel dat elke vierde zondag van de maand plaatsvindt. Precies om tien uur 's ochtends verschijnt een koets, getrokken door zwarte paarden. Er stapt een vrouw uit, in het zwart gekleed, haar gezicht gesluierd, met in haar gehandschoende handen één enkele roos. Ze loopt naar een grafsteen die geen naam vermeldt, maar waarop alleen een mysterieuze afbeelding van een zwarte vlinder met opengeslagen vleugels te zien is.

Als Oscar en Marina besluiten haar te achtervolgen, begint een reis die hen naar de hoogtepunten van een vergeten, naoorlogs Barcelona leidt, een wereld vol aristocraten en actrices, uitvinders en magnaten, en een duister geheim dat op hen wacht in het mysterieuze labyrint onder de straten van de stad.
Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: Marina
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789056723552
Ebook: 9789044970852
Uitgever: Signatuur
Septemberlichten
Na de dood van hun echtgenoot en vader, verhuizen Simone Sauvelle en haar kinderen Irene en Dorian van Parijs naar de Normandische kust. Speelgoedfabrikant Lazarus Jann heeft Simone aangenomen als hoofd in de huishouding en bibliothecaresse op zijn landgoed Cravenmoore.

Irene ontmoet de zwijgzame tiener Ismaël en de twee worden verliefd. Na de plotselinge dood van hulpje in de huishouding en onverbeterlijke kletsmajoor Hannah, gaan de twee op onderzoek uit. Stukje bij beetje komen ze erachter dat de speelgoedfabrikant een duister geheim bewaart.

In Septemberlichten strijden Irene en Ismaël in het grootste avontuur van hun leven om hun liefde voor elkaar, want wat men het Kwaad beloofd heeft, dat komt het halen.
Schrijver: Carlos Ruiz Zafón
Oorspronkelijke titel: Las luces de septiembre
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789056724368
Ebook: 9789044966572
Uitgever: Signatuur