Boekenplank:
Kies

Boeken van Virginia Woolf

Meer over Virginia Woolf

Genre: Roman

Website: http://www.virginiawoolfsociety.co.uk

Overzicht
 • De golven - The waves
 • Flush - Flush
 • Jacobs kamer - Jacob's room
 • Maandag of dinsdag - A haunted house
 • Mrs Dalloway - Mrs Dalloway
 • Naar de vuurtoren - To the lighthouse
 • Orlando - Orlando
Non-Fictie
 • Een kamer voor jezelf - A room of one's own
 • Ezeltje West - The letters of Vita Sackville-West and Virginia Woolf
 • Geachte Heer - Three guineas
 • Geheim Londen - The London scene
 • Schrijvende vrouwen - Women and writing
 • Schrijversdagboek I: 1918-1932 - A writer's diary (deels)
 • Schrijversdagboek II: 1933-1941 - A writer's diary (deels)
 • Wezenlijke momenten - Moments of being

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

De golven
Beschrijving van de levens van een groep vrienden, vanaf hun jeugd tot hun middelbare leeftijd, in hun eigen woorden en gedachten. Tussen de gedachten van de verschillende karakters staan poëtische, sfeerbepalende passages, waarin een zeegezicht beschreven wordt met de opkomende en ondergaande zon, de kust en de brekende golven.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: The waves
Eerste uitgave: 1931
ISBN: 90-234-2388-7
Uitgever: De Bezige Bij
Flush
De hond van Elizabeth Barrett Browning, Flush, is een Cocker Spaniel. Vanaf zijn geboorte op het platteland tot aan zijn dood, vertelt Woolf het leven van deze bijzondere hond, die geadoreerd werd door zijn bazin. En via Flush' leven levert ze kritiek op de Britse samenleving.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: Flush
Eerste uitgave: 1933
ISBN: 90-234-0615-X
Uitgever: De Bezige Bij
Jacobs kamer
'Wie is er bang voor Virginia Woolf?' luidt de titel van een legendarisch toneelstuk. De auteur doelde niet op de zware, associatieve stijl die de late romans van Virginia Woolf kenmerkt, maar op het ongeëvenaarde vermogen van de Engelse schrijfster om emoties op te diepen en de psychologie van haar personages bloot te leggen. Jacobs kamer zou je kunnen zien als een voorstudie van het beroemde Mrs Dalloway, waarin de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol speelt. Het is de coming-of-age story van een student die zijn einde vindt in de loopgraven. Een weemoedige roman waarin Woolf succesrijk experimenteerde met de techniek van de stream of consciousness.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: Jacob's room
Eerste uitgave: 1922
ISBN: 90-6019-861-1
Uitgever: Bert Bakker
Maandag of dinsdag
De enige bundel korte verhalen die Virginia Woolf tijdens haar leven publiceerde was Monday or Tuesday en die is vele jaren uitverkocht geweest. Kort voor haar dood in 1941 besloot ze een verzameling voor publicatie gereed te maken, waarin zowel de meeste korte verhalen opgenomen zouden worden uit Monday or Tuesday, als enige andere die daarna in tijdschriften waren verschenen en een paar die nog niet eerder waren uitgegeven. In deze Nederlandse vertaling, zijn nog drie verhalen toegevoegd, zodat deze uitgave met recht de ondertitel Verzamelde Verhalen draagt
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: A haunted house
Eerste uitgave: 1943
ISBN: 90-6019-822-0
Uitgever: Bert Bakker
Mrs Dalloway
Clarissa Dalloway is begin vijftig, elegant en de perfecte gastvrouw, maar ze voelt zich oud en uitgerangeerd. Haar man is succesvol, maar saai, en haar volwassen dochter heeft haar zorg niet meer nodig. Op een dag komt Clarissa, terwijl zij bloemen koopt voor het feest van die avond, haar voormalige aanbidder Peter tegen, die zij in een ver verleden heeft afgewezen. Wat zou er van haar geworden zijn als ze dertig jaar eerder voor een avontuurlijk leven met Peter had gekozen? Het verhaal van Mrs Dalloway speelt zich af op een dag in juni 1923, de dag van het feest dat eindigt in een drama. Het is een virtuoos gecomponeerde roman vol herinneringen en bespiegelingen over de waarde van het leven en de onomkeerbaarheid van onze keuzes.
Mrs Dalloway - 1997
Regisseur: Marleen Gorris
Cast: Vanessa Redgrave, Natascha McElhone, Michael Kitchen, e.a.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: Mrs Dalloway
Eerste uitgave: 1925
ISBN: 978-90-234-6310-8
Uitgever: De Bezige Bij
Naar de vuurtoren
Het echtpaar Ramsay en hun acht kinderen brengen in de jaren twintig de zomervakantie door in hun tweede huis op het eiland Skye. Mr. Ramsay is een man van principes die vindt dat de kinderen moeten wennen aan een hard leven. De verhoudingen binnen de familie worden dan ook op de proef gesteld als hij ze wil leren hoe met teleurstellingen om te gaan.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: To the lighthouse
Eerste uitgave: 1927
ISBN: 978-90-464-2010-2
Uitgever: Muntinga
Orlando
In de speelse roman Orlando verkent Woolf de grenzen tussen de mannelijke en vrouwelijke identiteit. Het is een fictieve biografie over een personage dat vierhonderd jaar leeft en voortdurend van geslacht verandert. Ze schreef dit intens erotische werk voor haar minnares, de Engelse aristocrate Vita Sackville-West, wier zoon het 'de langste en meest charmante liefdesbrief in de literatuur' noemde.
Orlando - 1992
Regisseur: Sally Potter
Cast: Tilda Swinton, Billy Zane, Quentin Crisp, e.a.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: Orlando
Eerste uitgave: 1928
ISBN: 90-234-3486-2
Uitgever: De Bezige Bij

Non-Fictie

Een kamer voor jezelf
Virginia Woolf: 'Hoe kan ik u nu verder aanmoedigen u aan het leven te wagen? Jonge vrouwen... u bent naar mijn mening schandelijk onwetend, u heeft nooit enige ontdekking van belang gedaan. U hebt nooit een rijk op zijn grondvesten doen schudden of een leger ten strijde gevoerd. De toneelstukken van Shakespeare zijn niet door u geschreven. Wat is uw verontschuldiging?' In Een kamer voor jezelf speelt Virginia Woolf met de gedachte dat William Shakespeare een zuster heeft gehad, Judith, die even begaafd was als hij, maar zich nooit heeft kunnen ontplooien. 'Nu geloof ik dat deze dichteres, die nooit een woord heeft geschreven, en begraven ligt aan een zijweg, nog altijd leeft', besluit Virginia Woolf.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: A room of one's own
Eerste uitgave: 1929
ISBN: 90-234-2325-9
Uitgever: De Bezige Bij
Ezeltje West
Integrale vertaling van de brieven van Woolf aan Vita Sackville-West. Deze unieke relatie tussen de twee gezien vanuit een perspektief van de belangrijkste schrijfster van de vorige eeuw. Over een onmogelijke liefde. Het spel van aantrekking en afstoting uit zich in een stortvloed van beelden. Deze vitalistische, associatieve brieven werpen een nieuw licht op de persoon van Virginia Woolf. In een bevlogen poëtische stijl wordt haar sterk wisselende gemoedsgesteldheid over het voetlicht gebracht.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: The letters of Vita Sackville-West and Virginia Woolf
Eerste uitgave: 1984
ISBN: 90-74328-15-6
Uitgever: IJzer
Geachte Heer
Virginia Woolf legt in dit vlijmscherpe boek een verbinding tussen de onderdrukking van de vrouw en het fascisme. Zij behandelt het dilemma van haar tijd: wat te doen tegen het opkomend fascisme? Voor haar was de voortdurende devaluering van het vrouwelijke en de vrouw de oorzaak van de psychologische verminking die het fascisme mogelijk maakte. Stapje voor stapje leidt Virginia Woolf haar lezerspubliek naar onontkoombare conclusies. Daarbij doet ze geen concessies aan de complexiteit van haar onderwerp. Ze hakt geen knopen door, wantrouwt blind activisme en is tegen gemakkelijke oplossingen. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Drie guineas.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: Three guineas
Eerste uitgave: 1938
ISBN: 90-6328-046-7
Uitgever: Sara
Geheim Londen
Virginia Woolf beschrijft in vijf korte essays o.a. de havens, het lagerhuis en het straatleven in het Londen van de jaren '30. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Over Londen.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: The London scene
Eerste uitgave: 1975
ISBN: 90-5847-095-4
Uitgever: Byblos
Schrijvende vrouwen
Virginia Woolf heeft twee belangrijke werken geschreven die niet van een fictief gegeven uitgaan, A room of one's own en Three guineas. In het eerstgenoemde boek legt zij de nadruk op de maatschappelijke omstandigheden die ten grondslag liggen aan het literaire werk van de vrouw, en in het tweede gaat zij de verhouding tussen de overheersing door de man en het fascistische militarisme na. Gedurende haar hele leven behield Virginia Woolf een grote naam als literatuurcritica voor The Times Literary Supplement en andere periodieken. Tijdens haar leven reeds werd zij beschouwd als een van de belangrijkste essayistes en critici - met een bijzondere belangstelling voor de literatuur van haar tijd en de vrouwenliteratuur. Vijftig jaar na de publikatie van A room of one's own is het tijd om Virginia Woolfs opinie over vrouwen en hun literatuur weer opnieuw onder de aandacht te brengen, evenals haar kritische afweging van individuele schrijfsters van de hertogin van Newcastle, die werd geboren in 1624, tot en met Dorothy Richardson, die in 1957 is overleden. In deze bundel is voor de eerste maal werk bijeengebracht dat voordien was verspreid over de talloze publikaties van Virginia Woolf. Het bevat ook stukken die alleen bestonden in de vorm van (soms ongesigneerde) krantenartikelen.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: Women and writing
Eerste uitgave: 1979
ISBN: 90-6287-968-3
Uitgever: De Arbeiderspers
Schrijversdagboek I: 1918-1932
In 1941, drie weken na haar laatste dagboeknotitie, schrijft Virginia Woolf haar laatste brief, verzwaart haar jaszakken met stenen en loopt de rivier in. Om een laatste aanval van waanzin te vermijden koos zij voor death by water, het water waarvan het geluid in haar beste boeken doorklinkt en waarop haar leven dobbert 'als een kottertje dat slagzij maakt'. Te zeggen dat met haar dood een tijdperk werd afgesloten gaat te ver. Wel vormt ze een belangrijke schakel tussen de Engelse literatuur van de Victoriaanse tijd en de periode na de Eerste Wereldoorlog. Achtergrond en omstandigheden maakten van een scherpzinnige, ontvankelijke vrouw een eigenzinnige intellectualiste die leefde om te schrijven en door te schrijven kon leven. Haar gevoelsleven, dat ondanks alle zelfspot en ironie geregeld diepe inzinkingen, zelfs vlagen van krankzinnigheid veroorzaakte, wordt verwoord in haar dagboeken, waarmee ze in 1915 begon. In dit doorlopende verslag van 27 jaar schrijversleven komen we de belangrijke figuren en gebeurtenissen tegen die in het leven van Virginia Woolf een rol speelden. Ze schreef liefst 26 delen van dergelijke dagboeknotities vol. Leonard Woolf heeft er een keuze uit gemaakt en die integraal laten verschijnen. Dat was een dáád, want er staan vrij sensationele onthullingen over tijdgenoten in. Natuurlijk is het verder ook bij uitstek interessant als 'de keuken' van een schrijfster. Vertaler Joop van Helmond heeft er een fraai afgerond geheel van gemaakt voor de Nederlandse lezer door een nawoord toe te voegen, een overzicht te geven van namen en afkortingen, alsmede toelichtende aantekeningen en een chronologische bibliografie van het werk van de schrijfster.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: A writer's diary (deels)
Eerste uitgave: 1953
ISBN: 90-295-5783-4
Uitgever: De Arbeiderspers
Schrijversdagboek II: 1933-1941
De laatste jaren valt er een grote wederopleving te bespeuren in de belangstelling voor het werk van de Engelse schrijfster Virginia Woolf. Door het naar haar vernoemde fameuze toneelstuk van Edward Albee werd bij mensen, die nooit één letter van haar hadden gelezen, nieuwsgierigheid gewekt naar haar literaire prestaties. Dat zal voor de meeste van die nieuwsgierigen dan een vreugdevolle leeservaring hebben opgeleverd. Literair-historisch gezien vormt haar werk een essentiële schakel tussen de Engelse literatuur van het Victoriaanse tijdperk en de moderne naoorlogse letteren. Haar naam en literaire opkomst in de eerste decenniën van onze eeuw zijn nauw verbonden aan de invloed en reputatie van de zogenoemde Bloomsbury-groep, een milieu van kunstenaars, intellectuelen en avant-gardisten, dat een stempel drukte op de Engelse literatuur vóór de Tweede Wereldoorlog. Na eerst door Lytton Strachey ten huwelijk te zijn gevraagd, trouwde Virginia met Leonard Woolf, zelf een schrijver en intellectueel van aanzienlijke rang. Onstuimiger overigens dan haar verhouding met Leonard waren haar relaties tot enkele vrouwen. Haar ambivalente erotische persoonlijkheid heeft ze romantechnisch het meest indrukwekkend verbeeld in de roman Orlando. Ook als recensente (o.a. voor de Times Literary Supplement) en als uitgeefster (Hogarth Press) heeft ze grote invloed uitgeoefend op het culturele gebeuren tussen de twee wereldoorlogen.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: A writer's diary (deels)
Eerste uitgave: 1953
ISBN: 90-295-5783-4
Uitgever: De Arbeiderspers
Wezenlijke momenten
Wezenlijke momenten bevat (tot op heden) ongepubliceerde autobiografische geschriften van Virgina Woolf over onder andere de dood van haar moeder en de gevolgen hiervan voor het gezin.
Schrijver: Virginia Woolf
Oorspronkelijke titel: Moments of being
Eerste uitgave: 1976
ISBN: 90-234-1548-5
Uitgever: De Bezige Bij