Boekenplank:
Kies

Boeken van Graham Greene

Graham Greene was journalist en schrijver. Hij studeerde geschiedenis aan het Balliol College, Oxford. Van 1941 tot 1944 werkte Greene bij MI6 (de Britse geheime dienst).

Meer over Graham Greene

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1904 / Overleden: 1991

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

 • Alle verhalen - Collected stories
 • Als een slagveld - It's a battlefield
 • Brighton Rock - Brighton Rock
 • De consul honorair - The honorary consul
 • De derde man - The third man
 • De kapitein en de vijand - The captain and the enemy
 • De kern van de zaak - The heart of the matter
 • De komedianten - The comedians
 • De privé-factor - The human factor
 • De stille Amerikaan - The quiet American
 • De tiende man - The tenth man
 • De verliezer wint - Loser takes all
 • Dr. Fischer van Genève of Het knalfeest - Doctor Fischer of Geneva or The bomb party
 • Eenentwintig verhalen - Twenty-one stories
 • Engelsman in Stockholm - England made me
 • Geheim agent - The confidential agent
 • Genezen verklaard - A burnt-out case
 • Heerschappij van de angst - The ministry of fear
 • Het einde van het spel - The end of the affair
 • Het geschonden geweten - The power and the glory
 • Het laatste woord - The last word
 • Het tweede ik - The man within
 • Kogels à contant - A gun for sale
 • Mogen we je man even lenen? - May we borrow your husband?
 • Monseigneur Quichot - Monsignor Quixote
 • Onder de tuin - A sense of reality
 • Onze man in Havana - Our man in Havana
 • Reizen met mijn tante - Travels with my aunt
 • Stamboelexpres - Stamboul train
 • Tweeëntwintig verhalen - Nineteen stories

Non-Fictie

 • 30 essays - Collected essays
 • Afrikaans dagboek - In search of a character
 • De generaal en ik - Getting to know the general
 • De paradox van het christendom - Catholic essays
 • De wetteloze paden van Mexico - The lawless roads
 • Een soort leven - A sort of life
 • Reis zonder kaarten - Journey without maps
 • Vluchtwegen - Ways of escape

Jeugdboeken

 • De kleine diligence - The little horse bus
 • De kleine trein - The little train

Dubbel uitgegeven titels

 • De man in de mist - zie Het tweede ik
 • De tweede man - zie Geheim agent
 • Een ander Mexico - zie De wetteloze paden van Mexico
 • Een flits van de werkelijkheid - zie Onder de tuin
 • Een opgebrand geval - zie Genezen verklaard
 • Het einde van de affaire - zie Het einde van het spel
 • Kind van Albion - zie Engelsman in Stockholm
 • Oog om oog - zie Brighton Rock
 • Revolver te koop - zie Kogels à contant
 • Tussen twee geheime diensten - zie Geheim agent

gedetailleerd overzicht

OverzichtAlle verhalen
De Britse schrijver Graham Greene begon zijn carrière als journalist. Hij werkte geruime tijd voor de Britse inlichtingendienst en als oorlogscorrespondent. Hij wordt gefascineerd door problemen van schuld en boete, door gewetensconflicten, door het sinistere en gruwelijke dat zo nauw is verbonden met het goede in de mens. De opbouw van zijn verhalen is geniaal te noemen, de stijl is uitermate helder en eenvoudig. Want voor alles is Graham Greene een begenadigd verteller.

In deze gevarieerde bundel korte verhalen laat Greene zich van vele kanten zien: sommige verhalen zijn voornamelijk geestig, andere wrang, griezelig bovennatuurlijk, beschouwend, diep-psychologisch. Maar allemaal behoren ze tot het boeiendste dat er in de wereldliteratuur is verschenen.

Alle verhalen bevat de volgende verhalen:
 1. Mogen we je man even lenen? - May we borrow your husband?
 2. Beauty - Beauty
 3. Ergernis in drie delen - Chagrin in three parts
 4. De weekeindtas - The overnight-bag
 5. De dode hand - Mortmain
 6. Goedkoop in augustus - Cheap in August
 7. Een verschrikkelijk ongeluk - A shocking accident
 8. De onzichtbare Japanse heren - The invisible Japanese gentlemen
 9. Verschrikkelijk als je het goed bedenkt - Awful when you think of it
 10. Dokter Crombie - Doctor Crombie
 11. De wortel van alle kwaad - The root of all evil
 12. Twee zachtmoedige mensen - Two gentle people
A Shocking Accident - 1982
Regisseur: James Scott
Cast: Rupert Everett, Jenny Seagrove, Barbara Hicks, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Collected stories
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789021833569
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Als een slagveld
Tijdens een politieke demonstratie in Londen wordt een politieman gedood. Buschauffeur Jim Drover wordt ter dood veroordeeld; zijn leven hangt af van een beslissing van de minister van Buitenlandse Zaken...
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: It's a battlefield
Eerste uitgave: 1934
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
Brighton Rock
Het eerste besluit dat een jonge man neemt in zijn nieuwe functie als leider van een bende die op de renbanen van een Engelse badplaats opereert, leidt door de eruit voortvloeiende misdaden tot zijn ondergang.

Ook in deze roman laat Greene uitkomen, dat de wortels van het geloof zo diep en vast in het menselijk hart en het geweten verankerd zijn, dat het kwade nooit geheel kan overwinnen.

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Oog om oog.
Brighton Rock - 2010
Regisseur: Rowan Joffe
Cast: Helen Mirren, John Hurt, Sam Riley, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Brighton Rock
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
De consul honorair
De consul honorair speelt zich af in een klein stadje in het noorden van Argentinië. De bejaarde Charley Fortnum heeft lang geleden om enigszins vage redenen de titel 'consul honorair' gekregen. Op een dag brengt de Amerikaanse gezant een bezoek aan het stadje. Fortnum is uitgenodigd als tolk en gids.

Als Fortnum in zijn glanzende Cadillac naar huis terugrijdt, wordt hij door guerrillero's uit Paraguay ontvoerd, die hem in het donker voor de Amerikaanse gezant aanzien. Vanaf dat moment lopen emoties en belangen elkaar steeds meer in de weg.
The Honorary Consul - 1983
Regisseur: John Mackenzie
Cast: Michael Caine, Richard Gere, Bob Hoskins, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The honorary consul
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789021831251
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De derde man
De derde man was oorspronkelijk geschreven als filmscenario voor de gelijknamige, later wereldberoemd geworden film. Het geeft een beklemmend beeld van het naoorlogse verarmde Wenen, met zijn zwarte handel en geknoei in penicilline dat zoveel slachtoffers veroorzaakte, zijn duistere straten en riolen, schuilplaats voor wie in het verborgene moesten leven, zoals 'de derde man'.

Een vriend van hem wordt gewikkeld in een typische 'Greene-situatie' wanneer hij voor een gewetensconflict wordt geplaatst en moet kiezen tussen vriendentrouw en het vervullen van zijn plicht ten opzichte van de maatschappij.

Behalve de hoofdpersonen Harry Lime en zijn vriend Martins speelt ook het meisje Anna een rol in dit bijzonder spannende en sfeervolle verhaal.
The Third Man - 1949
Regisseur: Carol Reed
Cast: Orson Welles, Joseph Cotten, Trevor Howard, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The third man
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: 9789025463120
Uitgever: Atlas Contact


De kapitein en de vijand
'Ik ben nu in mijn tweeëntwintigste jaar maar de enige verjaardag die zich in mijn herinnering duidelijk van alle andere onderscheidt, is mijn twaalfde, want dat was de dag waarop ik de kapitein voor het eerst ontmoette. Het was een druilerige, mistige dag en ik herinner me dat het grind op het schoolplein nat was onder mijn gymschoenen en dat de kloostergang bij de schoolkapel glibberig was van de afgevallen bladeren toen ik hals over kop wegrende om, tussen het ene lesuur en het volgende, aan mijn vijanden te ontsnappen. Ik maakte een schuiver en kwam abrupt tot stilstand, terwijl mijn achtervolgers fluitend wegwandelden, want daar, midden op het schoolplein, stond onze gevreesde directeur. Hij stond te praten met een rijzige man die een bolhoed droeg, iets wat je ook in die tijd al niet vaak meer zag, zodat hij er een beetje uitzag als een verklede acteur - een indruk die er niet zover naast was, want ik heb hem daarna nooit meer met een bolhoed gezien. Hij droeg een wandelstok schuin tegen zijn schouder, zoals een soldaat zijn geweer. Ik had geen idee wie hij kon zijn en ik wist natuurlijk evenmin dat hij me de vorige avond, zoals hij later zou beweren, met triktrakken van mijn vader had gewonnen.'

 Zo begint De kapitein en de vijand - het verhaal van ene jongeman die in vreemde, ontroerende omstandigheden opgroeit - een met een onderhuidse humor en helder inzicht geschreven portreet van een individu tegen een rijk geschakeerde sociale en historische achtergrond.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The captain and the enemy
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789035106796
Uitgever: Bakker
De kern van de zaak
Hij greep haar polsen en hield die in een woedende greep omklemd. 'Zo kun je je er niet van afmaken,' zei hij. 'Ik geloof werkelijk, zeg ik je. Ik geloof vast en zeker dat ik voor alle eeuwigheid verdoemd ben - tenzij er een wonder gebeurt. Ik ben een politiebeambte. Ik weet wat ik zeg. Wat ik gedaan heb, is veel erger dan een moord begaan - dat is maar een daad van één ogenblik, een slag, een steek, een schot. Zo'n daad wordt gepleegd en dan is het gebeurd. Maar ik draag mijn verderf overal met me om. Het is alsof het een deel van mijn maagwand is. Ik zal het nooit uit mijn lichaam kunnen verwijderen.'

In geen enkele andere roman van Graham Greene krijgt het centrale thema van zijn werk - corruptie van de menselijke integriteit door de menselijke deugd van het medelijden - zo navrant en boeiend gestalte als in De kern van de zaak.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The heart of the matter
Eerste uitgave: 1940
ISBN/EAN: 9789492612007
Uitgever: Bint
De komedianten
Tegen de duistere achtergrond van de negerdictatuurstaat op het eiland Haïti, waar een sfeer van dreiging en geweld heerst speelt zich het leven af van 'de komedianten', mensen die niet betrokken willen zijn bij de gebeurtenissen van deze tijd en liever een soort schijnbestaan opvoeren.

Zij spelen hun spel, respectabel of bedenkelijk, naïef of leugenachtig, zij experimenteren met liefdesverhoudingen maar kennen de liefde niet, zij hebben kleine idealen, maar geen enkele religieuze of maatschappelijke overtuiging.

Het is of Greene wil laten uitkomen, dat het leven alleen werkelijke waarde heeft als er iets of iemand is waarvoor men het in de waagschaal zou willen stellen. Zoals ook het geval is bij de humane, marxistische negerdokter Magiot, die een geloof, een waarheid heeft en in zijn laatste brief schrijft: 'Er is altijd een alternatief voor het geloof dat wij verloren hebben. Of is het hetzelfde geloof onder een ander masker?'
The Comedians - 1967
Regisseur: Peter Glenville
Cast: Richard Burton, Elizabeth Taylor, Peter Ustinov, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The comedians
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789025463267
Uitgever: Atlas Contact
De privé-factor
Maurice Castle is werkzaam in sectie 6A van de Britse geheime dienst. Zijn kantoor staat in Londen, hij woont in Berkhamsted en reist per trein en fiets. Hij is 62, hij drinkt te veel en is gelukkig getrouwd met zijn zwarte vrouw Sarah. Hij onderhoudt haar zoon Sam en leeft in aanhoudende vrees.

Om zwarte Zuid-Afrikanen te helpen is hij dubbelspion geworden en laat hij informatie doorlekken naar Russische zijde, die naar hij aanneemt gebruikt zal worden om een sinister plan te dwarsbomen dat Uncle Remus heet, een vuile zaak die is opgezet door Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het lek wordt ontdekt en de verkeerde man, Castles assistent en vriend Arthur Davis wordt vermoord door dr. Emmanuel Percival van sectie MI5.

De Russen voeren Castle snel af naar Moskou, maar nemen Sarah en Sam niet mee. Aan het slot wordt Castle toegestaan om met Sarah te bellen, maar wanneer ze over de toekomst praten, over betere tijden die zullen aanbreken in de lente, valt de lijn dood...

Dit is in grote trekken het verhaal dat aan De privé-factor ten grondslag ligt. Op een dieper niveau gaat het ook om andere dingen. Zo laat Greene zien hoe dwaas het is iemand naar zijn daden te beoordelen. Daden zijn niets anders dan uiterlijkheden, valse aanwijzingen. Hoewel Maurice Castle een verrader is, is hij een goed mens. Greene maakt het zijn lezers onmogelijk om Castle te veroordelen, omdat zijn motieven onbaatzuchtig zijn en zijn gevoelens puur.

De privé-factor toont parallellen met de affaire Kim Philby. Philby was in dienst bij de Britse geheime dienst en liep in 1963 over naar de Russen. Hij schreef het boek 'My silent war', waarvoor Graham Greene een voorwoord schreef waarin hij zijn bewondering uitsprak over de grote trouw van Philby aan de Russische zaak.
The Human Factor - 1979
Regisseur: Otto Preminger
Cast: Nicol Williamson, Derek Jacobi, Iman, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The human factor
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 978 902183563
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De stille Amerikaan
Graham Greene begon zijn carrière als journalist, werkte geruime tijd voor de Inlichtingendienst en was tijdens de oorlog in Vietnam oorlogscorrespondent. Vóór alles echter is Graham Greene één van 's werelds beste vertellers. De intriges van zijn boeken zijn altijd origineel en knap opgebouwd, zijn verhalen zitten vol actie en de hoofdpersonen zijn overtuigend getekend. Voor een aantal boeken grijpt Greene terug op zijn ervaringen als 'geheim agent'. In De stille Amerikaan gebruikt hij bovendien zijn kennis van Vietnam.

Thomas Fowler, een Engelse oorlogscorrespondent die al jaren in Saigon woont, wordt door de politie ondervraagd over de moord op de jonge Amerikaanse diplomaat Alden Pyle, van wie men vermoedt dat hij voor de inlichtingendienst werkte.

De cynische Fowler heeft Pyle goed gekend en door zijn ogen krijgt de lezer een beeld van de gedode Amerikaan. Dat beeld is echter niet altijd even zuiver, want Pyle stond op het punt te trouwen met Fowlers Vietnamese vriendin.
The Quiet American - 2002
Regisseur: Phillip Noyce
Cast: Michael Caine, Brendan Fraser, Do Thi Hai Yen, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The quiet American
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: 9789021831084
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


De tiende man
In 1983 ontving Graham Greene een brief van een hem onbekende Amerikaan. Deze wees hem erop dat de Metro Goldwyn Mayer studio's een roman van hem te koop hadden aangeboden aan een Amerikaanse uitgeverij. Het verhaal heette De tiende man en lag al meer dan dertig jaar in het archief van MGM. Graham Greene nam het allemaal niet serieus. Hij veronderstelde dat het ging om een twee bladzijden tellende synopsis van een oud verhaal en hij kon zich niet voorstellen dat iemand daarin geïnteresseerd was. Groot was dan ook zijn verbazing toen hij hoorde dat het verhaal voor een aanzienlijk bedrag was verkocht aan de uitgever.

Toen hij het manuscript uiteindelijk onder ogen kreeg, bleek het helemaal geen synopsis te zijn, maar een uiterst leesbare, afgeronde roman. Hij vond het op veel punten zelfs beter dan De derde man. Deze roman was zonder twijfel door hem geschreven en om zijn geheugen op te frissen herlas Greene zijn oude dagboeken.

Onder 26 december 1937 vond hij de volgende passage: 'Bespreek film met Menzies, een Amerikaanse film editor. Politieke situatie zoals in Spanje. In een gevangenis moet als represaillemaatregel elke tiende man worden doodgeschoten. Tien mannen trekken strootjes. Een rijke man trekt het kortste strootje. Biedt al zijn geld aan aan degene die zijn plaats wil innemen. Eén man gaat akkoord, omdat zo in ieder geval voor zijn familie is gezorgd, en hij wordt geëxecuteerd. De rijke man gaat later, als hij is vrijgelaten, in vermomming op bezoek bij de familie die nu al zijn geld en bezittingen heeft, terwijl hijzelf niets anders heeft dan zijn leven...'
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The tenth man
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789035102026
Uitgever: Bakker
De verliezer wint
Een kleine boekhouder in een gigantisch bedrijf heeft tijdens zijn huwelijksreis in Monaco - daarheen gedirigeerd door zijn machtige baas - een 'onfeilbaar' roulettesysteem uitgedacht. Hij weet hiermee zoveel geld te winnen, dat hij het in korte tijd van armoede tot grote rijkdom brengt.

Voor zijn jonge vrouw betekent dit echter dat zij zich haar man ziet ontglippen: voor haar is 'geluk in de liefde' oneindig veel meer waard dan 'geluk in het spel'.
Strike It Rich - 1990
Regisseur: James Scott
Cast: Robert Lindsay, Molly Ringwald, John Gielgud, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Loser takes all
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: 9789025460266
Uitgever: Atlas Contact
Dr. Fischer van Genève of Het knalfeest
Dr. Fischer, dé dr. Fischer van Genève, multimiljonair in tandpasta, speelt een karikaturale hoofdrol in deze geschiedenis. Een rol waaruit opnieuw, maar hier wel als klap op de vuurpijl, blijkt dat geld niet gelukkig maakt.

Zijn mooie en jonge dochter, die met haar vader in onmin leeft, vindt ook het paradijs op aarde niet. Zij trouwt, na een korte liaison, met de meer dan dertig jaar oudere Alfred Jones. Aan hun hartstochtelijke romance komt echter tegen beider wil een voortijdig einde. Dr. Fischer, Anne-Louise en Alfred Jones, zij zijn de hoofdpersonen in dit merkwaardige verhaal.
Dr. Fischer of Geneva - 1985
Regisseur: Michael Lindsay-Hogg
Cast: James Mason, Alan Bates, Greta Scacchi, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Doctor Fischer of Geneva or The bomb party
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789060197004
Uitgever: Atlas Contact
Eenentwintig verhalen
Greene's vermogen de mens in een bepaald spanningsveld uit te beelden vindt men terug in zijn korte verhalen die zich in Engeland, soms ook in Mexico of Azië afspelen, en die alle verzameld zijn in deze bundel. Zij bevatten tezamen de 'volledige' Greene; de voortreffelijke schrijver en verteller die in staat is van elk onderwerp dat hij aanpakt iets goeds en boeiends te maken.

Eenentwintig verhalen bevat de volgende verhalen:
 1. Een kind klaagt aan - The basement room
 2. Het einde van het feestje - The end of the party
 3. Ik spioneer - I spy
 4. De jaren der onschuld - The innocent
 5. Een autorit naar buiten - A drive in the country
 6. Aan de overkant van de brug - Across the bridge
 7. Het jubileum - Jubilee
 8. De broer - Brother
 9. Een afdoend bewijs - Proof positive
 10. Meneer Lever grijpt zijn kans - A chance for Mr Lever
 11. Iets als een verklaring - The hint of an explanation
 12. De tweede dood - The second death
 13. Een dag uitgespaard - A day saved
 14. Het bioscoopje bij de Edgware Road - A little place off the Edgware Road
 15. De troef van de verdediger - The case for the defence
 16. Zwendelaars onder elkaar - When Greek meets Greek
 17. Mannen aan de arbeid - Men at work
 18. Ach, die arme Maling - Alas, poor Maling
 19. De schuine film - The blue film
 20. Bijzondere diensten - Special duties
 21. De vernielers - The destructors
Double Take - 2001 (story Across the Bridge)
Regisseur: George Gallo
Cast: Orlando Jones, Eddie Griffin, Gary Grubbs, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Twenty-one stories
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
Engelsman in Stockholm
Beschrijving niet beschikbaar.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

England Made Me - 1973
Regisseur: Peter Duffell
Cast: Peter Finch, Michael York, Hildegarde Neil, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: England made me
Eerste uitgave: 1935
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact


Geheim agent
De geheim agent D., die niets te verbergen heeft en legaal Engeland binnenkomt, geraakt in situaties die hem bij herhaling met de politie in aanraking brengen. Bij ondervragingen zegt hij bijna voortdurend de waarheid. Een waarheid die de schijn van bedrog heeft, en wel in die mate, dat een reeks van beschuldigingen tegen hem het gevolg is.

Dat maakt voor ons de waarde van dit boek uit. Men kan de waarheid zeggen en zich daardoor als leugenaar voordoen. De leugen lijkt soms zo op de waarheid, dat, omgekeerd, de waarheid er als een leugen kan uitzien.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Confidential Agent - 1945
Regisseur: Herman Shumlin
Cast: Charles Boyer, Lauren Bacall, Peter Lorre, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The confidential agent
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: 9789025464271
Uitgever: Atlas Contact
Genezen verklaard
Een vreemdeling komt na een lange tocht over de Kongo-rivier aan in een dorp voor lepralijders, die verzorgd worden door paters onder leiding van een ongelovige, humane dokter. Hij is uit Europa gekomen, uit een verleden dat niemand kent, met een doel dat niemand kent.

Als het verhaal vordert begint de lezer een verwantschap te voelen tussen de vreemdeling en de lepralijders. Een leproos moet soms een stadium van verminking doormaken, voordat de ziekte is uitgewoed en hij 'genezen verklaard' kan worden.

Ook de vreemdeling is door een periode van verminking gegaan, zij het geen lichamelijke, maar een geestelijke. Als zijn geval de genezing nadert heeft men inmiddels zijn identiteit ontdekt.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: A burnt-out case
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 9789025463472
Uitgever: Atlas Contact
Heerschappij van de angst
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The ministry of fear
Eerste uitgave: 1943
ISBN/EAN: 9789021494081
Uitgever: Atlas Contact
Het einde van het spel
Londen, 1940. De schrijver Maurice Bendrix beleeft een hartstochtelijke affaire met de reeds getrouwde Sarah Miles. Voor beiden houdt deze verhouding een bevrijding in van de dagelijkse sleur en hun ongelukkige bestaan.

De verborgen relatie gaat een aantal jaren goed tot op een dag een bom op het huis valt waar ze samen zijn. Beiden zijn ongedeerd maar Sarah breekt de verhouding plotseling af. Maurice denkt dat Sarah een andere minnaar heeft en wordt verteerd door woede en onbegrip. Twee jaar later is zijn jaloezie zo groot geworden dat hij een privédetective inhuurt om achter de waarheid te komen.

Behalve een onweerstaanbaar liefdesverhaal is Het einde van het spel een meesterlijke vertelling over liefde en haat, over het gevecht van twee mensen om elkaar te krijgen en vervolgens de strijd om elkaar weer los te kunnen laten. Het boek werd destijds als scandaleus bestempeld vanwege het uitgesproken katholicisme en het daarmee verbonden thema van zonde, boetedoening en vergeving.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

The End of the Affair - 1999
Regisseur: Neil Jordan
Cast: Ralph Fiennes, Julianne Moore, Stephen Rea, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The end of the affair
Eerste uitgave: 1951
ISBN/EAN: 9789021494203
Uitgever: Atlas Contact
Het geschonden geweten
De stof voor Het geschonden geweten vond Graham Greene in een reis naar Mexico, waar hij o.a. de staat Tabasco bezocht, welke indertijd onder het bewind stond van Garrido Canabal. Deze dictator had alle kerken laten vernielen en een legertje 'roodhemden' gevormd, waarmee hij jacht maakte op priesters. Allen werden verdreven of vermoord met uitzondering van één, die zich tien jaar lang in wouden en moerassen wist te verbergen en, in voortdurend gevaar voor zijn leven, zijn priesterplichten bleef vervullen.

Deze legendarisch geworden figuur inspireerde Greene tot de hoofdpersoon van Het geschonden geweten: een priester die vecht tegen zijn vervolgers enerzijds en tegen zijn eigen zwakheden - hij wordt uitgescholden voor whiskypriester - anderzijds. Toch vervult hij zijn kerkelijke plichten. Tegenover hem staat de figuur van zijn achtervolger, de politieluitenant, de apostel van de totalitaire staatsvorm, die er ten slotte door list in slaagt de priester te vangen.
The Power and the Glory - 1961
Regisseur: Marc Daniels
Cast: Laurence Olivier, Julie Harris, George C. Scott, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The power and the glory
Eerste uitgave: 1940
ISBN/EAN: 9789025462307
Uitgever: Atlas Contact


Het laatste woord
Deze bundel bevat verhalen uit de jaren twintig tot en met de jaren tachtig. Het verhaal 'Het nieuwe huis' dateert uit 1923, toen Greene negentien jaar oud was. Uit dit verhaal blijkt zijn talent al volop. Ook is er een detectiveverhaal opgenomen uit de jaren twintig, een periode waarin Greene zeer geïnteresseerd was in dit genre. Het recentste verhaal, 'Het moment van de waarheid', stamt uit 1988. Het is perfect in zijn beknoptheid.

Vijfenzestig jaar schrijfkunst is aldus in één boek samengebracht. Dit is dan ook een bekoorlijke verhalenbundel van een meester-schrijver.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The last word
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789035109780
Uitgever: Bakker
Het tweede ik
Het smokkelaarsbedrijf aan de ruwe Engelse kust vormt de achtergrond van Het tweede ik; Francis Andrews, de hoofdfiguur, is een smokkelaarszoon die een goede opvoeding heeft genoten, zich in het ruwe smokkelaarsleven niet meer thuis voelt en de smokkelaarsbende ontvlucht.

Tijdens zijn vlucht ontmoet hij Elizabeth, bij wie hij zich schuil houdt. Wanneer Andrews tijdens een proces tegen zijn vroegere kameraden getuigt, zweren zij om via Elizabeth wraak op hem te nemen...
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

The Man Within - 1947
Regisseur: Bernard Knowles
Cast: Michael Redgrave, Richard Attenborough, Joan Greenwood, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The man within
Eerste uitgave: 1929
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
Kogels à contant
Kogels à contant bevat de spannende lotgevallen van een jonge actrice die door een grillige samenloop van omstandigheden in aanraking komt met een beroepsmoordenaar en daardoor een grote ramp weet te voorkomen.

Het boek treft door suggestieve beschrijvingen, vlijmscherpe observatie en stoutmoedige fantasie, terwijl in de uitbeelding der karakters duidelijk het conflict naar voren komt tussen het geweten en het kwaad dat in de wereld heerst.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

This Gun for Hire - 1991
Regisseur: Lou Antonio
Cast: Robert Wagner, Nancy Everhard, Dean Cochran, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: A gun for sale
Eerste uitgave: 1936
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
Mogen we je man even lenen?
Ironie en mededogen strijden om de voorrang in deze 'kleine komedies over seksuele verhoudingen', waarin Greene laat zien hoe de liefde altijd en overal een rol speelt. Zelfs in die verhalen waarin de hoofdrolspelers zich komisch of excentriek gedragen wordt de neiging om over hen te lachen direct getemperd door een gevoel van medelijden.

In de langere verhalen weet Greene in kort bestek een situatie volledig te peilen. Een voor hem zeer typerend verhaal, waarin zijn begrip voor de menselijke ontoereikendheid sterk naar voren komt, is 'Goedkoop in augustus'. Hierin laat hij zien dat zelfs een vakantieavontuur in zijn kortheid betekenisvoller kan zijn dan een reeds lang bestaande relatie en toont hij op schrijnende wijze de keerzijde van het rijke, oppervlakkige, 'geslaagde' werelddeel Amerika.

Greene bezit een feilloos zintuig voor de verborgen, dikwijls wanhopige pogingen van de mens om een stukje van het geluk te grijpen.
May We Borrow Your Husband? - 1986
Regisseur: Bob Mahoney
Cast: Charlotte Attenborough, Dirk Bogarde, Francis Matthews, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: May we borrow your husband?
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 9789021494272
Uitgever: Querido
Monseigneur Quichot
Een van de opvallendste kenmerken van genialiteit is het vermogen om te verrassen. Met Monseigneur Quichot heeft Graham Greene, meester van de moderne Engelse roman, ons wederom een bijzondere verrassing bereid: een briljant humoristisch en indringend boek dat enerzijds een moderne versie is van Cervantes' meesterwerk en anderzijds diep ingaat op de dilemma's van trouw en moraliteit.

Padre Quichot - de eenvoudige dorpspriester die samen met zijn vriend Sancho Zancas, de communistische ex-burgemeester van het dorp, Spanje doorkruist - is een van Greene's mooiste en meest gedenkwaardige personages. Met het feilloze instinct en de warme sympathie van een meesterlijk verteller heeft Greene een man neergezet die tegelijk naïef is en wijs, eenvoudig en gecompliceerd, spiritueel en aards, net als zijn illustere naamgenoot.

Padre Quichot wordt benoemd tot ereprelaat, zeer tot ongenoegen van zijn bisschop. Wanneer hij in zijn autootje (een moderne versie van Don Quichots Rossinant) op weg gaat naar Madrid, heeft hij nog niet het flauwste vermoeden dat zijn tocht hem kriskras door Spanje en van het ene avontuur naar het andere zal voeren.

In zijn ridderlijkheid, zijn trouw en zijn bescheiden menslievendheid, is hij ontroerend en soms onweerstaanbaar grappig - en meer dan dat, aan het eind van het boek hebben we iets geleerd over de menselijke geest, het menselijk bestaan en de betekenis van het woord 'naastenliefde'.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Monsignor Quixote
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789060199206
Uitgever: Bakker


Onder de tuin
Graham Greene, die in de meeste van zijn werken de waarheid zoekt in de werkelijkheid, heeft in deze novellebundel waarheid en werkelijkheid trachten te doorgronden in de onwerkelijkheid.

`Vooral het laatste verhaal is onthutsend goed. We zijn getuige van een onderzoekingstocht van een aantal kinderen in een primitieve gemeenschap, die onder leiding van de flinkste jongen, Pete, voor het eerst durven doordringen in een onbekend gebied. Ze vinden er de overblijfselen van een schip. Ze denken aan verhalen die hun moeders hebben verteld over de ark van Noach, maar de lezer weet beter wat de betekenis is van de woorden SS France, die half vervaagd nog zijn te herkennen. We zijn in de nieuwe wereld na de totale verwoesting van de atoomoorlog. Opeens begrijpen we allerlei aanwijzingen over de kinderen, die misvormd, klein, gebrekkig zijn. Zij zijn de kinderen van de toekomst en de toespeling op de ark van Noach verwijst naar straf voor zonden, zowel als naar een nieuw begin'.
- De Nieuwe Rotterdamse Courant

Onder de tuin bevat de volgende verhalen:
 1. Onder de tuin - Under the garden
 2. Een bezoek aan Morin - A visit to the Morin
 3. De zegen - The blessing
 4. De strijdende kerk - Church militant
 5. Zeer geachte dokter Falkenheim - Dear Dr. Falkenheim
 6. Droom van een ver land - Dream of a strange land
 7. Een ontdekking in het bos - A discovery in the woods
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: A sense of reality
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
Onze man in Havana
Tegen de bonte achtergrond van Havana, met zijn straten vol bedelaars, zijn nachtclubs en moderne wolkenkrabbers, speelt zich dit opwindende tragikomische verhaal af. Het drijft de spot met geheime diensten, spionage, ingewikkelde organisaties en sensationele rapporten.

De hoofdpersoon, een handelaar in stofzuigers, wordt overrompeld door een aanbod uit Londen om als geheim agent op te treden. Hij fantaseert een fictieve spionage en stuurt onder codenummer 59200/5 rapporten en tekeningen. Tot de 'chef' achterdochtig wordt en hem een 'secretaresse' stuurt. Als de gebeurtenissen hem in levensgevaar brengen, ontpopt hij zich als een 'vent'.

Naast de hoofdpersoon Wormold zijn er vele boeiende bijfiguren: de emigrant dr. Hasselbacher, de heren van de Londense geheime dienst, de Cubaanse politiekapitein Segura, de 'Rode Gier', en Beatrice, de pittige 'secretaresse'. '

Graham Greene is in Onze man in Havana, deze nieuwe variatie op de psychologische thriller, boeiender dan ooit. De dramatische rangschikking van scène na scène is verbluffend knap. De atmosfeer van Havana is er zo overtuigend dat men al lezende lichamelijk in de stad lijkt te zijn. Er zijn tal van hoogtepunten: de lunch waarop de hoofdfiguur vergiftigd zal worden; het opwindende damspel met de Cubaanse politieman Segura; het slot van het boek...'
- Adriaan van der Veen in de Nieuwe Rotterdamse Courant
Our Man in Havana - 1959
Regisseur: Carol Reed
Cast: Alec Guinness, Burl Ives, Maureen O'Hara, e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Our man in Havana
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 9789025463625
Uitgever: Atlas Contact
Reizen met mijn tante
Greene geeft ons hier een komisch verhaal vol gekke verwikkelingen rondom een keurige vrijgezel van middelbare leeftijd, die voor het eerst van zijn leven op reis is en wel met een zeer berispelijke tante. Deze duikt in Henry Pullings leven op bij de crematie van zijn moeder, haar oudere zuster. De kennismaking betekent voor hem schok na schok, tot hij tenslotte voorgoed uit de veilige tredmolen van zijn verzekerde, vervelende bestaan is getuimeld.

Tante troont neef mee met de Oriënt-Express naar Istanboel voor een smokkel- en speculatiecomplot. Later laat ze hem naar Paraguay komen, waar nieuwe louche avonturen wachten. Tante is nooit getrouwd geweest, maar heeft, blijkens haar verhalen en de relaties die het pad van tante en neef kruisen, ettelijke minnaars gehad.

Als Henry in Paraguay voor de definitieve keus komt te staan, kiest hij het leven aan de zelfkant, omdat Greenes boodschap ook in dit boek dezelfde blijft: het is beter geleefd en gezondigd te hebben dan smetteloos en harteloos te sterven.
Travels with My Aunt - 1972
Regisseur: George Cukor
Cast: Alec McCowen, Maggie Smith, Louis Gossett Jr., e.a.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Travels with my aunt
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789025462062
Uitgever: Atlas Contact
Stamboelexpres
'In deze Stamboelexpres reizen een politicus-aan-lager-wal, een revuemeisje, een rijke jood, een journaliste, een volksschrijver en nog wat anderen, die allen met vlijmscherpe nauwkeurigheid door Greene's literaire camera zijn gevangen. Ook hierin zal men weer de vibrerende spanning vinden die Greene meer dan wie ook in een verhaal weet te werpen.'
- De Volkskrant

Greene's boeken - of zij nu behoren tot de zogenaamde ontspanningsromans of tot de probleemromans - worden beheerst door het thema van de achtervolgde mens, door maatschappelijke tegenspelers of, het boeiendst van alles, door het eigen geweten, en dat in een wereld die een voortdurend strijdtoneel is, dat wordt beheerst door de machten van goed en kwaad. Greene schept in zijn boeken een actuele, voor iedereen herkenbare wereld, maar tegelijkertijd laat hij de handelingen zien van zijn romanfiguren tegen een achtergrond die de actualiteit ver te boven gaat.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Stamboul train
Eerste uitgave: 1932
ISBN/EAN: 9789025464547
Uitgever: Atlas Contact
Tweeëntwintig verhalen
Tweeëntwintig verhalen bevat de verhalen die ook in Eenentwintig verhalen zijn opgenomen, plus het verhaal De andere kant van de grens - The other side of the border, welke afkomstig is uit de bundel Nineteen stories.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Nineteen stories
Eerste uitgave: 1947
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact

Non-Fictie30 essays
Verzameling essays die Graham Greene in de loop van 40 jaar schreef over allerhande onderwerpen.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Collected essays
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789025480363
Uitgever: Atlas Contact
Afrikaans dagboek
'Twee van mijn romans heb ik in Afrika laten spelen, Genezen verklaard in Belgisch-Kongo en De kern van de zaak in Sierra Leone. De omstandigheden liepen in deze beide gevallen vrij ver uiteen. Toen ik in januari 1959 naar Belgisch-Kongo ging, liep ik al rond met een basisidee voor een roman, namelijk een situatie: een onbekende, die plotseling opduikt in een afgelegen melaatsenkolonie.

In de regel maak ik geen aantekeningen, behalve dan voor reisverhalen, maar in dit geval moest ik het wel doen om een deugdelijke medische achtergrond op te bouwen. Van dag tot dag maakte ik notities in dagboekvorm en zelfs daarbij maakte ik fouten, die in een later stadium door mijn vriend dr. Lechat verbeterd moesten worden.

Nu ik toch genoodzaakt was een dagboek bij te houden, profiteerde ik van de gelegenheid om hardop met mezelf te praten en om brokstukken van denkbeeldige gesprekken en allerlei voorvallen vast te leggen, waarvan sommige in mijn roman zijn opgenomen, terwijl andere terzijde gelegd zijn. In ieder geval, wat er uiteindelijk ook van te verwachten viel, op deze wijze is de roman ontstaan, hoewel ik er pas vier maanden na mijn terugkeer uit Kongo aan ben gaan werken. Nog nooit had ik zo'n weerbarstige en deprimerende roman onder handen.'
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: In search of a character
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
De generaal en ik
Graham Greene was zich in augustus 1981 aan het voorbereiden voor een bezoek aan Panama toen hij het nieuws hoorde van de dood van generaal Omar Torrijos Herrera. Zijn vliegtuig was neergestort en er waren geen overlevenden.

Dit boek is Graham Greene's verslag van een vijf jaar durende persoonlijke betrokkenheid bij Omar Torrijos, president van Panama van 1968 tot 1981.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Getting to know the general
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789035102149
Uitgever: Bakker
De paradox van het christendom
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Catholic essays
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Foreholte
De wetteloze paden van Mexico
In het voorjaar van 1938 reisde de toen 34­jarige Graham Greene door Mexico om daar de vervolging en onderdrukking van de katholieken te beschrijven. Het resultaat is een fascinerend verslag van een ontdekkingsreis door de binnenlanden van Mexico, nu eens per boot, dan weer per trein of per vliegtuig, maar vaker nog per muilezel of te voet. Greene spreekt met gringo's en autochtonen, ontmoet rijke immigranten, arme boeren en mysterieuze indianen en verzamelt op deze reis het materiaal voor één van zijn beroemdste boeken, Het geschonden geweten.

De wetteloze paden van Mexico geeft een boeiend, kleurrijk, eigenzinnig beeld van het leven op het Mexicaanse platteland in de jaren dertig. Het is een leven vol gebrek maar ook vol schoonheid, dat in veel van zijn aspecten verrassend actueel overkomt.

Graham Greene is als keurige Engelsman niet gewend aan primitiviteit en armoede, en steekt zijn afkeer van de hitte, het vuil en de ontberingen tijdens zijn reis niet onder stoelen of banken. Desondanks kan hij als ras­schrijver geen weerstand bieden aan de charmes van het prachtige landschap, de exotische, laconieke levensstijl en de veelsoortige bevolking van Mexico, en beschrijft hij deze op aandachtige, poëtische, beeldende wijze.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The lawless roads
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: 9789020406214
Uitgever: Veen
Een soort leven
Graham Greene heeft sedert zijn debuut in de journalistiek, zijn grote reportages over de hele wereld en zijn provocerende publicaties als thrillerauteur en romancier gigantisch veel meegemaakt. Hij heeft daar in Een soort leven - dat tot het begin van de jaren dertig gaat gepubliceerde Vluchtwegen over geschreven op de manier van een verslaggever in straf objectiverende zin.

Hij heeft zichzelf in de terugblik op zijn leven niet gespaard. Een geflatteerd ijdel zelfportret viel van hem ook niet te verwachten. Men krijgt eerder het gevoel dat de dikwijls onbarmhartige zelfontleding geen recht doet aan eigen prestaties. Zijn ontwikkelingsgang van kind tot jongen, de tamelijk ongelukkige schooltijd vol frustraties en repressie, de opstand tegen het gezag in huis en op school, de gekwelde Oxfordse studiejaren, de ingrijpende beslissing van de journalist bij de veilige Times om zich aan het wisselvallige bestaan van romancier te wagen, het is een geheel dat men met spanning en respect volgt.

Geheel afgezien daarvan geeft het boek de niet-Engelse lezer een boeiende kijk op het Engelse leven in de eerste helft van deze eeuw, gezien door een scherp waarnemer, die zich nooit tevreden stelt met de uiterlijke schijn der dingen.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: A sort of life
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789025480509
Uitgever: Atlas Contact
Reis zonder kaarten
Onvoorbereid en zonder kaarten maakte Greene een tocht door Liberia, de vrije Neger-republiek aan de westkust van Afrika. Met opzet week hij af van de door de officiële instanties aangegeven routes, weigerend zich van de ene Europese post naar de andere te laten loodsen. Hij zocht zelf zijn weg van dorp naar dorp, waarbij hij moest vertrouwen op plaatselijke, dikwijls zeer onnauwkeurige inlichtingen, tot hij bij de kust kwam, te midden van de wonderlijke primitieve beschaving van de afstammelingen der Amerikaanse slaven.

Dit reisverhaal, hoe boeiend ook van visie en meesterlijk van beschrijvingskunst, is echter meer dan een avontuurlijke ontdekkingstocht door Afrika. Het is tevens een ontdekkingstocht naar het avontuur van de ziel, een zoektocht van de mens naar het menselijke, naar zichzelf, naar de waarheid.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Journey without maps
Eerste uitgave: 1936
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
Vluchtwegen
In de boeken van Graham Greene domineert het thema van de achtervolging: van een misdadiger door de politie, van een verrader door zijn slachtoffer. De antihelden van Greene worden aldoor opgejaagd door eigen onvrede, door 'the man within'. Ook God is soms een achtervolger. Zeker in het vroege werk speelt Greene's bekering tot het rooms-katholicisme een voorname rol, maar veel meer dan door een christelijke problematiek wordt Greene's latere werk overheerst door politieke en maatschappelijke ervaringen.

Voor de oorlog was Greene werkzaam bij het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken. In die hoedanigheid en als journalist maakte hij grote reizen. Deze reizen zijn voor Greene altijd de ontsnappingsmiddelen bij uitstek geweest, zoals de akte van het schrijven eveneens een vluchtweg was. Hij reisde bij voorkeur door gevaarlijke oorden waar het politiek en sociaal gezien rommelde.

Dat maakt dit boek tot zo'n boeiend geheel: de ervaringen op het nachtmerrieachtige Haïti van Papa Doc, in Vietnam, op Cuba, in Praag. Het boek is behalve een kleurrijke autobiografie en een sociale en politieke reportage ook een paspoort geworden tot het achterland van Greene. Hij heeft zichzelf niet gespaard in deze terugblik op een bewogen schrijversleven.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: Ways of escape
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789029518185
Uitgever: De Arbeiderspers

Jeugdboeken

De kleine diligence
Vanwege de automatisering wordt de kleine diligence overbodig.

Verhaal: Graham Greene, illustraties: Dorothy Craigie.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The little horse bus
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Desclée De Brouwer
De kleine trein
Verveeld door zijn dagelijkse reis tussen twee dorpen, besluit de kleine trein weg te lopen.

Verhaal: Graham Greene, illustraties: Dorothy Craigie.
Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: The little train
Eerste uitgave: 1946
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Desclée De Brouwer

Dubbel uitgegeven titels

De man in de mist

Zie voor de beschrijving van dit boek: Het tweede ik.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie Het tweede ik
Eerste uitgave: 1929
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Querido
De tweede man

Zie voor de beschrijving van dit boek: Geheim agent.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie Geheim agent
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Libra Antwerpen
Een ander Mexico

Zie voor de beschrijving van dit boek: De wetteloze paden van Mexico.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie De wetteloze paden van Mexico
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: 9789025456627
Uitgever: Pandora
Een flits van de werkelijkheid

Zie voor de beschrijving van dit boek: Onder de tuin.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie Onder de tuin
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 9789025462031
Uitgever: Atlas Contact
Een opgebrand geval

Zie voor de beschrijving van dit boek: Genezen verklaard.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie Genezen verklaard
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 9789023479000
Uitgever: De Bezige Bij
Het einde van de affaire

Zie voor de beschrijving van dit boek: Het einde van het spel.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie Het einde van het spel
Eerste uitgave: 1951
ISBN/EAN: 9789401602068
Ebook: 9789401601047
Uitgever: Xander
Kind van Albion

Zie voor de beschrijving van dit boek: Engelsman in Stockholm.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie Engelsman in Stockholm
Eerste uitgave: 1935
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Atlas Contact
Oog om oog

Zie voor de beschrijving van dit boek: Brighton Rock.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie Brighton Rock
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: G.W. Breughel
Revolver te koop

Zie voor de beschrijving van dit boek: Kogels à contant.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie Kogels à contant
Eerste uitgave: 1936
ISBN/EAN: 9789022917138
Uitgever: Bruna
Tussen twee geheime diensten

Zie voor de beschrijving van dit boek: Geheim agent.

Schrijver: Graham Greene
Oorspronkelijke titel: zie Geheim agent
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Libra Antwerpen