Boekenplank:
Kies

Boeken van Eric Ambler


Overzicht

 • De Levantijn - The Levanter
 • De Schirmer-erfenis - The Schirmer inheritance
 • De wapensmokkelaar - Passage of arms
 • Dokter Frigo - Dr. Frigo
 • Een smerige geschiedenis - Dirty story
 • Grafschrift voor een spion - Epitaph for a spy
 • Het intercom-complot - The intercom conspiracy
 • Het masker van Dimitrios - The mask of Dimitrios
 • Het vonnis over Deltsjev - Judgment on Deltchev
 • In de greep van de angst - Journey into fear
 • In de wurggreep van de tijd - The care of time
 • Liever geen bloemen - Send no more roses
 • Spion tegen wil en dank - Cause for alarm
 • Topkapi - The light of day
 • Van het kwade soort - A kind of anger
 • Vreemd gevaar - Uncommon danger
 • Zij kwamen bij nacht - The nightcomers

Dubbel uitgegeven titels

 • De gevaarlijke reis - zie In de greep van de angst
 • Dodelijk gevaar - zie Vreemd gevaar
 • Ik schreef mijn eigen vonnis - zie Topkapi
 • Wapens uit de rimboe - zie De wapensmokkelaar

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe Levantijn
Michael Howell heeft een Engelse naam, maar is van gemengd Grieks-Cyprisch-Armeense afkomst en als groot zakenman heeft hij alle eigenschappen waarmee de term 'levanter' in het Britse taalgebruik belast is: gladde listigheid, weinig scurpules, plezier in het jongleren met gewaagde ondernemingen.
In zijn eigen woorden, die van zijn vriendin-secretaresse en van een Brits journalist wordt verteld hoe de leider van een splintergroep Palestijnse 'vrijheidsstrijders', in feite een afperser, Howell verwikkelt in zijn sinistere plannen om met een stuntaanval op Israel zijn reputatie wat op te vijzelen.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: The Levanter
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-449-1548-7
Uitgever: Bruna
De Schirmer-erfenis
Een nalatenschap van ruim 4 milioen, maar toen Carey's avontuur ten einde was, ging het om iets heel anders...
Een fortuin van meer dan vier miljoen dollar. En de man die er recht op had heette Schirmer. Het was de taak van George L. Carey om uit duizenden Schirmers die ene te vinden. Een taak die hem voerde naar de barricades en hinderlagen van een bloedige partizanenoorlog.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: The Schirmer inheritance
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: 90-295-0088-3
Uitgever: De Arbeiderspers
De wapensmokkelaar
'Hij begon de Amerikaan naast zich nauwkeurig op te nemen. Hij was groot en mager, losjes gekleed en zijn haar werd grijs. Hij praatte rustig en met een vaag glimlachje in een van zijn mondhoeken. Zijn ogen stonden waakzaam en gewiekst; maar hij las er ook enige argeloosheid in.
Hij leek geen man die gemakkelijk om de tuin te leiden was, maar misschien zou hij wel zichzelf kunnen bedriegen...'
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Wapens uit de rimboe.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: Passage of arms
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 90-229-4518-9
Uitgever: Bruna
Dokter Frigo
Het verhaal wordt verteld door Ernesto Castillo, bijgenaamd dokter Frigo (supermarkt-Frans voor bevroren vlees), die als internist werkt in een ziekenhuis op een van de Franse Antillen, in het stadje St. Paul-les-Alizés. Zijn vader is ooit tijdens politieke strubbelingen om het leven gebracht in een naburige Middenamerikaanse staat waar hij leider was van de Democratische Socialistische Partij en nog steeds wordt vereerd als volksheld en martelaar.
Twaalf jaar later strijkt een curieus gezelschap neer in St. Paul, bestaande uit onder meer de huidige voorman van de socialisten, een corrupte priester en een jonge stadguerrillaleider. Er wordt een staatsgreep voorbereid in Ernesto's vroegere vaderland en men heeft uitgerekend zijn hulp nodig om de opstand te doen slagen...
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: Dr. Frigo
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-229-7295-X
Uitgever: Bruna
Een smerige geschiedenis
Hoofdfiguur in dit boek is Arthur Abdel Simpson, die bij Interpol bekend staat als 'tolk, chauffeur, kelner, 'runner', pornografiehandelaar en gids. Het dossier dat de Britse ambassade in Athene van hem heeft, vat het leven van Simpson samen als 'niets dan één lange, smerige geschiedenis'.
Ambler introduceerde deze underdog bij uitstek in Ik schreef mijn eigen vonnis. De verdere lotgevallen van Arthur Abdel Simpson - de meest komische anti-held van deze eeuw volgens de The Daily Mail - spelen zich af tegen de verwarrende achtergrond van het Afrika met zijn vele nieuwe staten en politieke verwikkelingen.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: Dirty story
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-449-2108-8
Uitgever: Bruna


Grafschrift voor een spion
De lange jacht op een spion in een heet Zuid-Frankrijk. De fatale slagschaduw van de Tweede Wereldoorlog.
'In de vooroorlogse spionageromans is Ambler de onovertroffen meester gebleven' - The New Statesman
'De meest overtuigende en doeltreffende thrillerschrijver die we hebben' - Times Literary Supplement
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: Epitaph for a spy
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 90-295-0084-0
Uitgever: De Arbeiderspers
Het intercom-complot
"Verleden jaar verdween er op 31 mei van het Geneefse vliegveld Cointrin een man die zich Charles Latimer noemde. Tot nu toe zijn alle pogingen om hem op te sporen op niets uitgelopen. Door een samenloop van omstandigheden gingen er twee weken overheen voor zijn verdwijning gemeld werd. Er is veel ophef over dit lange uitstel gemaakt en over de moeilijkheden, die er voor de politie uit voortgevloeid zouden zijn. In feite maakte het niets uit. Al het bewijsmateriaal dat we nu hebben, toont aan dat uitstel van een enkele dag het zelfde resultaat gehad zou hebben. Een paar uur nadat hij het vliegveld verlaten had, was het al onmogelijk Charles Latimer op te sporen."
Was hij opzettelijk verdwenen? En als dat zo was, waarom en hoe? Was hij dood of levend? Dood of levend, waar was hij?
Een achtergelaten manuscript, brieven, bandopnamen, vraaggesprekken en verklaringen, door Latimer verzameld, ontrafelen uiteindelijk de volle waarheid van het Intercom-complot.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: The intercom conspiracy
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-449-2022-7
Uitgever: Bruna
Het masker van Dimitrios
De geniale spion en beroepsmisdadiger Dimitrios, moordenaar, handelaar in blanke slavinnen en verdovende middelen is dood.
Cornelis Leyden, een Nederlandse docent, hoort in Turkije toevallig iets over deze meesterspion. Hij raakt gefascineerd door het leven van deze schurk.
Door zijn al te grote nieuwsgierigheid naar Dimitrios huiveringwekkende lotgevallen werkt hij zich hopeloos in de nesten. Het is nog maar de vraag of hij zich eruit redt...
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: The mask of Dimitrios
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: 90-449-2213-0
Uitgever: Bruna
Het vonnis over Deltsjev
Forster, Engels journalist, wordt uitgezonden om het proces tegen Deltsjev te verslaan. Het is het begin van de Koude Oorlog. Is de geliefde 'papa' Deltsjev een slachtoffer of is hij inderdaad een schurk?
Forster geraakt, in een vreemde vijandige stad, in een situatie dat hij het antwoord op die vraag moet vinden. Na een paar procesdagen wordt er in het donker al op hem geschoten...
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: Judgment on Deltchev
Eerste uitgave: 1951
ISBN/EAN: 90-295-0089-1
Uitgever: De Arbeiderspers
In de greep van de angst
Graham stak de sleutel in het slot, draaide hem om, duwde de deur open en tastte met zijn rechterhand langs de muur naar het lichtknopje. Het volgende moment zag hij een vuurflits en hoorde een oorverdovende knal. Een stukje pleisterkalk van de muur, naast hem, stak in zijn wang. Voor hij zich kon bewegen of zelfs maar nadenken, kwamen de flits en het lawaai terug, en leek het of er plotseling een witgloeiend stuk ijzer tegen de rug van zijn hand werk gedrukt...
Op de vooravond van zijn vertrek naar Engeland wordt door de Duitse spionagedienst een aanslag gepleegd op een ingenieur die in Turkije verblijft voor een opdracht van de Turkse marine.
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De gevaarlijke reis.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: Journey into fear
Eerste uitgave: 1940
ISBN/EAN: 90-449-1997-0
Uitgever: Bruna


In de wurggreep van de tijd
's Maandags kwam de waarschuwing. 's Woensdags gevold door de bom zelf. Het werd een drukke week...
Robert Halliday, free-lance broodschrijver, wordt op even directe als dodelijke wijze gedwongen als tussenpersoon op te treden bij onderhandelingen tussen NAVO en een geheimzinnige 'leider' van een machtige Arabische Republiek.
Zijn tegenstander is een zekere Zander, die door zijn niet bepaald vlekkeloze verleden in eenzelfde dwangpositie is gemanoeuvreerd.
De beide als pionnen gebruikte mannen zien al snel in dat ze niet alleen elkaars tegenstanders zijn, maar ook volledig van elkaar afhankelijk; zij hebben elkaars leven in handen. En wat ze beiden wanhopig hard nodig hebben, is tijd...
The Care of Time - 1990
Regisseur: John Davies
Cast: Michael Brandon, Christopher Lee, Yolanda Vazquez, e.a.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: The care of time
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-299-7627-6
Uitgever: Bruna
Liever geen bloemen
In Liever geen bloemen krijgen we te maken met een nieuw soort misdadiger: de Competente Misdadiger. De Competente Misdadiger beweegt zich in de duistere krochten van de internationale wetgeving, het wetteloze niemandsland waar de slimste de beste overlevingskansen heeft.
Paul Firman is zo'n sluwe jongen, en de door een obsessie gedreven professor Krom is er op uit om, in samenwerking met zijn collega-criminologen George Connell en Geraldine Henson, hem te ontmaskeren. Maar noch Firman noch Krom hadden gerekend op de verschrikkelijke resultaten van hun krachtmeting. Want er bestaat een derde partij die ze geen van beiden in bedwang hebben.
Een met mijnen beveiligde villa aan de Middellandse Zee, een op de loer liggende motorboot, een plotselinge raketaanval door een onbekende vijand, dat alles drijft de onderhandelaars uiteindelijk tot zelfdestructie. Onder steeds toenemende druk laat Paul Firman tenslotte zien wat de 'competentie' waarover hij beschikt als antwoord heeft op de allerlaatste, allergrootste uitdaging.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: Send no more roses
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-229-7446-4
Uitgever: Bruna
Spion tegen wil en dank
Het is 1938. De dreiging van een tweede Wereldoorlog veroorzaakt grote politieke spanningen en ook de sociale en economische rust is verstoord. In deze tijd aanvaardt Dick Marlow, een jonge Engelse ingenieur, voornemens te trouwen en op dat moment zonder werk, een financieel zeer aantrekkelijke functie bij de Italiaanse wapenindustrie. Van nature allerminst intrigant of politicus raakt hij in een minimum van tijd tegen wil en dank verwikkeld in een aanvankelijk onontwarbaar spionagekomplot.
Duitsland zowel als Rusland trachten via hem inlichtingen te verkrijgen over de wapenleveranties aan Mussolini. De Italianen wantrouwen hem, onbewust haalt hij zich de woede van de fascistische milizia op de hals en hij compromitteert zich in de ogen van de geheime politie. Op het moment dat hem min of meer duidelijk wordt in welk een net van meedogenloos verraad en vijandigheid hij verstrikt is geraakt, kan alleen een overhaast vertrek redding brengen.
Van Milaan uit vlucht hij de Italiaanse grens over, heel Oostenrijk door. Maar zijn achtervolgers raken het spoor niet bijster vooraleer hij veilig in Tsechoslowakije belandt. Maar tevoren zijn heel wat onmogelijke moeilijkheden overwonnen en dagen van ondraaglijke spanning doorstaan...
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: Cause for alarm
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: 90-449-1873-7
Uitgever: Bruna
Topkapi
Engels tot op het bot, maar zonder paspoort om dit te bewijzen, trekt Arthur Abdel Simpson met te weinig geestelijke bagage en nog minder scrupules, als chauffeur, gids, 'runner' en journalist door het leven.
We treffen hem in Athene waar hij zijn melkkoetjes tracht te vinden, en reizen met hem mee naar Istanbul, waar hij zichzelf in een situatie werkt die met de dag ingewikkelder en gevaarlijker wordt. De middelen waarvan deze spion tegen wil en dank zich bedient om zijn hachje te redden zijn al even eerloos als opwindend.
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Ik schreef mijn eigen vonnis.
Topkapi - 1964
Regisseur: Jules Dassin
Cast: Peter Ustinov, Melina Mercouri, Maximilian Schell, e.a.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: The light of day
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 90-449-0758-1
Uitgever: Bruna
Van het kwade soort
Het Parijse kantoor van de World Reporter is in rep en roer: de grote baas in New York wil op korte termijn een goed verhaal over de moord die in Zwitserland is gepleegd op kolonel Arbik uit Irak.
De vrouw in bikini, het liefje van het slachtoffer, was getuige van het misdrijf en wordt door de politie gezocht. De opdracht uit New York is het meisje op te sporen.
Piet Maes, een in Amerika opgevoede Nederlander, wordt erop uitgestuurd. Zijn carrière is niet bepaald succesvol, zodat zijn chef zich weinig illusies maakt over het resultaat. Maar tegen ieders verwachting in, komt Maes meer van de zaak te weten dan hem lief is...
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: A kind of anger
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-449-0894-4
Uitgever: Bruna


Vreemd gevaar
Een fatale treinreis voert Kenton aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog regelrecht naar brandhaarden van explosieve spanningen op de Balkan.
Een klassieke Ambler-triller over een sinistere aaneenschakeling van aanslagen en samenzweringen. Centrale figuur is de journalist Kenton die op een koude novemberavond op de trein stapt naar Linz. Een onschuldig lijkend pakketje dat hem terloops wordt aangereikt maakt hem tot dodelijke begeerde prooi van fascistische en communistische geheime agenten en van de politie uit drie landen.
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Dodelijk gevaar.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: Uncommon danger
Eerste uitgave: 1937
ISBN/EAN: 90-295-0085-9
Uitgever: De Arbeiderspers
Zij kwamen bij nacht
Plaatselijk adviserend technicus Steve Frazer staat op het punt in een Dakota te stappen, richting Good Old England. Rouwig is hij er niet om, na drie tropenjaren. Een staatsgreep van de Nationale Vrijheidspartij vormt echter een onverwachte kink in de kabel.
Het feit dat Frazer zich samen met de Indo-Europese schone Rosalie op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevindt, namelijk op de bovenste verdieping van het radiostation dat als tijdelijk hoofdkwartier is gekozen, werkt ook niet mee aan een gezonde nachtrust.
Het is duidelijk dat Frazer een belangrijke gegijzelde is en een reden temeer voor de desperado's om niet zonder slag of stoot hun positie in het radiostation op te geven...
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: The nightcomers
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 90-449-0095-1
Uitgever: Bruna

Dubbel uitgegeven titelsDe gevaarlijke reis
Zie voor de beschrijving van dit boek: In de greep van de angst.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: zie In de greep van de angst
Eerste uitgave: 1940
Uitgever: Kramers
Dodelijk gevaar
Zie voor de beschrijving van dit boek: Vreemd gevaar.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: zie Vreemd gevaar
Eerste uitgave: 1937
ISBN/EAN: 9022917355
Uitgever: Bruna
Ik schreef mijn eigen vonnis
Zie voor de beschrijving van dit boek: Topkapi.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: zie Topkapi
Eerste uitgave: 1962
Uitgever: Bruna
Wapens uit de rimboe
Zie voor de beschrijving van dit boek: De wapensmokkelaar.
Schrijver: Eric Ambler
Oorspronkelijke titel: zie De wapensmokkelaar
Eerste uitgave: 1959
Uitgever: De Fontein