Boekenplank:
Kies

Boeken van Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse schrijvers. Hij publiceerde romans, verhalenbundels, essays en toneelstukken. In 1943 stopte Vonnegut met zijn studie aan Cornell University en nam dienst in het Amerikaanse leger. Hij werd uitgezonden naar Europa en werd in Dresden krijgsgevangene gemaakt. Hij overleefde het bombardement dat de geallieerde troepen in 1945 op Dresden uitvoerden in een vleeskast in het slachthuis waar hij gevangen zat. Op moederdag 1944 pleegde Vonneguts moeder zelfmoord. Vonnegut trouwde op 22-jarige leeftijd met Jane Marie Cox die hij al kende sinds de kleuterschool. In 1958 stierf zijn zus aan kanker, twee dagen nadat haar echtgenoot om het leven kwam bij een treinongeluk. Vonnegut en zijn vrouw adopteerden drie van hun vier zonen (de vierde zoon van twee jaar verbleef een jaar bij de Vonneguts en werd daarna geadopteerd door een familielid van vaderskant). Vonnegut leed aan depressies wat in 1984 resulteerde in een zelfmoordpoging.

Meer over Kurt Vonnegut

Genres: Fantasy / SF, Roman

Geboren: 1922 / Overleden: 2007

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Kurt Vonnegut


Overzicht

 • Armageddon, een terugblik - Armageddon in retrospect
 • Bajesvogel - Jailbird
 • Blauwbaard - Bluebeard
 • De grote pianola - Player piano
 • De korte roem van Deadeye Dick - Deadeye Dick
 • De sirenen van Titan - The sirens of Titan
 • Galápagos - Galápagos
 • Geen kind en geen wieg - Cat's cradle
 • God zegene u, dr. Kevorkian - God bless you, Dr. Kevorkian
 • Gods rijkste zegen, mr Rosewater - God bless you, Mr. Rosewater
 • Lange wandeling naar de eeuwigheid - Welcome to the monkey house (deels)
 • Moeder Nacht - Mother Night
 • Ontbijt voor kampioenen - Breakfast of champions
 • Slachthuis Vijf - Slaughterhouse-Five
 • Slapstick - Slapstick or Lonesome no more!
 • Wampieters, foma en granfallons - Wampeters, foma and granfalloons
 • Welkom op de apenrots - Welcome to the monkey house (deels)

Non-Fictie

 • Man zonder land - A man without a country
 • Palmpasen - Palm Sunday

Dubbel uitgegeven titels

 • Armageddon achteraf - zie Armageddon, een terugblik
 • Slachthuis Vijf of De kinderkruistocht - zie Slachthuis Vijf

gedetailleerd overzicht

OverzichtArmageddon, een terugblik
Armageddon, een terugblik is een verzameling van twaalf nooit eerder gepubliceerde verhalen en beschouwingen over de oorlog. De verhalen - die alle gekenmerkt worden door Vonneguts handelsmerk: laconieke droefenis of treurige humor - lopen uiteen van een persoonlijk verslag van de verwoesting van Dresden in de Tweede Wereldoorlog, een pijnlijk grappig verhaal over de fantasieën van drie soldaten over de perfecte eerste maaltijd die ze na hun terugkeer uit de oorlog zullen nuttigen, tot een donker verhaal over de onmogelijkheid om onze kinderen te beschermen tegen de verleiding van geweld.

Armageddon, een terugblik bevat tevens de laatste speech die Vonnegut schreef en wordt ingeleid met een levensschets door Mark Vonnegut, Kurts zoon.

Armageddon, een terugblik is een intrigerende mix van vroeg en laat werk en biedt daardoor een staalkaart van Vonneguts schrijfcarrière. Het is een indrukwekkend en zeer humoristisch boek dat evenveel zegt over de tijd waarin we leven als over het genie van de schrijver.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Armageddon in retrospect
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789029082464
Uitgever: Meulenhoff
Bajesvogel
'Weten jullie wat nog eens de ondergang van deze planeet zal worden? Een volslagen gebrek aan ernst. Het is iedereen tegenwoordig een rotzorg wat er werkelijk aan de hand is, wat er in de toekomst zal gebeuren en hoe we ons toch zo in de nesten hebben kunnen werken,' laat Vonnegut Walter F. Starbuck, de 'bajesvogel', constateren; en dat is dan (bijna) het slot van een zeer oneerbiedige, speelse roman, die tegelijkertijd Vonneguts meest politieke werk tot dusver is geworden.

Bajesvogel is een weinig vriendelijke aanklacht tegen het Amerikaanse van Amerika, tegen het Harvard-liberalisme, waar macht een kwestie van geld maar vooral van familie hebben is. Puttend uit de historie en gebruik makend van het materiaal van de werkelijkheid (iedereen wordt bij zijn werkelijke naam genoemd) heeft Vonnegut het levensverhaal geschreven van de zoon van de kookster en de chauffeur van een stotterende Clevelandse multimiljonair, die op kosten van zijn beschermheer naar Harvard kon, tal van overheidsbaantjes doorliep en toen, als enige die tot dusver niet in de publiciteit is gekomen, in de bajes belandde als medeplichtige aan Watergate.

Na zijn vrijlating wordt hij nogmaals opgepakt wegens heling van klarinetonderdelen, wordt dan door een ontmoeting met een vroegere liefde onderdirecteur van de allesomvattende firma RAMJAC (alles in deze roman behoort aan RAMJAC toe zoals iedereen van Harvard komt), en wordt tenslotte, in dit land van de onbeperkte mogelijkheden, weer in de bajes geworpen omdat hij, door de dood van zijn vriendin de directrice te verzwijgen, veel geld aan het Amerikaanse volk onthoudt.

Walter F. Starbuck is een onheldhaftige, soms wat trieste held in een roman die niet zo vriendelijk is als hij lijkt: 'de man ten koste van wie Nixon zijn enige goede grap maakte.' Een buitengewone roman over de Amerikaanse desillusie.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Jailbird
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789029014335
Uitgever: Meulenhoff
Blauwbaard
De 71-jarige Armeens-Amerikaanse schilder Rabo Karabekian heeft zijn laatste werkstuk in een aardappelschuur weggesloten en brengt zijn tijd in afzondering en ledigheid door. Dan ontmoet hij een jongere weduwe die hem aanzet tot het schrijven van zijn autobiogafie.

Daarin verhaalt hij over zijn ouders die aan de slachting door de Turken zijn ontsnapt en over zijn leertijd bij een beroemde illustrator, een fascist.

Rabo's werken in acrylverf hebben de tand des tijds niet doorstaan. Hem rest alleen het doek in de schuur en aan het slot van zijn autobiografie opent hij voor de weduwe zijn 'verboden vertrek van Blauwbaard'.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Bluebeard
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789026951480
Uitgever: Agathon
De grote pianola
Ook in Ilium, een klein stadje in de Verenigde Staten is na de Grote Oorlog alle handenarbeid vervangen door machines. De mens is verdrongen door de computer en zijn ponsband, de Grote Pianola; er rest hem niets anders dan eindeloze verveling. Slechts een kleine elite, de directeuren en de werktuigkundigen, vindt nog emplooi. Hun isolement beschrijft Vonnegut als een belachelijke wereld vol kleinburgerlijke Playboymoraal.

Doctor Paul Proteus, een lid van die nieuwe elite komt in eenzaam verzet tegen het geautomatiseerde tijdperk. Hij raakt betrokken bij de Spookhemden, een beweging die de wereld wil teruggeven aan de mensen. Onder leiding van de avant-gardistische filosoof/dominee Lasher nemen de zaken een revolutionaire wending. Een bloedige revolutie wordt het niet en of hij succes heeft blijft onzeker. Ze hebben het in ieder geval geprobeerd; 'de eer is gered'...
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Player piano
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 9789029005081
Uitgever: Meulenhoff
De korte roem van Deadeye Dick
Deadeye Dick - lang en knap als Gary Cooper, geslachtloos, erkend apotheker, berucht moordenaar, mislukt toneelschrijver, thans hotelhouder op Haïti - is de Robin Hood-achtige bijnaam van hoofdpersoon Rudy Waltz. Op moederdag 1944, als Rudy twaalf jaar is, krijgt hij deze dubieuze erenaam wegens zijn enorme verdiensten op de schietbaan, en in zijn enthousiasme hierover vuurt hij ongewild zijn geweer af. De kogel raakt een zwangere vrouw tussen haar ogen en maakt Deadeye Dick tot een dubbele moordenaar.

Vader Otto Waltz - een zeer vermogend erfgenaam en een belachelijk slechte kunstschilder - meldt zich in 1910 aan bij de vermaarde kunstacademie van Wenen. Als hij wordt afgewezen neemt hij ter plekke wraak door van de eveneens geweigerde kandidaat, de artiest Adolf Hitler, voor een enorm bedrag een schilderij te kopen, waardoor hij Hitler hoogstwaarschijnlijk redt van de hongerdood en daardoor de loop van de geschiedenis danig beïnvloed.

Otto Waltz raakt zijn vermogen kwijt aan de schadeloosstelling van de echtgenoot van de vermoorde vrouw, die het geld belegt in een onaantrekkelijke lap grond - het tovertapijt waarop het succesvolste gezinspretpark uit de menselijke geschiedenis is neergezet: Walt Disney World.

'Dat is denk ik mijn voornaamste bezwaar tegen het leven: als je leeft is het veel te gemakkelijk om de verschrikkelijkste fouten te begaan,' zegt Rudy Waltz.

Vonnegut lardeert deze satirische roman over kleine fouten en hun rampzalige gevolgen met fantastische recepten en hij waarschuwt het boek vooral niet als kookboek te gebruiken.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Deadeye Dick
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789029015929
Uitgever: Meulenhoff


De sirenen van Titan
De sirenen van Titan lokten Malachi Constant, de rijkste man ter wereld, naar een heilloze pelgrimstocht door het zonnestelsel. Hij werd gemanipuleerd door een chrono-synclastisch geïnfundibuleerde man die altijd had en altijd zou bestaan met zijn begin in de zon en zijn einde in Betelgeuse.

Maar ook deze grandioze showman, deze bespeler van het menselijke lot, die er niet tegenop zag de bevolking van een planeet te decimeren ter wille van een goed doel, was slechts een pion in de handen van angstig precieze machines, die de geschiedenis van de Aarde verbogen voor hun eigen doeleinde: een boodschap naar de andere kant van het heelal.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: The sirens of Titan
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 9789024501991
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Galápagos
Kurt Vonnegut werd geboren op de elfde dag van de elfde maand van het tweeëntwintigste jaar van deze eeuw. Galápagos is zijn elfde roman. Het boek verscheen in 1985 onder enorme belangstelling in de Verenigde Staten, precies drieëndertig jaar na zijn debuut met De grote pianola. Het is deze noodzakelijke chronologie die tot Vonneguts nieuwste en misschien wel meest kosmische roman heeft gevoerd, het voorlopige sluitstuk van een fascinerende literaire evolutie.

Heel lang geleden, één miljoen jaar terug in de geschiedenis van onze aarde, om precies te zijn op 27 november 1986, staat het er slecht voor met de menselijke soort. Oorlogen, financiële rampen en een op hol geslagen technologie zijn tekenen van een ommekeer in de evolutie. Het menselijk brein is definitief te groot geworden in verhouding tot het hart.

De onvermijdelijke, wereldomvattende collaps, nog in de hand gewerkt door een epidemie van menseneieren etende micro-organismen, komt slecht uit voor 'de Natuurcruise van de Eeuw'. Aan boord van de 'Bahía de Darwin' zou namelijk de volgende dag een elite gezelschap, bestaande uit onder anderen Jacqueline Kennedy, Henry Kissinger en Rudolf Nureyev, naar de Galápagos-archipel afreizen. Ondanks de wereldkrach vertrekt het schip toch, zij het met een andere dan de oorspronkelijk gedachte prominente bemanning. Deze passagiers, de laatste overlevenden van het mensdom, nestelen zich op het eiland Santa Rosalia, waar zij zich in een 'devolutie' van een miljoen jaar ontwikkelen tot een volk van harige en visetende amfibieën, met vinnen in plaats van handen.

Kurt Vonnegut heeft met Galápagos een briljante, zwarte darwiniaanse komedie geschreven, een geraffineerd literair spel van zijn kosmische fantasie met de dreigende apocalyps.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Galápagos
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789029024730
Uitgever: Meulenhoff
Geen kind en geen wieg
Nadat McCabe en de cynische godsdienststichter Bokonon de macht in Amerika hebben overgenomen, laat de laatste zichzelf en de godsdienst vogelvrij verklaren om het religieuze leven van de bevolking een riskante, gevaarlijke en pikante kant te geven.

Er worden geruchten verspreid over executies, McCabe amuseert zich met het uiten van dreigementen tegen de Bokonisten en Bokonon houdt zich schuil, schrijft, preekt en laat zich door zijn discipelen culinair verwennen.

Telkens weer wordt er, met veel vertoon, jacht op hem gemaakt, telkens ook moeten de leiders van de expeditie aan McCabe rapporteren dat Bokonon ontsnapt is, in lucht is opgegaan, nog leeft en elders zijn hagepreken houdt. Een wonder!

Geen kind en geen wieg is een vaak bittere parabel over godsdienststichters ('Iedereen die niet begrijpen kan hoe een nuttige godsdienst gefundeerd kan worden op leugens zal dit boek evenmin begrijpen'), een parodie op modieuze neo-oosterse wijsheid, een felle aanval op politieke gangsterdom.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Cat's cradle
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 9789029002547
Uitgever: Meulenhoff
God zegene u, dr. Kevorkian
'Mijn eerste bijna-doodervaring was een ongeluk, een verknoeide verdoving tijdens een drievoudige bypass. Ik zou me nooit hebben geleend voor een dergelijke riskante expeditie als ik er al niet een had overleefd.'

In God zegene u, dr. Kevorkian reist Kurt Vonnegut als een journalist naar het hiernamaals om er interviews te houden. Hij spreekt onder anderen met William Shakespeare, Adolf Hitler en Sir Isaac Newton. Namens ons allen stelt hij de Grote Vragen: Is de dood een hoedanigheid? Een plaats? Geen einde maar een gebeurtenis die degene die het overkomt verandert?

In dit avontuurlijke en uiterst grappige boek, een van de verbeeldingsrijkste die ooit zijn geschreven, voert Vonnegut de lezer mee naar compleet onbekend terrein - een plek waar alleen Vonnegut ons kan brengen.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: God bless you, Dr. Kevorkian
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789029080293
Uitgever: Meulenhoff
Gods rijkste zegen, mr Rosewater
'Pleeg geen zelfmoord, bel de Rosewater Stichting,' staat op ieder telefoontoestel in Rosewater, Indiana, op stickers die daar op geplakt zijn door Eliot Rosewater, president van genoemde stichting: zijn belangrijkste doel in het leven is van mensen te houden - en dat brengt automatisch met zich mee dat het merendeel der mensen uit zijn naaste omgeving Eliot Rosewater als krankzinnig beschouwt en daarmee de kans schoon ziet om een deel van het enorme Rosewater-miljoenenfortuin in de wacht te slepen.

Ondanks alle directe en indirecte aanslagen op zijn positie blijft de grote weldoener van de allerarmsten overeind, als een heilige, in deze even krankzinnige als doeltreffende satire op één aspect van de Amerikaanse samenleving: de handel in liefdadigheid.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: God bless you, Mr. Rosewater
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 9789029008518
Uitgever: Meulenhoff


Lange wandeling naar de eeuwigheid
Kurt Vonnegut: 'De autoriteiten van Volksgezondheid noemen nooit de voornaamste reden waarom zoveel Amerikanen zware rokers zijn, namelijk dat roken een redelijk zekere, redelijk achtbare manier is om zelfmoord te plegen.

Het is ondankbaar dat ik 'er' ooit uit heb willen stappen, en ik wil het ook niet meer. Ik heb zes kinderen, drie van mijzelf en drie van mijn zuster. Ze zijn prima uitgevallen. Mijn eerste huwelijk deed het meteen, en doet het nog steeds. Mijn vrouw is nog altijd mooi. Ik ken geen vrouwen van schrijvers die niet mooi zijn.

Ter ere van het huwelijk dat het deed, neem ik in deze bundel een weeë, kitscherige liefdesgeschiedenis op uit The Ladies Home Journal, godbetert, aldaar van de titel 'Lange wandeling naar de eeuwigheid' voorzien. Mijn eigen titel was geloof ik 'Een mooie jongen ben jij!'.

Het gaat over een middag die ik met mijn toekomstige vrouw doorbracht. Schandelijk, schandelijk scènes uit een damesblad te hebben beleefd.'

Lange wandeling naar de eeuwigheid bevat de verhalen:
 1. Wie ben ik deze keer? - My name is everyone
 2. Lange wandeling naar de eeuwigheid - Long walk to forever
 3. Miss Verleiding - Miss Temptation
 4. Tom Edisons ruigharige hond - Tom Edison's shaggy dog
 5. D. P. - D. P. (D. P. = displaced person)
 6. De Eufio zaak - The Euphio question
 7. Ga maar terug naar je dierbare vrouw en je zoon - Go back to your precious wife and son
 8. De jongen waar niemand iets mee kon beginnen - The kid nobody could handle
 9. De bemande raketten - The manned missiles
 10. Adam - Adam
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Welcome to the monkey house (deels)
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789021494630
Uitgever: Querido
Moeder Nacht
Moeder Nacht is de fictieve autobiografie van Howard W. Campbell Jr., een Amerikaan die na de Eerste Wereldoorlog naar Duitsland is geëmigreerd en daar een bekende schrijver en nazi-propagandist is geworden. Campbell schrijft zijn memoires in een cel in Israël in afwachting van zijn proces.
Mother Night - 1996
Regisseur: Keith Gordon
Cast: Nick Nolte, Sheryl Lee, Alan Arkin, e.a.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Mother Night
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 9789029003964
Uitgever: Meulenhoff
Ontbijt voor kampioenen
Kilgore Trout is een onbekende science-fictionschrijver die door een van zijn weinige lezers wordt uitgenodigd op een kunstenfestival in Midland City, een stadje in het Midwesten van de Verenigde Staten. Dwayne Hoover, een autohandelaar, leest in een van Trouts boeken dat er slechts één levend wezen op aarde is, en dat alle andere wezens robots zijn. Hoover denkt dat hij dat ene levende wezen is, en tracht de 'robots' te vernietigen.
Breakfast of Champions - 1999
Regisseur: Alan Rudolph
Cast: Albert Finney, Bruce Willis, Nick Nolte, e.a.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Breakfast of champions
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789029000284
Uitgever: Meulenhoff
Slachthuis Vijf
Billy Pelgrim staat los van de tijd. Hij gaat slapen als stokoude weduwnaar en wordt wakker op de dag van zijn bruiloft. Hij stapt een deur binnen in 1955 en komt in 1941 weer naar buiten. Hij heeft zijn eigen geboorte en dood vele malen gezien, zegt hij, en bezoekt regelmatig alle gebeurtenissen daartussenin. Alleen zo, volkomen losgeraakt van de realiteit, slaagt Billy erin om de verschrikkingen van Dresden te verwerken.

Kurt Vonnegut was in 1945 zelf aanwezig in Dresden toen de geallieerden de stad platbombardeerden. Hij overleefde de aanval doordat hij met zijn medegevangenen schuilde in de koelkelders van het slachthuis waar hij als krijgsgevangene tewerkgesteld was. Hij verwerkte deze traumatische ervaring in de aanvankelijk omstreden maar inmiddels klassiek geworden roman Slachthuis Vijf.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Slaughterhouse-Five - 1972
Regisseur: George Roy Hill
Cast: Michael Sacks, Ron Leibman, Eugene Roche, e.a.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Slaughterhouse-Five
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789029088589
Ebook: 9789460233395
Uitgever: Meulenhoff
Slapstick
Kurt Vonnegut, inmiddels een man van 'middelbare leeftijd' (niet lang geleden vierde hij met Ontbijt voor kampioenen zijn vijftigste verjaardag), vliegt met zijn enige nog in leven zijnde naaste verwant, de atmosfeerdeskundige dr. Bernard Vonnegut, naar de begrafenis van hun beider lievelingsoom Alex Vonnegut, in het 'familiecentrum' Indianapolis. Bernard bestudeert de wolken, waartoe hij tijdens de vliegreis alle gelegenheid heeft.

De auteur, Kurt, droomt van een honderd jaar oude man die in de lobby van het Empire State Building woont, op de 'ruïnes van Manhattan'; het is dr. Wilbur Narcis-II Swain, een kinderarts die eens in samenwerking met zijn zuster Eliza het populairste kinderkweekboek aller tijden schreef met de campagneslogan Lonesome no more - Niet langer eenzaam.

De memoires van deze oude baas na de zoveelste ondergang van Amerika vormen de hoofdmoot van Slapstick, een roman waarin Kurt Vonnegut (inmiddels zonder Jr.) opnieuw het bewijs levert van zijn sprankelende fantasie en van zijn vermogen om lachend gierend brullend de werkelijkheid van nu aan de kaak te stellen.
Slapstick (Of Another Kind) - 1982
Regisseur: Steven Paul
Cast: Jerry Lewis, Madeline Kahn, Marty Feldman, e.a.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Slapstick or Lonesome no more!
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789029005753
Uitgever: Meulenhoff


Wampieters, foma en granfallons
Wampieters, foma en granfallons bevat essays van Kurt Vonnegut uit de periode 1965 - 1974.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Wampeters, foma and granfalloons
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789029005616
Uitgever: Meulenhoff
Welkom op de apenrots
Kurt Vonnegut (vroeger vooral bekend als Kurt Vonnegut Jr.) is dubbel bekend als schrijver: eenmaal als schrijver van meesterlijke science fiction boeken, zoals de klassieker De grote pianola, en nog een keer als schrijver van Slachthuis Vijf of De kinderkruistocht, het aangrijpende boek over het bombardement op Dresden in februari 1945, dat hij als krijgsgevangene van nabij heeft meegemaakt.

Veel van Vonneguts andere werk, en dat geldt ook voor zijn verhalenbundels Lange wandeling naar de eeuwigheid en Welkom op de apenrots, beweegt zich in het niemandsland tussen SF en werkelijkheid, zodat die werkelijkheid fantastischer blijkt dan je ooit had gedacht, en de fantasie een symbolische werking krijgt die aan het denken zet.

Welkom op de apenrots bevat de verhalen:
 1. Harrison Bergeron - Harrison Bergeron
 2. Welkom op de apenrots - Welcome to the monkey house
 3. Verslag over het Barnhouse effect - The report on the Barnhouse effect
 4. De aandelenportefeuille van de heer Foster - The Foster portfolio
 5. Hert tussen de spaken - Deer in the works
 6. Statiger huizen - More stately mansions
 7. Bij de buren - Next door
 8. De leugen - The lie
 9. EPICAC - EPICAC
 10. Geen confectie - Unready to wear
 11. Morgen, morgen, morgen is er weer een dag - Tomorrow and tomorrow and tomorrow (aka The big trip up yonder)
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Welcome to the monkey house (deels)
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789021494807
Uitgever: Querido

Non-FictieMan zonder land
Na bijna tien jaar stilte verscheen Kurt Vonneguts nieuwe boek Man zonder land, dat onmiddellijk de bestsellerslijsten in Amerika haalde. Man zonder land is Vonneguts hilarische en messcherpe analyse van het hedendaagse leven. Hij spreekt zich onomwonden uit over president Bush, de oorlog in Irak, de schade die we toebrengen aan het milieu en de toekomst van Amerika, die hij somber inziet. Niet voor niets noemt hij zichzelf 'Man zonder land'.

Verder schrijft hij buitengewoon enthousiast over grote families, muziek en kunst in het algemeen ('zorgt ervoor dat je ziel groeit'), over Slachthuis Vijf, Mark Twain, Jezus Christus, Abraham Lincoln en de hemelse dokter Ignaz Semmelweis.

Geïllustreerd met tekeningen van de hand van de auteur zelf brengt Man zonder land ons Vonneguts commentaar op het leven: soms verontwaardigd, af en toe wanhopig, dan weer teder en met veel humor, maar altijd wijs en altijd zoekend.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: A man without a country
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789029077392
Uitgever: Meulenhoff
Palmpasen
Palmpasen van de Amerikaanse romancier Kurt Vonnegut is een verzameling autobiografische stukken, die de verrassende intimiteit bezitten van indiscrete topjournalistiek, en de fantasie van een psychologische roman. In de overdrijving van ernst en humor toont Vonnegut zich een meester.

Deze Nederlandse uitgave bevat, naast artikelen over censuur in Amerika en de neutronenbom, verhalen met een autobiografische inslag; vooral in de stukken over zijn familieleden, zijn zoon en zijn huwelijk bewijst Vonnegut te behoren tot de grootste Amerikaanse schrijvers van deze jaren.
Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: Palm Sunday
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789029014083
Uitgever: Meulenhoff

Dubbel uitgegeven titelsArmageddon achteraf

Zie voor de beschrijving van dit boek: Armageddon, een terugblik.

Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: zie Armageddon, een terugblik
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789029082464
Uitgever: Meulenhoff
Slachthuis Vijf of De kinderkruistocht

Zie voor de beschrijving van dit boek: Slachthuis Vijf.

Schrijver: Kurt Vonnegut
Oorspronkelijke titel: zie Slachthuis Vijf
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789055260416
Uitgever: Meulenhoff