Boekenplank:
Kies

Boeken van Stephen Lawhead

Meer over Stephen Lawhead

Genre: Fantasy / SF

Website: Stephen Lawhead


Het lied van Albion

  1. Oorlog in het paradijs - The paradise war
  2. De zilveren hand - The silver hand
  3. De knoop zonder einde - The endless knot

The Celtic Crusades

  1. De heilige lans - The iron lance
  2. Het zwarte kruishout - The black rood
  3. De gewijde beker - The mystic rose

gedetailleerd overzicht

Het lied van AlbionOorlog in het paradijs
Wolven maken de straten van Oxford onveilig. Een Green Man waart rond over de Schotse Highlands. Lewis Gillies en Simon Rawnson komen oog in oog te staan met een oud mysterie. Weggerukt uit het dromerige Oxford met zijn torenspitsen, worden de twee studenten overgezet naar de woeste, door mist en sneeuw overdekte heuvels en valleien van Schotland. Het had eigenlijk alleen maar een plezierig weekendje uit moeten zijn. Maar de weg naar het noorden leidt naar een mystieke tweesprong, waar twee werelden elkaar ontmoeten, in de tijd-tussen-de-tijden. Een oude cairn blijkt een portaal te zijn naar de Anderwereld, waar alles anders lijkt en ook weer niet. In deze parallelle en paradijselijke Keltische wereld, Albion, is een strijd gaande tussen goed en kwaad, en wel zodanig dat het evenwicht tussen beide werelden verstoord dreigt te worden.
Schrijver: Stephen Lawhead
Oorspronkelijke titel: The paradise war
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-5290-005-1
Uitgever: Librion
De zilveren hand
De grote koning Meldryn Mawr is vermoord en zijn koninkrijk ligt in puin. Wetteloosheid en wreedheid waren rond door Albion. Prins Meldron aast op de troon, geholpen door de sluwe Siawn Hy (Simon). De woorden van een profetes voorzeggen de komst van een nieuwe koning. Maar Lewis, nu beroemd als Llew, de Kampioen van Albion, heeft zijn handen vol aan de op macht beluste Siawn Hy. Met de bard Tegid Tathal moet hij vluchten naar de wildernis. Een nieuwe oorlog ontbrandt en in het heetst van de strijd openbaart zich een wonderlijk nieuw koningschap.
Schrijver: Stephen Lawhead
Oorspronkelijke titel: The silver hand
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-5290-010-8
Uitgever: Librion
De knoop zonder einde
Er brandt een vuur in Albion. Een vreemd, verborgen vuur, met duistere vlammen, onzichtbaar voor het blote oog. Woedend en ziedend brandt het, in het gloeiende, zwarte hart verzamelen zich de donkere vlammen. Onzichtbaar en onbekend brandt het... Llew Zilverhand is Hoge Koning van Albion en de Koperen Man heeft zijn soevereiniteit getrotseerd. Llew moet naar Tir Aflan, het Ellendige Land, reizen om zijn grootste schat terug te winnen. De laatste slag begint... Keltysche mythen botsen met het moderne leven in een tijdloos verhaal. Met De knoop zonder einde slaat Lawhead het laatste klinkende akkoord aan van 'Het lied van Albion'.
Schrijver: Stephen Lawhead
Oorspronkelijke titel: The endless knot
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 978-90-5290-017-9
Uitgever: Librion

The Celtic CrusadesDe heilige lans
In 1095 verklaart paus Urbanus II de heidenen de oorlog. Koningen, prinsen en rijke landeigenaren uit heel Europa geven gehoor aan zijn oproep om aan de kruistocht deel te nemen. Terwijl zijn vader en broers op weg gaan om Jeruzalem te veroveren, moet Murdo Ranulfszoon, de jongste zoon van de landheer van Hrafnbú op het eiland Orkney, thuisblijven om het landgoed van de familie te beheren. Wanneer echter de corrupte bisschop van Orkney zich op slinkse wijze van het landgoed meester maakt, reist Murdo zijn vader en broers achterna om hun hulp in te roepen. Zijn reis voert hem tot in het hart van de beschaving, het Middellandse Zeegebied, waar keizer Alexius alles op alles zet om de schade die de kruisvaarders aanrichten, zoveel mogelijk te beperken. Onderweg komt Murdo in aanraking met een groepje monniken van een geheimzinnige kloosterorde. Zij reizen naar het Heilige Land als adviseurs van de koning van Noorwegen, maar hebben ook zo hun persoonlijke doelstellingen. Ondanks zijn aanvankelijke tegenzin raakt Murdo met huid en haar bij de vervulling van hun visioenen betrokken - en krijgt hij een relikwie in handen dat zijn leven ingrijpend zal beïnvloeden.
Schrijver: Stephen Lawhead
Oorspronkelijke titel: The iron lance
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-239-9050-1
Uitgever: Mozaïek
Het zwarte kruishout
De Kruistocht is uitgevochten. Voorbij en vergeten, zo denkt de jonge boer Duncan Murdozoon althans. Dan komt een oude oom terug uit het Heilige Land - verwond, verbitterd, maar vol intrigerende verhalen die hem en zijn clangenoten op Orkney aan het denken zetten. Het relikwie van de heilige lans is weliswaar veilig bij keizer Alexius, maar er is een nog heiliger relikwie te winnen; een die de kruisvaarders hun belangrijkste overwinning bezorgde, om daarna spoorloos te verdwijnen. Het gaat volgens Duncans oom om het zwarte kruishout waaraan Jezus Christus zelf eens hing om de mensheid te verlossen.
Schrijver: Stephen Lawhead
Oorspronkelijke titel: The black rood
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-239-9056-0
Uitgever: Mozaïek
De gewijde beker
Als de Schotse Caitríona met haar vader Duncan op bedevaart is, wordt hij onder haar ogen, midden in een kathedraal, neergeschoten. De dader blijkt de leider van de strijdbare Tempelierorde te zijn: Renaud de Bracineaux. Blind van verdriet en woede zweert het meisje haar vader te wreken. Als ze haar kans schoon ziet, steelt ze een cruciaal document van De Bracineaux: een brief met aanwijzingen voor het vinden van de beker waaruit Jezus dronk tijdens het laatste Avondmaal - de Heilige Graal. Caitríona verzamelt een kleine groep ridders om zich heen en gaat op pad om deze kelk op te sporen. De weg is lang en verraderlijk. Achtervolgd door de wraakzuchtige Tempeliers reizen zij van Constantinopel naar Santiago de Compostela en verder, tot diep in het hart van het Moorse Spanje. Zo begint een wedloop tussen twee listige en vindingrijke tegenstanders die al snel escaleert tot een krachtmeting in intelligentie, wilskracht en macht.
Schrijver: Stephen Lawhead
Oorspronkelijke titel: The mystic rose
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-239-9103-6
Uitgever: Mozaïek