Boekenplank:
Kies

Boeken van Teri Holbrook


Gaye Grayson

  1. Verloren stemmen - A far and deadly cry
  2. De groene weduwe - The grass widow
  3. Stille wateren - Sad water
  4. Kwade tongen - The mother tongue

gedetailleerd overzicht

Gaye GraysonVerloren stemmen
Gale Grayson, een jonge Amerikaanse historica, leidt met haar dochtertje een geïsoleerd leven in het Engelse dorpje Fetherbridge. De dorpsgemeenschap heeft zich tegen hen gekeerd na de verontrustende zelfmoord van Gales echtgenoot Tom. Maar zo goed en zo kwaad als zij kan, tracht Gale de kleine Katie Pru in deze vijandige omgeving op te voeden. Veel meer dan al haar liefde en een laatste restje waardigheid heeft zij niet te bieden. Maar dan slaat het noodlot opnieuw toe: Lisa Stillwell, de babysit van Katie Pru, wordt vermoord. En opnieuw valt de persoon van Gale Grayson in verband te brengen met een verdachte dood. Elke dorpeling heeft er zo zijn of haar eigen mening over, maar de talloze getuigenissen spreken elkaar tegen; het moordonderzoek van New Scotland Yard loopt al snel hopeloos vast. Totdat Gales specialisatie, het opdiepen van verborgen zaken uit het verleden, een geheel nieuw licht op de zaak werpt...
Schrijver: Teri Holbrook
Oorspronkelijke titel: A far and deadly cry
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-229-8362-5
Uitgever: Bruna
De groene weduwe
Na een vrijwillige ballingschap in Engeland is historica Gaye Grayson teruggekeerd naar haar land van herkomst, de Verenigde Staten. Daar, in de broeierige dorpsgemeenschap van Statler's Cross, Georgia, wordt zij al snel geconfronteerd met een hele serie exentrieke bloedverwanten. En met een moord die alles met een tragische gebeurtenis in het verleden te maken lijkt te hebben... Want al generaties lang gaat het verhaal van Linnie Glynn, de vrouw die in 1925 haar zoontje op zijn paasbest kleedde, hem opsloot in zijn kamertje en vervolgens zichzelf ophing aan de notenboom in haar tuin. Nooit kwam haar geest tot rust en nog steeds waart zij door het dorp. En nu ligt Linnies kleinzoon daar, met een kogel door zijn hoofd. Was het zelfmoord? Wraak? Of een lang uitgestelde afrekening? Om hierachter te komen moet Gale diep graven in de duistere geheimen van Statler's Cross, en ook in haar eigen pijnlijke verleden...
Schrijver: Teri Holbrook
Oorspronkelijke titel: The grass widow
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-229-8402-8
Uitgever: Bruna
Stille wateren
Gale Grayson heeft een kleine cottage gehuurd in Yorkshire. Gale en haar dochter worden vergezeld door Nadianna Jessup, een jonge, talentvolle fotografe. Gale zal samen met Nadianna een bijzonder boek gaan maken over een oude molen met een geheimzinnige geschiedenis. Op een ochtend doet Nadianna een gruwelijke ontdekking: in het water bij de molen drijft iets wat op een lichaam lijkt... Maar heeft Nadianna echt iets gezien of speelde haar verbeelding parten...?
Schrijver: Teri Holbrook
Oorspronkelijke titel: Sad water
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-229-8463-X
Uitgever: Bruna
Kwade tongen
Gale Grayson is met haar dochtertje Katie Pru teruggekeerd naar het vredige dorpje Statler's Cross. Wanneer er een Vietnamese familie in het dorp komt wonen, is het gedaan met de rust. De vreemdelingen worden door de dorpelingen met argwaan bekeken en zijn het gesprek van de dag. De onrust wordt erger als er zich nóg een vreemdeling in het dorp vestigt, een man met meer dan gewone belangstelling voor de inwoners van Statler's Cross... Dan worden er drie mannen vermoord aangetroffen in het bos. Eén van de slachtoffers is familie van het Vietnamese gezin en kwade tongen beweren dat deze buitenstaanders de oorzaak van alle ellende zijn. Heeft de drievoudige moord mogelijk een racistisch motief? Een grondig onderzoek wordt gestart. Maar zelfs Daniel Halford, inspecteur van New Scotland Yard en een goede bekende van Gale, kan er niet voor zorgen dat de afgrijselijke moorden snel worden opgelost. Het onderzoek dreigt vast te lopen, maar dan komt er een belangrijke aanwijzing boven water: een videotape waaruit de waarheid blijkt. De gruwelijke waarheid, die misschien maar beter verborgen had kunnen blijven in het rustige dorpje Statler's Cross...
Schrijver: Teri Holbrook
Oorspronkelijke titel: The mother tongue
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-229-8558-X
Uitgever: Bruna

Gerelateerde schrijvers