Boekenplank:
Kies

Boeken van Giulio Leoni

Meer over Giulio Leoni

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1951

Website: Giulio Leoni


Dante Alighieri

  1. De mozaïekmoorden - I delitti del mosaico
  2. De lichtmoorden - I delitti della luce
  3. De kruistocht van de duisternis - La crociata delle tenebre

gedetailleerd overzicht

Dante AlighieriDe mozaïekmoorden
In juni 1300 wordt Dante Alighieri benoemd tot één van de zes hoogste rechterlijke ambtenaren van de stadstaat Florence. Een paar uur na zijn officiële benoeming wordt hij al belast met het onderzoek naar de mysterieuze en lugubere moord op een zekere Ambrogio, een befaamd mozaïekwerker.
Dante komt erachter dat de gedode kunstenaar deel uitmaakt van een groep geleerden die op verzoek van paus Bonifatius de eerste universiteit van Florence moeten stichten. Omdat hij vermoedt dat de sleutel voor de oplossing van de moord daar ligt, infiltreert hij in dit geleerd gezelschap, Terzo Cielo geheten.
Raadselachtige vingerwijzingen leiden hem door ondergronds Florence, een waar inferno, waar hij langs benauwde tunnels en vochtige crypten een grillig spoor van intriges en mysteries volgt. Waarom is de paus vermoord? Wat doen de tempeliers in Florence? Hoe komt het dat er plotseling een enorme goudvoorraad in de stad aanwezig is?
Tijdens zijn speurwerk groeit bij Dante het besef dat het kwaad dichterbij is dan we denken.
Schrijver: Giulio Leoni
Oorspronkelijke titel: I delitti del mosaico
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-295-6312-5
Uitgever: De Arbeiderspers
De lichtmoorden
Het jaar 1300, Florence. Dante Alighieri werkt aan het laatste en moeilijkste deel van zijn Goddelijke Komedie. Zijn mandaat als prior van de stad Florence loopt bijna af als hij op een vastgelopen schip een compleet uitgemoorde bemanning vindt.
Heeft dit iets te maken met de sprekende dode Maagd van Antiochië die in de kerk de mensen oproept Jeruzalem te bevrijden, of met het onbegrijpelijke apparaat van Saraceense makelij dat Dante van het dodenschip heeft gered?
Verborgen sporen leggen een verband tussen de gebeurtenissen in Florence en de wetenschappelijke ambities van keizer Frederik II zestig jaar eerder. De oude strijd tussen de pausgezinde Welfen en de seculiere Ghibellijnen laait weer op en Dante kan niet voorkomen dat de stad in een spiraal van moorden terechtkomt. Zal Dante Florence kunnen redden?
Schrijver: Giulio Leoni
Oorspronkelijke titel: I delitti della luce
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 978-90-295-6503-5
Uitgever: De Arbeiderspers
De kruistocht van de duisternis
Dante Alighieri wordt als gezant naar Rome gestuurd, naar het hof van paus Bonifatius. Hij ziet er tegenop: weken, misschien maanden ver van huis, in een vijandige omgeving.
Maar net voor zijn vertrek komt een mysterieuze vrouw 's nachts bij hem op bezoek. Ze geeft hem een papyrusrol die door Vergilius geschreven lijkt te zijn en ze vertelt hem dat dit maar één deel is, de rest bevindt zich in Rome.
In Rome raakt Dante meteen betrokken bij een serie gruwelijke misdaden: er zijn in één jaar tien vrouwen vermoord. Dan wordt het stoffelijk overschot van pausin Johanna gevonden en opgegraven. Het lijk is helemaal gaaf en er schijnt een fel licht uit de kist. Is dit 'het licht dat al eeuwen brandt' zoals de legende vertelt? Wat zal Dante tijdens zijn onverwachte kruistocht nog meer ontdekken?
Schrijver: Giulio Leoni
Oorspronkelijke titel: La crociata delle tenebre
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-295-6762-6
Uitgever: De Arbeiderspers

Gerelateerde schrijvers