Boekenplank:
Kies
  • Home
  • M
  • L.E. jr. Modesitt

Boeken van L.E. jr. Modesitt

L.E. jr. Modesitt is vooral bekend vanwege zijn vele SF- en fantasy series.  In Nederland is niet veel van zijn werk uitgegeven en hoewel The Saga of Recluce 22 delen telt (anno 2021), zijn er slechts drie delen in het Nederlands uitgegeven, de delen 1, 2 en 5.

Meer over L.E. jr. Modesitt

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1943

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: L.E. jr. Modesitt


De kronieken van Recluce / The Saga of Recluce

  1. De magie van Recluce - The magic of Recluce
  2. De torens van zonsondergang - The towers of sunset
  3. De dood van chaos - The death of chaos

gedetailleerd overzicht

De kronieken van Recluce / The Saga of RecluceDe magie van Recluce
Ondanks de goede zorgen van zijn vader Gunnar en zijn tante Elisabet wil de vijftienjarige Lerris maar niet deugen. Na een mislukte poging de jongen als gezel in de leer te doen bij de schrijnwerker Sardit, rest Gunnar en Elisabet een laatste kans om Lerris voor een onbestemde toekomst te behoeden. En wel via een opleiding als 'ruiniger' in Nylan, de Zwarte Stad op het eiland-koninkrijk Recluce, ooit de tegenpool van Fairhaven, kortweg Frven, de Witte Stad en als zodanig de woonplaats van een geheimzinnige kring van magiërs.

Lerris zelf maakt zich meer zorgen over de ongekende magische krachten die hij in zichzelf bespeurt. Maar niemand kan hem er iets over vertellen. Of wil men hem niets vertellen? Toch blijkt uit alles dat de kracht waarmee hij speelt vrijwel onbeperkt is. En bovendien, Lerris kan zich maar niet onttrekken aan het idee dat iemand - of iets? - met hem speelt...
Schrijver: L.E. jr. Modesitt
Oorspronkelijke titel: The magic of Recluce
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789029057134
Uitgever: Meulenhoff
De torens van zonsondergang
De torens van zonsondergang is het verhaal van de totstandkoming van het eiland-koninkrijk Recluce, dat tevens het levensverhaal is van de stichter, de weermagiër en stormmeester Creslin. Hij, de zoon van de machtige maarschalk van Westenwind, gelegen in de Westtoppen, verkiest vrijwillige verbanning boven een hem opgedrongen huwelijk met de zuster van de tiran van Sarronmyn.

Een bizarre vlucht over de sneeuw en het ijs van de Westtoppen volgt. Op zoek naar zijn ware gezicht, zijn identiteit, ontwikkelt Creslin zijn magisch talent, dat hem algauw in conflict brengt met de vreeswekkende Witte Tovenaars van Fairhaven. Wat Creslin aanvankelijk niet beseft, is dat hij de laatste hindernis is op hun weg naar wereldheerschappij.
Schrijver: L.E. jr. Modesitt
Oorspronkelijke titel: The towers of sunset
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789029057141
Uitgever: Meulenhoff
De dood van chaos
In De magie van Recluce ontdekte de vijftienjarige Lerris, overigens tot zijn groot ongenoegen, dat hij beschikte over aanzienlijke magische krachten die hem in staat stelden de chaosmagiër Antonin te vernietigen. Nu wacht Lerris, inmiddels ouder maar niet veel wijzer, een belangrijke taak - wellicht de belangrijkste uit zijn leven tot dusver.

Het naar vrede hunkerende Candar wordt bedreigd door de krankzinnige heerser van Hamor die met inzet van zijn talrijke legers en de hulp van machtige chaosmagiërs de hele wereld wil veroveren - in het bijzonder het kleine eiland Recluce dat al eeuwenlang het vasteland haar wil oplegt.

Lerris, nu schrijnwerker en meer dan tevreden met zijn eenvoudige leventje, komt tot de ontdekking dat hij zich niet aan deze ontwikkelingen kan onttrekken. Om te voorkomen dat zijn wereld geheel onder de voet wordt gelopen, moet Lerris op zeer korte termijn de machtigste magiër aller tijden worden...
Schrijver: L.E. jr. Modesitt
Oorspronkelijke titel: The death of chaos
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789029065924
Uitgever: Meulenhoff