Boekenplank:
Kies

Boeken van Brandon Mull

Meer over Brandon Mull

Genres: Fantasy / SF, Young Adult

Geboren: 1974

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Brandon Mull


Fabelhaven / Fablehaven

  1. Fabelhaven - Fablehaven
  2. De opkomst van de Avondster - Rise of the Evening Star

Spirit Animals

  1. Vechten voor je leven - Wild born
  2. Op de vlucht - Hunted
  3. Overal gevaar - Blood ties
  4. IJskoud verraad - Fire and ice
  5. Wie kun je vertrouwen? - Against the tide
  6. Leeuwenmoed - Rise and fall
  7. Nu of nooit - The evertree

Spirit Animals

Hoewel in Nederland alle boeken van de serie Spirit Animals onder de naam van Brandon Mull zijn uitgegeven, is feitelijk alleen het eerste deel door hem geschreven. De overige delen zijn door diverse andere auteurs geschreven.

gedetailleerd overzicht

Fabelhaven / FablehavenFabelhaven
Kendra en haar broertje Seth weten niet dat hun grootvader de verzorger is van Fabelhaven, een vrijhaven voor fantastische wezens. In het omsloten bos wordt de vrede door oeroude wetten bewaard, zodat de hebberige trollen, de stoute satyrs, samenzwerende heksen, de duiveltjes en jaloerse feeën in toom blijven.

Maar als de wetten op een dag gebroken worden, komen er vernietigende krachten vrij waar Kendra en haar broer misschien niet tegen opgewassen zijn. Om hun familie te redden, Fabelhaven en misschien zelfs de wereld moeten de twee de kracht vinden om te doen waar ze het bangst voor zijn...
Schrijver: Brandon Mull
Oorspronkelijke titel: Fablehaven
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789022553503
Uitgever: Boekerij
De opkomst van de Avondster
Kendra en haar broer Seth komen aan het eind van het schooljaar terug naar Fabelhaven, vrijhaven voor mythische en magische wezens. Grootvader Sorenson, die de magische plaats beheert, heeft de hulp ingeroepen van drie specialisten: een brouwer van toverdranken, een verzamelaar van magische voorwerpen en een jager op mythische wezens.

Gezamenlijk proberen ze het landgoed te beschermen tegen het Genootschap van de Avondster. Het is een oud genootschap dat vastberaden is een oud en machtig artefact uit Fabelhaven te stelen. Als ze het artefact in handen krijgen is dat niet alleen het einde van Fabelhaven, maar ook van alle andere vrijhavens en mogelijk zelfs van de hele wereld.
Schrijver: Brandon Mull
Oorspronkelijke titel: Rise of the Evening Star
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789022554616
Uitgever: Boekerij

Spirit AnimalsVechten voor je leven

De grond begon te beven. De lucht werd donker, alsof er opeens een wolk voor de zon was geschoven. Een felle flits doorboorde de schemering als een bliksemschicht, maar dichterbij dan Conor ooit had meegemaakt. En toen zag hij de wolf.

Vier kinderen staan op het punt te ontdekken of ze een Spirit Animal hebben, een totemdier dat grote krachten kan oproepen. Conor, Abeke, Meilin en Rollan kennen elkaar niet en zijn totaal verschillend. Toch roepen juist deze vier kinderen een totemdier op: een wolf, een luipaard, een panda en een valk - dieren uit een oude legende.

Al snel blijkt dat deze magische dieren niet zomaar zijn teruggekomen. Er dreigt gevaar en de vier kinderen en hun totemdieren zijn de enigen die de wereld kunnen redden...

Schrijver: Brandon Mull
Oorspronkelijke titel: Wild born
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789025872724
Ebook: 9789025865443
Uitgever: Leopold
Op de vlucht

De jongen veegde zijn klamme handpalmen af aan zijn hemd. Nu ging het gebeuren. Niemand zou ooit nog denken dat hij zwak was. Hij zette de fles aan zijn lippen en klokte zonder nog te aarzelen de Gal naar binnen.

Een magisch dier dat alleen naar jou luistert en je bijzondere krachten kan geven... Conor, Abeke, Meilin en Rollan hebben ieder zo'n totemdier. Een speciale band tussen mens en dier die slechts zelden tot stand komt, wanneer een totemdier jou uitkiest.

Maar wat als iemand een andere manier heeft gevonden om totemdieren op te roepen? En erger: wat als deze vijand de krachten van zijn totemdier wil gebruiken om de wereld kwaad te doen? Kunnen de vier kinderen en hun totemdieren deze kwade krachten stoppen?

* Geschreven door Maggie Stiefvater.

Schrijver: Brandon Mull
Oorspronkelijke titel: Hunted
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789025866761
Ebook: 9789025867041
Uitgever: Leopold
Overal gevaar

‘Ik zál een uitweg vinden,’ fluisterde Meilin. ‘Ik zál in Zhong komen. Ik zál het tegen de Verslinder en onze vijanden opnemen.’ Maar daardoorheen herhaalde een stemmetje heel zachtjes een wanhopige gedachte in haar hoofd. Ik ben verdwaald.

Verdwaald in een reusachtig doolhof van bamboe... Het overkomt Meilin als ze op zoek gaat naar haar vader. Hoe komt ze hier ooit weer uit?

Conor, Rollan en Abeke reizen Meilin achterna. Want alleen samen - en met hulp van hun magische dieren - hebben ze een kans om de wereld te redden van de Veroveraars. Maar Meilins land is in oorlog en overal dreigt gevaar. Zijn vier kinderen wel opgewassen tegen verraad, giftige pijlen en de vele andere gevaren die wachten in de meedogenloze jungle?

* Geschreven door Garth Nix & Sean Williams.

Schrijver: Brandon Mull
Oorspronkelijke titel: Blood ties
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789025868017
Ebook: 9789025868307
Uitgever: Leopold
IJskoud verraad

Abeke had Uraza tot nu toe in rusttoestand gehouden om niet vijandig over te komen, maar nu had ze de hulp van haar luipaard nodig. Met een snelle beweging balde ze haar vuist en Uraza kwam in een flits tevoorschijn.

Dolend over een eindeloze ijsvlakte, vol verraderlijke, bodemloze scheuren en andere gevaren. Conor, Rollan, Abeke en Meilin zijn samen met hun magische dieren op zoek naar een reusachtige ijsbeer, die volgens oude legenden speciale krachten zou hebben. IJsbeer Suka is hun enige hoop om de wereld te redden.

Maar de weg is onbekend. Kou en honger liggen op de loer. Hoe overleef je in een genadeloze wereld van ijs? En ondertussen komt de vijand steeds dichterbij...

* Geschreven door Shannon Hale.

Schrijver: Brandon Mull
Oorspronkelijke titel: Fire and ice
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789025868567
Ebook: 9789025869090
Uitgever: Leopold
Wie kun je vertrouwen?

Conor voelde een steek van angst toen hij de puntige, driehoekige vinnen herkende die door het water sneden. ‘Haaien,’ zei hij op hetzelfde moment dat Abeke ook geschokt naar adem hapte.

Honderd eilanden... en op een van die eilanden leeft het Koningsdier dat Conor, Abeke, Meilin, Rollan en hun magische dieren kan helpen in hun strijd om Erdas te redden. Maar hoe vind je een magisch wezen dat zich al decennialang verborgen houdt?

Tijdens hun zoektocht ontmoeten ze vele gevaren. Wat is er aan de hand op het Eiland van de Nacht, waar een mysterieuze mist de band met totemdieren lijkt uit te wissen? En op het Zonne-eiland blijkt de Veroveraar onverwacht dichtbij. Er is een verrader in hun midden... maar wie?

* Geschreven door Tui T. Sutherland.

Schrijver: Brandon Mull
Oorspronkelijke titel: Against the tide
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789025870843
Ebook: 9789025870799
Uitgever: Leopold


Leeuwenmoed

De wereld leek stil te staan. De gigantische leeuwenklauw kwam recht op hem af, alsof Rollan was geslonken tot het formaat van een muis. Alles wat hij zag, waren de ruwe lijnen van Cabaro’s voorpoot, de klauwen messcherp.

Een snikhete woestijn, onmogelijk om te betreden... Conor, Meilin, Abeke, Rollan en hun magische dieren hebben al eerder het onmogelijke gedaan. Maar kunnen ze dat ook nu Abeke en Meilin gevangen zijn genomen door de Veroveraar?

De woestijn wordt bovendien streng bewaakt door het grootste Koningsdier van allemaal: Cabaro de Leeuw. Niemand mag een voet zetten in zijn oase. Toch moet het. Het lot van het hele land hangt ervan af. Hoe moedig zijn Conor en Rollan als het erop aankomt?

* Geschreven door Eliot Schrefer.

Schrijver: Brandon Mull
Oorspronkelijke titel: Rise and fall
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789025872267
Ebook: 9789025872496
Uitgever: Leopold
Nu of nooit

‘Ik denk,’ zei Conor langzaam, alsof hij de woorden liever niet hardop wilde uitspreken, ‘dat onze totemdieren deze oorlog misschien niet overleven.’

Conor, Rollan, Abeke en hun magische dieren hebben nog één allerlaatste kans om de Veroveraars te verslaan. Conors visioenen leiden hen naar een verlaten stad, waar de Veroveraars op het punt staan om de kwaadaardige Kovo te bevrijden uit zijn gevangenis. De drie kinderen en hun totemdieren zullen alles op alles moeten zetten om de wereld te redden. Zelfs als dat betekent dat ze de strijd niet overleven...

Ondertussen zijn Meilin en haar panda nog steeds in handen van de vijand. Conor, Rollan en Abeke moeten zich voorbereiden op het allerergste: vechten tegen hun beste vrienden.

* Geschreven door Marie Lu.

Schrijver: Brandon Mull
Oorspronkelijke titel: The evertree
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789025873868
Ebook: 9789025874278
Uitgever: Leopold