Boekenplank:
Kies

Boeken van Leon Uris

Overzicht
 • Armageddon - Armageddon
 • De Hadji - The Haj
 • Dreigende heuvels - The angry hills
 • Een gevallen god - A god in ruins
 • Exodus - Exodus
 • Gezworen kameraden - Battle Cry
 • Jeruzalem, eeuwige stad - Jerusalem: song of songs
 • Mila 18 - Mila 18
 • Mitla Pass - Mitla Pass
 • O'Hara's keuze - O'Hara's choice
 • Q.B. VII - Q.B. VII
 • Topaz - Topaz
 • Trinity - Trinity
 • Verlossing - Redemption

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

Armageddon
Generaal Hansen keek de President van de Verenigde Staten recht in de ogen. 'Meneer de President, de toekomst van de vrijheid hier op aarde vereist onze aanwezigheid in Berlijn'. Armageddon beschrijft hoe een zwakke Brits-Amerikaanse linie het opkomende rode getij keerde en hoe Berlijn de belangrijkste plaats ter wereld werd. Het hoogtepunt van het boek - de Luchtbrug - betekent tegelijkertijd dat de Verenigde Staten zich bewust werden van hun wereldtaak en vormt het bewijs dat vrije mensen onoverwinnelijk zijn wanneer zij het gevaar fier tegemoet treden. Sean O’Sullivan, een jonge Amerikaanse officier, die twee broers in de oorlog heeft verloren, wordt benoemd tot militair gouverneur van een Duitse stad. Reeds gedurende dat eerste bezettingsjaar wordt hij voor een probleem geplaatst dat tegelijkertijd een crisis betekent in zijn persoonlijke gevoelsleven: hij moet beslissen of hij een gearresteerde nazi de doodstraf moet besparen, terwijl hij zelf alles wat Duits is haat en er bij het wereldpubliek een felle verontwaardiging bestaat over de gruwelen die de nazi’s hebben bedreven. Later wordt hij overgeplaatst naar de grote arena, Berlijn, waar hij ondanks zichzelf verliefd wordt op Ernestine Falkenstein. Ernestine’s oom Ulrich, een van de weinige Duitsers die zich tegen Hitler hebben verzet, is uit een concentratiekamp teruggekeerd en wekt een nieuwe geest bij de Berlijners.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Armageddon
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-6045-450-2
Uitgever: Hollandia
De Hadji
Hadji Ibrahim was de gevreesde en gerespecteerde dorpsleider van Tabah, een eeuwenoude nederzetting aan de weg naar Jeruzalem. In de chaos van de strijd om Palestina werden hij en zijn familie gedwongen Tabah te verlaten en zij verborgen zich aanvankelijk in het grottenrijke Qumran. Uiteindelijk vestigden zij zich in een vluchtelingenkamp bij Jericho en dit kamp werd een broeinest van angst en terreur. Hier voerde de hadji een dappere, eenzame strijd om zijn volk te redden uit zijn tragische situatie. Als een rode draad loopt door deze magistrale roman de haat-vriendschapsverhouding tussen hadji Ibrahim en die ene man voor wie hij genegenheid voelt, Gideon Asch, die helaas een jood en dus een vijand is. Joden, Arabieren en allen die betrokken zijn bij de strijd in het Midden-Oosten hebben één ding gemeen, zij worden verteerd door haat. Reeds jaren proberen zij elkaar te vernietigen in opeenvolgende oorlogen. Deze uitzichtloze haat moet bijna leiden naar het grote Armageddon, de massale vernietiging. De wereld kijkt toe en wast zijn handen in onschuld, maar zal steeds meer betrokken raken bij dit drama. Uris doet in dit grootse werk een beroep op het gezonde verstand en wederzijds begrip. De Hadji is in wezen een formidabel sluitstuk op Exodus.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: The Haj
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-6045-477-4
Uitgever: Hollandia
Dreigende heuvels
Door een gelukkig toeval kwam Leon Uris, jaren na de Tweede Wereldoorlog, in het bezit van het wonderlijke dagboek van zijn oom Aron Yerushalmi uit Tel-Aviv in Israël. Yerushalmi had deel uitgemaakt van de Palestijnse Vrijwilligersbrigade in de Britse Expeditietroepen en hij had in Griekenland gevochten voordat Amerika betrokken werd bij de Tweede Wereldoorlog. Verschillende keren was hij gevangen genomen en weer ontsnapt en hij beleefde een reeks avonturen die hem van het ene eind van Griekenland naar het andere voerden.
The Angry Hills - 1959
Regisseur: Robert Aldrich
Cast: Robert Mitchum, Stanley Baker, Elisabeth Müller, e.a.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: The angry hills
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-6045-394-8
Uitgever: Hollandia
Een gevallen god
In Een gevallen God koppelt Uris historische feiten en spannende fictie aan een actueel gegeven: de toekomstige Amerikaanse presidentsverkiezingen. Quinn Patrick O'Connel is eerlijk, principieel en moedig en staat op het punt om de tweede Amerikaanse president van Iers-katholieke komaf te worden. Geplaagd door gewelddadige acties van gewapende bendes en religieuze fanaten dreigen de Verenigde Staten hun macht in de wereld te verliezen. Quinn is de gedoodverfde redder van de natie, maar hij draagt een onwaarschijnlijk geheim met zich mee, een geheim dat niet alleen zijn politieke carrière kan vernietigen, maar zelfs levensbedreigend is, een geheim dat een halve eeuw weggestopt is en dat hijzelf niet eens kent... Meesterverteller Leon Uris brengt de geplaagde presidentskandidaat Quinn Patrick O,Connel tot leven, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Ierse immigranten Daniel Timothy en Siobhan O'Connel wordt geadopteerd. De jongen groeit op in Colorado en wordt na een rusteloze puberteit een dappere marinier, die levensgevaarlijke opdrachten tot een goed einde weet te brengen. Hij ontwikkelt zicht tot een charismatisch en integer leider, geliefd bij medestanders, vereerd door vrouwen, maar gehaat door zijn machtige vijanden, zoals de computergigant Thornton Tomtree, een gewetenloze zakenman die er niet voor terugschrikt zijn eigen ambities boven het landsbelang te stellen.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: A god in ruins
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-6801-678-4
Uitgever: De Prom
Exodus
De absolute bestseller over het ontstaan van Israël. Leon Uris volstaat in deze succesvolle roman niet met een opsomming van feiten, maar weeft het tragische lot van enige joodse en niet-joodse personen dooreen. Met vergelijkingen uit de Bijbel wordt de lijdensweg van het joodse volk tot aan de stichting van de staat Israël weergegeven in beklemmende en aangrijpende tonelen. Bijzonder is ook de emotionele betrokkenheid die dit boek teweegbrengt, een bewogenheid die aan indentificatie grenst en die we daardoor niet helemaal meer kwijtraken. Hoe opgejaagd en vertrapt moest een volk worden om met ontroering de plaats te begroeten die een thuiskomst betekende! We gaan dit voelen: stap voor stap dringen we bij het lezen door naar de kern van de drijfveren. We leren respect voelen, en warmte, en saamhorigheid. Maar ook spanning, avontuur en liefde nemen een grote plaats in: zij houden ons gevangen en we begrijpen, waarom dit boek sinds het eerste verschijnen in 1958 al tallozen over de gehele wereld geboeid heeft en nog steeds boeit.
Exodus - 1960
Regisseur: Otto Preminger
Cast: Paul Newman, Eva Marie Saint, Lee J. Cobb, e.a.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Exodus
Eerste uitgave: 1958
Uitgever: Hollandia
Gezworen kameraden
Hét epos van de Amerikaanse mariniers in de South Pacific. Als zeventienjarige liep Leon Uris van huis weg en meldde zich bij het Korps Mariniers. Hij vocht met de Amerikaanse troepen in het Verre Oosten; over zijn oorlogservaringen schreef hij zijn eerste roman Gezworen Kameraden, een van de beste boeken over de Tweede Wereldoorlog. Het kostte de auteur - die overdag als chauffeur bij een krantenbedrijf werkte - een paar jaar hard werken in zijn schaarse vrije tijd. De waardering die dit boek ontving stimuleerde hem tot het schrijven van zijn volgende werken.
Battle Cry - 1955
Regisseur: Raoul Walsh
Cast: Van Heflin, Aldo Ray, Mona Freeman, e.a.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Battle Cry
Eerste uitgave: 1954
Uitgever: Hollandia
Jeruzalem, eeuwige stad
De roemruchte geschiedenis van Jeruzalem, levendig, meeslepend en met kennis van zaken beschreven, verlucht met prachtige kleurenfoto's en uitstekende uitgegeven. Kritiekpunten: 1) sommige christenen zullen moeite hebben met Uris' beschrijving van Bijbelse figuren, n.l. als mensen met menselijke tekortkomingen, 2) het goed volgehouden strakke concept wordt enige malen doorbroken voor - op zich interessante - beschrijvingen van bijvoorbeeld de ultra-orthodoxie, 3) Uris' enthousiasme brengt een zekere subjektiviteit mee. Een boek, dat uitstekend paste in de "Wij-staan-achter-Israel-periode", maar dat geen antwoord geeft op de vragen van hen die vandaag meer kritisch t.o.v. Israel staan. Al met al: voor liefhebbers een onvergetelijk boek. Bron: (NBD|Biblion recensie, Redactie) * Geschreven door Jill en Leon Uris.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Jerusalem: song of songs
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-6045-383-2
Uitgever: Hollandia
Mila 18
Attentie! Met ingang van heden, 1 februari 1943, is de Joodse Raad ontbonden. Dit getto staat onder het enig en voorwaardelijk gezag van de Verenigde Joodse Strijdkrachten. Voor de eerste keer in bijna tweeduizend jaar had een joods leger de macht over joods grondgebied. Het "land" was maar enkele huizenblokken groot en de "hoofdstad" was een huis, gelegen in de Milastraat nr. 18 in het centrum van het getto van Warschau. Toch was dit het begin...
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Mila 18
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-6045-705-6
Uitgever: Hollandia
Mitla Pass
Het meeslepende verhaal van Gideon Zadok, een man van deze tijd die gevangen zit in zijn eigen tegenstrijdigheden: ambitie en angst; hartstocht en verplichting; het verleden en zijn toekomst. Uris weeft een wandkleed van stemmen - die van Gideon, zijn familie, zijn vrouw en zijn vrienden - en neemt ons mee van het door pogroms geteisterde Russische getto naar de Amerikaanse droom; van Hollywood in zijn glorietijd naar de nieuwe staat Israel in 1956. Gideon Zadok, de talentvolle jonge auteur van een bestseller over de Tweede Wereldoorlog, valt ten prooi aan de aantrekkingskracht van Hollywood en gaat er bijna aan ten onder. In een wanhopige poging om zijn carrière als romanschrijver nieuw leven in te blazen, reist hij naar Israel, het spreekwoordelijke Beloofde Land, vastbesloten om materiaal te vinden voor een nieuw boek. Eenmaal daar vindt hij ook Natasha Solomon, een overlevende van de Holocaust, en haar verwrongen passie voor hem doet zijn eigen smeulende hartstochten oplaaien. Verscheurd door de liefde voor zijn vrouw, die hem heeft gesteund in de vroege jaren van mislukking en afwijzing, en het onbedwingbare verlangen naar zijn nieuwe zielsvriendin, moet Gideon afrekenen met de angstaanjagende krachten van liefde en haat. Vlak voor de veldtocht in de Sinai in 1956 laat Gideon zijn gezin vertrekken, verlaat Natasha en sluit zich aan bij de Israëlische troepen. Hij wordt per parachute afgeworpen boven Mitla Pass, een sleutelpositie ver achter de vijandelijke linies. Met de geluiden van de oorlog op de achtergrond vecht Gideon zijn eigen strijd uit, die niet minder heftig is.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Mitla Pass
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-6410-033-0
Uitgever: Hollandia
O'Hara's keuze
Horace Kerr, scheepsbouwer te Maryland, geeft als een van de eersten zijn slaven de vrijheid. Hij richt zich daarnaast op het opbouwen van een machtig scheepsimperium. Daar kruisen zich de wegen met Zachary O’Hara, die het zich als zoon van de legendarische marinier Paddy O’Hara als heilige taak heeft gesteld van het Korps Mariniers een volwaardige marinevloot te maken. Beide mannen zijn zich terdege bewust van het cruciale belang van deze tak van het Amerikaanse gezag, om in de toekomst een sterke natie te kunnen waarborgen. Wanneer Zachary de dochter van de scheepsbouwer, Amanda ontmoet, worden ze op slag hartstochtelijk verliefd. Hun liefde stuit echter op veel weerstand omdat ze uit twee onverenigbare werelden komen: die van de heersende klasse en die van het soldatenvolk. De ontknoping van Zachary’s duivelse dilemma is even verrassend als dramatisch.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: O'Hara's choice
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-261-2186-5
Uitgever: De Fontein
Q.B. VII
Q.B. VII is de afkorting van 'Queen's Bench Court Number VII', het Londense gerechtshof waar het proces wordt gevoerd tussen Abraham Cady en Adam Kelno, een man die gedurende de Tweede Wereldoorlog kamparts was. Abraham Cady heeft in zijn boek 'De slachting' Kelno aangeklaagd als collaborerend arts die meehielp aan sterilisatie-experimenten. Na de oorlog heeft Kelno een eervol bestaan opgebouwd: hij is een succesvolle dokter, die na twintig jaar in de adelstand verheven wordt. Als Abraham Cady zijn aanklacht tegen Sir Adam Kelno bekend maakt, probeert de laatste eerst de zaak af te kopen. Als dat niet lukt, wordt het een prestigekwestie en loopt het conflict uit in een rechtszaak wegens laster.
QB VII - 1974 - miniserie
Regisseur: Tom Gries
Cast: Ben Gazzara, Anthony Hopkins, Leslie Caron, e.a.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Q.B. VII
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-6045-708-0
Uitgever: Hollandia
Topaz
Een uiterst schokkende roman - gebaseerd op hoogst geheime gebeurtenissen. Niemand, zelfs geen der topfiguren, wist van het bestaan van Topaz af totdat een ontstelde stem zei: 'Ik moet u onmiddellijk spreken, meneer de president!' De president der Verenigde Staten was woedend en ontzet over wat hij hoorde. Hij schreef eigenhandig een uiterst vertrouwelijke brief aan de president van Frankrijk. Binnen een uur was een speciale koerier aan boord van een razendsnel straalvliegtuig van de Amerikaanse Luchtmacht onderweg naar Parijs. In de meesterlijke schrijftrant van Leon Uris worden de schokkende onthullingen over Topaz geweven tot een fascinerend verhaal dat de lezer meevoert van Spanje naar Algerije, van Kopenhagen naar een geheim kamp buiten Washington, naar Londen, Havana, Casablanca, van een twijfelachtig hotel in het hartje van Manhattan naar de geheime raketbases in Cuba. Van het Witte Huis tot in het Elysée, Parijs, kijken we achter de schermen van de internationale diplomatieke manoeuvres, worden ons de geheimen ontsluierd achter de grote krantekoppen van een periode die de wereld de adem deed inhouden.
Topaz - 1969
Regisseur: Alfred Hitchcock
Cast: Frederick Stafford, Dany Robin, Claude Jade, e.a.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Topaz
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-6045-644-0
Uitgever: Hollandia
Trinity
De Ierse vrijheidsstrijd 1840-1906. Liefde, hartstocht, geloof, haat en geweld kenmerken het gedrag van de drie Ierse families, die Uris in deze fenomenale roman beschrijft en dat bijna een eeuw Ierse geschiedenis omvat. Drie families, onderworpen aan de onverbiddelijke loop der geschiedenis, hoezeer zij ook verschillen in herkomst, leef- en denkwijze.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Trinity
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6045-913-X
Uitgever: Hollandia
Verlossing
Aan de hand van de geschiedenis van drie Ierse families, de Larkins, de Weed-Hubbles en de Fitzpatricks wordt de periode geschetst die de aanloop vormt tot de Ierse vrijheidsstrijd, die pas goed begint met de Paasopstand van 1916. De Larkins zijn een traditionele Ierse katholieke familie, de Fitzpatricks-clan vertegenwoordigt de Ierse adel, en de Hubbles zijn de representanten van de onderdrukkende klasse, de protestantse Noord-Ieren. De Larkins verzetten zich tegen de onderdrukking, en een telg uit het geslacht emigreert naar Nieuw-Zeeland, waar hij het tot grote welvaart brengt. De wilde oudste zoon loopt weg van huis, en neemt onder valse naam dienst in het Engelse leger, en raakt zo verzeild in de oorlogsacties in Klein-Azië in de Eerste Wereldoorlog, waar hij telgen van de Weed-Hubble-clan tegen het lijf loopt. Verlossing is het vervolg op het boek Trinity.
Schrijver: Leon Uris
Oorspronkelijke titel: Redemption
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-6801-497-8
Uitgever: De Prom