Boekenplank:
Kies
  • Home
  • A
  • Roger MacBride Allen

Boeken van Roger MacBride Allen


Caliban / The Caliban Trilogy of Asimovian Robot Novels

  1. Isaac Asimov's Caliban - Isaac Asimov's Caliban
  2. Isaac Asimov's Inferno - Isaac Asimov's Inferno
  3. Isaac Asimov's Utopia - Isaac Asimov's Utopia

Star wars: De Corelliaanse trilogie / The Stars Wars Corellian Trilogy

  1. Hinderlaag op Corellia - Ambush at Corellia
  2. Aanval op Selonia - Assault at Selonia
  3. Ontknoping op Centerpoint - Showdown at Centerpoint
Caliban / The Caliban Trilogy of Asimovian Robot Novels
Star wars: De Corelliaanse trilogie / The Stars Wars Corellian Trilogy

gedetailleerd overzicht

Caliban / The Caliban Trilogy of Asimovian Robot NovelsIsaac Asimov's Caliban
De Ruimters waren de voorvaderen van de mannen en de vrouwen die in een grijs verleden met hun robots de Aarde ontvluchtten. Met behulp van de robots terravormden de Ruimters 50 werelden en schiepen een cultuur van grote schoonheid en verfijning.
De Blijvers, robothaters bij uitstek, sprongen voorbij de Ruimterwerelden. Hun wantrouwen en angst jegens de robots droeg er weinig toe bij Ruimters en Blijvers tot elkaar te brengen.
Op Inferno, een van de werelden waar Ruimters en Blijvers een dappere poging tot samenwerking deden, dreigt het wankele evenwicht nu te worden verstoord door de voortekenen van een op handen zijnde crisis. Want op deze wereld ontwaakt robot CBN-001, de eerste robot met een gravitonisch brein Caliban.
Bij zijn ontwaken treft Caliban aan zijn voeten het ontzielde lichaam van Fredda Leving, coryfee van het wetenschappelijk onderzoek op Inferno. Caliban weet niets. Zijn geheugen is leeg, hij heeft geen ervaringsgrond om hem te leiden.
Hij ontsnapt uit zijn embryo, het laboratorium waar hij werd gebouwd, en stelt zijn omgeving zwaar op de proef, soms met opzet, dan weer uit grenzeloze naïviteit, en vooral dan zijn de gevolgen dramatisch.
Als de ongeregeldheden die als gevolg daarvan ontstaan keer op keer een overtreffende trap bereiken, krijgt politiefunctionaris Alvar Kresh een opdracht: 'Los deze zaak op, Kresh. Als u dat niet doet, veroordeelt u deze planeet tot de ondergang'.
Schrijver: Roger MacBride Allen
Oorspronkelijke titel: Isaac Asimov's Caliban
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-290-4880-8
Uitgever: Meulenhoff
Isaac Asimov's Inferno
In Inferno komt het voortbestaan van dit nieuwe type robot opnieuw zwaar onder druk te staan als de ruimterwereld in hevige beroering wordt gebracht door de afschuwelijke moord op de weinig geliefde gouverneur.
De twee hoofdverdachten zijn de superrobots Caliban en Prospero die, dat weet iedereen, eerder een poging deden het slachtoffer te chanteren. Ze bedoelden het echter goed. Beiden veronderstelden de triomf van een nieuwe samenleving te zullen meemaken, maar dat vooruitzicht lijkt opeens onhaalbaar veraf als foute ideologen hun stem laten horen.
Er ontstaat gewelddadig tumult en de verantwoordelijke politiefunctionaris Alvar Kresh krijgt opdracht de zaak met uiterste voorzichtigheid te behandelen. Ondanks zijn inspanning worden de complicaties hoe langer hoe groter, tot aan de frappante ontknoping toe.
Schrijver: Roger MacBride Allen
Oorspronkelijke titel: Isaac Asimov's Inferno
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-290-4889-1
Uitgever: Meulenhoff
Isaac Asimov's Utopia
Het klimaat op Inferno is onstabiel en nu de wetenschapper Davio Lentral een nieuwe komeet heeft ontdekt, is ergens op topniveau een gewaagd idee ontstaan. Zou het, zo vraagt men zich daar af, mogelijk zijn het klimaat te reguleren door de komeet op Inferno te laten inslaan? De IJzerkoppen zijn, zoals altijd, natuurlijk tegen, uit principe.
Prospero, de eigenmachtig benoemde leider van de Nieuwetijdrobots die het liefst alle mensen uit de weg zou ruimen, dreigt door alle verwikkelingen behoorlijk door te slaan. Caliban heeft zijn handen vol om Prosper's temperamentvolle aandriften te beteugelen.
Alsof dat nog niet voldoende is, staat de voormalige commissaris Alvar Kresh, nu gouverneur, voor de taak moederziel alleen een besluit omtrent de komeet te nemen. Een vervelende bijkomstigheid is namelijk dat de komeet waarschijnlijk terecht zal komen op de geheimzinnige robotstad Walhalla. En dat zou een regelrechte ramp zijn...
Schrijver: Roger MacBride Allen
Oorspronkelijke titel: Isaac Asimov's Utopia
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-5185-X
Uitgever: Meulenhoff

Star wars: De Corelliaanse trilogie / The Stars Wars Corellian TrilogyHinderlaag op Corellia
Een handelsconferentie op Correlia voert Han Solo terug naar zijn thuisplaneet, de wereld die hij vele jaren geleden verliet.
Bij aankomst, in gezelschap van Leia, hun kinderen en de trouwe Chewbacca, constateert hij tot zijn verbijstering dat Corellia is vergeven van agenten van de Nieuwe Republiek en, wat nog kwalijker is, dat hem een sleutelrol is toebedeeld in een verradelijk complot waarvan het doel hem nog niet geheel duidelijk is.
Wél duidelijk is dat de vijf bewoonde werelden van de sector zich op het randje van een burgeroorlog bevinden.
Schrijver: Roger MacBride Allen
Oorspronkelijke titel: Ambush at Corellia
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-5877-3
Uitgever: *M=sfX
Aanval op Selonia
Han Solo, gevangengezet op zijn thuisfront Corellia, is overgeleverd aan de genade van zijn veile neef Thracken Sal-Solo, de leider van de Mensenbond. Deze aartsschurk is van plan de keizerlijke hegemonie in volle glorie te herstellen en de macht te grijpen.
Han heeft maar één kans Thracken tegen te houden. Maar om die kans te doen slagen, is hij genoodzaakt de krachten te bundelen met een vrouwelijke alien, Dracmus, een Seloniaanse met een geheim.
Pas dan zal hij in staat zijn Leia en Luke Skywalker te waarschuwen voor dat wat onvermijdelijk te gebeuren staat...
Schrijver: Roger MacBride Allen
Oorspronkelijke titel: Assault at Selonia
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-5878-1
Uitgever: *M=sfX
Ontknoping op Centerpoint
Han Solo, Leia en Luke Skywalker worden door talloze vragen geplaagd. Vaststaat dat het voortbestaan van de Nieuwe Republiek, en dus de levens van miljoenen mensen, op het spel staat.
De vragen zijn van uiteenlopende aard: wie is de kwade genius achter het Sterrenslopers-complot? Waarom doet iemand zijn uiterste best Corellia's machtige Repulsors te bemachtigen?
En, de belangrijkste vraag van allemaal, wat is het grote geheim van het raadselachtige Station Centerpoint, een bizarre wereld van technologisch vernuft die plotseling en onverklaarbaar tot leven is gekomen...
Schrijver: Roger MacBride Allen
Oorspronkelijke titel: Showdown at Centerpoint
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-5879-X
Uitgever: *M=sfX