Boekenplank:
Kies

Boeken van Beverly Connor

Meer over Beverly Connor

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Website: Beverly Connor


Lindsay Chamberlain

  1. Botten liegen niet - A rumor of bones
  2. Graven naar moord - Questionable remains
  3. Gekleed voor de dood - Dressed to die
  4. In gevaarlijk water - Skeleton crew
  5. Levend begraven - Airtight case

gedetailleerd overzicht

Lindsay ChamberlainBotten liegen niet
Lindsay Chamberlain hoopt uiteraard op bijzondere vondsten bij haar archeologische opgravingen op de indianenbegraafplaats van Jasper Creek. Maar wat ze vindt is wel heel bijzonder, om niet te zeggen luguber.
Om te beginnen is er het lijk van een vrouw dat daar beslist niet thuishoort - pas zo'n vijftig jaar geleden daar begraven. Maar dat is niet de enige onverwachte vondst: ook de stoffelijke resten van kinderen die gedurende een reeks van jaren zijn ontvoerd komen naar boven.
De ontdekkingen leiden tot een maalstroom van verdenkingen, beschuldigingen en zelfs geweld tussen hen die de waarheid naar boven willen brengen en degenen die het verleden liever willen laten rusten.
De moord op de advocaat van een vooraanstaande familie maakt angstwekkend duidelijk dat die laatsten nergens voor terugdeinzen. Ook het leven van Lindsay komt in gevaar.
Schrijver: Beverly Connor
Oorspronkelijke titel: A rumor of bones
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-389-1406-7
Uitgever: Elmar
Graven naar moord
Lindsay Chamberlain en de medewerkers van haar archeologische ploeg komen in groot gevaar wanneer Lindsay onbewust en onbedoeld een oude zaak oprakelt: de dood van drie mannen die in een grot werden opgesloten en omkwamen.
Het gerechtelijk onderzoek dat indertijd gehouden werd draagt alle sporen van een cover-up en de patholoog-anatoom lijkt niet zuiver op de graat. Nu dankzij haar deskundigheid de waarheid onthuld dreigt te worden, wordt menigeen ongerust - en gewelddadig.
Leden van de ploeg komen letterlijk onder vuur te liggen, een vrijwilliger komt onder verdachte omstandigheden om het leven en Lindsay zelf wordt gekidnapt om in dezelfde grot te belanden waarin de drie ongelukkige mannen de dood vonden.
Schrijver: Beverly Connor
Oorspronkelijke titel: Questionable remains
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-389-1407-5
Uitgever: Elmar
Gekleed voor de dood
Verborgen skeletten worden meestal teruggevonden. En niemand weet dat beter dan archeologe en beenderkundige Lindsay Chamberlain.
Toch is ze hevig ontdaan als ze in een bos het geraamte van een verdwenen collega vindt en betrokken raakt bij het onderzoek naar haar dood. Waarom loog het slachtoffer haar familie voor over haar leven? Had iemand een motief om haar te vermoorden?
Terwijl Lindsay een antwoord wil vinden op deze raadsels, worden op de universiteit vijf kisten bij haar afgeleverd. Uit één van die kisten tuimelt een skelet dat gekleed is in een net pak. De kisten hebben zestig jaar in een vervallen schuurtje gestaan van Lindsay's grootvader, die ook archeoloog was. De inhoud bestaat uit vondsten die op de zwarte markt meer dan honderdduizend dollar opbrengen. Is haar geliefde grootvader een dief, een plunderaar, een moordenaar geweest?
Ondanks allerlei geheimen en dwaalsporen probeert Lindsay deze raadsels op te lossen. Als de kostbare vondsten worden gestolen, komen Lindsay's baan, reputatie en zelfs haar leven op het spel te staan en moet ze een dief en een moordenaar vinden voordat het te laat is.
Schrijver: Beverly Connor
Oorspronkelijke titel: Dressed to die
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-389-1459-8
Uitgever: Elmar
In gevaarlijk water
In 1558 zonk een Spaans galjoen voor de kust van Georgia. Nu - meer dan vier eeuwen later - speurt Lindsay Chamberlain de zeebodem af, op zoek naar overblijfselen van schip en bemanning. Een unieke, maar ook gevaarlijke archeologische opgraving binnen een speciaal geconstrueerde kistdam.
De opgravingen brengen aan het licht dat in elk geval één opvarende de ramp in 1558 heeft overleefd. In een in geheimtaal geschreven dagboek doet hij verslag van het leven op zee in de zestiende eeuw, een moord die tijdens de reis plaatsvond én het vergaan van een tweede schip - een galjoen dat met goud, zilver en kostbare juwelen op weg was naar Spanje...
Al snel gaan zowel het verhaal van het 'schattenschip' als dat over het doel van de opgraving een eigen leven leiden, met als gevolg dat Lindsay terechtkomt in een maalstroom van moord en geweld, gevoed door angst en hebzucht. Ze moet het hoofd zien te bieden aan high-tech piraten, boze biologen, sabotage, natuurgeweld en... moord.
Schrijver: Beverly Connor
Oorspronkelijke titel: Skeleton crew
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-389-1535-7
Uitgever: Elmar
Levend begraven
Wanneer archeologe Lindsay Chamberlain terugkeert van een conferentie, is ze het slachtoffer van een schijnbaar willekeurige aanval. Ze wordt voor dood achtergelaten, maar weet te ontsnappen uit de grafkuil waarin de aanvaller haar heeft gedumpt. Ze negeert het feit dat ze lijdt aan ernstig geheugenverlies, laat het onderzoek aan de politie over en voegt zich bij het team dat archeologische opgravingen doet in de Great Smokey Mountains.
De opgraving is alles behalve een gunstige omgeving om te herstellen van de moordaanslag. De leden van het team staan op gespannen voet met elkaar, de opzichter van de vindplaats is Lindsay openlijk vijandig gezind en de projectleider staat onder verdenking van moord en diefstal. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn Lindsay en de ploeg ondergebracht in een soort spookhuis.
En dan stuit men op oude, loden, achttiende-eeuwse doodskisten, waarvan er één de stoffelijke resten bevat van een vrouw die angstaanjagend veel op Lindsay Chamberlain lijkt. Als dan ook nog een van de teamleden op mysterieuze wijze verdwijnt, realiseert Lindsay zich dat ze snel het mysterie moet zien op te lossen, wil ze niet haar verstand, maar erger nog, haar leven verliezen...
Schrijver: Beverly Connor
Oorspronkelijke titel: Airtight case
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-389-1580-2
Uitgever: Elmar