Boekenplank:
Kies

Boeken van Susannah Kells


Overzicht

De vrouw in het zwart
Monty liep het bordes van Howarth op. Hij ging door de grote hal naar de balzaal en zag een veelheid van mensen, uniformen, gezichten. Hij liep tussen de mensenmassa door, maar door zijn landloperskleren en verweerde gezicht werd de markies van Arlington door niemand herkend. Bij de openslaande deuren bleef hij staan. Op het terras, onder de feestverlichting, zag hij haar, Pearl, even adembenemend mooi als in zijn herinnering. En aan haar zijde, met een onmiskenbaar bezittersair op zijn donkere gezicht, stond lord De Conroy. Ze waren omringd door gelach, gevlei en bewondering. En er was geen twijfel mogelijk over de betekenis van de hand die op Pearls arm rustte. De markies van Arlington staarde naar zijn vrouw. Maandenland had hij van dit moment gedroomd. Hij had geglimlacht om zijn eigen fantasieën: de terugkeer van de oorlogsheld, maar in de meest moeilijke momenten had hij er ook kracht uit geput. En nu was hij een vreemdeling in zijn eigen huis en keek naar zijn vrouw, aan de arm van een andere man...
Schrijver: Susannah Kells
Oorspronkelijke titel: Coat of arms
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-269-6220-7
Uitgever: Van Holkema & Warendorf