Boekenplank:
Kies

Boeken van Conn Iggulden

Meer over Conn Iggulden

Website: http://www.conniggulden.com

Overzicht
  • Djengis Kahn; Wolf in een zee van gras - Wolf of the plains
Caesar
  1. De poorten van Rome - The gates of Rome
  2. De ondergang van de heersers - The death of kings
  3. Het zwaard van de macht - The field of swords
  4. De toorn van de goden - The gods of war
De Rozenoorlogen
  1. Stormvogel - Stormbird
  2. Het drievoudig verbond - Trinity
Non-Fictie
  • Het jongensboek - The dangerous book for boys

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

Djengis Kahn; Wolf in een zee van gras
Djengis Kahn is een serie epische romans over het leven van de grootste veroveraar aller tijden. Djengis Kahn wist aan het begin van de dertiende eeuw niet alleen de Mongoolse volken te verenigen, maar legde ook de basis voor een rijk dat van de Poolse grens tot de Grote Oceaan liep en enorme delen van Centraal-Azië, Rusland, China en het Verre Oosten omvatte. 'Ik ben het land en de botten van de heuvels. Ik ben de winter.' Temujin, de tweede zoon van de leider van de Wolvenstam, is pas twaalf jaar als zijn vader in een hinderlaag om het leven komt. Zijn familie wordt uit de stam gestoten en alleen gelaten, zonder eten of onderdak, om de hongerdood te sterven op de harde Mongoolse vlakte. Temujin weet echter te overleven, de bedreigingen van mens en natuur te bestrijden en een ijzeren wil te ontwikkelen. Hij verzamelt andere buitenstaanders om zich heen en creëert een nieuwe stam. Hij zal de onderling strijdende stammen verenigen en het zilveren volk, de Mongolen, samenbrengen. Hij zal de leider van de zee van gras worden: Djengis Kahn.
Schrijver: Conn Iggulden
Oorspronkelijke titel: Wolf of the plains
Eerste uitgave: 2007
ISBN: 978-90-453-0676-6
Uitgever: BZZTôH

Caesar

De poorten van Rome
Caesar is een epos over de man die de grootste Romein aller tijden zou worden. Een verhaal over gladiatorengevechten, intriges in de Senaat en buitenlandse oorlogen. Het maakte van Rome het centrum van een wereldrijk, dat echter door politieke conflicten bijna weer uiteenspatte. In de eerste eeuw voor Christus ondergaan twee jongens op een landgoed buiten Rome de harde lessen van een traditionele opvoeding als voorbereiding op een leven van soldaat en leider, vriend en rivaal. Gaius en Marcus zijn maar net volwassen als hun wereld plots wordt bedreigd door slavenopstanden, ze voor hun leven moeten vechten en ten slotte naar Rome vluchten. In hun vreemde nieuwe leven in de opwindendste stad op aarde laten ze geen kans onbenut om al haar frivole kanten te leren kennen – en haar gevaren te trotseren. Maar een titanenstrijd staat op het punt uit te barsten. Burgers raken slaags in een bloedig conflict dat de Republiek op haar grondvesten doet schudden. De twee jonge mannen die de wereld zal leren kennen als Marcus Brutus en Julius Caesar, storten zich in het strijdgewoel.
Schrijver: Conn Iggulden
Oorspronkelijke titel: The gates of Rome
Eerste uitgave: 2003
ISBN: 90-453-0315-9
Uitgever: BZZTôH
De ondergang van de heersers
Julius Caesar moet Rome ontvluchten en gaat varen op een oorlogsgalei in de wateren van de Middellandse Zee. Door zijn kordate optreden verwerft hij een beruchte reputatie. Net als hij een memorabele zeeslag heeft gewonnen, wordt zijn schip overvallen door piraten. Deze houden hem om het losgeld gegijzeld. Na maanden gevangenschap weet hij de groep medegevangenen tot een opstand aan te zetten. Hij smeedt zijn rekruten tot een eenheid die sterk genoeg is om wraak te nemen op zijn ontvoerders en vervolgens een opstand in Griekenland te onderdrukken. Zodoende wordt hij in Rome als held binnengehaald - zijn Romeinse vijanden zien hem echter als een gevaarlijke opponent. Bijgestaan door zijn jeugdvriend Brutus weet hij zich verder op te werken, maar hij ziet een nieuwe dreiging aan de horizon opdoemen in de vorm van de rebelse gladiator Spartacus.
Schrijver: Conn Iggulden
Oorspronkelijke titel: The death of kings
Eerste uitgave: 2004
ISBN: 90-453-0127-X
Uitgever: BZZTôH
Het zwaard van de macht
Na de Spartacusopstand keren Julius Caesar en Marcus Brutus, naar Spanje gestuurd om de Romeinse kolonies te leiden, terug naar Rome. Tegen het decor van politieke oppositie, familieruzies, gewapende conflicten en corruptie nemen zij het op tegen machtige senatoren om consul van Rome te worden. Caesar leidt zijn legioenen naar het noorden om de strijd met de Gallische stammen aan te gaan. Zijn dominante positie, leiderschap, nieuwe vriendschappen met andere aanvoerders en overweldigende ambitie vervreemden hem van zijn oude vriend Brutus, de grote zwaardvechter en krijgsman. Hun lange vriendschap vertoond scheurtjes. Hoewel de Gallische veroveringen leiden tot een triomfantelijke intocht in Engeland, veroorzaken de overwinningen politieke rivaliteit in Rome. Uiteindelijk worden Caesar en Brutus voor de ultieme keus gesteld: steken zij samen of gescheiden de Rubicon over en maken zij van Rome hun strijdtoneel?
Schrijver: Conn Iggulden
Oorspronkelijke titel: The field of swords
Eerste uitgave: 2005
ISBN: 90-453-0149-0
Uitgever: BZZTôH
De toorn van de goden
Oorlog doemt op aan de horizon. De strijd tussen Pompeius, de dictator van Rome, en Julius Caesar kan niet uitblijven. De jonge generaal keert met al zijn generaals en vier legioenen veteranen terug van zijn triomfen in Gallië en Engeland. Hij is de Rubicon overgestoken en marcheert richting Rome. Hij heeft veel zelfvertrouwen en voelt zich zeker van zijn toekomstige rol. Hij is overtuigd van zijn rechtsgeldigheid als machthebber; de macht behoort hem toe, hem alleen. Het is echter nooit gemakkelijk om tegen je eigen volk te vechten. Zelfs als Caesar zich gesteund weet door Brutus, Marcus Antonius en Octavianus is zijn overwinning in Rome onzeker. Zullen zijn vrienden aan zijn zijde blijven vechten? Bovendien bestaat het Romeinse Rijk uit meer dan Rome alleen. In Spanje, Afrika, Griekenland en Klein-Azië zijn de legioenen trouw aan Pompeius en de Romeinse staat...
Schrijver: Conn Iggulden
Oorspronkelijke titel: The gods of war
Eerste uitgave: 2006
ISBN: 90-453-0462-7
Uitgever: BZZTôH

De Rozenoorlogen

Stormvogel
Koning Henry V - de Leeuw van Engeland - is allang dood. In 1437, na jaren van regentschap, is de vrome en zachtmoedige Henry VI volwassen en bestijgt hij de Engelse troon. Zijn kwakkelende gezondheid en zwakke geest maken van hem een slappe koning - Henry gaat ervan uit dat zijn vertrouwelingen, meesterspion Derry Brewer en William de la Pole, de Graaf van Suffolk, zijn koninkrijk bestieren. Maar er zijn er, zoals Richard Plantagenet, de Graaf van York, die vinden dat Engeland geleid moet worden door een sterke vorst, wil het koninkrijk overleven. Terwijl Engelse gebiedsdelen in Frankrijk bedreigd worden en er thuis geruchten gaan over opstanden, groeit de angst dat Henry en zijn adviseurs het land naar de afgrond laten glijden. Als er een huwelijk wordt bekokstoofd tussen Henry en de jonge, adellijke Française Marguerite van Anjou, wordt die angst werkelijkheid. Donkere wolken pakken zich samen boven Engeland als koning Henry en zijn volgelingen thuis en in het buitenland worden aangevallen. Wie of wat kan het koninkrijk nog redden voordat het te laat is?
Schrijver: Conn Iggulden
Oorspronkelijke titel: Stormbird
Eerste uitgave: 2013
ISBN: 9789021809779
Uitgever: Sijthoff
Het drievoudig verbond
1454: koning Henry VI leeft in ballingschap in kasteel Windsor; hij is al meer dan een jaar geveld door ziekte. Richard, de hertog van York, maakt misbruik van de situatie en probeert zijn invloed in het koninkrijk te vergroten. Met de graven van Salisbury en Warwick vormt hij een formidabele drie-eenheid. Samen strijden ze tegen eenieder die het waagt op te komen voor koning Henry en zijn vrouw, koningin Marguerite van Anjou. Als de koning echter onverwacht beter wordt en zijn troon opeist, barst er een machtsstrijd los. Deze strijd, tussen de huizen Lancaster en York, leidt onvermijdelijk tot een oorlog die Engeland zal verscheuren...
Schrijver: Conn Iggulden
Oorspronkelijke titel: Trinity
Eerste uitgave: 2014
ISBN: 9789024566853
Uitgever: Sijthoff

Non-Fictie

Het jongensboek
Altijd al willen weten hoe je de beste papieren vliegtuigjes kunt vouwen, welke Latijnse gezegden je als jongen moet kennen? Hoe maak je stof vuurbestendig en wat is nu de beste manier om meisjes te benaderen? Het antwoord op al deze vragen vind je in Het Jongensboek. Ook voor alle mannen die weer eventjes een jongen willen zijn en alles willen weten over katapulten maken, boomhutten bouwen, geheimschrift en de zeven wereldwonderen. In Het Jongensboek vind je typisch Hollandse fenomenen als fierljeppen, Michiel de Ruyter, de deltawerken en het kweken van tulpen. Fantastisch boek voor vader en zoon, voor jong en oud om veel en vaak te lezen. * Geschreven door Conn en Hal Iggulden.
Schrijver: Conn Iggulden
Oorspronkelijke titel: The dangerous book for boys
Eerste uitgave: 2006
ISBN: 978-90-6169-826-5
Uitgever: De Harmonie