Boekenplank:
Kies

Boeken van Douglas Jackson

Meer over Douglas Jackson

Genre: Roman

Pseudoniem (van): James Douglas

Geboren: 1956

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk

Website: Douglas Jackson


Gaius Valerius Verrens

  1. Held van Rome - Hero of Rome
  2. Beschermer van Rome - Defender of Rome
  3. Wreker van Rome - Avenger of Rome
  4. Zwaard van Rome - Sword of Rome
  5. Vijand van Rome - Enemy of Rome

gedetailleerd overzicht

Gaius Valerius VerrensHeld van Rome
De grip van Rome op Brittannië begint te verzwakken. Het Romeinse rijk gaat gebukt onder de last van zijn eigen omvang en de kosten die dit met zich meebrengt. Keizer Nero heeft zijn blik daarom van de verafgelegen buitenpost afgewend, met als gevolg dat het volk er zich begint te roeren.

De druïden maken een opmars en trachten de Britse stammen aan te sporen om in opstand te komen. De Romeinse wreedheid en uitbuiting heeft de Britse onderdanen kwaad gemaakt en hun strijdlustige leidster Boudicca zal de stammen leiden in een oorlog tegen de onderdrukker. Wanneer Boudicca's leger ten strijde trekt besluit de keizerlijke administrateur in Londen slechts een schamele tweehonderd man te sturen om de veterane militie bij Keulen te versterken. De man die hen zal leiden is Gaius Valerius Verrens, tribuun van het Twintigste Legioen.

Valerius moet Boudicca's opmars tegen beter weten in zien te stoppen. Hij leidt de veteranen naar het slagveld tegen de onstuitbare horde van de rebellenkoningin in een uiterste poging om te voorkomen dat hun stad verwoest wordt. Maar beetje bij beetje worden de gehavende overlevenden teruggedrongen in de Tempel van Claudius. En vergaart Valerius eeuwige roem en claimt hij met recht de titel Held van Rome.
Schrijver: Douglas Jackson
Oorspronkelijke titel: Hero of Rome
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789045206301
Ebook: 9789045208213
Uitgever: Karakter
Beschermer van Rome
Gaius Valerius Verrens keert na de succesvolle campagne tegen Boudicca in Britannia terug naar Rome. Hoewel hij wordt onthaald als Held van Rome is Valerius niet de man die hij eens was; hij is zowel fysiek als geestelijk gehavend door de vele gevechten, zijn zus is dodelijk ziek en zijn vader leeft in zelfverkozen ballingschap. En ook Rome is veranderd...

Keizer Nero wordt met de dag meer paranoïde. Zij die macht begeren zoeken toenadering tot de keizer. Ze vertellen hem over een nieuwe bedreiging, een die zich binnen de stadsmuren van Rome zelf bevindt. Over de volgers van Christus, een nieuwe religieuze sekte die de goddelijkheid van Nero ontkent, wordt gefluisterd dat ze een opstand willen ontketenen.

Nero beveelt zijn Held van Rome om Beschermer van Rome te worden, in de sekte te infiltreren en hun leider, een man die Petrus genoemd wordt, gevangen te nemen. Als Valerius niet slaagt, kost het hem zijn leven en de levens van twintigduizend Judeeërs die in Rome leven.

Maar als hij aan zijn missie begint een zoektocht die hem tot aan de grenzen van het keizerrijk brengt, komt hij erachter dat slagen in zijn missie hem misschien wel net zoveel kan kosten als wanneer hij faalt.
Schrijver: Douglas Jackson
Oorspronkelijke titel: Defender of Rome
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789045208046
Ebook: 9789045209142
Uitgever: Karakter
Wreker van Rome
Valerius Verrens krijgt van de gestoorde keizer Nero opdracht zich tegen een man te keren voor wie hij slechts bewondering koestert. De macht van Nero is tanende. Hij ziet in elke schaduw een vijand en als een geketend dier haalt hij uit naar elke vermeende dreiging.

Zijn paranoia concentreert zich op Gnaeus Domitius Corbulo, die de legioenen in het Oosten aanvoert en als de beste generaal van het rijk geldt. Bereidt Corbulo zich voor op een mars naar Rome? Is hij uit op het purper? Gaius Valerius Verrens, Held van Rome, wordt naar Antiochië gestuurd met de bevoegdheid om te beslissen over leven en dood van Corbulo, een man die hij juist enorm bewondert.

Maar aangekomen in Antiochië ontdekt hij dat zijn opdracht geen geheim meer is en dat iedereen zich tegen hem heeft gekeerd. Ook komt hij erachter dat de plannen van Corbulo niet tegen de keizer zijn gericht, maar tegen een nieuwe vijand van het rijk.

De Parthische Koning aller Koningen, Vologases, is op oorlogspad en zal, als hem geen halt wordt toegeroepen, het Oosten onder de voet lopen. Valerius trekt aan de zijde van Corbulo ten strijde tegen Vologases. In het gortdroge, kale land achter de Tigris komen ze tegenover een overmacht te staan en er volgt een epische veldslag waarbij militaire kracht en vernuft zullen beslissen over de toekomst van het Romeinse Rijk.

En terwijl hij vecht voor het rijk en voor zijn eigen leven, moet Valerius een besluit nemen: volbrengt hij zijn opdracht, of neemt hij het risico de helse toorn van de keizer over zich af te roepen?
Schrijver: Douglas Jackson
Oorspronkelijke titel: Avenger of Rome
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789045209555
Ebook: 9789045210957
Uitgever: Karakter
Zwaard van Rome
68 n.Chr.: De wrede en krankzinnige heerschappij van keizer Nero loopt op zijn einde. Na een brand die Rome grotendeels verwoestte, bezwijken de burgers bijna onder een niet-aflatende stroom wreedheden en misdaden. Gaius Valerius Verrens wordt naar Rome gestuurd op een missie om dit eens en voor altijd te beëindigen.

Na de dood van Nero houdt de stad zijn adem in en wacht op de aankomst van zijn opvolger, Servius Sulpicius Galba, gouverneur van Hispania. Het keizerrijk wacht op vrede, maar de gebeden worden niet verhoord. Galba belooft namelijk stabiliteit en welvaart, maar zijn heerschappij begint met een slachtpartij en eindigt enkele maanden later in chaos en bloedvergieten. Dit jaar zal bekend komen te staan als het Jaar van de Vier Keizers, waarin een burgeroorlog het uiterste van Rome en van Valerius zal vergen.

Nadat hij de val van Galba ternauwernood heeft overleefd, wordt Valerius op een missie gestuurd door de nieuwe keizer Otho, naar zijn oude vriend Vitellius, die de legers in het Noorden aanvoert. Het leger van Vitellius marcheert richting een vreselijke confrontatie die alleen Valerius nog kan tegenhouden.

In een episch avontuur dat hem door alle hoeken van het keizerrijk voert, moet Valerius vechten om in leven te blijven en een enorm bloedbad te voorkomen, terwijl zijn bloeddorstigste vijand tot nu toe hem op de hielen zit.
Schrijver: Douglas Jackson
Oorspronkelijke titel: Sword of Rome
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789045208282
Ebook: 9789045208381
Uitgever: Karakter
Vijand van Rome
De zomer van 69 n.Chr.: Rome en haar keizerrijk verkeren in chaos vanwege een wanhopige en vernietigende burgeroorlog. Keizer Otho heeft zelfmoord gepleegd en zijn rivaal Aulus Vitellius bezet de keizerlijke troon. Maar in het oosten wordt Titus Flavius Vespasianus door zijn manschappen uitgeroepen tot hun keizer.

In de droge hitte van een dag in augustus bereidt Gaius Valerius Verrens zich voor op zijn laatste dag op aarde. Hij is ten onrechte veroordeeld voor desertie op het slagveld van Bedriacum en het lijkt erop dat hij de dood van een lafaard tegemoet gaat. Maar op het allerlaatste moment houdt de beul zijn vlijmscherpe zwaard in.

De vijanden van Vitellius beloven het leven te sparen van de man die eens de Held van Rome was, als hij trouw zweert aan Vespasianus. Valerius - uitgeput door de eindeloze slachtpartijen - stemt toe in de hoop dat hij zijn verloren liefde weer zal zien. Valerius heeft geen andere keuze dan zich een weg naar Rome te vechten en zijn vriend Vitellius ervan te overtuigen zich over te geven voor het welzijn van de stad, haar bewoners en het keizerrijk.

Maar tijdens een allesvernietigende burgeroorlog - en met zijn loyaliteit die overal in twijfel getrokken is - lijkt Valerius gevangen in een web van wantrouwen, corruptie, verraad en bloedvergieten.
Schrijver: Douglas Jackson
Oorspronkelijke titel: Enemy of Rome
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789045211091
Ebook: 9789045211190
Uitgever: Karakter