Boekenplank:
Kies
 • Home
 • B
 • Bradley P. Beaulieu

Boeken van Bradley P. Beaulieu

Meer over Bradley P. Beaulieu

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1968

Verenigde Staten

Website: http://www.quillings.com

Overzicht

 • Verhalen uit de wereld van Het Lied van het Gebroken Zand - Shattered Sands novellas

Het Lied van het Gebroken Zand / Song of the Shattered Sands

 1. De twaalf koningen van Sharakhai - Twelve kings in Sharakhai
 2. Bloed op het zand - With blood upon the sand
 3. Een sluier van speren - A veil of spears
Het Lied van het Gebroken Zand / Song of the Shattered Sands

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

Verhalen uit de wereld van Het Lied van het Gebroken Zand

Verhalen uit de wereld van Het Lied van het Gebroken Zand bevat de volgende korte verhalen:

 1. De deuren bij duistering en dageraad - The doors at dusk and dawn
 2. In het dorp waar glanswijn vloeit - In the village where brightwine flows
 3. Een door mijn god geschapen woestenij - Of sand and malice made
 4. De gehavende prins en de gesluierde demon - The tattered prince and the demon veiled

De deuren bij duistering en dageraad: tijdens een paardenrace dwars door de woestijn zet Leorah alles op alles om de hoofdprijs, een geheimzinnige ring, te winnen. Zodra de wedstrijd ook de aandacht van de Maaikoning trekt, blijkt dat niet alleen de ring op het spel staat - maar ook haar leven.

In het dorp waar glanswijn vloeit: wanneer er in Sharakhai steeds meer straatkinderen verdwijnen, ligt niemand daar wakker van. Totdat ook de zoon van een van de rijkste beschermheren van de stad verdwijnt - en apotheker Dardzada tegen wil en dank in het complot wordt meegesleurd.

Een door mijn god geschapen woestenij: nadat Djaga Akoyo haar thuisland ontvlucht, werkt ze zich omhoog in de vechtkuilen van Sharakhai. Als plotsklaps een oude stamgenoot opduikt, barst een strijd los die zich ook buiten de arena afspeelt.

De gehavende prins en de gesluierde demon: ooit was Brama een dief die droomde van rijkdom; nu droomt hij van niets. Maar alles verandert wanneer hij Jax ontmoet, een buitenlandse edelvrouw die moet vluchten voor een groep huurmoordenaars.

Schrijver: Bradley P. Beaulieu
Oorspronkelijke titel: Shattered Sands novellas
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789024588534
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Het Lied van het Gebroken Zand / Song of the Shattered Sands

De twaalf koningen van Sharakhai
Sharakhai, de grote stad van de woestijn, het middelpunt van commercie en cultuur, wordt al eeuwenlang geregeerd door twaalf koningen - wreed, meedogenloos, machtig en onsterfelijk. Met hun leger van Zilversperen, hun elitegroep Klingmaagden en hun heilige beschermers, de angstaanjagende Asirim, behouden de koningen hun positie als onbetwiste, onverslaanbare heren van de woestijn. Er is geen hoop op vrijheid voor wie onder hun juk leven.

Zo lijkt het althans, totdat Çeda, een dappere, jonge vrouw uit de westelijke sloppenwijken, de wet van de koningen negeert door naar buiten te gaan op de heilige nacht van Beth Zhaïr. Die nacht leert ze niet alleen meer over haar eigen afkomst, maar ontdekt ze ook de verschrikkelijke waarheid achter de geschiedenis van de koningen. Samen kunnen die geheimen wellicht eindelijk de ijzeren greep van de koningen breken... dat is als ze haar niet eerst vinden.
Schrijver: Bradley P. Beaulieu
Oorspronkelijke titel: Twelve kings in Sharakhai
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789024575039
Ebook: 9789024575046
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Bloed op het zand
Çeda, nu een van de Klingmaagden in dienst van de koningen van Sharakhai, traint mee met de dodelijkste krijgers van het koninkrijk. Terwijl ze op missies wordt gestuurd om het bewind van de koningen te versterken, verzamelt ze ondertussen steeds meer informatie om ze te ondermijnen.

Ze kent de duistere geschiedenis van de Asirim - die honderden jaren geleden tot slaven werden gemaakt door de koningen - maar nu ze als Klingmaagd aan ze is verbonden, voelt ze hun pijn even hevig als die van haarzelf. De Asirim verlangen naar vrijheid, eisen die zelfs, maar met de krachten van de goden in het spel, lijken hun ketenen onverbreekbaar.

Çeda kan de redder in nood zijn waarop de Asirim hebben zitten wachten, maar nu is niet het moment om risico's te nemen. Na de overwinning van de Maanloze Horde op het paleis van de Zwerfkoning zijn de resterende koningen uit op bloed. Systematisch kammen ze de stad uit, meedogenloos in hun wraak. Emre en zijn nieuwe kameraden van de Maanloze Horde hopen gebruik te maken van de onrust, maar met de koningen en hun door de goden gegeven krachten en de Klingmaagden met hun ebonieten zwaarden, is er weinig hoop dat ze dat gaat lukken.

Als Çeda en Emre vervolgens een complot ontdekken van de bloedmagiër Hamzakiir, en de woestijn overzeilen om achter de waarheid te komen, openbaart zich een verschrikkelijk geheim, een die de macht van de gehate koningen misschien kan overwinnen. Maar dan moet Çeda wel eerst leren omgaan met de alsmaar schuivende machten binnen Sharakhai, en de groeiende razernij van de Asirim zien te bedwingen voordat ze daaronder bedolven raakt.

Schrijver: Bradley P. Beaulieu
Oorspronkelijke titel: With blood upon the sand
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789024575053
Ebook: 9789024575060
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Een sluier van speren

Sinds de Nacht van Ontelbare Zwaarden, een bloedige strijd die de heersers van Sharakhai amper wisten te overleven, jagen de koningen op de rebellen van de Maanloze Horde. Velen zijn gedwongen de stad te ontvluchten, onder wie ook Çeda, die erachter is gekomen dat de Feestkoning een leger aan het verzamelen is om de heerschappij van de andere koningen te betwisten.

Als Çeda de overgebleven leden van de Maanloze Horde vindt, nu bekend als de dertiende stam, heeft ze niet veel vertrouwen in hun overlevingskansen. Ze broedt op een plan om terug te keren naar Sharakhai en de asirim te bevrijden, de krachtige, onsterfelijke slaven van de koningen. De koningen daarentegen hebben hun grootste tacticus, de Zwaardkoning, op stap gestuurd om Çeda voor het gerecht te slepen.

Maar de eens zo hecht verenigde heerschappij van de koningen is aan het afbrokkelen. Ze wedijveren in het geheim met elkaar om de controle over Sharakhai te winnen. Çeda hoopt dat in haar voordeel te gebruiken, maar wie kan ze vertrouwen? Elk van hen zou haar kunnen verraden.

Terwijl Çeda werkt om de asirim uit hun ketenen te bevrijden, en de dertiende stam te redden, bereiden de koningen van Sharakhai, de sluwe koningin van Qaimir, de meedogenloze bloedmagiër Hamzakiir en de Zwaardkoning, zich allemaal voor op een groot gevecht dat het lot van allen kan bepalen.

Schrijver: Bradley P. Beaulieu
Oorspronkelijke titel: A veil of spears
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789024583515
Ebook: 9789024583522
Uitgever: Luitingh-Sijthoff