Boekenplank:
Kies

Boeken van Jack Cavanaugh

Meer over Jack Cavanaugh

Genres: Christelijk, Roman

Geboren: 1952

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Jack Cavanaugh


Overzicht

 • De verborgen bron - Glimpses of truth
 • Doodstijding - Death watch
 • Vecht voor mij - Dear enemy

Afrikaans Verbond / African Covenant

 1. De trots en de passie - The pride and the passion
 2. Naar het beloofde land - Quest for the promised land

De Morgan Saga / An American Family Portrait

 1. De puriteinen - The puritans
 2. De kolonisten - The colonists
 3. De patriotten - The patriots
 4. De tegenstanders - The adversaries
 5. De pioniers - The pioneers
 6. De bondgenoten - The allies
 7. De overwinnaars - The victors
 8. De vredestichters - The peacemakers
 9. De erfgenamen - The guardians

Opwekkingen / Great Awakening

 1. Het bewijs - Proof
 2. Het vuur - Fire
 3. De storm - Storm

Stem in de Nacht / Songs in the Night

 1. De slaap der gerusten - While mortals sleep
 2. Zaad van vernietiging - His watchful eye
 3. Meer dan aardse machten - Above all earthly powers
Afrikaans Verbond / African Covenant
Opwekkingen / Great Awakening

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe verborgen bron
Thomas, een pientere boerenzoon in vijftiende-eeuws Engeland, wordt door dr. John Wycliffe uitverkoren om mee te helpen de Bijbel in het Engels te vertalen. Hij is zeer gemotiveerd; hij kent zelf Latijn. Hij denkt als hij de Bijbel leest: die prachtige, troostrijke woorden zou de hardwerkende bevolking van mijn dorp moeten horen. Maar op de Bijbel vertalen staat de doodstraf. De plaatselijke bisschop neemt hem aan als protegé. In Rome mag hij zijn zaak gaan bepleiten. Maar waarom trekt die bisschop zich zijn lot zo aan? En in wat voor intriges raakt hij in Rome verstrikt?
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: Glimpses of truth
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-6140-682-X
Uitgever: De Groot Goudriaan
Doodstijding
'U bent geselecteerd voor de dood. Exact 48 uur na ontvangst van dit bericht zult u sterven. Dit is een officiële doodstijding." Overal ter wereld ontvangen mensen dit onthutsende bericht - en sterven. Sydney, een ambitieuze verslaggeefster, krijgt de opdracht de Doodstijdingen te onderzoeken. Is dit het werk van terroristen? Maar wie is tot zo'n omvangrijke aanslag in staat? Hoe kan de dader zo precies voorspellen wanneer de ontvanger sterft? Sydney's zoektocht wordt dringender als ook mensen in haar eigen kring slachtoffer worden. Dan krijgt ze verbijsterende informatie in handen, die de Doodstijdingen kan ontkrachten, haar vrienden kan redden... maar haarzelf te gronde zal richten. * Geschreven door Jack Cavanaugh en Jerry Kuiper.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: Death watch
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-297-1801-3
Uitgever: Voorhoeve
Vecht voor mij
December 1944. Tijdens het Ardennenoffensief strandt verpleegster Annie met haar kersverse echtgenoot Keith achter de vijandige linies. Een Duitse soldaat, Karl, schiet Keith neer en neemt Annie gevangen. Annie haat de Nazi’s: het zijn immers monsters en moordenaars. In de dagen die volgen, worden echter al haar opvattingen aan het wankelen gebracht. Karl verafschuwt de oorlog net als zij. Ze blijken veel gemeen te hebben en Annie beseft tot haar schrik dat ze zelfs van hem zou kunnen houden. Dan wordt Karl krijgsgevangen genomen. Is hun band sterk genoeg om tijd, afstand en vooroordeel te overwinnen?
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: Dear enemy
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-297-1804-8
Uitgever: Voorhoeve

Afrikaans Verbond / African CovenantDe trots en de passie
Jan van der Kemp, de oudste zoon van een Zuid-Afrikaanse plantage-eigenaar, is trots, agressief, zelfgenoegzaam - en diep gekwetst door de geschiedenis van zijn familie. Margot de Campion is een wees van Hugenotenafkomst, opgegroeid in Amsterdam. Ze is mooi, meelevend, moedig - en getekend door haar tragische verleden. De levenspaden van Jan en Margot kruisen elkaar en dat leidt onvermijdelijk tot een heftige botsing. Maar ondanks het aanvankelijke conflict groeit er een band van liefde tussen de twee, die samen door verdriet, wanhoop en regelrechte levensbedreigng heen moeten vechten.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The pride and the passion
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-6140-536-X
Uitgever: De Groot Goudriaan
Naar het beloofde land
Zuid-Afrika, negentiende eeuw. De Boeren, kolonisten van Nederlandse komaf, hebben het zwaar in de grensgebieden van de Kaapstadkolonie, die onder Brits gezag staat. Onderdrukking door de Britten, de weerbarstige natuur en de voortdurende conflicten met de Afrikaanse stam de Xhosa vormen hun dagelijkse realiteit. Het gezin van Christiaan van der Kemp, telg uit een geslacht dat al eeuwen in de kolonie woont, ziet zich gedwongen met vele lotgenoten een barre tocht te ondernemen naar een nieuw gebied, een nieuw leven. Het is een tocht naar een ideaal, een beloofd land onder Gods hoede, waar zij in vrede en vrijheid zullen kunnen leven.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: Quest for the promised land
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-6140-570-X
Uitgever: De Groot Goudriaan

De Morgan Saga / An American Family PortraitDe puriteinen
De jonge Drew Morgan bekleedt een benijdenswaardige positie aan het hof van bisschop Laud. Hij wordt persoonlijk uitgekozen door de bisschop, naast de koning de machtigste man van Engeland, om Puriteinse dorpen te infiltreren. Zijn belangrijkste taak is deze 'verraders' over te leveren aan de kerk en het gezag. Drew krijgt daarnaast de bijzondere opdracht om de geheime identiteit van de roemruchte pamfletschrijver Justin te onthullen. Als hij na enkele succesvolle missies opnieuw een Puriteinse gemeenschap infiltreert, ontmoet hij een mooie, jonge vrouw. Zijn stellige zekerheiden beginnen te wankelen als hij onder haar invloed oog krijgt voor de eerlijke eenvoud van het geloof van de Puriteinen. Samen met hen maakt hij dan de grote oversteek naar de Nieuwe Wereld om daar in Massachusetts een kolonie te stichten. De genegenheid van bisschop Laud is inmiddels omgeslagen in diepe haat en Drew is zelfs over de oceaan niet veilig voor Lauds lange arm.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The puritans
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-6140-379-0
Uitgever: De Groot Goudriaan
De kolonisten
Als gevolg van de vroegtijdige dood van Benjamin Morgan, achterkleinzoon van Drew Morgan, valt zijn gezin uiteen en worden zij elkaar vijandig gezind. De oudste zoon Philip, de koppige dochter Priscilla en de opstandige zoon Jared trekken zich niets meer van elkaar aan en laten ook het geloof van hun vaderen in de steek. Het lijkt erop dat er van Drew Morgans droom van een voortgaande christelijke erfenis, die van de ene generatie Morgans aan de volgende zal worden doorgegeven, niets terecht komt. De avonturen van de kinderen Morgan voeren de lezer naar het leven van de kolonisten in Massachusetts, naar het leven van de ‘biddende indianen’ en zelfs naar het leven aan boord van een piratenschip op de Atlantische Oceaan.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The colonists
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-6140-464-9
Uitgever: De Groot Goudriaan
De patriotten
Als Engeland met haar Amerikaanse kolonies in oorlog raakt, wordt de trouw van vele mannen en vrouwen zwaar op de proef gesteld. Esau en Jacob Morgan liggen elkaar niet. Al sinds het moment dat ze geboren werden, zijn ze elkaars rivalen. Niets lijkt hen nog te kunnnen verzoenen als Jacob de mooie Mercy Reed schaakt als zijn bruid, terwijl Esau, haar verloofde, in Engeland studeert. De hoog oplopende broedertwist voltrekt zich tegen de achtergrond van Amerika's strijd om onafhankelijkheid. De oorlog heeft dramatische gevolgen voor de familie Morgan als beide broers tegengestelde zijden kiezen.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The patriots
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-6140-482-7
Uitgever: De Groot Goudriaan
De tegenstanders
De Morgans uit Ohio en de Coopers uit Virginia delen een vriendschap en geloof die twee eeuwen teruggaan tot Edenford in Engeland. Nu hun twee kinderen met elkaar verloofd zijn, zal die vriendschap door een huwelijk nog hechter worden. Maar als de gebroeders Morgan - J.D., Marshall en Willy - slaven helpen ontvluchten tijdens een bezoek van de familie Cooper, breekt er een twist uit tussen de familie uit het zuiden en de familie uit het noorden, een profetie voor de oorlog die weldra zal volgen.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The adversaries
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-6140-552-1
Uitgever: De Groot Goudriaan
De pioniers
Jesse, een nieuwe telg uit het geslacht van de Morgans, wordt het slachtoffer van een wrede grap. Hij ontvlucht de misdaad en corruptie van het industriële New York; hij vlucht voor God. Toen hij nog maar een jongen was, verloor hij door een fabrieksbrand niet alleen zijn vader, maar ook zijn kinderlijk geloof. In de veronderstelling dat God hem de rug had toegekeerd, keert Jesse God de rug toe. Hij vertrouwt niemand dan zichzelf en met die instelling kan hij zich aardig handhaven, althans... tot nu toe.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The pioneers
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-6140-575-0
Uitgever: De Groot Goudriaan


De bondgenoten
De Morgan-familie is ontworteld door de strijd in Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo bevinden Emily Morgan en haar dochter Katy zich aan boord van het luxe lijnschip de Lusitania, dat onder de Ierse kust wordt getorpedeerd. Uiteindelijk raken Katy en haar jongere broer Johnny (lang de zwarte schapen van de familie) zelf betrokken in de oorlog. Katy wordt verpleegster, Johnny piloot van een jagersquadron. Dan wordt de situatie voor de Morgans heel somber: Katy en Johnny worden allebei achter de Duitse linies gevangen genomen. Zal Katy de marteldood sterven net zoals de Britse verpleegster die ze zo bewonderd had? Zal Johnny de oorlog in zichzelf weten te beëindigen en die ongrijpbare persoonlijke vrede vinden? Of zal hij met zijn eerzucht niet alleen zichzelf maar ook zijn zuster te gronde richten?
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The allies
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-6140-613-7
Uitgever: De Groot Goudriaan
De overwinnaars
De nazi's bedreigen Europa en de Stille Zuidzee wordt door toenemend Japans geweld overheerst. Wanneer een reünie van de familie Morgan wreed wordt verstoord door het bericht dat Japan Pearl Harbor aanvalt, lijken de vier jongvolwassen kinderen nauwelijks geschokt. Binnen enkele maanden wordt het gezin echter uiteengescheurd en de kinderen verspreid naar alle windstreken. Hun levens zijn in gevaar en hun geloof wordt op de proef gesteld. Aan het thuisfront komen alarmerende berichten door over hun lot. Zien Johnny en Laura zich, net als Job, geplaatst voor de plotselinge vernietiging van hun hele nageslacht? Ze kunnen alleen nog hun toevlucht zoeken bij God, en ervaren dat Zijn licht het felst schijnt in de donkerste nacht...
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The victors
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-6140-640-4
Uitgever: De Groot Goudriaan
De vredestichters
De familiebijbel is nog steeds in het bezit van de Morgans, maar verder is er veel veranderd nu de roerige jaren zestig van de twintigste eeuw zijn aangebroken. Paige Morgan houdt vredesdemonstraties op de campus van de universiteit, waar ze verder weinig uitvoert. Haar broer Travis vecht ondertussen in de Vietnamoorlog.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The peacemakers
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-6140-679-X
Uitgever: De Groot Goudriaan
De erfgenamen
Ethan Morgan geeft niets om de geestelijke erfenis van zijn familie. Maar wanneer zijn tweelingbroer Andrew wordt vermoord en de familiebijbel wordt gestolen, kan hij zich niet langer afzijdig houden. De Morgan Saga vertelt over de lotgevallen van de familie Morgan door de eeuwen heen: van de Puriteinen die in de 17e eeuw naar Amerika trokken, tot de 21e eeuw. Van generatie op generatie wordt het geloof doorgegeven; daarvan getuigt de eeuwenoude familiebijbel. Als eerstgeborene is Ethan de erfgenaam van de bijbel en de bijbehorende familietradities, maar hij moet daar niets van hebben. Wanneer de bijbel echter uit zijn huis wordt gestolen en Andrew in Ethans plaats wordt vermoord, gaat Ethan op onderzoek uit. Kan hij de bijbel - en het geloof van zijn vaderen - vinden?
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: The guardians
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-8865-047-5
Uitgever: De Groot Goudriaan

Opwekkingen / Great AwakeningHet bewijs
Advocaat Harrison Shaw krijgt de kans van zijn leven wanneer de befaamde jurist J.K. Jarves hem onder zijn hoede neemt. Maar al snel moet Harrison kiezen tussen zijn carrière en zijn geloof. Harrison kan de praktijken van Jarves niet met zijn geweten overeen brengen en neemt ontslag. Jarves is woedend en dwarsboomt Harrisons verdere carrière. Wanneer Jarves’ dochter, op wie Harrison verliefd is, zich bij Harrisons kerk aansluit, wreekt Jarves zich door de kerk voor de rechter te dagen op beschuldiging van hersenspoeling en bedrog. Harrison neemt de verdediging op zich. Hij probeert te bewijzen dat de Heilige Geest bestaat, maar ontdekt dat de Geest zeer goed in staat is Zichzelf te bewijzen. * Geschreven door Jack Cavanaugh en Bill Bright.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: Proof
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-297-1814-5
Uitgever: Voorhoeve
Het vuur
Het is 1740. Zeven jaar geleden ontvluchte Josiah Rush zijn geboorteplaats Havenhill, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Hij was verantwoordelijk voor een brand in een pakhuis, waarbij drie mensen om het leven kwamen. De last van die gebeurtenis drukt zwaar op zijn schouders. Nu keert hij terug, op verzoek van zijn jeugdvriend Philip, om Havenhill als predikant te dienen. De bevolking ontvangt hem echter niet met open armen. Josiah wordt van alle kanten tegengewerkt en vijandig bejegend. Dan breekt een pokkenepidemie uit in Havenhill. Het stadje wordt zwaar geteisterd door de epidemie en veel inwoners overlijden. Maar Josiah komt gaandeweg tot de conclusie dat de ziekte niet het echte probleem van Havenhill is. De bevolking lijdt aan geestelijke malaise. Hoe moet Josiah die bestrijden? Kan de bekende opwekkingsprediker George Whitefield misschien helpen? Dan woedt er opnieuw een brand in een pakhuis... * Geschreven door Jack Cavanaugh en Bill Bright.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: Fire
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 978-90-297-1829-5
Uitgever: Voorhoeve
De storm
1798. Ooit was de Yale-universiteit een vooraanstaand bolwerk van christelijk geloof. Maar de Franse revolutie - mateloos populair onder de studenten - heeft de campus veranderd in een bakermat van atheïstische en radicale republikeinse ideeën. Eerstejaars student Asa Rush is een van de weinige christelijke studenten aan Yale. Zijn rivaal in de liefde, Eli, maakt hem daarom het leven zuur. Juist als Asa meent dat zijn situatie niet verder kan verslechteren, wordt hij belast met een taak die zijn wereld doet schudden op zijn grondvesten. Alleen tegen een hoge prijs kan hij die taak tot een goed einde brengen. Is hij bereid dat offer te brengen? Kan hij zijn vijand werkelijk liefhebben? Ondertussen neemt de politieke onrust toe en de roep om revolutie klinkt steeds luider... In deze verwoestende storm moeten Asa en Eli bepalen waar zij werkelijk voor staan. * Geschreven door Jack Cavanaugh en Bill Bright.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: Storm
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 978-90-297-1833-2
Uitgever: Voorhoeve

Stem in de Nacht / Songs in the NightDe slaap der gerusten
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog is Josef Schumacher dominee van een klein kerkje in een buitenwijk van Berlijn. Geschokt constateert hij dat de jeugd van zijn gemeente zich massaal onttrekt aan de kerkdiensten om Nazi-jongerenbijeenkomsten te bezoeken. Josef maakt zich ernstige zorgen. Om de jongeren te redden van de invloed van het Nazisme, sluit hij zich aan bij het verzet tegen Hitler. Zijn vrouw, Mady, neemt het hem in eerste instantie kwalijk dat hij zulke grote risico's neemt, maar gaandeweg wordt ze zijn bondgenoot in de gevaarlijke strijd. Zijn ze in staat de jongeren terug te winnen?
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: While mortals sleep
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-6140-756-7
Uitgever: De Groot Goudriaan
Zaad van vernietiging
Duitsland, 1943. Konrad Reichmann heeft zich bij de SS aangesloten uit enthousiasme voor het Derde Rijk. Aan het Russische front ziet hij echter de gruwelijke ware aard van dat Rijk. Russische boeren worden uit hun huizen verjaagd, de bitter koude winter in. Onschuldige mensen worden in koelen bloede vermoord. Wanneer bovendien een vriend van hem sneuvelt, deserteert Konrad uit het leger. Hij is gedesillusioneerd en ervan overtuigd dat Hitler zijn land te gronde richt. Daarom beraamt hij een plan om de Führer te vermoorden. Zijn vroegere mentor, dominee Josef Schumacher, houdt hem voor dat de weg van geweld niet de weg van God is. Maar Konrad laat zich niet weerhouden. Jozef Schumacher heeft zelf een hoge prijs betaald voor zijn verzet tegen de Nazi's: als gevangene werd hij onderworpen aan wrede experimenten, die zijn gezondheid hebben verwoest. Nu houdt hij zich schuil in de bergen, met zijn vrouw en enkele gehandicapte kinderen die zij uit de moordende handen van de Nazi's hebben gered. Maar de Russische legers rukken op, even meedogenloos als de Nazi's. Hoe lang zijn de kinderen nog veilig?
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: His watchful eye
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-6140-849-0
Uitgever: De Groot Goudriaan
Meer dan aardse machten
Berlijn, 1961. Een onoverwinnelijke barrière scheidt hen van de vrijheid: de Berlijnse Muur. Het hakenkruis van de Nazi's is vervangen door de communistische hamer en sikkel, maar verder is er weinig veranderd: het leven in Oost-Duitsland wordt nog steeds beheerst door angst. De bouw van het IJzeren Gordijn maakt van de Oost-Duitsers gevangenen in eigen land. Monika Schumacher is verbitterd. In de oorlog nam zij vijf gehandicapte kinderen onder haar hoede. Na de bevrijding werden de kinderen van haar afgenomen - en kolonel Parker, de man die haar zijn bescherming had beloofd, deed niets om haar te helpen. Onverwacht ontdekt Monika de verblijfplaats van de kinderen. Ze besluit alles op alles te zetten om hen over de Berlijnse Muur naar de vrijheid te smokkelen. Maar daarvoor heeft ze de hulp nodig van kolonel Parker. Kan hij haar ditmaal wel helpen? Het plan is levensgevaarlijk en verraad ligt op de loer.
Schrijver: Jack Cavanaugh
Oorspronkelijke titel: Above all earthly powers
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-6140-866-0
Uitgever: De Groot Goudriaan